Byla 2-1384/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Virginijos Čekanauskaitės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „LT DRAUDIMAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutarties dalies, kuria patenkintinas ieškovų prašymas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-2547-232/2010 pagal ieškovų uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „Balto Link“ ir uždarosios akcinės draudimo brokerių bendrovės „NT draudimas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „LT DRAUDIMAS“ bei A. A. dėl neteisėtų veiksmų nutraukimo, uždraudimo atlikti neteisėtus veiksmus, įpareigojimo pakeisti juridinio asmens pavadinimą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovai UADBB „Balto Link“ ir UADBB „NT draudimas“ pareikštu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą UADBB „LT DRAUDIMAS“ per 60 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo pasikeisti savo pavadinimą tokiu būdu, kad jame jokia forma nebūtų žymenų „draudimas LT“ ir „lt draudimas“, arba žodžio „draudimas“ su bet kokia santrumpa, kurioje būtų raidės „l“, „n“, arba „t“; įpareigoti UADBB „LT DRAUDIMAS“ akcininką atsakovą A. A. per 15 dienų nuo teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo priimti visus UADBB „LT DRAUDIMAS“ pavadinimo pakeitimui reikalingus UADBB „LT DRAUDIMAS“ akcininkų sprendimus; uždrausti atsakovams UADBB „LT DRAUDIMAS“ ir A. A. naudoti žymenį LT DRAUDIMAS savo ūkinėje veikloje ir reklamoje, siūlyti ar teikti, išleisti į rinką, įvežti ar eksportuoti bet kokias šiuo žymeniu pažymėtas prekes ar paslaugas bei kitokiais būdais disponuoti žymeniu LT DRAUDIMAS pažymėtomis prekėmis.

4Ieškovai taip prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones - iki teismo sprendimo priėmimo uždrausti atsakovų bendrovei UADBB „LT DRAUDIMAS“ savo komercinėje veikloje ir reklamoje naudoti ar leisti kitiems asmenims naudoti žymenį LT DRAUDIMAS bei taikyti atsakovui A. A. priklausančių UADBB „LT DRAUDIMAS“ akcijų areštą, uždraudžiant jomis disponuoti. Šį prašymą motyvavo siekiu užkirsti kelią dėl žymens LT DRAUDIMAS naudojimo atsirandančios žalos didėjimui bei žalos ieškovų reputacijai padarymui. Atsakovui A. A. perleidus turimas UADBB „LT DRAUDIMAS“ akcijas, sprendimo vykdymas jo atžvilgiu prarastų prasmę, atsirastų galimybė užvilkinti procesą ir toliau pažeidinėti ieškovų teises.

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 25 d. nutartimi ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo uždraudė atsakovų bendrovei UADBB „LT DRAUDIMAS“ savo komercinėje veikloje ir reklamoje naudoti ar leisti kitiems asmenims naudoti žymenį LT DRAUDIMAS. Teismas nurodė, kad Prekių ženklų įstatymo 503 straipsnio 2 dalis numato, jog esant pakankamam pagrindui įtarti, kad buvo pažeistos šio įstatymo nustatytos prekių ženklo savininko teisės, teismas CPK nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtinas užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti ir teismo galutiniam sprendimui įvykdyti. Ieškovų nurodytos aplinkybės bei pateikti įrodymai suteikia pakankamą pagrindą manyti, jog yra grėsmė jų interesams bei teisėms. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių visą civilinės bylos nagrinėjimo laikotarpį galimai būtų ir toliau pažeidžiamos ieškovų išimtinės prekių ženklo savininko teisės, daroma žala, todėl siekiant užkirsti kelią ieškovų teisių pažeidimui būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones - uždrausti atsakovų bendrovei UADBB „LT DRAUDIMAS“ savo komercinėje veikloje ir reklamoje naudoti ar leisti kitiems asmenims naudoti žymenį LT DRAUDIMAS. Spręsdamas klausimą dėl atsakovui A. A. priklausančių UADBB „LT DRAUDIMAS“ akcijų arešto teismas nurodė, jog ieškovai, kreipdamasi į teismą ir reikšdami prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, privalo tokį savo prašymą motyvuoti bei pagrįsti įrodymais. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas bandytų perleisti jam priklausančias akcijas, todėl tokios priemonės be pagrindo suvaržytų akcijų savininko teises, prieštarautų teisingumo, proporcingumo ir ekonomiškumo principams.

6Atsakovas UADBB „LT DRAUDIMAS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais :

  1. Ieškovai nenurodė motyvų, kurių pagrindu teismas turėtų taikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje, nepateikė įrodymų, kad atsakovai savavališkai naudojasi šiuo pavadinimu, nesuderinę jo su atitinkamomis institucijomis. 2010 m. vasario 9 d. Draudimo priežiūros komisija nutarimu Nr. N-49 išdavė licenciją draudimo brokerių įmonės veiklai Nr. 000127. Lietuvoje yra pakankamai daug draudimo įmonių ir draudimo brokerių bendrovių, kurios naudoja bendrinį žodį – „draudimas“, nepriklausomai nuo to, kokiu šriftu jis parašytas.
  2. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti ieškovų reikalavimo pagrįstumą, grėsmę jų turtiniams interesams, įvertinti atsakovo turtinę padėtį, tačiau šių veiksmų neatliko, todėl priėmė nutartį, pažeidžiančią atsakovo UADBB „LT DRAUDIMAS“ interesus. Atsakovas, kuriam pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, patiria neigiamus padarinius, nes be pagrindo apribojamos jo teisės, suvaržoma veiklos ir darbų laisvė. Ieškovų prašymas ir teismo nutartis nėra suderinama su ekonomiškumo principu, nes taip būtų visiškai sustabdyta įmonės veikla, jos atsiskaitymas su biudžetu, kreditoriais ir darbuotojais. Teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nesilaikė ekonomiškumo, teisingumo, šalių interesų pusiausvyros principų, pažeidė atsakovo teisėtus interesus. Atsakovo veikla suvaržoma nesant tam teisinio pagrindo.
  3. Teismas nepareikalavo, jog būtų imamasi priemonių dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo pritaikius laikinąsias apsaugos priemones.

7Ieškovų UADBB „Balto Link“ ir UADBB „NT draudimas“ atstovas atsiliepime į atsakovo UADBB „LT DRAUDIMAS“ atskirąjį skundą prašo teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo skundą atmesti. Atsiliepime pažymima, kad atsakovo nurodytos institucijos nenagrinėja klausimų, susijusių su teisių į juridinio asmens pavadinimą ar prekių ženklų suteikiamų teisių apsauga ir gynimu. Juridinio asmens įregistravimas nereiškia, kad jo pavadinimas visiškai atitinka visus teisės aktų reikalavimus ir nepažeidžia asmenų teisių ar įstatymo saugomų interesų. Atsakovo vienintelis steigėjas ir vadovas dar iki bendrovės registravimo buvo informuotas apie tai, kad toks registruojamos įmonės pavadinimas pažeidžia UADBB „Balto link“ teises į prekės ženklą, kad įregistravus juridinį asmenį tokiu pavadinimu bus kreiptasi į teismą. Situacijoje, kai atsakovai sąmoningai pasirinko potencialiai teisinių ginčų objektu galintį tapti žymenį savo bendrovės pavadinimui, tokio žymens naudojimo apribojimas nelaikytinas neadekvačiu ar neprotingu. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovui netrukdo vykdyti veiklos naudojant kitus žymenis.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria atsakovui UADBB „LT DRAUDIMAS“ pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - uždrausta atsakovų bendrovei UADBB „LT DRAUDIMAS“ savo komercinėje veikloje ir reklamoje naudoti ar leisti kitiems asmenims naudoti žymenį LT DRAUDIMAS, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis apelianto (atsakovo) atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

10Ieškovų ieškinio dalyką sudaro reikalavimai dėl įpareigojimo atsakovą UADBB „LT DRAUDIMAS“ pasikeisti savo pavadinimą tokiu būdu, kad jame jokia forma nebūtų žymenų „draudimas LT“ ir „lt draudimas“, arba žodžio „draudimas“ su bet kokia santrumpa, kurioje būtų raidės „l“, „n“, arba „t“, dėl įpareigojimo UADBB „LT DRAUDIMAS“ akcininką atsakovą A. A. priimti visus UADBB „LT DRAUDIMAS“ pavadinimo pakeitimui reikalingus UADBB „LT DRAUDIMAS“ akcininkų sprendimus, dėl draudimo atsakovams UADBB „LT DRAUDIMAS“ ir A. A. naudoti žymenį LT DRAUDIMAS savo ūkinėje veikloje ir reklamoje, siūlyti ar teikti, išleisti į rinką, įvežti ar eksportuoti bet kokias šiuo žymeniu pažymėtas prekes ar paslaugas bei kitokiais būdais disponuoti žymeniu LT DRAUDIMAS pažymėtomis prekėmis (b. l. 1-6). Šie reikalavimai grindžiami Prekių ženklų įstatymo, Konkurencijos įstatymo bei tam tikrų CK nuostatų, susijusių su juridinio asmens pavadinimu, pažeidimu. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino iš dalies – uždraudė atsakovų bendrovei UADBB „LT DRAUDIMAS“ savo komercinėje veikloje ir reklamoje naudoti ar leisti kitiems asmenims naudoti žymenį LT DRAUDIMAS (b. l. 8-9).

11Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145 straipsnio 1 dalyje, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 145 str. 1 d. 13 p.). Prekių ženklų įstatymo (PŽĮ) 503 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai yra pakankamas pagrindas įtarti, jog buvo pažeistos šio įstatymo nustatytos teisės, teismas CPK nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtinas užkirsti kelią gresiantiems neteisėtiems veiksmams, neteisėtiems veiksmams skubiai nutraukti ir teismo galutiniam sprendimui įvykdyti. Kitaip tariant, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti įrodymai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas. PŽĮ pateiktas pavyzdinis laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas.

12Atsakovas UADBB „LT DRAUDIMAS“ yra įregistruotas juridinių asmenų registre su šiuo (LT DRAUDIMAS) pavadinimu. Teisės subjektas – juridinis asmuo – savo veikloje (ūkinėje apyvartoje) veikia tam tikru vardu. Vienas iš juridinio asmens požymių yra jo pavadinimas (CK 2.33, 2.39-2.43 str.), kurį juridinis asmuo privalo nurodyti savo dokumentuose, kuriuos jis naudoja turėdamas santykių su kitais subjektais (CK 2.44 str.). Įpareigojimas juridiniam asmeniui turėti savo pavadinimą grindžiamas poreikiu (būtinumu) asmenį individualizuoti, t.y. atskirti jį nuo kitų juridinių asmenų ar jų padalinių. Pavadinimas (firmos vardas) identifikuoja teisės subjektą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. gegužės 11 d. nutartyje byloje Nr. 3K-3-208/2009 pažymėjo, kad įstatyme nustatytas draudimas juridiniam asmeniui turėti tokį pavadinimą, kuris klaidintų visuomenę dėl jo tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus. Nustatant pavadinimo tapatumą, juridinio asmens teisinę formą nusakantys žodžiai ar jų santrumpa paprastai nelaikomi identifikuojančiais juridinių asmenų, todėl savarankiškai bei izoliuotai nevertinami. Pavadinimas praktiškai nelaikomas tapačiu, jeigu jis nuo kitų pavadinimų skiriasi bent viena raide ar skaitmeniu. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas žodį „tapatus“ apibrėžia kaip „toks pat, identiškas, tolygus“. Tas pats žodynas žodį „panašus“ apibrėžia kaip turintį tų pačių arba artimų ypatybių. Taigi, juridinio asmens pavadinimo panašumui gali turėti įtakos tų pačių žodžių vartojimas pavadinimui sudaryti, nes tų pačių elementų panaudojimas yra viena iš panašumo apraiškų. Tačiau tam tikras pavadinimo panašumo egzistavimas savaime negali sukelti teisės subjektui negatyvių pasekmių. Minėta, kad pagrindinė juridinio asmens pavadinimo paskirtis yra atskirti vieną juridinį asmenį nuo kitų. Įstatyme nenustatyta absoliutaus draudimo skirtingiems juridiniams asmenims turėti panašius pavadinimus, bet draudžiama tuo pačiu metu veikiantiems juridiniams asmenims turėti tokius panašius pavadinimus, kad tai klaidintų visuomenę. Visuomenės klaidinimo įvertinimas pagal savo pobūdį ir esmę apima tiek teisinio, tiek faktinio pobūdžio veiksmus. Teismas išsprendžia bylą iš esmės priimdamas sprendimą (CPK 259 str. 1 d.), t.y. minėtas visuomenės klaidinimo įvertinimas pagal savo pobūdį ir esmę gali būti padarytas tik bylą pagal pareikštus reikalavimus išnagrinėjus iš esmės.

14Laikinosios apsaugos priemonės taikomos ir parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka pasiekti šiomis priemonėmis siekiamiems tikslams. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių interesų pusiausvyrą. Tuo vadovaujantis, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nė vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Šalių lygiateisiškumo principas reikalauja taikant laikinąsias apsaugos priemones laikytis proporcingumo principo bei suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. sausio 21 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-146/2002). Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas.

15Teisėjų kolegija, vertindama byloje kilusio teisinio ginčo pobūdį bei pirmosios instancijos teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, daro išvadą, jog šiuo atvejų pritaikyti ribojimai, kuriais uždrausta atsakovams savo komercinėje veikloje ir reklamoje naudoti ar leisti kitiems asmenims naudoti žymenį LT DRAUDIMAS, nėra proporcingi laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiamiems tikslams. Toks draudimo pobūdis, kai šiuo metu yra įregistruotas atsakovo pavadinimas - UADBB „LT DRAUDIMAS“, apskritai ribotų jo galimybę vykdyti veiklą dar iki to laiko, kol bus išspręstas ieškovų inicijuotas teisminis ginčas. Palikus galioti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, tam, kad UADBB „LT DRAUDIMAS“ toliau galėtų tęsti savo veiklą būtų būtina iš anksto dar iki kilusio ginčo išsprendimo iš esmės keisti savo pavadinimą, tačiau kol dar nėra priimtas teismo procesinis sprendimas, kuriuo kilęs ginčas nėra išspręstas iš esmės, tokios priemonės būtų neadekvačios bei neproporcingos. Pagal ieškovų reikalavimų turinį palikus galioti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės būtų užtikrintas ne teismo sprendimo, kuris galėtų būti palankus ieškovui, įvykdymas, bet faktiškai būtų patenkintas ieškovo reikalavimas. Taigi, teisėjų kolegija sutinka su skundo motyvais, jog šiuo atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra suderinamos su ekonomiškumo principu, nes taip būtų visiškai sustabdyta įmonės veikla, todėl jos turi panaikintos.

16Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - uždrausta atsakovų bendrovei UADBB „LT DRAUDIMAS“ savo komercinėje veikloje ir reklamoje naudoti ar leisti kitiems asmenims naudoti žymenį LT DRAUDIMAS, yra nepagrįsta, neatitinkanti ekonomiškumo principo. Skundžiama nutartis pakeistina, panaikinant jos dalį dėl draudimo atsakovų bendrovei UADBB „LT DRAUDIMAS“ savo komercinėje veikloje ir reklamoje naudoti ar leisti kitiems asmenims naudoti žymenį LT DRAUDIMAS bei atmetant ieškovų prašymą dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Dėl likusios skundžiamos nutarties dalies, kuria buvo atmestas ieškovų prašymas taikyti atsakovui A. A. priklausančių UADBB „LT DRAUDIMAS“ akcijų areštą, atskirasis skundas nebuvo paduotas, t.y. ji nebuvo apeliacijos dalyku, todėl paliekama galioti.

17Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl kitų skundo argumentų, nes jie šiuo atveju tampa teisiškai nereikšmingi. Be to, kadangi šia nutartimi panaikinami laikinųjų apsaugos priemonių pagrindu pritaikyti apribojimai, teisėjų kolegija plačiau nevertina skundo argumentų dėl galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo taikymo pritaikius laikinąsias apsaugos priemones.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

19Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartį. Panaikinti nutarties dalį, kuria iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausta atsakovų bendrovei UADBB „LT DRAUDIMAS“ savo komercinėje veikloje ir reklamoje naudoti ar leisti kitiems asmenims naudoti žymenį LT DRAUDIMAS. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovai UADBB „Balto Link“ ir UADBB „NT draudimas“ pareikštu... 4. Ieškovai taip prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones - iki teismo... 5. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 25 d. nutartimi ieškovų... 6. Atsakovas UADBB „LT DRAUDIMAS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 7. Ieškovų UADBB „Balto Link“ ir UADBB „NT draudimas“ atstovas... 8. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis,... 10. Ieškovų ieškinio dalyką sudaro reikalavimai dėl įpareigojimo atsakovą... 11. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas išdėstytas CPK 145... 12. Atsakovas UADBB „LT DRAUDIMAS“ yra įregistruotas juridinių asmenų... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. gegužės 11 d. nutartyje byloje Nr.... 14. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos ir parenkamos vadovaujantis... 15. Teisėjų kolegija, vertindama byloje kilusio teisinio ginčo pobūdį bei... 16. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytas aplinkybes, daro... 17. Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl kitų skundo argumentų, nes jie... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 25 d. nutartį. Panaikinti...