Byla 2A-141/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Edgarui Mikaloniui, atsakovo atstovams V. K., advokatui Nedui Šilaikai, trečiojo asmens atstovui advokatui Linui Cirtautui, teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės Mokslinis techninis susivienijimas „Novatex“ (toliau – UAB MTS „Novatex“) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-875-41/08 pagal ieškovo UAB MTS „Novatex“ ieškinį atsakovui VĮ Ignalinos atominė elektrinė, tretieji asmenys: VF a.s., Envinet a.s., UAB „Energetikos tiekimo bazė“, AB „YIT Kausta“, AB „Pramprojektas“ dėl viešo konkurso rezultatų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB MTS „Novatex“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (bei patikslintu ieškiniu) atsakovui VĮ Ignalinos atominė elektrinė, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu VĮ Ignalinos atominė elektrinė sprendimą - pripažinti trečiųjų asmenų konsorciumą VF a.s. ir Envinet a.s. VĮ Ignalinos atominės elektrinės skelbto konkurso „Medžiagų radioaktyvumo [nekontroliuojami lygiai] matavimo įrenginiai [B10 projektas]“ nugalėtoju; įpareigoti VĮ Ignalinos atominę elektrinę iš naujo persvarstyti ir įvertinti skelbtam konkursui Medžiagų radioaktyvumo [nekontroliuojami lygiai] matavimo įrenginiai [B10 projektas]“ pateiktus pasiūlymus laikantis visų konkurso sąlygų. Ieškovas nurodė, kad 2006 m. balandžio 20 d. gavo atsakovo kvietimą dalyvauti konkurse „Medžiagų radioaktyvumo [nekontroliuojami lygiai] matavimo įrenginiai [B10 projektas]“, todėl ieškovas su trečiaisiais asmenimis UAB „YIT Kausta“ ir UAB „Pramprojektas“ dėl dalyvavimo konkurse sudarė Jungtinės veiklos sutartį ir 2006 m. kovo 11 d. gavo konkurso sąlygas. Ieškovas kartu su jungtinės veiklos dalyviais 2006 m. rugpjūčio 31 d. pateikė pasiūlymą, o 2006 m. rugsėjo 8 d. iš atsakovo gavo Konkurso vokų atplėšimo procedūros protokolą ir 2006 m. gruodžio 29 d. raštu atsakovas informavo apie tai, kad ieškovas nebuvo pripažintas konkurso nugalėtoju. 2007 m. sausio 9 d. ieškovas kreipėsi į Konkurso organizatorių su prašymu paaiškinti pasiūlymo atmetimo priežastis ir 2007 m. sausio 25 d. gavo raštą su kvietimu aptarti Konkurso atmetimo sąlygas, tačiau susitikimo metu atsakovas atsisakė teikti bet kokią informaciją. 2007 m. sausio 17 d. ieškovas gavo iš Europos ir rekonstrukcijos plėtros banko raštą, kuriuo buvo pakviestas 2007 m. kovo 30 d. į susitikimą, po jo 2007 m. balandžio 24 d. gavo raštą iš Banko, kuriame nurodoma, kad tretysis asmuo VF.a.s., tiekdamas įrengimus dalyvavo tiek trečiųjų asmenų VF a.s. ir Envinet a.s. pasiūlyme, tiek ir trečiojo asmens UAB „Energetikos tiekimo bazė“ pasiūlyme. Pagal Konkurso instrukcijos 3.5 p., pagal kurį toks konkursas buvo organizuotas, pirkimų dalyvis gali teikti tik vieną pasiūlymą ar bet kokiu būdu dalyvauti tik viename pasiūlyme, o pirkimų dalyviui, ne kaip subrangovui, dalyvaujant daugiau nei viename pasiūlyme tam pačiam pirkimui, visi pasiūlymai, kuriuose dalyvauja toks dalyvis atmetami. Tokiu būdu konkursą organizavęs atsakovas privalėjo atmesti trečiųjų asmenų VF a.s. ir Envinet a.s. konsorciumo teiktą pasiūlymą.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad konkurse dalyvauti pateikė paraiškas 4 dalyviai, tarp jų ir ieškovo įmonė, kaip konsorciumas AB „YIT Kausta“, UAB MTS „Novatex“, AB „Pramprojektas. Iš UAB Energetikos tiekimo bazė“ konkurso pasiūlymo turinio matyti, kad AB „VF“ įrašyta kaip subrangovų gamintojų kompanija. Todėl teismas padarė išvadą, kad UAB „Energetikos tiekimo bazė“ konkursinį pasiūlymą pateikė individualiai, šiame pasiūlyme tretysis asmuo VF a.s nebuvo nurodytas kaip pasiūlymą teikiantis asmuo. Konkursas buvo vykdomas iš Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo administruojamo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko pagal šio fondo nustatytas taisykles, kurios draudžia konkurso dalyvavimui teikti daugiau nei vieną pasiūlymą konkursui, o pirkimų dalyviui, ne kaip subrangovui, dalyvaujant daugiau nei viename pasiūlyme tam pačiam pirkimui visi pasiūlymai, kuriuose dalyvavo toks dalyvis, atmetami. Teismas nustatė, kad VF a.s pasiūlymą teikė kartu su UAB „Envinet“, o kitame pasiūlyme, kurį teikė UAB „Energetikos tiekimo bazė“ VF a.s. buvo tik įtraukta į šio dalyvio pasiūlymą kaip subrangovas tiekti dalį B10 įrenginių („gama matavimo sistemą“), todėl teismas sprendė, kad VF a.s. dalyvavimas subrangovu konkurso pasiūlymą teikiančio dalyvio pasiūlyme neprieštarauja Konkurso instrukcijos 3.5 p. reikalavimams. Šis klausimas buvo svarstytas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke, kuris savo rašte nurodė, kad VF a.s, kaip subtiekėjas, teikiantis serijinės gamybos įrangą, reikalingą konkursinės įrangos B10 medžiagų radioaktyvumo matavimo įrenginiuose, jokiu būdu negali būti laikomas kaip faktiškai dalyvaujantis konkurse, nes jis neprisiima jokios atsakomybės už konkurso pasiūlymą. Tarp perkančios organizacijos ir įrangos dalies tiekėjo neatsiranda jokių tiesioginių santykių, kurie galėtų įtakoti perkančios organizacijos ir dalyvio teises, pareigas. Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškinį pareiškė tik vienas iš jungtinės veiklos sutarties dalyvių, kiti dalyviai jokių pretenzijų atsakovui neturėjo ir ieškinio nepalaikė. Tokią kitų jungtinės veiklos dalyvių poziciją teismas laikė aplinkybe, rodančia, kad atsakovas, vertindamas pateiktus konkurso dalyvių pasiūlymus, juos įvertino teisingai ir nepažeidė teisės normų, kurių pagrindu toks konkursas vyko. Be to, teismas padarė išvadą, kad ieškovas su ieškiniu kreipėsi praleidęs sutrumpintą vieno mėnesio ieškinio senaties terminą. Nurodė, kad ieškovas 2007 m. sausio 4 d. gautu raštu buvo informuotas, jog nebuvo pripažintas konkurso nugalėtoju ir jau 2007 m. sausio 9 d. kreipėsi į atsakovą su prašymu paaiškinti jo pasiūlymo atmetimo priežastis. 2007 m. vasario 1 d. įvyko ieškovo ir atsakovo susitikimas, kuriame buvo aptariama jo konkurso pasiūlymo atmetimo sąlygos. Be to, ieškovas pats 2007 m. sausio 17 d. kreipėsi į Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką, prašydamas nustatyti susitikimo laiką, pasiaiškinant konkurso pasiūlymo atmetimo priežastis ir toks susitikimas įvyko 2007 m. kovo 30 d., jame dalyvavo ieškovo atstovai. Taigi ieškovas jau tuo metu žinojo apie konkurso rezultatus, pats dalyvavo pasitarimuose, kurie buvo sukviesti jo prašymu konkurso rezultatams aptarti.

5Apeliaciniu skundu ieškovas UAB MTS „Novatex“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkinti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė konkurso instrukcijų 3.5 p., kuris nustato pareigą atsakovui atmesti visus pasiūlymus, kuriuose kaip nors dalyvauja tas pats asmuo. Byloje esantys įrodymai paneigia teismo išvadą, kad tretysis asmuo VF a.s. negali būti laikomas konkurso dalyviu, nes jis neprisiima jokios atsakomybės už konkurso pasiūlymą. 2006 m. birželio 29 d. gamintojo įgaliojimo forma tretysis asmuo VF a.s., atsakydamas į kvietimą dalyvauti konkurse, įsipareigojo tiesiogiai atsakovui užtikrinti visas garantijas pagal sutarties bendrųjų sąlygų 27 punktą. Tokiu būdu tretysis asmuo VF a.s. įsipareigojo ne tik tiekti produkciją tuo atveju, jei UAB „Energetikos tiekimo bazė“ pasiūlymas būtų pripažintas laimėjusiu, bet taip pat įsipareigojo už parduotos produkcijos trūkumus tiesiogiai atsakyti atsakovui. Asmuo, įsipareigojęs tiesiogiai atsakyti užsakovui (atsakovui) negali būti laikomas subrangovu. Todėl nepagrįsta teismo išvada, kad VF a.s. trečiojo asmens UAB „Energetikos tiekimo bazė“ pasiūlyme dalyvavo kaip subrangovas. Be to, atsakovas bylos nagrinėjimo metu taip pat yra pripažinęs, kad VF a.s. du kartus dalyvavo pasiūlymuose (atsakovo pateikti apibendrinti įvertinimo duomenys ir rekomendacija dėl sutarties pasirašymo – 2 forma Preliminaraus konkurso dalyvių įvertinimas bei 2006 m. atsakovo raštas).
  2. 2006 m. balandžio 20 d. atsakovo kvietimas ieškovui dalyvauti konkurse yra atsakovo oferta CK 6.167 str. prasme, kurią ieškovas akceptavo 2008 m. rugpjūčio 31 d. pateikdamas pasiūlymą konkursui. Tokiu būdu ieškovas ir atsakovas sudarė susitarimą dėl viešo konkurso rengimo ir dalyvavimo jame, kuriuo atsakovas įsipareigojo laikytis savo sudarytų ir paskelbtų konkurso sąlygų bei pasiūlymų vertinimo tvarkos, o ieškovas įsipareigojo atlikti pasiūlyme konkursui numatytus darbus tuo atveju, jeigu jo pasiūlymas būtų pripažintas konkurso nugalėtoju. Ginčas kilo dėl konkurso sąlygų 3.5 p. aiškinimo ir taikymo. Atsakovas, tinkamai aiškindamas šį punktą, privalėjo atmesti visus pasiūlymus, kuriuose kaip nors dalyvauja tas pats asmuo. Tai, kad minėtas punktas yra neaiškus ir gali būti įvairiai interpretuojamas, pripažino ir pats atsakovas 2006 m. spalio 2 d. rašte. Pagal CK 6.193 str. 4 d., kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Taigi teismas privalėjo šį punktą aiškinti ir taikyti ieškovo naudai.
  3. Ieškovas ir tretieji asmenys AB „Pramprojektas“ bei AB „YIT Kausta“ jungtinės veiklos sutartyje nėra aptarę klausimo dėl pažeistų teisių gynimo, ši teisė taip pat nėra priskirta kažkuriam iš partnerių, todėl turėtų būti taikoma CK 6.972 str. 1 d., kuri aiškintina kaip leidžianti pareikšti ieškinį dėl teisių gynimo bet kuriam vienam iš parnerių. Šia teise pareikšdamas ieškinį ir pasinaudojo vienas iš partnerių – ieškovas, todėl tai, kad kiti jungtinės veiklos sutarties dalyviai kartu su ieškovu nepareiškė ieškinio negali būti pagrindu ieškiniui atmesti.
  4. Teismas, taikydamas ieškinio senaties terminą, pažeidė ieškinio senaties taikymą reglamentuojančias teisės normas, nes nenustatė ieškinio senaties termino eigos pradžios. Ieškovas konkurso rezultatus sužinojo 2007 m. sausio 4 d., tačiau ši diena negali būti laikoma ieškinio senaties termino eigos pradžia, nes ieškovas šią dieną sužinojo tik konkurso rezultatus, tačiau nesužinojo ir negalėjo sužinoti apie konkurso sąlygų bei jo teisių pažeidimą. Ieškovas apie konkurso sąlygų pažeidimą negalėjo sužinoti bei nesužinojo anksčiau nei 2007 m. balandžio 24 d. 2007 m. kovo 30 d. surengtas apklausiamasis posėdis negali būti laikoma ieškinio senaties termino eigos pradžia ir negali būti laikoma, kad šio posėdžio metu ieškovas sužinojo apie jo teisių pažeidimą, nes šiame posėdyje nedalyvavo jo atstovas. Minėtame posėdyje ieškovo vardu dalyvavę asmenys nėra ieškovo valdymo organų nariai. Pasibaigus šiam posėdžiui, minėti asmenys informavo ieškovą tik apie ieškovo pasiūlymo privalumus bei trūkumus. Ir tik 2007 m. balandžio 24 d. gavus apklausiamojo posėdžio protokolo kopiją, ieškovui tapo žinoma ir jis faktiškai galėjo suvokti, jog tretysis asmuo VF a.s. dalyvavo atsakovo skelbtame konkurse du kartus. Ieškinio senaties termino eiga prasideda tik esant dviem sąlygoms, t. y. asmuo turi ne tik žinoti apie teisės pažeidimą, bet ir suvokti, kad jo teisė buvo pažeista.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė prašo skundą atmesti. Nurodo, kad ta aplinkybė, jog tretysis asmuo VF a.s. pateikė įgaliojimo formą ir užtikrino visas garantijas tiekiamai produkcijai, nėra pagrindas pripažinti VF a.s. kaip konkurso dalyvio. Minėtą įgaliojimo formą VF a.s. užpildė todėl, kad to reikalavo konkurso sąlygos, tokią įgaliojimo formą turėjo užpildyti ir produkcijos gamintojai (subtiekėjai), kurie nelaikomi konkurso dalyviais. Byloje esminis klausimas buvo nustatyti VF a.s. statusą UAB „Energetikos tiekimo bazė“ pasiūlyme, t. y. reikėjo nustatyti, ar VF a.s. buvo subrangovas ar konkurso dalyvis. Faktą, kad VF a.s. pasiūlyme dalyvavo kaip subrangovas, nustatė ne tik pirmosios instancijos teismas, bet ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, pagal kurio taisykles ir vyko konkursas. Apelianto argumentai dėl CK 6.972 str. 1 d. pažeidimo atmestini, kadangi minėta norma nebuvo pažeista. Pirmosios instancijos teismas aplinkybę, kad kiti jungtinės veiklos dalyviai neturėjo jokių pretenzijų atsakovui ir nesutiko su ieškiniu, vertino kaip papildomai rodančią, kad atsakovas konkurso dalyvių pasiūlymus įvertino teisingai. Apelianto argumentai, kad jis apie savo teisių pažeidimą sužinojo tik 2007 m. balandžio 24 d., nes tik tada gavo 2007 m. kovo 30 p. posėdžio protokolą, o minėtame posėdyje apelianto atstovai nedalyvavo, taip pat nepagrįsti. Apelianto vadovas, žinodamas, kad posėdis buvo sušauktas būtent apelianto iniciatyva, turėjo arba pats vykti į susitikimą, arba siųsti į jį įgaliotus atstovus. Iš posėdžio protokolo matyti, kad apelianto pusėje dalyvavo du asmenys. Juridiniai asmenys, veikdami santykiuose su kitais asmenimis, veikia ne tik per savo vadovą, bet ir per savo darbuotojus ir kitus įgaliotus asmenis, kuriems pavedama veikti juridinio asmens vardu. Be to, dar iki minėto posėdžio apeliantas žinojo, kad jame bus aptariamas klausimas dėl VF a.s. dalyvavimo konkurse ir tariamo konkurso sąlygų 3.5 p. pažeidimo (apelianto 2007 m. vasario 19 d. raštas bankui). Taigi apie tariamą savo teisių pažeidimą apeliantas sužinojo vėliausiai 2007 m. vasario 19 d., t. y. daugiau nei mėnuo iki ieškinio pareiškimo. Todėl teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantas praleido ieškinio senaites terminą.

7Apeliacinis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

9Nagrinėjamu atveju ginčas kilo iš atsakovo VĮ Ignalinos atominės elektrinės organizuoto konkurso Medžiagų radioaktyvumo (nekontroliuojami lygiai) matavimo įrenginių (B10 projektas) pirkimui teisinių santykių. Minėtas pirkimas buvo vykdomas iš Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo administruojamo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (toliau – ERPB) pagal šio fondo nustatytas taisykles, nes Lietuvos Respublika ir ERPB yra pasirašę sutartį „Dėl tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo veiklos Lietuvoje“, kuri ratifikuota LR Seimo 2001 m. liepos 12 d. Lietuvos Respublikos ir ERPB bendrosios sutarties ratifikavimo įstatymu. Byloje nustatyta, kad paraiškas Konkurse dalyvauti pateikė 4 dalyviai, jų tarpe ir ieškovas, kaip konsorciumas AB „YIT Kausta“, UAB MTS „Novatex“, AB „Pramprojektas“. Konkurso nugalėtoju pripažintas trečiųjų asmenų konsorciumas VF a.s. ir Envinet a.s. Ieškovo manymu, tretysis asmuo VF a.s Konkurse dalyvavo tiek su UAB „Energetikos tiekimo bazė“, tiek su Envinet a.s., tuo tarpu pagal Konkurso instrukcijos 3.5 p., pirkimų dalyvis gali teikti tik vieną pasiūlymą ar bet kokiu būdu dalyvauti tik viename pasiūlyme, o pirkimų dalyviui, ne kaip subrangovui, dalyvaujant daugiau nei viename pasiūlyme tam pačiam pirkimui, visi pasiūlymai, kuriuose dalyvauja toks dalyvis turi būti atmetami. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad VF a.s. pasiūlymą teikė kartu su Envinet a.s., o kitame pasiūlyme, kurį teikė UAB „Energetikos tiekimo bazė“ , VF a.s. buvo įtraukta į šio dalyvio pasiūlymą kaip subrangovas, tokiu būdu VF a.s. dalyvavimas subrangovu konkurso pasiūlymą teikiančio dalyvio pasiūlyme, neprieštarauja Konkurso instrukcijos 3.5 reikalavimams.

10Apelianto manymu, teismas netinkamai aiškino ir taikė Konkurso instrukcijos 3.5 punktą. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad tretysis asmuo VF a.s. trečiojo asmens UAB „Energetikos tiekimo bazė“ pasiūlyme dalyvavo kaip subrangovas ir nurodo, kad šią išvadą paneigia byloje esanti 2006 m. birželio 29 d. gamintojo įgaliojimo forma, skirta atsakovui, kuria tretysis asmuo VF a.s įgaliojo UAB „Energetikos tiekimo bazė“ pateikti pasiūlymą, vėliau derėtis ir pasirašyti sutartį su atsakovu dėl VF a.s. gaminamos bendro gama spinduliuotės matavimo sistemų. Apelianto manymu, šia įgaliojimo forma tretysis asmuo VF a.s. įsipareigojo ne tik tiekti produkciją tuo atveju, jei trečiojo asmens UAB „Energetikos tiekimo bazė“ pasiūlymas būtų pripažintas laimėjusiu, bet taip pat įsipareigojo už parduotos produkcijos trūkumus tiesiogiai atsakyti atsakovui. O asmuo, įsipareigojęs tiesiogiai atsakyti užsakovui, negali būti laikomas subrangovu. Kolegija su šiais apelianto argumentais nesutinka. Aplinkybė, jog tretysis asmuo VF a.s pateikė minėtą gamintojo įgaliojimo formą ir užtikrino visas garantijas tiekiamai produkcijai, nėra pagrindas pripažinti VF a.s. kaip Konkurso dalyvio. Priešingai, VF a.s. pateikta gamintojo įgaliojimo forma patvirtina, kad ši įmonė ne tiesiogiai pateikia pasiūlymą atsakovui, o sutinka patiekti UAB „Energetikos tiekimo bazė“ jos gaminamą įrangą (t. 2, b. l. 154). VF a.s. minėtą įgaliojimo formą užpildė ne todėl, kad Konkurse dalyvavo kaip atskiras Konkurso dalyvis, o todėl, kad to reikalavo Konkurso sąlygos, t. y. pagal Konkurso pasiūlymo duomenų 10.1 (g) ir 3.2.1 (b) punkto reikalavimus (kai bendrosios gama matavimo sistemos gamintojas nėra konkurso dalyvis), VF a.s. pateikė gamintojo įgaliojimo formą ir Reikalavimų konkurso dalyviams po pasiūlymo teikimo formą 4A (išsami informacija apie automatinės bendro gama-spinduliavimo matavimo sistemos gamintoją) (t. 3, b. l. 74-86). Atkreiptinas dėmesys, kad minėtus dokumentus tretysis asmuo VF a.s turėjo užpildyti pagal iš anksto nustatytas formas ir negalėjo keisti jų turinio. Esant nurodytoms aplinkybėms, negalima daryti išvados, jog VF a.s. UAB „Energetikos tiekimo bazė“ pasiūlyme dalyvavo kaip atskiras Konkurso dalyvis. Šios išvados pagrįstumą patvirtina ir ERPB, pagal kurio taisykles buvo vykdomas pirkimas, 2006 m. spalio 26 d. raštas, kuriame Bankas, įvertindamas VF a.s. teisinį statusą UAB „Energetikos tiekimo bazė“ pasiūlyme, įvardijo VF a.s. kaip siūlomos įrangos subtiekėją ir nurodė, kad VF a.s. negali būti laikomas kaip faktiškai dalyvaujantis konkurse, kadangi jis neprisiima jokios atsakomybės už konkurso pasiūlymą (t. 1, b. l. 169-170). Be to, iš ERPB apklausiamojo posėdžio, vykusio 2007 m. kovo 30 d., protokolo taip pat matyti, kad Bankas pripažino, jog VF a.s. dalyvavimas viename pasiūlyme kaip konkurso jungtinės veiklos partnerio ir jo siūlymas tiekti dalį įrenginių (kaip subtiekėjas), nepažeidė B10 konkurso dokumentų (tame tarpe Konkurso instrukcijos 3.5 p.) reikalavimų (t. 2. b. l. 113-115).

11Apeliantas Konkurso instrukcijų 3.5 p. pažeidimą grindžia ir tuo, kad, jo manymu, pats atsakovas bylos nagrinėjimo metu (t. y. atsakovo pateiktuose apibendrintuose įvertinimo duomenyse ir rekomendacijoje dėl sutarties pasirašymo bei 2006 m. spalio 2 d. atsakovo rašte Bankui) yra pripažinęs, kad VF a.s. du kartus dalyvavo pasiūlymuose. Tačiau pastebėtina, kad nė viename iš šių dokumentų atsakovas trečiojo asmens VF a.s. neįvardijo kaip dalyvaujančio Konkurse (Konkurso dalyvio) kartu su UAB „Energetikos tiekimo bazė“. Minėtuose dokumentuose atsakovas tretįjį asmenį VF a.s. įvardina kaip gamintoją, o ne kaip Konkurso dalyvį (t. 1, b.l. 148-151, 158-161).

12Apelianto manymu, atsakovo kvietimas ieškovui dalyvauti Konkurse yra atsakovo oferta CK 6.167 str. prasme, kurią ieškovas akceptavo pateikdamas pasiūlymą Konkursui. Tokiu būdu ieškovas ir atsakovas sudarė susitarimą dėl viešo konkurso rengimo ir, pasak apelianto, kilus ginčui dėl Konkurso instrukcijos 3.5 p. aiškinimo ir taikymo, turi būti taikomas CK 6.193 str. 4 d. nuostatos, numatančios, jog kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies (šiuo atveju – ieškovo) naudai. Kolegija nesutinka su apelianto teiginiais, kad ieškovo pateiktas pasiūlymas Konkursui gali būti laikomas akceptu ir, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė sutartiniai santykiai. Kolegijos manymu, asmens dalyvavimas konkurse reiškia, kad jis įsipareigojo laimėjęs konkursą sudaryti sutartį, kuriai sudaryti ir buvo skelbiamas konkursas. Taigi, sutartiniai santykiai atsiranda tik sudarius sutartį su konkurso nugalėtoju - tarp pastarojo ir konkurso organizatoriaus. Nagrinėjamu atveju ieškovas nebuvo paskelbtas konkurso nugalėtoju, todėl tarp jo ir atsakovo sutartiniai santykiai neatsirado. Taigi ir CK 6.193 str. numatytos sutarčių aiškinimo taisyklės šiuo atveju negali būti taikomos.

13Apeliantas neteisingai teigia, kad teismas ieškinį atmetė dėl to, jog jį pareiškė tik vienas jungtinės veiklos sutarties dalyvių ir tuo teismas pažeidė CK 6.972 str. 1 d. Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo, teismas nekėlė klausimo dėl apelianto teisės savarankiškai reikšti ieškinį, t. y. laikė, kad apeliantas turėjo teisę savarankiškai kreiptis į teismą, todėl CK 6.972 str. 1 d. nuostatos nebuvo pažeistos. Pirmosios instancijos teismas tik pažymėjo, kad kitų jungtinės veiklos dalyvių teisinė pozicija dėl nagrinėjamo ginčo laikytina papildoma aplinkybe, įrodančia, kad atsakovas, vertindamas pateiktus Konkurso dalyvių pasiūlymus, juos vertino teisingai.

14Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas praleido CK 1.125 str. 3 d. numatytą 1 mėnesio ieškinio senaties terminą, taikomą iš konkurso rezultatų atsirandantiems reikalavimams. Teismas nurodė, kad ieškinys dėl konkurso rezultatų panaikinimo pareikštas 2007 m. gegužės 25 d., tuo tarpu ieškovas dar 2007 m. sausio 4 d. atsakovo buvo informuotas, kad jis nebuvo pripažintas konkurso nugalėtoju. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl praleisto ieškinio senaties termino, nurodo, kad jis apie savo teisių pažeidimą sužinojo tik 2007 m. balandžio 24 d., kai gavo 2007 m. kovo 30 d. apklausiamojo posėdžio, vykusio ERPB, protokolą. Kolegija su šiuo argumentu nesutinka. Minėtas 2007 m. kovo 30 d. posėdis buvo sušauktas būtent apelianto prašymu, kai apeliantas 2007 m. sausio 17 d. raštu kreipėsi į ERPB, prašydamas nustatyti susitikimo laiką aptarti Konkurso rezultatus. Jau minėtame rašte apeliantas išreiškė abejones dėl vieno iš konkurso dalyvių (VF a.s. - Envinet a.s.) pasiūlymo atitikimo Konkurso taisyklėms ir galimo savo teisių pažeidimo (t. 1, b. l. 81-82). Be to, apeliantas nepagrįstai teigia, kad 2007 m. kovo 30 d. apklausiamajame posėdyje nedalyvavo jo atstovas, o apie savo teisių pažeidimą jis gali būti laikomas sužinojęs tik tada, kai apie tai sužino ar turi sužinoti generalinis direktorius. Juridiniai asmenys, veikdami santykiuose su kitais asmenimis, veikia ne tik per savo vadovą, bet ir per savo darbuotojus ir kitus įgaliotus asmenis, kuriems pavedama veikti juridinio asmens vardu. Kaip matyti iš minėto posėdžio protokolo, apelianto pusėje dalyvavo įgalioti asmenys – S. S. ir V. G. (t. 2, b. l. 113-115). Pažymėtina, kad S. S. kaip apelianto atstovas dalyvavo ir Konkurso atidarymo susirinkime (t. 1, b. l. 56). Be to, posėdis, kaip minėta, buvo šaukiamas apelianto iniciatyva, todėl apelianto vadovas, tai žinodamas, turėjo į jį vykti pats arba siųsti įgaliotus asmenis. Esant tokioms aplinkybėms, negalima teigti, kad 2007 m. kovo 30 d. apklausiamajame posėdyje nedalyvavo apelianto atstovas.

15Pagrindo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą kolegija nenustatė.

16Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialines ir procesines teisės normas, teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus bei priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Keisti ar naikinti šį sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

17Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos trečiojo asmens VF a.s. atstovo advokato L. Cirtauto teisinei pagalbai apmokėti: teismui pateikti duomenys, kad atstovui sumokėta 1 000 Eurų. Tačiau, atsižvelgiant į Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nuostatas, įvertinus advokato darbo sąnaudų kiekį, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, kolegija sprendžia, kad prašoma priteisti bylinėjimo išlaidų suma mažinama iki 500 Lt. Iš ieškovo taip pat priteisiamos valstybei išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, t. y. 40,6 Lt (t. 3, b. l. 57).

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš ieškovo UAB Mokslinis techninis susivienijimas „Novatex“ (į.k. 120375749) trečiajam asmeniui VF a.s. (į.k. 25532219) 500 Lt (penkis šimtus litų) už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme ir 40,6 Lt (keturiasdešimt litų ir šešiasdešimt centų) į valstybės biudžetą išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB MTS „Novatex“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (bei... 4. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB MTS „Novatex“ prašo panaikinti Vilniaus... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas VĮ Ignalinos atominė elektrinė... 7. Apeliacinis skundas atmestinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 9. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo iš atsakovo VĮ Ignalinos atominės... 10. Apelianto manymu, teismas netinkamai aiškino ir taikė Konkurso instrukcijos... 11. Apeliantas Konkurso instrukcijų 3.5 p. pažeidimą grindžia ir tuo, kad, jo... 12. Apelianto manymu, atsakovo kvietimas ieškovui dalyvauti Konkurse yra atsakovo... 13. Apeliantas neteisingai teigia, kad teismas ieškinį atmetė dėl to, jog jį... 14. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas praleido CK... 15. Pagrindo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą kolegija nenustatė.... 16. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 17. Atmetus apeliacinį skundą, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 19. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 9 d. sprendimą palikti... 20. Priteisti iš ieškovo UAB Mokslinis techninis susivienijimas „Novatex“...