Byla e2-1076-429/2017
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „BnP Finance“ ieškinį atsakovui A. V. dėl skolos, palūkanų, delspinigių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 86,70 Eur negrąžintos kredito dalies, 12,55 Eur kredito mokesčio, 161,17 Eur palūkanų, 8,93 Eur delspinių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 15,00 Eur žyminio mokesčio ir 121,00 Eur procesinių dokumentų rengimo išlaidų.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2016 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.).

5Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str., 286 str.).

6Teismas

konstatuoja:

7UAB „Credit day“ ir atsakovas 2014 m. spalio 10 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį

8Nr. ( - ) (toliau – ir Sutartis), kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 86,70 Eur kreditas 45 kalendorinių dienų laikotarpiui. UAB „Credit day“ 2014 m. spalio 10 d. pervedė pinigus atsakovui.

9Vadovaujantis Sutarties 10 p., atsakovui kredito grąžinimo terminas pratęstas iki 2015 m. gegužės 4 d. Atsakovas 2015 m. kovo 30 d. Sutarties Specialiosiomis sąlygomis įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą iki 2015 m. gegužės 4 d. ir sumokėti 12,55 Eur bei mokėti 117,41 proc. fiksuotų metinių palūkanų normą nuo pirmos kredito suteikimo dienos iki visiško kredito grąžinimo dienos.

102016 m. lapkričio 23 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ) ir jos priedais Nr. 1 ir Nr. 3 UAB „Credit day“ perleido ieškovei AB BnP Finance reikalavimo teisę į atsakovo skolą pagal Sutartį.

112016 m. lapkričio 23 d. ieškovas elektroniniu paštu informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą ir nurodė, kad skolą sudaro 126,00 Eur. Ieškovė 2016 m. lapkričio 23 d. pranešimu, kuris buvo išsiųstas atsakovui paštu, nurodė, kad jo skola ieškovei sudaro 269,35 Eur.

12Dėl skolos priteisimo

13CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

14CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 str. 1 d. bei Sutarties Bendrųjų sąlygų 3.3.1. p. ir 2015 m. kovo 20 d. Specialiosiomis sąlygomis, iš atsakovo priteistina 86,70 Eur skola ir

1512,55 Eur kredito mokesčio.

16Dėl palūkanų priteisimo

17Ieškovė taip pat paskaičiavo atsakovui 117,41 proc. pelno (mokėjimo) palūkanų nuo termino įvykdyti prievolę pabaigos (2015 m. gegužės 4 d.) iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos (2016 m. lapkričio 23 d.), iš viso už 570 dienas, t. y. 161,17 Eur (86x117,41 proc.)/360x570).

18Atsakovui už naudojimąsi kreditu atsirado pareiga paskolos davėjui mokėti sutartimi nustatytas palūkanas (CK 6.872 str. 1 d.), o praleidus prievolės įvykdymo terminą, jam atsiranda pareiga paskolos davėjui mokėti įstatymu nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita (CK 6.874 str. 1 d.). UAB „Credit day“ ir atsakovas Vartojimo kredito sutarties Bendrųjų sąlygų 6.2. punktu susitarė, kad kredito palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki kredito visiško grąžinimo kredito davėjui. 2015 m. kovo 20 d. UAB „Credit day“ ir atsakovas Vartojimo kredito sutarties Specialiosiomis sąlygomis taip pat susitarė, kad mokėjimo palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo pirmos kredito suteikimo dienos ir skaičiuojamos iki viso kredito grąžinimo kredito davėjui.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. vasario 5 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016 pažymėjo, kad vartojimo sutartyje draudžiama įtvirtinti nesąžiningas sąlygas, o jei tokios įtvirtintos, vartotojui neprivaloma jų laikytis, tai teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti savo iniciatyva (ex officio) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K. ir kt v. Danske bank A/S, bylos Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 791-oji DNSB v. AB ,,Grigiškės“, bylos Nr. 3K-3-211/2008; kt.). Tokios nuostatos laikomasi ir vertinant vartojimo kredito sutarties sąlygas dėl palūkanų dydžio.

20Vartojimo kredito įstatymo (nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 1 d. ir nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. vasario 1 d. galiojusios įstatymo redakcijos) 21 straipsnyje nustatyti tam tikri reikalavimai dėl bendros vartojimo kredito kainos: ji turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito davėjo ir vartojimo kredito gavėjo interesų pusiausvyros (šio straipsnio 1 dalis). Dėl to teismas, spręsdamas ginčą dėl vartojimo kredito sutartimi nustatytų palūkanų priteisimo, turi patikrinti, ar šalių nustatytų palūkanų, sudarančių bendrą kredito kainą, dydis protingas, pagrįstas, sąžiningas, atitinka abiejų šalių interesų pusiausvyrą. Įstatyme nustatyta prezumpcija, kad bendra vartojimo kredito kaina neatitinka šio įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatytos bendros vartojimo kredito kainos metinė norma sutarties sudarymo momentu didesnė kaip 200 proc. (Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 2 dalis). Tai reiškia, kad tokiais atvejais, kai bendra vartojimo kredito kainos metinė norma didesnė kaip 200 proc., pripažįstama, jog kaina neatitinka Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio reikalavimų, tačiau kita sutarties šalis (kredito įstaiga), gali šią prezumpciją nuginčyti (įrodyti, kad kaina atitinka minėtus įstatymo reikalavimus). Tačiau toks teisinis reglamentavimas nereiškia, kad bendra vartojimo kredito kaina, neviršijanti šio dydžio, visais atvejais atitinka Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio reikalavimus. Tokiais atvejais, kai bendra kredito kaina neviršija įstatyme nustatytos maksimalios ribos (200 proc.), ji turi būti vertinama pagal Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio kriterijus ir gali būti pripažinta jų neatitinkančia bei dėl to mažintina.

21Teismas, spręsdamas dėl bendros vartojimo kredito kainos (pelno palūkanų) mažinimo, turi atsižvelgti į Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes: šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, kreditoriaus išlaidas, vartojimo kredito sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Spręsdamas dėl palūkanų dydžio teisėtumo, teismas turi atkreipti dėmesį į tai, kad sutarties šalys privalo vykdyti vartojimo kredito sutartimi prisiimtus įsipareigojimus; kredito gavėjas, pasirašydamas kredito sutartį, susitarė dėl palūkanų dydžio, su tokiu palūkanų dydžiu susipažino ir savo parašu patvirtino sutikimą; smulkusis vartojimo kreditas paprastai imamas trumpam laikotarpiui, todėl palūkanos už tokio tipo kreditus būna didesnės. Taigi būtina įvertinti tiek kredito davėjo pareigą skolinti atsakingai, tiek ir kredito gavėjo pareigą skolintis atsakingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „LSV Intergroup“ v. R. Ž., bylos Nr. 3K-3-485-916/2015).

22Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė, perėmusi reikalavimą iš UAB „Credit day“ tą pačią dieną, t. y. 2015 m. lapkričio 23 d. parašė du skirtingus raštus atsakovui, iš kurių viename nurodė, kad atsakovo skola sudaro 126,00 Eur, o kitame nurodė, kad atsakovo skola sudaro 269,35 Eur. Be to, bylioje nėra pateikta įrodymų, kad prieš išduodant kreditą atsakovui, buvo patikrinta jo kredito istorija ir įvertinama jo galimybė grąžinti suteiktą kreditą.

23Atsižvelgiant į paskolintos kredito sumos (86,70 Eur) ir prašomų priteisti mokėjimo palūkanų dydį (161,17 Eur), į tai, kad prašomos priteisti mokėjimo palūkanos sudaro 185,89 procentus atsakovui suteiktos paskolos, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, taip pat, atsižvelgus į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį prisijungimo būdu buvo silpnesnioji sutarties pusė, sudarydamas sutartį nuotoliniu būdu negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinti skolinimosi rizikos, teismo iniciatyva prašomų priteisti mokėjimo palūkanų dydis yra mažintinas kaip prieštaraujantis Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje įtvirtintiems kriterijams. Išdėstytų argumentų pagrindu ieškovės reikalavimas dalyje dėl palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistina 80,59 Eur mokėjimo (pelno) palūkanų laikotarpiu nuo 2015 m. gegužės 4 d. iki 2016 m. lapkričio 23 d., o likusioje dalyje reikalavimas atmestinas kaip prieštaraujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams (CK 1.5 str. 2 d., 6.251 str., 6.261 str.).

24Dėl delspinigių

25UAB „Credit day“ ir atsakovas Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1 punktu susitarė, kad atsakovas sutarties neįvykdymo atveju mokės 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo laiku nesumokėtų sumų. Atsižvelgiantį į tai, iš atsakovo priteistina 8,93 Eur delspinigių (99,25x0,05 proc.x180 d.)

26Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos, proporcingai tenkintų reikalavimų daliai - 95,31 Eur, t. y. 136x70,08 proc./100 proc. (15,00 Eur žyminio mokesčio + 121,00 Eur procesinių dokumentų rengimo išlaidų) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d.).

27Iš atsakovo valstybei nepriteistina išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma yra mažesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

28Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 - 286 straipsniais, teismas

Nutarė

29Ieškinį tenkinti iš dalies.

30Priteisti iš atsakovo A. V., a. k. ( - ) ieškovei akcinei bendrovei „BnP Finance“, į. k. 302447985, 86,70 Eur (aštuoniasdešimt šešis eurus 70 ct) negrąžinto kredito, 12,55 Eur (dvylika eurų 55 ct) kredito mokesčio, 80,59 Eur Eur (aštuoniasdešimt eurų 59 ct) mokėjimo palūkanų, 8,93 Eur (aštuonis eurus 93 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (188,77 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (201 m. gruodžio 6 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 95,31 Eur (devyniasdešimt penkis eurus 31 ct) bylinėjimosi išlaidų.

31Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso 287 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

32Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu,... 2. Teismas... 3. Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 86,70 Eur... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2016 m. gruodžio 13 d. Lietuvos... 5. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių,... 6. Teismas... 7. UAB „Credit day“ ir atsakovas 2014 m. spalio 10 d. sudarė Vartojimo... 8. Nr. ( - ) (toliau – ir Sutartis), kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas... 9. Vadovaujantis Sutarties 10 p., atsakovui kredito grąžinimo terminas... 10. 2016 m. lapkričio 23 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. ( - ) ir jos... 11. 2016 m. lapkričio 23 d. ieškovas elektroniniu paštu informavo atsakovą apie... 12. Dėl skolos priteisimo... 13. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai... 14. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti... 15. 12,55 Eur kredito mokesčio.... 16. Dėl palūkanų priteisimo... 17. Ieškovė taip pat paskaičiavo atsakovui 117,41 proc. pelno (mokėjimo)... 18. Atsakovui už naudojimąsi kreditu atsirado pareiga paskolos davėjui mokėti... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. vasario 5 d. nutartyje civilinėje... 20. Vartojimo kredito įstatymo (nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2015 m. sausio 1 d. ir... 21. Teismas, spręsdamas dėl bendros vartojimo kredito kainos (pelno palūkanų)... 22. Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovė, perėmusi reikalavimą iš UAB „Credit... 23. Atsižvelgiant į paskolintos kredito sumos (86,70 Eur) ir prašomų priteisti... 24. Dėl delspinigių... 25. UAB „Credit day“ ir atsakovas Sutarties Bendrųjų sąlygų 9.1 punktu... 26. Patenkinus ieškinį iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistinos jos... 27. Iš atsakovo valstybei nepriteistina išlaidų, susijusių su procesinių... 28. Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 29. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Priteisti iš atsakovo A. V., a. k. ( - ) ieškovei akcinei bendrovei „BnP... 31. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 32. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...