Byla 2S-583-538/2008

1Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Juozapas Surblys, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 69 straipsnio 1 dalies nuostatomis, išnagrinėjęs ieškovo J. S. pareiškimą dėl Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nušalinimo nagrinėjant civilinę bylą pagal ieškinį Lietuvos Valstybei dėl žalos atlyginimo bei dėl Klaipėdos apygardos teismo pirmininko Algirdo Gailiūno nušalinimo sprendžiant civilinio proceso klausimus, susijusius su šios bylos nagrinėjimu,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, prašydamas iš valstybės priteisti

360 000 Lt dydžio žalą, kilusią, kaip teigia ieškovas, dėl netinkamų teismo pareigūno veiksmų vykdant teisingumą.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 15 d. nutartimi ieškinys paliktas nenagrinėtas ieškovui be svarbių priežasčių neatvykus į parengiamąjį posėdį.

5Dėl šio teismo sprendimo ieškovas padavė skundą Klaipėdos apygardos teismui prašydamas panaikinti minėtą nutartį ir priimti sprendimą iš esmės.

6Gavus ieškovo skundą Apygardos teisme, šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė R. Zubernienė 2008 m. gegužės 19 d. nutartimi skundo nagrinėjimui sudarė teisėjų kolegiją, susidedančią iš teisėjų A. Padvelskio (jis paskirtas pranešėju ir kolegijos pirmininku),

7V. N. Griškevičienės ir R. Zubernienės.

8Prieš pradedant skundą nagrinėti Apygardos teisme, buvo gautas ieškovo pareiškimas dėl minėtos teisėjų kolegijos nušalinimo motyvuojant tuo, jog A. Padvelskis yra dirbęs Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininku, jo sprendimai jam, ieškovui, būdavę nepalankūs, o šiuo metu jo, ieškovo, ir teisėjo santykiai siejami su baudžiamosios bylos nagrinėjimu teisme, kur jie yra priešingų interesų siekiantys proceso dalyviai. Teisėja N. Griškevičienė turi išankstinę nepalankią nuomonę dėl jo, ieškovo, tai liudija konkretūs proceso veiksmai. Teisėja R. Zubernienė, priimdama proceso sprendimus, taip pat yra išreiškusi neteisingą nuomonę dėl jo.

9Kaip minėta, nušalinimas reiškiamas ir Apygardos teismo pirmininkui, kuris, remiantis civilinio proceso įstatymo nuostatomis, turėtų spręsti anksčiau minėtų teisėjų nušalinimo proceso klausimus. Pareiškime teigiama, kad teismo pirmininkas jam, ieškovui, yra taikęs netinkamus proceso veiksmus, tai turėję neigiamų pasekmių.

10Vertinant ieškovo pareiškime nurodytus argumentus, darytina išvada, kad pagrindo nušalinti kolegijos teisėjus bei teismo pirmininką nėra (yra duomenų, kad kolegijos teisėjas

11A. Padvelskis priėmė nutartį dėl nusišalinimo nagrinėjant ieškovo skundą, todėl šio teisėjo nušalinimo klausimas toliau nesvarstomas).

12Pareiškime dėl teisėjų V. N. Griškevičienės ir R. Zubernienės nušalinimo nurodyti argumentai neatspindi esminių dalykų, dėl kurių teisėjai galėtų būti nušalinti nagrinėjant skundą. Pareiškime nurodant abstrakčius teiginius, minimi ir konkretesni argumentai, dėl kurių, ieškovo manymu, teisėjos turėtų būti nušalintos: viena iš jų netiesiogiai dalyvavo įgyvendinant veiksmus pripažįstant ieškovą neveiksniu, kita priėmė sprendimą ieškovą pašalinti iš proceso ir pan.

13Tokie teisėjų veiksmai, susiję su teisingumo vykdymu, su konkrečiomis įstatymo taikymo situacijomis, savaime neturi būti laikomi teisėjų šališkumu. Ieškovui, kaip žmogui ir piliečiui, leista vertinti teisėjo profesines-intelektines savybes, tačiau teisėjo priimtų konkrečių sprendimų vertinimas negali sudaryti pagrindo nepasitikėti tiek teisėju konkrečiai, tiek teisingumu apskritai. Nėra tokių priežasčių, kurios leistų manyti, kad minėtos teisėjos pažeistų teisėjo duotą priesaiką bei teisingumo vykdymo etiką ir sąmoningai priimtų šališką sprendimą.

14Dėl tų pačių priežasčių nėra pagrindo nušalinti ir Apygardos teismo pirmininką. Pareikšto nušalinimo pagrindai turi būti realūs, atspindintys konkrečias nušalinimo priežastis.

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str. 1 d.,

Nutarė

16ieškovo J. S. pareikštą nušalinimą Klaipėdos apygardos teismo teisėjų kolegijai bei šio teismo pirmininkui atmesti.

17Nutartis toliau neskundžiama.

Proceso dalyviai