Byla 2AT-7-2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Dalios Bajerčiūtės, Olego Fedosiuko ir pranešėjo Vladislovo Ranonio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą, atnaujintą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens G. M. (H. M.) prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutarties.

2Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d. nutarimu G. M. pagal ATPK 210 straipsnio 2 dalį nubaustas 5000 Lt bauda su kontrabandos daiktų (666 pakelių cigarečių: 5000 vnt. „Winston Silver“, 2600 vnt. „Winston White“, 2400 vnt. „Winston Blue“ ir 3320 vnt. „Fest“) konfiskavimu. Nutarimui įsiteisėjus, automobilį „KIA Sorento“ (valst. Nr. duomenys neskelbtini) bei jo registravimo liudijimą (Nr. duomenys neskelbtini) nuspręsta grąžinti savininkui.

3Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi, patenkinus Vilniaus teritorinės muitinės apeliacinį skundą, Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d. nutarimas pakeistas: G. M. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 210 straipsnio 2 dalį paskirta papildoma nuobauda – automobilio ,,Kia Sorento“ (valst. Nr. duomenys neskelbtini) konfiskavimas. Kita nutarimo dalis palikta nepakeista.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Ranonio pranešimą,

Nustatė

5G. M. nubaustas už tai, kad 2012 m. gegužės 12 d., apie 04.30 val., Vilniaus r., Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio poste, važiuodamas jam priklausančiu automobiliu ,,KIA Sorento“ (valst. Nr. duomenys neskelbtini), atvykęs iš Baltarusijos Respublikos į Lietuvos Respubliką, nedeklaravęs ir nepateikdamas muitinės kontrolei, bet paslėpęs po variklio dangčiu, per valstybės sieną gabeno 666 pakelius cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis (5000 vnt. cigarečių „Winston Silver“, 2600 vnt. „Winston White“, 2400 vnt. „Winston Blue“ ir 3320 vnt. „Fest“), kurių muitinė vertė 4913,64 Lt.

6Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegija 2012 m. spalio 15 d. nutartimi, vadovaudamasi ATPK 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 30221 straipsnio 4, 6 dalimis, priėmė administracinėn atsakomybėn patraukto asmens G. M. prašymą atnaujinti administracinio teisės pažeidimo bylą ir atnaujino administracinio teisės pažeidimo bylą.

7Administracinėn atsakomybėn patrauktas G. M. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartį ir palikti galioti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d. nutarimą.

8Prašyme nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas padarė esminių ATPK 20, 30 straipsnių, 210 straipsnio 2 dalies pažeidimų, kurie lėmė tai, jog buvo priimtas neteisėtas sprendimas, prieštaraujantis teismų praktikai.

9Pareiškėjas nurodo, kad turto konfiskavimas ATPK 210 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatytas kaip papildoma, alternatyvi nuobauda, dėl kurios skyrimo kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia administracinę nuobaudą skirianti institucija, įvertinusi konkrečias bylos aplinkybes, t. y. šios sankcijos taikymas nėra privalomas. Įstatymas nenustato konkrečių kriterijų, kada turėtų būti skiriama viena ar kita nuobauda, tačiau tais atvejais, kai sankcijoje yra numatytos alternatyvios nuobaudos, parenkama turi būti tokia nuobauda, kuri būtų efektyviausia siekiant ATPK 20 straipsnyje numatytų administracinės nuobaudos tikslų. ATPK 30 straipsnio 2 dalis numato, kad skiriant administracinę nuobaudą turi būti atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, t. y. skiriamų administracinių nuobaudų dydžiai, jų rūšys turi būti proporcingi padaryto teisės pažeidimo pavojingumui bei mastui.

10Remdamasis priimtomis nutartimis administracinių teisės pažeidimų bylose (Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi Nr. ATP-1006-533/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi Nr. N-438-885/2012), kuriose nustatytos faktinės pažeidimų padarymo aplinkybės beveik nesiskiria nuo nagrinėjamoje byloje nustatytų aplinkybių ir kuriose turto konfiskavimas netaikytas, lygindamas automobilių, kaip priemonės teisės pažeidimui padaryti, vertes, neteisėtai gabentų prekių vertes, paskirtų nuobaudų ir pagal ATPK 210 straipsnio 1, 2 dalis maksimalių baudų dydžių santykį, pažeidėjų asmenybes apibūdinančius duomenis ir kt., pareiškėjas teigia, kad paskyrus papildomą nuobaudą – automobilio konfiskavimą – pažeistos nuobaudos skyrimo taisyklės (neatsižvelgta į padaryto teisės pažeidimo pobūdį) bei paskirta neteisinga, neadekvati, neefektyvi, proporcingumo principą pažeidžianti nuobauda, neatitinkanti ATPK 20 straipsnyje nuobaudai keliamų tikslų.

11Pareiškėjas nurodo, kad jis yra tarnybos pensininkas, išlaikantis bedarbę žmoną ir du vaikus, turi sveikatos problemų, kreditorinių įsipareigojimų, anksčiau nebaustas, gailisi dėl padaryto pažeidimo. Taip pat pareiškėjas nurodo, kad jo automobilio vertė yra 60 000 Lt, cigarečių – 4913,64 Lt, paskirtos nuobaudos dydis – 5000 Lt bauda ir kontrabandos dalyko konfiskavimas. ATPK 210 straipsnio 2 dalyje numatyta maksimali piniginės baudos suma yra 10 000 Lt. Taigi jam už padarytą administracinį teisės pažeidimą paskirtos sankcijos bendra suma – 69 913,64 Lt yra akivaizdžiai neproporcinga padarytos veikos mastui bei neteisėta, nes yra beveik šešis kartus didesnė nei minėto ATPK straipsnio 2 dalyje numatyta maksimali bauda, dvylika kartų didesnė nei paskirta bauda ir daugiau nei dvylika kartų didesnė nei gabentų cigarečių vertė. Pareiškėjas prašo atkreipti dėmesį į tai, kad minėtose administracinėse bylose Nr. ATP-1006-533/2012 ir N-438-885/2012, kurių faktinės aplinkybės panašios, transporto priemonės konfiskavimas netaikytas, nes bendra nuobaudos suma (įskaičius konfiskuoto automobilio vertę) laikytina neteisinga pažeidėjo atžvilgiu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad kai sankcijoje yra numatytos alternatyvios nuobaudos, įstatymas konkrečių kriterijų, kuri nuobauda turėtų būti skiriama, nenustato, tačiau teismų praktika patvirtina, jog tokiais atvejais parenkama turi būti tokia nuobauda, kuri būtų efektyviausia siekiant ATPK 20 straipsnyje numatytų administracinės nuobaudos tikslų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. N62-2059/2011). Vilniaus rajono apylinkės teismas nutartyje motyvavo konkrečios nuobaudos skyrimą, tačiau Vilniaus apygardos teismas neįvertino tiek nuobaudos tikslų, tiek visos bylos medžiagos, pagrindžiančios svarbias nuobaudos individualizavimui aplinkybes. Be to, Vilniaus apygardos teismo sprendimas priimtas Vilniaus teritorinei muitinei nepateikus jokių įrodymų apie tai, kad apylinkės teismo skirta nuobauda bus neveiksminga ir nedarys prevencinio poveikio.

12Atsiliepimu į pareiškimą Vilniaus teritorinės muitinės viršininkas Jonas Reklaitis prašo prašymą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atsiliepime nurodoma, kad pagal ATPK 210 straipsnio 2 dalies sankciją transporto priemonės, kuria buvo gabenama kontrabanda, konfiskavimas yra neprivalomas. Taikyti ar ne tokią nuobaudą, sprendžia teismas, atsižvelgdamas į įvairias aplinkybes. Parenkant nuobaudą, turi būti skiriama tokia, kuri būtų efektyviausia, siekiant ATPK 20 straipsnyje numatytų administracinės nuobaudos tikslų. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką transporto priemonės konfiskavimas taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo panaudota kontrabandos pažeidimui daryti, t. y. jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta – įrengta slėptuvė kontrabandos dalykui gabenti arba tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartys Nr. N62-93/2009, N575-215/2009, N502-34/2010; Vilniaus apygardos teismo nutartys Nr. ATP-475-195/2011, ATP-14-195/2012, ATP-1081-195/2012). Taigi nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas, priešingai nei pirmosios instancijos teismas, rėmėsi aktualia suformuota teismų praktika kontrabandos bylose. Apeliacinės instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad tokio didelio kiekio cigarečių be transporto priemonės, nepateikdamas jų muitinės kontrolei, G. M. nebūtų galėjęs pergabenti per sieną; todėl nagrinėjamu atveju neturi reikšmės, kad automobilyje nebuvo įrengtos slėptuvės kontrabandos dalykui paslėpti. Taip pat teismas konstatavo, kad apylinkės teismo nutarime minimomis nutartimis šiuo konkrečiu atveju remtis nėra pagrindo, nes jose nustatytos administracinės nuobaudos – konfiskavimo – neskyrimui reikšmingos aplinkybės skiriasi nuo šioje byloje nustatytų aplinkybių. Taigi, esant tokioms aplinkybėms, G. M. prašyme nurodyti argumentai visiškai nepagrindžia priimto sprendimo neteisėtumo. Priešingai, konfiskuojant transporto priemonę, materialiosios teisės normos nepažeistos, įstatymas pritaikytas tinkamai.

14Atsiliepime pabrėžiama, kad teritorinės muitinės vienas pagrindinių uždavinių yra apsaugoti Europos Bendriją ir Lietuvos Respubliką nuo nesąžiningos ir neteisėtos prekybos, kad kontrabanda įvežamos prekės daro didelę žalą valstybės ūkio ir finansų sistemai ir kad šiuo metu kontrabandos mastai nepaprastai dideli. Todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat į tai, kad kontrabanda padaroma tik tiesiogine tyčia, tokios kontrabandos gabenimo priemonės kaip krovininiai ar lengvieji automobiliai, motociklai ir pan., turėtų būti konfiskuojamos visais atvejais, t. y. nepriklausomai ar transporto priemonė specialiai tam buvo pritaikyta – įrengta slėptuvė kontrabandos dalykui gabenti ar tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas. 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 2 skyrius, 4 tomas, p. 307) (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL 2006 L 363, p. 1) (toliau – Muitinės kodeksas), 57 straipsnis reglamentuoja: „Jeigu muitinė nustato, kad prekės buvo neteisėtai įvežtos į Bendrijos muitų teritoriją arba buvo nuslėptos vengiant muitinės priežiūros, ji imasi visų priemonių, įskaitant prekių pardavimą, būtinų su tomis prekėmis susijusiai padėčiai sureguliuoti“. Europos Bendrijos valstybės narės, Lietuvos Respublikos nacionaliniai teisės aktai neteisėtą prekių įvežimą kriminalizuoja. Nagrinėjamu atveju už neteisėtą prekių įvežimą taikoma administracinė atsakomybė. ATPK 210 straipsnio dispozicijoje aiškiai nurodyta, kas yra kontrabanda: „Prekių, <...>, gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant šios kontrolės <...>“. Nors įstatymo leidėjas ATPK 210 straipsnio sankcijoje yra numatęs ir gabenimo priemonės nekonfiskavimą, tačiau pavieniai teismų sprendimai neskirti kontrabandos gabenimo priemonių (automobilių) konfiskavimo (kai jose prekės buvo slepiamos neįrengiant specialių slėptuvių) yra ydingi, nes transporto priemonė gali būti nekonfiskuojama tik išimtiniais atvejais. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 2AT-5/2011 konstatuota, kad, vadovaujantis ATPK 26 straipsniu, pažeidimo padarymo priemonė konfiskuojama nepriklausomai nuo to, kam ji nuosavybės teise priklauso, tačiau išskirtiniais atvejais, įrodžius, jog daiktas iš savininko paimtas prieš jo valią (pvz., buvo kreiptasi į policiją dėl vagystės, automobilis paliktas servise remontui ir serviso darbuotojas juo pasinaudojo ir pan.), jis gali būti nekonfiskuotas.

15Prašymas atmestinas.

16Dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties teisėtumo

17Pagal ATPK 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktą vienas iš administracinių bylų atnaujinimo pagrindų yra byloje padarytas esminis materialiosios ar proceso teisės pažeidimas, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto nutarimo ar nutarties priėmimui.

18Įstatymų leidėjas nustatė, kad ATPK 210 straipsnio 2 dalyje numatytas administracinis teisės pažeidimas užtraukia baudą su kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimu ar be konfiskavimo. Taigi papildomos nuobaudos – konfiskavimo – skyrimas priskirtas teismo, nagrinėjančio administracinio teisės pažeidimo bylą, diskrecijai.

19Pagal ATPK 30211 straipsnio 1 dalį apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo (nutarties) teisėtumą ir pagrįstumą. Apygardos teismas, išnagrinėjęs G. M. bylą pagal Vilniaus teritorinės muitinės apeliacinį skundą, pateikė išsamius, bylos medžiaga, įstatymų nuostatomis ir teismų praktika pagrįstus argumentus, paaiškinančius, kodėl apylinkės teismo sprendimas nekonfiskuoti automobilio yra nepagrįstas. Teisėjų kolegija pažymi, kad proceso atnaujinimas yra ekstraordinarinė įsiteisėjusių teismų sprendimų peržiūrėjimo priemonė, kuri nesuteikia galimybės siekti dar vieno (kitokio) byloje nustatytų aplinkybių vertinimo. Taigi sprendžiant apie nurodyto pagrindo buvimą nagrinėjamu atveju esminis materialiosios teisės pažeidimas galėtų būti konstatuotas ir sprendimas dėl konfiskavimo taikymo panaikintas tik esant pakankamai akivaizdžiam tokio sprendimo neteisėtumui.

20Administracinės nuobaudos taikymas turi atitikti proporcingumo reikalavimą – tarp padaryto teisės pažeidimo ir už šį pažeidimą nustatytos nuobaudos, siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti turi būti teisinga pusiausvyra. Teisinga ir protinga laikytina tokia nuobauda, kurią paskyrus gali būti pasiekti nuobaudos tikslai ir kuri, vertinant pažeidimo pobūdį, aplinkybes, pažeidėjo asmenybę, nėra per griežta (mutatis mutandis administracinė byla Nr. 2AT-4-2011). Nagrinėjamoje byloje skundžiama administracinė nuobauda turto konfiskavimas susijusi su asmens nuosavybės teisių apribojimu.

21Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintas nuosavybės neliečiamumo principas nėra absoliutus; jo įgyvendinimo tvarka bendriausia prasme nustatyta šio straipsnio 2 ir 3 dalyse. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktrinoje pripažįstama, kad vienas iš nuosavybės teises ribojančių požymių yra draudimas panaudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų padaryta žala (1997 m. balandžio 8 d. nutarimas). Nuosekliai formuojamoje teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad pažeidimo padarymo priemonių (transporto priemonės) konfiskavimas paprastai laikomas proporcinga administracine nuobauda, esant padarytiems tam tikriems ATPK numatytiems pažeidimams (administracinė byla Nr. 2AT-2-2013).

22Pažymėtina, kad ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje dėl teisės į nuosavybės apsaugą, nustatytos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) protokolo Nr. 1 1 straipsnyje, iš esmės nekvestionuojama, kad turto, susijusio su nusikalstama veika, konfiskavimas yra būtina ir veiksminga kovos su nusikalstamumu priemonė. Be kita ko, ja gali būti siekiama užkirsti kelią atitinkamos transporto priemonės naudojimui kitų nusikalstamų veikų padarymui kenkiant visuomenei (Yildirim v. Italy, no. 38602/02, decision of 10 April 2003; C.M. v. France, no. 28078/95, decision 26 June 2001). Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką turto konfiskavimas patenka į nuosavybės naudojimo kontrolės sritį pagal Konvencijos protokolo Nr. 1 1 straipsnio 2 dalį, kurioje valstybėms suteikiama teisė priimti įstatymus, jų manymu, reikalingus, kad būtų galima kontroliuoti nuosavybės naudojimą atsižvelgiant į bendrąjį interesą. Tam, kad nuosavybės teisių apribojimas atitiktų šią nuostatą, jis turi būti nustatytas įstatymo, juo siekiama teisėto tikslo, o panaudotos priemonės – pagrįstai proporcingos šiam tikslui. Spręsdamas dėl viešojo intereso poreikių ir asmens intereso teisingos pusiausvyros nustatymo, Teismas palieka valstybei plačią vertinimo laisvę dėl įgyvendinimo priemonių pasirinkimo ir vertinimo, ar šio įgyvendinimo padariniai pateisinami atsižvelgiant į bendrąjį interesą siekiant atitinkamo įstatymo tikslo. Teisinga pusiausvyra pažeidžiama tuo atveju, kai asmeniui užkraunama „individuali ir pernelyg didelė našta“ (Yildirim v. Italy; Het Financieele Dagblad B.V. v. the Netherlands, no. 577/11, decision of 28 June 2011).

23Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje pritaikius pareiškėjui automobilio konfiskavimą, nurodyta teisinga pusiausvyra nepažeista. Jo nuosavybės teisių apribojimas vertintinas kaip proporcingas siekiamam teisėtam tikslui kovoti su kontrabanda, kuri daro didelę žalą Lietuvos ekonomikai ir verslo tvarkai, taip pat užkirsti kelią neteisėtam cigarečių patekimui į Europos Sąjungos muitų teritoriją. Iš tiesų pareiškėjas panaudojo automobilį neteisėtai, nuslėpdamas nuo muitinės kontrolės įvežamas į Lietuvos Respubliką cigaretes su Baltarusijos Respublikos banderolėmis (mutatis mutandis Yildirim v. Italy; C.M. v. France, a contrario mutatis mutandis Ismayilov v. Russia, no. 30352/03, judgment of 6 November 2008; Milosavljev v. Serbia, no. 15112/07, judgment of 12 June 2012). Nors gabentas cigarečių kiekis ir vertė nėra itin dideli, vis dėlto cigarečių kiekis apeliacinės instancijos teismo sprendimu pripažintas pakankamai dideliu, kad jam gabenti būtų būtina transporto priemonė. Automobilis nebuvo specialiai pritaikytas kontrabandai gabenti, tačiau cigaretės vežtos daiktams gabenti neskirtoje vietoje, tikintis, kad jos nebus surastos. Esant tokioms aplinkybėmis, transporto priemonės konfiskavimu siekiama neleisti jos analogiškai panaudoti ateityje.

24Pareiškėjas akcentuoja didelę automobilio vertę, kuri žymiai viršija gabentų cigarečių vertę ir administracinės baudos dydį. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismų praktikoje transporto priemonės vertė savaime nepripažįstama besąlygišku pagrindu jos nekonfiskuoti (administracinė byla Nr. 2AT-2-2013). Dėl priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti, konfiskavimo kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama įvertinus visas, o ne atskiras, šios nuobaudos skyrimui turinčias reikšmės aplinkybes. Atsižvelgdama į tai, kad transporto priemonė nėra pareiškėjo šeimos pragyvenimo šaltinis (a contrario mutatis mutandis Nr. 2AT-4-2011), kolegija mano, kad automobilio konfiskavimas neviršija neigiamų padarinių, neišvengiamai kylančių įgyvendinant administracinės nuobaudos tikslus (ATPK 20 straipsnis). Turint omeny ir pareiškėjui paskirtą minimalaus dydžio baudą, automobilio konfiskavimas negali būti vertinamas kaip sunkiai pakeliama turtinė našta (mutatis mutandis Het Financieele Dagblad B.V. v. the Netherlands; a contrario mutatis mutandis Ismayilov v. Russia).

25Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinės instancijos teismas, įgyvendindamas straipsnio sankcijoje jam suteiktus įgaliojimus konfiskuoti transporto priemonę, neperžengdamas valstybei suteiktos vertinimo laisvės ribų ir laikydamasis pagrįsto proporcingumo tarp siekiamo teisėto tikslo ir taikomos priemonės, nepažeidė bendrojo intereso ir pareiškėjo nuosavybės teisių apsaugos pusiausvyros principo. Taigi teisėjų kolegija nenustatė pagrindo panaikinti skundžiamą sprendimą dėl automobilio konfiskavimo.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30221 straipsnio 14 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Atmesti G. M. prašymą atnaujinti bylą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 15 d. nutarimu G. M. pagal... 3. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi, patenkinus... 4. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo V. Ranonio pranešimą,... 5. G. M. nubaustas už tai, kad 2012 m. gegužės 12 d., apie 04.30 val., Vilniaus... 6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 7. Administracinėn atsakomybėn patrauktas G. M. prašo panaikinti Vilniaus... 8. Prašyme nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas padarė esminių ATPK... 9. Pareiškėjas nurodo, kad turto konfiskavimas ATPK 210 straipsnio 2 dalies... 10. Remdamasis priimtomis nutartimis administracinių teisės pažeidimų bylose... 11. Pareiškėjas nurodo, kad jis yra tarnybos pensininkas, išlaikantis bedarbę... 12. Atsiliepimu į pareiškimą Vilniaus teritorinės muitinės viršininkas Jonas... 13. Atsiliepime nurodoma, kad pagal ATPK 210 straipsnio 2 dalies sankciją... 14. Atsiliepime pabrėžiama, kad teritorinės muitinės vienas pagrindinių... 15. Prašymas atmestinas.... 16. Dėl apeliacinės instancijos teismo nutarties teisėtumo... 17. Pagal ATPK 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktą vienas iš administracinių... 18. Įstatymų leidėjas nustatė, kad ATPK 210 straipsnio 2 dalyje numatytas... 19. Pagal ATPK 30211 straipsnio 1 dalį apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl... 20. Administracinės nuobaudos taikymas turi atitikti proporcingumo reikalavimą... 21. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtintas nuosavybės... 22. Pažymėtina, kad ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje dėl teisės į... 23. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje pritaikius pareiškėjui... 24. Pareiškėjas akcentuoja didelę automobilio vertę, kuri žymiai viršija... 25. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 27. Atmesti G. M. prašymą atnaujinti bylą....