Byla ATP-837-634/2013
Dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 4 d. nutarimo D. Č. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Giedrius Endriukaitis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Vilniaus teritorinės muitinės (toliau Institucija) apeliacinį skundą dėl Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 4 d. nutarimo D. Č. administracinio teisės pažeidimo byloje ir

Nustatė

2Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 4 d. nutarimu D. Č. nubaustas pagal ATPK 210 str. 1 d. 10 000 Lt bauda su 1 000 pakelių cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis 6 940,00 Lt vertės konfiskavimu be transporto priemonės - autobuso VOLVO (modelis B10M, pagaminimo metai 1989), v/n ( - ) konfiskavimo, už tai, kad jis pagal UAB „( - )“ kelionės lapą Nr. 0503294, išduotą 2012-12-24, privalėjęs vairuoti autobusą, tačiau paprašius pavaduoti ir UAB „( - )“ dirbančiam vairuotoju V. L. sutikus, 2012 m. gruodžio 24 d., apie 14.10 val. V. L. vairuojant autobusą VOLVO (modelis B10M, pagaminimo metai 1989), v/n ( - ), o D. Č. važiuojant tame pačiame autobuse, kaip keleiviui, maršrutu Gardinas - Druskininkai per Raigardo kelio postą, vairuotojui veiksmu ir žodžiu deklaravus, kad virš nustatytos normos daiktų (prekių) neveža, nepateikdamas prekių muitinės kontrolei, paslėpęs autobuso salone, vairuotojų miegamojoje vietoje virš priekinio dešinio rato esančioje gamykliškai įrengtoje daiktadėžėje, neteisėtai gabeno nedeklaruotus 1 000 pakelių cigarečių „Fest“ su Baltarusijos Respublikos banderolėmis 6 940,00 Lt vertės, tuo pažeisdamas 1992 m. spalio 12 d. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 40 str. ir 41 str. reikalavimus.

3Institucija skundžia Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 4 d. nutarimą, prašo jį pakeisti ir už administracinį teisės pažeidimą skirti daiktų gabenimo priemonės – autobuso „Volvo“, v/n ( - ) konfiskavimą. Skunde nurodoma, jog teismas pažeidė ATPK 257 str. nuostatas, netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus, todėl padarė faktiniais bylos duomenimis nepagristas išvadas, kurios lėmė dalies neteisėto sprendimo priėmimą ir teismas nesirėmė aktualia suformuota teismo praktika kontrabandos bylose. Pagal bylos aplinkybes kontrabandos daiktai buvo gabenami jų aptikimą apsunkinančiose ir prekėms gabenti visiškai nepritaikytose vietose. Cigaretės buvo surastos tik gavus operatyvinės informacijos apie jų gabenimą, todėl nesuprantamas teismo motyvas, jog cigaretės buvo surastos lengvai. Atsakomybė už kontrabandą priklauso nuo gabenamų prekių vertės, asmenys atsako pagal straipsnio 1 dalį, kai neteisėtai gabenamų prekių vertė yra nuo 6501 Lt, šiuo atveju gabenta už 6940,00 Lt, todėl negalima teigti, jog prekių vertė nedidelė. Institucijos nuomone, 20000 vnt. cigarečių buvo gabenami kontrabandos būdu, panaudojant minėtą automobilį, todėl neturėtų būti svarstoma, ar tokį kiekį kontrabandos daiktų būtu galima gabenti ir be šio ar kito automobilio. Aktuali teismų praktika rodo, jog galima taikyti automobilio konfiskavimą ir už mažesnio kiekio bei vertės kontrabandos daiktų gabenimą, o vadovaujantis ATPK 26 str. 1 d. nuostatomis, administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis tokiose bylose gali būti konfiskuotas net nepriklausomai nuo to, ar jis yra pažeidėjo nuosavybė.

4Apeliaciniame skunde pažymima, jog pagal LR Konstitucinio Teismo nutarimus administracinis teisės pažeidimas kontrabanda gali būti padarytas tik tyčiniais veiksmais. Teisės pažeidėjas supranta, kad jis perveža prekes pažeisdamas įstatymus ir to nori. Darydamas šį pažeidimą, asmuo sąmoningai naudojasi kitam asmeniui nuosavybės teise priklausančiu daiktu. Tai reiškia, jog teisės pažeidėjas savo tyčiniais neteisėtais veiksmais sudaro tokia situaciją, kai jo laikinai valdomas ar naudojamas kito asmens turtas gali būti prarastas. Atsižvelgiant į tai, konfiskuotino krovininio automobilio savininkas turi teisę dėl neteisėtų pažeidėjo veiksmų atsiradusių materialinių nuostolių atlyginimo kreiptis į teismą, tačiau galimi materialiniai nuostoliai negali būti pagrindas netaikyti papildomos nuobaudos - automobilio konfiskavimo, nes jis tiesiogiai panaudotas kontrabandos dalykui slėpti ir gabenti per valstybės sieną. Turto savininkas, perduodamas valdyti ar naudoti turtą kitiems asmenims, visuomet tam tikru mastu rizikuoja. Savininkas, kitiems asmenims perduodamas turtą laikinai valdyti ar juo naudotis, lieka šio turto savininku, todėl jam tenka daikto atsitiktinio žuvimo rizika. Administracinio teisės pažeidimo kontrabandos padarymo atveju laikinasis turto valdytojas ar naudotojas šio pažeidimo priemonę yra gavęs iš savininko jo sutikimu. Konfiskavus daiktą, jo savininkas praranda galimybę susigrąžinti jį natūra, tačiau jis gali reikalauti atlyginti žalą. Toks teisinių santykių sureguliavimas yra skirtas teisės pažeidėjo atsakomybės už savo veiksmus sugriežtinimui ir negali būti vertinamas kaip trečiųjų asmenų nubaudimas. Lietuvos aukščiausiasis teismas yra konstatavęs, kad pažeidimo padarymo priemonė konfiskuojama nepriklausomai nuo to, kam ji nuosavybės teise priklauso, tačiau išskirtiniais atvejais, įrodžius, jog daiktas iš savininko paimtas prieš jo valią (pvz., buvo kreiptasi į policiją dėl vagystės, automobilis paliktas servise remontui ir serviso darbuotojas juo pasinaudojo ir pan.), jis gali būti nekonfiskuotas. Nagrinėjamu atveju matyti, jog transporto priemonės savininkas ją pažeidėjui patikėjo savo valia, o pažeidėjas tyčia, turėdamas tikslą pasipelnyti, kontrabandos būdu juo gabeno cigaretes.

5Apeliantas atkreipė dėmesį į tai, jog pirmosios instancijos teismo argumentas dėl negalimos skirtingos praktikos administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atveju dėl turto konfiskavimo yra netinkamas, nes negali būti taikoma analogija kiekvienam iškilusiam klausimui. Šiuo atveju svarbu, kad ATPK nenumato tokios galimybės, priešingai negu BK 72 str. 5 d., kuri leistų išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Nesant tokios normos, galiojant imperatyvaus reguliavimo metodui administracinių teisės pažeidimų procese, tokia galimybė teisiškai negalima, nes nenumatyta įstatyme.

6Apeliantas nurodo, jog teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad asmuo nebūtų galėjęs gabenti panašaus kiekio cigarečių be transporto priemonės nepateikdamas jų muitinei kontrolei. Vien minėtos aplinkybės konstatavimo pakanka konfiskuoti kontrabandos daiktų gabenimo priemonę - autobusą. Todėl nagrinėjamu atveju neturi jokios reikšmės, kad autobuse nebuvo įrengtos specialios slėptuvės kontrabandos dalykui paslėpti.

7Apeliantas taip pat pabrėžė, kad teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose. Precedentų konkurencijos atveju (t. y. kai yra keli skirtingi analogiškose bylose priimti teismų sprendimai) turi būti vadovaujamasi aukštesnės instancijos teismo sukurtu precedentu. Taip pat atsižvelgtina į precedento sukūrimo laiką ir į kitus turinčius reikšmės veiksnius.

8Suinteresuotas asmuo UAB „( - )“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo skundo netenkinti ir palikti Druskininkų miesto apylinkės teismo nutarimą nepakeistą.

9Institucijos apeliacinis skundas netenkinamas.

10Ginčo dėl administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui inkriminuoto ATPK 210 str. 1 d. numatyto administracinio teisės pažeidimo padarymo nėra, apeliaciniame skunde keliamas nuobaudos individualizavimo klausimas, iš esmės nesutinkant su transporto priemonės – autobuso VOLVO B10M konfiskavimo netaikymu.

11Skundą nagrinėjantis teismas sutinka su apylinkės teismo padaryta išvada, kad nagrinėjamu atveju skirti papildomą administracinę nuobaudą nėra objektyvaus pagrindo. Atsižvelgus į administracinių teismų bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuluojamą praktiką kontrabandos bylose, įvertinus nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, laikytina, kad nagrinėjamu atveju ATPK 20 straipsnyje numatyti administracinės nuobaudos tikslai galėtų būti pasiekti apsiribojant D. Č. skirta 10000 Lt bauda su kontrabandos daiktų konfiskavimu.

12Aukštesnysis teismas atkreipia dėmesį, jog konfiskavimas pagal ATPK 210 str. 1 d. sankciją nėra privalomas. Įstatymų leidėjas nedetalizavo, kokiais atvejais transporto priemonės konfiskavimas yra privalomas, o kuriais galimas, tačiau tais atvejais, kai sankcijoje yra numatytos alternatyvios nuobaudos, turi būti parenkama tokia nuobauda, kuri būtų efektyviausia siekiant ATPK 20 str. numatytų administracinės nuobaudos tikslų. Pagal susiformavusią teismų praktiką, transporto priemonės konfiskavimas privalomai taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo panaudota kontrabandos pažeidimui daryti, t. y. jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta – įrengta slėptuvė kontrabandos dalykui paslėpti arba tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, ir jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys Nr. N575-47/2008, N575-215/2009).

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, cigaretės, gabentos kontrabanda, buvo paslėptos autobuso salone, vairuotojų miegamojoje vietoje virš priekinio dešinio rato esančioje įrengtoje daiktadėžėje – t. y. autobuso Volvo B10M, v/n ( - ), gamyklinėse, lengvai prieinamose ertmėse. Aplinkybę, jog minėto modelio autobuse vairuotojo miegamojoje vietoje virš priekinio dešinio rato esanti daiktadėžė yra įrengta gamykliškai, patvirtina byloje pateiktas UAB „( - )“ pranešimas (b.l.41). Duomenų, kad cigaretės buvo paslėptos specialiai pergabenimui įrengtose slėptuvėse, nėra, todėl, priešingai nei nurodoma apeliaciniame skunde, jų suradimas nebuvo apsunkintas, jos buvo lengvai surastos. Atsižvelgiant į tai, laikytina, jog transporto priemonė – autobusas, nebuvo specialiai paruoštas kontrabandos dalykui gabenti. Tai, jog autobuso patikrinimas buvo atliekamas gavus operatyvinės informacijos, kaip tai nurodo apeliantas, taip pat nesuteikia pagrindo konstatuoti, jog neteisėtai gabentų prekių suradimas buvo apsunkintas.

14Be to, pažeidėjo gabentų cigarečių kiekis (1000 pakelių) buvo įmanomas gabenti ir be autobuso, toks kiekis galėjo būti gabentas bet kokiu transportu, todėl darytina išvada, jog transporto priemonė, kurią Institucija prašo konfiskuoti, nebuvo tiesioginis administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis. Vien tik faktas, kad cigaretės buvo gabentos autobusu, dar nėra pagrindas šią transporto priemonę konfiskuoti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kontrabandos bylose Nr. N12-334/2005, Nr. N62-421/2006, Nr. N756-113/2010, Nr. N662–1547/2010 taip pat nekonfiskavo transporto priemonės, kadangi nenustatė specialių slėptuvių įrengimo fakto, transporto priemonės kaip tiesioginio kontrabandos daiktų gabenimo įrankio fakto. Todėl Institucijos apeliacinio skundo argumentai, kad nutarimas prieštarauja aktualiai teismų praktikai, yra visiškai nepagrįstas.

15Kartu pažymėtina, kad administracinės nuobaudos taikymas turi atitikti proporcingumo principą - tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2AT-2-2013, Nr.2AT-7-2013). Taigi taikant papildomą administracinę nuobaudą – kontrabandos įrankio konfiskavimą, toks nuosavybės teisių ribojimas taip pat turi atitikti visuomenės siekiamus visuotinai svarbius tikslus ir negali būti laikomas priemone, kuri varžo asmens teises labiau negu reikia, kad šie tikslai būtų pasiekti.

16Apygardos teismas taip pat pažymi, kad autobusas Volvo B10M, v/n ( - ), yra registruotas UAB „( - )“ vardu, bendrovės atstovė paaiškinime teismui nurodė, kad apie bendrovei priklausančiu autobusu gabentas cigaretes bendrovei nieko nebuvo žinoma, D. Č. veikė be bendrovės žinios ir leidimo, savo veiksmais pažeidė jo darbą reglamentuojančius teisės aktus, lokalinius norminius aktus, su kuriais jis buvo pasirašytinai supažindintas. Pats D. Č. paaiškino, jog jis savo asmeniniam naudojimui pirko cigaretes ir jas įsidėjęs į daiktadėžę vežė per sieną, tai nebuvo žinoma darbdaviui, jis galisi ir jaučiasi kaltas dėl jo darbdaviui priklausančio autobuso sulaikymo. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad autobuso savininkui UAB „( - )“ nebuvo žinoma apie kontrabandos gabenimą jam priklausančius autobusu. Be to, autobuso vertė, kaip tai nurodyta daiktų ir dokumentų paėmimo protokole, siekia 10 000 Lt (atsikirtimuose į apeliacinį skundą nurodoma, jog tokio automobilio rinkos vertė siekia 20 000 Lt), kai tuo tarpu gabentų cigarečių vertė yra 6940 Lt, kuri yra mažesnė už pažeidėjui skirtiną baudą. Konfiskavus krovininį automobilį, administracinį teisės pažeidimą padariusiam asmeniui reikėtų transporto priemonės savininkui atlyginti dėl to patirtus nuostolius, kurie, įvertinus transporto priemonės vertę, yra didesni nei gabentų cigarečių vertė. Kauno apygardos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju, atsižvelgiant į administracinio teisės pažeidimo padarymo aplinkybes, kad transporto priemonė priklauso trečiajam asmeniui, kuriam apie daromą pažeidimą nieko nebuvo žinoma, transporto priemonė nebuvo specialiai pritaikyta kontrabandai gabenti, neteisėtai gabentų cigarečių kiekį ir jų vertę, krovininio automobilio vertę, transporto priemonės konfiskavimo paskyrimas būtų akivaizdžiai neteisingas ir neproporcingas bei pažeidžiantis ATPK 20 str. numatytus tikslus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. N-438-885/2012).

17Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, įvertinus byloje surinktus duomenis, jų visumą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė visas bylos aplinkybes (ATPK 284 str. 1 d.), tinkamai, pagal vidinį įsitikimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu ir teisine sąmone, įvertino byloje esančius įrodymus (ATPK 257 str.) ir priėmė teisingą procesinį sprendimą, todėl tenkinti apeliacinį skundą nėra pagrindo.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi,

Nutarė

19Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 4 d. nutarimą palikti nepakeistą ir Vilniaus teritorinės muitinės apeliacinio skundo netenkinti.

20Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Giedrius... 2. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 4 d. nutarimu D. Č.... 3. Institucija skundžia Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 4... 4. Apeliaciniame skunde pažymima, jog pagal LR Konstitucinio Teismo nutarimus... 5. Apeliantas atkreipė dėmesį į tai, jog pirmosios instancijos teismo... 6. Apeliantas nurodo, jog teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad... 7. Apeliantas taip pat pabrėžė, kad teismams sprendžiant bylas precedento... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „( - )“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 9. Institucijos apeliacinis skundas netenkinamas.... 10. Ginčo dėl administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui inkriminuoto ATPK... 11. Skundą nagrinėjantis teismas sutinka su apylinkės teismo padaryta išvada,... 12. Aukštesnysis teismas atkreipia dėmesį, jog konfiskavimas pagal ATPK 210 str.... 13. Kaip matyti iš bylos medžiagos, cigaretės, gabentos kontrabanda, buvo... 14. Be to, pažeidėjo gabentų cigarečių kiekis (1000 pakelių) buvo įmanomas... 15. Kartu pažymėtina, kad administracinės nuobaudos taikymas turi atitikti... 16. Apygardos teismas taip pat pažymi, kad autobusas Volvo B10M, v/n ( - ), yra... 17. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, įvertinus byloje surinktus duomenis,... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 19. Druskininkų miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 4 d. nutarimą palikti... 20. Ši nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną....