Byla 2-849-834/2014
Dėl skolos priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Sinkevičienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui S. Š. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas AB SEB bankas su ieškiniu atsakovui S. Š. kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovo 7550,36 Lt skolos (kurią sudaro 2827,96 Lt nesugrąžintas kreditas, 1135,19 Lt palūkanos, 3587,21 Lt delspinigiai, penkių procentų dydžio procesines palūkanas už priteistas sumas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, neprieštarauja, kad būtų priimtas sprendimas už akių.

3Atsakovui S. Š. procesiniai dokumentai įteikti 2014-09-08, CPK 130 str. nustatyta tvarka - viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt pranešimą (53 b.l.), jame išaiškinant atsakovo pareigą per 20 dienų nuo informacijos paskelbimo dienos pareikšti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat informuojant atsakovą, jog jam nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovui prašant, teismas gali priimti sprendimą už akių. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškinyje yra pareikštas prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje nustatyta, kad 2007-06-18 šalys sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1250718050274-04, pagal kurią atsakovui iki 2012-06-17 buvo suteiktas 8000 Lt kreditas; sutartyje nustatyta 9.40 procentų dydžio palūkanų norma; atsakovas sutartimi įsipareigojo kiekvieno mėnesio 18 dieną mokėti bankui kredito grąžinimo įmokas pagal grafiką (specialiosios dalies 2.4.p., bendrosios dalies 5.1 p., 5.2. p.), o už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ar sumokėti palūkanas dieną, mokėti 0,1 procentų dydžio delspinigius (5.3 p., 5.4 p.) (10-14 b.l.). Ieškovas, pagrįsdamas aplinkybes, jog atsakovas prievolių pagal sutartį tinkamai nevykdė, pateikė skolos ir delspinigių ataskaitas (17-42 b.l.). Pagal ieškovo 2014-04-02 pažymą, atsakovas ieškovui pagal 2007-06-18 Kredito sutartį liko skolingas 7550,36 Lt, iš jų 2827,96 Lt kredito suma, 1135,19 Lt palūkanos ir 3587,21 Lt delspinigiai už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas (45 b.l.). Atsakovas pretenzijų dėl sutarties vykdymo nepareiškė, gera valia po pateiktų įspėjimų įsipareigojimų nesilaikė, todėl konstatuotina, kad sutartinių prievolių neįvykdė ir yra pagrindas reikalavimus dėl negrąžinto kredito bei nesumokėtų palūkanų tenkinti, priteisti iš atsakovo S. Š. 2827,96 Lt negrąžinto kredito bei 1135,19 Lt palūkanų (15-16 b.l.) (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.873-6.874 str., 6.886 str.).

7Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas yra paskaičiavęs 3587,21 Lt delspinigių (b.l. 17-42).

8Kasacinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Teismas, mažindamas netesybas, pirmiausia atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojai ar ne, ar šalys yra viešieji juridiniai asmenys, vykdantys visuomenines funkcijas, taip pat į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, ar visiškai nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių. Netesybų mažinimas, kaip minėta, taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis 3K-7-378/2005, 2006 m. kovo 6 d. nutartis Nr. 3K-3-173/2006, 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

9Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į delspinigių normą (0,1 procentas), į tai, jog prašoma priteisti delspinigių suma (3587,21 Lt) viršija negrąžinto kredito sumą (2827,96 Lt), taip pat į paties ieškovo elgesį, t.y. nepaisant to, kad atsakovas įmokų tinkamais terminais nemokėjo, sutartyje numatytas kredito grąžinimo terminas baigėsi 2012-06-17, o ieškovas per visą laikotarpį skaičiuodamas delspinigius, į teismą kreipėsi tik 2014-07-16. Todėl, siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir mažintini iki 1400 Lt (CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d., 6.71 str.).

10Remiantis CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11CPK 93 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu ieškinys tenkinamas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Tačiau CPK 93 str. 4 d. numatyta galimybė teismui, atsižvelgiant į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, bei įvertinus priežastis, dėl kurių šios išlaidos susidarė, nukrypti nuo šio straipsnio 2 d. nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių. Šiuo atveju, ieškovo procesinis elgesys laikytinas tinkamu, o bylinėjimosi išlaidas jis patyrė dėl nesąžiningo atsakovo elgesio, t.y. laiku negrąžinto kredito, todėl yra pagrindas nukrypti nuo CPK 93 str. 2 d nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, visas ieškovo turėtas 170 Lt bylinėjimosi išlaidas priteisiant iš atsakovo (CPK 93 str.) (44 b.l.).

12Nagrinėjamoje byloje susidarė 4,95 Lt pašto išlaidų, kurios yra nepriteistinos, nes yra mažesnės už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų 10 Lt sumą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 1 ir 6 d.).

13Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 - 286 straipsniais, teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti ieškovo AB SEB banko (į.k. 112021238) naudai iš atsakovo S. Š. 2827,96 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus dvidešimt septynis litus 96 ct) (819,03 EUR) negrąžinto kredito, 1135,19 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą trisdešimt penkis litus 19 ct) (328,77 EUR) palūkanų, 1400 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus litų) (405,47 EUR) delspinigių, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2014-07-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 170 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt litų) (49,24 EUR) žyminio mokesčio.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Išaiškinti, jog atsakovas S. Š. šio sprendimo priimto už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Išaiškinti, jog atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Anykščių rajono apylinkės teismui.

19Ieškovas šį sprendimą per 30 dienų apeliaciniu skundu gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai