Byla 2-485-198/2013
Dėl įsiskolinimo ir netesybų pagal statybos rangos sutartį priteisimo (ieškinio suma 174 176,11 Lt )

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Jonaitienė,

2sekretoriaujant Angelei Andriukonienei

3dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Žygintai Sviderskytei Mikulskienei

4atsakovo atstovei A. J.

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Kultūros paminklų restauravimo UAB „Rūpintojėlis“ ieškinį atsakovui UAB „Molesta“dėl įsiskolinimo ir netesybų pagal statybos rangos sutartį priteisimo (ieškinio suma 174 176,11 Lt )

Nustatė

6ieškovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 1.5 str., 6.38 str., 6.70 str., 6.71 str., 6.154 str., 6.256 str., 6.201 str. 2d. prašė priteisti iš atsakovės UAB „Molesta“, juridinio asmens kodas 167553831, 123 237,99 Lt skolos, 29 938,12 Lt delspinigių ir 21 000 Lt baudos – iš viso 174 176,11 Lt sumą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą priteisti įsiskolinimą grindė šalių 2011-11-28 sudaryta statybos rangos sutartimi Nr.11-10, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo per sutartyje nustatytą terminą atsakovei savo medžiagomis, įrankiais, mechanizmais atlikti viešbučio, esančio adresu Universiteto g.14/12, Vilniuje, gipso lipdinių pagaminimo ir įrengimo darbus, o atsakovas UAB „Molesta“ įsipareigojo priimti iš rangovo tinkamai atliktus darbus ir už juos atsiskaityti pagal apmokėjimo dokumentus per dvidešimties dienų laikotarpį nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos. Ieškovė nurodė, kad prie statybos darbų rangos dar buvo pasirašyti 2012-01-26, 2012-02-03, 2012-03-02, 2012-04-27, 2012-05-02, 2012-06-02, 2012-07-30 papildomi susitarimai dėl papildomų gipso lipdinių pagaminimo ir sumontavimo. Nurodė, kad nei viename šalių pasirašytame atliktų darbų akte jokių trūkumų nenustatyta, ieškovės atlikti darbai atitiko šalių sudarytos sutarties sąlygas. Atsakovė neįvykdė sutartinio įsipareigojimo (pareigos) sumokėti už atliktus darbus 123 237,99 Lt sumą pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras. Šalys 2011-11-28 statybos rangos sutartimi susitarė, kad užsakovui laiku nesumokėjus rangovui už atliktus darbus iki nustatyto termino, užsakovas moka rangovui 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų atliktų darbų vertės už kiekvieną sugaištą dieną ir 3000 Lt baudą už kiekvieną uždelstą mėnesį. Atsakovė praleido sutartyje nustatytų prievolių įvykdymo terminą, todėl jai kyla pareiga sumokėti netesybas: 29 938,12 Lt delspinigių ir 21 000,00 Lt baudos pagal pateiktą paskaičiavimą. Atsakovė pažeidė ir LR CK 6.38 str. 3 d. numatytą bendradarbiavimo pareigą (į pretenziją neatsakė, į telefono skambučius neatsakinėja). Teigia, kad atsakovė piktybiškai vengia vykdyti sutarties sąlygas, todėl prašė priteisti skolą ir netesybas, iš viso 174 176,11 Lt ( 123 237,99 Lt skola bei 50 938,12 Lt netesybų: iš jų 29 938,12 Lt delspinigių ir 21 000 Lt bauda) bei procesines palūkanas (LR CK 6.37 str.1, 2 d. ir 6.210 str.2 d.). Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

7Panevėžio apygardos teismas 2013m.sausio 14 d. preliminariu sprendimu (b.l.63-64) ieškovės ieškinį tenkino visiškai. Priteisė iš UAB „Molesta“, juridinio asmens kodas 167553831, 123 237,99 Lt skolos, 29 938,12 Lt delspinigių ir 21 000 Lt baudos – iš viso 174 176,11 Lt ( šimtą septyniasdešimt keturis tūkstančius šimtą septyniasdešimt šešis litus vienuolika centų) , 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-12-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1650 Lt bylinėjimosi išlaidų atsakovės Kultūros paminklų restauravimo UAB „Rūpintojėlis“, juridinio asmens kodas 121114022, naudai ir 3490 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

8Atsakovė dėl Panevėžio apygardos teismo 2013m.sausio 14 d. preliminaraus sprendimo civilinėje byloje 2-390-198/2013 pateikė prieštaravimus (b.l.69-70). Atsakovės atstovė teismo posėdyje prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2013-01-14 preliminarų sprendimą, ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovės visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio nepripažinimą grindžia šiais argumentais: tarp šalių galėjo vykti derybos dėl taikos sutarties sudarymo, darbai atlikti netinkamai, nesilaikant sutartyje nurodytų terminų. Pagal sutartį 2011-11-28 sutartį ieškovas darbus turėjo baigti 2012-02-10, faktiškai baigė tik 2012 m. birželio mėnesį, vėlavo daugiau nei 4 mėnesius. Todėl ieškovas turėtų atlyginti atsakovui padarytą žalą. Praleidęs darbų pridavimo terminus, ieškovas sudarinėjo papildomus susitarimus, kurie negali būti vertinami kaip galiojantys, nes sudaryti nesąžiningu veikimu, pažeidžiant tokių susitarimų sudarymo tvarką ir terminus. Papildomi susitarimai pasirašyti atsakovo atstovo V. U., kuris neturėjo įgaliojimų juos pasirašyti ir veikė savavališkai, be įmonės akcininkų valdybos leidimo. Atliktų darbų pažymose atsakovo atstovas nepasirašė arba pasirašė anksčiau nei pasirašytas susitarimas darbams atlikti, t.y. kai kurie darbai nebuvo priimti, todėl nevertintini kaip įvykdyti, o sudaryti papildomi susitarimai sudaryti nesąžiningai, todėl yra negaliojantys. Su delspinigiais, jų paskaičiavimu taip pat nesutinka. Mano, kad ieškinys , ieškovui netinkamai vykdžius savo įsipareigojimus , turėtų būti atmestas arba tenkintas tik iš dalies, mažinant netesybas, kurios yra neprotingai didelės.

9Ieškovės atstovė prašo Panevėžio apygardos teismo 2013 sausio 14 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą ieškinyje ir atsiliepime į atsakovės prieštaravimus nurodytais argumentais ( b.l.89-91). Nurodo, kad atsakovės prieštaravimai dėl minėto preliminaraus teismo sprendimo yra nepagrįsti.

10Ieškinys tenkintinas.

11Šalys 2011-11-28 sudarė Statybos rangos sutartį Nr.11-10 , pagal kurią ir pagal papildomus šalių 2012-01-26, 2012-02-03, 2012-03-02, 2012-04-27, 2012-05-02, 2012-06-02, 2012-07-30 susitarimus prie Sutarties, ieškovė (rangovas) įsipareigojo savo medžiagomis, įrankiais, mechanizmais ir darbo jėga sutartyje numatytu terminu atlikti pastato, esančio adresu Universiteto g.14/12, Vilniuje, gipso lipdinių pagaminimo ir įrengimo darbus (Sutarties I d., 2.1 p.). Iš byloje esančių Atliktų darbų aktų (už 2012m. sausio mėnesį, 2012m. vasario mėnesį, 2012 m. kovo mėnesį, 2012 m. balandžio mėnesį, 2012m. gegužės mėnesį, 2012m. birželio mėnesį, 2012m. liepos mėnesį ) matyti, kad atsakovė UAB „Molesta“ atliktus darbus pagal minėtą Statybos rangos sutartį priėmė (LR CK 6.662 str., 6.694 str.), tačiau už atliktus darbus pagal ieškovės Kultūros paminklų restauravimo UAB „Rūpintojėlis“ išrašytas šias PVM sąskaitas faktūras: 2012-01-26 KPR-R Nr.000313, 2012-02-27 KPR-R Nr.000316, 2012-03-27 KPR-R Nr.000320, 2012-04-30 KPR-R Nr.000323, 2012-05-31 KPR-R Nr. 000329, 2012-06-29 KPR-R Nr.000333, 2012-07-30 KPR-R Nr.000337 nesumokėjo (Sutarties IV d., CK 6.655 str. 1 d., 6.687 str.). Teisėtai sudaryta sutartis yra galiojanti, o Sutarties sąlygos yra aiškios ir atitinkančios tikruosius šalių ketinimus ir todėl yra privalomos sutarties šalims, nes turi joms įstatymo galią (LR CK 6.193 str. 1 d., 6.189 str. 1 d.). Atsakovės skola pagal minėtas sąskaitas faktūras iš viso sudaro 123 237,99 Lt. Atsakovės argumentai dėl ieškinio nepagrįstumo ir teismo preliminaraus sprendimo yra deklaratyvaus pobūdžio, prieštaringi. Atsakovė, teigdama, kad ieškovė darbus pagal sutartį atliko netinkamai, pažeidė sutartyje nustatytus darbų atlikimo terminus, įrodymų šiems teiginiams pagrįsti nepateikė (CPK 178 str.). Atliktų darbų aktai yra įrodymų šaltinis apie tai, kad pagal 2011-11-28 Statybos rangos sutartį Nr.11-10 darbai buvo atlikti, jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas, nes atliktų darbų aktuose nėra jokių prierašų dėl netinkamos darbų atlikimo kokybės, terminų pažeidimo. Aplinkybės, kurios pagal įstatymus turi būti patvirtintos tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis, negali būti patvirtintos kitomis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 str. 4 d.) Rangos santykiuose atliktų darbų priėmimas ir perdavimas įforminamas rašytiniu aktu, todėl ieškovo pateikti minėti darbų atlikimo aktai yra leistina įrodinėjimo priemonė ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų kolegijos 2007-10-01 nutartis civilinėje byloje 3K-3-361/2007). Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl restruktūrizavimo bylos UAB „Molesta“ iškėlimo. Atsakovė pateikdama teismui kreditorių sąrašą, nurodė, kad ieškovė UAB „Rūpintojėlis“ yra kreditorius, kuriam atsakovė 2012-12-01 skolinga 123 237,99 Lt, t.y. ieškovo prašoma priteisti skolos suma sutampa su paties atsakovės nurodyta suma minėtame įmonės kreditorių sąraše (b.l.101). Darytina išvada, kad atsakovė įtraukdama ieškovę į kreditorių sąrašą su 123 237,99 Lt suma, šią sumą pripažįsta kaip atsakovės skolą ieškovei. Papildomi susitarimai prie Statybos rangos sutarties Nr.11-10 įstatymo nustatyta tvarka nepripažinti negaliojančiais, todėl atsakovės teiginiai, kad jie turėtų būti laikomi negaliojančiais visiškai nepagrįsti. Minėti susitarimai yra šalių sudaryti sandoriai, kurie gali būti nuginčyti tik įstatyme nurodytais sandorių negaliojimų pagrindais. Praleisti statybos darbų atlikimo terminai, jei būtų įrodyta, galėtų būti vertinami tik kaip sąlyga civilinei atsakomybei kilti, bet negali būti pagrindas pripažinti sandorį negaliojančiu. Statybos rangos sutartį ir papildomus susitarimus atsakovės vardu pasirašė bendrovės generalinis direktorius V. U., sutartis ir papildomi susitarimai patvirtinti bendrovės antspaudu, todėl atsakovės teiginiai, kad bendrovės vadovas veikė savavališkai, be įmonės akcininkų leidimo ir neturėjo įgaliojimų šios bylos nagrinėjimui jokios teisinės reikšmės neturi (CK 2.133 str.2 d.). Šie atsakovės argumentai galėtų turėti reikšmės tik sprendžiant įmonės vadovo atsakomybės prieš bendrovę klausimą, o tai yra ne šios nagrinėjamos bylos dalykas. Atlikti darbai, kaip minėta, buvo įforminami pasirašant atliktų darbų aktus, o ne pažymas, todėl atsakovės argumentai, kad atliktų darbų pažymose nėra ieškovo parašų teisinės reikšmės šios bylos nagrinėjimui neturi. Statybos rangos sutartimi (Sutarties VI d.) nustatyta, kad užsakovas (t.y. UAB „Molesta“) laikų nesumokėjęs rangovui (t.y. ieškovui) už atliktus darbus iki nustatyto termino moka rangovui 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų atliktų darbų vertės už kiekvieną sugaištą dieną. Nesumokėjęs rangovui už atliktus darbus ilgiau nei du mėnesius, užsakovas moka rangovui 0,2 proc. dydžio delspinigių nuo neapmokėtų atliktų darbų vertės už kiekvieną sugaištą dieną ir 3000 Lt baudą už kiekvieną uždelstą mėnesį .Priteistinų delspinigių ir baudos dydis pagrįstas ieškovės pateiktu paskaičiavimu ir sudaro iš viso 50 938,12 Lt ( 29 938,12 Lt delspinigių ir 21 000 Lt bauda). Atsakovė prašo mažinti netesybas, nes dalis prievolės yra įvykdyta, taip pat prašo atsižvelgti į sunkią bendrovės finansinę padėtį ( Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos įmonei iškėlimo, Panevėžio apygardos teisme yra priimti pareiškimai dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 str.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Akivaizdu, kad atsakovė sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, o tai sudaro pagrindą priteisti netesybas ( baudą, delspinigius), dėl kurių šalys susitarė (Sutarties VI d., b.l.12). Procesinės palūkanos iš atsakovės priteistinos LR CK 6.37 str.1, 2 d. ir 6.210 str.2 d. pagrindais.

12Iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos:1000 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir 1150 Lt advokato pagalbos išlaidų (LR CPK 93 str.1 d., 98 str., b.l. 9, 54, 95-96) bei 3483,52 Lt žyminio mokesčio ir 26,62 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei (LR CPK 88 str. 3 p. 80 str.1 d.1 p., 93 str.1 p., b.l. 2).

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

14Panevėžio apygardos 2013m. sausio 14 d. preliminarų sprendimą, priimtą civilinėje byloje 2-390-198/2013 palikti nepakeistą.

15Priteisti iš UAB „Molesta“, juridinio asmens kodas 167553831, 2150 Lt ( du tūkstančius šimtą penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų ieškovės Kultūros paminklų restauravimo UAB „Rūpintojėlis“, juridinio asmens kodas 121114022, naudai ir 3510 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai