Byla 2A-1639-567/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes (pranešejos) Neringos Švedienes, kolegijos teiseju Rutos Veniulytes - Jankunienes ir Alvydo Barkausko, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo civiline byla pagal UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacini skunda del Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. lapkricio 6 d. sprendimo, priimto civilineje byloje Nr. 2-6611-803/2012 pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškini atsakovui UAB „Norfos mažmena“ del skolos priteisimo.

2Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla,

3n u s t a t e:

4I. Ginco esme

5Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 21079,89 Lt skolos, 214,13 Lt delspinigiu, 134,21 Lt palukanu, 8,06 procentus metiniu palukanu nuo bylos iškelimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei bylinejimosi išlaidas. Nurode, kad ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ir UAB „Norfos mažmena“ 2007-09-07 sudare negyvenamuju patalpu nuomos sutarti, kuria buvo išnuomotos patalpos, esancios ( - ), kuriu nuomojamas plotas yra 2242,76 kv. m. Sutarties 4.3 p. nuomos mokestis sudaro 35 Lt už viena kvadratini metra ir visas už nuomojamas patalpas kas menesinis nuomos mokestis yra 78496,60 Lt. Atsakovas isipareigojo moketi kas menesi nuomos mokesti ne veliau kaip iki einamojo menesio 25 dienos ir mokescius už vandeni, elektros energija, šilumos energija, komunalines ir ryšiu paslaugas pagal ieškovo pateiktas PVM saskaitas-fakturas ne veliau kaip per dešimt darbo dienu nuo PVM saskaitos-fakturos gavimo dienos. Ieškovas 2012-02-01 pateike PVM saskaita-faktura NTV Nr. 9298 atsakovui 109874,82 Lt sumai už suteiktas nuomos paslaugas, kuria atsakovas 2012-03-07 apmokejo, taciau nesilaikydamas šaliu sutartimi sulygtu apmokejimo terminu, todel iš atsakovo priteistinos netesybos. Taip pat atsakovui ieškovas 2012-02-13 pateike PVM saskaita-faktura NTV Nr. 9447 -16690,35 Lt sumai už suteikta elektros energija ir 2012-02-14 PVM saskaita-faktura NTV Nr. 9533 - 4389,54 Lt sumai už suteikta šilumos energija. Šios PVM saskaitos-fakturos iki ieškinio pateikimo nebuvo apmoketos (LR CK 1.3 str. 3 d., 6.210 str., 6.261 str.).

6Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ pateike atsiliepima i ieškini, prašydamas ieškini atmesti, kaip nepagrista. Nurode, kad atsakovas tinkamai vykde ir vykdo savo, kaip nuomininko, isipareigojimus, moka nuomos mokesti ir kitus mokejimus, kiek tai imanoma, naudoja patalpas pagal paskirti bei tinkamai vykdo kitas savo, kaip nuomininko, pareigas. UAB „Norfos mažmena“ buvo gauta 2012-02-01 UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ PVM saskaita-faktura NTV Nr. 9298 -109874,82 Lt sumai. Mineta saskaita-faktura buvo apmoketa 2012-03-07 mokejimo pavedimu Nr. DS0900029584. 2012-02-13 išrašyta PVM saskaita-faktura NTV Nr. 9447-16690,35 Lt sumai, 2012-02-14 išrašyta PVM saskaita-faktura NTV Nr. 9533 - 4389,54 Lt sumai. Atsižvelgiant i tai, kad UAB „Norfos mažmena“ nuomojasi tik dali nuomojamu patalpu, kas sudaro 70,60 proc., jam tenkanti mokescio už elektros energijos dalis turi buti skaiciuojama proporcingai, nes UAB „Norfos mažmena“ nera irengtas joks atskiras elektros energijos apskaitos skaitiklis (LR CK 1.5 str., 6.71 str., 6.73 str., 6.258 str., 6.260 str., 6.261 str.).

72012-10-17 teismo posedyje ieškovo atstovas pateike pareiškima del atsisakymo nuo 20052,44 Lt dalies ieškinio, nes atsakovas 2012-04-23 visiškai apmokejo PVM saskaita faktura NTV Nr. 9447 del 16690,35 Lt skolos ir 3362,09 Lt pagal PVM saskaita faktura NTV Nr. 9533. Taip pat nurode, kad ieškovui yra žinomos atsisakymo nuo ieškinio ir bylos nutraukimo pasekmes, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalyje, 293 straipsnio 4 punkte bei 294 straipsnyje (b.l.178, 180).

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme

9Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2012-11-06 sprendimu nusprende priimti ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atsisakyma nuo ieškinio dalyje del 20052,44 Lt ir toje dalyje byla nutraukti; likusioje dalyje ieškovo ieškini tenkinti iš dalies; priteisti iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ 202,86 Lt delspinigiu, 8,06 % metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo 2012-03-29 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo dienos ir 153,44 Lt bylinejimosi išlaidu ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“; kitoje dalyje ieškini atmesti; gražinti ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 602 Lt žyminio mokescio. Teismas nustate, kad atsakovas su ieškovu 2007-09-07 sudare negyvenamuju patalpu, esanciu ( - ) (unikalus numeris ( - )), pažymetu indeksais 1-2 (išskyrus 1/3 prekybos sales koridoriaus ploto), nuo 1-3 iki 1-17, nuo 1-21 iki 1-32, 1-39, o taip pat 2/3 bendrojo naudojimo patalpu, pažymetu indeksais 1-1, nuo 1-18 iki 1-20, 1-33, nuo 1-54 iki 1-62, 1-64, nuomos sutarti, kurios pagrindu nuomotojas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ isipareigojo suteikti nuomininkui (atsakovui) sutartyje nurodytas minetas patalpas laikinai atlygintinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas isipareigojo atlyginti už tai nuomotojui sutartyje nustatyta tvarka (b.l. 6-12). Bendras nuomojamu patalpu plotas 2304 kv. m. Pagal sutarties 4.8 punkta atsakovas isipareigojo ieškovui be nuomos mokescio moketi ir mokescius už faktiškai suvartota šalta ir karšta vandeni, elektros energija, šilumine energija, komunalines ir ryšiu paslaugas pagal ieškovo pateiktas saskaitas ne veliau kaip per dešimt darbo dienu nuo PVM saskaitos-fakturos gavimo dienos Ieškovas atsakovui pateike 2012-02-13 PVM saskaita-faktura NTV Nr. 9447- 16690,35 Lt sumai už tiekta elektros energija per 2012 m. sausio menesi, kuria atsakovas 2012-04-23 apmokejo, t.y. po ieškinio pateikimo (b.l. 14, 15, 18, 41,178). 2012-02-14 išrašyta PVM saskaita-faktura NTV Nr. 9533 už suteikta šilumos energija, kurios suma – 4389,54 Lt, atsakovas apmokejo 2012-03-27 iš dalies, t.y. 3362 Lt (b.l. 16,17, 179). Teismas nurode, jog atsižvelgiant i tai, kad bylos nagrinejimo metu atsakovas iš dalies sumokejo skola ir ieškovas atsisake dalies ieškinio reikalavimo bei nurode, kad jam yra žinomos ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo teisines pasekmes (b.l. 178, 180), priimtinas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalyje del 16690,35 Lt skolos priteisimo pagal PVM saskaita-faktura NTV Nr. 9447 bei del 3362,09 Lt skolos priteisimo pagal PVM saskaita-faktura NVT Nr. 9533 ir toje dalyje byla nutrauktina (CPK 140 straipsnio 1 dalis, 293 straipsnio 4 punktas). Teismas pažymejo, jog byloje kiles gincas del 1027,45 Lt sumos pagal PVM saskaita-faktura NVT Nr. 9533. Isiteisejusia Vilniaus apygardos teismo 2012-09-20 nutartimi buvo konstatuota, kad už šiluma ir karšta vandeni turi buti skaiciuojama proporcingai atsakovo nuomojamu patalpu daliai (b.l. 187), todel antrojo proceso metu atsakovui nera keliama pareiga irodineti aplinkybes, kurios nustatytos pirmojo proceso metu (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Nera jokio pagrindo reikalauti dar karta irodyti ta pati fakta, nes tai neatitiktu teisinio tikrumo principo reikalavimo. Teismas nurode, jog, atsižvelgiant i tai, kad 2007-09-07 negyvenamuju patalpu, esanciu ( - ), nuomos sutartimi atsakovui yra išnuomota dalis patalpu (b.l.6) ir bylos duomenimis faktine situacija del šilumos energijos joms tiekimo yra nepasikeitusi nuo pirmojo proceso (b.l.153-173,177), ieškovo reikalavimas del 1027,45 Lt skolos pagal PVM saskaita-faktura NVT Nr. 9533 priteisimo negali buti tenkinamas, kaip nepagristas ir neirodytas (CK 6.158 straipsnis, CPK 178 straipsnis). Teismas taip pat nustate, jog ieškovas atsakovui 2012-02-01 pateike PVM saskaita-faktura NTV Nr. 9298 - 109874,82 Lt sumai (b.l. 13). Atsakovas mineta PVM saskaita-faktura apmokejo 2012-03-07 (b.l.48). Ieškovas apskaiciavo 214,13 Lt delspinigius del paveluoto apmokejimo pagal PVM saskaita-faktura NTV Nr. 9298 už nuoma, pagal PVM saskaita-faktura NTV Nr. 9447 už elektros energija bei pagal PVM saskaita-faktura NTV Nr. 9533 už suteikta šilumos energija (b.l.48). Reikalavima patikslino pareiškime, t.y. už PVM saskaitos-fakturos NTV Nr. 9298 už nuoma paveluota apmokejima praše priteisti delspinigius už laikotarpi nuo 2012-03-02 iki 2012-03-07 (b.l. 178). Atsakovas sutiko sumoketi 13,40 Lt delspinigiu, likusioje dalyje praše atmesti ieškovo reikalavima del delspinigiu priteisimo, o tuo atveju, jei teismas nusprestu priteisti delspinigius, prašo juos sumažinti iki 0,02 %. Pagal CK šeštos knygos XXVIII skyriaus nuostatas atsakovui yra taikoma civiline atsakomybe, nes šiuo atveju šalis sieja sutartiniai civiliniai teisiniai santykiai, kile iš negyvenamuju patalpu nuomos sutarties. CK 6.248 straipsnio 1 dalis nustato, kad skolininko kalte yra preziumuojama, todel atsakovo pareiga yra irodyti, jog prievole laiku buvo neivykdyta ne del jo kaltes. CK 6.256 straipsnio 2 dalis nustato, kad asmuo netinkamai ivykdes savo sutartine prievole, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumoketi netesybas (bauda, delspinigius). CK 6.71 straipsnio 3 dalis nustato, kad už prievoles ivykdymo termino praleidima gali buti nustatomos netesybos, skaiciuojamos už kiekviena termino praleidimo diena. CK 6.71 straipsnio 2 dalis suteikia teise teismui sumažinti netesybas tiek, kad jos netaptu mažesnes už nuostolius, patirtus del prievoles neivykdymo arba netinkamo vykdymo, jeigu jos yra aiškiai per dideles arba prievole iš dalies ivykdyta. Teismas pažymejo, kad istatyme savokos „aiškiai per dideles netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai dideles netesybos“ nera sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis), todel kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per dideles, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinedami konkrecias bylas, bei Lietuvos Aukšciausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieninga teismu praktika. Teismu praktikoje buvo pripažistama, kad 0,02 % dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentejusiajai šaliai patirtus nuostolius del netinkamo prievoles ivykdymo pagal sutarti (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2002-06-12 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-866/2002, 2003-08-22 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-830/2003, 2005-10-19 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-7-378/2005, 2006-06-14 nutartis civilineje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Teismas konstatavo, kad šalys, sudariusios Negyvenamuju patalpu nuomos sutarti, yra juridiniai asmenys, užsiimantys komercine veikla ir siekiantys pelno, sutarties sudarymo metu jos buvo lygiaverteje padetyje, galejo derinti sutarties salygas, numatyti nuostoliu galimybe ir galima atsakomybe už netinkama sutartiniu pareigu vykdyma. Delspinigiu dydis, neapmokejus laiku už pateikta elektros energija, numatytas 2011-11-01 sutarties Nr. 000480-50420/110041, sudarytos tarp ieškovo ir AB „LESTO“ 3.3. punkte (0,05 procento dydžio delspinigiai, b.l.43), o laiku neapmokejus už šilumos energija, numatytas 2007-09-20 sutarties Nr. 936, sudarytos tarp ieškovo ir AB „Šiauliu energija“ 12. punkte ir atsakovui skaiciuojamas 2007-09-07 Negyvenamuju patalpu nuomos sutarties 12.2 punkto pagrindu. Delspinigiu dydis, neapmokejus laiku už nuoma, numatytas 2007-09-07 Negyvenamuju patalpu nuomos sutarties 12.1 punkte. Delspinigiu paskirtis – užtikrinti, kad paveluotu mokejimu pasekmes butu tokios, kurios neskatintu skolininko praleidineti prievoliu vykdymo terminu. Teismas konstatavo, kad nagrinejamoje byloje negyvenamosios patalpos nuomojamos komerciniais, pelno siekimo tikslais, todel nenustacius, kad netesybos neprotingai dideles, jas sumažinus butu paneigta sutartiniu netesybu reikšme ir pažeistas sutarciu laisves principas, todel sutartyse numatyto dydžio delspinigiai nera aiškiai per dideli. Teismas prieme ieškovo atsisakyma nuo ieškinio dalyje del 20052,44 Lt skolos priteisimo ir toje dalyje byla nutrauke, todel, vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovui gražino 75 proc. jo sumoketo žyminio mokescio, t.y. 602 Lt žyminio mokescio (CPK 87 str. 2 d., 94 str. 1 d.). Teismas patenkino 14,74 procentu ieškinio reikalavimu, todel ieškovui iš atsakovo priteise 153,44 Lt bylinejimosi išlaidu ((likusi 41 Lt žyminio mokescio dalis +1000 Lt atstovavimo išlaidos) x 14,74 proc. (LR CK 6.37 str., 6.73 str., 6.258 str., 6.261 str., CPK 93 str. 2 d.).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i apeliacini skunda argumentai

11Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateike apeliacini skunda, prašydamas Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012-11-06 sprendima pakeisti, panaikinti sprendimo dali, kuria atmestas ieškinys del 1027,45 Lt skolos priteisimo ir šioje dalyje ieškini patenkinti, panaikinti sprendimo dali, kuria iš atsakovo ieškovo naudai priteista 153,44 Lt bylinejimosi išlaidu ir ieškovo naudai priteistinu bylinejimosi išlaidu dali paskaiciuoti nuo pradinio ieškinio reikalavimu sumos proporcingai teismo patenkintu bei ieškovo pripažintu reikalavimu daliai. Nurode, kad pirmosios instancijos teismas pažeide LR CPK 182 str. 2 p., nurodanti, kad nereikia irodineti aplinkybiu, nustatytu isiteisejusiu teismo sprendimu kitoje civilineje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas neturejo vadovautis Vilniaus apygardos teismo 2012-09-20 nutartimi, nes civilineje byloje Nr. 2-6611-803/2012 priimta nutartis del šilumos ir karšto vandens proporcinio skaiciavimo buvo nustatytos kitos faktines bylos aplinkybes. Ieškinys buvo pareikštas už kita laikotarpi, todel atsakovas privalejo irodyti aplinkybes, kad šilumos energija buvo tiekiama ir kitoms nuomojamoms patalpoms, o saskaitoje NTV Nr. 9533 nurodyta mokejimo suma yra nepagrista. Pirmosios instancijos teismas netinkamai paskirste bylinejimosi išlaidas tarp šaliu. Teismas privalejo atsižvelgti i tai, kad nuo dalies ieškinio ieškovas atsisake del to, kad atsakovas geruoju padenge skolos dali. Teismas 25 proc. žyminio mokescio, likusio reikalavimo dali bei išlaidas už advokato paslaugas privalejo paskirstyti, atsižvelgdamas i tai, del ko susidare bylinejimosi išlaidos. Jei apeliacines instancijos teismas patenkintu apeliacini skunda del 1027,45 Lt skolos priteisimo, ieškovo patenkintu reikalavimu suma sudarytu 99,32 proc. nuo pradinio ieškinio reikalavimo sumos (LR CPK 93 str. 1 d., 2 d., 4 d., 94 str. 1 d., 98 str.).

12Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ pateike atsiliepima i apeliacini skunda, prašydamas ji atmesti. Nurode, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ivertino byloje esancius irodymus, atsižvelge i tai, kad 2012-09-20 Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo nustatytos tarp šaliu kilusio ginco aplinkybes. Abejose bylose yra tos pacios aplinkybes (LR CPK 177 str. 2 d., 3 d., 185 str.).

13IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas atmestinas. Teiseju kolegija pažymi, kad byla nagrinejama apeliacinio skundo ribose. Istatymu leidejas nustate, kad nereikia irodineti aplinkybiu, nustatytu isiteisejusiu teismo sprendimu kitoje civilineje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai).

15Teiseju kolegija konstatuoja, kad nagrinejamai bylai Vilniaus apygardos teismo civiliniu bylu kolegijos 2012-09-20 nutartis Nr. 2A-1772-392/2012 turi prejudicine reikšme, nes bylos šalys yra tos pacios, bylos nagrinejimo dalykas yra del atsiskaitymo už mokescius del tu paciu nuomojamu patalpu ( - ), tik už kita laikotarpi. Tai reiškia, kad 2012-09-20 nutartyje Nr. 2A-1772-392/2012 nustatyti prejudiciniai faktai – UAB „Norfos mažmena“ pareiga atsiskaityti už šiluma ir karšta vandeni proporcingai nuomojamu patalpu daliai – taikomi nagrinejamai bylai (LR CPK 182 str. 2 p.).

16Pirmosios instancijos teismas pagristai ir teisetai atmete ieškini dalyje del 1027,45 Lt skolos priteisimo, atsižvelgiant i tai, kad atsakovui yra išnuomota dalis patalpu ( - ), (b.l. 6) ir bylos duomenimis faktine situacija del šilumos energijos joms tiekimo ploto atžvilgiu yra nepasikeitusi (b.l.152-173,177). Tai reiškia, kad 2012-03-14 ieškovas, pateikdamas ieškini (b.l. 1) dalyje del 1027,45 Lt priteisimo, ignoravo isiteisejusia Vilniaus apygardos teismo 2012-09-20 nutartimi nustatyta prejudicini fakta, tuo parodydamas, kad save laiko privilegijuotu teisiniu santykiu dalyviu, kuris akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinemis teisemis, reikšdamas ieškini dalyje del 1027,45 Lt priteisimo. Teiseju kolegija netaiko CPK 95 straipsnio sankciju, nes negali boginti apelianto padeties, atsižvelgiant i tai, kad sprendima skundžia tik viena šalis (CPK 313 str.).

17Ta aplinkybe, kad nagrinejamu atveju ieškinys buvo pareikštas už kita laikotarpi, nepanaikina isiteisejusia teismo nutartimi nustatyto prejudicinio fakto, todel atsakovas neturejo procesines pareigos pakartotinai irodineti aplinkybiu, nustatytu isiteisejusiu teismo sprendimu kitoje civilineje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys. Nagrinejamu atveju pats ieškovas, siekdamas paneigti mineta prejudicini fakta, turejo procesine pareiga irodyti aplinkybes, kad šilumos energija nebuvo tiekiama ir kitoms nuomojamoms patalpoms, o to neivykdes, turi vykdyti isiteisejusia teismo nutarti del prejudicinio fakto, apskaiciuodamas atsakovui mokescius už šiluma ir karšta vandeni proporcingai nuomojamu patalpu daliai (LR CPK 18 str.).

18Pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaike proporcingumo principa, paskirstydamas bylinejimosi išlaidas tarp šaliu. Istatymu leidejas nustate, kad ieškini patenkinus iš dalies, bylinejimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintu reikalavimu daliai, o tuo atveju, kad byla baigiama nepriimant teismo sprendimo del dalies ginco iš esmes, teismas bylinejimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas i tai, ar šaliu procesinis elgesys buvo tinkamas, ir ivertindamas priežastis, del kuriu susidare bylinejimosi išlaidos (CPK 93 str. 2 d., 4 d.; 94 str. 1 d.).

19Nagrinejamu atveju ieškovas atsisake nuo ieškinio dalies del 20052,44 Lt priteisimo, todel pirmosios instancijos teismas byla iš esmes nagrinejo del likusios 1375,78 Lt ieškinio sumos. Ieškovo ieškinys teisme buvo gautas 2012-03-14, o civiline byla iškelta 2012-03-29 (b.l. 1). Atsakovas laikotarpyje tarp ieškinio gavimo teisme ir civilines bylos iškelimo 2012-03-27 mokejimo nurodymu (b.l. 179) apmokejo ieškovo naudai 3362,09 Lt pagal PVM saskaita faktura NTV Nr.9533, o po civilines bylos iškelimo - 2012-04-23 visiškai apmokejo PVM saskaita faktura NTV Nr.9447 16690,35 Lt sumai (b.l. 178).

20Po to, kai ieškinio suma del 20052,44 Lt atsakovas apmokejo ieškovo naudai, ieškovas 2012-08-20 diena sudare su advokatu teisiniu paslaugu teikimo sutarti Nr. 12/08/20 (b.l. 151) del civilines bylos Nr. 2-6611-803/2012 vedimo, ir 2012-08-27 mokejimo nurodymu (b.l. 191) sumokejo 1000 Lt už teisines paslaugas (b.l. 191). Tokiu budu ieškovo patirtos 1000 Lt bylinejimosi išlaidos už teisines paslaugas priskirtinos ne visai ieškinio sumai, nes sutartis su advokatu buvo sudaryta po 20052,44 Lt pagal ieškini sumokejimo, ir 1000 Lt bylinejimosi išlaidu suma priskirtina, kaip patirta del iš esmes nagrinetos likusiosios 1375,78 Lt ieškinio sumos, kurios dali pirmosios instancijos teismas pagristai tenkino iš dalies, priteisdamas iš atsakovo UAB „Norfos mažmena“ 202,86 Lt delspinigiu, 8,06 % metiniu palukanu nuo priteistos sumos nuo 2012-03-29 iki teismo sprendimo visiško ivykdymo dienos ir 153,44 Lt bylinejimosi išlaidu ieškovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“, o kitoje dalyje ieškini atmete. Teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai apskaiciavo proporcijas, nes nuo iš esmes nagrinetos likusios 1375,78 Lt ieškinio sumos patenkintu reikalavimu dalis sudare 14,74 % (202,86 Lt), ir pagristai priteise 154,44 Lt bylinejimosi išlaidu (likusi 41 Lt žyminio mokescio dalis + 1000 Lt (už teisines paslaugas) x 14,74 %).

21Teiseju kolegija konstatuoja, kad byloje nera duomenu del pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamame sprendime yra objektyviai ir teisingai ivertinti pateikti irodymai, tinkamai ivertintos ir išnagrinetos bylai reikšmingos aplinkybes. Teiseju kolegija nevertina kitu argumentu ir rašytiniu irodymu, kaip teisiškai nereikšmingu bylos nagrinejimo dalykui.

22Apeliacines instancijos teismas daro išvada, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiama sprendima, nes jis yra teisetas ir pagristas, materialines ir procesines teises normos pritaikytos tinkamai, nera LR CPK 329 str., 330 str. numatytu pagrindu, del kuriu skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turetu buti pakeistas ar panaikintas apeliaciniame skunde nurodytais motyvais. Skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas, nes byla išspresta teisingai (LR CK 1.5 str., CPK 3 str., 177 str.- 179 str., 182 str. 2 p., 185 str., 313 str., 320 str., 328 str.).

23Atmetus apeliacini skunda, apeliantui nera atlyginamos bylinejimosi išlaidos. Atsakovas nepateike irodymu, kad patyre bylinejimosi išlaidas del bylos vedimo apeliacineje instancijoje, todel ieškovas neigijo pareigos jas atlyginti (CPK 80 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

25Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. lapkricio 6 d. sprendima nepakeista. Kolegijos pirmininke

26Neringa Švediene

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, susidedanti... 2. Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla,... 3. n u s t a t e:... 4. I. Ginco esme... 5. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ kreipesi i teisma su... 6. Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ pateike atsiliepima i ieškini, prašydamas... 7. 2012-10-17 teismo posedyje ieškovo atstovas pateike pareiškima del atsisakymo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esme... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkes teismas 2012-11-06 sprendimu nusprende priimti... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo i apeliacini skunda argumentai... 11. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ pateike apeliacini skunda,... 12. Atsakovas UAB „Norfos mažmena“ pateike atsiliepima i apeliacini skunda,... 13. IV. Apeliacines instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybes, teisiniai... 14. Apeliacinis skundas atmestinas. Teiseju kolegija pažymi, kad byla nagrinejama... 15. Teiseju kolegija konstatuoja, kad nagrinejamai bylai Vilniaus apygardos teismo... 16. Pirmosios instancijos teismas pagristai ir teisetai atmete ieškini dalyje del... 17. Ta aplinkybe, kad nagrinejamu atveju ieškinys buvo pareikštas už kita... 18. Pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaike proporcingumo principa,... 19. Nagrinejamu atveju ieškovas atsisake nuo ieškinio dalies del 20052,44 Lt... 20. Po to, kai ieškinio suma del 20052,44 Lt atsakovas apmokejo ieškovo naudai,... 21. Teiseju kolegija konstatuoja, kad byloje nera duomenu del pirmosios instancijos... 22. Apeliacines instancijos teismas daro išvada, kad apeliacinio skundo argumentai... 23. Atmetus apeliacini skunda, apeliantui nera atlyginamos bylinejimosi išlaidos.... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teismas... 25. Palikti Vilniaus miesto 1 apylinkes teismo 2012 m. lapkricio 6 d. sprendima... 26. Neringa Švediene...