Byla B2-239-258/2017
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismas, teisėja Rita Kisielienė, Sekretorė Eglė Čeponienė, Viešame teismo posėdyje išnagrinėjus bankrutavusios UAB „LRG farmacija“ bankroto administratoriaus prašymą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2005m. balandžio 15 d. nutartimi UAB „LRG farmacija“ iškelta bankroto byla, nuo 2009m. vasario 19d. įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Jupoga“ Vilniaus apygardos teismo 2011m. birželio 9 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusi, paskelbta likviduojama, įmonės likvidavimo terminas buvo pratęstas iki 2017-11-24d..

3Vilniaus apygardos teismas 2005 m. gruodžio 23 d. nutartimi patvirtino BUAB „LRG farmacija“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų, kylančių iš darbo santykių, sąrašą, 2-os eilės kreditorių – Vilniaus apskr.. VMI ir VSDFV Vilniaus sk. reikalavimus bei 3-ios eilės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą. BUAB „LRG farmacija“ kreditorių sąrašas buvo patikslintas 2006 m. sausio 12 d., 2006 m. vasario 1 d., 2006 m. balandžio 25 d., 2006 m. gegužės 11 d., 2006 m. rugpjūčio 25 d., 2008 m. vasario 12 d., 2008 m. balandžio 22 d., 2008 m. birželio 26 d., 2009 m. vasario 9 d., 2010 m. lapkričio 15 d., 2011 m. balandžio 01 d., 2011 m. balandžio 08 d., 2011 m. balandžio 19 d., 2011 m. liepos 04 d., 2014 m. balandžio 22 d., 2014 m. liepos 04 d., 2014 m. liepos 09 d., 2014 m. rugsėjo 1 d., 2014 m. lapkričio 19 d., 2014 m. gruodžio 2 d., 2014 m. gruodžio 09 d., 2014 m. gruodžio 12 d., 2014 m. gruodžio 15 d., 2015 m. balandžio 03 d., 2015 m. rugsėjo 24 d., 2016 m. sausio 26 d. nutartimis. Teismo nutartimis buvo patvirtinta 1-os eilės kreditorių, kylančių iš darbo santykių, reikalavimai 3 800,43 Lt/1 100,68 Eur sumai, 2-os eilės kreditorių – 617 105,34 Lt/178 726,06 Eur ir 3-ios eilės kreditorių – 28 872 171,38 Lt/ 8 361 958,81 Eur sumai. Per bankroto procesą teismo nutartimis iš kreditorių sąrašo išbraukti kreditoriai, kurie buvo išregistruoti iš Juridinių asmenų registro, su (496 689,94 Lt) 143 851,35 Eur reikalavimo suma.

4Pagal Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-494-25/2013 ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014 m. lapkričio 17 d. nutartimi atlikus piniginių lėšų išieškojimą iš UAB „Limedika“ ir AB SEB banko, buvo visiškai patenkinti 1-os eilės kreditorių, kylančių iš darbo santykių, ir 2-os eilės kreditorių (VĮ Turto banko ir VSDFV Vilniaus sk.) reikalavimai bei dalinai 3-ios eilės kreditorių reikalavimai. Liko nepatenkinti 3-ios eilės kreditorių reikalavimai 6 583 673 Eur sumai.

5BUAB „LRG farmacija“ likvidacinis balansas vienbalsiai patvirtintas 2017-04-07 kreditorių komiteto posėdyje dalyvavusių narių.

6Per visą UAB „LRG farmacija“ bankroto procesą buvo sušaukti 6 kreditorių susirinkimai bei įvyko 25 kreditorių komiteto posėdžiai, kuriuose svarstyti aktualūs klausimai bankroto procese – administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus įgalioto asmens atliktų darbų bei faktiškai panaudotų pinigų ataskaitos tvirtinimo, turto pardavimo, likvidavimo procedūros termino pratęsimo ir kita. Apie priimtus nutarimus BUAB „LRG farmacija“ bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pateikti visi kreditorių susirinkimų ir komiteto posėdžių protokolai su priedais.

7Bankroto administratorius nurodė, jog BUAB „LRG farmacija“ daugiau turto neturi. Teismuose baigtos nagrinėti visos bylos, kuriose BUAB „LRG farmacija“ buvo ieškovas arba trečiasis asmuo ieškovo pusėje. Vykdant Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 29 d. nutartį BUAB „LRG farmacija“ kreditoriams Bristol-Myers Squibb Polska Sp.z.o.o., Ranbaxy Laboratories Limited, MM Pharma LLC ir UAB „Alvasta“, kuriems šiuo metu nepavyko sumokėti dalinai tenkinant kreditorinius reikalavimus, pinigai pervesti į depozitinę sąskaitą Swedbanke.

8Sutvarkytos ir paruoštos visos BUAB „LRG farmacija“ ilgai ir trumpai saugomos dokumentų bylos. Sudaryti bylų aprašai, perdavimo aktas, surašyta istorinė pratarmė ir per teismo sprendimo dėl įmonės pabaigos įsiteisėjimo laikotarpį bus perduotos Vilniaus miesto savivaldybės archyvui tolimesniam saugojimui.

9Iš Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros gauta pažyma, numatyta Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4 dalyje, kad BUAB „LRG farmacija“ neturi sukaupusi atliekų.

10BUAB „LRG farmacija“ kreditorių komiteto 2017-04-07 posėdyje (posėdžio protokolas su priedais pateiktas teismui į bylą) atsižvelgiant į bankroto administratoriaus pateiktą informaciją nutarta įpareigoti administratoriaus įgaliotą asmenį pateikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui prašymą dėl įmonės pabaigos.

11Prašymas tenkintinas.

12Įmonių bankroto įstatymo 32 str. 4d. nustatyta, kad po to kai bankroto administratorius teismui pateikia likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

13Bankrutavusioje UAB „LRG farmacija“ turto neliko. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2017-03-21 d. rašte Nr. (38-14)-VR-1.7-2180 nurodyta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra neturi duomenų apie UAB „LRG farmacija“ sukauptas atliekas, užterštą dirvožemį ar gruntą.

14Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti įmonės pabaigą. Vadovaudamasis išdėstytu CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas,

Nutarė

15Pripažinti bankrutavusios UAB „LRG farmacija“ (įmonės kodas 125470037) pabaigą.

16Įpareigoti bankroto administratorių ne vėliau kaip per 5 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti prašymą juridinių asmenų registrui išregistruoti likviduotą dėl bankroto įmonę.

17Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai