Byla 2-1604-399/2013
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Jolantai Petraitienei, dalyvaujant suinteresuoto asmens J. Ž. atstovei advokatei A. B., suinteresuotų asmenų UAB „Arvi cukrus“ atstovei V. K., UAB „Agrokoncernas“ atstovui V. J., Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovei J. B., VTAS atstovei A. P., nedalyvaujant pareiškėjo atstovui, suinteresuotiems asmenims P. Ž., J. Ž., antstolei Astai Lukšienei, suinteresuotų asmenų UAB „Mecro technikonas“ atstovui, UAB „Audrokesta“ atstovui, UAB „Laumetris“ atstovui, ŽŪKB „Pieno gėlė“ atstovui, UAB „Baltic agro“ atstovui ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) atstovui, žodinio proceso tvarka, nagrinėdama civilinę bylą pagal pareiškėjos AB DNB bankas pareiškimą suinteresuotiems asmenims P. Ž., J. Ž., antstolei Astai Lukšienei, UAB „Mecro technikonas“, UAB „Audrokesta“, UAB „Arvi cukrus“, UAB „Laumetris“, ŽŪKB „Pieno gėlė“, UAB „Baltic agro“, UAB „Agrokoncernas“, VMI prie LR FM, Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Marijampolės savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriui, dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo,

Nustatė

2Pareiškėja AB DNB bankas prašo nustatyti, kad skolininkui P. Ž. priklauso ½ dalis P. Ž. ir jo sutuoktinės J. Ž. bendrąja jungtinės nuosavybės teise esančių žemės sklypų: 13,000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2901, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brazavo k., 5,2300 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2801, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brazavo k., 4,1800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0809-6554, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brazavo k., 5,0000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1141-7682, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Naujienėlės k., 2,0765 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0967-0795, esančio Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Rūdninkų k., 3,3600 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2212, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Skersabalių I k., 6,7800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0007-0085, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 5,9000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0006-0001, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 9,2400 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2401, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 7,7700 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2267, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 8,4600 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2056, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 67,2600 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-1864, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 4,0500 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0809-6871, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 2,0700 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0255-6663, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 4,5400 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0008-0065, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Zigmantavo k.

3Suinteresuotas asmuo antstolė A.Lukšienė pateikė atsiliepimą (b.l. 33-35), kuriame nurodo, kad skolos likutis kreditoriui AB DNB bankas iš skolininko P. Ž. yra pagal vieną vykdomąjį dokumentą 15531,30Lt, pagal kitą – 20935,16 Lt. Antstolė sutinka su pareiškėjo pareiškimu.

4Suinteresuoti asmenys, kurie yra kreditoriai ir išieškotojai vykdymo procese išieškant iš P. Ž. jiems priteistas sumas, yra UAB „Agrokoncernas“ , UAB „Arvi cukrus“ , UAB „Baltic agro“, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM sutinka su pareiškėjos AB DNB bankas pareiškimu, tai matyti iš jų pateiktų atsiliepimų.

5Suinteresuotas asmuo UAB „Arvi cukrus“ atsiliepime pasisako ir dėl to, kad 2013-04-04 nutartimi, civilinė byla Nr. 2-1492-374/2013, teismas jau yra nustatęs, kad skolininkui P. Ž. priklauso ½ dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su J. Ž. pareiškėjo prašyme nurodyto turto.

6Suinteresuotas asmuo P. Ž. su pareikštu pareiškimu nesutiko, kadangi patenkinus pareiškėjo AB DNB bankas pareiškimą nukentės nepilnamečių vaikų interesai bei, kad nemaža dalis pareiškėjo prašyme išvardintų žemės sklypų yra įsigyti iš Valstybės ir už juos dar nebaigta mokėti (b.l.59-70, 38-39).

7Suinteresuotas asmuo J. Ž. kartu su P. Ž. pateiktame atsiliepime nurodė, jog su pareiškimu nesutinka (b.l.59-70), tačiau 2013-06-12 vykusio teismo posėdžio metu, nurodė, jog pareikštu pareiškimu sutinka (b.l.39).

8Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM teismui pateiktame atsiliepime nurodo, jog neprieštarauja, kad būtų tenkintas pareiškėjo prašymas, kadangi Pranas ir J. Ž. nevykdo savo įsipareigojimų pagal Pirkimo-pardavimo sutartį, todėl Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM teisės aktų nustatyta tvarka kreipsis dėl savo, kaip kreditoriaus teisių gynimo. Taip pat atkreipė dėmesį, jog Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013-04-11 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1596-374/2013 pagal pareiškėjo UAB „Aurokesta“ pareiškimą nustatė, kad skolininkui P. Ž. priklauso ½ dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine J. Ž. žemės sklypų, kuriems ir AB DNB bankas prašo nustatyti skolininko P. Ž. ir jo sutuoktinės J. Ž. turto dalis bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje (b.l.46-50).

9Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą neteikė, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai ir apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai.

10Prašymas tenkintinas.

11Nustatyta, kad antstolė Asta Lukšienė vykdomosiose bylose Nr. 0140/12/00614 ir Nr. 0140/12/00615 pagal Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 18 d. nutartį Nr. 34 dėl priverstinio nekilnojamojo turto pardavimo, kreditoriaus AB DNB bankas naudai. Po priverstinio nekilnojamojo turto pardavimo likusi skola sudaro 15531,30 Lt ir 20935,16 Lt.

12Remiantis LR CPK 666 str. 1 d., išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį jungtinėje nuosavybėje. LR CPK 667 str. 1 d. numatyta, jog jei skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo. 2013m. kovo 20 d. raštu Nr. 0140/10/02910 antstolė pasiūlė kreditoriui AB DNB bankas kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko P. Ž. dalies turte, kuri yra bendra jungtinė nuosavybė su J. Ž. nustatymo. Skolininkas P. Ž. santuoką su J. Ž. sudarė 2005 m. liepos 7 d. Pareiškimo pateikimo dienai santuoka tarp skolininko ir jo sutuoktinės nėra nutraukta. Taip pat teismui pateiktame antstolės rašte nurodyta, jog atliekant priverstinio vykdymo veiksmus, nustatyta, kad P. Ž. ir J. Ž. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe priklauso šie žemės sklypai: 13,000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2901, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brazavo k., 5,2300 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2801, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brazavo k., 4,1800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0809-6554, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brazavo k., 5,0000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1141-7682, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Naujienėlės k., 2,0765 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0967-0795, esančio Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Rūdninkų k., 3,3600 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2212, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Skersabalių I k., 6,7800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0007-0085, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 5,9000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0006-0001, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 9,2400 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2401, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 7,7700 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2267, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 8,4600 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2056, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 67,2600 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-1864, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 4,0500 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0809-6871, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 2,0700 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0255-6663, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 4,5400 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0008-0065, esančio Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Zigmantavo k.

13Minėta, jog suinteresuotas asmuo P. Ž. nurodė, jog patenkinus pareiškėjos AB DNB bankas pareiškimą nukentės nepilnamečių vaikų interesai. Tačiau pareiškėja teismui pateiktu pareiškimu prašo nustatyti, kad skolininkui P. Ž. priklauso ½ dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine J. Ž. esančių žemės sklypų, tuo tarpu bylos aplinkybėmis nustatyta, jog P. Ž. nepilnamečiai vaikai gyvena bute, esančiame Gėlių g. 14-47, Marijampolė, dėl kurio teismas šioje byloje nesprendžia, todėl nepilnamečių vaikų interesai nenukentės.

14Iš pridėtos prie šios bylos, civilinės bylos Nr. 2-1596-374/2013 matyti, jog 2013-04-08 pareiškėja UAB „Audrokesta“ (kaip ir AB DNB bankas) kreipėsi į teismą prašydama nustatyti, jog skolininkui P. Ž. priklauso ½ dalis P. Ž. ir jo sutuoktinės J. Ž. bendrąja jungtine nuosavybe esančių sklypų (13,000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2901, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brazavo k., 5,2300 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2801, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brazavo k., 4,1800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0809-6554, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brazavo k., 5,0000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1141-7682, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Naujienėlės k., 2,0765 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0967-0795, esančio Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Rūdninkų k., 3,3600 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2212, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Skersabalių I k., 6,7800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0007-0085, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 5,9000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0006-0001, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 9,2400 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2401, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 7,7700 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2267, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 8,4600 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2056, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 67,2600 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-1864, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 4,0500 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0809-6871, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 2,0700 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0255-6663, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 4,5400 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0008-0065, esančio Kalvarijos sav. Kalvarijos sen. Zigmantavo k.). 2013-04-11 nutartimi pareiškėjo prašymas tenkintas. Minėta teismo nutartis yra įsiteisėjusi. LR CPK 18 str. numato, jog įsiteisėjusi teismo nutartis yra privaloma valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Todėl visiškai tapačiomis, kaip ir nagrinėjamoje byloje, aplinkybėmis 2013-04-11 priimta nutartis, įgavo privalomą pobūdį. Nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu (nutartimi) kitoje civilinėje byloje, jeigu jos yra reikšmingos abiejose bylose, kaip yra šiuo atveju (LR CPK 182 str. 2 p.).

15LR Civilinio kodekso 3.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kas pripažįstama bendrąja jungtine nuosavybe: inter alia turtas, įgytas po santuokos sudarymo, abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu; To paties straipsnio 2 d. įtvirtinta prezumpcija, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio nuosavybė. Preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (LR CK 3.117 str. 1 d.). Todėl, vadovaujantis LR Civilinio kodekso 3.88 str. nuostatomis, nustatančiomis kad turtas, įgytas po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių vardu, skolininko P. Ž. ir jo sutuoktinės J. Ž. vardu registruotas nekilnojamasis turtas yra bendroji jungtinė nuosavybė ir šio turto ½ dalis priklauso skolininkui P. Ž..

16Dėl kitų dalyvaujančių asmenų išsakytų motyvų nagrinėjant bylą teismas nepasisako, kaip neturinčių reikšmės pareiškėjos pateikto pareiškimo sprendimui.

17Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis bei atsižvelgiant į turto pobūdį, spręstina, kad prašymas nustatyti skolininko turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje yra pagrįstas ir tenkintinas. (LR CK 3.88 str. 1 d. 1 p.).

18Vadovaudamasi LR CK 3.88 str. 1 d. 1 p., 3.117 str. 1 d., LR CPK 667 str., 290-291str.,

Nutarė

19Pareiškimą tenkinti.

20Nustatyti, kad skolininkui P. Ž., asmens kodas ( - ) priklauso ½ dalis bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine J. Ž., asmens kodas ( - ) esančio turto: 13,000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2901, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brazavo k., 5,2300 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2801, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brazavo k., 4,1800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0809-6554, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Brazavo k., 5,0000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-1141-7682, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Naujienėlės k., 2,0765 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0967-0795, esančio Kalvarijos sav., Sangrūdos sen., Rūdninkų k., 3,3600 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2212, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Skersabalių I k., 6,7800 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0007-0085, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 5,9000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0006-0001, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 9,2400 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2401, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 7,7700 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2267, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 8,4600 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-2056, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 67,2600 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0810-1864, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 4,0500 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0809-6871, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 2,0700 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0255-6663, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Trakėnų k., 4,5400 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 5138-0008-0065, esančio Kalvarijos sav., Kalvarijos sen., Zigmantavo k.

21Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti teismo posėdyje nedalyvavusiems asmenims.

22Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė,... 2. Pareiškėja AB DNB bankas prašo nustatyti, kad skolininkui P. Ž. priklauso... 3. Suinteresuotas asmuo antstolė A.Lukšienė pateikė atsiliepimą (b.l. 33-35),... 4. Suinteresuoti asmenys, kurie yra kreditoriai ir išieškotojai vykdymo procese... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Arvi cukrus“ atsiliepime pasisako ir dėl to, kad... 6. Suinteresuotas asmuo P. Ž. su pareikštu pareiškimu nesutiko, kadangi... 7. Suinteresuotas asmuo J. Ž. kartu su P. Ž. pateiktame atsiliepime nurodė, jog... 8. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM teismui pateiktame... 9. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą neteikė, procesiniai... 10. Prašymas tenkintinas.... 11. Nustatyta, kad antstolė Asta Lukšienė vykdomosiose bylose Nr. 0140/12/00614... 12. Remiantis LR CPK 666 str. 1 d., išieškojimas iš fizinių asmenų... 13. Minėta, jog suinteresuotas asmuo P. Ž. nurodė, jog patenkinus pareiškėjos... 14. Iš pridėtos prie šios bylos, civilinės bylos Nr. 2-1596-374/2013 matyti,... 15. LR Civilinio kodekso 3.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kas pripažįstama... 16. Dėl kitų dalyvaujančių asmenų išsakytų motyvų nagrinėjant bylą... 17. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis bei atsižvelgiant į turto pobūdį,... 18. Vadovaudamasi LR CK 3.88 str. 1 d. 1 p., 3.117 str. 1 d., LR CPK 667 str.,... 19. Pareiškimą tenkinti.... 20. Nustatyti, kad skolininkui P. Ž., asmens kodas ( - ) priklauso ½ dalis... 21. Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti teismo posėdyje nedalyvavusiems... 22. Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti...