Byla 1A-170-165/2015
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 12 d. nuosprendžio, kuriuo A. O. nuteistas:

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Elenos Vainienės, teisėjų: Reginos Gaudutienės, Aloyzo Kruopio, sekretoriaujant Agatai Minkel, Martynai Paušaitei, dalyvaujant prokurorui Alvydui Valiukevičiui, Tomui Čepelioniui, gynėjui advokatui Ramūnui Vanagui, nukentėjusiajai J. Š., nukentėjusiosios J. K. atstovui advokatui Nikolajui Kuznecovui, nuteistajam A. O., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. O. (A. O.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 12 d. nuosprendžio, kuriuo A. O. nuteistas:

2- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 307 straipsnio 1 dalį (A. G. atžvilgiu) laisvės atėmimu 1 metams 10 mėnesių;

3- pagal BK 307 straipsnio 2 dalį (A. G. atžvilgiu) laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams;

4- pagal BK 308 straipsnio 1 dalį (A. G. atžvilgiu) laisvės atėmimu 1 metams 10 mėnesių;

5- pagal BK 307 straipsnio 1 dalį (B. A. J. atžvilgiu) laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams;

6- pagal BK 307 straipsnio 2 dalį (B. A. J. atžvilgiu) laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams;

7- pagal BK 307 straipsnio 3 dalį (J. Š. atžvilgiu) laisvės atėmimu 4 metams;

8- pagal BK 308 straipsnio 2 dalį (J. Š. atžvilgiu) laisvės atėmimu 3 metams 6 mėnesiams;

9- pagal BK 307 straipsnio 3 dalį (G. U. I. atžvilgiu) laisvės atėmimu 4 metams;

10- pagal BK 308 straipsnio 2 dalį (G. U. I. atžvilgiu) laisvės atėmimu 3 metams 6 mėnesiams;

11- pagal BK 1511 straipsnio 1 dalį (G. U. I. atžvilgiu) laisvės atėmimu 6 mėnesiams;

12- pagal BK 1511 straipsnio 2 dalį (G. U. I. atžvilgiu) laisvės atėmimu 2 metams;

13- pagal BK 307 straipsnio 3 dalį (E. B. atžvilgiu) laisvės atėmimu 4 metams;

14- pagal BK 308 straipsnio 2 dalį (E. B. atžvilgiu) laisvės atėmimu 3 metams;

15- pagal BK 140 straipsnio 2 dalį (E. B. atžvilgiu) (redakcija Nr. IX – 1706, 2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 74-3423 (2003-07-25), atitaisymas skelbtas: Žin., 2003, Nr. 76) laisvės atėmimu 6 mėnesiams;

16- pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 308 straipsnio 2 dalį (E. O. atžvilgiu) laisvės atėmimu 3 metams;

17- pagal BK 307 straipsnio 1 dalį (J. K. atžvilgiu) laisvės atėmimu 1metams 6 mėnesiams;

18- pagal BK 307 straipsnio 2 dalį (J. K. atžvilgiu) laisvės atėmimu 2 metams;

19- pagal BK 307 straipsnio 1 dalį (K. R. atžvilgiu) laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams;

20- pagal BK 307 straipsnio 2 dalį (K. R. atžvilgiu) laisvės atėmimu 2 metams;

21- pagal BK 308 straipsnio 1 dalį (K. R. atžvilgiu) laisvės atėmimu 2 metams;

22- pagal BK 307 straipsnio 1 dalį (I. Z. atžvilgiu) laisvės atėmimu 1 metams 8 mėnesiams;

23- pagal BK 307 straipsnio 2 dalį (I. Z. atžvilgiu) laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams;

24- pagal BK 308 straipsnio 1 dalį (I. Z. atžvilgiu) laisvės atėmimu 1 metams 10 mėnesių;

25- pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 308 straipsnio 1 dalį (A. M. atžvilgiu) laisvės atėmimu 1 metams.

26Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 6 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos, taikant bausmių apėmimą ir sudėjimą iš dalies, ir A. O. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 6 metams, bausmę paskiriant atlikti pataisos namuose.

27Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalimi iš A. O. konfiskuota 20 litų ir trys mobiliojo ryšio telefonai (NOKIA 6020, NOKIA 1600, NOKIA 101) bei 4 telefono kortelės kaip nusikalstamų veikų priemonės.

28Iš A. O. priteista: J. Š. 20 000 litų, E. O. – 5000 litų, E. B. – 20 000 litų ir J. K. - 20 800 litų neturtinei žalai atlyginti.

29Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą ir nuteistojo A. O. apeliacinį skundą,

Nustatė

30A. O. nuteistas už tai, kad siekdamas pelnytis iš asmenų prostitucijos organizavo ir vadovavo A. G. prostitucijai, įtraukė A. G. į prostituciją ir pelnėsi iš jos prostitucijos, o būtent: jis, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, galimai XXXX metais, turėdamas tikslą gauti turtinės naudos, įkalbėjo užsiimti prostitucija A. G., kuriai parūpindavo gyvenamąjį plotą, bei padėdamas surasti klientus, sudarydavo sąlygas teikti seksualinio pobūdžio paslaugas už piniginį atlygį bute ( - ), tokiais savo veiksmais, pasinaudodamas A. G. materialiniu priklausomumu, įtraukė ją į prostituciją. A. O. XXXX-XXXX metais, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, turėdamas tikslą gauti turtinės naudos iš A. G., užsiimančios prostitucija, veiklos, internetiniuose portaluose skelbdamas skelbimus apie teikiamas masažo ar kito pobūdžio paslaugas, teikdamas šiai merginai ryšio priemones, naudodamasis įvairiais telefonais, skirtais skelbimams apie teikiamas paslaugas prostitučių iškvietimams, organizuodavo klientų atvykimą į butą, ( - ), kontroliavo A. G. uždirbtus pinigus, tokiu būdu turėjo pajamų, nes iš klientų už jos suteiktas lytines paslaugas gaudavo 100 litų už valandą, iš kurių per visą laikotarpį A.G. gavo nedidelę šių pinigų dalį, o likusius gavo A. O., tokiais savo veiksmais jis pelnėsi iš A. G. prostitucijos.

31A. O. nuteistas ir už tai, kad organizavo ir vadovavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš B. A. J. prostitucijos, o būtent: jis, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, galimai XXXX m. laikotarpyje nuo sausio mėn. iki balandžio mėn., turėdamas tikslą gauti turtinės naudos iš B. A. J., užsiimančios prostitucija, veiklos, internetiniuose portaluose ( - ) skelbdamas skelbimus apie teikiamas masažo ar kito pobūdžio paslaugas, teikdamas šiai merginai ryšio priemones ir naudodamasis įvairiais telefonais, skirtais skelbimams apie teikiamas paslaugas prostitučių iškvietimams, organizuodavo klientų atvykimą į butą ( - ), kontroliavo B. A. J. uždirbtus pinigus, tokiu būdu turėjo pajamų, nes iš klientų už suteiktas B. A. J. lytines paslaugas gaudavo 100 litų už pusvalandį, 200 litų už valandą, iš kurių tik dalį atiduodavo B. A. J., o kitus pasisavindavo bei tokiais savo veiksmais A. O. pelnėsi iš B. A. J. prostitucijos.

32A. O. nuteistas ir už tai, kad siekdamas pelnytis iš asmenų prostitucijos organizavo ir vadovavo ( - ) J. Š. prostitucijai, įtraukė ( - ) J. Š. į prostituciją ir pelnėsi iš jos prostitucijos, o būtent: jis, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, galimai XXXX m. laikotarpyje nuo balandžio mėn. iki gegužės mėn., turėdamas tikslą gauti turtinės naudos, bute, ( - ), įkalbėjo užsiimti prostitucija ( - ) J. Š., gim. XXXX m., kuriai parūpindavo gyvenamąjį plotą, bei padėdamas surasti klientus, sudarydavo sąlygas teikti seksualinio pobūdžio paslaugas už piniginį atlygį bute ( - ), tokiais savo veiksmais, pasinaudodamas ( - ) J. Š. pažeidžiamumu ir materialiniu priklausomumu, įtraukė ją į prostituciją. A. O. galimai nuo XXXX metų laikotarpyje, nuo gegužės mėnesio iki rugpjūčio mėnesio, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, turėdamas tikslą gauti turtinės naudos iš ( - ) J. Š. užsiimančios prostitucija, veiklos, internetiniuose portaluose ( - ) skelbdamas skelbimus apie teikiamas masažo ar kito pobūdžio paslaugas, teikdamas šiai merginai ryšio priemones, naudodamasis įvairiais telefonais, skirtais skelbimams apie teikiamas paslaugas prostitučių iškvietimams, organizuodavo klientų atvykimą į butą, ( - ), kontroliavo J. Š. uždirbtus pinigus, tokiu būdu turėjo pajamų, nes iš klientų už J. Š. suteiktas lytines paslaugas gaudavo 100 litų už pusvalandį, 200 litų už valandą, iš kurių tik dalį atiduodavo J. Š., tokiais savo veiksmais A. O. pelnėsi iš ( - ) J. Š. prostitucijos.

33A. O. nuteistas ir už tai, kad siekdamas pelnytis iš asmenų prostitucijos organizavo ir vadovavo ( - ) G. U. I. prostitucijai, įtraukė ( - ) G. U. I. į prostituciją ir pelnėsi iš jos prostitucijos, o būtent: jis XXXX metų rugpjūčio mėnesį, bet ne anksčiau nei XXXX-08-14, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, turėdamas tikslą gauti turtinės naudos, bute, ( - ), įkalbėjo užsiimti prostitucija ( - ) G. U. I., gim. XXXX m., kuriai padėdamas surasti klientus, sudarydavo sąlygas teikti seksualinio pobūdžio paslaugas už piniginį atlygį bute ( - ), tokiais savo veiksmais, pasinaudodamas ( - ) G. U. I. pažeidžiamumu ir materialiniu priklausomumu, įtraukė ją į prostituciją. A. O. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, XXXX m. laikotarpyje, nuo rugpjūčio 14 d. iki rugsėjo vidurio, turėdamas tikslą gauti turtinės naudos iš ( - ) G. U. I. užsiimančios prostitucija, veiklos, internetiniuose portaluose ( - ) skelbdamas skelbimus apie teikiamas masažo ar kito pobūdžio paslaugas, teikdamas šiai merginai ryšio priemones, naudodamasis įvairiais telefonais, skirtais skelbimams apie teikiamas paslaugas prostitučių iškvietimams, organizuodavo klientų atvykimą į butą, ( - ), kontroliavo G. U. I. uždirbtus pinigus, tokiu būdu turėjo pajamų, nes iš klientų už G. U. I. suteiktas lytines paslaugas gaudavo 100 litų už pusvalandį, 200 litų už valandą, iš kurių per visą laikotarpį apie 800 litų atidavė G. U. I., o 600 litų pasiėmė sau, tokiais savo veiksmais A. O. pelnėsi iš ( - ) G. U. I. prostitucijos.

34A. O. nuteistas ir už tai, kad tenkino lytinę aistrą, pažeisdamas ( - ) G. U. I. seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, o būtent: jis, XXXX metų rugpjūčio mėnesį, bet ne anksčiau nei XXXX, tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti, bute, ( - ), lytiškai santykiavo su ( - ) G. U. I., gim. XXXX m., tuo pažeisdamas ( - ) G. U. I. seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą.

35A. O. nuteistas ir už tai, kad tenkino lytinę aistrą, pažeisdamas ( - ) G. U. I. seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą, o būtent: jis, XXXX metų rugpjūčio mėnesio pabaigoje, tiksli data ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti, bute, ( - ), pasiūlęs paimti visus pinigus, kuriuos sumokės sekantis atvykęs klientas, lytiškai santykiavo su ( - ) G. U. I., gim. XXXX m., tuo pažeisdamas ( - ) G. U. I. seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą.

36A. O. nuteistas ir už tai, kad siekdamas pelnytis iš asmenų prostitucijos organizavo ir vadovavo ( - ) E. B. prostitucijai, įtraukė ( - ) E. B. į prostituciją ir pelnėsi iš jos prostitucijos, o būtent: jis, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, XXXX m. laikotarpyje, nuo spalio vidurio iki lapkričio pabaigos, bute, ( - ), įkalbėjo užsiimti prostitucija ( - ) E. B., gim. XXXX m., kuriai parūpindavo gyvenamąjį plotą, bei padėdamas surasti klientus, sudarydavo sąlygas teikti seksualinio pobūdžio paslaugas už piniginį atlygį bute ( - ), tokiais savo veiksmais pasinaudodamas ( - ) E. B. pažeidžiamumu ir materialiniu priklausomumu, įtraukė ją į prostituciją. A. O. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, XXXX m. laikotarpyje, nuo spalio vidurio iki lapkričio pabaigos, turėdamas tikslą gauti turtinės naudos iš ( - ) E. B., užsiimančios prostitucija, veiklos, internetiniuose portaluose ( - ) skelbdamas skelbimus apie teikiamas masažo ar kito pobūdžio paslaugas, teikdamas šiai merginai ryšio priemones, naudodamasis įvairiais telefonais, skirtais skelbimams apie teikiamas paslaugas prostitučių iškvietimams, organizuodavo klientų atvykimą į butą, ( - ), kontroliavo E. B. uždirbtus pinigus, tokiu būdu turėjo pajamų, nes iš klientų už E. B. suteiktas lytines paslaugas gaudavo 100 litų už pusvalandį, 200 litų už valandą, iš kurių tik dalį atiduodavo jai, tokiais savo veiksmais pelnėsi iš ( - ) E. B. prostitucijos.

37A. O. nuteistas ir už tai, kad mušdamas ( - ) E. B., sukėlė jai fizinį skausmą, o būtent: jis, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, XXXX m. laikotarpyje, nuo spalio vidurio iki lapkričio pabaigos, bute, ( - ) E. B., gim. XXXX m., kumščiu suduodamas vieną smūgį į veidą ir vieną smūgį į pilvą, sukėlė ( - ) E. B. fizinį skausmą.

38A. O. nuteistas ir už tai, kad siekdamas pelnytis iš asmenų prostitucijos, pasikėsino įtraukti ( - ) E. O. į prostituciją, o būtent: jis, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, galimai XXXX m. laikotarpyje, nuo spalio mėn. iki lapkričio mėn., bute, ( - ), bandė įkalbėti užsiimti prostitucija ( - ) E. O., gim. XXXX m., kuriai siūlė parūpinti gyvenamąjį plotą, žadėdamas gerą materialinį atlygį už teikiamas paslaugas bei sudaryti sąlygas teikti seksualinio pobūdžio paslaugas už piniginį atlygį bute ( - ), tačiau pastarajai nesutikus, pasikėsino įtraukti ( - ) E. O. į prostituciją.

39A. O. nuteistas ir už tai, kad organizavo ir vadovavo prostitucijai, turėjo pajamų iš J. K. prostitucijos bei įtraukė J. K. į prostituciją, o būtent: jis, XXXX spalio mėnesį, galimai XXXX-10-08 bute, ( - ), įkalbėjo užsiimti prostitucija J. K., kuriai parūpindavo gyvenamąjį plotą, bei padėdamas surasti klientus, sudarydavo sąlygas teikti seksualinio pobūdžio paslaugas už piniginį atlygį bute ( - ), tokiais savo veiksmais pasinaudodamas J. K. materialiniu priklausomumu, įtraukė ją į prostituciją. A. O. nuo XXXX m. nuo spalio 9 d. iki lapkričio 13 d., turėdamas tikslą gauti turtinės naudos iš J. K., užsiimančios prostitucija, veiklos, internetiniuose portaluose ( - ) skelbdamas skelbimus apie teikiamas masažo ar kito pobūdžio paslaugas, teikdamas šiai merginai ryšio priemones ir naudodamasis įvairiais telefonais, skirtais skelbimams apie teikiamas paslaugas prostitučių iškvietimams, organizuodavo klientų atvykimą į butą, ( - ), kontroliavo J. K. uždirbtus pinigus, tokiu būdu turėjo pajamų, nes iš klientų už J. K. suteiktas lytines paslaugas gaudavo 100 litų už pusvalandį, 200 litų už valandą, iš kurių per visą laikotarpį tik dalį atidavė J. K., o likusią didesnę dalį pasiėmė sau, tokiais savo veiksmais A. O. pelnėsi iš J. K. prostitucijos.

40A. O. nuteistas ir už tai, kad organizavo ir vadovavo prostitucijai, turėjo pajamų iš K. R. prostitucijos bei įtraukė K. R. į prostituciją, o būtent: jis, XXXX spalio mėnesį, galimai XXXX-10-08 bute, ( - ), įkalbėjo užsiimti prostitucija K. R., kuriai parūpindavo gyvenamąjį plotą, bei padėdamas surasti klientus, sudarydavo sąlygas teikti seksualinio pobūdžio paslaugas už piniginį atlygį bute ( - ), tokiais savo veiksmais pasinaudodamas K. R. materialiniu priklausomumu, įtraukė ją į prostituciją. A. O. XXXX metais, spalio 9-14 dienomis, turėdamas tikslą gauti turtinės naudos iš K. R., užsiimančios prostitucija, veiklos, internetiniuose portaluose ( - ) skelbdamas skelbimus apie teikiamas masažo ar kito pobūdžio paslaugas, teikdamas šiai merginai ryšio priemones ir naudodamasis įvairiais telefonais, skirtais skelbimams apie teikiamas paslaugas prostitučių iškvietimams, organizuodavo klientų atvykimą į butą, ( - ), kontroliavo K. R. uždirbtus pinigus, tokiu būdu turėjo pajamų, nes iš klientų už K. R. suteiktas lytines paslaugas gaudavo 100 litų už pusvalandį, 200 litų už valandą iš kurių per visą laikotarpį dalį – apie 300 Lt atidavė K. R., o likusią dalį pasiėmė sau, tokiais savo veiksmais A. O. pelnėsi K. R. prostitucijos.

41A. O. nuteistas ir už tai, kad organizavo ir vadovavo prostitucijai bei turėjo pajamų iš I. Z. prostitucijos, o būtent: jis, galimai XXXX metų gruodžio mėnesį, bet ne vėliau nei iki XXXX-12-19, bute, ( - ), įkalbėjo užsiimti prostitucija I. Z., kuriai parūpindavo gyvenamąjį plotą, bei padėdamas surasti klientus, sudarydavo sąlygas teikti seksualinio pobūdžio paslaugas už piniginį atlygį bute ( - ), tokiais savo veiksmais pasinaudodamas I. Z. materialiniu priklausomumu, įtraukė ją į prostituciją. A. O. tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, galimai XXXX metų gruodžio mėnesį, bet ne vėliau nei iki XXXX-12-19, turėdamas tikslą gauti turtinės naudos iš I. Z., užsiimančios prostitucija, veiklos, internetiniuose portaluose ( - ) skelbdamas skelbimus apie teikiamas masažo ar kito pobūdžio paslaugas, teikdamas šiai merginai ryšio priemones ir naudodamasis įvairiais telefonais, skirtais skelbimams apie teikiamas paslaugas prostitučių iškvietimams, organizuodavo klientų atvykimą į butą, ( - ), kontroliavo I. Z. uždirbtus pinigus, tokiu būdu turėjo pajamų, nes iš klientų už I. Z. suteiktas lytines paslaugas gaudavo 100 litų už pusvalandį, 200 litų už valandą, iš kurių per visą laikotarpį pusę uždirbtų pinigų atidavė I. Z., o likusius pinigus pasiėmė sau, tokiais savo veiksmais A. O. pelnėsi iš I. Z. prostitucijos.

42A. O. nuteistas ir už tai, kad siekdamas pelnytis iš asmenų prostitucijos, pasikėsino įtraukti A. M. į prostituciją, o būtent: jis, XXXX-12-19 apie 13 val. bute, ( - ), bandė įkalbėti užsiimti prostitucija A. M., kuriai siūlė parūpinti gyvenamąjį plotą, žadėdamas gerą materialinį atlygį už teikiamas paslaugas bei sudaryti sąlygas teikti seksualinio pobūdžio paslaugas už piniginį atlygį bute ( - ), tačiau pastarajai nesutikus, pasikėsino įtraukti A. M. į prostituciją.

43Nuteistasis A. O. apeliaciniame skunde prašo jį išteisinti.

44Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo nuosprendžiu, teigia, kad byloje nėra objektyvių jo kaltės įrodymų.

45Apeliantas teigia, kad jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai yra neteisingi, nes jie gauti pažeidžiant jo teises. Galutinių įtarimų pateikimo metu (2013-04-11) nedalyvavo advokatas ir vertėjas, o pabaigus ikiteisminį tyrimą jam nebuvo sudaryta galimybė susipažinti su visa ikiteisminio tyrimo medžiaga, taip pat nedalyvavo advokatas ir vertėjas. Jis XXXX-12-19 davė melagingus parodymus, tikėdamasis, jog jam nebus taikoma griežčiausia kardomoji priemonė - suėmimas. Tardymo izoliatoriuje sužinojęs, kad serga ne tik ( - ), bet ir ( - ) liga, iš nevilties parašė nuoširdų prisipažinimą, tikėdamasis, kad suėmimas bus pakeistas į švelnesnę kardomąją priemonę.

46Apeliantas neigia į prostituciją įtraukęs ( - ) J. Š., G. U. I., E. B. ir E. O., taip pat neigia organizavęs nukentėjusiųjų prostituciją ir jai vadovavęs, teigia, kad nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymai yra melagingi.

47Nuteistasis neigia į prostituciją įtraukęs A. G., organizavęs ir vadovavęs jos prostitucijai. Apelianto teigimu, byloje esanti pažyma, kad jis XXXX-06-26 kartu su A. G. buvo sulaikytas bute ir nubaustas pagal ( - ) straipsnio 1 dalį už naudojimąsi prostitutės paslaugomis, neįrodo, jog jis organizavo ar vadovavo A. G. prostitucijai. A. G. XXXX-06-26 pristatyta į policijos komisariatą pareigūnams dėl jos įtraukimo į prostituciją, prostitucijos organizavimo ir vadovavimo nesiskundė. A. G. pareigūnams nesiskundė ir sulaikyta pakartotinai XXXX-10-21 ir tik praėjus 4 metams, XXXX m. pradžioje, ji davė neįtikėtinai išsamius ir kaltinimui palankius parodymus. Jo kaltės nepatvirtina ir jo ir A. G. telefoninis pokalbis. Apeliantas teigia, kad nukentėjusioji A. G. jį šmeižia ir tai patvirtina jos XXXX m. lapkričio mėn. pateiktas melagingas pareiškimas, kad jis nukentėjusiąją užkrėtė ( - ).

48Apeliantas neigia į prostituciją įtraukęs A. B. J. ir J. Š., organizavęs ir vadovavęs jų prostitucijai. Apeliantas nurodo, kad jo nuomojame bute XXXX m. sausio mėnesį apsigyveno A. B. J. su dukra. A. B. J. paprašė jo (nuteistojo) surasti jos dukrai auklę. Jis internetiniame portale ( - ) rado skelbimą, kad XX metų mergina ieško darbo ir jai pasiūlė auklės darbą, ši sutiko. Ta mergina buvo J. Š.. J. Š., A. B. J. pasiūlius, apsigyveno jo nuomojame bute. Apie tai, kad A. B. J. bei J. Š. XXXX-03-21 buvo sulaikytos jo nuomojamame bute už seksualinių paslaugų siūlymą, jis sužinojo tik gavęs kaltinamąjį aktą. Administracinio teisės pažeidimo protokolo kopija neįrodo, kad jis įtraukė A. B. J. ir J. Š. į prostituciją, organizavo ir vadovavo jų prostitucijai. Apeliantas neigia internete patalpinęs skelbimus apie seksualinių paslaugų teikimą su A. B. J. ir J.Š. nuotraukomis ir teigia, kad tai galėjo padaryti pačios nukentėjusiosios be jo žinios. Nukentėjusioji J.Š. ikiteisminio tyrimo metu davė melagingus parodymus. Byloje nėra objektyvių duomenų (ginekologo pažymos, eksperto išvados) apie ( - ) nukentėjusiosios J. Š. turėtus lytinius santykius.

49Apeliantas neigia į prostituciją įtraukęs G. U. I. bei organizavęs ir vadovavęs jos prostitucijai. Apeliantas teigia, kad G. U. I. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu, yra melagingi. Jis su G. U. I. susipažino internete, ieškodamas namų tvarkytojos. Jis G.U. I. matė vieną kartą, kai ši atvažiavo paimti raktus nuo jo nuomojamo buto ir liko nakvoti jo bute. G. U. I. raktus nuo buto jam grąžino XXXX m. rugsėjo pabaigoje, nes prasidėjus mokslo metams neturėjo laiko tvarkyti jo butą. Jis su G. U. I. lytinių santykių neturėjo.

50Apeliantas neigia į prostituciją įtraukęs E. B. bei organizavęs ir vadovavęs jos prostitucijai. Apeliantas teigia, kad jis, sužinojęs, kad šeimoje yra skriaudžiama XX metų E. B., leido pastarajai lankytis jo bute, tačiau kada ši apsigyveno jo bute ir kiek laiko gyveno nepamena. Iš buto dingus fotoaparatui ir pinigams, jis dėl vagystės įtarė E. B.. Ši prisipažino paėmusi fotoaparatą. Sužinojęs, kad fotoaparatas parduotas, jis susinervinęs trenkė E. B. delnu per veidą ir išvarė ją iš savo namų. Nuo tada jos nematė. Liudytojų A. K. ir A. S. parodymai, kad E. B. jo bute teikė seksualines paslaugas už pinigus, yra melagingi. E. B. ikiteisminio tyrimo metu neigė turėjusi lytinius santykius. Byloje nėra ekspertizės akto, kuris paneigtų tokius E. B. parodymus. Apeliantas pripažįsta sudavęs E. B. per veidą, sukeldamas jai fizinį skausmą, ir nuoširdžiai dėl tokio elgesio gailisi.

51Apeliantas neigia įtraukęs į prostituciją E. O.. Jis E. O. matė porą kartų, kai ši buvo atėjusi į svečius pas A. S., kuri tuo metu pas jį gyveno. Tačiau jis su E. O. nebendravo, apie prostituciją jai nepasakojo ir nieko nesiūlė.

52Apeliantas neigia į prostituciją įtraukęs J. K. ir K. R. bei organizavęs ir vadovavęs jų prostitucijai. Apeliantas teigia, kad J. K. ir K. R. buvo atvykusios pas jį į svečius ir jo nuomojamame bute svečiavosi tris paras, tačiau jis joms prostitucija užsiimti nesiūlė ir merginos jo nuomojamame bute tuo neužsiminėjo. XXXX-11-06 J. K. su dukra pas jį buvo atvažiavusi dar kartą, švęsti jo gimtadienį. Šventės metu J. K. sudaužė stiklinį stalą, tačiau jis jokių pretenzijų jai dėl to nereiškė ir pinigų nereikalavo.

53Apeliantas teigia, kad su I. Z. susipažino internetu ir pasiūlė jai nuomotis kambarį jo nuomojamame bute, ši sutiko ir XXXX m. lapkričio pabaigoje atsikraustė. I. Z., nerasdama darbo, paprašė jo (apelianto) leisti jo nuomojamame bute daryti masažus už pinigus ir už tai pasiūlė pusę savo uždarbio. Jis sutiko su I. Z. pasiūlymu. Po to I. Z. supažindino jį su A. M., kuri taip pat norėjo daryti masažus už pinigus, su pastarąja jis ir buvo sulaikytas jo nuomojamame bute.

54Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis A. O. ir jo gynėjas prašė nuteistojo apeliacinį skundą patenkinti, nukentėjusioji J. Š., nukentėjusiosios J. K. atstovas advokatas N.Kuznecovas ir prokuroras prašė nuteistojo apeliacinį skundą atmesti.

55Nuteistojo A. O. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

56Esminiai apelianto nesutikimo su skundžiamu teismo nuosprendžiu argumentai yra tai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jį pripažino kaltu ir nuteisė, nes byloje nesurinkta jo kaltės įrodymų ir kad ikiteisminio tyrimo metu buvo pažeistos jo teisės. Tokie nuteistojo argumentai suprantami kaip nesutikimas su teismo išvadomis vertinant surinktus įrodymus, darant išvadas dėl nuteistojo kaltumo ir baudžiamojo įstatymo taikymo bei sprendžiant kitus klausimus ir galbūt teisės į gynybą pažeidimas.

57Baudžiamojo proceso kodekse įrodymų pripažinimo, tyrimo ir vertinimo bendrosios nuostatos yra įtvirtintos BPK 20 straipsnyje, 276 straipsnio 4 dalyje ir 301 straipsnyje. Tačiau baudžiamojo proceso įstatymas nenumato taisyklių ir metodų, kurie reglamentuotų patį įrodymų vertinimo procesą. Įrodymų vertinimas iš esmės yra subjektyvus loginis procesas, kuris reiškiasi BPK normų sistemos nustatytose ribose, o teisminis nagrinėjimas ir baigiamojo akto motyvai yra ypatingas argumentacijos atvejis, kuriame derinami faktiniai duomenys ir loginės taisyklės. Esminis reikalavimas šiam loginiam procesui yra išsamus ir nešališkas visų bylos aplinkybių išnagrinėjimas vadovaujantis įstatymu. Įrodymus teismas privalo tirti ir tikrinti laikydamasis BPK 20 straipsnio 3 dalies ir 4 dalies nuostatose įtvirtintų sąsajumo ir leistinumo principų, o juos vertinti pagal 5 dalyje nurodytas įrodymų vertinimo taisykles, t. y. pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Bylą nagrinėjantis teismas turi išskirtinę kompetenciją įvertinti įrodymus, nuspręsti dėl jų patikimumo, pakankamumo ir jais remdamasis daryti išvadas dėl nusikalstamos veikos padarymo mechanizmo, asmens kaltumo ir kitų konkrečioje byloje įrodinėtinų aplinkybių. Teismo proceso dalyviai turi teisę teikti pasiūlymus ir reikšti nuomones visais byloje sprendžiamais klausimais, tačiau jie teismui nėra privalomi. Proceso dalyvių teismui pateiktų siūlymų dėl įrodymų vertinimo atmetimas savaime BPK normų nepažeidžia, jei teismo sprendimas motyvuotas ir neprieštaringas, o išvados pagrįstos byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visuma. Teismas nuosprendį pagrindžia tik tais įrodymais, kurie buvo išnagrinėti teisiamajame posėdyje.

58Aptariamoje byloje pirmosios instancijos teismo teisiamojo posėdžio protokolo ir nuosprendžio turinys rodo, kad šioje byloje teismas išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, tiesiogiai ištyrė bylos įrodymus (apklausė kaltinamąjį, nukentėjusiąsias, liudytojus, kai kurių nukentėjusiųjų parodymus duotus ikiteisminio tyrimo teisėjui perskaitė, ištyrė rašytinius bylos įrodymus) ir įvertinęs jų visumą padarė jais pagrįstas teismo išvadas dėl A. O. kaltumo įvykdžius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas įrodymus įvertino nepažeisdamas BPK 20 straipsnio nuostatų.

59Nuteistasis A. O. pirmosios instancijos teisme kaltę dėl pareikštų kaltinimų pripažino visiškai ir parodė, kad ieškojo jaunų XX-XX metų merginų, galinčių teikti seksualines paslaugas jo nuomojamose patalpose, bendravo su visomis kaltinime nurodytomis nukentėjusiosiomis, žinojo jų amžių, siūlė joms teikti seksualines paslaugas klientams už atlygį, išaiškindavo sąlygas, teikiamų paslaugų įkainius ir jam atiduotinų sumų dydžius, savo asmeniniu kompiuteriu internetiniuose portaluose surasdavo klientus ir organizuodavo merginų susitikimus su jais išnuomotuose butuose, gaudamas iš merginų atitinkamas pinigų sumas pelnėsi iš jų prostitucijos. Dėl tokių savo veiksmų nuteistasis gailėjosi ir teigė suprantąs, jog už nusikalstamas veikas privalo atsakyti baudžiamąja tvarka. Ikiteisminio tyrimo metu A. O. taip pat pripažino kaltę dėl įtraukimo merginų į prostituciją ir pelnymosi iš jų prostitucijos, asmeniškai surašė nuoširdų prisipažinimą, kuriame išsamiai išdėstė inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes (t.3, b.l.170-175).

60Apeliaciniame skunde nuteistasis iš dalies pakartodamas savo parodymus apie nustatytas byloje faktines aplinkybes, neigia padaręs nusikalstamas veikas (išskyrus smūgio sudavimą ir fizinio skausmo sukėlimą ( - ) E. B.), tvirtina, jog ikiteisminio tyrimo metu nuoširdų prisipažinimą parašė iš nevilties, sužinojęs jog sega sunkiomis ligomis, norėdamas, kad būtų sušvelninta kardomoji priemonė ir būtų paleistas iš suėmimo, taip pat teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu jo duoti parodymai buvo neteisingi ir gauti pažeidžiant jo teises, nes duodant parodymus apklausiant jį kaip įtariamąjį ir susipažįstant su bylos medžiaga nedalyvavo gynėjas ir vertėjas.

61BPK 44 straipsnio nuostatos numato asmens teisių apsaugą baudžiamojo proceso metu. Šio įstatymo 7 dalyje, apart kito, numatyta, kad kiekvienas nusikalstamos veikos padarymu įtariamas ar kaltinamas asmuo turi teisę, kad jam suprantama kalba būtų skubiai ir nuodugniai pranešta apie jam pareikšto kaltinimo pobūdį ir pagrindą, nemokamai naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nesupranta ar nekalba lietuviškai. Minėto įstatymo 8 dalyje numatyta, kiekvienas nusikalstamos veikos padarymu įtariamas ar kaltinamas asmuo gali gintis pats arba per pasirinktą gynėją, o neturėdamas pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti turi nemokamai gauti teisinę pagalbą įstatymo, reglamentuojančio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą, nustatyta tvarka. BPK 218 straipsnio nuostatos reglamentuoja ikiteisminio tyrimo pabaigos tvarką. Šio įstatymo 1 dalyje numatyta, kad prokuroras, įsitikinęs, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo, paskelbia įtariamajam, o jo gynėjui, nukentėjusiajam, civiliniam ieškovui, civiliniam atsakovui ir jų atstovams praneša, kad ikiteisminis tyrimas yra baigtas ir jie turi teisę susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir pateikti prašymus ikiteisminį tyrimą papildyti. Šio įstatymo 3 dalyje numatyta, kad 1 dalyje numatyti proceso dalyviai turi teisę per prokuroro nustatytą terminą pateikti prašymą susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir jei toks prašymas yra, jie supažindinami su ikiteisminio tyrimo medžiaga.

62Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija aptariamoje byloje minėtų BPK reikalavimų pažeidimų nenustatė.

63Iš bylos medžiagos matyti, kad A. O. įtarimai buvo pareikšti du kartus. Pirmą kartą, 2012-12-20 pareiškiant įtarimą ir apklausiant A. O. dalyvavo gynėja advokatė E. Ž. ir vertėja J. K. (t.3, b.l.123-131), antrą kartą, 2013-04-12 pareiškiant įtarimą ir apklausiant A. O. dalyvavo tik gynėja (t.3, bl.l132-138). Apie ikiteisminio tyrimo pabaigą įtariamojo A. O. gynėjai pranešta 2013-04-17 (t.4, b.l.3) ir ji susipažino su ikiteisminio tyrimo medžiaga 2013-04-18 (t.4, b.l.19). Įtariamajam A.O. apie ikiteisminio tyrimo pabaigą buvo paskelbta 2013-04-18 ir tą pačią dieną, tenkinant jo prašymą leisti susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, jam buvo pateikta visa medžiaga, su kuria jis savarankiškai susipažino (t.4, b.l.18) nedalyvaujant nei gynėjai nei vertėjai. Nors, kaip teisingai apeliantas nuteistasis A. O. skunde nurodo, kad antrą kartą pateikiant įtarimus bei jam susipažįstant su ikiteisminio tyrimo medžiaga, vertėja nedalyvavo, teisėjų kolegijos nuomone anksčiau paminėti baudžiamojo proceso įstatymai nebuvo pažeisti. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, visose apklausose A. O. davė parodymus lietuvių kalba, protokoluose savo ranka lietuvių kalba patvirtindavo, jog protokolai surašyti teisingai, niekada nėra pareiškęs prašymo dėl vertėjo dalyvavimo, be to, ikiteisminio tyrimo eigoje jis raštu teikė prašymus, skundus dėl kardomosios priemonės pakeitimo, kuriuos taip pat surašydavo asmeniškai ir lietuvių kalba. Savo nuoširdų prisipažinimą ir apeliacinį skundą jis taip pat pateikė raštu ir lietuvių kalba. Akivaizdu, kad apeliantas ne tik supranta lietuvių kalbą, ja gali laisvai kalbėti, bet ir rašyti. Pažymėtina, kad ir pirmosios instancijos teisme duodant parodymus lietuvių kalba ir apeliacinės instancijos teisme A.O. nereikalavo vertėjos paslaugų. Todėl teisėjų kolegija apelianto argumentus dėl jo teisių pažeidimo atmeta kaip nepagrįstus ir akivaizdžiai deklaratyvius.

64Nors apeliantas skunde teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu jo duoti parodymai buvo neteisingi, o nuoširdų prisipažinimą jis parašė iš nevilties, sužinojęs apie savo ligas, ir norėdamas, kad suėmimas būtų pakeistas švelnesnė kardomąja priemone, tačiau, kaip matyti iš pirmosios instancijos teisiamojo posėdžio protokolo, apeliantas teisme taip pat kaltę dėl pareikštų kaltinimų pripažino visiškai ir davė nuoseklius, atitinkančius ikiteisminio tyrimo duotiems parodymams, parodymus apie visų inkriminuotų nusikaltimų padarymo aplinkybes. Todėl teismas pagrįstai nuteistojo kaltę pagrindė ir jo parodymais, be to, juos pripažino nuosekliais, atitinkančiais nukentėjusiųjų parodymus, ir aplinkybę, kad nuteistasis kaltę pripažino ir nuoširdžiai gailisi nusikaltęs, pripažino jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Ši aplinkybė turėjo įtakos apeliantui skiriant bausmę ir nustatant palankesnį nuteistajam jos dydį. Teisėjų kolegija skunde ir apeliacinės instancijos teisme apelianto neigimą ikiteisminio tyrimo duotų parodymų laiko ne tik deklaratyviu, tačiau ir bloginančiu nuteistojo teisinę padėtį, nelogišku gynybos nuo kaltinimų prasme.

65Apart A. O. prisipažinimo padarius nusikalstamas veikas, jo kaltė įrodyta nuosprendyje aptartais nukentėjusiųjų O. G., B.A. J., J. Š., G.U. I., E. B., J. K., K. R., E. O., I. Z., A. M. parodymais, kurie iš esmės sutapo su A. O. parodymuose jį apklausiant bei jo surašytame nuoširdžiame prisipažinime nurodytomis nusikalstamų veikų padarymo aplinkybėmis, liudytojų A.K., N. S., A. S., E. A. parodymais bei rašytiniais įrodymais: elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokolais, administracinių teisės pažeidimų protokolais, A. O. bute paimtame kompiuteryje esančia informacija ir nuotraukomis, daiktinių įrodymų apžiūros protokolais bei asmens atpažinimo protokolais ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis. Nuteistasis apeliaciniame skunde teigia, kad nukentėjusiųjų parodymai yra melagingi, tačiau tokio teiginio nepagrindžia ir tik pateikia deklaratyvų vertinimą. Tuo tarpu iš bylos medžiagos matyti, kad visos nukentėjusiosios davė nuoseklius parodymus ir šie jų parodymai sutapo su paties nuteistojo nuoširdžiu prisipažinimu ir ikiteisminio tyrimo metu bei teisme duotais parodymais apie nusikaltimų padarymo aplinkybes. Todėl teismas pagrįstai nukentėjusiųjų parodymus pripažino patikimais ir jais pagrindė nuteistojo kaltę. Apelianto skunde nukentėjusiųjų parodymų įvertinimas yra subjektyvaus pobūdžio ir nekeičia teismo padarytų išvadų dėl nukentėjusiųjų parodymų patikimumo.

66Apeliantas nepagrįstai skunde teigia, kad duomenys apie nukentėjusiųjų A. G., J. Š., A.B. J. sulaikymą ir nubaudimą už prostituciją bei nuotraukos paskelbtos internete ir duomenys jo kompiuteryje negali būti jo kaltės dėl pareikštų kaltinimų įrodymais. Pagal BPK 20 straipsnio 3 dalį įrodymais gali būti tik tokie duomenys, kurie patvirtina arba paneigia bent vieną aplinkybę, turinčią reikšmės bylai išspręsti teisingai. Iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio matyti, kad teismas rėmėsi nukentėjusiajai A. G. bei A. O. XXXX-06-26 ir XXXX-10-21 surašytais administracinio teisės pažeidimo protokolais apie jų nubaudimą pagal ( - ) (1) straipsnio 1 dalį, iš kurių matyti, kad A. G. ir A. O. buvo sulaikyti bute ( - ); nukentėjusiajai B.A. J. XXXX-03-12 surašytu administracinio teisės pažeidimo protokolu apie jos nubaudimą pagal ( - )(1) straipsnio 1 dalį ir sulaikymą bute ( - ). Šių protokolų duomenys atskleidė ir patvirtino aplinkybes, kad nukentėjusiosios vertėsi prostitucija ir tai darė A.O. nuomojamuose butuose, todėl nėra abejonių, kad šie duomenys pagrįstai pripažinti įrodymais ir atitinka BPK 20 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą liečiamumo reikalavimą. Nuotraukos paskelbtos internete bei duomenys A. O. kompiuteryje patvirtino nukentėjusiųjų parodymus ir atskleidė A. O. veiksmus organizuojant prostituciją, todėl taip pat pripažinti įrodymais, nepažeidžiant įstatymo reikalavimų, ir jais pagrįstai grindžiama A. O. kaltė.

67Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendyje teismo išvados dėl įrodyta pripažintų nusikalstamų veikų aplinkybių yra pagrįstos ir teisingos. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs teisiamojo posėdžio metu patikrintus įrodymus pagrįstai pripažino, kad A. O. padarė nusikalstamas veikas – siekdamas pasipelnyti iš asmenų prostitucijos, organizavo ir vadovavo nukentėjusiųjų O. G., B.A. J., J. K., K. R., I. Z. prostitucijai, įtraukė jas į prostituciją ir iš to pelnėsi, analogiškus nusikalstamus veiksmus atliko ir ( - ) J. Š., G. I., E. B. atžvilgiu bei pasikėsino įtraukti į prostituciją A. M. ir E. O., tenkino lytinę aistrą su ( - ) G. I., pažeisdamas jos seksualinio apsisprendimo laisvę ir neliečiamumą bei sukėlė fizinį skausmą ( - ) E. B.. Nustatęs tokius A. O. nusikalstamus veiksmus, teismas jo veikas kvalifikavo :

  • pagal BK 307 straipsnio 1 dalį ir 2 dalį, BK 308 straipsnio 1 dalį nukentėjusiosios A. G. atžvilgiu;
  • pagal BK 307 straipsnio 1 ir 2 dalį nukentėjusiosios B.A. J. atžvilgiu;
  • pagal BK 307 straipsnio 3 dalį, BK 308 straipsnio 2 dalį nukentėjusiosios J. Š. atžvilgiu;
  • pagal BK 307 straipsnio 3 dalį, BK 308 straipsnio 2 dalį, BK 151(1) straipsnio 1 ir 2 dalį nukentėjusiosios G. U. I. atžvilgiu;
  • pagal BK 307 straipsnio 3 dalį, BK 308 straipsnio 2 dalį, BK 140 straipsnio 2 dalį nukentėjusiosios E. B. atžvilgiu;
  • pagal BK 307 straipsnio 1 ir 2 dalį nukentėjusiosios J. K. atžvilgiu;
  • pagal BK 307 straipsnio 1 ir 2 dalį, BK 308 straipsnio 1 dalį nukentėjusiosios K. R. atžvilgiu;
  • pagal BK 307 straipsnio 1 ir 2 dalį, BK 308 straipsnio 1 dalį nukentėjusiosios I. Z. atžvilgiu;
  • pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir BK 308 straipsnio 2 dalį nukentėjusiosios E. O. atžvilgiu;
  • pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir BK 308 straipsnio 1 dalį nukentėjusiosios A. M. atžvilgiu.

68Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija su tokia nuteistojo A. O. nusikalstamų veikų kvalifikacija sutinka tik iš dalies ir pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas A. O. kai kurioms nusikalstamoms veikoms baudžiamąjį įstatymą taikė netinkamai, todėl nuosprendis keistinas BPK 328 straipsnio 1 punkte numatytais nuosprendžio pakeitimo pagrindais.

69Dėl BK 307 straipsnio1ir 2 dalies bei BK 308 straipsnio 1 dalies,

70 BK 307 straipsnio 3 dalies bei BK 308 straipsnio 2 dalies taikymo

71BK 307 straipsnio (,,Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos“) 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai pasireiškia dviem alternatyviomis veikomis: 1)pajamų turėjimu iš kito asmens prostitucijos; 2) sąvadavimu prostitucijai. Prostitucija – tai veikla už pinigus arba kitokia turtinė nauda lytiškai santykiaujant ar kitaip tenkinant kitų asmenų lytinę aistrą. BK 307 straipsnis kriminalizuoja ne pačią prostituciją, bet prostitucija užsiimančių asmenų išnaudojimą, pelnymąsi iš jų. Pajamų turėjimas iš kito asmens prostitucijos reiškia, kad asmuo tam tikro susitarimo su prostitucija užsiimančiu asmeniu pagrindu gauna pajamų (visas pajamas arba dalį). Šis susitarimas gali būti susietas tiek priklausomybės ir prievartos santykiais, tiek ir laisva valia. Prostitucija užsiimantis asmuo gali mokėti kaltininkui už galimybę verstis prostitucija, taip pat už saugumo užtikrinimą, kitas jam teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, už vežimą, patalpų suteikimą ir pan. Sąvadavimas prostitucijai – tai tarpininkavimas tarp prostitucija užsiimančiojo ir kito asmens, suvedant juos lytiniam santykiavimui arba kitokiam lytinės aistros tenkinimui. Sąvadavimas gali būti prostitucija užsiimančio asmens teikiamų paslaugų reklamavimas, jo pristatymas klientui, klientų paieška ir pan.

72BK 307 straipsnio 2 dalis numato kvalifikuotą pelnymosi iš kito asmens prostitucijos nusikaltimo sudėtį. Šios nusikaltimo sudėties objektyvieji požymiai yra trys alternatyvios veikos: 1) prostitucijos organizavimas; 2) vadovavimas prostitucijai; 3) asmens gabenimas šio sutikimu prostitucijai į Lietuvos Respubliką ar iš Lietuvos Respublikos. Prostitucijos organizavimu laikytina veikla, nustatant laiką ir vietas, kur turi būti teikiamos lytinės paslaugos, organizuojant prostitucija užsiimančių asmenų atvykimą iš kitų vietovių, jų apgyvendinimą, koordinuojant bei kontroliuojant jų darbą ir buitį, palaikant drausmę, taikant tam tikras sankcijas už nusižengimus nustatytai tvarkai, rūpinantis naujų asmenų įtraukimu į prostituciją, priimant į grupę naujus asmenis arba kiti veiksmai, užtikrinantys nelegalaus prostitucijos verslo funkcionavimą. Vadovavimas prostitucijai – tai svarbiausių šio nelegalaus verslo organizavimo ir funkcionavimo klausimų sprendimas. Vadovavimas prostitucijai reiškiasi kaip asmenų, organizuojančių prostituciją, veiksmų koordinavimas, jų vaidmenų ir funkcijų nustatymas, konkrečių užduočių jiems skyrimas, pelno, gauto iš prostitucijos, skirstymas, lemiamo žodžio teisės turėjimas sprendžiant svarbius prostitucijos organizavimo klausimus ir pan. Už gabenimą atsako ne tik tas, kuris tiesiogiai gabeno asmenis, bet ir tas, kuris nupirko bilietus, sutvarkė dokumentus ir pan.

73BK 307 straipsnio 3 dalis numato kvalifikuotą pelnymosi iš nepilnamečio asmens prostitucijos nusikaltimo sudėtį. Šio nusikaltimo sudėties objektyvieji požymiai yra alternatyvios veikos: 1) pelnymasis iš nepilnamečio prostitucijos; 2) organizavimas ar vadovavimas nepilnamečio prostitucijai; 3) kitoks išnaudojimas nepilnamečio prostitucijos tikslams.

74Visos BK 307 straipsnyje numatytos veikos padaromos tiesiogine tyčia ir dėl savanaudiškų paskatų. Kaltininkas suvokia, kad gauna pajamų iš kito asmens prostitucijos, organizuoja ir vadovauja prostitucijai, ir nori taip veikti. Savanaudiškumas pasireiškia tuo, kad kaltininkas, atlikdamas minėtas veikas, siekia gauti turtinės naudos iš kito asmens prostitucijos, pelnytis iš jos.

75Aptariamoje byloje aktualios BK 307 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama veika – pajamų turėjimas iš kito asmens prostitucijos ir BK 307 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos – pelnymasis iš kito asmens prostitucijos, organizuojant ir vadovaujant prostitucijai bei BK 307 straipsnio 3 dalyje numatytos veikos – pelnymasis iš nepilnamečio prostitucijos, organizuojant ir vadovaujant nepilnamečio prostitucijai.

76Iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio išdėstytų įrodymų, kuriais pagrįsta A. O. kaltė, matyti, kad A. O. įkalbinėjo ir įtraukė į prostituciją nukentėjusiąsias A. G., B.A. J., J. K., I. Z., K. R., internetinių portalų puslapiuose skelbė skelbimus apie teikiamus masažus ir kitokio pobūdžio paslaugas, teikė nukentėjusiosioms ryšio priemones - telefonus, suteikė patalpas - nuomavo butus ir organizavo klientų atvykimą į šiuos butus, kontroliavo nukentėjusiųjų uždirbtus pinigus, dalį jų pasiimdavo ir tokiu būdu gavo turtinės naudos, pelnėsi iš kitų asmenų prostitucijos. Tokia veika atitinka BK 307 straipsnio 2 dalį, t.y. kvalifikuotą pelnymosi iš kito asmens prostitucijos nusikaltimo sudėtį. Pažymėtina, kad šios nelegalios veiklos, kurią vykdė A. O., tikslas kaip tik ir buvo pelnytis iš kito asmens prostitucijos. Nustačius veiką kvalifikuojančius požymius, numatytus BK 307 straipsnio 2 dalyje, veika kvalifikuotina pagal 2 dalį, o veikos kvalifikavimas ir pagal to paties straipsnio 1 dalį, yra perteklinis. Todėl teisėjų kolegijos nuomone, A. O. nusikalstama veika nukentėjusiųjų A. G., B.A. J., J. K., I. Z. ir K. R. atžvilgiu kvalifikuotina tik pagal BK 307 straipsnio 2 dalį.

77BK 63 straipsnio 10 dalyje nurodyta, jog nelaikoma, kad asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Pažymėtina, kad baudžiamajame įstatyme neapibrėžta tęstinės nusikalstamos veikos sąvoka. Teismų praktikoje tęstiniu nusikaltimu pripažįstama tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios). Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.). Tęstinės nusikalstamos veikos esminė aplinkybė yra ta, kad atskirais nusikalstamos veikos epizodais įgyvendinamas vienas kaltininko sumanymas, tęstinę veiką sudarantys nusikalstami veiksmai pažeidžia tą patį nusikalstamos veikos objektą ir kvalifikuojami pagal vieną ir tą patį BK specialiosios dalies straipsnį (kasacinė nutartis Nr. 2K-743/2007). Ar veika laikytina tęstine ar pakartotine, priklauso nuo rūšinių nusikalstamos veikos požymių, todėl atskirų kategorijų bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, pabrėžiančias arba paneigiančias veikos tęstinumą.

78Iš nagrinėjamos bylos aplinkybių matyti, kad suteikti lytines paslaugas minėtos merginos prostitucijai buvo organizuojamos laikotarpiu nuo XXXX m. iki XXXX m. gruodžio mėnesio pagal vieną braižą, sistemingai, ir nors skiriasi teismo pripažintų įrodytomis nusikalstamų veikų darymo laikas, trukmė, tačiau nustatyta, kad pelnymasis iš prostitucijos buvo organizuojamas pagal vienodą sumanymą, tapačiais veiksmais, vadovaujamas vieno asmens - nuteistojo A. O.. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad atskirais laikotarpiais padaryti, tačiau dėl nuolatinio prostitucijos verslo sąlygų atnaujinimo (naujų merginų įtraukimo, skirtingų patalpų nuomavimo) besitęsiantys nuteistojo poelgiai buvo nukreipti į tą pačią baudžiamojo įstatymo saugomą vertybę – visuomenėje priimtas seksualinių santykių normas, dorovę. Nuteistojo sumanymas buvo vieningas siekis pelnytis iš kitų asmenų prostitucijos. Kolegijos nuomone, šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad visos nuteistojo nusikalstamos veikos minėtų nukentėjusiųjų atžvilgiu, kvalifikuotos kaip realioji nusikaltimų sutaptis, laikytinos tęstiniu nusikaltimu, kvalifikuojamu pagal BK 307 straipsnio 2 dalį.

79Be to, A. O. nuteistas ir pagal BK 308 straipsnio 1 dalį už tų pačių nukentėjusiųjų A. G., B.A. J., J. K., I. Z., K. R. įtraukimą į prostituciją. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tais atvejais, kai asmens įtraukimas į prostituciją buvo sudedamoji prostitucijos organizavimo veiklos dalis (tai nustatyta A. O. nusikalstamoje veikoje), veika kvalifikuojama tik pagal BK 307 straipsnio 2 dalį, ir papildoma kvalifikacija pagal BK 308 straipsnio 1 dalį, yra perteklinė.

80Analogiškais motyvais teisėjų kolegija A. O. nusikalstamas veikas ( - ) J.Š., G.U. I. ir E. B. atžvilgiu, kurios pirmosios instancijos teismo nuosprendyje kvalifikuotos kaip realioji nusikaltimų sutaptis, laiko tęstiniu nusikaltimu, kvalifikuojamu pagal BK 307 straipsnio 3 dalį, bei šalina perteklinę nusikalstamos veikos kvalifikavimą pagal BK 308 straipsnio 2 dalį.

81Teisėjų kolegija apibendrindama tai, kas pasakyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas kvalifikuodamas A. O. nusikalstamas veikas nukentėjusiųjų A. G., B.A. J., J. K., I. Z. ir K. R. atžvilgiu netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą - BK 307 straipsnio 1 dalį ir 308 straipsnio 1 dalį, jo nusikalstamas veikas nukentėjusiųjų ( - ) J. Š., G.U. I. ir E. B. atžvilgiu netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą –BK 308 straipsnio 2 dalį, nesilaikė BK 63 straipsnio 10 dalies nuostatų, todėl nuosprendis keistinas.

82Dėl skundžiamu nuosprendžiu paskirtų ir naujai skiriamų bausmių, civilinių ieškinių.

83Apeliantas A. O. yra pagrįstai pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 308 straipsnio 2 dalį (įstatymo redakcija iki 2014-03-25) dėl pasikėsinimo įtraukti į prostituciją ( - ) E. O., tačiau teisėjų kolegijos nuomone, už šio nusikaltimo padarymą jam paskirta aiškiai per griežta, nusikalstamos veikos padarymo metu galiojusio įstatymo sankcijoje numatyta, bausmė. A. O. padaryta nusikalstama veika nutrūko pasikėsinimo stadijoje, todėl paskirtoji bausmė – laisvės atėmimas 3 metams, mažintina iki sankcijoje numatyto bausmės minimumo. Nuosprendis keistinas dėl neteisingai paskirtos bausmės (BPK 328 straipsnio 2 punktas)

84Naujai kvalifikavus kai kurias A. O. nusikalstamas veikas, jam skirtinos naujos bausmės, kurios bendrintinos su apskųstuoju nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis už kitas nusikalstamas veikas. Skiriant naujas bausmes, teisėjų kolegija įvertina tai, kad šiuo nuosprendžiu A. O. taikomos BK 63 straipsnio 10 dalies nuostatos, kuriose pabrėžiamas bausmės skyrimui svarbus momentas (nelaikoma, kad asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jei jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką) bei pirmosios instancijos teismo nuosprendyje įvertintas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes.

85Pirmosios instancijos teismas nukentėjusiųjų J. Š., E. B., E. O. ir J. K. pareikštus civilinius ieškinius dėl neturtinės žalos priteisimo išsprendė tinkamai, juos spręsdamas vadovavosi sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principais, CK 6.250 straipsnio nuostatomis.

86Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, BK 328 straipsnio 1 ir 2 punktu,

Nutarė

87Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 30 d. nuosprendį pakeisti :

88A. O. nuo XXXX m. iki XXXX m. gruodžio mėnesio padarytą nusikalstamą veiką ( dėl pelnymosi iš prostitucijos įtraukiant į prostituciją A. G., B.A. J., J. K., I. Z., K. R. ir vadovaujant bei organizuojant jų prostituciją) kvalifikuoti pagal BK 307 straipsnio 2 dalį ir paskirti bausmę – laisvės atėmimą 3(trejiems) metams.

89A. O. nuo XXXX m. kovo mėnesio iki lapkričio mėnesio padarytą nusikalstamą veiką (dėl pelnymosi iš prostitucijos įtraukiant į prostituciją ( - ) J. Š., G.U. I., E. B. ir vadovaujant bei organizuojant jų prostituciją) kvalifikuoti pagal BK 307 straipsnio 3 dalį (įstatymo redakcija iki 2014-03-25) ir paskirti bausmę – laisvės atėmimą 3(trejiems) metams.

90A. O. už nusikalstamos veikos, numatytos BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 308 straipsnio 2 dalyje (įstatymo redakcija iki 2014-03-25) padarymą paskirtąją bausmę – laisvės atėmimą sumažinti iki 2 (dvejų) metų.

91Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 6 dalimi naujai paskirtąsias bausmes ir Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 30 d. nuosprendžiu paskirtąsias bausmes pagal BK 151(1) straipsnio 1 dalį, 151(1) straipsnio 2 dalį, 22 straipsnio 1 dalį ir 308 straipsnio 1 dalį, 140 straipsnio 2 dalį (įstatymo redakcija iki 2013-07-02) subendrinti apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu ir A. O. paskirti galutinę subendrintą bausmę - laisvės atėmimą 4 (ketveriems) metams .

92Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 307... 3. - pagal BK 307 straipsnio 2 dalį (A. G. atžvilgiu) laisvės atėmimu 2 metams... 4. - pagal BK 308 straipsnio 1 dalį (A. G. atžvilgiu) laisvės atėmimu 1 metams... 5. - pagal BK 307 straipsnio 1 dalį (B. A. J. atžvilgiu) laisvės atėmimu 1... 6. - pagal BK 307 straipsnio 2 dalį (B. A. J. atžvilgiu) laisvės atėmimu 2... 7. - pagal BK 307 straipsnio 3 dalį (J. Š. atžvilgiu) laisvės atėmimu 4... 8. - pagal BK 308 straipsnio 2 dalį (J. Š. atžvilgiu) laisvės atėmimu 3... 9. - pagal BK 307 straipsnio 3 dalį (G. U. I. atžvilgiu) laisvės atėmimu 4... 10. - pagal BK 308 straipsnio 2 dalį (G. U. I. atžvilgiu) laisvės atėmimu 3... 11. - pagal BK 1511 straipsnio 1 dalį (G. U. I. atžvilgiu) laisvės atėmimu 6... 12. - pagal BK 1511 straipsnio 2 dalį (G. U. I. atžvilgiu) laisvės atėmimu 2... 13. - pagal BK 307 straipsnio 3 dalį (E. B. atžvilgiu) laisvės atėmimu 4... 14. - pagal BK 308 straipsnio 2 dalį (E. B. atžvilgiu) laisvės atėmimu 3... 15. - pagal BK 140 straipsnio 2 dalį (E. B. atžvilgiu) (redakcija Nr. IX –... 16. - pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 308 straipsnio 2 dalį (E. O. atžvilgiu)... 17. - pagal BK 307 straipsnio 1 dalį (J. K. atžvilgiu) laisvės atėmimu 1metams... 18. - pagal BK 307 straipsnio 2 dalį (J. K. atžvilgiu) laisvės atėmimu 2... 19. - pagal BK 307 straipsnio 1 dalį (K. R. atžvilgiu) laisvės atėmimu 1 metams... 20. - pagal BK 307 straipsnio 2 dalį (K. R. atžvilgiu) laisvės atėmimu 2... 21. - pagal BK 308 straipsnio 1 dalį (K. R. atžvilgiu) laisvės atėmimu 2... 22. - pagal BK 307 straipsnio 1 dalį (I. Z. atžvilgiu) laisvės atėmimu 1 metams... 23. - pagal BK 307 straipsnio 2 dalį (I. Z. atžvilgiu) laisvės atėmimu 2 metams... 24. - pagal BK 308 straipsnio 1 dalį (I. Z. atžvilgiu) laisvės atėmimu 1 metams... 25. - pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 308 straipsnio 1 dalį (A. M. atžvilgiu)... 26. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 6 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos,... 27. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalimi iš A. O. konfiskuota 20 litų ir trys... 28. Iš A. O. priteista: J. Š. 20 000 litų, E. O. – 5000 litų, E. B. – 20... 29. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą ir nuteistojo A. O. apeliacinį... 30. A. O. nuteistas už tai, kad siekdamas pelnytis iš asmenų prostitucijos... 31. A. O. nuteistas ir už tai, kad organizavo ir vadovavo prostitucijai bei... 32. A. O. nuteistas ir už tai, kad siekdamas pelnytis iš asmenų prostitucijos... 33. A. O. nuteistas ir už tai, kad siekdamas pelnytis iš asmenų prostitucijos... 34. A. O. nuteistas ir už tai, kad tenkino lytinę aistrą, pažeisdamas ( - ) G.... 35. A. O. nuteistas ir už tai, kad tenkino lytinę aistrą, pažeisdamas ( - ) G.... 36. A. O. nuteistas ir už tai, kad siekdamas pelnytis iš asmenų prostitucijos... 37. A. O. nuteistas ir už tai, kad mušdamas ( - ) E. B., sukėlė jai fizinį... 38. A. O. nuteistas ir už tai, kad siekdamas pelnytis iš asmenų prostitucijos,... 39. A. O. nuteistas ir už tai, kad organizavo ir vadovavo prostitucijai, turėjo... 40. A. O. nuteistas ir už tai, kad organizavo ir vadovavo prostitucijai, turėjo... 41. A. O. nuteistas ir už tai, kad organizavo ir vadovavo prostitucijai bei... 42. A. O. nuteistas ir už tai, kad siekdamas pelnytis iš asmenų prostitucijos,... 43. Nuteistasis A. O. apeliaciniame skunde prašo jį išteisinti.... 44. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo nuosprendžiu, teigia, kad... 45. Apeliantas teigia, kad jo ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai yra... 46. Apeliantas neigia į prostituciją įtraukęs ( - ) J. Š., G. U. I., E. B. ir... 47. Nuteistasis neigia į prostituciją įtraukęs A. G., organizavęs ir... 48. Apeliantas neigia į prostituciją įtraukęs A. B. J. ir J. Š., organizavęs... 49. Apeliantas neigia į prostituciją įtraukęs G. U. I. bei organizavęs ir... 50. Apeliantas neigia į prostituciją įtraukęs E. B. bei organizavęs ir... 51. Apeliantas neigia įtraukęs į prostituciją E. O.. Jis E. O. matė porą... 52. Apeliantas neigia į prostituciją įtraukęs J. K. ir K. R. bei organizavęs... 53. Apeliantas teigia, kad su I. Z. susipažino internetu ir pasiūlė jai nuomotis... 54. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis A. O. ir jo gynėjas... 55. Nuteistojo A. O. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 56. Esminiai apelianto nesutikimo su skundžiamu teismo nuosprendžiu argumentai... 57. Baudžiamojo proceso kodekse įrodymų pripažinimo, tyrimo ir vertinimo... 58. Aptariamoje byloje pirmosios instancijos teismo teisiamojo posėdžio protokolo... 59. Nuteistasis A. O. pirmosios instancijos teisme kaltę dėl pareikštų... 60. Apeliaciniame skunde nuteistasis iš dalies pakartodamas savo parodymus apie... 61. BPK 44 straipsnio nuostatos numato asmens teisių apsaugą baudžiamojo proceso... 62. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija aptariamoje byloje minėtų... 63. Iš bylos medžiagos matyti, kad A. O. įtarimai buvo pareikšti du kartus.... 64. Nors apeliantas skunde teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu jo duoti parodymai... 65. Apart A. O. prisipažinimo padarius nusikalstamas veikas, jo kaltė įrodyta... 66. Apeliantas nepagrįstai skunde teigia, kad duomenys apie nukentėjusiųjų A.... 67. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios... 68. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija su tokia nuteistojo A. O.... 69. Dėl BK 307 straipsnio1ir 2 dalies bei BK 308 straipsnio 1 dalies,... 70. BK 307 straipsnio 3 dalies bei BK 308 straipsnio 2 dalies taikymo... 71. BK 307 straipsnio (,,Pelnymasis iš kito asmens prostitucijos“) 1 dalyje... 72. BK 307 straipsnio 2 dalis numato kvalifikuotą pelnymosi iš kito asmens... 73. BK 307 straipsnio 3 dalis numato kvalifikuotą pelnymosi iš nepilnamečio... 74. Visos BK 307 straipsnyje numatytos veikos padaromos tiesiogine tyčia ir dėl... 75. Aptariamoje byloje aktualios BK 307 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama... 76. Iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio išdėstytų įrodymų, kuriais... 77. BK 63 straipsnio 10 dalyje nurodyta, jog nelaikoma, kad asmuo padarė kelias... 78. Iš nagrinėjamos bylos aplinkybių matyti, kad suteikti lytines paslaugas... 79. Be to, A. O. nuteistas ir pagal BK 308 straipsnio 1 dalį už tų pačių... 80. Analogiškais motyvais teisėjų kolegija A. O. nusikalstamas veikas ( - )... 81. Teisėjų kolegija apibendrindama tai, kas pasakyta, konstatuoja, kad pirmosios... 82. Dėl skundžiamu nuosprendžiu paskirtų ir naujai skiriamų bausmių,... 83. Apeliantas A. O. yra pagrįstai pripažintas kaltu ir nuteistas pagal BK 22... 84. Naujai kvalifikavus kai kurias A. O. nusikalstamas veikas, jam skirtinos naujos... 85. Pirmosios instancijos teismas nukentėjusiųjų J. Š., E. B., E. O. ir J. K.... 86. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 2... 87. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 30 d. nuosprendį pakeisti :... 88. A. O. nuo XXXX m. iki XXXX m. gruodžio mėnesio padarytą nusikalstamą veiką... 89. A. O. nuo XXXX m. kovo mėnesio iki lapkričio mėnesio padarytą nusikalstamą... 90. A. O. už nusikalstamos veikos, numatytos BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 308... 91. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 6 dalimi naujai paskirtąsias bausmes ir... 92. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti....