Byla 2-642/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1294-390/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statyba“ ieškinį atsakovui Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Statyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo sprendimų panaikinimo ir prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti viešojo pirkimo „Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimas“ pirkimo procedūras, tarp jų uždraudžiant sudaryti sutartį. Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 9 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, įpareigojo atsakovą Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją sustabdyti supaparastinto atviro konkurso „Kaišiadorių lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimas“ pirkimo procedūras bei uždrausti sudaryti pirkimo sutartį.

5Atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė pareikalauti, kad ieškovas UAB „Statyba“ pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 2 218 934 Lt sumai. Nurodė, kad dėl konkurso sustabdymo ir negalėjimo laiku gauti viešo konkurso pagrindu siekiamo rezultato gali būti prarasta galimybė renovuoti lopšelį-darželį, t.y. gali būti patirta nuostolių visai paramos projekto sumai – 2 218 934 Lt. Ši suma skiriama iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo, skiriamo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Paramos sutarties 3.1.5. punkte nurodyta, jog tinkamos finansuoti išlaidos yra tos, kurios bus patirtos iki 2010 m. kovo 31 d. Praleidus šį terminą, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai nebus pervestos paramos lėšos ir prarasta galimybė renovuoti lopšelį darželį.

6Kauno apygardos teismas 2009 m. kovo 30 d. nutartimi šio prašymo netenkino. Nurodė, kad atsakovas galimų nuostolių dydį iš esmės grindžia paramos projekto suma (2 218 934 Lt) bei ta aplinkybe, kad dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių praleidus paramos sutartyje nustatytą terminą išlaidoms patirti, atsakovui nebus pervestos paramos lėšos. Teismas sprendė, kad atsakovo argumentai dėl galimų nuostolių dydžio nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais, kurie leistų daryti objektyvaus pobūdžio išvadą apie atsakovo nurodyto galimų nuostolių dydžio realumą. Teismas atkreipė dėmesį, kad CPK 147 straipsnio 3 dalis nustato atsakovui teisę, įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos atsakovui padarė ieškovo prašymu, taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

7Atskiruoju skundu atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija prašo šią teismo nutartį panaikinti ir prašymą dėl nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pateikdamas prašymą, atsakovas kartu pateikė ir sutartį, kurioje nustatyta suma apibrėžia atsirasiančius nuostolius. Projekto finansavimas numatytas 2007 m. rugsėjo 11 d. Paramos skyrimo sutartyje Nr. 8-395, pagal kurią 2 218 934 Lt dydžio lėšos, skiriamos iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir bendrojo finansavimo, turi būti įsisavintos iki 2010 m. kovo 31 d. Praleidus šį terminą atsakovui lėšos nebus pervestos. Tokiu atveju, būtų pažeistas viešasis interesas, kadangi neatlikus lopšelio darželio „Žvaigždutė“ pastato išorinių atitvarų bei šilumos ūkio renovavimo nebūtų užtikrintos deramos vaikų ugdymo ir higienos normas atitinkančios vaikų ugdimosi ir darbuotojų darbo sąlygos. Pateikdamas prašymą, atsakovas kartu pateikė ir minėtą sutartį, kurioje nustatyta suma apibrėžia atsirasiančius nuostolius.
  2. Teismų praktikoje suformuotos taisyklės, kad skirdamas CPK 147 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones teismas nebūtinai turi turėti įrodymus, jog tam tikro dydžio nuostolių ateityje neišvengiamai atsiras. Preliminariai nustatinėjant galimų nuostolių dydį, atsižvelgiama į pirkimo vertę. Be to, civilinėse bylose dėl viešųjų pirkimų teismas privalo būti aktyvus ir turi pats pareikalauti pateikti trūkstamus kuriam nors klausimui išspręsti duomenis.
  3. Skundžiama nutartimi teismas gynė tik ieškovo interesus, tuo pažeisdamas teisingumo, lygiateisiškumo bei proporcingumo principus.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Statyba“ prašo jį atmesti. Nurodo, jog atsakovas, teigdamas, jog nespės laiku įgyvendinti projektą, nutyli, jog Paramos sutarties 12.3.2 punkte numatyta, kad projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 36 mėnesių, t. y. iki 2010 m. spalio 1 d. Be to, projektų įgyvendinimą reglamentuojantys teisės aktai numato ir ilgesnį projektų įgyvendinimų pratęsimą, kur tinkamos išlaidos yra laikomos patirtos iki 2015 m. gruodžio 31 d.

9Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. birželio 4 d. nutartimi panaikino 2009 m. kovo 9 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.

10Atskirasis skundas netenkintinas.

11Laikinųjų apsaugos priemonių institutas ir atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo institutas yra tarpusavyje susiję. Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti atsakovo galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą, įstatymų leidėjas garantuoja ieškovo ir atsakovo interesų bei procesinio poveikio priemonių pusiausvyrą bei šalių lygiateisiškumą. Atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas gali būti taikomas tik tada, jei buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Jei laikinųjų apsaugos priemonių nėra pritaikyta, teismas negali taikyti atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

12Kaip minėta, Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. birželio 4 d. nutartimi panaikino šioje byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Taigi, atsakovui Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai nėra pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, todėl nebeliko teisinio pagrindo spręsti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimo klausimo. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, esant tokiai situacijai, nebeturi pagrindo ir teisinės reikšmės Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 30 d. nutarties, kuria teismas netenkino atsakovo prašymo dėl atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, teisėtumo ir pagrįstumo nagrinėjimas.

13Jeigu atsakovas jau yra ar bus patyręs nuostolių dėl šioje byloje tam tikrą laikotarpį galiojusių ir vėliau panaikintų laikinųjų apsaugos priemonių, ieškinio atmetimo atveju jis galės naudotis CPK 147 straipsnio 3 dalyje numatyta reikalavimo teise.

14Dėl to teisėjų kolegija, vadovaudamasi išdėstytais argumentais bei atsižvelgdama į tai, jog skundžiama teismo nutartimi prašymas dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo buvo netenkintas, sprendžia, kad naikinti skundžiamą nutartį nėra pagrindo.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Kauno apygardos teismo 2009 m. kovo 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai