Byla 2K-2/2011

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Valerijaus Čiučiulkos, Aldonos Rakauskienės ir pranešėjo Rimanto Baumilo,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. D. kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 26 d. nuosprendžio, kuriuo A. D. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 245 straipsnį laisvės apribojimu vieneriems metams, įpareigojant jį bausmės atlikimo laikotarpiu be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, būti namuose kiekvieną dieną nuo 22 iki 6 val., jei tai nėra susiję su darbu.

3Iš A. D. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. S. priteista 3000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

4Skundžiama ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 7 d. nutartis, kuria nuteistojo A. D. apeliacinis skundas atmestas.

5Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,

Nustatė

6A. D. nuteistas už tai, kad nevykdė 2009 m. balandžio 10 d. priimto Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, kuris įsiteisėjo 2009 m. gegužės 10 d., kuriuo jam ir UAB ( - ) uždrausta savaitraštyje ( - ) publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su akcine bendrove ( - ), su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu, t.y. A. D., būdamas UAB ( - ) direktorius ir savaitraščio ( - ), kurio redakcija yra Vilniuje, ( - ), redaktorius, ( - ) savaitraštyje ( - ) straipsnyje „Prokurorai gelbėja ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės“ A. S. siejo su akcine bendrove ( - ), su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu, būtent:

7<...> A. S. teisme norėjo paneigti, kad jo firma ( - ) niekaip nedalyvavo AB ( - ) privatizavime, kad ji niekaip nėra susijusi su tariamos studijos apie šios įmonės privatizavimą rengimu ir kad ji niekaip nesusijusi su buvusiu šios įmonės direktoriaus G. K. dingimu ir nužudymu. <...>;

8 <...> Tam, kad nuslėpti ( - ) ryšį su G. K. dingimu, A. S. teisme melavo, kad V. G. niekada nėra dirbęs UAB ( - ). <...>;

9<...> Todėl labai gali būti, kad ( - ) tuos pinigus, skirtus G. K. nužudymo tyrimui, perdavė V. G. neoficialiai... <...>;

10<...> jo firma ( - ) ir buvo įsikūrusi ( - ) patalpose ( - ) gatvėje, ir ji neteisėtai iš ( - ) pervestus 8 mln. litų iš karto pervedė tam pačiam ( - ). <...>;

11<...> Vėliau visi tie ( - ) milijonai atsidūrė ( - ) sąskaitose ...<...>.

12Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, ( - ) savaitraštyje ( - ) ( - ) straipsnyje „Prokurorai gelbėja ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės“ A. S. siejo su akcine bendrove ( - ), su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu:

13<...> Daug milijonų ( - ) naudai buvo išplauta iš ( - ). A. S. tuo metu vadovavo ( - ), bet užuot sustabdęs pinigų plovimą jis prie to prisidėjo. <...>;

14

15<...> ( - ) gavo didelę naudą jiems buvo pervesti neteisėtai gauti milijonai. A. S. buvo žinoma, kad iš ( - ) privatizavimo turėjo naudos, tai konstatavo Konstitucinis Teismas. A. S. nesustabdė jau vėliau Konstitucinio Teismo nustatyto neteisėto ( - ) privatizavimo ir iš to greičiausiai turėjo naudos. <...>;

16<...> S. rengė ( - ) naudingus įstatymų pakeitimus, yra gavęs akcijų už 3 mln. litų. <...>.

17Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, ( - ) savaitraštyje ( - ) straipsnyje „Prokurorai gelbėja ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės“ A. S. siejo su akcine bendrove ( - ) su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu, būtent:

18<...> „... A. S. buvo pakankamas rimtas pagrindas skubėti, pasistengti užbėgti įvykiams už akių <...> pagrobti ir nužudyti <...> G. K.. <...>;

19<...> A. S. konsultavo ir valdė ( - ). <...>;

20<...> Jis gavo atlygį už pareigų nevykdymą. Už ( - ). <...>;

21<...> Tokį įspūdį susidariau iš išdėstytų duomenų, to, kad A. S. praturtėjo iš ( - ). Jis buvo ( - ) pirmininkas, turėjo žinoti apie grobstymus ( - ), bet to nedarė. <...>.

22Kasaciniu skundu nuteistasis A. D. prašo Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. balandžio 26 d. nuosprendį ir Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 7 d. nutartį panaikinti ir bylą jam nutraukti.

23Kasatorius nurodo, kad teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, nes jo veika neatitinka BK 245 straipsnyje aprašytos baudžiamojo nusižengimo sudėties. Iš Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimo matyti, kad jam, kaip autoriui, buvo uždrausta rengti ir publikuoti savaitraštyje ( - ) rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su AB ( - ), su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu, tuo tarpu skundžiamais teismų sprendimais nėra nustatyta, kad jis yra rašinių, pavadintų „Prokurorai gelbėja ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės“, autorius. Priešingai, iš teismų sprendimų darytina išvada, kad jis yra nuteistas tik kaip UAB ( - ) vienintelis akcininkas ir direktorius, to paties pavadinimo savaitraščio redaktorius. A. D. taip pat teigia, kad rašinio sąvoka, panaudota Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendime, dabartinėje lietuvių kalboje turėtų būti suprantama kaip kūrinys, tuo tarpu savaitraštyje publikuoti tekstai, pavadinti „Prokurorai gelbėja ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės“, nėra kūriniai, nes didžiąją teksto dalį sudaro teismo posėdžio protokolo, kaip oficialaus dokumento, citatos. Kasatorius pabrėžia, kad yra nuteistas ir už UAB ( - ) siejimą su AB ( - ) privatizavimu, su G. K. nužudymu, nors Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendime nėra nurodyta, kad tai daryti jam yra draudžiama.

24Atsiliepimu į kasacinį skundą prokuroras R. Žukauskas prašo nuteistojo A. D. kasacinį skundą atmesti. Prokuroras nurodo, kad kasatoriaus teiginius apie tai, kad savaitraštyje paskelbtuose straipsniuose su AB ( - ) privatizavimu, su G. K. nužudymu yra siejamas ne A. S., bet UAB ( - ), kad straipsniuose tik cituojamas teismo posėdžio protokolas, paneigia publikacijos pavadinimas, struktūra ir turinys. Kasatorius pagrįstai nurodo, kad ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo teisme metu nebuvo nustatytas savaitraštyje ( - ) paskelbtų ir kaltinime nurodytų publikacijų autorius, tačiau ši aplinkybė nešalina A. D. baudžiamosios atsakomybės dėl teismo sprendimo nevykdymo. A. D. buvo savaitraščio ( - ) redaktorius, pagal savo pareigas jis darė tiesioginę įtaką savaitraščio turiniui, buvo atsakingas už jį. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, kad A. D. žinojo apie teismo draudimą publikuoti tam tikro turinio rašinius, suvokė šio draudimo esmę, tačiau sąmoningai jo nevykdė. Dėl to A. D. veikoje yra visi BK 245 straipsnyje aprašyto baudžiamojo nusižengimo sudėties požymiai.

25Nuteistojo A. D. kasacinis skundas netenkintinas.

26Dėl BK 245 straipsnio taikymo

27Išnagrinėjusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija negali sutikti su kasatoriaus argumentu, kad jo veika neatitinka BK 245 straipsnyje aprašytos baudžiamojo nusižengimo sudėties požymių.

28Iš Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. ( - ) matyti, kad juo buvo uždrausta A. D. ir UAB ( - ) savaitraštyje ( - ) publikuoti rašinius, kuriuose A. S. būtų siejamas su AB ( - ), su šios bendrovės privatizavimu ir G. K. nužudymu. Sprendimas įsigaliojo 2009 m. gegužės 10 d. Iš savaitraščio ( - ) turinio matyti, kad juose buvo paskelbti straipsniai, pavadinti „Prokurorai gelbėja ( - ) nuo baudžiamosios atsakomybės“, kuriuose A. S. buvo siejamas su AB ( - ) privatizavimu, G. K. nužudymu. Išvada apie tokį straipsnių turinį darytina įvertinus ne tik kaltinime nurodytas straipsnių ištraukas, bet ir šių ištraukų konteksto turinį, publikuotų straipsnių antraštes, nuotraukas ir kitas aplinkybes. Straipsniai atitinka rašinio sąvoką, nes yra sukurti informaciją perteikiant rašto ženklais, o juose ne tik cituojamas teismo posėdžio protokolas, bet ir pateikiamas atrinktų su straipsniuose nagrinėjama tema susijusių dokumentų turinys, daromos išvados dėl A. S. elgesio ir pateikiamas jo vertinimas. Kasatorius nepagrįstai teigia, kad yra nuteistas už UAB ( - ) siejimą su AB ( - ) privatizavimu, su G. K. nužudymu, nes UAB ( - ) straipsniuose minima pabrėžiant, kad tai A. S. įsteigta įmonė, per kurią jis veikė.

29Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimu A. D. ir UAB ( - ) buvo uždrausta publikuoti tam tikro turinio rašinius, tačiau sprendime nenurodyta, kad tai daryti A. D. draudžiama kaip straipsnių autoriui. Šiuo metu galiojantys teisės aktai nepateikia sąvokos „publikuoti“ teisinio apibrėžimo, tačiau lietuvių kalboje ši sąvoka reiškia skelbimą spaudoje („Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ http://www.lki.lt/dlkz/ [žiūrėta 2011-01-25]). Dėl to, kolegijos nuomone, skelbimas spaudoje apima ir leidinio redaktoriaus veiksmus sprendžiant dėl skelbtinų straipsnių ir jų turinio, o tais atvejais, kai redaktorius yra ir leidinį leidžiančios įmonės vadovas, – ir įmonės vadovo veiksmus organizuojant leidinio spausdinimo procesą. Iš kaltinamojo akto ir teismų sprendimų matyti, kad A. D. buvo kaltinamas ir pripažintas kaltu kaip savaitraščio ( - ) redaktorius ir savaitraštį leidžiančios UAB ( - ) vadovas, t. y. asmuo, kuris priėmė sprendimus dėl straipsnių turinio bei jų paskelbimo ir šį sprendimą įgyvendino. Nagrinėjant bylą teisme, A. D. pats pripažino faktą, jog priimant sprendimus dėl straipsnių paskelbimo jam buvo žinoma apie Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimą ir jo turinį, kad teismo sprendimas buvo įsiteisėjęs ir privalėjo būti vykdomas (b. l. 114). Atsižvelgus į aptartas aplinkybes, pagrįsta laikytina pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų išvada, kad A. D. nevykdė Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimo, nesusijusio su bausme, todėl padarė BK 245 straipsnyje numatytą veiką.

30Iš kaltinamojo akto ir skundžiamų teismų sprendimų išplaukia, kad A. D. nebuvo kaltinamas tuo, jog nevykdė teismo sprendimo sukurdamas kaltinime nurodytus straipsnius, todėl jo nurodoma aplinkybė, kad nenustatyta, kas yra kaltinime nurodytų straipsnių autorius, nėra susijusi su nagrinėjama byla ir neturi jokios reikšmės sprendžiant, ar kaltinime nurodyta A. D. veika gali būti kvalifikuota pagal BK 245 straipsnį.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

32Nuteistojo A. D. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Iš A. D. nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. S. priteista 3000 Lt... 4. Skundžiama ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 7 d. nutartis, kuria... 5. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,... 6. A. D. nuteistas už tai, kad nevykdė 2009 m. balandžio 10 d. priimto Vilniaus... 7. <...> A. S. teisme norėjo paneigti, kad jo firma ( - )... 8. <...> Tam, kad nuslėpti ( - ) ryšį su G. K. dingimu, A. S.... 9. <...> Todėl labai gali būti, kad ( - ) tuos pinigus, skirtus... 10. <...> jo firma ( - ) ir buvo įsikūrusi ( - ) patalpose ( - )... 11. <...> Vėliau visi tie ( - ) milijonai atsidūrė ( - )... 12. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, ( - ) savaitraštyje ( - ) ( - )... 13. <...> Daug milijonų ( - ) naudai buvo išplauta iš ( - ). A.... 14. ... 15. <...> ( - ) gavo didelę naudą jiems buvo pervesti neteisėtai... 16. <...> S. rengė ( - ) naudingus įstatymų pakeitimus,... 17. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, ( - ) savaitraštyje ( - )... 18. <...> „... A. S. buvo pakankamas rimtas pagrindas skubėti,... 19. <...> A. S. konsultavo ir valdė ( - ). <...>;... 20. <...> Jis gavo atlygį už pareigų nevykdymą. Už ( - ).... 21. <...> Tokį įspūdį susidariau iš išdėstytų duomenų, to, kad A. S.... 22. Kasaciniu skundu nuteistasis A. D. prašo Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės... 23. Kasatorius nurodo, kad teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą,... 24. Atsiliepimu į kasacinį skundą prokuroras R. Žukauskas prašo nuteistojo A.... 25. Nuteistojo A. D. kasacinis skundas netenkintinas.... 26. Dėl BK 245 straipsnio taikymo... 27. Išnagrinėjusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija negali sutikti su... 28. Iš Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 10 d. sprendimo... 29. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009... 30. Iš kaltinamojo akto ir skundžiamų teismų sprendimų išplaukia, kad A. D.... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 32. Nuteistojo A. D. kasacinį skundą atmesti....