Byla 2SA-87-275/2013
Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš UAB „Psyops Media“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolio D. Š. atskiruoju skundu dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutarties, kuria pareiškėjo UAB „Psyops Media“ skundas dėl antstolio D. Š. veiksmų vykdomojoje byloje Nr.0178/12/01257 tenkintas iš dalies ir panaikinti antstolio D. Š. 2012-06-08 patvarkymai Nr. S1-54759 ir Nr. S-54760 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš UAB „Psyops Media“.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas prašė panaikinti antstolio D. Š. 2012-06-07 patvarkymą Nr. S1-54666 ir 2012-06-08 patvarkymus Nr. S1-54759 ir Nr. S-54760 ir užbaigti vykdomąją bylą. Pareiškėjas nurodė, kad antstolis nieko neišieškojo iš pareiškėjo, nes pats pareiškėjas pagal pateiktą grafiką dar iki antstoliui priimant patvarkymus atliko mokėjimą, todėl iš esmės iki vykdomosios bylos užvedimo buvo tinkamai atlikta pareiga pagal grafiką. Antstolis D. Š. 2012-07-04 patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino, nurodydamas, kad už sprendimo vykdymą antstolis turi teisę gauti atlygį ir ši jo teisė negali būti paneigta. Antstolis taip pat nurodė, kad pateikdamas prašymą antstoliui dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš turto, mokesčių administratorius nenurodė, kad dalis skolos yra sumokėta, o antstolis neprivalantis tokių duomenų patikrinti. Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu prašė pareiškėjo skundą atmesti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Psyops Media“ skundą dėl antstolio D. Š. veiksmų vykdomojoje byloje Nr.0178/12/01257 tenkino iš dalies ir panaikino antstolio D. Š. 2012-06-08 patvarkymus Nr. S1-54759 ir Nr. S-54760 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo iš UAB „Psyops Media“. Nustatė, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai 2012-04-24 nusprendus išieškoti mokestinę nepriemoką iš UAB „Psyops Media“ – bendra suma 45611,49 Lt, ji pateikė antstoliui D. Š. prašymą „Dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš turto“. Antstolis D. Š. 2012-06-07 priėmė patvarkymą Nr. S1-54666 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Konstatavo, kad pastarasis antstolio patvarkymas yra priimtas esant teisiniam pagrindui, todėl jo nepanaikino. Taip pat teismas nustatė, kad 2012-06-08 antstolis priėmė patvarkymą išieškoti iš pareiškėjo 4148,80 Lt vykdymo išlaidų, nors tokios vykdymo išlaidos nepagrįstos jokiais vykdomosios bylos duomenimis. Nusprendė, kad antstolis neteisingai ir neproporcingai atliktam darbui paskaičiavo vykdomąsias išlaidas iš pareiškėjo, todėl panaikino jo priimtus patvarkymus Nr. S1-54759 ir Nr. S-54760.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atskiruoju skundu antstolis D. Š. prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartį ir išspęsti klausimą iš esmės, t.y. palikti antstolio D. Š. patvarkymus galioti visa apimtimi. Nurodo, kad priverstinis sprendimo vykdymas sukelia skolininkui papildomų neigiamų turtinių padarinių, nes jis, neįvykdęs sprendimo gera valia, privalo atlyginti priverstinio vykdymo išlaidas. Už sprendimo vykdymą antstolis turi teisę gauti atlyginimą, ir ši jo teisė negali būti paneigta, nes darbas yra atlygintinis. Skundžiamoje nutartyje niekuo nepagrįstas teismo argumentas, kad antstolis „sugebėjo uždirbti net 4148,80 Lt atlygį“, nes, pirma, vykdomojoje byloje nėra išieškota nei skola, nei vykdymo išlaidos ir, antra, vykdymo išlaidų apskaičiavime atlygis antstoliui yra paskaičiuotas Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatyta tvarka, t.y. 8 procentai nuo išieškotinos sumos, kas sudaro 3648,92 Lt, o ne 4148,80 Lt kaip nurodo teismas skundžiamojoje nutartyje. Teismas, panaikindamas antstolio atliktą vykdymo išlaidų apskaičiavimą ne tik paneigė antstolio teisę gauti atlygį už atliktą darbą, tačiau paneigė ir teisę į būtinąsias bei papildomas, su atskirais vykdymo veiksmais susijusias išlaidas.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Bylos duomenimis nustatyta, kad Valstybinė mokesčių inspekcija 2012-04-24 nusprendė išieškoti mokestinę nepriemoką iš UAB „Psyops Media“ – bendra suma 45611,49 Lt. Valstybinė mokesčių inspekcija 2012-06-05 pateikė antstoliui D. Š. prašymą „Dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš turto“. Antstolis D. Š. 2012-06-07 priėmė patvarkymą Nr. S1-54666 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, o 2012-06-08 - patvarkymą Nr. S1-54759, kuriame nurodė, kad jis nutarė išieškoti iš skolininko vykdymo išlaidas byloje pagal pridedamą vykdymo išlaidų apskaičiavimą. Skolininkui skundžiant antstolio veiksmą 2012-06-07 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti tuo pagrindu, kad antstolis priėmė vykdyti Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2012 m. balandžio mėn. 24 d. sprendimą, kuris nebuvo pateiktas skolininkui jo nurodytu adresu: Konstitucijos per. 23-604 B korpusas, apie šį sprendimą, nurodo skolininkas 2012-06-28 skunde antstoliui, jam nėra žinoma iki šiol, antstolis turėjo nurodyti argumentus, ar pagrįstai išieškotojas patiekė priimtą sprendimą priverstiniam išieškojimui. 2012-07-04 patvarkyme antstolis nurodė, kad jis netikrina ir nekontroliuoja VMI darbo, tačiau CPK 651 straipsnio 2 dalies 7 ir 8 punktuose numatyta pareiga antstoliui patikrinti, ar institucija, kurios sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, ar pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka, ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Priimtame antstolio 2012-07-04 patvarkyme nėra nurodyta, kad jis būtų patikrinęs, ar skolininkui buvo išsiųstas VMI sprendimas išieškoti iš jo 45611,49 Lt sumą, patikrinęs, ar VMI patikrino, kad sprendimas nėra įvykdytas. Gavęs skolininko skundą, kuriame nurodyta, kad jis nebuvo gavęs iki antstoliui priimant vykdomąjį dokumentą vykdymui VMI 2012-04-24 sprendimo, antstolis turėjo patikrinti šią skundo aplinkybę ir patvarkyme dėl skundo nurodyti, ar buvo patikrinęs, kad šios kliūties – sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką neišsiuntimo skolininkui jo buveinės adresu nebuvo ir todėl antstolis pagrįstai pradėjo vykdyti vykdomąjį dokumentą. Antstolio patvarkyme dėl atsisakymo tenkinti skundą nepagrįstai nurodyta, kad pareiškėjo argumentai dėl mokesčių administratoriaus tinkamo pareigų vykdymo nėra tiesiogiai susiję su antstolio vykdoma byla. Tai, kad antstolis turi patikrinti, ar institucija patikrino, ar sprendimas nėra įvykdytas, bei tai, kad antstolis turi patikrinti, ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti VMI sprendimą vykdymui, reiškia, kad mokesčių administratoriaus veiksmai tiesiogiai susiję su vykdoma byla. Antstolis negali vykdyti sprendimo dalyje, kurioje jis yra įvykdytas, taip pat negali vykdyti sprendimo, apie kurį nėra informuotas skolininkas.

13Skolininkas skunde antstoliui nurodė, kad 2012-06-06 sumokėjo dalį skolos, todėl antstolis, nagrinėdamas skundą, turėjo įvertinti šias skolininko nurodytas aplinkybes. Tai, kad CPK 654 straipsnio 1 dalis numato, jog antstolis, priėmęs vykdomąjį dokumentą vykdyti, gali iškviesti skolininką ir išieškotoją, išklausyti jų pasiūlymus dėl vykdomojo dokumento įvykdymo, o antstolis nepasinaudojo šia teise, leidžia daryti išvadą, kad tuo atveju, kai skolininkas įvykdo dalį sprendimo ir toje pačioje dalyje sprendimą vykdo antstolis, apmokėjimas antstoliui už šį darbą turi būti mažinamas. Tokia išvada darytina remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 5 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007, kurioje padaryta išvada, kad tuo atveju, kai skolininkas rodo pastangas atsiskaityti su išieškotoju ( skolininkas įvykdė vykdomąjį dokumentą po to, kai vykdomasis dokumentas buvo priimtas vykdyti) iš esmės palengvinusias vykdymo procesą, yra pagrindas priteisti antstoliui minimalų Sprendimo vykdymo instrukcijoje nustatytą atlyginimą.

14Nagrinėjamoje byloje pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad iki antstoliui priimant vykdomąjį dokumentą vykdymui, sprendimas dalinai buvo įvykdytas ( b.l.3-5). Tai reiškia, kad antstolis turėjo nurodyti priežastis, dėl kurių nesinaudojo teise iškviesti skolininką ir išklausyti jo pasiūlymus dėl vykdymo, ir dėl to neišsiaiškino aplinkybės, kad skolininkas deda pastangas sprendimo įvykdymui. Tai, kad VMI 2012-05-02 lydraštyje ( b.l.29), kurį išsiuntė skolininkui, nurodė, jog skolininkas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi sumokėti mokestinę nepriemoką, o antstolis patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui priėmė tik 2012-06-07, reiškia, kad antstolis turėjo galimybę pasinaudoti teise iškviesti skolininką ir išsiaiškinti, ar skola nėra sumokėta. Nepasinaudojus šia teise, nepagrįstai buvo nutarta ieškoti skolą dalyje, kurioje ji sumokėta, t.y. 12 912 Lt, ir reikalauti atlygio už šią skolos dalį.

15Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkte numatyti vykdymo išlaidų dydžiai, nurodyti įskaitant visus privalomus mokesčius, bei numatytas atlygis antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą. Tai, kad antstolis ketina vykdyti tam tikros sumos išieškojimą iš skolininko, nereiškia, kad jis gali reikalauti šios sumos dar neatlikęs išieškojimo, t.y. avansu. Atlygio už darbą antstolis gali reikalauti tik įvykdęs išieškojimą, todėl jo patvarkymas išieškoti vykdymo išlaidas dalyje dėl atlygio už išieškojimą neteisėtas. CPK 611 straipsnio 1 ir 2 dalys nenumato, jog antstolis turi teisę išieškoti vykdymo išlaidas – atlygį antstoliui, kai vykdomasis dokumentas dar nėra įvykdytas, o tik priimtas vykdymui, todėl priimdamas 2012-06-08 patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo, antstolis nepagrįstai vadovavosi šia įstatymo norma, šioje dalyje skolininko skundas pripažintinas pagrįstu.

16Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto argumentu, kad už sprendimo vykdymą antstolis turi teisę gauti atlyginimą, tačiau apskaičiuoti jį turi tik už atliktus vykdymo veiksmus. Sprendimų vykdymo instrukcijos 31 punkte nurodyta, jog atlikęs vykdymo veiksmą ir apskaičiavęs už jį vykdymo išlaidas, antstolis tai nurodo vykdymo išlaidų apskaičiavime . CPK 611 straipsnio 2 dalis numato, kad antstolis išsiunčia skolininkui patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo su detaliais vykdymo išlaidų skaičiavimais. Pateiktame šioje byloje vykdymo išlaidų paskaičiavime nurodyta, kad buvo priimtas patvarkymas paskirstyti išieškotas lėšas, patvarkymas išieškoti lėšas, tačiau antstolio pateiktoje vykdomojoje byloje tokių patvarkymą nerasta. Atlygis antstoliui priskaičiuotas pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 50 punkto 1 lentelės 14 punktą, tačiau pripažinus, kad skolininkas tam tikrą pinigų sumą buvo sumokėjęs išieškotojui, antstolis tuo atveju, jei kitą skolos dalį išieškotų, turėtų teisę į atlyginimą. Vykdymo išlaidos turi būti paskaičiuotas už veiksmus, kurie buvo atlikti, todėl pripažinus, kad eilės vykdymo veiksmų, nurodytų vykdymo išlaidų paskaičiavime, antstolis neatliko, teismas pagrįstai patvarkymą dėl vykdymo išlaidų išieškojimo pripažino naikintinu.

17Vadovaudamasis LR CPK 336 str., 337 str. 1 p., 338 str., teismas

Nutarė

18Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai