Byla 2-992-607/2011

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Žebelienė, sekretoriaujant Zelmai Šležienei, dalyvaujant pareiškėjui V. U., suinteresuotam asmeniui E. N.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. U. pareiškimą, suinteresuoti asmenys Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, E. N., Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo,

Nustatė

3P. V. U. prašo nustatyti faktą, kad jis įgijo nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą, unikalus ( - ) bendras plotas 122,71 m 2, tvartą, unikalus Nr. ( - ) užstatytas plotas 42,50 m2, daržinę, unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 14,50 m 2, kiemo rūsį, unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 28,10 m2 bei kiemo statinius (tvora, šulinys, lauko tualetas), unikalus Nr. ( - ) esančius ( - )., pagal įgyjamąją senatį.

4Pareiškėjas nurodė, kad apie 1970m. jo mama J. U. kartu su juo apsigyveno pas V. S. jo sodyboje, esančioje ( - ). 1975- 07-05 jo motina ištekėjo už V. S. ir tapo ( - ) Maždaug 1991m. pabaigoje-1992m. pradžioje V. S. išsivežė į savo namus jo dukra iš pirmos santuokos E. N. ( pirmiau „( - ) ir sodyba liko tuščia. 1992-02-17 E. N. parašė įgaliojimą, kuriuo įgaliojo kaimyną P. M. prižiūrėti sodybą. Po to, 1992m. kovo mėn. buvo pasirašytas raštas, kuriuo V. S. leido nusigriauti šią sodybą tam pačiam kaimynui P. M., E. N. tam neprieštaravo. 1992-04-03 jo patėvis V. S. mirė. 1992m. birželio mėn. P. M. pardavė jam sodybą už 15000 talonų, atidavė turėtus namų valdos techninės apskaitos ir kitus dokumentus. Nuo to laiko jis nuolat su šeima gyvena V. S. valdytoje sodyboje, tvarkosi, prižiūri pastatus. Savo ir šeimos gyvenamąją vietą šiuo adresu deklaravo nuo 1992m. Pagal išgales pirko medieną, remontavo pastatus, gyvenamajame name sudėjo plastikinius langus, tvarkė stogus. Kadangi jis gyvena minėtoje sodyboje nepertraukiamai daugiau kaip dešimt metų ir sąžiningai valdo šį nekilnojamąjį turtą, nori susitvarkyti nuosavybės teisės dokumentus.

5Suinteresuotas asmuo Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai. Jis pateikė atsiliepimą į pareiškimą (b.l. 35), nurodo, kad Tauragės apskrities valstybinė mokesčių inspekcija neprieštarauja, kad teisme būtų priimtas sprendimas pagal nustatytas aplinkybes. Nurodo, kad jų atstovas nagrinėjant bylą teismo posėdyje nedalyvaus.

6Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepė (b.l. 58-59), kad dėl fakto neprieštarauja. Prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

7Suinteresuotas asmuo E. N. su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad ji yra V. S. dukra, gyvenusi ( - ). Pareiškėjo motina buvo ištekėjusi už jos tėvo. Tuo metu ji gyveno Vilniuje. Jos tėvas V. S. S. k. esančius pastatus gavo iš motinos brolio, jis nesusitvarkė pastatų dokumentų. 1992m. vasario mėn. ji tėvą parsivežė pas save. Jai buvo pranešta, kad tėvo namas griaunamas, kad išlupti langai. Jai paskambino P. M. ir pasisiūlė namą prižiūrėti, tad tokį susitarimą tarpusavyje sudarė. Ji tėvo pastatų nepaveldėjo, nes tėvas V. S. nebuvo pastatų ( - ) kaime savininkas. Vėliau jai yra skambinęs V. U. ir prašęs padovanoti pastatus, tačiau ji nesutiko, prašė pamokėti.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis (b.l. 8) daiktinės teisės į nekilnojamuosius daiktus-statinius, esančius adresu ( - ) kaime Pagėgių sav. (inv. Nr. ( - )), šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti. Statinių, esančių nurodytu adresu atlikti tik kadastriniai matavimai V. S. vardu; apie žemės sklypą, esantį po statiniais, reg. ( - ) adresu ( - ) kaime ( - ) duomenų nėra (b.l. 11). Pagal nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą (b.l. 9-10) pastatų, esančių ( - ) kaime Pagėgių sav. naudotoju nurodytas V. S.; pastatai baigti statyti 1930 m.

10Iš Pagėgių savivaldybės administracijos Stoniškių seniūnijos pažymos apie šeimos sudėtį Nr. 3-608 nustatyta, kad V. U. gyvena ( - ) kaime Stoniškių sen., Pagėgių sav. kartu su sutuoktine D. U. ir dukra K. U. (b.l. 13 ).

11Pagėgių savivaldybės administracijos Stoniškių seniūnijos pažyma (b.l. 12) nustatyta, kad pareiškėjas V. U. daugiau kaip 18 metų gyvena V. S. priklausiusiame name, esančiame ( - ) kaime Stoniškių sen. Pagėgių sav.

12Teisės įgijimo pagrindai išvardyti CK 4.47 str. Vienas iš šiame straipsnyje nurodytų savarankiškų nuosavybės teisės įgijimo pagrindų-įgyjamoji senatis (LR CK 4.47 str.11p.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 str.1d. nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68-4.71 str. nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Jeigu teismas konstatuoja nurodytų sąlygų buvimą, valdymo teisė transformuojasi į nuosavybės teisę: pareiškėjas įgyja nuosavybės teisę į daiktą nuo teismo sprendime nurodytos įgyjamosios senaties termino suėjimo dienos. Valdymas gali atsirasti užvaldant daiktą, perduodant ar paveldint valdymo teisę (CK 4.25 str.1).

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: 1) pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 str. nurodytu būdu; 2) yra visos CK 4.68-4.71 str. nustatytos sąlygos: a) daiktas pradėtas valdyti sąžiningai; b) daiktas nėra įregistruotas viešajame registre kito asmens vardu; c) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai; d) visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t.y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą; e) daiktas buvo valdomas CK 4.68 str.1d. nustatytą terminą.

14Šiuo atveju nuosavybės įgijimo klausimas turi būti sprendžiamas taikant nuosavybės teisės įgijimo įgyjamosios senaties būdu reglamentuojančias normas (CK 4.47 str.11p. Yra visos CK 4.68 str. ir 4.71 str. numatytos sąlygos įgyjamąja senatimi nuosavybėn įgyti daiktą, būtent:

15a) daikto valdymas yra prasidėjęs sąžiningai – pareiškėjas nupirko V. S. valdytus pastatus Pagėgių sav., Stoniškių sen., Stoniškių k. iš P. M., leistus jam nusigriauti.

16b) daiktas nėra įregistruotas kito asmens vardu – tai matyti iš VĮ Registrų centro pažymos bei iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 8, 9-10)

17c) visą valdymo laikotarpį daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai. Daugiau nei 18 metų statinius, esančius ( - ) kaime Stoniškių sen, Pagėgių sav., pareiškėjas valdė kaip savo. Pareiškėjas žinojo, kad statiniai niekam kitam nepriklauso ir jo valdymas nepažeidžia kitų asmenų interesų. Dėl minėto daikto valdymo per visą tą laikotarpį niekas nebuvo pareiškęs jokių pretenzijų.

18d) daiktas visą valdymo laikotarpį buvo valdomas kaip savas, t.y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (b.l. 6).

19e) valdymas tęsiasi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą – nuo 1992 metų iki šiol (įrodyta pareiškėjo paaiškinimu, liudytojos R. K. parodymais, Pagėgių savivaldybės administracijos Stoniškių seniūnijos pažyma (b.l. 12). Pareiškėjas per visą valdymo laikotarpį turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į pastatą.

20Pareiškėjas apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą paskelbė vietiniame ir viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių. Per įstatymo nustatytą terminą į teismą dėl pastato priklausomybės, į kurį pretenduoja pareiškėjas, nesikreipė jokie suinteresuoti asmenys, niekas neginčijo pareiškėjo nurodyto pastatato valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo ir nepertraukiamumo.

21Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pareiškėjo pareiškimas laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas (CK 4.68-4.71 straipsniai).

22Iš pareiškėjo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei.

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 260 str., 263-268 str., 270 str., 533 str., teismas,

Nutarė

24Pareiškimą patenkinti.

25Nustatyti faktą, kad pareiškėjas V. U., a.k. ( - ), įgijo nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą, unikalus ( - ) bendras plotas 122,71 m 2, tvartą, unikalus Nr. ( - ) užstatytas plotas 42,50 m2, daržinę, unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 14,50 m 2, kiemo rūsį, unikalus Nr. ( - ), užstatytas plotas 28,10 m2 bei kiemo statinius (tvora, šulinys, lauko tualetas), unikalus Nr. ( - ) reg. ( - ) esančius ( - )., pagal įgyjamąją senatį.

26Priteisti iš pareiškėjo V. U., a.k. ( - ), valstybei - 12 Lt. (dvylika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu ( Swedbank, AB, sąskaitos Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660 ).

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Tauragės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Žebelienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V.... 3. P. V. U. prašo nustatyti faktą, kad jis įgijo nuosavybės teisę į... 4. Pareiškėjas nurodė, kad apie 1970m. jo mama J. U. kartu su juo apsigyveno... 5. Suinteresuotas asmuo Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 6. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 7. Suinteresuotas asmuo E. N. su pareiškimu nesutiko. Nurodė, kad ji yra V. S.... 8. Pareiškimas tenkintinas.... 9. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis (b.l. 8)... 10. Iš Pagėgių savivaldybės administracijos Stoniškių seniūnijos pažymos... 11. Pagėgių savivaldybės administracijos Stoniškių seniūnijos pažyma (b.l.... 12. Teisės įgijimo pagrindai išvardyti CK 4.47 str. Vienas iš šiame... 13. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad nuosavybės teisės įgijimo... 14. Šiuo atveju nuosavybės įgijimo klausimas turi būti sprendžiamas taikant... 15. a) daikto valdymas yra prasidėjęs sąžiningai – pareiškėjas nupirko V.... 16. b) daiktas nėra įregistruotas kito asmens vardu – tai matyti iš VĮ... 17. c) visą valdymo laikotarpį daiktas buvo valdomas teisėtai, sąžiningai,... 18. d) daiktas visą valdymo laikotarpį buvo valdomas kaip savas, t.y.... 19. e) valdymas tęsiasi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą – nuo... 20. Pareiškėjas apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą paskelbė vietiniame ir... 21. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pareiškėjo pareiškimas laikytinas... 22. Iš pareiškėjo priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei.... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 260 str., 263-268 str., 270 str.,... 24. Pareiškimą patenkinti.... 25. Nustatyti faktą, kad pareiškėjas V. U., a.k. ( - ), įgijo nuosavybės... 26. Priteisti iš pareiškėjo V. U., a.k. ( - ), valstybei - 12 Lt. (dvylika... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...