Byla e2A-220-275/2019
Dėl servituto nustatymo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija susidedanti iš Onos Gasiulytės, Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) ir Tatjanos Žukauskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų J. C. ir B. N. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 26 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovių J. C. ir B. N. ieškinį atsakovui A. R., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Sodininkų bendrijai „Putinas“ dėl servituto nustatymo, ir

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovės kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė nustatyti žemės sklypui, kurio unikalus numeris ( - ) (tarnaujantysis daiktas) pagal UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“ parengtą Žemės sklypo servituto nustatymo schemą, koordinačių taškus ir situacijos schemą, pažymėtą taškais 1-2-3-4-1, kai nurodytų taškų koordinatės: (1) x 6068773,92, y 589097,34; (2) x 6068771,38, y 589097,97; (3) x 6068769,17, y 589075,41; (4) 6068774,51, y 589072,05, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (viešpataujantysis daiktas) ir žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (viešpataujantysis daiktas) naudai neatlygintinį kelio servitutą, suteikiantį teisę naudotis pėsčiųjų taku ir antžeminėmis transporto priemonėmis, bei servitutą, suteikiantį teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis.

62.

7Nurodė, kad ieškovė J. C. nuosavybės teise valdo žemės sklypą, kurio unikalus numeris ( - ), esantį ( - ) (toliau - Sklypas-1). Šis sklypas įsigytas nuosavybėn 2011-06-21, Paveldėjimo teisės pagal testamentą liudijimas Nr. 6-1248VZ (asmeninė nuosavybė), kaip tai nurodyta prie ieškinio pridedamame Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše. Sklypas yra gyvenamosios paskirties, jame stovi ir yra naudojami gyvenamasis namas ir kiti statiniai, gyvena žmonės.

83.

9Ieškovė B. N. nuosavybės teise valdo žemės sklypą, kurio unikalus numeris ( - ), esantį ( - ) (toliau - Sklypas-2). Šis sklypas įsigytas nuosavybėn 2016-10-07, Paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas Nr. 6-3460VZ (asmeninė nuosavybė), kaip tai nurodyta prie ieškinio pridedamame Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše. Šio žemės sklypo adresas buvo ( - ), sodininkų bendrija „Putinas“, kaip tai nurodyta Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 2017-03-30 d. išvadoje apie teisingai parengtą žemės sklypo planą, tačiau kaip matyti iš pridedamo 2017-05-29 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, šio sklypo adresas pakeistas į ( - ). Sklypas yra gyvenamosios paskirties, jame stovi ir yra naudojami gyvenamasis namas ir kiti statiniai, gyvena žmonės.

104.

11Pridėtoje 2017 m. birželio 15 d. ištraukoje iš Regia.lt žemėlapio aiškiai matyti Sklypo-1, Sklypo-2 ir atsakovo žemės sklypo Nr. 27 situacijos planas, ribos ir SB „Putinas“ kelio atšaka, per kurią galima patekti į Sklypą-1 ir Sklypą-2, bei kuris patenka į atsakovo žemės sklypo Nr. 27 ribas. Pagal žemės Sklypo-1 ir Sklypo-2 planus matyti, kad vienintelis patekimas į žemės sklypą nuo SB „Putinas“ teritorijoje esančio kelio yra per atsakovo žemės sklypą, kurio unikalus numeris ( - ), kurio paskirtis - žemės ūkio, mėgėjų sodo žemės sklypai. Iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, jog sklypo plotas yra 0.0561 ha, jis įsigytas nuosavybėn 2005-07-08 Valstybinės žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartimi.

125.

13Atsakovui atlikus kadastrinius sklypo matavimus ir pažymėjus sklypo ribas vietoje, paaiškėjo, kad į jo sklypo plotą patenka SB „Putinas“ plane pažymėtas ir faktiškai naudojamas kelias, kuriuo į savo namų valdas vieninteliu būdu gali patekti Sklypo-1 ir Sklypo-2 naudotojai. Po kadastrinių matavimų šio projekte pažymėto kelio plotis nuo 6,81 m ir 5,88 m sumažėjo iki 1,5 m, ir todėl faktiškai Sklypo-1 ir Sklypo-2 naudotojai neteko jokios galimybės patekti į šias namų valdas. Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, Sklypo-2 savininkė B. N. 2017-05-04 kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrių su prašymu paaiškinti susidariusią situaciją. Su tokiu pačiu prašymu 2017-05-24 į minėtą instituciją kreipėsi A. B., kuri yra Sklypo-2 namų valdos faktinė gyventoja. Nacionalinė žemės tarnyba šių prašymų dėl paaiškinimų nėra išnagrinėjusi, tačiau žodžiu paaiškino piliečiams, jog patekimo į žemės Sklypą-1 ir Sklypą-2 savininkai turi kreiptis į teismą dėl kelio servituto nustatymo, jeigu nepavyktų susitarti tokį servitutą nustatyti sandoriu.

146.

15Pažymėjo, jog atsakovas atsisako kalbėtis su ieškovėmis dėl problemos sprendimo nustatant kelio servitutą atsakovo žemės sklypui sandoriu (toliau -Sklypas-3), elgiasi agresyviai, kliudo Sklypo-1 ir Sklypo-2 naudotojams patekti į savo namų valdas, tyčia užstatė privažiavimą betoniniais blokais, kaip matyti iš pridedamų fotografijų, todėl ieškovės kreipiasi į teismą su ieškiniu dėl kelio servituto nustatymo.

167.

17Tuo tikslu ieškovė B. N. užsakė UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“ „Pravažiavimo tarp žemės sklypų situacijos planą“, kuriame koordinačių taškais pažymėtas Sklypui-3 nustatytinas kelio servitutas, plane apribotas taškais 1-2-3-4-1, ir sudarantis apie 96 kv. m. Kadangi yra akivaizdu, kad gretimų sklypų savininkai nesusitaria dėl servituto, o nenustačius servituto, nebūtų įmanoma daikto naudoti pagal paskirtį, tai mano, kad yra visos prielaidos kreiptis į teismą dėl servituto sustatymo teismo sprendimu. Kadangi tik atsakovo žemės Sklypas-3 savo pastoviomis savybėmis neterminuotam laikui gali užtikrinti ieškovių Sklypo-1 ir Sklypo-2 tinkamą naudojimą, pagal parengtą schemą ir nustatytus koordinačių taškus nustatytinas kelio servitutas, suteikiantis teisę naudotis pėsčiųjų taku ir antžeminėmis transporto priemonėmis, bei servitutas, suteikiantis teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis.

188.

19Norint toliau eksploatuoti ieškovių namų valdas bei užtikrinti ten gyvenančių žmonių teises, turi būti kelias, kuriuo į šias namų valdas galėtų patekti ten gyvenantys žmonės, galėtų privažiuoti gaisrinė ar greitoji pagalba, bei turi būti sudaryta galimybė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovių manymu, yra visos prielaidos konstatuoti faktą, kad nustatyti minėtus servitutus atsakovo Sklypui-3 yra būtina, nes tik tokiu būdu gali būti užtikrintas tolimesnis Sklypo-1 ir Sklypo-2 naudojimas pagal paskirtį.

209.

21Nurodė, jog kadangi CK 4.129 straipsnis nustato, kad dėl servituto nustatymo atsiradę nuostoliai atlyginami įstatymų nustatyta tvarka, o atsakovas įsigijo šį sklypą valstybine žemės pirkimo-pardavimo sutartimi, pagal parengtą planą, į kurį patenka SB „Putinas“ sklype Nr. 27 suprojektuotas ir faktiškai naudojamas kelias, tai nuostolių atlyginimo klausimai spręstini tarp atsakovo ir trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos.

2210.

23Atsakovas A. R. pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su juo nesutinka. Pažymėjo, kad jam nuosavybės teise priklauso 0,0561 ha ploto žemės sklypas, esantis Vilniaus m. sav., SB „Putinas“ 27. Žemės sklypas suformuotas 2005 m. gegužės 20 d. atlikus kadastrinius matavimus. Pabrėžė, kad jo žemės sklypas yra SB „Putinas” teritorijoje. Mėgėjų sodo teritorijoje. Byloje pateiktas galimai SB „Putinas” mėgėjų sodininkystei skirtos teritorijos ištrauka, kurioje matyti, kad tarp jo žemės sklypo ir žemės sklypų Nr. 24 ir 25 yra pažymėtas 154 kv.m ploto pravažiavimo kelias (toliau - pravažiavimo kelias), kuris galimai turėtų užtikrinti privažiavimą prie ieškovų žemės sklypų. Tačiau nagrinėjamu atveju ieškovai atsisako teisės naudotis pravažiavimo keliu. Nurodė, kad į 2005-05-20 Žemės sklypo planą M 1:500 parengtą A. S. IĮ, kuriame tarp taškų 1-2 gretimybių nurodyta SB „Putinas” žemė. Pažymėjo, kad ieškovai siekia sukurti naujus teisinius santykius su juo - nustatyti žemės servitutą pravažiavimo kelio atžvilgiu.

2411.

25Byloje ieškovai nepateikė įrodymų, kad jis galimai būtų užėmęs bendrojo naudojimo žemę arba, kaip teigia ieškovai, pravažiavimo kelią. Ieškovų pateiktuose NTR išrašuose nėra duomenų apie nustatytus žemės servitutus kituose sklypuose, t. y apie tarnaujančius daiktus kaip jo žemės sklypui, taip ir SB „Putinas” teritorijoje. Iš esmės ieškovai siekia nustatyti servitutą jo žemės sklype ir ketina neatlygintinai, bei teisinio pagrindo naudotis teritorija, skirta SB „Putinas”. Nagrinėjamos situacijos kontekste, atsakovo vertinimu yra akivaizdu, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškinio, kadangi iš neteisės negali kilti teisė.

2612.

27Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pateiktame atsiliepime nurodė, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis 2230 kv. m ploto žemės sklypas, esantis ( - ), (toliau - Sklypas-1) nuo 2011-06-30 nuosavybės teise priklauso J. C.. Sklypas-1 yra suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atlikus kadastrinius matavimus, nustatant ribų posūkio taškų koordinates vietinėje koordinačių sistemoje. Remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis 1028 kv. m ploto žemės sklypas, esantis ( - ), (toliau - Sklypas-2) nuo 2016-10-11 nuosavybės teise priklauso B. S. N.. Sklypas-2 yra suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atlikus kadastrinius matavimus, nustatant ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis 561 kv. m ploto žemės sklypas, esantis SB „Putinas“ 27, Vilniuje, (toliau -Sklypas-3) nuo 2005-07-13 nuosavybės teise priklauso atsakovui A. R.. Sklypas-3 yra suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atlikus kadastrinius matavimus, nustatant ribų posūkio taškų koordinates vietinėje koordinačių sistemoje. B. S. N. 2017-05-04 kreipėsi į Vilniaus miesto skyrių su prašymu „patikrinti ir atsakyti ar teisingai yra atlikti žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), kadastriniai matavimai ir sklypas pažymėtas vietovėje“. Vilniaus miesto skyrius 2017-06-08 raštu „Dėl informacijos pateikimo“ informavo B. S. N., kad „pagal UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“ matininko R. Z. 2016-11-02 parengtą žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) planą matyti, kad vietovėje kelias tarp žemės sklypų (kadastro Nr. ( - ) ir Nr. ( - )) yra nuo ~ 5 m iki - 6,5 m. Iš to darytina išvada, kad galimai žemės sklypo (kadastro Nr. ( - ) ribos yra tikslintinos“.

2813.

29Žemės sklypų kadastrinių matavimų, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje (toliau - kadastriniai matavimai) atlikimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (toliau - Nuostatai) bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių“ (toliau - Tikslinimo taisyklės). Tikslinimo taisyklių 11 punkte nurodyta, kad kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo detaliuosius ir specialiuosius planus, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintus žemės sklypų planus, naudojant topografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą. Taigi žemės sklypų, esančių sodininkų bendrijos teritorijoje, kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentu - žemės sklypų suplanavimo schema (generaliniu planu), kuriame suprojektuotos šių žemės sklypų ribos bei kitais dokumentais, kuriuose nurodyti tikslūs duomenys apie žemės sklypų ribas.

3014.

31Vilniaus miesto skyrius, remdamasis nurodytais teisės aktais ir patikrinęs ieškovės B. S. N. Sklypo-2 kadastrinių matavimų bylą (parengtą 2016-11-02 matininko R. Z.) priėmė 2017-03-30 išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą, kurioje nurodė, kad minėto sklypo planas yra parengtas teisingai.

3215.

33Nurodė, kad matininkas, parengęs žemės sklypo planą, privalo užtikrinti plane pateiktų duomenų teisingumą ir atsako už atlikto darbo kokybę. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, SB „Putinas“ generaliniame plane tarp ginčo sklypų esančio pravažiavimo plotis buvo 6,31 m ir 5,88 m, tačiau pastebėtina, kad Sklypo-3 pietinėje pusėje nurodytos gatvės (( - )) plotis yra mažesnis už pravažiavimo plotį t. y. 5,64 m. Remiantis valstybės įmonės Registrų centras duomenimis Sklypas-3 yra suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atlikus kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates Vilniaus miesto vietinėje koordinačių sistemoje. Žemės sklypo-3 ribos buvo suderintos su SB „Putinas“ pirmininku, atsakingu už sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo žemę. Nuostatų 116 punkte nurodyta, kad žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje yra tikslesnės negu ribos, nustatytos vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema, todėl atsižvelgiant į tai, kad tiek ieškovės Jadvygos C. S.-1, tiek atsakovo Sklypo-3 ribos kadastriniai matavimai yra atlikti, nustatant ribų posūkio taškų koordinates vietinėje koordinačių sistemoje ir nagrinėjamoje byloje ieškovės neginčija Sklypo-3 kadastrinių matavimų teisėtumo, nėra pagrindo sutikti su ieškovių teiginiais, kad „atsakovui atlikus kadastrinius sklypo matavimus ir pažymėjus sklypo ribas vietoje, paaiškėjo, kad į jo sklypo plotą patenka SB „Putinas“ plane pažymėtas ir faktiškai naudojamas kelias, kuriuo į savo namų valdas vieninteliu būdu gali patekti Sklypo-1 ir Sklypo-2 naudotojai“.

3416.

35Pažymėjo, kad remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis Sklype-3 niekada nebuvo nustatytas servitutas. Trečiojo asmens manymu, iš byloje esančių rašytinių įrodymų negalima vienareikšmiškai spręsti, kad vienintelis patekimas į ieškovėms nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus Sklypą-1 ir Sklypą-2 yra per Sklypą-3, kadangi ginčo sklypų kadastriniai matavimai yra atlikti pagal skirtingas koordinačių sistemas. Pastebėjo, kad ieškovės ieškinyje prašo atsakovo Sklype-3 nustatyti ne tik neatlygintinį kelio servitutą, bet ir servitutą, suteikiantį teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis, tačiau į bylą nepateikia konkrečių įrodymų, dėl kokių priežasčių minėtos komunikacijos turėtų būti tiesiamos būtent per atsakovo žemės sklypą taip apribojant jo nuosavybės teisę. Trečiasis asmuo dėl ieškovių J. C. ir B. N. ieškinio pagrįstumo prašė spręsti atsižvelgiant į atsiliepime išdėstytus argumentus.

3617.

37Trečiasis asmuo Sodininkų bendrija „Putinas“ atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė.

38II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3918.

40Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 26 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priimdamas sprendimą, teismas nurodė, kad servituto turinį kiekvienu konkrečiu atveju lemia viešpataujančiojo daikto naudojimo pagal paskirtį poreikiai. Pastebėjo, kad ieškovių prašomas nustatyti servitutas pagal UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“ parengtą Žemės sklypo servituto nustatymo schemą, koordinačių taškus ir situacijos schemą, pažymėtą taškais 1-2-3-4-1, kai nurodytų taškų koordinatės: (1) x 6068773,92, y 589097,34; (2) x 6068771,38, y 589097,97; (3) x 6068769,17, y 589075,41; (4) 6068774,51, y 589072,05; žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (viešpataujantysis daiktas) ir žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (viešpataujantysis daiktas), suteikiantį teisę naudotis pėsčiųjų taku ir antžeminėmis transporto priemonėmis, bei servitutą, suteikiantį teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis, – esant nurodytoms aplinkybėms, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju negali būti nustatytas.

4119.

42Teismas nustatė, kad tiek ieškovės J. C. sklypo, tiek atsakovo sklypo ribos kadastriniai matavimai yra atlikti, nustatant ribų posūkio taškų koordinates vietinėje koordinačių sistemoje ir nagrinėjamoje byloje abi ieškovės neginčija atsakovo sklypo kadastrinių matavimų teisėtumo, todėl konstatavo, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo sutikti su ieškovių teiginiais, jog atsakovui atlikus kadastrinius sklypo matavimus ir pažymėjus sklypo ribas vietoje, paaiškėjo, kad į jo sklypo plotą patenka SB „Putinas“ plane pažymėtas ir faktiškai naudojamas kelias, kuriuo į savo namų valdas vieninteliu būdu gali patekti ieškovių sklypų naudotojai. Be to, pažymėjo, kad vadovaujantis Nekilnojamojo turto registre esančiais duomenimis atsakovui nuosavybės teise priklausančiame sklype niekada nebuvo nustatytas servitutas.

4320.

44Taip pat teismas nurodė, kad ieškovės nagrinėjamu atveju prašo atsakovo sklype nustatyti ne tik neatlygintinį kelio servitutą, bet ir servitutą, suteikiantį teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis, tačiau į bylą nepateikia konkrečių įrodymų, kodėl minėtos komunikacijos turėtų būti tiesiamos būtent per atsakovo žemės sklypą taip apribojant jo nuosavybės teisę. Teismas sprendė, kad iš ieškovių pateiktų bei kitų byloje esančių įrodymų, negalima vienareikšmiškai spręsti, kad vienintelis patekimas į ieškovėms nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus yra tik per atsakovo sklypą. Ir, netgi priešingai, nors nagrinėjamoje byloje ginčo sklypų kadastriniai matavimai yra atlikti pagal skirtingas koordinačių sistemas, tačiau iš MB „Sklypų projektavimas“ 2018-01-25 parengtos žemės sklypų situacijos schemos M 1:500, teismas sprendė, kad ieškovėms nuosavybės teise priklausantys sklypai išeina už jų ribų ir užima dalį SB „Putinas“ priklausančio sklypo, kuris yra skirtas pravažiavimo keliui iki jų pačių sklypų. Teismo nuomone, esant nurodytoms aplinkybėms, nagrinėjamu atveju nenustačius servituto atsakovo sklype, objektyviai ieškovėms yra įmanoma nustatyti servitutą kitame – žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), besiribojančiame su plane pažymėtu ieškovės B. N. sklypu; ir / arba naudojantis SB „Putinas“ priklausančiu pravažiavimo keliu, kuris užtikrina privažiavimą prie ieškovių sklypų (SB „Putinas“ mėgėjų sodininkystei skirtos teritorijos ištrauka). Be to, pažymėjo, kad ir iš foto nuotraukų matyti, kad reali faktinė situacija neatitinka minėtos žemės sklypų situacijos schemos, o ieškovių sklypų ribos eina aiškiai per SB „Putinas“ žemės sklypą, kuris yra skirtas pravažiavimo keliui. Taigi, ieškovės nepateikė teismui svarių argumentų bei nenurodė kitų svarbių aplinkybių, dėl kurių galėtų ir / ar turėtų būti ribojamos atsakovo nuosavybės teisės.

4521.

46Teismas, atsižvelgdamas į byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus bei vertindamas iš planų ir schemų nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, kad ieškovės neįrodė, jog nenustačius servituto joms neįmanoma normaliomis sąlygomis naudotis ginčo sklypu pagal paskirtį.

4722.

48Nagrinėjamo klausimo kontekste teismas pastebėjo, kad atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, jos ribojimas yra pateisinamas tik esant svarbioms priežastims, todėl nėra jokio teisinio pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (t. y. tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas (valdytojas), siekiantis nustatyti servitutą, nori naudotis svetimu daiktu, nes jam taip yra naudingiau ar patogiau. Taigi, apibendrindamas teisinį šio ginčo reglamentavimą bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, remdamasis byloje esančia medžiaga, teismas padarė išvadą, kad ieškovių nurodytais argumentais bei motyvais nėra pagrindo tenkinti ieškinio, todėl jį atmetė kaip nepagrįstą.

4923.

50Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad SB „Putinas“ žemės sklypo plane aiškiai matosi, kad yra nurodytas kelias į ieškovių žemės sklypus. Iš pateiktų planų ir schemų taip pat nustatė, ir tai akivaizdžiai matyti, kad keliukas ėjo per pačių ieškovių žemės sklypus, tačiau šiuo metu yra aptvertas tvoromis. Pažymėjo, jog teismui nepateikta jokių įrodymų, kad šis keliukas buvo teisėtai prijungtas prie jų žemės sklypų.

51III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

5224.

53Apeliantės J. C. ir B. N. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 26 d. sprendimo ir prašo skundžiamą sprendimą panaikinti bei priimti naują sprendimą- ieškinį tenkinti.

5425.

55Teismas niekaip nepagrindė, nepasisakė ir nemotyvavo, kodėl nesivadovavo SB „Putinas“ pateiktu bendruoju planu, SB „Putinas“ pirmininko paaiškinimais, kad dėl bendrųjų planų netikslių matavimų atliekant tikslesnius matavimus pasitaiko klaidų, kai sklypų ribos susidengia arba patenka į sklypo ribas valstybinė žemė, kaip yra ir šiuo konkrečiu atveju – į atsakovo sklypo ribas pateko dalis SB „Putinas“ teritorijoje esančios bendrojo naudojimo žemės, kurioje nuo pat SB „Putinas“ įsteigimo prieš 40 metų buvo suprojektuotas pravažiavimo kelias, kuriuo yra naudojamasi ir šiandien. Šis kelias yra pažymėtas ir bendrajame Vilniaus miesto plane (prideda šio plano ištrauką). Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme nebuvo jokio poreikio teikti šio įrodymo, nes niekas iš byloje dalyvaujančių asmenų neginčijo fakto, jog į atsakovo sklypą patenka SB „Putinas“ teritorijoje esantis bendrojo naudojimo kelias, tai patvirtinta kitais byloje esančiais įrodymais, tame tarpe ir Nacionalinės žemės tarnybos patikrinimo vietoje aktu ir vietos apžiūros protokolu su nuotraukomis.

5626.

57Atmesdamas ieškinį ir neišspręsdamas ginčo tarp šalių iš esmės, teismas iš esmės nusišalino nuo teisingumo vykdymo ir servituto nustatymo pagal CK 4.126 str. – kai nenustačius servituto neįmanoma normaliomis sąnaudomis daikto naudoti pagal paskirtį. Atmesdamas ieškinį, skundžiamu sprendimu teismas neišsprendė ginčo, nenurodė, kokiais kitais būdais ieškovės galėtų patekti į savo namų valdas, ir tokiu būdu nusišalino nuo teisingumo vykdymo, ir užkirto ieškovėms kelią į teisminę savo pažeistų teisių gynybą.

5827.

59Pažymi, kad papildomai pateikia UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“ 2016-05-10 Suvestinį inžinerinių tinklų topografinį planą M 1:500, kuris parengtas pagal lauko matavimus ir remiantis Savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ turima medžiaga. Iš šio plano matyti, jog kelias, dėl kurio kilo ginčas šioje byloje, yra pažymėtas bendrajame Vilniaus miesto plane, kurį rengia ir tvarko SĮ „Vilniaus planas“. Iš šio plano taip pat matyti, jog ieškovės B. N. sklype, už dabartinio kelio ribų yra nutiesta orinė elektros linija, todėl kelio šioje vietoje įrengti nėra galimybės, kadangi kitaip siūlomo įrengti naujo kelio viduryje atsirastų gelžbetoninė elektros linijos atrama (stulpas). Be to, orinė elektros linija tokiu atveju eitų kelio viduriu, kas neįmanoma pagal elektros linijų apsaugos zonos reikalavimus. Skundžiamame sprendime teismas lyg tarp kitko nurodė, jog ieškovė B. N. galimai galėtų patraukti tvorą savo sklype, ir tokiu būdu ieškovės B. N. žemės sklypo sąskaita atsirastų pravažiavimas ieškovei J. C.. Tačiau iš pateikiamo dokumento akivaizdu, kad tokia galimybė neegzistuoja, nes ši ieškovės B. N. sklypo dalis yra apsauginė elektros linijų zona. Pabrėžia, jog šio dokumento pateikimo būtinybė iškilo tik dabar, kai teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą jame savo iniciatyva, nesant tokių reikalavimų byloje, pasisakė apie ieškovės B. N. tvorų stumdymą.

6028.

61Išnagrinėjus bylą 2017.12.22 parengiamajame teismo posėdyje, atsakovui pakartotinai keliant klausimus, kad neva tai iš pateiktų žemės sklypų schemų neįmanoma nustatyti, jog kelias (jo dalis) patenka į atsakovo sklypo ribas, ieškovių atstovė pasiūlė teismui byloje skirti ekspertizę, ieškovės sutiko apmokėti ekspertizės išlaidas. Kadangi teismas neturi specialių žinių geodezijos ir kartografijos srityje, tai siekiant išsklaidyti visas abejones ir nustatyti tiesą byloje, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, byloje turėjo būti skirta ekspertizė, šalims suformuluojant ekspertams klausimus. Šio pasiūlymo atsakovas nepalaikė, nes teismo posėdžio metu paaiškino, kad iš pateiktų ieškovo žemės sklypo schemų viskas yra visiškai aišku, ir papildomų kadastrinių matavimų atlikimas tik užvilkintų bylos procesą. Teismas neišsprendė prašymo byloje skirti teismo ekspertizę, iš esmės nenurodydamas jokių tokio prašymo atmetimo motyvų.

6229.

63Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo turinio, teismui taip ir liko neaišku, kad SB „Putinas“ kelio atšakos dalis, kuri yra vienintelis šiuo metu egzistuojantis ir istoriškai susiformavęs būdas patekti į ieškovių namų valdas, užtikrinantis galimybę joms saugiai ir netrukdomai naudotis pagal tiesioginę paskirtį, patenka į atsakovo sklypo ribas. Šį faktą teisme pripažino visi dalyvaujantys asmenys – ne tik ieškovės, bet ir pats atsakovas, nacionalinės žemės tarnybos atstovė bei SB „Putinas“ pirmininkas, duodamas parodymus teismo posėdyje.

6430.

65Todėl darytina išvada, kad teismui atsisakius tenkinti ieškovo prašymą dėl ekspertizės skyrimo, liko neatskleista bylos esmė.

6631.

67Negalima sutikti su teismo sprendime dėstoma argumentacija, kad ieškovės nepagrindė, jog SB „Putinas“ kelio dalis patenka į atsakovo sklypo ribas, t. y. nepateikė įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti, kad atsakovo žemės sklypo plotas patenka į SB „Putinas“ kelią, kuris yra vienintelis privažiavimo prie ieškovių sklypų, kuriose yra jų gyvenamieji namai, būdas. Nagrinėjant bylą teisme atsakovas ir trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba taip pat patvirtino, kad SB „Putinas“ kelio dalis patenka į atsakovo sklypo ribas. Jokių įrodymų apie tai, kad egzistuoja kitas kelias, kuriuo būtų galima privažiuoti prie ieškovių namų valdų, byloje nėra, tokios aplinkybės nenustatytos. Darytina išvada, kad teismas savo sprendimą pagrindė iš esmės prielaidomis, o ne byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir rašytiniais įrodymais (planais), todėl jis naikintinas, kaip neteisėtas ir nepagrįstas.

6832.

69Pažymi, kad teismas visiškai neanalizavo, nevertino ir netyrė ieškovių pateiktų įrodymų, dėl jų visiškai nepasisakė, tik nepagrįstai jais nesivadovavo priimant sprendimą. Dėl to, manytina, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, netinkamai taikė įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančias proceso teisės normas, taip pat nesilaikė tikimybių pusiausvyros principo įrodinėjimo procese bei akivaizdžiai pažeidė rungimosi principą.

7033.

71Byloje atsakovo pateiktas 2005-05-20 Žemės sklypo planas M 1:500, parengtas A. Š. IĮ, yra parengtas ne valstybinėje, o vietinėje koordinačių sistemoje, dėl to sprendžiant, kur yra SB „Putinas“ kelias, turėjo būti vadovaujamasi SB „Putinas“ bendruoju planu, UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“ matininko R. Z. 2016-11-02 parengtu žemės sklypo planu, bei teismui pateikta UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“ parengta Žemės sklypo servituto nustatymo schema, koordinačių taškus ir situacijos schemą, kuri taip pat parengtas valstybinėje koordinačių sistemoje, kurioje sklypų ribos ir prašomas servitutas pažymėtas taškais, nurodant jų koordinačių posūkių taškus valstybinėje koordinačių sistemoje. Tuo tarpu teismas sprendime vadovavosi išimtinai atsakovo prieš teismo posėdį pateiktu MB „Sklypų projektavimas“ situacijos schema M:500, 2018-01-25, kuri parengta dėl atsakovo sklype projektuojamo namo, ir taip pat ne valstybinėje, o vietinėje koordinačių sistemoje. Šis dokumentas pateiktas vieną dieną prieš teismo posėdį, kaip priedas prie atsakovo prašymo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones. Šis rašytinis įrodymas nebuvo tirtas teismo posėdyje, su juo nebuvo supažindinti kiti proceso dalyviai, nes teismas šio dokumento priėmimo klausimą išsprendė tik pačiame teismo posėdyje. Visiškai neaišku, kuo vadovaujantis yra sudarytas šis planas, kadangi, kaip minėta, jis atliktas ne pagal valstybinėje koordinačių sistemoje pažymėtus takus, kaip ieškovės B. N. VĮ Registrų centras įregistruotas sklypas, o iš viso neaišku kokioje sistemoje, jame nėra koordinačių žiniaraščio; jis su nesuderintas ir nepatikrintas; prieštarauja SB „Putinas“ bendrajam planui, iš kurio akivaizdu, kad kelio plotis buvo 6,31 m, o ne 9,25 m, viename gale ir 5,88 m kitame jo gale. Todėl akivaizdu, kad būtent atsakovo namas yra suprojektuotas SB „Putinas“ kelio dalyje, o ne ieškovės B. N. ir gretimo sklypo, kurio adresas Gvazdikų g.138, Vilnius, tvoros yra pastatytos ant buvusio kelio. Byloje yra išvada, jog ieškovės B. N. planas yra parengtas teisingai, tuo tarpu kuo remiantis yra parengta jam iš esmės prieštaraujanti MB „Sklypų projektavimas“ situacijos schema, kurią pateikė atsakovas, ir kuria vienintele iš byloje esančių įrodymų vadovavosi teismas, iš viso nesuprantama.

7234.

73Pažymi ir tai, jog teismas, atmesdamas ieškinį ir motyvuodamas tokį savo sprendimą tuo, jog neva tai yra galimybė praplatinti kelią ieškovės B. N. ir gretimo sklypo, adresu ( - ), sąskaita, iš esmės nusprendė dėl neįtrauktų į bylą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, dėl to toks sprendimas naikintinas dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

7435.

75Be to, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad yra kitas būdas pateki į ieškovėms priklausančias namų valdas, ar kad normaliomis sąnaudomis galima būtų iš kurs nors kitus patekti į ieškovių namų valdas.

7636.

77Atsakovas A. R. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

7837.

79Atsakovo manymu, būtent SB „Putinas“ generaliniame plane tarp ginčo žemės sklypų pažymėtas 154 kv. m. ploto pravažiavimo kelias ir užtikrina ieškovams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų tinkamą naudojimą. Nagrinėjant bylą, teismas priėmė teisingą sprendimą įvertinus tais, kad SB „Putinas“ generaliniame plane tarp ginčo žemės sklypų pažymėtas 154 kv. m. ploto pravažiavimo kelias, kuris užtikrina ieškovams nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų tinkamą naudojimą ir vertino tai ieškovai, įgyvendindami savo nuosavybės teisę ir siekdami, kad dėl daikto tinkamo naudojimo būtų nustatytas servitutas, neišnaudojo visų objektyvių ir įmanomų galimybių, kad nuosavybės teisę būtų galima įgyvendinti neapribojant kitų savininkų teisių ir interesų.

8038.

81Pagal SB „Putinas“ generalinį planą atsakovui nuosavybės teisė turėtų priklausyti 617 kv. m. žemės sklypas, o priklauso tik 561 kv. m. Taigi atsakovui žemės sklypo ribą ties taškais 1-2 pagal žemės sklypo planą M 1:500 parengtą A. Š. IĮ buvo atitraukta nuo bendro naudojimo 154 kv. m. ploto pravažiavimo kelio - 2,65 metro. Priešingai ieškovei B. N., nuosavybės teisė turėtų priklausyti 972 kv. m. žemės sklypas pagal SB „Putinas“ generalinį planą, o priklauso 1 028 kv. m.

8239.

83Atsakovas laikosi nuomonės, kad ieškovai siekia sukurti naujus teisinius santykius su atsakovu- nustatyti žemės servitutą pravažiavimo kelio atžvilgiu. Byloje ieškovai nepateikė įrodymų, kad atsakovas galimai būtų užėmęs bendrojo naudojimo žemę. Ieškovų pateiktuose NTR išrašuose nėra duomenų apie nustatytus žemės servitutus kituose sklypuose, t. y. apie tarnaujančius daiktus kaip atsakovo žemės sklypui, taip ir SB „Putinas“ teritorijoje. Iš esmės ieškovės siekia nustatyti servitutą atsakovo žemės sklype ir ketina neatlygintinai, be teisinio pagrindo naudotis teritorija, skirta SB „Putinas“.

8440.

85Atsakovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype yra suprojektuotas namas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. Patenkinus apeliacinį skundą statyba žemės sklype bus neįmanoma.

8641.

87Atsakovo manymu, byloje pateikta pakankamai įrodymų bylai išspręsti neskiriant ekspertizės. SB „Putinas“ generalinis planas iš kurio matosi, kad ieškovams nuosavybės teisė priklausančių žemės sklypų ribos ties 154 kv. m. ploto pravažiavimo kelio yra tiesios, o pagal pačių ieškovų pateiktus žemės sklypo planus M 1:500 šios ribos yra pakeistos, kas atsispindi kadastro žemėlapio ištraukoje pateiktoje ieškovų.

8842.

89Apeliantės nepagrįstai nurodo, jog teismas nepasisakė apie ieškovo pateiktus įrodymus. Šiuo atveju, visa bylos medžiaga buvo įvertinta, nors teismas ir nepasisakė dėl kiekvieno pateikto įrodymo. Atsakovo manymu, teismas atskleidė pilnai bylos esmę. Remiantis VĮ „Registrų centras“ duomenimis atsakovui nuosavybės teise priklausantis sklypas yra suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atlikus kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates Vilniaus miesto vietinėje koordinačių sistemoje; atsakovo žemės sklypo ribos buvo suderintos su SB „Putinas“ pirmininku, atsakingu už sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo žemę. Pagal LR Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 116 punktą, žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje yra tikslesnės negu ribos, nustatytos vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema, todėl atsižvelgiant į tai, kad tiek ieškovės J. C. sklypo, tiek atsakovo sklypo ribos kadastriniai matavimai yra atlikti, nustatant ribų posūkio taškų koordinates vietinėje koordinačių sistemoje ir nagrinėjamoje byloje abi ieškovės neginčija atsakovo sklypo kadastrinių matavimų teisėtumo, nėra pagrindo sutikti su ieškovių teiginiais, kad atsakovui atlikus kadastrinius sklypo matavimus ir pažymėjus sklypo ribas vietoje, paaiškėjo, kad š jo sklypo plotą patenka SB „Putinas“ plane pažymėtas ir faktiškai naudojamas kelias, kuriuo į savo namų valdas vieninteliu būdu gali patekti ieškovių sklypų naudotojai.

9043.

91Be to, atsakovas prašo neprijungti prie bylos naujai teikiamų įrodymų, nes tai nėra dokumentai, nustatantys ginčo žemės sklypų ribas.

9244.

93Trečiasis asmuo - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo spręsti dėl apeliančių J. C. ir B. N. apeliacinio skundo pagrįstumo, atsižvelgiant į šiame atsiliepime nurodytus argumentus.

9445.

95Pažymėtina, kad ir apeliančių, ir atsakovo žemės sklypai yra įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad Nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nepakeisti arba nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

9646.

97Žemės sklypų, esančių sodininkų bendrijos teritorijoje, kadastriniai matavimai atliekami vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentu - žemės sklypų suplanavimo schema (generaliniu planu), kuriame suprojektuotos šių žemės sklypų ribos bei kitais dokumentais, kuriuose nurodyti tikslūs duomenys apie žemės sklypų ribas. Vilniaus miesto skyrius, remdamasis nurodytais teisės aktais ir patikrinęs apeliantės B. S. N. Sklypo-2 kadastrinių matavimų bylą (parengtą 2016-11-02 matininko R. Z.) priėmė 2017-03-30 išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą, kurioje nurodė, kad minėto sklypo planas yra parengtas teisingai.

9847.

99Nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus atliekantys fiziniai asmenys, turintys šiam darbui matininko kvalifikacijos pažymėjimą, vadovaujantis Geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1805 „Dėl geodezinių topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, 29 punktu atsako už atliktų darbų kokybę. Žemės sklypo ribų matavimo, kadastrinių duomenų fiksavimo, planų rengimo ir kt. veikla yra profesinė, kvalifikuota, pagal specialių, dažniausiai imperatyvaus pobūdžio, teisės aktų reikalavimus vykdoma veikla, kurios tinkamas vykdymas turi visuomeninę reikšmę. Be to, ši veikla taip pat reikalauja specialaus pasirengimo ir kvalifikacijos. Taigi kadastrinių matavimų atlikimo procedūros, tvarka, reikalavimai rengiamiems dokumentams, jų pateikimo tvarka ir pan. yra imperatyviai nustatyti specialiuosiuose teisės aktuose, kurių nuostatų privalo laikytis šia profesine veikla užsiimantys asmenys. Atsižvelgiant į tai, teigtina, kad matininkas, parengęs žemės sklypo planą, privalo užtikrinti plane pateiktų duomenų teisingumą ir atsako už atlikto darbo kokybę. Kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, SB „Putinas“ generaliniame plane tarp ginčo sklypų esančio pravažiavimo plotis buvo 6,31 m ir 5,88 m, tačiau pastebėtina, kad Sklypo-3 pietinėje pusėje nurodytos gatvės (( - )) plotis yra mažesnis už pravažiavimo plotį t. y. 5,64 m. Remiantis valstybės įmonės Registrų centras duomenimis Sklypas- 3 yra suformuotas ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotas atlikus kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypo ribų posūkio taškų koordinates Vilniaus miesto vietinėje koordinačių sistemoje. Žemės sklypo-3 ribos buvo suderintos su SB „Putinas“ pirmininku, atsakingu už sodininkų bendrijos bendrojo naudojimo žemę. Nuostatų 116 punkte nurodyta, kad žymimos ar pažymėtos kadastro žemėlapyje ribos, nustatytos valstybinėje koordinačių sistemoje yra tikslesnės negu ribos, nustatytos vietinėje koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema, todėl atsižvelgiant į tai, kad tiek apeliantės J. C. S.-1, tiek atsakovo Sklypo-3 ribos kadastriniai matavimai yra atlikti, nustatant ribų posūkio taškų koordinates vietinėje koordinačių sistemoje ir nagrinėjamoje byloje apeliantės neginčija Sklypo-3 kadastrinių matavimų teisėtumo, nėra pagrindo sutikti su jų teiginiais, kad „atsakovui atlikus kadastrinius sklypo matavimus ir pažymėjus sklypo ribas vietoje, paaiškėjo, kad į jo sklypo plotą patenka SB „Putinas“ plane pažymėtas ir faktiškai naudojamas kelias, kuriuo į savo namų valdas vieninteliu būdu gali patekti Sklypo-1 ir Sklypo-2 naudotojai“.

10048.

101Nėra pagrindo sutikti ir su apeliančių teiginiais, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas bylą pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir dėl to priėmė nepagrįstą sprendimą. Pažymėtina, kad CPK ir teismų praktikoje įtvirtinta, kad byloje dalyvaujančių asmenų pateiktų įrodymų vertinimas vyksta per visą įrodinėjimo procesą, o galutinį įrodymų vertinimą teismas atlieka priimdamas sprendimą (nutartį) sprendimų priėmimo kambaryje. Trečiojo asmens manymu, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis savo vidiniu įsitikinimu, tinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus ir Sprendime tinkamai nurodė, kokiais rašytiniais įrodymais grindžia priimtas išvadas, kad nėra pagrindo Sklype-3 nustatyti Sklypo-1 ir Sklypo-2 naudai neatlygintinį kelio servitutą, suteikiantį teisę naudotis pėsčiųjų taku ir antžeminėmis transporto priemonėmis bei servitutą, suteikiantį teisę tiesti požemines ir antžemines komunikacijas, aptarnauti jas bei jomis naudotis t. y. pirmosios instancijos teismas Sprendime neprivalėjo pasisakyti dėl kiekvieno byloje pateikto argumento, o įvertinęs nagrinėjamoje byloje esančius įrodymus ir jais remdamasis padarė pagrįstas apibendrinančias motyvuotas išvadas.

10249.

103Trečiasis asmuo sutinka su sprendime nurodytais motyvais, kad visi ginčo žemės sklypai yra sodininkų bendrijos „Putinas“ teritorijoje ir pagal generalinį planą tarp ginčo žemės sklypų yra 154 kv. m ploto pravažiavimo kelias, kuriuo galima patekti į Sklypą-1 ir Sklypą-2, tačiau teismas pažymėjo, kad atlikus visų žemės sklypų kadastrinius matavimus, reali faktinė situacija ginčo teritorijoje yra pasikeitusi ir apeliantės, siekdamos nustatyti servitutą Sklype-3 į bylą nepateikė įrodymų, kad yra objektyviai būtinas toks atsakovo teisių suvaržymas, ar kad atsakovas būtų užėmęs šią bendro naudojimo žemę (pravažiavimo kelią).

104IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

105Apeliacinis skundas atmestinas.

10650.

107Nustačius, kad ieškovių apeliacinis skundas buvo priimtas su trūkumais, 2019 m. kovo 12 d. teismo nutartimi buvo nustatytas terminas trūkumams pašalinti. Nutartyje nurodyta, kad turi būti pateikti įrodymai aplinkybėms, nurodytoms apeliaciniame skunde, apeliacinio skundo trūkumu yra tai, kad ieškovių pateiktas prie apeliacinio skundo UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“ 2016-05-10 suvestinis inžinerinių tinklų topografinis planas, nepatvirtina ieškovių teiginio, jog jų naudojamas kelias yra pažymėtas Vilniaus miesto plane, pagrįsti, nėra įrodymų dėl kelio, pažymėto Vilniaus miesto plane, išsidėstymo gretimų sklypų atžvilgiu, orinės elektros linijos vietos sklypų atžvilgiu, įrodymų, pagrindžiančių teiginius apie nebuvimą galimybės įsirengti privažiavimo kelio ieškovių sklypų dalyse, įrodymų apie apsauginės elektros linijos zonos ribas sklypuose, įrodymų apie draudimus rengti privažiavimo kelią šiose zonose, įrodymų apie galimybės perkelti elektros liniją nebuvimą. Nurodyta pateikti įrodymus, kad teismo sprendimo išvada, jog ieškovių sklypo ribos eina per SB „Putinas“ sklypą, kuris skirtas pravažiavimo keliui, yra nepagrįsta, jog ieškovių faktiškai naudojami sklypai neišeina už jų sklypų ribų.

10851.

109Ieškovės, šalindamos trūkumus, pateikė 2019-03-26 VĮ Registrų centro kadastro žemėlapio ištrauką, topografinę sklypo nuotraukos kopiją ir A. Š. įmonės sudarytą 2001-06-25 sklypo planą, šie įrodymai buvo priimti. Atsakovas pateikė įrodymus aplinkybei, jog ieškovės gali patekti į sklypus, nenustatant žemės servituto, t.y. žemės sklypo situacijų schemas, sudarytas atsakovo užsakymu matininko M. K., fotonuotraukas, su nurodytais atstumais tarp ginčo žemės sklypų, prašė priteisti 100 Eur lygiomis dalimis iš ieškovių, išlaidas, kurias apmokėjo M. K. už parengtas schemas. Papildomai įrodymai buvo priimti byloje teisėjo rezoliucija .

11052.

111Nustatyta, kad byloje kilo ginčas dėl aplinkybės, ar patenka į atsakovo sklypo ribas dalis SB „Putinas“ teritorijoje esančios bendrojo naudojimo žemės, kurioje nuo pat SB „Putinas“ įsteigimo buvo suprojektuotas pravažiavimo kelias. Ieškovės teigia, kad dėl bendrųjų planų netikslių matavimų, atliekant tikslesnius matavimus, į atsakovo sklypo ribas pateko valstybinė žemė, todėl jos siekia, kad būtų nustatyta joms teisė naudotis šia sklypo dalimi servituto teisėmis. Kolegija daro išvadą, kad ta aplinkybė, jog asmeniniam naudojimui buvo priskirtas bendro naudojimo kelias, yra pagrindu ginčyti asmeniui suformuoto sklypo dalį, tačiau tai nėra pagrindu nustatyti kaimyninių sklypų savininkams servituto teisę naudotis kito asmens sklypu.

11253.

113Ieškovės, teigdamos, kad servitutas turi būti nustatytas pagal UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“ parengtą Žemės sklypo servituto nustatymo schemą, koordinačių taškus ir situacijos schemą, pažymėtą taškais 1-2-3-4-1, kai nurodytų taškų koordinatės: (1) x 6068773,92, y 589097,34; (2) x 6068771,38, y 589097,97; (3) x 6068769,17, y 589075,41; (4) 6068774,51, y 589072,05, žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (viešpataujantysis daiktas) ir žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) (viešpataujantysis daiktas) naudai neatlygintinį kelio servitutą, nepateikė įrodymų, kad šioje atsakovo sklypo dalyje yra kelias, kuris pažymėtas ir bendrajame Vilniaus miesto plane kaip sodo bendrijos kelias. Teismo nutartimi, kuria nustatyti apeliacinio skundo trūkumai, buvo siūloma pateikti įrodymus, kurioje vietoje prašomo nustatyti servituto atžvilgiu yra kelias, kuris yra Vilniaus miesto plane pažymėtas kaip bendro naudojimo kelias. Tokių įrodymų ieškovėms nepateikus, pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, jog ieškovių sklypo ribos eina per bendro naudojimo kelią, nebuvo paneigta.

11454.

115Ieškinio priedu pateiktoje UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“ parengtame 2016-11-02 pravažiavimo tarp sklypų situacijos plane pateiktas tik prašomo nustatyti servitutinio kelio išsidėstymas, tačiau nėra nurodyta, kurioje vietoje yra bendro naudojimo kelias, todėl darytina išvada, kad ieškovės neįrodė savo teiginio, kad bendro naudojimo kelias patenka į atsakovo sklypą. Tai, kad atsakovo pateiktame MB „Sklypų projektavimas“ plane, sudarytame 2017-12-20, nurodytos ieškovių ir atsakovo sklypo ribos ir iš to matyti, kad pravažiavimo kelias vietomis susiaurėja iki 1,50 m, tokio pločio kelias nėra pakankamas privažiavimui prie sklypų, tačiau šiame plane taip pat nėra nurodyta, kurioje vietoje yra bendro naudojimo kelias, kuris pažymėtas Vilniaus miesto plane.

11655.

117Teismo nutartimi ieškovės buvo įpareigotos pateikti įrodymus, kad į jų sklypų ribas neįeina bendro naudojimo kelias, tačiau tokie įrodymai nebuvo pateikti. Prašymas skirti byloje ekspertizę pagrįstai buvo netenkintas, kadangi šalys pačios turi galimybę kreiptis į matininkus ir gauti byloje reikalingus įrodymus, tačiau tokių įrodymų neteikiant ieškovėms, kurios turi įrodyti savo ieškinio pagrindą, teismas atmetė jų reikalavimus pagrįstai.

11856.

119Ieškovės teigia, kad negali naudotis keliu kitoje vietoje dėl to, kad tam trukdo nutiesta orinė elektros linija, tačiau tuo atveju, jei ši linija buvo nutiesta ant bendro naudojimo kelio, ieškovės gali siekti linijos perkėlimo, nes ta aplinkybė, jei elektros linija buvo nutiesta ant bendro naudojimo kelio, yra pagrindu reikalauti tokios linijos perkėlimo.

12057.

121Teismo sprendime nurodyta, kad ieškovių žemė sklypai užeina už jų ribų, todėl norint paneigti šią teismo išvadą, byloje turėjo būti pateiktas žemės sklypo planas, kuris leistų daryti priešingą išvadą, nei nurodė teismas. Ieškovių pareiga buvo pateikti duomenis, kokio išsidėstymo žemė sklypu faktiškai naudojasi ieškovės, ir kokio išsidėstymo sklypą jos įsigijo, pateikiant šiuos planus koordinačių sistemoje. Nepateikus šios įrodymo, jos nepaneigė teismo išvados dėl naudojimosi didesniais sklypais, nei jos yra įsigijusios, todėl ir dėl to apeliacinis skundas negali būti tenkinamas.

12258.

123Atsakovas prašo priteisti jam turėtas išlaidas įrodymui gauti, t.y. matininkui apmokėtą sumą už žemės sklypo schemos sudarymą. Šiuo įrodymu teismas nesiremia, nagrinėdamas apeliacinio skundo pagrįstumo klausimą, nes schemose nėra duomenų, kurie būtų reikšmingi teismo išvadoms pagal nagrinėjamą skundą. Ieškovėms nepateikus naujų įrodymų, kurie būtų reikšmingi nagrinėjant skundą, atsakovo naujais įrodymais taip pat remtis nėra pagrindo.

124Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

125Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija susidedanti iš Onos Gasiulytės,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovės kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė nustatyti žemės... 6. 2.... 7. Nurodė, kad ieškovė J. C. nuosavybės teise valdo žemės sklypą, kurio... 8. 3.... 9. Ieškovė B. N. nuosavybės teise valdo žemės sklypą, kurio unikalus numeris... 10. 4.... 11. Pridėtoje 2017 m. birželio 15 d. ištraukoje iš Regia.lt žemėlapio... 12. 5.... 13. Atsakovui atlikus kadastrinius sklypo matavimus ir pažymėjus sklypo ribas... 14. 6.... 15. Pažymėjo, jog atsakovas atsisako kalbėtis su ieškovėmis dėl problemos... 16. 7.... 17. Tuo tikslu ieškovė B. N. užsakė UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“... 18. 8.... 19. Norint toliau eksploatuoti ieškovių namų valdas bei užtikrinti ten... 20. 9.... 21. Nurodė, jog kadangi CK 4.129 straipsnis nustato, kad dėl servituto nustatymo... 22. 10.... 23. Atsakovas A. R. pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su juo... 24. 11.... 25. Byloje ieškovai nepateikė įrodymų, kad jis galimai būtų užėmęs... 26. 12.... 27. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės... 28. 13.... 29. Žemės sklypų kadastrinių matavimų, nustatant žemės sklypo ribų posūkio... 30. 14.... 31. Vilniaus miesto skyrius, remdamasis nurodytais teisės aktais ir patikrinęs... 32. 15.... 33. Nurodė, kad matininkas, parengęs žemės sklypo planą, privalo užtikrinti... 34. 16.... 35. Pažymėjo, kad remiantis Nekilnojamojo turto registro duomenimis Sklype-3... 36. 17.... 37. Trečiasis asmuo Sodininkų bendrija „Putinas“ atsiliepimo į ieškinį per... 38. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 39. 18.... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. vasario 26 d. sprendimu ieškinį... 41. 19.... 42. Teismas nustatė, kad tiek ieškovės J. C. sklypo, tiek atsakovo sklypo ribos... 43. 20.... 44. Taip pat teismas nurodė, kad ieškovės nagrinėjamu atveju prašo atsakovo... 45. 21.... 46. Teismas, atsižvelgdamas į byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių... 47. 22.... 48. Nagrinėjamo klausimo kontekste teismas pastebėjo, kad atsižvelgiant į... 49. 23.... 50. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad SB „Putinas“ žemės sklypo plane... 51. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 52. 24.... 53. Apeliantės J. C. ir B. N. pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto... 54. 25.... 55. Teismas niekaip nepagrindė, nepasisakė ir nemotyvavo, kodėl nesivadovavo SB... 56. 26.... 57. Atmesdamas ieškinį ir neišspręsdamas ginčo tarp šalių iš esmės,... 58. 27.... 59. Pažymi, kad papildomai pateikia UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“ 2016-05-10... 60. 28.... 61. Išnagrinėjus bylą 2017.12.22 parengiamajame teismo posėdyje, atsakovui... 62. 29.... 63. Kaip matyti iš skundžiamo teismo sprendimo turinio, teismui taip ir liko... 64. 30.... 65. Todėl darytina išvada, kad teismui atsisakius tenkinti ieškovo prašymą... 66. 31.... 67. Negalima sutikti su teismo sprendime dėstoma argumentacija, kad ieškovės... 68. 32.... 69. Pažymi, kad teismas visiškai neanalizavo, nevertino ir netyrė ieškovių... 70. 33.... 71. Byloje atsakovo pateiktas 2005-05-20 Žemės sklypo planas M 1:500, parengtas... 72. 34.... 73. Pažymi ir tai, jog teismas, atmesdamas ieškinį ir motyvuodamas tokį savo... 74. 35.... 75. Be to, atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad yra kitas būdas pateki į... 76. 36.... 77. Atsakovas A. R. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, kaip... 78. 37.... 79. Atsakovo manymu, būtent SB „Putinas“ generaliniame plane tarp ginčo... 80. 38.... 81. Pagal SB „Putinas“ generalinį planą atsakovui nuosavybės teisė turėtų... 82. 39.... 83. Atsakovas laikosi nuomonės, kad ieškovai siekia sukurti naujus teisinius... 84. 40.... 85. Atsakovui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype yra suprojektuotas... 86. 41.... 87. Atsakovo manymu, byloje pateikta pakankamai įrodymų bylai išspręsti... 88. 42.... 89. Apeliantės nepagrįstai nurodo, jog teismas nepasisakė apie ieškovo... 90. 43.... 91. Be to, atsakovas prašo neprijungti prie bylos naujai teikiamų įrodymų, nes... 92. 44.... 93. Trečiasis asmuo - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 94. 45.... 95. Pažymėtina, kad ir apeliančių, ir atsakovo žemės sklypai yra... 96. 46.... 97. Žemės sklypų, esančių sodininkų bendrijos teritorijoje, kadastriniai... 98. 47.... 99. Nekilnojamojo turto objektų kadastrinius matavimus atliekantys fiziniai... 100. 48.... 101. Nėra pagrindo sutikti ir su apeliančių teiginiais, kad pirmosios instancijos... 102. 49.... 103. Trečiasis asmuo sutinka su sprendime nurodytais motyvais, kad visi ginčo... 104. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 105. Apeliacinis skundas atmestinas.... 106. 50.... 107. Nustačius, kad ieškovių apeliacinis skundas buvo priimtas su trūkumais,... 108. 51.... 109. Ieškovės, šalindamos trūkumus, pateikė 2019-03-26 VĮ Registrų centro... 110. 52.... 111. Nustatyta, kad byloje kilo ginčas dėl aplinkybės, ar patenka į atsakovo... 112. 53.... 113. Ieškovės, teigdamos, kad servitutas turi būti nustatytas pagal UAB... 114. 54.... 115. Ieškinio priedu pateiktoje UAB „Geodeziniai tyrinėjimai“ parengtame... 116. 55.... 117. Teismo nutartimi ieškovės buvo įpareigotos pateikti įrodymus, kad į jų... 118. 56.... 119. Ieškovės teigia, kad negali naudotis keliu kitoje vietoje dėl to, kad tam... 120. 57.... 121. Teismo sprendime nurodyta, kad ieškovių žemė sklypai užeina už jų ribų,... 122. 58.... 123. Atsakovas prašo priteisti jam turėtas išlaidas įrodymui gauti, t.y.... 124. Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1... 125. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. vasario 26 d. sprendimą palikti...