Byla 2S-789-275/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Petro Jaržemskio, Ritos Kisielienės ir Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann service“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Dussmann service“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Kalvarijų turgus“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Dussmann service“ kreipėsi į teismą prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ atžvilgiu - uždrausti UAB „Kalvarijų turgus“ įgyvendinti Kalvarijų turgavietės patalpų bei teritorijos valymo ir priežiūros, pastatų inžinerinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo bei apsaugos paslaugų teikimo sutarties 11.2 p. numatytą teisę reikšti reikalavimus sumokėti pagal sutarties įvykdymo garantiją Nr. 270/VG/100611153 iki bus išnagrinėta byla Lietuvos arbitražo teisme (nurodytas bylos Nr. 2-1/2010) pagal UAB „Dussmann service“ ieškinį UAB „Kalvarijų turgus“.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-11-26 nutartimi ieškovo prašymą UAB „Dussmann service“ dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas konstatavo, kad ieškovas arbitražiniame teisme reikalavimus formuluoja - pirma, prašo pripažinti pranešimą dėl sutarties nutraukimo neteisėtu, bei antra, uždrausti atlikti neteisėtus veiksmus – nutraukti tarp šalių 2010-05-17 sudarytą sutartį joje bei įstatymuose nenumatytais pagrindais. Taip suformuluotas reikalavimas jo tenkinimo atveju nesukurtų jokių teisių ir pareigų nei vienai iš sutarties šalių, nes bet kokiu atveju bet kuri iš šalių sutartį gali nutraukti tik sutartyje ar įstatyme numatytais pagrindais. Todėl, nors antrasis ieškovo reikalavimas yra nekonkretus, nes ieškovas nenurodo, kokiu pagrindu reiškia reikalavimą uždrausti nutraukti sutartį, bendrosios kompetencijos teismas UAB „Dussman service“ prašymu pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir 2010-10-22 nutartimi (civilinė byla Nr. 2-20744-656/2010) uždraudė UAB „Kalvarijų turgus“ vienašališkai nutraukti 2010-05-17 tarp UAB „Dussmann service“ ir UAB „Kalvarijų turgus“ sudarytą ginčo sutartį bei uždraudė sudaryti naujas sutartis dėl šalių 2010-05-17 sutartyje nurodyto objekto pirkimo, jei ieškovas UAB „Dussmann service“ per 10 dienų nuo nutarties gavimo dienos įmokės teismo nurodytą atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ galimų nuostolių atlyginimui nurodytą sumą arba pateiks neatšaukiamą banko garantiją nurodytai sumai. Pakartotinai pareikštu prašymu UAB „Dussmann servise“ prašo taikyti dar vieną laikinąją apsaugos priemonę – uždrausti ginčo sutartimi sulygtų atitinkamų sąlygų vykdymą, t.y. uždrausti vykdyti sutarties 11.2 punkte numatytos teisės reikšti reikalavimus sumokėti pagal sutarties įvykdymo garantiją Nr. 270/VG/100611153 iki bus išnagrinėta byla Lietuvos arbitražiniame teisme. Kaip matyti iš aukščiau išvardintų procesinių dokumentų bei ieškovo UAB „Dussmann service“ veiksmų, ieškovas reiškia reikalavimą uždrausti nutraukti ginčo sutartį (Kalvarijų turgavietės patalpų bei teritorijos valymo ir priežiūros, pastatų inžinerinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo bei apsaugos paslaugų teikimo sutartis) ir jo prašymu teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė nutraukti ginčo sutartį. Uždraudus nutraukti sutartį, tokia sutartis turi būti vykdoma (CK 6.189 str. 1 d.), todėl pareikštas prašymas uždrausti vykdyti sutartimi prisiimtus atskirus įsipareigojimus, kai nėra pareikšta reikalavimo dėl atskirų sutarties sąlygų nuginčijimo, išeina už Lietuvos arbitražiniame teisme priimto nagrinėti reikalavimo ribų bei neatitinkantis CPK 144-145 str. įtvirtintų reikalavimų. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo ir tai, kad laikinosios apsaugos priemonės nėra materialieji teisiniai civilinių teisių gynybos būdai. Be to, prašymas uždrausti vykdyti ginčo sutarties atskirus punktus ne tik išeina už pareikšto reikalavimo ribų, bet ir būtų neproporcingos ir pažeistų šalių interesų pusiausvyrą.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Ieškovas UAB „Dussmann service“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-11-26 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - uždrausti atsakovui UAB „Kalvarijų turgus“ įgyvendinti Kalvarijų turgavietės patalpų bei teritorijos valymo ir priežiūros, pastatų inžinerinių sistemų techninės priežiūros ir aptarnavimo bei apsaugos paslaugų teikimo sutarties 21 p. numatytą teisę reikšti reikalavimą pagal UAB „Kalvarijų turgus“ 2010-11-04 pretenziją adresuotą AB bankas SNORAS Vilniaus filialui, t.y. sumokėti pagal Sutarties įvykdymo garantiją Nr. 270/VG/100611153 iki bus išnagrinėta byla Lietuvos arbitražo teisme (arbitražo byla Nr. 2-1/2010). Nurodo, kad kaip matyti iš 2010-12-03 ieškovo patikslinto ieškinio, jis, be kita ko, teismo prašo pripažinti nepagrįsta ir neteisėta 2010-11-04 atsakovo UAB „Kalvarijų turgus“ pretenziją AB bankui Snoras Vilniaus filialas, kildinamą iš sutarties 21 p. Taigi, ieškovui keliant tokį materialų reikalavimą, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrintų realų reikalavimo įvykdymą (CPK 144 str.). Tuo tarpu, prašomų laikinųjų apsaugos priemonių teismui nepritaikius, atsakovas galėtų imtis veiksmų pagal banko garantiją nepagrįstai įgyjant 79 000 Lt. Tokiu atveju, ieškovo patikslinto ieškinio reikalavimų, arbitražo teismui juos patenkinus, realus įvykdymas pasunkėtų, kadangi bankui patenkinus atsakovo pretenziją ir šią sumą atgavus realizavus ieškovo įkeistą turtą, ieškovas būtų priverstas inicijuoti naujus teisminius ginčus, ginčyti sudarytus sandorius. Atsakovas prieš pateikdamas bankui pretenziją niekada neinformavo tiekėjo, t.y. ieškovo apie ketinimus pateikti bankui šią pretenziją, tuo pažeisdamas savo nurodomą pretenzijos pateikimo pagrindą (sutarties 21 p.), dėl ko bankui neatsiranda pareiga vykdyti minėtą UAB „Kalvarijų turgus“ nurodymą. Vilnius miesto savivaldybės taryba 2010-06-30 sprendimu Nr. 1-1619 patvirtino Kalvarijų turgavietės nuomos konkurso sąlygas, kurių 11.2. punktas numato, kad su naujuoju nuomininku Sutartis įsigalioja per 6 mėnesius nuo sprendimo likviduoti UAB „Kalvarijų turgus“ priėmimo dienos. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad atsakovo steigėjo - Vilniaus miesto savivaldybės valia yra artimiausiu metu likviduoti UAB „Kalvarijų turgus“ perleidžiant jo turtą kitiems asmenims, dėl ko nepritaikius prašomų laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovą likvidavus, galimi ieškovo nuostoliai dėl banko išmokėtos garantijos atsakovui nebebūtų galimi išieškoti, kas iš esmės padarytų neįmanomu ieškovo ieškinio arbitražo teisme realų įvykdymą. Ieškovas mano, kad skundžiama nutartimi ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes, t.y. į tai, kad ieškovas patikslino savo ieškinio arbitražo teisme reikalavimą, teismo buvo netenkintas nepagrįstai. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka CPK 145 str. tikslus, užtikrintų realų teismo sprendimo įvykdymą arbitražinėje byloje, be to yra proporcingos atsakovo interesų atžvilgiu.

10Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo ji atmesti kaip nepagrįstą ir ribojantį atsakovui pasinaudoti teisės aktų numatytomis teisėmis. Nurodo, kad skundžiama pirmos instancijos teismo nutartis yra visiškai teisėta ir pagrįsta, pirmos instancijos teismas tinkamai ištyrė visas bylos aplinkybes ir teisingai pritaikė šiuos santykius reguliuojančias teisės normas bei nepažeidė procesinių teisės normų. Atskirasis skundas yra visiškai nepagrįstas, jame išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį.

11Ieškovas UAB „Dussmann service“ pateikė teismui paaiškinimą dėl ginčo nagrinėjimo arbitražo teisme, kuriame nurodo, kad ieškovas 2010-12-29 gavo Lietuvos arbitražo teismo arbitro Egidijaus Morkūno 2010-12-23 nutartį, kuria arbitras nutraukė arbitražo bylą. Tačiau ieškovas nurodo, kad yra pateikęs prašymą atnaujinti arbitražinį procesą, dėl ko ginčas tarp UAB „Dussmann service“ ir UAB „Kalvarijų turgus“ šiai dienai dar nėra išspręstas. Taip pat pateikė teismui Lietuvos arbitražo teismo 2011-01-31 nutartį, kuria minėta 2010-12-23 nutartis buvo panaikinta ir paskirtas arbitražinio teismo posėdis dėl UAB „Dussmann service“ ieškinio priimtinumo.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų nutarties dalių, kurios nėra skundžiamos. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, atsižvelgiant į nutarties priėmimo metu byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes (CPK 320, 338 str.).

15CPK 144 str. 1 d. numatyta, kad teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones, jei jų nepritaikius, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti negalimas. Teismas laikinąsias apsaugos priemones parenka vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad turi būti parenkamos tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, tačiau nesuvaržytų kitų asmenų teisių labiau, nei reikia šiam tikslui pasiekti. Taikoma laikinoji apsaugos priemonė turi atitikti ieškovo pareikšto ieškinio reikalavimo esmę ir būti susijusi su būsimo teismo sprendimo įvykdymu.

16Ieškovas arbitražiniam teismui 2010-09-20 pateiktu ieškiniu dėl pranešimo dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu bei uždraudimo atlikti neteisėtus veiksmus prašė pripažinti UAB „Kalvarijų turgus“ pranešimą, apie atsakovo su ieškovu sudarytos 2010-05-17 sutarties nutraukimą, pateiktą 2010-08-31 rašto Nr. S-10/142 pagrindu, nepagrįstu ir neteisėtu bei jį panaikinti bei uždrausti UAB „Kalvarijų turgus“ atlikti neteisėtus veiksmus – nutraukti tarp šalių sudarytą 2010-05-17 sutartį joje bei įstatymuose nenumatytais pagrindais (b.l. 16-20).

17Ieškovo UAB „Dussmann service“ prašymu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-10-22 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones - uždraudė nutraukti ginčo sutartį. Vilniaus apygardos teismas 2011-03-15 nutartimi laikinąsias apsaugos priemones paliko galioti. Taigi, uždraudus nutraukti sutartį, tokia sutartis turi būti vykdoma (CK 6.189 str. 1 d.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad pareikštas prašymas uždrausti vykdyti sutartimi prisiimtus atskirus įsipareigojimus, kai nėra pareikšta reikalavimo dėl atskirtų sutarties sąlygų nuginčijimo, išeina už Lietuvos arbitražiniame teisme priimto nagrinėti reikalavimo ribų, neatitinka CPK 144-145 str. įtvirtintų reikalavimų bei prieštarauja ekonomiškumo principui.

18Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė 2010-12-03 patikslintą ieškinį dėl pranešimo dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, uždraudimo atlikti neteisėtus veiksmus bei atsakovo pretenzijos AB bankui SNORAS pripažinimo nepagrįsta ir neteisėta. Tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismui priimant skundžiamą 2010-11-26 nutartį šios aplinkybės dar nebuvo žinomos, todėl teismas priėmė pagrįstą nutartį atsižvelgdamas į tuo metu byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad pats ieškovas UAB „Dussmann service“ pateikė teismui paaiškinimą dėl ginčo nagrinėjimo arbitražo teisme, kuriame nurodė, kad UAB „Dussmann service“ ieškinio priimtinumo klausimas dar tik bus sprendžiamas. Nagrinėjant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teisme nebuvo gauta jokių naujų įrodymų, kurie patvirtintų, kad UAB „Dussmann service“ ieškinys arbitražo teisme yra priimtas.

19Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2010-11-04 atsakovas kreipėsi į banką su pretenzija, kuria reikalavo banko apmokėti pagal 2010-05-17 banko išduotą sutarties įvykdymo garantiją Nr. 270/VG/100611153 79 000 Lt dėl sutarties 21 punkto pažeidimo (b.l. 5). 2010-11-04 atsakovas pranešimu informavimo ieškovą dėl galimybės kreiptis dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo dėl sumų, kurias užtikrinantis subjektas (t.y. bankas) įsipareigojo sumokėti pagal sutartį (b.l. 86). Minėtas pranešimas buvo išsiųstas ieškovui faksu. Kadangi sutartyje nėra nurodyta kokiu būdų šalys turi viena kitai siųsti pranešimus ar kitokią informaciją, todėl minėto pranešimo įteikimo formą laikytina tinkama. Bankas sutarties įvykdymo garantija Nr. 270/VG/100611153 neatšaukiamai įsipareigojo sumokėti atsakovui (garantijos gavėjui) ne daugiau kaip 79 000 Lt per 10 darbo dienų nuo raštiško atsakovo reikalavimo mokėti gavimo (b.l. 6). Remiantis CK normomis, reglamentuojančiomis banko garantijos nuostatas bei banko išduota sutarties įvykdymo garantija Nr. 270/VG/100611153, atsakovas įvykdė visas sąlygas nurodytas garantijoje bei pareiškė reikalavimą nepasibaigus garantijos galiojimo terminui. Atsakovas nurodė kokius sutartinius pažeidimus padarė ieškovas (b.l. 44-56), pateikė atitinkamos formos pretenziją, patvirtintą su atsakovo banko patvirtinimu, kad parašai yra autentiški, todėl laikytina, kad atsakovas pateikė visus banko išduotoje sutarties įvykdymo garantijoje Nr. 270/VG/l 00611153 reikalautus duomenis, įvykdė reikiamas sąlygas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad priėmus palankų teismo sprendimą ieškovui ir pritaikius atsakovui laikinąsias apsaugos priemones, būtų apsunkinta atsakovo ne tik finansinė padėtis, bet ir apribotos atsakovo teisės reikšti pretenzijas ieškovui dėl netinkamo sutarties vykdymo, kadangi toks pretenzijų reiškimas niekaip negalėtų paveikti ieškovo tinkamai vykdyti sutartį, pastarajam esant užtikrintu, kad sutartis negali būti nutraukta remiantis minėtu teismo sprendimu, tai pat žinant, kad atsakovas negali reikalauti iš ieškovo nuostolių atlyginimo.

20Ieškovo argumentai, kad UAB „Kalvarijų turgus“ steigėjo - Vilniaus miesto savivaldybės valia yra artimiausiu metu likviduoti UAB „Kalvarijų turgus“ perleidžiant jo turtą kitiems asmenims yra nepagrįsti. Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010-11-24 sprendimą Nr. 1-1776 „Dėl tarybos 2010-06-30 sprendimo Nr. 1-1619 „Dėl Kalvarijų turgavietės nuomos konkurso nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ iš kurio matyti, kad 2010-11-24 9 val. turėjęs įvykti Kalvarijų turgavietės nuomos konkursas laikytinas neįvykusiu, kadangi iki numatyto laiko nebuvo pateiktas nei vienas konkursinis pasiūlymas, todėl nėra pagrindo teigti, kad UAB „Kalvarijų turgus“ bus likviduojamas kaip teigia ieškovas savo atskirajame skunde.

21Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, pateiktą bylos medžiagą, daro išvadą, jog atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kurių pagrindu prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, nesudaro faktinio ir teisinio pagrindo tenkinti atskirąjį skundą, t.y. panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 str. 1 p.).

22Dėl ieškovo UAB „Dussmann service“ atskirojo skundo nagrinėjimo apeliacinės instancijos teismas turėjo 7,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.). Netenkinus ieškovo atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš ieškovo į valstybės biudžetą (CPK 92 str.).

23Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 straipsniais,

Nutarė

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660) iš uždarosios akcinės bendrovės „Dussmann service“ (į.k. 111617783, adr. Ukmergės g. 223, Vilnius) 7,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Dussmann service“ kreipėsi į teismą prašydamas taikyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-11-26 nutartimi ieškovo prašymą... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Ieškovas UAB „Dussmann service“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 10. Atsakovas UAB „Kalvarijų turgus“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 11. Ieškovas UAB „Dussmann service“ pateikė teismui paaiškinimą dėl ginčo... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. CPK 144 str. 1 d. numatyta, kad teismas taiko laikinąsias apsaugos priemones,... 16. Ieškovas arbitražiniam teismui 2010-09-20 pateiktu ieškiniu dėl pranešimo... 17. Ieškovo UAB „Dussmann service“ prašymu Vilniaus miesto 1 apylinkės... 18. Apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė 2010-12-03 patikslintą... 19. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2010-11-04 atsakovas kreipėsi į... 20. Ieškovo argumentai, kad UAB „Kalvarijų turgus“ steigėjo - Vilniaus... 21. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo, atsiliepimo... 22. Dėl ieškovo UAB „Dussmann service“ atskirojo skundo nagrinėjimo... 23. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti... 25. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija...