Byla I-34-162/2007
Dėl 2006-10-09 raginimo Nr. 463 sumokėti skolą geruoju bei 2006-11-29 prašymo Nr. 30 išieškoti skolą priverstine tvarka panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Gumuliauskienės (pirmininkė ir pranešėja), Irmos Čuchraj, Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos A. M. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriui bei trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl 2006-01-25 sprendimo Nr. 45 ir 2006-11-29 sprendimo „Dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka“ panaikinimo, dėl 2006-10-09 raginimo Nr. 463 sumokėti skolą geruoju bei 2006-11-29 prašymo Nr. 30 išieškoti skolą priverstine tvarka panaikinimo,

Nustatė

3Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2006 m. vasario 7 d. nutartimi priimtas nagrinėti pareiškėjos skundas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Plungės skyriaus direktorės 2006 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 45 „Dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka“ panaikinimo (b.l. 50-51). 2006 m. vasario 21 d. nutartimi ši byla buvo sustabdyta iki Konstitucinis teismas ištirs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 4 dalies ir jos 7 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, 52 straipsniui ir Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams (b.l. 76-77)

4Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 9 d. nutartimi priimtas nagrinėti pareiškėjos skundas dėl VSDVF Plungės skyriaus direktorės 2006 m. spalio 9 d. raginimo Nr. 463 „Dėl skolos sumokėjimo geruoju“, VSDVF Plungės skyriaus direktorės 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 715 „Dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka“ bei VSDFV Plungės skyriaus 2006 m. lapkričio 29 d. prašymą antstolio V. D. kontorai Nr.30 „Dėl sprendimo išieškoti skolą priverstine tvarka vykdymo“ panaikinimo (b.l. 3). 2007 m. vasario 1 d. nutartimi ši byla buvo sustabdyta iki Konstitucinis teismas ištirs Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 4 dalies ir jos 7 punkto atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, 52 straipsniui ir Konstitucijoje įtvirtintiems teisingumo ir teisinės valstybės principams (b.l. 38-39).

52007 m. spalio 15 d. nutartimi administracinės bylos sujungtos į vieną bylą ir jų nagrinėjimas atnaujintas (b.l. 41-42).

6Skunduose pareiškėja nurodo, kad yra senatvės pensininkė. 1994 m. gruodžio 19 d. yra įrašyta į Praktikuojančių advokatų sąrašą ir verčiasi advokato veikla. Ji yra įvykdžiusi prievolę sumokėti įmokas pensijai gauti ir prievolę turėti įstatyme nustatytą darbo stažą, todėl neturėtų būti verčiama tęsti įmokų mokėjimą nei pensijai, nei jos papildomai daliai gauti. Tokia prievolė negali atsirasti iš naujo net ir tuo atveju, jei verčiasi individualia veikla ir turi iš to pajamų, nes tai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisingumo ir teisinės valstybės principui. Nurodo, kad sprendimuose dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka pažymima, kad ji yra pažeidusi Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 5, 7 ir 9 straipsnių nuostatas.Teigia, jog Konstituciniame Teisme yra priimti prašymai ištirti, ar Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatos ta apimtimi, kuria nustatyta, kad savarankiškai dirbantys asmenys ir gaunantys socialinio draudimo senatvės pensijas, turi mokėti socialinio draudimo įmokas pagrindinei ir papildomai pensijos daliai yra susiejama su 12 minimalių mėnesinių algų, apskaičiuotų įstatymo nustatyta tvarka, neprieštarauja Konstitucijai, todėl prašė bylą stabdyti.

7Proceso šalys, tinkamai informuotos apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko.

82007 m. spalio 30 d. gautas pareiškėjos A. M. prašymas bylą nutraukti, nes atsisako savo reikalavimų. Pažymi, kad Konstituciniam Teismui 2007 m. rugsėjo 26 d. priėmus nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio (2004 m. lapkričio 4 d. redakcija) 3 dalies, 8 straipsnio (2004 m. lapkričio 4 d. redakcija) 2 dalies, 34 straipsnio (2002 m. liepos 4 d., 2003 m. spalio 7 d. redakcijos) 3, 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, ginčas neteko teisinio pagrindo (b.l. 85).

9Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyrius prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant ir skundą atmesti kaip nepagrįstą (b.l. 84).

10Tretysis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant ir skundo netenkinti (b.l. 83).

11Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 78 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bylos šalių ar jų atstovų neatvykimas į teismo posėdį, jeigu jiems apie posėdį buvo tinkamai pranešta, nėra kliūtis bylai nagrinėti ir sprendimui priimti. Byla nagrinėjama proceso šalims nedalyvaujant.

12Teisėjų kolegija konstatuoja.

13Pareiškėja A. M. skundo atsisako ir prašo nutraukti administracinės bylos nagrinėjimą motyvuodamas tuo, jog Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui priėmus 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio (2004 m. lapkričio 4 d. redakcija) 3 dalies, 8 straipsnio (2004 m. lapkričio 4 d. redakcija) 2 dalies, 34 straipsnio (2002 m. liepos 4 d., 2003 m. spalio 7 d. redakcijos) 3, 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, kuriame nenustatytas teisės aktų nekonstitucingumas, ginčas neteko teisinio pagrindo. Pareiškėjos teisė atsisakyti skundo numatyta Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 52 straipsnyje.

14ABTĮ 101 straipsnyje nustatyti bylos nutraukimo pagrindai. Šio straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylos nagrinėjimą, jeigu pareiškėjas atsisako skundo. Aplinkybių, kurioms esant bylos nutraukimas būtų negalimas, nenustatyta, t.y. nenustatyta, jog skundo atsisakymu būtų pažeidžiamos pareiškėjos teisės ar įstatymų saugomi interesai. Pagal ABTĮ 102 straipsnio 4 dalį, bylos nutraukimo pasekmes, numatytas ABTĮ 102 straipsnio 3 dalyje, teismas išaiškina tik tuo atveju, jei pareiškėjas atvyksta į teismo posėdį. Preziumuojama, jog pareiškėjai bylos nutraukimo pasekmės žinomos. Skundo atsisakymas priimtinas ir administracinė byla nutrauktina.

15Remiantis tuo, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 105-106 straipsniais teismas,

Nutarė

16bylą pagal pareiškėjos A. M. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriui bei trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl 2006 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 45 ir 2006 m. lapkričio 29 d. sprendimo „Dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka“ panaikinimo, dėl 2006 m. spalio 9 d. raginimo Nr. 463 sumokėti skolą geruoju bei 2006 m. lapkričio 29 d. prašymo Nr. 30 išieškoti skolą priverstine tvarka panaikinimo nutraukti.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai