Byla e2-901-820/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Justui Sankaičiui, atsakovo atstovėms advokatei Rūtai Stulgei ir Inesai Gliaudelienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Teisa“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Grinda“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Priteisti iš atsakovo 22 433,20 EUR skolos.

91.2.

10Priteisti iš atsakovo 118,78 EUR delspinigių.

111.3.

12Priteisti 8 procentų dydžio procesines palūkanas.

131.4.

14Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

152.

16Ieškovas nurodė, jog ieškovas bei atsakovas 2016-05-25 sudarė Paslaugų pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 16/05-6 (TU16-29) su vėlesniais jos pakeitimais (toliau 2016-05-25 Sutartis arba Sutartis Nr.1). Pagal šią Sutartį Nr.1, ieškovas suteikė atsakovui paslaugas: atsakovo kaip perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentų parengimą bei konsultacijas viešųjų pirkimų klausimais, o atsakovas už suteiktas paslaugas įsipareigojo sumokėti sutartą mokestį.

173.

18Pagal Sutartį Nr.1 ieškovo suteiktų paslaugų rezultatas atsakovui buvo perduotas 2016-07-25 lydraščiu dėl dokumentų pateikimo Nr. S-1630. Atsakovas su ieškovu už šio suteiktas paslaugas iš dalies atsiskaitė, t. y. apmokėjo už Papildomo susitarimo Nr. 17/64 1.2 - 1.4 bei 3 punktuose nurodytas paslaugas, tačiau liko neatsiskaitęs už Papildomo susitarimo Nr. 17/64 1.1 p. nurodytas paslaugas pagal 2018-02-07 PVM sąskaitą faktūrą Nr. TEI 180202 - 4 501,20 EUR sumai bei už Papildomo susitarimo Nr. 17/64 1.5 p., 2.1 p. ir 2.2 p. nurodytas paslaugas pagal 2018-05-29 PVM sąskaitą faktūrą Nr. TEI 180509 9 220 EUR sumai.

194.

20Ieškovas ir atsakovas taip pat sudarė 2016-07-27 Paslaugų pirkimo - pardavimo sutartį Nr. 16/072/TU16-40 su vėlesniais jos pakeitimais (toliau 2016-07-27 Sutartis arba Sutartis Nr.2), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui dujinio chromatografo ir vakuuminio ekskavatoriaus pirkimo dokumentų rengimo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo ieškovui sumokėti sutartą mokestį.

215.

22Pagal Sutartį Nr.2 ieškovo suteiktų paslaugų rezultatas atsakovui buvo perduotas 2016-08-26 lydraščiu dėl dokumentų pateikimo Nr. S-1637. Tačiau atsakovas su ieškovu už jas neatsiskaitė pagal 2018-05-29 pateiktą PVM sąskaitą faktūrą Nr. TEI 180510 8 712 EUR sumai.

236.

24Ieškinio teikimo dieną pagal aukščiau nurodytas tris PVM sąskaitas faktūras atsakovas su ieškovu yra neatsiskaitęs bendrai 22 433,20 EUR sumai.

257.

26Tiek Sutarties Nr.1, tiek ir Sutarties Nr.2 4.1.2 p. numatyta, kad „Perkančioji organizacija įsipareigoja sumokėti Paslaugų teikėjui mokestį už tinkamai ir laiku suteiktą Paslaugą, kaip nurodytas šios Sutarties 5 dalyje“. Abiejų sutarčių 4.1.3 p. numatyta, kad „Perkančioji organizacija įsipareigoja kaip įmanoma skubiau, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo suteiktos Paslaugų trūkumų pastebėjimo dienos, informuoti Paslaugų teikėją apie Paslaugos trūkumą.“ Iki šiol nei pagal vieną Sutartį atsakovas, gavęs ieškovo parengtus viešųjų pirkimų dokumentus, ieškovui nepranešė apie jokius Paslaugų trūkumus, kas reiškia, kad ieškovo suteiktos paslaugos buvo priimtos.

278.

28Tiek Sutarties Nr.1, tiek ir Sutarties Nr.2 5.4 p. numatyta, kad „Mokestis sumokamas pavedimu į Pasaugų teikėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos - faktūros bei ataskaitos gavimo dienos“.

299.

30Tiek 2016-05-25 Sutarties, tiek ir 2016-07-27 Sutarties 5.6 p. šalys buvo susitarusios, kad „Šalys, laiku neįvykdžiusios ir/ar netinkamai įvykdžiusios prisiimtus sutartinius įsipareigojimas ir Šaliai pareikalavus, moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo suteiktos Paslaugos vertės už kiekvieną pavėluotą dieną tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.“ Todėl atsakovas privalo sumokėti ieškovui 118,78 EUR delspinigių.

3110.

32Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Palūkanų dydis nustatytas CK 6.210 str., kuris taikomas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitaip. Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas numato palūkanas už pavėluotus mokėjimus pagal komercines sutartis - 8 procentiniais punktais padidinta vėliausiai pagrindinei Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma fiksuotųjų palūkanų konkurso būdu, arba ribinė palūkanų norma, jeigu vėliausia pagrindinė Europos centrinio banko refinansavimo operacija buvo vykdoma kintamųjų palūkanų konkurso būdu, taip pat šių palūkanų mokėjimo terminus (2 str. 5 d., 3 str. 2 d. Iš Europos Centrinio Banko tinklalapyje pateikiamos informacijos matyti, kad aktualiu laikotarpiu galiojusi fiksuotoji palūkanų norma yra 0 procento, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 8,00 % dydžio metinės palūkanos (8 proc. + 0 proc.) už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

33II.

34Atsakovo atsikirtimų santrauka

3511.

36Atsakovas UAB „Grinda“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3712.

38Atsakovas nurodė, jog UAB „Grinda" apklausos būdu vykdė mažos vertės paslaugų pirkimą „Pirkimo dokumentų rengimo ir konsultacinės paslaugos ES struktūrinių fondų finansuojamam projektui vykdyti" dėl rangos darbų (pagal FIDIC „Geltoną" knygą) ir FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros administravimo paslaugų pirkimo dokumentų parengimo ir konsultacijų viešųjų pirkimų klausimais (2016-05-02 Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl pirkimo dokumentų rengimo ir konsultacinės paslaugos ES struktūrinių fondų finansuojamam projektui vykdyti). Laimėtoja pripažinus UAB „Teisa" (2016-05-26 Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma), tarp atsakovės UAB „Grinda" (Perkančiosios organizacijos) ir UAB „Teisa" (Paslaugų teikėjo) buvo sudaryta 2016-05-25 Sutartis.

3913.

402016-05-25 Sutartimi šalys susitarė dėl projektavimo ir statybos darbų (pagal FIDIC „Geltoną knygą") pirkimo dokumentų parengimo (pagal mažiausią kainą); FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimo dokumentų parengimo; konsultacijų teikimo (esant poreikiui). Paslaugų teikėjas įsipareigojo sutarties galiojimo terminu sutinkamai su galiojančiais teisės aktais pagal nurodytus reikalavimus Techninėse specifikacijose ir sutinkamai su sutartyje nustatyta tvarka suteikti pirkimo dokumentų parengimo ir konsultacijų paslaugą.

4113.1.

42Techninių specifikacijų 2 dalyje numatyta, kad projektą sudaro šios veiklos: Lietaus nuotekynės įrengimas Šeškinės komplekso prieigose; T. Narbuto - Saltoniškių gatvių lietaus nuotekynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimu; Geležinio Vilko g. lietaus nuotekynės kolektoriaus rekonstrukcija su kaupyklų -valyklų ir taršos monitoringo mazgų įrengimu; Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija; Vilniaus miesto lietaus nuotekynės tinklų inventorizavimas, duomenų skaitmenizavimas ir įregistravimas.

4314.

44Ieškovas paslaugas turėjo suteikti vadovaudamasis Techninių specifikacijų reikalavimais, rezultatų tinkamumą derindamas su UAB „Grinda". Tiek Sutartis Nr. 1, tiek Techninės specifikacijos išskyrė tris esminius paslaugų, dėl kurių teikimo susitarta, segmentus: 1) projektavimo ir statybos darbų pirkimo dokumentų parengimas; inžinieriaus, techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimo dokumentų parengimas ir 3) konsultacijos.

4515.

46Sutartimi Nr.1 šalys susitarė, kad paslaugos privalo būti suteiktos laiku ir kokybiškai. Paslaugų teikėjas įsipareigojo laikytis privalomųjų reikalavimų keliamų pirkimo dokumentams, įtvirtintų viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose, įskaitant ir poįstatyminius aktus bei vadovautis LR viešųjų pirkimų įstatymo aktualia redakcija. Paslaugų teikėjas Sutartimi Nr.1 patvirtino, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią, pasinaudodamas visomis savo žiniomis galėjo gauti iki sutarties pasirašymo ir kuri galėjo turėti įtakos sutarties kainai ir paslaugoms, todėl turi būti laikoma, kad sutartyje nurodyta kaina apima visus Paslaugų teikėjo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam sutartyje numatytam paslaugų teikimui. Šalys susitarė, kad UAB „Teisa" privalo neatlygintinai ištaisyti nekokybiškai suteiktų paslaugų trūkumus pagal UAB „Grinda“ pastabas, pateikti paaiškinimas, papildymus.

4716.

48Šalys numatė, kad paslauga pradedama teikti nuo Sutarties Nr. 1 pasirašymo dienos, t. y. nuo 2016 m. gegužės 25 d. (Sutarties Nr. 1 2.4. punktas). Šalys Sutartyje Nr. 1 išskyrė dviejų rūšių terminus:

4916.1.

50Apibrėžtą konkrečia data, taikomą paslaugoms, susijusioms su pirkimo dokumentų parengimu: šalys susitarė, kad pirkimo dokumentų parengimo terminas -1 mėn. nuo sutarties pasirašymo su galimybe pratęsti 1 mėn. (Sutarties Nr. 1 6.1.1. punktas);

5116.2.

52Apibrėžtą įvykiu, t. y. iki sutarčių su projektuotojais, statybininkais, inžinieriais, techniniais prižiūrėtojais ir t.t.: konsultacijų teikimas viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo klausimais iki projektavimo, statybos darbų ir FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros, administravimo paslaugų sutarčių pasirašymo (Sutarties Nr. 1 6.1.2. punktas).

5317.

54Toks terminų išskyrimas atitiko Sutarties Nr. 1 siekiamą tikslą ir prasmę: UAB „Grinda" siekė pabaigti viešuosius pirkimus, kurių dokumentus rengė UAB „Teisa" ir kuriais būtų nupirkti aukščiau minėti darbai (projektavimo, statybos ir t.t.), sutarčių su šių darbų vykdytojais sudarymu, todėl konsultacijos Atsakovui buvo aktualios iki pat pastarųjų sutarčių sudarymo, gaunant konsultacijas tiekėjų pasiūlymų vertinimo klausimais, bendraujant su tiekėjais, dalyvaujant ginčuose su tiekėjais ir t.t.

5518.

562016 m. birželio 22 d. šalys pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2016-05-25 Sutarties Nr.1, kuriuo buvo susitarta pratęsti dokumentų parengimo terminą iki 2016 m. liepos 25 d. Sutarties Nr.1 sąlygomis.

5718.1.

58Šalys Sutarties Nr. 1 5.1. punkte nustatė sutarties kainą: projektavimo ir statybos darbų (pagal FIDIC „Geltoną knygą") pirkimo dokumentai (pagal mažiausią kainą) - 22 506,00 Eur su PVM; FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimo dokumentai – 4 719,00 Eur; Konsultacijos viešųjų pirkimų procedūrų metu -2 722,50 EUR su PVM (užsakoma pagal poreikį (Sutarties 5.1.2. punktas).

5919.

60Atsižvelgiant į tai, kad dalies pirkimų dokumentų rengimas truko ilgiau nei buvo planuota, 2017 m. lapkričio 20 d. šalys sudarė Papildomą susitarimą Nr. 17/64 prie 2016-05-25 sutarties Nr. 16/05-6, kuriuo buvo pakeistas Sutarties Nr. 1 5.1. punktas paslaugų kainą išskaidant pagal Techninėse specifikacijose numatytas veiklas: projektavimo ir statybos darbų (pagal FIDIC „Geltoną knygą“) pirkimo dokumentai (pagal mažiausią kainą) - 22 506,00 Eur su PVM: Lietaus nuotekynės įrengimo Šeškinės komplekso prieigose pirkimo dokumentai – 4501,20 Eur (su PVM); T. Narbuto - Saltoniškių gatvių lietaus nuotekynės rekonstrukcija su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimo pirkimo dokumentai – 4 501,20 Eur su PVM; Geležinio Vilko g. lietaus nuotekynės kolektoriaus rekonstrukcija su kaupyklų - valyklų ir taršos monitoringo mazgų įrengimu – 4 501,20 Eur su PVM; Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimu – 4 501,20 Eur su PVM; Vilniaus miesto lietaus nuotekynės tinklų inventorizavimas, duomenų skaitmenizavimas ir įregistravimas – 4 501,20 Eur su PVM; FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimo dokumentai – 4 719,00 Eur: Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste" FIDIC inžinieriaus, statybų techninės priežiūros paslaugos – 2 359,50 Eur; Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste" administravimo paslaugos – 2 359,50 EUR; Konsultacijos viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo metu – 2 722,50 Eur su PVM.

6120.

62Šalys Sutartimi Nr.1 susitarė, kad atsiskaitymas bus vykdomas pasirašius projektavimo, statybos darbų ir FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros, administravimo paslaugų sutartis ir Paslaugų teikėjui pateikus bei UAB „Grinda“ patvirtinus ataskaitą apie suteiktas paslaugas ir PVM sąskaitą - faktūrą (Sutarties Nr.1 5.5. p.). Analogiška sąlyga yra įtvirtinta Techninės specifikacijos 12 p. Sistemiškai kartu su šiomis sąlygomis turi būti taikomas Sutarties Nr. 1 4.2. punktas, pagal kurį UAB „Grinda" turi teisę nemokėti už nekokybiškai ir/ar ne laiku, ir/ar nesilaikant šios sutarties reikalavimų suteiktą paslaugą, o taip pat Techninės specifikacijos 8 p., pagal kurį pirkimo dokumentai privalo būti suderinti su UAB „Grinda".

6321.

64Techninės specifikacijos 1 punkte įtvirtinta, kad siekiamas tikslas - įgyvendinti projektavimo ir statybos darbų bei FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros ir administravimo paslaugų viešuosius pirkimus. Būtent dėl šios priežasties Sutarties Nr.1 terminas konsultacijų apimtyje baigiasi tuomet, kai išpildoma sutarties su paslaugos teikėjais sudarymo sąlyga. Taigi, pagal Sutarties Nr.1 pobūdį ir specifiką abiem šalims buvo aišku, kad paslaugų viešojo pirkimo procedūra yra tęstinis procesas, kurio finale sudaroma sutartis su paslaugos teikėju, o Ieškovo pareigos pirkimo dokumentų pateikimu nesibaigia.

6522.

662016 m. liepos 25 d., t. y. paskutinę pirkimo dokumentų rengimo termino dieną UAB „Teisa" raštu Nr. S-1630 pateikė 6 pirkimo dokumentų bylas, elektronines ir spausdintas versijas. Gavus dokumentus, nuo 2016 m. liepos 29 d. prasidėjo susirašinėjimas el. paštu dėl pateiktų pirkimų dokumentų korekcijų.

6723.

68Atsakovė 2017 m. lapkričio 22 d., t. y. praėjus daugiau nei metams nuo Sutarties Nr.1 pirkimo dokumentų parengimo termino pabaigos priėmė šiuos darbus: Narbuto - Saltoniškių gatvių lietaus nuotekynės rekonstrukcijos su valyklos ir taršos monitoringo mazgo įrengimo pirkimo dokumentus; Geležinio Vilko g. lietaus nuotekynės kolektoriaus rekonstrukcijos su kaupyklų - valyklų ir taršos monitoringo mazgų įrengimo pirkimo dokumentus; Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija su techninio darbo projekto parengimo pirkimo dokumentus (2017-11-22 Suteiktų paslaugų perdavimo - priėmimo aktas pagal 2016-05-25 paslaugų teikimo sutartį Nr. 16/05-6). Šio akto pagrindu buvo išrašyta 2017-11-22 PVM sąskaita faktūra Serija TEI Nr. 171118. Mokėjimas buvo atliktas 2017-12-12 (mokėjimo nurodymas Nr. 39982312).

6924.

70Visus kitus darbus, už kuriuos yra pateiktos ieškinyje išvardytos sąskaitos faktūros ieškovė atliko nekokybiškai, todėl darbų rezultatai nebuvo priimti ir atsakovės akceptuoti. Sutartis Nr.1, pagal ieškovo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų pobūdį, kvalifikuotina kaip sutartis dėl konkretaus rezultato - tinkamo pirkimo dokumentų parengimo. Šalys sutartyje konkrečiai numato paslaugų teikėjo pareigą pasiekti tam tikrą rezultatą, paslaugos teikėjas turi siekti to konkretaus sutartyje numatyto rezultato, kuris ginčo atveju yra kokybiškų (atitinkančių viešųjų pirkimų teisės aktų keliamus reikalavimus) pirkimo dokumentų parengimas.

7125.

72Kiekvieno pirkimo dokumentų parengimo atveju būtina, kad Atsakovas akceptuotų atliktų darbų rezultatą, o mokėjimo už paslaugas prievolė kyla tik po Atsakovo patvirtinimo, kad darbų rezultatas yra tinkamas. Sutarties Nr.1 sąlygą, pagal kurią 30 d. mokestis sumokamas pavedimu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo ataskaitos gavimo dienos reikia aiškinti sistemiškai su aukščiau minėtomis Sutarties Nr.1 nuostatomis, nustatant, kad mokestis per 30 dienų mokamas nuo tada, kai UAB „Grinda" ataskaitą patvirtina, t. y. akceptuoja ieškovės darbų rezultatą.

7326.

74Atsakovė apmokėjo už paslaugas pagal sąskaitą faktūrą 2017-11-22 PVM sąskaita faktūra Serija TEI Nr. 171118, paslaugų tinkamumą patvirtino tik 2017-11-22 Suteiktų paslaugų perdavimo - priėmimo akte pagal 2016-05-25 paslaugų teikimo sutartį Nr. 16/05-6, nes pirkimo dokumentų korekcijos truko daugiau nei metus. Pastarasis aktas patvirtintas abiejų šalių atstovų parašais ir tuomet per 30 dienų buvo atliktas mokėjimas. Tuo tarpu nei vienas iš likusių darbų išvardytų sąskaitose - faktūrose, pagal kurias ieškovė prašo priteisti skolą, atsakovės nėra patvirtintas.

7527.

76Didžiąją dalį viešųjų pirkimų skelbia Vilniaus miesto savivaldybė, todėl visi ieškovo rengti dokumentai buvo derinami su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrium. Pirkimo dokumentai buvo rengiami itin ilgai, dokumentai buvo netinkamos kokybės, tiek Atsakovės, tiek Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų skyrius nuolat turėjo pastabų dėl dokumentų kokybės.

7728.

78Ieškovei itin ilgą laiką koreguojant pirkimų dokumentus, 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, tačiau ieškovė pirkimo dokumentų bylas pateikė 2016 m. liepos 25 d., todėl pirkimo dokumentai nebeatitiko pagal naują Viešųjų pirkimų įstatymą keliamų reikalavimų ir negalėjo būti priimti.

7929.

80Vilniaus miesto lietaus nuotekynės tinklų inventorizavimo, duomenų skaitmenizavimo ir įregistravimo darbų pirkimo dokumentai buvo pateikti 2016 m. liepos 25 d. Pateikti dokumentai buvo netinkamos kokybės. Ieškovė buvo informuota apie pastabas, tačiau po korekcijų pirkimo dokumentai vis tiek neatitiko viešųjų pirkimų dokumentams keliamų reikalavimų. Šio pirkimo dokumentai UAB „Grinda" atstovų buvo ir yra rengiami iš naujo pagal galiojančią viešųjų pirkimų įstatymo redakciją. Šis pirkimas iki šiol nėra paskelbtas dėl užsitęsusių ir tebevykstančių pirkimo dokumentų rengimo darbų.

8130.

82Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste" FIDIC inžinieriaus, statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimo dokumentai taip pat nebuvo tinkamai parengti.

8331.

84Apibendrinant atsakovė nurodė, kad Suteiktų paslaugų ataskaitoje išvardytų darbų UAB „Teisa" nėra tinkamai atlikusi. UAB „Grinda" nėra patvirtinusi suteiktų paslaugų ataskaitos bei akceptavusi pastarųjų darbų rezultatų.

8532.

862018 m. balandžio 10 d. 9.30 val. UAB „Grinda" patalpose įvyko susitikimas su UAB „Teisa" atstovais, kuriame buvo aptartos Sutarties Nr. 1 ir Nr. 2 vykdymo problemos, aptariant visus darbus, kurie buvo atlikti netinkamai. Atsakovė šio susitikimo metu prašė parengti pirkimo dokumentus redakcijas pagal naują Viešųjų pirkimo įstatymo redakciją įstatymą. Ieškovė tai padaryti atsisakė.

8733.

88Ieškovės pareiga parengti pirkimo dokumentus, atitinkančius aktualią viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų redakciją kyla iš Sutarties Nr.1 1 3.2. punkto. Atsižvelgiant į išdėstytą, Atsakovė, vadovaudamasi Sutarties Nr.1 4.2. punktu, pagal kurį UAB „Grinda" turi teisę nemokėti už nekokybiškai ir/ar ne laiku, ir/ar nesilaikant šios sutarties reikalavimų suteiktą paslaugą, pagal Ieškovės pateiktas sąskaitas -faktūras nemokėjo.

8934.

90Dėl sutarties Nr. 2 atsakovė nurodė, jog UAB „Grinda" apklausos būdu vykdė mažos vertės paslaugų pirkimą „Specializuotos technikos ir laboratorinės įrangos pirkimo dokumentų rengimo ir konsultacijų paslaugos reikalingos įgyvendinti projektą „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste" (2016-06-29 Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl specializuotos technikos ir laboratorinės įrangos pirkimo dokumentų rengimo ir konsultacijų paslaugų pirkimo). Laimėtoja pripažinus UAB „Teisa" (2016-07-29 Mažos vertės viešojo pirkimo pažyma), tarp UAB „Grinda" (Perkančiosios organizacijos) ir UAB „Teisa" (Paslaugų teikėjo) buvo sudaryta 2016-07-27 Sutartis.

9135.

92Sutartimi Nr. 2 šalys susitarė dėl dvejų dujinio chromatografo ir vakuuminio ekskavatoriaus pirkimo dokumentų parengimo; konsultacijų viešųjų pirkimų procedūrų metu (esant poreikiui) teikimo. Paslaugų teikėjas įsipareigojo sutarties galiojimo terminu sutinkamai su galiojančiais teisės aktais pagal nurodytus reikalavimus Techninėse specifikacijose ir sutinkamai su sutartyje nustatyta tvarka suteikti pirkimo dokumentų parengimo ir konsultacijų paslaugą.

9336.

94Sutarties Nr.2 nuostatos analogiškos Sutarties Nr.1 nuostatoms, todėl nekartojamos analogiškos aplinkybės.

9537.

96Techninės specifikacijos 1 dalyje numatyta, kad pirkimo tikslas - parengti specializuotos technikos ir laboratorinės įrangos pirkimo dokumentus ir gauti konsultacines paslaugas vykdant viešųjų pirkimų procedūras, tam, kad įsigyti laboratorinę įrangą - dujinį chromatografą naftos koncentracijai paviršinėse nuotekose nustatyti ir vakuuminį ekskavatorių paviršinių nuotekų infrastruktūros priežiūrai vykdyti. Paslaugos teikėjas turėjo parengti dvejus pilnos komplektacijos dujinio chromatografo ir vakuuminio ekskavatoriaus pirkimo dokumentus (Techninės specifikacijos 2 punktas). Pagal Techninės specifikacijos 4 punktą, UAB „Teisa" pirkimo dokumentus privalėjo suderinti su UAB „Grinda" ir kitomis atsakingomis institucijomis.

9738.

98Sutartimi Nr. 2 šalys susitarė, kad paslaugos privalo būti suteiktos laiku ir kokybiškai. Paslaugų teikėjas įsipareigojo laikytis privalomųjų reikalavimų keliamų pirkimo dokumentams, įtvirtintų viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose, įskaitant ir poįstatyminius aktus bei vadovautis LR viešųjų pirkimų įstatymo aktualia redakcija. Paslaugų teikėjas Sutartimi Nr. 2 patvirtino, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią, pasinaudodamas visomis savo žiniomis galėjo gauti iki sutarties pasirašymo ir kuri galėjo turėti įtakos sutarties kainai ir paslaugoms, todėl turi būti laikoma, kad sutartyje nurodyta kaina apima visus Paslaugų teikėjo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam sutartyje numatytam paslaugų teikimui. Šalys susitarė, kad UAB „Teisa" privalo neatlygintinai ištaisyti nekokybiškai suteiktų paslaugų trūkumus pagal UAB „Grinda“ pastabas, pateikti paaiškinimus, papildymus.

9939.

100Šalys numatė, kad paslauga pradedama teikti nuo Sutarties Nr.2 pasirašymo dienos, t. y. nuo 2016 m. liepos 27 d. Šalys Sutartyje Nr. 2 išskyrė dviejų rūšių terminus: apibrėžtą konkrečia data ir apibrėžtą įvykiu.

10140.

102Toks terminų išskyrimas atitiko Sutarties Nr.2 siekiamą tikslą ir prasmę: UAB „Grinda" siekė įgyvendinti viešuosius pirkimus, kurių dokumentus rengė UAB „Teisa" ir kurių pasėkoje būtų nupirkti aukščiau minėti objektai sudarant sutartis su šių objektų pardavėjais, todėl konsultacijos atsakovei buvo aktualios iki pat pastarųjų sutarčių sudarymo, gaunant konsultacijas tiekėjų pasiūlymų vertinimo klausimais, bendraujant su tiekėjais, dalyvaujant ginčuose su tiekėjais ir t.t.

10341.

104Šalys Sutarties Nr. 1 5.1. punkte nustatė sutarties kainą: Dujinio chromatografo ir vakuuminio ekskavatoriaus pirkimo dokumentai -8712,00 Eur su PVM; Konsultacijos viešųjų pirkimų procedūrų metu -871,20 EUR su PVM (užsakoma pagal poreikį (Sutarties 5.1.2. punktas).

10542.

106Atsižvelgiant į tai, kad dalies pirkimų dokumentų rengimas truko ilgiau nei buvo planuota, 2017 m. lapkričio 20 d. šalys sudarė Papildomą susitarimą Nr. 17/63 prie 2016-07-27 sutarties Nr. 16/07-2, kuriuo buvo pakeistas Sutarties Nr. 2 5.1. punktas išskaidant paslaugų kainą: Pirkimo dokumentų rengimas: Dujinio chromatografo pirkimo dokumentai – 4 356,00 Eur (su PVM); Vakuuminio ekskavatoriaus pirkimo dokumentai – 4 356,00 Eur su PVM; Konsultacijos viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo klausimais - 871,20 Eur su PVM.

10743.

108Šalys Sutartimi Nr.2 susitarė, kad atsiskaitymas bus vykdomas pasirašius dujinio chromatografo ir vakuuminio ekskavatoriaus pirkimo sutartis ir Paslaugų teikėjui pateikus bei UAB „Grinda“ patvirtinus ataskaitą apie suteiktas paslaugas ir PVM sąskaitą faktūrą. Analogiška sąlyga yra įtvirtinta Techninės specifikacijos 8 punkte. Sistemiškai kartu su šiomis sąlygomis turi būti taikomas Sutarties Nr.2 4.2. punktas, pagal kurį UAB „Grinda" turi teisę nemokėti už nekokybiškai ir/ar ne laiku, ir/ar nesilaikant šios sutarties reikalavimų suteiktą paslaugą, o taip pat Techninės specifikacijos 4 p., pagal kurį pirkimo dokumentai privalo būti suderinti su UAB „Grinda".

10944.

110Sutarties Nr.2 sudarymo tikslas yra įgyvendinti dujinio chromatografo ir vakuuminio ekskavatoriaus viešąjį pirkimą, pasirašant su minėtų objektų pardavėjais pirkimo sutartis pasirašymo. Dėl šios priežasties Sutarties Nr. 2 terminas konsultacijų apimtyje baigiasi tik tuomet, kai išpildoma sutarties su pardavėjais sudarymo sąlyga.

11145.

1122018-05-29 PVM sąskaitoje faktūroje Serija TEI Nr. 180510 ir 2018-05-29 Suteiktų paslaugų ataskaitoje išvardytų darbų UAB „Teisa" nėra tinkamai atlikusi. UAB „Grinda" nėra patvirtinusi suteiktų paslaugų ataskaitos, nėra akceptavusi Ieškovės atliktų darbų, todėl mokėti atsisakė.

11346.

114Pirkimo dokumentus pagal Sutartį Nr.2 ieškovė pateikė paskutinę pirkimo dokumentų rengimo termino dieną. Gavus dokumentus, prasidėjo ieškovės ir atsakovės susirašinėjimas el. paštu dėl pateiktų pirkimų dokumentų korekcijų. Darbus pagal Sutartį Nr. 2 ieškovė atliko nekokybiškai, todėl darbų rezultatai nebuvo priimti ir atsakovės akceptuoti. Ieškovo rengti dokumentai buvo derinami su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyrium. Pirkimo dokumentai buvo rengiami itin ilgai, dokumentai buvo netinkamos kokybės, tiek atsakovės, tiek Vilniaus miesto savivaldybės viešųjų pirkimų skyrius nuolat turėjo pastabų dėl dokumentų kokybės.

11547.

116Ieškovei itin ilgą laiką koreguojant pirkimų dokumentus, 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, todėl pirkimo dokumentai nebeatitiko pagal naują Viešųjų pirkimų įstatymą keliamų reikalavimų. Ieškovė minėto 2018 m. balandžio 10 d. 9.30 val. įvykusio susitikimo metu atsisakė pirkimo dokumentus suderinti su naujosios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos reikalavimais.

117III.

118Dubliko santrauka

11948.

120Ieškovas, susipažinęs su atsakovo atsiliepimu, pateikė dubliką, kuriame pasisakė dėl atsakovo atsiliepimo į ieškinį argumentų.

12149.

122Sutartimi Nr.1 ir Sutartimi Nr.2 šalys susitarė dėl keleto paslaugų: pirma, šalys susitarė dėl pirkimo dokumentų parengimo paslaugos, kam šalys nusistatė 1 mėn. terminą su galimybe jį pratęsti ir, antra, šalys susitarė dėl konsultacijų paslaugų viešųjų pirkimų procedūrų metu teikimo, esant tokiam poreikiui iš atsakovo pusės, kam šalys nusistatė įvykiu apibrėžtą terminą, t. y. iki viešųjų pirkimų sutarčių pasirašymo.

12350.

124Šalys abiejų Sutarčių Papildomais susitarimais Nr. 17/63 ir Nr. 17/64 sutarė detalizuoti ir išskirti pirkimo dokumentų rengimo kainas bei konsultacijų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo metu kainas.

12551.

126Pagal Sutartį Nr.1 ieškovo suteiktų paslaugų rezultatas atsakovui buvo perduotas 2016-07-25 lydraščiu dėl dokumentų pateikimo Nr. S-1630, o pagal Sutartį Nr.2 - 2016-08-26 lydraščiu dėl dokumentų pateikimo Nr. S-1637 ir šias pirkimo dokumentų rengimo paslaugas atsakovas priėmė. Tai, kad šias paslaugas atsakovas priėmė patvirtina minėtų Papildomų susitarimų Nr. 17/63 ir Nr. 17/64 preambulės, kuriose nurodyta, jog: „pirkimo dokumentai parengti ir priimti Papildomi susitarimai pasirašyti 2017-11-20 dieną, jau po ieškovo parengtų pirkimo dokumentų perdavimo atsakovui bei, atsakovui nepareiškus dėl perduotų ir priimtų pirkimo dokumentų jokių trūkumų, kaip tai numato abiejų Sutarčių 4.1.3 punktas, dokumentai laikytini parengti tinkamai.

12752.

128Atmestini atsakovo argumentai, kad ieškovas koregavo pirkimo dokumentus, todėl ieškovo suteiktos paslaugos buvo nekokybiškos. Pirkimo dokumentai ieškovo buvo laiku parengti bei perduoti atsakovui, o pastarasis juos priėmė. Pirkimo dokumentų korekcijos iš ieškovo pusės buvo atliekamos ne dėl to, kad pirkimo dokumentai buvo parengti nekokybiškai, o dėl to, kad atsakovas bei Vilniaus miesto savivaldybės atstovai to pageidavo, nuolat keisdami pirkimo sąlygas.

12953.

130Atsakovas atsiliepimu teigia, kad Sutarčių 5.5. numatytų sąlygos neįvykdytos, nes: 1) ieškovo pateiktos ataskaitos nebuvo atsakovo patvirtintos; 2) nebuvo pasirašytos pirkimo sutartys.

13154.

132Atsikirsdamas dėl atsakovo argumento, jog ataskaitos nebuvo patvirtintos, ieškovas pažymėjo, kad tai formalus ir nepagrįstas atsakovo argumentas, kadangi, pirma, ieškovo parengtus pirkimo dokumentus atsakovas priėmė ir tą patvirtino raštu Papildomuose susitarimuose. Antra, pats atsakovas reikalavimo dėl ataskaitų tvirtinimo nelaiko esminiu ir teisiškai reikšmingu, nes anksčiau ieškovo suteiktas paslaugas atsakovas apmokėjo ir be ieškovo ataskaitos apie suteiktas paslaugas. Trečia, atsakovo atsisakymą mokėti pagal ieškovo suteiktas ir atsakovo priimtas paslaugas nulėmė ne formalaus ataskaitos apie suteiktas paslaugas nepatvirtinimas, tačiau ieškovo pagrįstas atsisakymas atsakovui suteikti atsakovo neatlygintinai reikalautas suteikti papildomas paslaugas, t. y. pakoreguoti rengtus pirkimo dokumentus pagal naują Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją.

13355.

134Atsikirsdamas į atsakovo argumentą, jog pagal Sutarčių 5.5 punktą atsiskaitymas bus vykdomas pasirašius pirkimo sutartis, ieškovas pažymėjo, kad šis argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Sutarčių vykdymo eiga, t. y. kad šalys susitarė dėl pirkimo dokumentų rengimo, kuriuos ieškovas laiku parengė ir atsakovui perdavė, o pastarasis juos priėmė bei papildomai susitarė dėl konsultacijų paslaugų teikimo viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo metu, į ką įeina ir pirkimo dokumentų korekcijos pagal atsakovo pageidavimus, Sutarties 5.5 punkto nuostatą, kad atsiskaitymas bus vykdomas pasirašius pirkimo sutartis, protinga ir sąžininga aiškinti taip, jog ji taikytina ne atsakovo priimtoms pirkimo dokumentų rengimo paslaugoms, o konsultacijų teikimo paslaugoms, kurias pagal sutartą įkainį pagal abi Sutartis atsakovas turi teisę pirkti iš ieškovo visų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo metu iki pat pirkimo sutarčių sudarymo, tačiau kurių atlyginimo ieškovas šiuo ieškiniu neprašo priteisti iš atsakovo. Tokį aiškinimą pagrindžia ir tai, kad Sutartis ieškovas su atsakovu sudarė prisijungimo būdu, kas reiškia, kad ši neaiški Sutarčių 5.5 punkto nuostata turi būti aiškinama ieškovo naudai. Be to, šia Sutarčių 5.5 punkto nuostata atsakovas, vengdamas atsiskaityti su ieškovu už pastarojo suteiktas ir atsakovo priimtas paslaugas, remiasi nepagrįstai ir nesąžiningai, dėl ko ši nuostata netaikytina. Ieškovas papildomai įsipareigojo teikti konsultacijas atsakovui pirkimo procedūrų vykdymo metu, tačiau ieškovas Sutartimis neįsipareigojo užsakovo vardu vykdyti viešųjų pirkimų konkursus ir sudaryti viešųjų pirkimų sutartis parengtų dokumentų pagrindu. Ieškovas negali įtakoti atsakovo sprendimų pagal parengtus pirkimų dokumentus vykdyti viešąjį pirkimą ar ne, taip pat įvykdžius viešąjį pirkimą sudaryti viešojo pirkimo sutartį ar ne. Šie sprendimai yra išimtinai atsakovo kompetencija ir jų ieškovas negali įtakoti.

13556.

136Viešųjų pirkimų tarnybos 2014-2016 m. duomenimis vidutinė atviro konkurso trukmė 138 dienos, riboto konkurso - 162 dienos. Taigi, vidutiniškai tiek laiko ieškovas galėjo protingai tikėtis (turėti teisėtą ir pagrįstą lūkestį), kad nuo pirkimo dokumentų parengimo užtruks viešieji pirkimai ir jis gaus atsiskaitymą už suteiktas paslaugas. Tačiau nagrinėjamu atveju, pirkimo dokumentai buvo perduoti atsakovui 2016-07-25 dieną ir 2016-08-26 dieną. Nuo 2016-07-25 pirkimo dokumentų perdavimo iki šio dubliko teikimo dienos jau praėjo 788 dienos, o nuo 2016-08-26 pirkimo dokumentų perdavimo iki šio dubliko teikimo dienos jau praėjo 756 dienos, t. y. apie 4,5 kartu daugiau, negu vidutiniškai trunka atviras ar ribotas viešasis konkursas. Tačiau atsakovas tik dėl jam pačiam žinomų priežasčių viešųjų pirkimų sutarčių pagal ieškovo parengtus ir atsakovo priimtus pirkimo dokumentus nesudarė.

13757.

138Atsakovas netinkamai ir nesąžiningai aiškina Sutarčių 3.2 p. nuostatas, teigdamas esą ieškovas privalėjo neatlygintinai pakoreguoti pagal Sutartis parengtus pirkimo dokumentus, kad jie atitiktų naująją Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją. Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija, įsigaliojusi 2017-07-01 dieną, buvo priimta 2017-05-02 įstatymu Nr. XIII-327. Šio Įstatymo 4 str. 7 d. numatyta, kad „Iki 2017 m. birželio 30 d. pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos, sudarytų preliminariųjų sutarčių pagrindu atnaujintas tiekėjų varžymasis atliekamas, pradėtų pirkimų ataskaitos teikiamos pagal iki 2017 m. birželio 30 d. galiojusias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas“. Tuo tarpu, ieškovo parengti pirkimo dokumentai atsakovui buvo perduoti 2016-07-25 dieną bei 2016-08-26 dieną, t. y. maždaug vienerius metus iki naujosios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos įsigaliojimo. Natūralu, kad atsakovui dėl jam pačiam žinomų priežasčių ilgą laiką delsiant vykdyti viešųjų pirkimų konkursus pagal ieškovo parengtus pirkimo dokumentus, gali įvykti tam tikri įvykiai, kaip pavyzdžiui teisinio reglamentavimo pasikeitimai, tačiau tokią riziką turi prisiimti būtent ieškovo parengtus dokumentus priėmęs atsakovas, kuris net ir žinodamas apie greitai besikeičiančią Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją, nesugebėjo laiku pradėti pirkimo procedūrų, o ne juos rengęs ieškovas. Tuo tarpu Sutarčių 3.2. punktas, į kurį apeliuoja atsakovas, numato tik tai, kad pirkimo dokumentai turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo aktualia redakcija (ką ieškovas ir padarė), tačiau jokiu būdu nenumato, kad atsakovui neapibrėžtą laiko tarpą delsiant pradėti viešuosius pirkimus pagal ieškovo parengtus viešųjų pirkimų dokumentus, ieškovas juos turi neatlygintinai keisti pasikeitus teisiniam reglamentavimui, atsakovo norams ar poreikiams, ar dar kokioms nors kitoms aplinkybėms. Ieškovas buvo pasirengęs atsakovo užsakymu pakoreguoti parengtus pirkimo dokumentus pagal Sutartimis sutartus konsultacijų viešųjų pirkimų procedūrų metu įkainius, tačiau ne neatlygintinai, kaip to reikalavo atsakovas.

139IV. Tripliko santrauka

14058.

141Ginčo dėl pirkimo dokumentų perdavimo 2016 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais nėra. Po pirkimo dokumentų pateikimo atsakovas turėjo galimybę su jais susipažinti bei įvertinti jų tinkamumą. Po šių dokumentų pateikimo vyko ilgas procesas, kurio tikslas buvo pasiekti tinkamą pirkimo dokumentų kokybę, tam, kad būtų galima pradėti viešuosius pirkimus. Už pirkimo dokumentų kokybę atsakingas dokumentų rengėjas - ieškovas.

14259.

143Iš šalių susirašinėjimo matyti, kad vyko intensyvus pirkimo dokumentų koregavimo procesas, kuris rodo, kad tiek 2016-07-25, tiek 2016-08-26 lydraščiais pateikti pirkimo dokumentai buvo netinkamos kokybės ir pagal juos nebuvo galima pradėti viešųjų pirkimų.

14460.

145Pažymime, kad šalių susirašinėjimo dėl pirkimo dokumentų taisymo bei koregavimo buvo daugiau, tačiau visų susirašinėjimų esmė ta pati - atsakovo nurodymai pakoreguoti pirkimo dokumentus pagal pastabas, iš elektroninių laiškų chronologinės sekos matyti, kad pirkimų dokumentai iki pat naujosios Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijos įsigaliojimo, t. y. iki 2017 m. liepos 1 d. neatitiko kokybės reikalavimų ir dėl jų buvo nuolat buvo teikiamos pastabos. 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujai Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijai, viešųjų pirkimų dokumentai nebeatitiko naujai įsigaliojusių reikalavimų, todėl 2017 m. rugsėjo 20 d. atsakovas elektroniniu laišku ieškovui persiuntė pirkimo dokumentus, nurodydama juos pakoreguoti pagal naująjį Viešųjų pirkimų įstatymą.

14661.

147Iš 2017 m. spalio 10 d. atsakovo elektroninio laiško ieškovui matyti, kad tariamasi sudaryti papildomus susitarimus ir derinamas pirkimo dokumentų atnaujinimas pagal naują Viešųjų pirkimų įstatymą.

14862.

149Atsižvelgiant į tai, kad pirkimų dokumentų rengimas truko ilgiau nei buvo planuota, 2017 m. lapkričio 20 d. šalys sudarė Papildomus susitarimus nurodydamos, kad „pirkimo dokumentai parengti ir priimti“ įvardino pirkimo dokumentus, pateiktus 2016-07-25 lydraščiu Nr. S-1630 ir 2016-08-26 lydraščiu Nr. S-1637. Naujo pirkimo dokumentų paketo, atitinkančio naująją Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją ieškovas niekuomet nepateikė, dirbo fragmentiškai ir galiausiai kokybiškai parengė tik dalį pirkimo dokumentų, už kurių parengimą atsakovas atsiskaitė 2017 m. gruodžio 12 d.

15063.

151Sąskaita už paslaugas, už kurias atsakovas sumokėjo, buvo pateikta praėjus vos dviem dienoms po papildomų susitarimų pasirašymo. Ieškovui pateikus sąskaitą tik dėl dalies paslaugų suteikimo bei 2017 m. lapkričio 20 d. papildomuose susitarimuose konstatavus, kad dalies pirkimų procedūros trunka ilgiau nei planuota, akivaizdu, kad papildomų susitarimų pasirašymo metu paslauga dar nebuvo suteikta bei ne visi pirkimo dokumentai buvo parengti, antraip objektyviai tęsti sutartinio santykio apskritai nebereikėtų, o ieškovas būtų pateikęs sąskaitas už visus atliktus darbus. Sąskaitą dėl lietaus nuotekynės įrengimo Šeškinės komplekso prieigose pirkimo dokumentų parengimo ieškovas pateikė tik 2018 m. vasario 7 d., tuo tarpu už likusias paslaugas pagal Sutartį Nr. 1 ir už paslaugas pagal Sutartį Nr. 2 ieškovė sąskaitą ir ataskaitą pateikė tik 2018 m. gegužės 29 d. Darbų ataskaita buvo vienašališkas ieškovės pareiškimas apie suteiktą paslaugą. Ataskaitos nebuvo akceptuotos dėl to, kad pirkimo dokumentai nebuvo parengti tinkamai.

15264.

153Darbus, už kuriuos yra pateiktos ieškinyje išvardytos sąskaitos faktūros ieškovė atliko nekokybiškai, todėl darbų rezultatai nebuvo priimti ir atsakovės akceptuoti.

15465.

1552016 m. liepos 25 d. pateikti dokumentai buvo netinkamos kokybės. Po korekcijų pirkimo dokumentai vis tiek neatitiko viešųjų pirkimų dokumentams keliamų reikalavimų. Pirkimas iki šiol nėra paskelbtas dėl užsitęsusių ir tebevykstančių pirkimo dokumentų rengimo darbų. Suteiktų paslaugų ataskaitoje išvardytų darbų ieškovė nėra tinkamai atlikusi, todėl atsakovė nėra patvirtinusi suteiktų paslaugų ataskaitos bei akceptavusi pastarųjų darbų rezultatų. Darbus pagal Sutartį Nr. 2 ieškovas atliko nekokybiškai, todėl darbų rezultatai nebuvo atsakovo patvirtinti.

15666.

157Ieškovo argumentas, kad atsakovas ieškovo ataskaitas yra patvirtinęs papildomuose susitarimuose visiškai neatitinka faktinių aplinkybių ir klaidina, kadangi ieškovo reikalaujamos apmokėti pinigų sumos yra grindžiamos trimis dokumentais: 2018 m. vasario 7 d. suteiktų paslaugų priėmimo perdavimo aktu pagal Sutartį Nr. 1, kuris pasirašytas tik ieškovo; 2018 m. gegužės 29 d. suteiktų paslaugų ataskaita pagal Sutartį Nr. 2, kuri taip pat pasirašyta tik ieškovo; 2018 m. gegužės 29 d. suteiktų paslaugų ataskaitą pagal Sutartį Nr. 1, kuri taip pat pasirašyta tik ieškovo.

15867.

159Atsakovas 2017 m. lapkričio 20 d. negalėjo patvirtinti nei 2018 m. vasario 7 d. akto, nei 2018 m. gegužės 29 d. ataskaitų. Ieškovas patvirtino, jog papildomuose susitarimuose yra kalbama apie 2016-07-25 ir 2016-08-26 pateiktus pirkimo dokumentus, kurių koregavimo poreikis iš pateiktų šalių susirašinėjimų yra akivaizdus.

16068.

161Ieškovo argumentas, kad pats atsakovas reikalavimo dėl ataskaitų tvirtinimo nelaiko esminiu ir teisiškai reikšmingu, nes anksčiau ieškovo suteiktas paslaugas atsakovas apmokėjo ir be ieškovo ataskaitos apie suteiktas paslaugas, nepagrįstas, nes sąskaitą faktūrą Nr. TEI 171118 atsakovas apmokėjo tik 2017 m. lapkričio 22 d. suteiktų paslaugų priėmimo perdavimo aktu patvirtinęs, kad „pasirašant šį aktą paslaugos suteiktos tinkamai ir kokybiškai, o pretenzijų ir pastabų paslaugų kokybei nėra“. Toks šalių elgesys patvirtina sutartines nuostatas, pagal kurias reikalaujama, kad atsakovas akceptuotų ir patvirtintų darbų rezultatą.

16269.

163Ieškovo argumentas, kad atsakovo atsisakymą mokėti už ieškovo suteiktas paslaugas nulėmė ne formalaus ataskaitos apie suteiktas paslaugas nepatvirtinimas, tačiau ieškovo pagrįstas atsisakymas atsakovui suteikti atsakovo neatlygintinai reikalautas suteikti papildomas paslaugas, t. y. pakoreguoti rengtus pirkimo dokumentus pagal naują Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją nepagrįstas, nes ši situacija yra aiškiai sureguliuota šalių pasirašytose sutartyse. Sutarčių 3.2. punktu UAB „Teisa" įsipareigojo laikytis privalomųjų reikalavimų keliamų pirkimo dokumentams, įtvirtintų viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose, įskaitant ir poįstatyminius aktus bei vadovautis LR viešųjų pirkimų įstatymo aktualia redakcija.

16470.

165Sutarčių 5.5. punktas neturi būti taikomas tik konsultacijų paslaugų teikimo atžvilgiu. Pastarasis punktas yra įtvirtintas Sutarčių skyriuje „Atsiskaitymo" tvarka, jis yra aiškus, nedviprasmiškas ir taikytinas visoms Sutartyse aptariamoms paslaugoms, todėl galioja sutarčių teisės taisyklė, jog sutarčių sąlygų, kurios yra aiškiai išdėstytos ir nedviprasmiškos aiškinti nereikia.

16671.

167Apibendrindamas atsakovas nurodė, jog ieškovas pirkimo dokumentus pateikė vienintelį kartą, t. y. 2016-07-25 pagal Sutartį Nr.1 ir 2016-08-26 pagal Sutartį Nr.2. Pateikti pirkimo dokumentai neatitiko kokybės reikalavimų, todėl buvo nuolat taisomi. Už pirkimo dokumentų, kurie po korekcijų atitiko kokybės reikalavimus, parengimą atsakovas sumokėjo. Už likusių pirkimo dokumentų, kurie nebeatitiko reikalavimų pagal naują Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją parengimą atsakovas atsisakė mokėti vadovaujantis Sutarčių 4.2. punktu, pagal kurį UAB „Grinda" turi teisę nemokėti už nekokybiškai ir/ar ne laiku, ir/ar nesilaikant šios sutarties reikalavimų suteiktą paslaugą. Teismas konstatuoja :

168IV.

169Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

17072.

171Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

17273.

173Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

174Dėl Sutarties Nr.1

17574.

1762016 m. gegužės 25 d. šalys pasirašė Paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. T416-29 (Sutartis Nr.1; 1 t., p. 5-9). Sutarties Nr.1 1.1. punktu šalys sutarė, jog atsakovas, kaip perkančioji organizacija pateikia ieškovui reikalingus dokumentus bei informaciją ir paveda parengti: projektavimo ir statybos darbų (pagal FIDIC „Geltoną“ knygą) pirkimo dokumentus (pagal mažiausią kainą); FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimo dokumentus; esant poreikiui (pagal perkančiosios organizacijos raštu pateiktą užsakymą) teikti konsultacijas viešųjų procedūrų metu. Ieškovas Sutarties Nr.1 1.2 punktu įsipareigojo šios Sutarties Nr.1 galiojimo terminu sutinkamai su galiojančiais teisės aktais pagal nurodytus reikalavimus Techninėse specifikacijose ir sutinkamai su Sutartyje Nr.1 nustatyta tvarka suteikti pirkimo dokumentų parengimo ir konsultacijų paslaugą. Pagal šias sutarties nuostatas matyti, jog ieškovas turėjo suteikti dvejopo pobūdžio paslaugas: parengti dokumentus ir suteikti konsultacijas.

17775.

178Sutarties Nr.1 3.1 punktu ieškovas įsipareigojo teikti šią paslaugą: parengti projektavimo ir statybos darbų (pagal FIDIC „Geltoną“ knygą) pirkimo dokumentus (pagal mažiausią kainą); parengti FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros ir administravimo paslaugų pirkimo dokumentus; esant poreikiui (pagal atsakovo raštu pateiktą užsakymą) teikti konsultacijas viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo metu. Atsižvelgiant į tai, jog šalys sutarė dėl konsultacijų teikimo viešųjų procedūrų metu, o viešųjų pirkimų procedūra prasideda paskelbus viešuosius pirkimus, todėl laikytina, jog šalys Sutartimi Nr.1 sutarė, kad konsultacijos bus teikiamos pradėjus pirkimo procedūras ir tęsis iki pirkimo sutarčių su tiekėjais pasirašymo.

17976.

180Sutarties Nr.1 3.2 punktu šalys sutarė, jog pirkimo dokumentai turi būti parengti vadovaujantis aktualia Viešųjų pirkimų įstatymo redakcija.

18177.

182Sutarties Nr.1 3.5 punktu šalys sutarė, jog ieškovas privalo neatlygintinai ištaisyti nekokybiškai suteiktų paslaugų trūkumus pagal perkančiosios organizacijos pastabas, pateikti paaiškinimus, papildymus.

18378.

184Pagal Sutarties Nr.1 3.7 punktą šalys sutarė, jog atsakovui bus pateikti 6 pirkimo dokumentų egzemplioriai skaitmeninėje CD formoje. Byloje nėra ginčo, jog ieškovas tinkamai pateikė dokumentus atsakovui.

18579.

186Pagal Sutarties Nr.1 4.1.2 punktą atsakovas įsipareigojo ne vėliau, kaip per 7 darbo dienas nuo suteiktos paslaugos trūkumų pastebėjimo dienos, informuoti ieškovą apie paslaugos trūkumą.

18780.

188Sutarties Nr.1 4.2 punktu šalys sutarė, jog atsakovas turi teisę nemokėti, jei paslauga suteikta nekokybiškai ir/ar nelaiku, ir/ar nesilaikant Sutarties Nr. 1 reikalavimų.

18981.

190Sutarties Nr.1 5.1 punktu šalys sutarė dėl darbų kainos už kiekvieną darbų dalį atskirai.

19182.

192Sutarties Nr.1 5.3 punktu šalys sutarė, jog sąskaitą ir ataskaitą apie suteiktą paslaugą ieškovas pateiks atsakovui iki kito mėnesio 7 kalendorinės dienos.

19383.

194Sutarties Nr.1 5.4 punktu šalys sutarė, jog mokestis sumokamas ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo sąskaitos ir ataskaitos gavimo dienos.

19584.

196Sutarties Nr.1 5.5 punktu šalys sutarė, jog atsiskaitymas bus vykdomas pasirašius projektavimo, statybos darbų ir FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros, administravimo paslaugų sutartis ir ieškovui pateikus bei atsakovui patvirtinus ataskaitą apie suteiktas paslaugas ir sąskaitą. Pažymėtina, jog pagal prievolių teisės teoriją, jei prievolė yra sąlyginė, o sąlyga grynai valinė, t. y. sąlygos atsiradimas ar neatsiradimas priklauso tik nuo skolininko valios, tokia prievolė laikytina besąlygine, o toks sandoris – niekinis (CK 1.68 str. 4 d., 6.30 str. 5 d.; V. Mikelėnas. Prievolių teisė. Pirmoji dalis. Vilnius: Justitia, 2002, p. 89). Ši nuostata nereiškia, jog atsakovas privalo mokėti ieškovui atlikus paslaugas besąlygiškai. Darbų priėmimas ir trūkumų šalinimas yra nustatytas Sutarties Nr.1 4.1.3, 3.5 punktuose, todėl atsakovui priėmus darbus, nereiškiant pretenzijų dėl darbų trūkumų, mokėjimo susiejimas su papildoma sąlyga, priklausančia tik nuo atsakovo valios – ataskaitos bei sąskaitos patvirtinimo yra nepagrįsta ir laikytina besąlygine. Kartu pažymėtina, jog ataskaitos patvirtinimas laiko prasme yra siejamas su laiku jau po viešo pirkimo sutarčių pasirašymo, t. y. ne tik ieškovo dokumentų parengimo, bet ir atsakovo viešo konkurso pabaigos, t. y. suteikia atsakovui galimybę neatsiskaityti net ir pilnai pasinaudojus ieškovo dokumentais. Kartu atkreiptinas dėmesys, kad šalys Sutarties Nr.1 5.1 punktu sutarė dėl darbų atlikimo dalimis ir jų įkainavimo dalimis, kas leidžia manyti, jog šalys sutarė tiek dėl darbų atlikimo, tiek dėl atsiskaitymo už juos dalimis, o ne po viešo pirkimo sutarčių sudarymo. Atsižvelgiant į šią aplinkybę Sutarties Nr.1 5.5 punkto nuostata, jog atsiskaitymas bus vykdomas atsakovui patvirtinus ataskaitą ir sąskaitą laikytina besąlygine.

19785.

198Sutarties Nr.1 6.1.1 punktu šalys sutarė, jog dokumentų rengimo terminas – 1 mėnuo nuo Sutarties Nr.1 pasirašymo, su galimybe pratęsti ją dar 1 mėnesiui. Sutarties Nr.1 6.1.2 punkte šalys numatė, jog esant poreikiui, pagal atsakovo raštu pateiktą užsakymą konsultacijų teikimas viešųjų procedūrų vykdymo klausimais iki viešųjų pirkimų sutarčių pasirašymo.

19986.

2002016 m. birželio 22 d. papildomu susitarimu Nr. 1 prie Sutarties Nr.1 šalys sutarė pratęsti dokumentų rengimo terminą iki 2016 m. liepos 25 d. (1 t., p. 10).

20187.

2022016 m. liepos 25 d. ieškovas pateikė atsakovui raštą dėl dokumentų pateikimo Nr. S-1630, kuriuo pateikė dokumentus pagal Sutartį Nr. 1 (1 t., p. 13). Taigi ieškovo parengti dokumentai buvo perduoti atsakovui.

20388.

2042017 m. lapkričio 20 d. šalys sudarė papildomą susitarimą Nr. 17/64 (1 t., p. 11), kuriame nurodė, jog Sutarties Nr.1 3.1 punkte ir Techninės specifikacijos punktuose Nr. 2 ir 3 nurodyti pirkimo dokumentai parengti ir priimti bei pirkimai pradėti (Karoliniškių lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos su techninio darbo projekto parengimu rangos darbų pirkimas baigtas), tačiau dalies pirkimų procedūros dėl nenumatytų aplinkybių trunka ilgiau nei buvo planuota, todėl šalys nutarė detalizuoti išskaidant Sutarties Nr.1 5.1 punktą.

20589.

206Atsakovas teigia, jog papildomas susitarimas prie Sutarties Nr.1 buvo pasirašytas, nes užtruko dalies pirkimo dokumentų rengimas. Su šiais teiginiais negalima sutikti. Pirma, Papildomame susitarime prie Sutarties Nr.1 nurodoma, jog pirkimo dokumentai parengti ir priimti. Pastabų apie trūkumus nepareikšta. Antra, papildomame susitarime nurodoma, jog užtruko ne dokumentų rengimas, bet pirkimų procedūros. Taigi pačiame Papildomame susitarime prie Sutarties Nr.1 yra nurodyta jo sudarymo priežastis – pirkimo procedūrų užtrūkimo, o dokumentai parengti tinkamai ir priimti be pastabų. Pirkimo procedūros yra atsakovo kompetencijoje ir nebuvo Sutarties Nr.1 dalyku, todėl ieškovas nėra atsakingas dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, o dėl jų užsitęsimo yra atsakingas pats atsakovas.

20790.

2082018 m. vasario 7 d. ieškovas pateikė atsakovui perdavimo – priėmimo aktą už darbus atliktus pagal Sutartį Nr.1 - Lietaus nuotekynės įrengimas Šeškinės komplekso prieigose prikimo dokumentų parengimas (1 t., p. 15). Aktas nepasirašytas atsakovo.

20991.

2102018 m. vasario 17 d. ieškovas pateikė atsakovui sąskaitą dėl apmokėjimo už paslaugas Lietaus nuotekynės įrengimas Šeškinės komplekso prieigose prikimo dokumentų parengimas (1 t., p. 14). Sąskaita atsakovo nepasirašyta.

21192.

212Byloje nėra ginčo, jog šalys yra sutarę dėl dvejopo pobūdžio Sutarties Nr.1 vykdymo terminų: dokumentų projektų parengimas buvo siejamas su konkrečiu, apibrėžtu terminu (Sutarties Nr.1 6.1. p.). Konsultacinių paslaugų atlikimas buvo susietas su įvykiu – nuo projekto priėmimo iki sutarčių su paslaugų teikėjais pasirašymo (Sutarties Nr.1 6.1.2 p.).

21393.

214Byloje kyla ginčas dėl 5.4 ir 5.5 punktų aiškinimo ir taikymo, todėl teismas pasisako dėl šių normų aiškinimo ir taikymo. Sutarties Nr. 1 5.4 ir 5.5 punktuose yra nustatyta atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarka. Sutarties Nr.1 5.4 punktu šalys sutarė, jog mokestis sumokamas ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo sąskaitos ir ataskaitos gavimo dienos. Ataskaita ir sąskaita pateikiama iki kito mėnesio 7 kalendorinės dienos (Sutarties Nr.1 5.3 p.). Sutarties Nr.1 5.5 punktu šalys sutarė, jog atsiskaitymas bus vykdomas pasirašius projektavimo, statybos darbų ir FIDIC inžinieriaus, techninės priežiūros, administravimo paslaugų sutartis ir ieškovui pateikus bei atsakovui patvirtinus ataskaitą apie suteiktas paslaugas ir sąskaitą. Taigi, kaip matyti iš Sutarties Nr.1 minėtų punktų, abu Sutarties Nr.1 punktai nustato skirtingą atsiskaitymo tvarką. Pagal Sutarties Nr.1 esmę ir atsižvelgiant į Sutartyje Nr.1 įtvirtintas dalines paslaugas ir skirtingus paslaugos dalių įvykdymo terminus, įvertinus skirtingus terminų pobūdį (vienas susietas su terminu, kitas su įvykiu, kuris priklausydamas nuo atsakovo valios gali ir neįvykti, todėl atsakovui iš viso gali nekilti prievolė atsiskaityti už ieškovo atliktus ir priimtus darbus) darytina išvada, jog dalimis ir skirtingais laike apibrėžtais terminais mokėjimai pagal nagrinėjamus sutarties punktus priklauso nuo sutartos paslaugos dalies, kurios atlikimas yra apibrėžtas vienu ar kitu būdu laike. Be to, minėtuose punktuose vartojamos skirtingos sąvokos: 5.4 punkte nurodomas „mokestis“, o 5.5 punkte vartojama sąvoka – „atsiskaitymas“. Paprastai verslo santykiuose sąvoką atsiskaitymas vartojama kai norima nustatyti galutinį atsiskaitymą, kai iki jo atliekami tarpiniai mokėjimai. Sutarties Nr.1 5.1 punktu šalys išskyrė darbus ir jų kainas į atskiras dalis, kas leidžia manyti, jog ir atsiskaitoma turi būti atlikus tam tikrą darbų dalį. Aplinkybę, jog šalys buvo sutarę dėl darbų apmokėjimo dalimis, kai yra parengta jų dalis pagal Sutarties Nr.1 5.4 punktą įrodo ir paties atsakovo veiksmai, nes atsakovas apmokėjo dalį atliktų darbų, nors viešieji pirkimai pagal jas nebuvo pradėti ir viešųjų pirkimų sutartys dar nebuvo pasirašytos, t. y. nebuvo atsiradę 5.5 punkte sutartos sąlygos. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes darytina išvada, jog Sutarties Nr. 1 5.4 punktu šalys sutarė dėl apmokėjimo už ieškovo atliktus ir priimtus darbus, kurių atlikimas buvo siejamas su konkrečiu terminu, o 5.5 punktu šalys sutarė dėl galutinio atsiskaitymo už paslaugas, kurių atlikimas buvo siejamas su įvykiu, t. y. konsultavimo paslaugų suteikimu iki viešo pirkimo tiekimo sutarčių pasirašymo.

21594.

216Kaip minėta, ieškovas dokumentus pagal Sutartį Nr.1 pateikė 2016 m. rugpjūčio 26 d. (1 t., p. 23). Iš 2017 m. lapkričio 20 d. Papildomo susitarimo prie Sutarties Nr.1 matyti, jog ieškovas parengė, o atsakovas priėmė ieškovo parengtus dokumentus. Byloje nėra duomenų, jog atsakovo dokumentai po jų priėmimo turėtų kokių nors trūkumų ir atsakovas būtų prašęs ištaisyti trūkumus Sutarties Nr.1 4.1.3 punkto nustatyta tvarka. Nei teisės aktai, nei Sutartis Nr.1 nenumato imperatyvios formos darbams priimti, todėl Papildomas susitarimas prie Sutarties Nr.1 yra tinkama forma darbų perdavimui – priėmimui, kuriame yra aiškiai išreikšta šalių valia. Atsakovo atsikirtimai, jog elektroniniai laiškai patvirtina, kad darbai buvo atlikti nekokybiškai yra atmestini, nes, pirma, teiginiai yra deklaratyvaus pobūdžio neįrodžius kokių konkrečių Sutarties Nr.1 ir joje nurodytų dokumentų, neatitinka ieškovo atlikta paslauga. (CPK 178 str.). Antra, svarbiausia, atsakovo nurodomi elektroniniai laiškai apie galimus trūkumus yra siųsti iki ieškovo darbų priėmimo, t. y. papildomo susitarimo pasirašymo, todėl neturi teisinės reikšmės ir neįrodo, jog nurodytos pastabos nebuvo ištaisytos iki priėmimo. Atsakovo teiginiai, kad dokumentai nebuvo paruošti pagal galiojančią redakciją yra atmestini, nes atsakovas priėmė darbus ir nepareiškė pastabų dėl jų neatitikimo galiojančiai įstatymo redakcijai, o šiuos argumentus pradėjo reikšti teisminio nagrinėjimo metu, t. y. priimant dokumentus, jų priėmimo metu jie atitiko atsakovo keliamus reikalavimus. Šią aplinkybę patvirtina ir atsakovo 2017 m. spalio 10 d. elektroninis laiškas, kuriame atsakovas nurodo, jog „galėsime pasirašyti papildomus susitarimus, tuomet jums raštu pateiksime prašymus atnaujinti jau parengtus pirkimo dokumentus pagal naująjį viešųjų pirkimų įstatymą“. Iš šio laiško matyti, jog atsakovą tenkina ieškovo atliktos paslaugos ir dokumentų atitikimas galiojančiam įstatymui bus atliekamas pagal pateiktą naują papildomą atsakovo prašymą atnaujinti dokumentus, t. y. atsakovas prašys atlikti papildomas paslaugas, kai priims ieškovo atliktas paslaugas.

21795.

218Ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti skolą už atliktas paslaugas rengiant dokumentų paketus, bet nereiškė reikalavimo priteisti skolą už konsultavimo paslaugas. Teismas nustatė, jog apmokėjimą už dokumentų rengimą reglamentuoja Sutarties Nr.1 5.4 punktas, kuriame nustatyta, kad sumokama pagal pateiktą sąskaitą ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo sąskaitos bei ataskaitos gavimo dienos. Sąskaita ir ataskaita pagal Sutartį Nr.1 dėl 4 501,20 EUR buvo pateikta atsakovui 2018 m. vasario 7 d., tuomet terminas joms apmokėti baigėsi 2018 m. kovo 9 d. Sąskaita dėl 9 220,20 EUR apmokėjimo ir ataskaita buvo pateikta 2018 m. gegužės 29 d. ir turėjo būti apmokėta iki 2018 m. birželio 28 d. Atsakovas šalių sutartais terminais ir tvarka neįvykdė savo įsipareigojimų, todėl ieškovo reikalavimas dėl 13 721,40 EUR priteisimo pagal Sutartį Nr.1 yra pagrįstas ir tenkintinas.

219Dėl Sutarties Nr.2

22096.

2212016 m. liepos 27 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė Paslaugų pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 16/07-2/TU16-40 (1 t., p. 18-21). Šia Sutartimi Nr. 2 ieškovas įsipareigojo parengti dvejus dujinio chromatografo ir vakuuminio ekskavatoriaus pirkimo dokumentus ir, esant poreikiui (pagal atsakovo rašytinį prašymą), teikti konsultacijas (Sutarties 1.1. p.). Sutarties 3.1.1. punktu ieškovas įsipareigojo parengti dujinio chromatografo ir vakuuminio ekskavatoriaus pirkimo dokumentus.

22297.

2232016 m. rugpjūčio 26 d. ieškovas raštu dėl dokumentų pateikimo pateikė atsakovui Sutartyje Nr.2 nurodytus dokumentus (1 t., p. 23).

22498.

2252017 m. liepos 27 d. šalys sudarė Papildomą susitarimą Nr. 17/63 prie Sutarties Nr. 2 (1 t., p. 22), kuriuo nusprendė detalizuoti Sutarties Nr. 2 5.1. punktą. Šiame papildomame susitarime šalys nurodė, jog Sutarties Nr. 2 3.1.1. punkte nurodyti pirkimo dokumentai parengti ir priimti, tačiau pirkimų vykdymas dėl nenumatytų aplinkybių trunka ilgiau nei planuota, šalys nutarė išskaidyti darbų kainą, nustatytą Sutarties Nr.2 5.1 punkte.

22699.

227Atsakovas teigia, jog papildomas susitarimas prie Sutarties Nr.2 buvo pasirašytas, nes užtruko dalies pirkimo dokumentų rengimas. Su šiais teiginiais negalima sutikti. Pirma, Papildomame susitarime prie Sutarties Nr.2 nurodoma, jog pirkimo dokumentai parengti ir priimti. Antra, papildomame susitarime nurodoma, jog užtruko ne dokumentų rengimas, bet pirkimų procedūros. Taigi pačiame Papildomame susitarime prie Sutarties Nr.2 yra nurodyta jo sudarymo priežastis – pirkimo procedūrų užtrūkimo, o dokumentai parengti ir priimti. Pirkimo procedūros yra atsakovo kompetencijoje ir nebuvo Sutarties Nr.2 dalyku, todėl ieškovas nėra atsakingas dėl užsitęsusių pirkimo procedūrų, o dėl jų užsitęsimo yra atsakingas pats atsakovas.

228100.

2292018 m. gegužės 29 d. ieškovas pateikė suteiktų paslaugų ataskaitą atsakovui (1 t., p. 25).

230101.

2312018 m. gegužės 29 d. ieškovas pateikė atsakovui sąskaitą už atliktus darbus pagal Sutartį Nr.2. (1 t., p. 25).

232102.

233Sutarties Nr.1 ir Sutarties Nr.2 šioje byloje nagrinėtos sąlygos yra identiškos, todėl teismas pakartotinai nepasisako ir neaiškina identiškų sutarčių sąlygų ir Sutarties Nr.2 sąlygas aiškina ir taiko jas analogiškai, kaip buvo taikyta Sutarties Nr. 1 aiškinime.

234103.

235Ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti skolą už atliktas paslaugas rengiant dokumentų paketus, bet nereiškė reikalavimo priteisti skolą už konsultavimo paslaugas. Teismas nustatė, jog apmokėjimą už dokumentų rengimą reglamentuoja Sutarties Nr.2 5.4 punktas, kuriame nustatyta, kad sumokama pagal pateiktą sąskaitą ne vėliau, kaip per 30 dienų nuo sąskaitos bei ataskaitos gavimo dienos. Sąskaita ir ataskaita pagal Sutartį Nr.2 dėl 8 712 EUR buvo pateikta atsakovui 2018 m. gegužės 29 d. ir turėjo būti apmokėta iki 2018 m. birželio 28 d. Atsakovas šalių sutartais terminais ir tvarka neįvykdė savo įsipareigojimų, todėl ieškovo reikalavimas dėl 8 712 EUR priteisimo pagal Sutartį Nr.1 yra pagrįstas ir tenkintinas.

236104.

237Taigi, ieškovo reikalavimai, kad atsakovas liko neatsiskaitęs su ieškovu už atliktas paslaugas 22 433,20 EUR yra pagrįsti ir tenkinti (CK 6.38 str., 6.63 str., 6.205 str., 6.720 str.).

238105.

239Sutarties Nr.1 ir Sutarties Nr.2 5.6 punktu šalys sutarė, jog laiku neįvykdžius sutartinių įsipareigojimų bus mokami 0,02 procentų dydžio delspinigiai. Atsakovas neginčijo delspinigių paskaičiavimų. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas praleido šalių sutartus apmokėjimo už suteiktas paslaugas terminus, reikalavimas dėl 118,78 EUR delspinigių priteisimo laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CK 6.71 str.).

240106.

241Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 8 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimų prevencijos įstatymo 3 str.).

242107.

243Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

244Dėl bylinėjimosi išlaidų

245108.

246Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

247109.

248Ieškovas sumokėjo 507 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 26). Ieškovas patyrė išlaidas advokato pagalbai apmokėti: 1 875,50 EUR (1 t., p. 121-125). Bendros ieškovo bylinėjimosi išlaidos 2 385,50 EUR. Įvertinus patenkintų ir atmestų reikalavimų proporciją, ieškovui iš atsakovų priteistina 2 385,50 EUR bylinėjimosi išlaidų.

249110.

250Teismas patyrė 1,79 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

251111.

252Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

253tenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui UAB „Teisa“ (į. k. 303160372) iš atsakovo UAB „Grinda“ (į. k. 120153047), 22 433,20 EUR (dvidešimt du tūkstančius keturis šimtus trisdešimt tris euro ir 20 euro centų) skolos už suteiktas paslaugas, 118,78 EUR (vieną šimtą aštuoniolika euro ir 78 euro centus) delspinigių, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 22 551,98 EUR (dvidešimt dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt vieno ir 98 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2016 m. rugsėjo 27 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2 385,50 EUR (du tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt penkis euro ir 50 euro centų) bylinėjimosi išlaidų. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Priteisti iš atsakovo 22 433,20 EUR skolos.... 9. 1.2.... 10. Priteisti iš atsakovo 118,78 EUR delspinigių.... 11. 1.3.... 12. Priteisti 8 procentų dydžio procesines palūkanas.... 13. 1.4.... 14. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 15. 2.... 16. Ieškovas nurodė, jog ieškovas bei atsakovas 2016-05-25 sudarė Paslaugų... 17. 3.... 18. Pagal Sutartį Nr.1 ieškovo suteiktų paslaugų rezultatas atsakovui buvo... 19. 4.... 20. Ieškovas ir atsakovas taip pat sudarė 2016-07-27 Paslaugų pirkimo -... 21. 5.... 22. Pagal Sutartį Nr.2 ieškovo suteiktų paslaugų rezultatas atsakovui buvo... 23. 6.... 24. Ieškinio teikimo dieną pagal aukščiau nurodytas tris PVM sąskaitas... 25. 7.... 26. Tiek Sutarties Nr.1, tiek ir Sutarties Nr.2 4.1.2 p. numatyta, kad... 27. 8.... 28. Tiek Sutarties Nr.1, tiek ir Sutarties Nr.2 5.4 p. numatyta, kad „Mokestis... 29. 9.... 30. Tiek 2016-05-25 Sutarties, tiek ir 2016-07-27 Sutarties 5.6 p. šalys buvo... 31. 10.... 32. Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., skolininkas taip pat privalo mokėti... 33. II.... 34. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 35. 11.... 36. Atsakovas UAB „Grinda“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko... 37. 12.... 38. Atsakovas nurodė, jog UAB „Grinda" apklausos būdu vykdė mažos vertės... 39. 13.... 40. 2016-05-25 Sutartimi šalys susitarė dėl projektavimo ir statybos darbų... 41. 13.1.... 42. Techninių specifikacijų 2 dalyje numatyta, kad projektą sudaro šios... 43. 14.... 44. Ieškovas paslaugas turėjo suteikti vadovaudamasis Techninių specifikacijų... 45. 15.... 46. Sutartimi Nr.1 šalys susitarė, kad paslaugos privalo būti suteiktos laiku ir... 47. 16.... 48. Šalys numatė, kad paslauga pradedama teikti nuo Sutarties Nr. 1 pasirašymo... 49. 16.1.... 50. Apibrėžtą konkrečia data, taikomą paslaugoms, susijusioms su pirkimo... 51. 16.2.... 52. Apibrėžtą įvykiu, t. y. iki sutarčių su projektuotojais, statybininkais,... 53. 17.... 54. Toks terminų išskyrimas atitiko Sutarties Nr. 1 siekiamą tikslą ir prasmę:... 55. 18.... 56. 2016 m. birželio 22 d. šalys pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie... 57. 18.1.... 58. Šalys Sutarties Nr. 1 5.1. punkte nustatė sutarties kainą: projektavimo ir... 59. 19.... 60. Atsižvelgiant į tai, kad dalies pirkimų dokumentų rengimas truko ilgiau nei... 61. 20.... 62. Šalys Sutartimi Nr.1 susitarė, kad atsiskaitymas bus vykdomas pasirašius... 63. 21.... 64. Techninės specifikacijos 1 punkte įtvirtinta, kad siekiamas tikslas -... 65. 22.... 66. 2016 m. liepos 25 d., t. y. paskutinę pirkimo dokumentų rengimo termino... 67. 23.... 68. Atsakovė 2017 m. lapkričio 22 d., t. y. praėjus daugiau nei metams nuo... 69. 24.... 70. Visus kitus darbus, už kuriuos yra pateiktos ieškinyje išvardytos sąskaitos... 71. 25.... 72. Kiekvieno pirkimo dokumentų parengimo atveju būtina, kad Atsakovas... 73. 26.... 74. Atsakovė apmokėjo už paslaugas pagal sąskaitą faktūrą 2017-11-22 PVM... 75. 27.... 76. Didžiąją dalį viešųjų pirkimų skelbia Vilniaus miesto savivaldybė,... 77. 28.... 78. Ieškovei itin ilgą laiką koreguojant pirkimų dokumentus, 2017 m. liepos 1... 79. 29.... 80. Vilniaus miesto lietaus nuotekynės tinklų inventorizavimo, duomenų... 81. 30.... 82. Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Vilniaus mieste" FIDIC... 83. 31.... 84. Apibendrinant atsakovė nurodė, kad Suteiktų paslaugų ataskaitoje... 85. 32.... 86. 2018 m. balandžio 10 d. 9.30 val. UAB „Grinda" patalpose įvyko susitikimas... 87. 33.... 88. Ieškovės pareiga parengti pirkimo dokumentus, atitinkančius aktualią... 89. 34.... 90. Dėl sutarties Nr. 2 atsakovė nurodė, jog UAB „Grinda" apklausos būdu... 91. 35.... 92. Sutartimi Nr. 2 šalys susitarė dėl dvejų dujinio chromatografo ir... 93. 36.... 94. Sutarties Nr.2 nuostatos analogiškos Sutarties Nr.1 nuostatoms, todėl... 95. 37.... 96. Techninės specifikacijos 1 dalyje numatyta, kad pirkimo tikslas - parengti... 97. 38.... 98. Sutartimi Nr. 2 šalys susitarė, kad paslaugos privalo būti suteiktos laiku... 99. 39.... 100. Šalys numatė, kad paslauga pradedama teikti nuo Sutarties Nr.2 pasirašymo... 101. 40.... 102. Toks terminų išskyrimas atitiko Sutarties Nr.2 siekiamą tikslą ir prasmę:... 103. 41.... 104. Šalys Sutarties Nr. 1 5.1. punkte nustatė sutarties kainą: Dujinio... 105. 42.... 106. Atsižvelgiant į tai, kad dalies pirkimų dokumentų rengimas truko ilgiau nei... 107. 43.... 108. Šalys Sutartimi Nr.2 susitarė, kad atsiskaitymas bus vykdomas pasirašius... 109. 44.... 110. Sutarties Nr.2 sudarymo tikslas yra įgyvendinti dujinio chromatografo ir... 111. 45.... 112. 2018-05-29 PVM sąskaitoje faktūroje Serija TEI Nr. 180510 ir 2018-05-29... 113. 46.... 114. Pirkimo dokumentus pagal Sutartį Nr.2 ieškovė pateikė paskutinę pirkimo... 115. 47.... 116. Ieškovei itin ilgą laiką koreguojant pirkimų dokumentus, 2017 m. liepos 1... 117. III.... 118. Dubliko santrauka... 119. 48.... 120. Ieškovas, susipažinęs su atsakovo atsiliepimu, pateikė dubliką, kuriame... 121. 49.... 122. Sutartimi Nr.1 ir Sutartimi Nr.2 šalys susitarė dėl keleto paslaugų: pirma,... 123. 50.... 124. Šalys abiejų Sutarčių Papildomais susitarimais Nr. 17/63 ir Nr. 17/64... 125. 51.... 126. Pagal Sutartį Nr.1 ieškovo suteiktų paslaugų rezultatas atsakovui buvo... 127. 52.... 128. Atmestini atsakovo argumentai, kad ieškovas koregavo pirkimo dokumentus,... 129. 53.... 130. Atsakovas atsiliepimu teigia, kad Sutarčių 5.5. numatytų sąlygos... 131. 54.... 132. Atsikirsdamas dėl atsakovo argumento, jog ataskaitos nebuvo patvirtintos,... 133. 55.... 134. Atsikirsdamas į atsakovo argumentą, jog pagal Sutarčių 5.5 punktą... 135. 56.... 136. Viešųjų pirkimų tarnybos 2014-2016 m. duomenimis vidutinė atviro konkurso... 137. 57.... 138. Atsakovas netinkamai ir nesąžiningai aiškina Sutarčių 3.2 p. nuostatas,... 139. IV. Tripliko santrauka... 140. 58.... 141. Ginčo dėl pirkimo dokumentų perdavimo 2016 m. liepos ir rugpjūčio... 142. 59.... 143. Iš šalių susirašinėjimo matyti, kad vyko intensyvus pirkimo dokumentų... 144. 60.... 145. Pažymime, kad šalių susirašinėjimo dėl pirkimo dokumentų taisymo bei... 146. 61.... 147. Iš 2017 m. spalio 10 d. atsakovo elektroninio laiško ieškovui matyti, kad... 148. 62.... 149. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimų dokumentų rengimas truko ilgiau nei buvo... 150. 63.... 151. Sąskaita už paslaugas, už kurias atsakovas sumokėjo, buvo pateikta praėjus... 152. 64.... 153. Darbus, už kuriuos yra pateiktos ieškinyje išvardytos sąskaitos faktūros... 154. 65.... 155. 2016 m. liepos 25 d. pateikti dokumentai buvo netinkamos kokybės. Po... 156. 66.... 157. Ieškovo argumentas, kad atsakovas ieškovo ataskaitas yra patvirtinęs... 158. 67.... 159. Atsakovas 2017 m. lapkričio 20 d. negalėjo patvirtinti nei 2018 m. vasario 7... 160. 68.... 161. Ieškovo argumentas, kad pats atsakovas reikalavimo dėl ataskaitų tvirtinimo... 162. 69.... 163. Ieškovo argumentas, kad atsakovo atsisakymą mokėti už ieškovo suteiktas... 164. 70.... 165. Sutarčių 5.5. punktas neturi būti taikomas tik konsultacijų paslaugų... 166. 71.... 167. Apibendrindamas atsakovas nurodė, jog ieškovas pirkimo dokumentus pateikė... 168. IV.... 169. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 170. 72.... 171. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 172. 73.... 173. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 174. Dėl Sutarties Nr.1... 175. 74.... 176. 2016 m. gegužės 25 d. šalys pasirašė Paslaugų pirkimo – pardavimo... 177. 75.... 178. Sutarties Nr.1 3.1 punktu ieškovas įsipareigojo teikti šią paslaugą:... 179. 76.... 180. Sutarties Nr.1 3.2 punktu šalys sutarė, jog pirkimo dokumentai turi būti... 181. 77.... 182. Sutarties Nr.1 3.5 punktu šalys sutarė, jog ieškovas privalo neatlygintinai... 183. 78.... 184. Pagal Sutarties Nr.1 3.7 punktą šalys sutarė, jog atsakovui bus pateikti 6... 185. 79.... 186. Pagal Sutarties Nr.1 4.1.2 punktą atsakovas įsipareigojo ne vėliau, kaip per... 187. 80.... 188. Sutarties Nr.1 4.2 punktu šalys sutarė, jog atsakovas turi teisę nemokėti,... 189. 81.... 190. Sutarties Nr.1 5.1 punktu šalys sutarė dėl darbų kainos už kiekvieną... 191. 82.... 192. Sutarties Nr.1 5.3 punktu šalys sutarė, jog sąskaitą ir ataskaitą apie... 193. 83.... 194. Sutarties Nr.1 5.4 punktu šalys sutarė, jog mokestis sumokamas ne vėliau,... 195. 84.... 196. Sutarties Nr.1 5.5 punktu šalys sutarė, jog atsiskaitymas bus vykdomas... 197. 85.... 198. Sutarties Nr.1 6.1.1 punktu šalys sutarė, jog dokumentų rengimo terminas –... 199. 86.... 200. 2016 m. birželio 22 d. papildomu susitarimu Nr. 1 prie Sutarties Nr.1 šalys... 201. 87.... 202. 2016 m. liepos 25 d. ieškovas pateikė atsakovui raštą dėl dokumentų... 203. 88.... 204. 2017 m. lapkričio 20 d. šalys sudarė papildomą susitarimą Nr. 17/64 (1 t.,... 205. 89.... 206. Atsakovas teigia, jog papildomas susitarimas prie Sutarties Nr.1 buvo... 207. 90.... 208. 2018 m. vasario 7 d. ieškovas pateikė atsakovui perdavimo – priėmimo aktą... 209. 91.... 210. 2018 m. vasario 17 d. ieškovas pateikė atsakovui sąskaitą dėl apmokėjimo... 211. 92.... 212. Byloje nėra ginčo, jog šalys yra sutarę dėl dvejopo pobūdžio Sutarties... 213. 93.... 214. Byloje kyla ginčas dėl 5.4 ir 5.5 punktų aiškinimo ir taikymo, todėl... 215. 94.... 216. Kaip minėta, ieškovas dokumentus pagal Sutartį Nr.1 pateikė 2016 m.... 217. 95.... 218. Ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti skolą už atliktas paslaugas... 219. Dėl Sutarties Nr.2... 220. 96.... 221. 2016 m. liepos 27 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė Paslaugų pirkimo –... 222. 97.... 223. 2016 m. rugpjūčio 26 d. ieškovas raštu dėl dokumentų pateikimo pateikė... 224. 98.... 225. 2017 m. liepos 27 d. šalys sudarė Papildomą susitarimą Nr. 17/63 prie... 226. 99.... 227. Atsakovas teigia, jog papildomas susitarimas prie Sutarties Nr.2 buvo... 228. 100.... 229. 2018 m. gegužės 29 d. ieškovas pateikė suteiktų paslaugų ataskaitą... 230. 101.... 231. 2018 m. gegužės 29 d. ieškovas pateikė atsakovui sąskaitą už atliktus... 232. 102.... 233. Sutarties Nr.1 ir Sutarties Nr.2 šioje byloje nagrinėtos sąlygos yra... 234. 103.... 235. Ieškovas pareiškė reikalavimą priteisti skolą už atliktas paslaugas... 236. 104.... 237. Taigi, ieškovo reikalavimai, kad atsakovas liko neatsiskaitęs su ieškovu už... 238. 105.... 239. Sutarties Nr.1 ir Sutarties Nr.2 5.6 punktu šalys sutarė, jog laiku... 240. 106.... 241. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines... 242. 107.... 243. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 244. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 245. 108.... 246. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 247. 109.... 248. Ieškovas sumokėjo 507 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 26). Ieškovas patyrė... 249. 110.... 250. Teismas patyrė 1,79 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 251. 111.... 252. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 253. tenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui UAB „Teisa“ (į. k. 303160372) iš...