Byla 2-1164-979/2016
Dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė, sekretoriaujant Rimai Šimanskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Vytautui Kucevičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ordo“ ieškinį atsakovui UAB „Simno servisas“ dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3ieškovas UAB „Ordo“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Simno servisas“ 468,59 Eur skolą, 251,85 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

4Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 3 d. preliminariu sprendimu ieškinys patenkintas, iš atsakovo ieškovui priteista 720,44 Eur skola, 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo 2015 m. gruodžio 11 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 10,80 Eur žyminis mokestis.

5Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo, prašė priimtą preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka, kadangi ieškovas, prieš kreipdamasis į teismą, nesilaikė 2005 m. rugsėjo 22 d. sutarties Nr. 05/K-83 (toliau – Sutartis) 4.5 punkte nurodytos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, atsakovas skolą sumokėjęs, be to, ieškovas neteisingai skaičiuoja delspinigius, paskaičiuoti delspinigiai sudaro 70,77 Eur, kuriuos sumokėjo. Mano, jog atsakovas yra tik tarpininkas tarp ieškovo ir galutinio pirkėjo, todėl, vadovaujantis Sutarties 3.1-3.8 punktais, atsakovas įsipareigojo su ieškovu atsiskaityti per penkias dienas nuo prekių galutiniam pirkėjui pardavimo.

6Ieškovas atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad delspinigius skaičiuoja vadovaudamasis tarp šalių sudaryta sutartimi, kuri reglamentuoja santykius tarp ieškovo ir atsakovo. Sutarties 3.1.-3.8 punktuose yra nurodyta, kad atsakovas yra pirkėjas, o ne galutinis pirkėjas, todėl pagrįstai skaičiavo Sutarties 3.9. punkte nurodyto dydžio delspinigius, kurie ieškinio padavimo dieną buvo 251,85 Eur. Nurodė, kad po bylos užvedimo atsakovas sumokėjo dalį skolos, grąžino prekes, sumokėjo 70,77 Eur delspinigių, todėl prašo priteisti 181,08 Eur skolą ir 11,00 Eur žyminį mokestį.

7Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Vytautas Kucevičius patikslino aplinkybes dėl prašomos priteisti skolos dydžio. Nurodė, kad atsakovas, jau ieškovui kreipųsis į teismą, sumokėjo dalį skolos, t. y. 424,64 Eur, grąžino vieną prekę – akumuliatorių 43,95 Eur vertės, todėl pagal sąskaitas faktūras atsakovas ieškovui nėra skolingas. Atsakovas sumokėjo 70,77 Eur sumą, kuria ieškovas mažina prašomų priteisti delspinigių dydį ir prašo ieškovui iš atsakovo priteisti 181,08 Eur delspinigius ir 11,00 Eur žyminį mokestį.

8Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė, todėl byla išnagrinėta atsakovo atstovui nedalyvaujant.

9Preliminarus sprendimas keistinas.

10Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2005 m. rugsėjo 22 d. sudarė sutartį Nr. 05/K83, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pateikti prekes pagal atsakovo asortimentą, o atsakovas įsipareigojo prekes priimti ir už jas apmokėti sutartyje nustatyta tvarka pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras. Ieškovas perdavė atsakovui prekes 2014 -2015 metais ir išrašė keturias PVM sąskaitas faktūras, atsakovas prekes priėmė, pretenzijų dėl prekių kiekio arba kokybės priėmimo perdavimo metu nepareiškė, nerealizuotų prekių negrąžino (Sutarties 3.8. p.), tačiau atsiskaitė tik iš dalies, todėl susidarė įsiskolinimas – 468,59 Eur. Ieškovas 2015 m. rugsėjo 24 d. pretenzija pranešė atsakovui apie susidariusią skolą, pasiūlė skolą sumokėti geruoju bei nustatė prievolės įvykdymo terminą. Atsakovas ieškovo nuststytu terminu skolos nesumokėjo ir liko ieškovui skolingas 468,59 Eur. Sutarties 3.9 punktu šalys susitarė, kad pirkėjui neapmokėjus už prekes sutartyje nustatytais terminais, jis privalės mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius už laiku nesumokėtą sumą. Ieškovo skaičiavimu atsakovui laiku neatsiskaičius už prekes, turi būti mokami 251,85 Eur delspinigiai. Atsakovas 2015 m. gruodžio 30 d. sumokėjo ieškovui 424,64 Eur skolos, grąžino ieškovui prekę - 43,95 Eur vertės akumuliatorių. Taip pat atsakovas sumokėjo 70,77 Eur delspinigių. Atsakovo likusią nesumokėtą skolos dalį sudaro 181,08 Eur delspinigiai.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.200 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti sutarties vykdymo principai, t. y. sudariusios sutartį ir prisiėmusios sutartines teises ir pareigas, šalys privalo laikytis sutarties sąlygų ir tinkamai jas vykdyti. Remiantis CK 6.258 straipsnio 1 dalį, už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo mokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 str., 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-367/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007).

12Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo dėl 468,59 Eur skolos, nes atsakovas bylos nagrinėjimo metu sumokėjo 424,64 Eur skolos, grąžino ieškovui 43,95 Eur vertės prekę – akumuliatorių, todėl teismas dėl šio reikalavimo nepasisako. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo delspinigius, t. y. taikyti atsakovui civilinę atsakomybę tik netesybų forma. Pagal CK 6.71 straipsnio 2 dalies nuostatas netesybos gali būti nustatyta konkreti pinigų suma arba užtikrinamos prievolės sumos procentu ir skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę mėnesį ir t. t. (CK 6.71 str. 3 d.). Ieškovas su atsakovu sudarytos Sutarties 3.9 punkte sutarė, jog pirkėjui (atsakovui) neatsiskaičius su pardavėju (ieškovu) terminais, numatytais šioje sutartyje, pirkėjas (atsakovas) moka pardavėjui (ieškovui) delspinigius 0,2 procentų dydžio nuo priklausančios sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Pagal Sutarties 3.2. punktą pirkėjas (iekovas) atsiskaito už parduotas prekes per penkias darbo dienas nuo prekės paradvimo dienos. Pagal ieškovo pateiktas sąskaitas faktūras atsakovas visiškai atsiskaitė tik 2015 m. gruodžio 30 d., todėl darytina išvada, jog ieškovo teisė skaičiuoti delspinigius yra visiškai pagrįsta. Tarp šalių kilo ginčas dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos. Kaip jau minėta pagal Sutarties 3.2. punktą pirkėjas (ieškovas) atsiskaito už parduotas prekes per penkias darbo dienas nuo prekės pardavimo dienos, todėl darytina išvada, kad ieškovo teisė į delspinigius atsirado atsakovui praleidus penkių dienų terminą po prekių pirkimo. Ieškovas nurodė, atsakovas neginčijo, kad skola susidarė atsakovui neatsikaičius pagal keturias sąskaitas faktūras (b. l. 9, 13, 15, 16). Teismas daro išvadą, kad ieškovo ieškinyje nurodyta 281,85 Eur delspinigių suma, paskaičiuota tinkamai, t. y. vadovaujantis Sutartimi, atsižvelgiant į apmokėjimo už prekes terminus pagal sąskaitas faktūras. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas sumokėjo ieškovui 70,77 Eur, todėl šia suma reikalavimas dėl delspinigių priteisimo mažintinas ir iš atsakovo priteistina 181,08 Eur. Atsakovas, skaičiuodamas delspinigius neteisingai aiškina Sutarties nuostatas dėl atsiskaitymo ir nurodo, kad delspinigiai turi būti skaičiuojami nuo to momento, kai prekės parduodamos galutiniam pirkėjui. Duomenų, patvirtinančių iš ieškovo įsigytų prekių pardavimą galutiniam pirkėjui, nepateikė.

13Atsižvelgiant į tai, kad po preliminaraus teismo sprendimo priėmimo atsakovas iš dalies atsiskaitė su ieškovu, yra pagrindas Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. preliminarų sprendimą pakeisti, patikslinant už ginčo laikotarpį priteistinų delspinigių sumą, t. y. 181,08 Eur (CPK 430 str. 6 d. 3 p., 8 d.).

14Pakeitus preliminarų sprendimą, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 11,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 83 str., 88 str. 1 d. 4 p., 6 p., 98 str., 430 str. 7 d.). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos sudaro 2,24 Eur ir tai neviršija 3,00 Eur, todėl iš šalių nepriteistinos (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsniu,

Nutarė

16pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 23 d. preliminarų sprendimą.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Simno servisas“, j. a. k. 300044829, 181,08 Eur (vieno šimto aštuoniasdešimt vieno euro 08 ct) delspinigius, 11,00 Eur (vienuolika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Ordo“, j. a. k. 149633293.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per sprendimą priėmusį Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai