Byla 2S-541-464/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Bara Logistic“ atskirąjį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Transporto paslaugos“ ieškinį atsakovui UAB „Bara Logistic“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4ieškovas UAB „Transporto paslaugos“ 2010-12-29 su ieškiniu (c.b. Nr. 2-352-200/2011, b.l. 2-3) kreipėsi į Varėnos rajono apylinkės teismą ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „Bara Logistic“ 32 266,23 Lt skolos, 8,05 proc. palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų. Reikalavimą grindė tuo, kad atsakovas yra skolingas ieškovui už suteiktas paslaugas.

5Varėnos rajono apylinkės teismas 2011-04-21 sprendimu už akių (c.b. Nr. 2-352-200/2011, b.l. 54-55) priteisė iš atsakovo UAB „Bara Logistic“ ieškovo UAB „Transporto paslaugos“ naudai 32 266,23 Lt skolos, 8,05 proc. procesinių palūkanų, 1018,38 Lt bylinėjimosi išlaidų. Sprendimą už akių teismas priėmė atsakovui nepateikus atsiliepimo. Teismas sprendė, kad ieškovo pateiktos PVM sąskaitos – faktūros patvirtina jo reikalavimo pagrįstumą.

6Atsakovas UAB „Bara Logistic“ 2011-09-07 pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (b.l. 2-3) prašė panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-04-21 sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodė, jog atsakovui nebuvo tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimą. Procesinius dokumentus viešo paskelbimo spaudoje būdu buvo galima įteikti tik tuo atveju, kai nėra galimybės sužinoti juridinio asmens organo buveinės. Ieškovui buvo žinoma faktinė atsakovo buveinė, kur ieškovas atveždavo PVM sąskaitas-faktūras, buvo žinomas ir atsakovo direktoriaus telefonas. Be to, spendimo priėmimo metu atsakovo įsiskolinimas ieškovui buvo tik 18 742,42 Lt, o 2011-05-11 ieškovui atsakovas pervedė dar 1000 Lt.

7Ieškovas UAB „Transporto paslaugos“ atsiliepimu (b.l. 96) prašė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atmesti. Tvirtina, kad ieškinyje buvo nurodyti du atsakovo buveinės adresai, tačiau atsakovas procesinių dokumentų neatsiėmė. Todėl procesiniai dokumentai atsakovui pagrįstai buvo įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu. Atsakovo argumentas, jog skola buvo sumažėjusi, nesudaro pagrindo atnaujinti procesą, kadangi atsiliepimo surašymo dieną atsakovas jau yra padengęs visą skolą. Tuo atveju, jeigu atsakovas mano, jog iš jo buvo priteista daugiau pinigų, nei reikėjo, jis gali kreiptis dėl neteisėto praturtėjimo.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Varėnos rajono apylinkės teismas 2011-11-10 nutartimi (b.l. 99-100) atsakovo pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atmetė.

10Teismas nurodė, kad pagal atsakovo pateiktus mokėjimų dokumentus negalima nustatyti, kokios konkrečios ieškovo sąskaitos apmokamos, mokėjimo dokumentuose nenurodyti apmokamų sąskaitų duomenys. Nors atsakovas sumažino įsiskolinimą 8150,00 Lt suma, tačiau ir ieškovas, kreipdamasis dėl išieškojimo pagal teismo sprendimą, šią sumą atėmė ir, kaip matyti iš grąžinto įvykdyto vykdomojo rašto, kreipėsi išieškoti tik likusią skolos dalį, t.y 24 116,23 Lt ir 1018,38 Lt bylinėjimosi išlaidas, iš viso 25 134,61 Lt. Būtent tokia suma ir buvo išieškota, o vykdomasis raštas grąžintas po įvykdymo.

11III. Atskirojo skundo argumentai atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Atsakovas UAB „Bara Logistics“ atskiruoju skundu (b.l. 103-105) prašo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-11-10 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Skundą grindžia tuo, kad ieškinio pateikimo metu atsakovo skola ieškovui buvo lygi 26 892,42 Lt. Antstolis iš atsakovo išieškojo 7392,19 Lt didesnę sumą, negu atsakovas buvo faktiškai skolingas ieškovui įskaitant visą teismo priteistą ir už antstolio veiksmus priskaičiuotą sumą. Ieškovas pateikė teismui 2010-11-30 PVM sąskaitą – faktūrą 5373,81 Lt sumai, kurios atsakovas niekada nebuvo gavęs. Dėl nepagrįstų teismo veiksmų atsakovas prarado teisėtą galimybę išvengti nepagrįstai didelių antstolio vykdymo išlaidų, ginčyti ieškovo naudai priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas apelianto (atsakovo) pareiškimas dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-04-21 sprendimo už akių peržiūrėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

17Civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus (CPK 3 str. 8 d.), taigi procesiniai klausimai sprendžiami vadovaujantis CPK normomis su pakeitimais, numatytais Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo 2011-06-21 įstatymu Nr. XI-1480, ir įsigaliojusiais nuo 2011-10-01. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamoje byloje sprendimas už akių buvo priimtas 2011-04-21 (c.b. Nr. 2-352-200/2011, b.l. 54-55), apeliantas pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikė teismui taip pat tebegaliojant ankstesniam šių procesinių klausimų teisiniam reglamentavimui – 2011-09-07 (b.l. 2-3), t.y. dar iki minėto įstatymo įsigaliojimo, sprendimo už akių priėmimo sąlygos, pagrindai bei pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pagrįstumas vertinami pagal reikalavimus, galiojusius sprendimo už akių priėmimo ir pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo metu.

18Nagrinėjamoje byloje apeliantas (atsakovas) teigdamas, kad nebuvo tinkamai informuotas apie priimtą ieškinį, pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Tokia ginčo šalies teisė įtvirtinta CPK 287 str., kuriame nurodyta, kad pareiškime turi būti nurodytos aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį (šiuo atveju atsiliepimo nepateikimo) priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes (2 d). Taigi teismas, nagrinėjantis pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, turi įvertinti tiek aplinkybes, susijusias su asmens, prieš kurį priimtas sprendimas už akių, pasyvumu, tiek su teismo sprendimo už akių pagrįstumu, t.y. spręsti, ar šalis į teismo posėdį neatvyko (nepateikė atsiliepimo) dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir ar pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

19Apeliantas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad apie priimtą ieškinį ir teismo nurodymą pateikti atsiliepimą į ieškinį per nustatytą terminą nebuvo tinkamai informuotas, nes teismo pranešimas apie pareikštą ieškinį buvo siunčiamas ne tuo adresu, kuriuo buvo faktinė jo buveinė.

20Pagal CPK 122 str. 2 d. (iki 2011-10-01 gal. įst. redakcija) juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo nurodo kitą procesinių dokumentų įteikimo adresą arba kai įteikiama elektroninių ryšių priemonėmis. Juridinio asmens verslo vieta laikoma jo buveinė (CK 2.49 str.), kuri apibūdinama nurodant patalpų, kuriose ji yra, adresą ir registruojama Juridinių asmenų registre, taip pat nurodoma juridinio asmens įstatuose bei visuose kituose juridinio asmens dokumentuose, kuriuos jis naudoja turėdamas santykių su kitais subjektais (raštuose, sąskaitose, prekybos dokumentuose ir t. t.) (CK 2.44 str. 1 d. 3 p., 2.47 str. 1 d. 3 p., 2.66 str. 1 d. 4 p.). Teismų praktikoje susiformavusi nuostata, kad juridinio asmens verslo vieta laikoma buveinė, kurios adresas registruojamas Juridinių asmenų registre (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-11-25 nutartis c.b. Nr. 3K-3-558/2008; 2010-05-27 nutartis priimta c.b. Nr. 3K-3-249/2010). Tačiau įstatymai neįpareigoja juridinio asmens veikti ten, kur yra jo buveinė. Nors preziumuojama, kad juridinio asmens verslo vieta yra ten, kur yra jo buveinė, tačiau buveinė nustatoma atsižvelgiant į juridinio asmens nuolatinio valdymo organo buvimo vietą arba į faktinę veiklos vietą. Tai reiškia, kad jeigu juridinio asmens buveinė ir nuolatinio juridinio asmens valdymo organo ar faktinės veiklos vieta nesutampa, CK 2.49 str. 2 d. prasme juridinio asmens buveine laikytina ta vieta, kur iš tikrųjų yra nuolatinis juridinio asmens valdymo organas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-02-13 nutartis c.b. Nr. 3K-3-24/2012). Kita vertus, neišviešindamas visiems prieinamose duomenų bazėse savo veiklos adreso (nepakeisdamas registro duomenų), juridinis asmuo kartu prisiima ir galimų dėl to jam atsirasti neigiamų padarinių riziką.

21Ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, nurodė du jam žinomus apelianto adresus: išviešintą Juridinių asmenų registre adresą ( - ) , taip pat kitą žinomą apelianto korespondencijos adresą ( - ) (c.b. Nr. 2-352-200/2011, b.l. 2, 16). Bylos medžiaga patvirtina, kad dokumentai nei vienu iš minėtų adresų įteikti nebuvo apeliantui. Teismui grąžintame neįteiktų procesinių dokumentų voke padarytas įrašas, patvirtintas teisėjo parašu, jog su paštu išsiaiškinta, kad adresu ( - ). įmonės nėra, korespondencijos niekas nepriima (c.b. Nr. 2-352-200/2011, b.l. 24). Korespondencijos neįteikimo adresu ( - ), priežastimi įvardinta, jog procesinių dokumentų niekas neatsiėmė (c.b. Nr. 2-352-200/2011, b.l. 27). Pastebėtina, jog apeliantas, kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kaip savo adresą nurodė ( - ). Tačiau ieškovo kartu su ieškiniu pateikti dokumentai: 2010-12-10 pretenzija, PVM sąskaitos – faktūros, 2010-11-16 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akta, patvirtina tik tai, jog apeliantas, turėdamas santykių su ieškovu, nurodydavo registruotos buveinės adresą (( - ).), ir kad dokumentus ieškovas apeliantui siuntė dar ir kitu, ieškinyje įvardintu adresu (( - )). Duomenų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog ieškovui galėjo būti žinomas ir trečiasis apelianto adresas, t.y. ( - ), nagrinėjamoje byloje nėra (CPK 12 str., 178 str.).

22Pagal CPK 117 str. 1 d. (iki 2011-10-01 gal. įst. red.) teismas procesinius dokumentus įteikia registruotu paštu, per antstolius, kurjerius ir kitais CPK nustatytais būdais. Byloje pateiktas ieškovo prašymas procesinius dokumentus apeliantui įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu. Pirmosios instancijos teismas, pažymėjęs, jog nesant ieškovo sutikimo dėl kuratoriaus paskyrimo, procesiniai dokumentai apeliantui įteiktini viešo paskelbimo spaudoje būdu (c.b. Nr. 2-352-200/2011, b.l. 31, 44). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamos bylos atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai neskyrė kuratoriaus. Paskyrus kuratorių būtų iškilęs klausimas ir dėl jo išlaidų apmokėjimo. Pažymėtina ir tai, jog teismas, būdamas atsakingas už procesinių dokumentų įteikimą, turi diskrecijos teisę įvertinti konkrečią situaciją bei spręsti, kokiu būdu tikslingiausia įteikti procesinius dokumentus, taip, be kita ko, užtikrindamas proceso operatyvumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-26 nutartis c.b. Nr. 3K-3-313/2009; 2007-04-20 nutartis c.b. Nr. 3K-3-183/2007). Apeliantui procesiniai dokumentai buvo įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu, apie jų įteikimą 2011-03-23 paskelbiant respublikiniame dienraštyje „Respublika“ bei 2011-03-25 atsakovo buveinės vietiniame laikraštyje „Giružis“ (c.b. Nr. 2-352-200/2011, b.l. 47-51). Apeliantas per jam nustatytą terminą atsiliepimo į ieškovo pareikštą ieškinį nepateikė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pasinaudojo diskrecijos teise priimti sprendimą už akių.

23Kaip jau minėta anksčiau, siekdamas sprendimo už akių panaikinimo, atsakovas turėtų įrodyti egzistuojant abi CPK 288 str. 4 d. nurodytas sąlygas, išskyrus tuos atvejus, kai teismui pateikiami įrodymai akivaizdžiai patvirtina teismo priimto sprendimo už akių neteisėtumą ir/ar nepagrįstumą. Taigi apeliantui, siekiančiam teismo sprendimo už akių peržiūrėjimo, ypač tais atvejais, kai nustatoma, jog jis negali pateisinti savo procesinio pasyvumo, nepakanka pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodyti savo nesutikimą ar abejones teismo priimtu sprendimu – atsakovo pateikti įrodymai turi besąlygiškai patvirtinti tai, jog priimtas sprendimas yra akivaizdžiai neteisingas ir turėtų būti teismo panaikintas nepaisant atsakovo netinkamo naudojimosi procesinėmis teisėmis.

24Šiuo atveju apeliantas nesutinka su priteistos sumos dydžiu, kritiškai vertina 2010-11-30 ieškovo pateiktą PVM sąskaitą –faktūrą, pažymi, jog jis patyrė nepagrįstai dideles vykdymo išlaidas. Apeliacinės instancijos teismas su tokiais apelianto argumentais nesutinka. Iš 2011-04-21 sprendimo už akių motyvuojamosios dalies (c.b. Nr. 2-352-200/2011, b.l. 54-55) matyti, kad teismas tyrė ir vertino visus byloje esamus rašytinius įrodymus ir grindė jais savo išvadas (CPK 185 str.). Apeliantas teigia, jog 2010-11-30 PVM sąskaita –faktūra jam nebuvo pateikta, jis reikalavimo šioje sąskaitoje – faktūroje įvardintai sumai nepripažįsta. Pastebėtina, jog Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 str. bei Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 1 d., 8 d., nustatanti būtinus apskaitos dokumentui keliamus turinio reikalavimus, nenustato, jog privalomas rekvizitas būtų pirkėjo ar jo įgalioto asmens parašas. Pagal CK 6.38 str. 1 d. nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Šis CK straipsnis (2 d.) taip pat įtvirtina prievolės šalims pareigą kooperuotis, tai yra, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi. Kaip matyti, tiek pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, tiek ir atskirajame skunde apeliantas iš esmės neginčijo aplinkybių, jog su ieškovu jį siejo sutartiniai teisiniai santykiai, ir kad jis savo prievolės – laiku ir visiškai atsiskaityti už suteiktas vežimo paslaugas nevykdė.

25Atskirojo skundo argumentai, susiję su antstolio veiksmais, vykdant 2011-04-21 sprendimo už akių pagrindu išduotą vykdomąjį raštą, dėl vykdymo išlaidų dydžių nagrinėjamoje byloje teisiškai neaktualūs ir neįtakoja priimto teismo sprendimo už akių teisėtumo ir pagrįstumo. Apeliantui išaiškintina, jog antstolio veiksmai bei patvarkymai dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir vykdymo išlaidų skaičiavimai gali būti skundžiami CPK 510 str. numatyta tvarka. Manydamas, jog ieškovo naudai buvo išieškota daugiau lėšų, negu apeliantas faktiškai buvo skolingas, jis gali kreiptis į teismą skųsdamas antstolio veiksmus, taip pat su ieškiniu kirai sutarties šaliai dėl nepagrįsto praturtėjimo (CK 6.237 str.).

26Konstatuotina, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro teisinių prielaidų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Todėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2011-11-10 nutartis paliktina nepakeista.

27Pagal CPK 80 str. 3 d. (iki 2011-10-01 gal. įst. red.) nuostatas už prašymą sprendimą peržiūrėti už akių turėjo būti mokamas 50 Lt dydžio žyminis mokestis. Taigi apeliantas už tokio prašymo nagrinėjimą turėjo sumokėti 70 Lt, kadangi, vadovaujantis CPK 82 str., žyminis mokestis indeksuotinas. Apeliantas žyminio mokesčio nesumokėjo. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo priėmimo klausimą, šio akivaizdaus pareiškimo trūkumo nepastebėjo ir neįpareigojo apelianto sumokėti 70 Lt žyminį mokestį valstybės naudai. Tokiu atveju šią klaidą ištaiso apeliacinės instancijos teismas, ir, atsižvelgdamas į šios bylos baigtį bei skundo išnagrinėjimo rezultatą (CPK 96 str.), iš apelianto priteisia nesumokėtą žyminį mokestį - 70 Lt bei 3,10 Lt procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme (pašto) išlaidų, iš viso 73,10 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str., 316 str. 3 d., 338 str.).

28Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

29Varėnos rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

30Priteisti iš UAB „Bara Logistic“ 73 (septyniasdešimt tris) litus ir 10 centų bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Bara Logistic“... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. ieškovas UAB „Transporto paslaugos“ 2010-12-29 su ieškiniu (c.b. Nr.... 5. Varėnos rajono apylinkės teismas 2011-04-21 sprendimu už akių (c.b. Nr.... 6. Atsakovas UAB „Bara Logistic“ 2011-09-07 pareiškimu dėl sprendimo už... 7. Ieškovas UAB „Transporto paslaugos“ atsiliepimu (b.l. 96) prašė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Varėnos rajono apylinkės teismas 2011-11-10 nutartimi (b.l. 99-100) atsakovo... 10. Teismas nurodė, kad pagal atsakovo pateiktus mokėjimų dokumentus negalima... 11. III. Atskirojo skundo argumentai atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Atsakovas UAB „Bara Logistics“ atskiruoju skundu (b.l. 103-105) prašo... 13. Skundą grindžia tuo, kad ieškinio pateikimo metu atsakovo skola ieškovui... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. Civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių... 18. Nagrinėjamoje byloje apeliantas (atsakovas) teigdamas, kad nebuvo tinkamai... 19. Apeliantas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad... 20. Pagal CPK 122 str. 2 d. (iki 2011-10-01 gal. įst. redakcija) juridiniams... 21. Ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu, nurodė du jam žinomus... 22. Pagal CPK 117 str. 1 d. (iki 2011-10-01 gal. įst. red.) teismas procesinius... 23. Kaip jau minėta anksčiau, siekdamas sprendimo už akių panaikinimo,... 24. Šiuo atveju apeliantas nesutinka su priteistos sumos dydžiu, kritiškai... 25. Atskirojo skundo argumentai, susiję su antstolio veiksmais, vykdant 2011-04-21... 26. Konstatuotina, kad atskirajame skunde nurodytos aplinkybės nesudaro teisinių... 27. Pagal CPK 80 str. 3 d. (iki 2011-10-01 gal. įst. red.) nuostatas už prašymą... 28. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p.,... 29. Varėnos rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 10 d. nutartį palikti... 30. Priteisti iš UAB „Bara Logistic“ 73 (septyniasdešimt tris) litus ir 10...