Byla B2-1468-657/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „LV apdaila“

1Kauno apygardos teismo teisėja Žibutė Budžienė, susipažinusi su ieškovės UAB „Vykelida“ pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „LV apdaila“,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme gautas ieškovės UAB „Vykelida“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „LV apdaila“. Pareiškime nurodoma, kad ieškovė du kartus UAB „LV apdaila“ buveinės adresu – Vokiečių g. 27-6, Kaunas, išsiuntė pranešimus-raginimus atsiskaityti, tačiau UAB „LV apdaila“ skolos negrąžino.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 1 dalis nustato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ numatytas išimtis. Kiekviena subjektinė teisė, taigi, ir teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos, asmeniui sukelia teigiamus teisinius padarinius tik tuomet, kai jis šia teise naudojasi tinkamai.

5ĮBĮ yra nustatyta išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, kurios kreditorius privalo laikytis, prieš paduodamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo. ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį. Tuo atveju, kai vienu iš nurodytų būdų pranešimo įteikti nepavyksta, kreditorius (kreditoriai) turi išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos. Ši tvarka yra skirta tam, kad tarp šalių kilęs ginčas būtų išspręstas nesikreipiant į teismą ir nekeliant bankroto bylos, t. y. ji atitinka ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos sampratą. Kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atveju ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalyje kreditoriui nustatyta pareiga pareiškimo teismui ir pateikiamų prie pareiškimo priedų nuorašus pateikti įmonei. Pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, prie pareiškimo turi būti pridėti įrodymai, kad CPK nustatyta tvarka yra įvykdyti ĮBĮ 6 straipsnio 2 ir 4 dalyse nustatyti reikalavimai, bei minėto pranešimo kopija (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

6Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus. Pagal ĮBĮ 6 straipsnio antrąją dalį, kreditorius apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu, o pranešime nurodyti įmonės neįvykdytus įsipareigojimus bei įspėti, kad jei jie nebus įvykdyti per ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį, kreditorius kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Ši nuostata yra skirta skolininko, tai yra bendrovės, kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių, arba kreiptis į teismą dėl kreditoriaus reikalavimo nuginčijimo ir pan. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2009). Kreditoriaus kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo laikytinas ultima ratio gynybos priemone, kai išnaudoti visi pažeistų teisių gynimo būdai ir jie nedavė jokio teigiamo efekto, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei–skolininkei, t. y. apribojama jos veikla (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2010).

7Susipažinus su ieškovės pareiškimu ir jo priedais nustatyta, kad ieškovės pareiškime nurodytas teiginys, kad ji du kartus UAB „LV apdaila“ buveinės adresu – Vokiečių g. 27-6, Kaunas, išsiuntė pranešimus-raginimus atsiskaityti, neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Su pareiškimu pateiktuose raginimuose atsiskaityti nurodomas UAB „LV apdaila“ buveinės adresas – Vokiečių g. 27-6, Kaunas, tačiau iš pateikto siuntų sąrašo matyti, kad 2014-04-30 pranešimas-raginimas UAB „LV apdaila“ buvo išsiųstas ne jos buveinės adresu, o adresu: Kovo 11-osios g. 124-46, Kaunas. Jokie ieškovės pateikti dokumentai nepatvirtina, kad UAB „LV apdaila“ susirašinėjimui būtų nurodžiusi adresą: Kovo 11-osios g. 124-46, Kaunas. Duomenų, kad 2014-04-30 pranešimas-raginimas UAB „LV apdaila“ buvo įteiktas, nepateikta. Konstatuotina, kad ieškovės 2014-04-30 pranešimas-raginimas nepripažintinas UAB „LV apdaila“ išsiųstu tinkamai (CK 2.49 str. 3 d.). Ieškovės 2014-07-23 pranešimas UAB „LV apdaila“ išsiųstas tinkamai, tačiau, kad jis UAB „LV apdaila“ buvo įteiktas, duomenų nepateikta. Tokiu atveju, kaip imperatyviai numatyta ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje, ieškovė turi pakartotinai išsiųsti pranešimą įmonės buveinės adresu. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus penkioms dienoms nuo jo išsiuntimo. Ieškovė su pareiškimu dokumentų, patvirtinančių tinkamo pakartotinio pranešimo-raginimo išsiuntimo UAB „LV apdaila“ faktą, teismui nepateikė (ĮBĮ 6 str. 1 d.).

8Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju negalima pripažinti, kad UAB „LV apdaila“ apie jos atžvilgiu ketinamą inicijuoti bankroto procesą, jei neatsiskaitys su ieškove, buvo informuota tinkamai. Konstatuotina, kad neįvykdyti imperatyvūs įstatymo reikalavimai, nustatyti ĮBĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse. Darytina išvada, kad ieškovė nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnyje nustatytos privalomos išankstinės neteisminės ginčo sprendimo tvarkos, todėl, vadovaujantis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „LV apdaila“ iškėlimo atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui.

9Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu neužkerta kelio ieškovei kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „LV apdaila“, tinkamai pasinaudojus ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta išankstinio ginčo sprendimo ne teisme tvarka arba skolos priteisimo iš atsakovės klausimą spręsti ginčo teisena.

10Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 137 straipsnio 5 dalimi, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

11Atsisakyti priimti ieškovės UAB „Vykelida“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „LV apdaila“ ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

12Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti ieškovei.

13Nutartis gali būti skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai