Byla e2-2747-638/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „Swedbank“ ieškinį atsakovui A. J., trečiajam asmeniui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Larda“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė AB „Swedbank“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo A. J. 61 623, 09 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodo, kad „Swedbank“, AB (toliau - Bankas) (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir UAB „Larda“ 2003 m. vasario 10 d. pasirašė kredito linijos sutartį Nr. 03-002236-KL, remiantis kuria Bankas įmonei suteikė 100 000 Lt kredito liniją. Šalims susitarus buvo pasirašomi susitarimai dėl kredito sutarties Nr. 03-002236-KL sąlygų pakeitimo ir papildymo, t. y. buvo pratęsiamas kredito grąžinimo terminas, didinama kredito suma, taip pat buvo pakeista kredito valiuta iš litų į eurus ir pakeista metinių palūkanų norma iš fiksuotos į kintamą. Tarp šalių 2012 m. kovo 13 d. buvo pasirašytas paskutinis susitarimas Nr. 03-002236-KL-13, pagal kurį paimta ir negrąžinta kredito suma buvo 140 329,71 Eur, taip pat buvo pratęstas kredito grąžinimo terminas iki 2012 m. rugsėjo 13 d. Kredito grąžinimui užtikrinti Bankui buvo įkeistas kilnojamas ir nekilnojamas turtas, taip pat Bankas ir A. J. 2009 m. liepos 17 d. pasirašė laidavimo sutartį Nr. 03-002236-LA1, kuria A. J. laidavo (400 000 Lt sumos dydžiu), kad UAB „Larda“ įvykdys visus savo įsipareigojimus Bankui pagal 2003 m. vasario 10 d. kredito linijos sutartį Nr. 03-002236-KL (su visais pakeitimais ir papildymais). Vėliau Bankui ir UAB „Larda“ pasirašant susitarimus dėl kredito sutarties pakeitimų, taip pat buvo pasirašomos naujos laidavimo sutartys, paskutinė laidavimo sutartis buvo pasirašyta kaip ir paskutinis susitarimas (Nr. 03-002236-KL-13) 2012-03-13. Suėjus kredito grąžinimo terminui (2012-09-13) Kredito gavėja negrąžino suteikto kredito ir priskaičiuotų palūkanų. Apie sutarties pažeidimus informavo įmonę ir laiduotoją, pateiktose pretenzijose ragino skolininkus tinkamai įvykdyti savo prievoles, taip pat perspėjo, kad, neįvykdžius įsipareigojimų, bankas kreipsis į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Skolininkai į pretenzijas neatsakė ir neįvykdė pretenzijose nurodytų reikalavimų. A. J. ir BUAB „Larda“ yra solidariai atsakingi „Swedbank“, AB, tačiau atsižvelgiant į tai, kad „Swedbank“, AB reikalavimai pagrindinės skolininkės – BUAB „Larda“ atžvilgiu yra patvirtinti bankroto byloje, šioje byloje ieškovė teismo prašo priteisti skolą tik iš laiduotojo, t. y. iš A. J.. Kadangi A. J. ir BUAB „Larda“ skola „Swedbank“, AB po dalinio skolos grąžinimo (pardavus Bankui įkeistą turtą) yra 109 150,14 Eur, vadovaudamasis CK 6.6 straipsnio 4 dalimi, ieškovas prašo teismą priteisti ne visą negrąžintą skolą, bet jos dalį, t. y. tik negrąžintą kreditą – 61 623,09 Eur.

3Ieškovės AB „Swedbank“ ieškinys teismo rezoliucija priimtas 2015 m. spalio 25 d., atsakovui A. J. ir trečiajam asmeniui UAB „Larda“ bankroto administratoriui UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti. Procesiniai dokumentai įteikti atsakovo A. J. sutuoktinei 2016 m. spalio 28 d., trečiajam asmeniui procesiniai dokumentai įteikti 2016 m. spalio 27 d. Taigi, atsakovas teismui atsiliepimą į ieškinį privalėjo pateikti iki 2016 m. lapkričio 11 d. įskaitytinai, tačiau per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimas į ieškinį nebuvo pateiktas. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5CPK 285 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad priimdamas sprendimą už akių teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, konstatuoja, kad ieškinys pagrįstas, todėl tenkintinas dėl žemiau nurodytų aplinkybių.

6Byloje yra pateikti tik ieškovo įrodymai, kurie patvirtina, kad „Swedbank“, AB (buvęs pavadinimas AB bankas „Hansabankas“) ir UAB „Larda“ 2003 m. vasario 10 d. pasirašė kredito linijos sutartį Nr. 03-002236-KL, remiantis kuria Bankas įmonei suteikė 100 000 Lt kredito liniją (su visais pakeitimais ir papildymais). Galutinis kredito grąžinimo terminas – 2012 m. rugsėjo 13 d. Bankas ir A. J. 2009-07-17 pasirašė laidavimo sutartį Nr. 03-002236-LA1, kuria A. J. laidavo (400 000 Lt sumos dydžiu), kad UAB „Larda“ įvykdys visus savo įsipareigojimus Bankui pagal 2003 m. vasario 10 d. kredito linijos sutartį Nr. 03-002236-KL (su visais pakeitimais ir papildymais). Suėjus kredito grąžinimo terminui (2012-09-13) kredito gavėja negrąžino suteikto kredito ir priskaičiuotų palūkanų. Ieškovė pateiktose pretenzijose ragino skolininkus tinkamai įvykdyti savo prievoles, nurodė, kad neįvykdžius įsipareigojimų bankas kreipsis į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo. Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1832-254/2015 UAB „Larda“ iškėlė bankroto bylą ir jos administratoriumi paskyrė UAB „Pajūrio administravimo agentūra“. „Swedbank“, AB, kreipėsi į bankroto administratorių dėl kreditorinių reikalavimų BUAB „Larda“ bankroto byloje patvirtinimo. Kauno apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi patvirtino 182 853,14 Eur sumos dydžio „Swedbank“, AB finansinį reikalavimą. Administratoriui pardavus BUAB „Larda“ priklausantį turtą, dalis skolos bankui buvo grąžinta. Kaip nurodė ieškovė, šiai dienai skolos likutis sudaro 109 150,14 Eur iš jų: 61 623,09 Eur negrąžinto kredito; 24 773,85 Eur priskaičiuotų ir nesumokėtų sutartinių palūkanų; 22 753,20 Eur priskaičiuotų ir nesumokėtų delspinigių. Tačiau ieškovė teismo prašo iš atsakovo A. J., kaip UAB „Larda“ laiduotojo, priteisti ne visą skolą, o jos dalį – 61 623, 09 Eur.

7Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. CK 6.76 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimas yra papildoma (šalutinė) prievolė. Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia, pasibaigia ir laidavimas (CK 6.76 straipsnio 2 dalis). Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 2 dalis). Bendrai laidavę asmenys atsako kreditoriui solidariai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 3 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis). CK 6.205 straipsnyje nurodyta, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. CK 6.6 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį.

8Teismas, atlikęs formalų ieškovės nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų vertinimą, sprendžia, kad bankrutavusi UAB „Larda“ ir A. J. laikomi pažeidusiais savo įsipareigojimus pagal prieš tai minėtas kredito ir laidavimo sutartis, byloje esantys duomenys patvirtina, kad kreditas nėra grąžintas, todėl ieškovės AB „Swedbank“ ieškinys dėl yra pagrįstas ir tenkintinas, priteisiant iš atsakovo, kaip solidaraus laiduotojo, ieškovės prašomą dalį negrąžinto kredito – 61 623, 09 Eur.

9Ieškovė taip pat prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Teismas nustatė, kad atsakovas nevykdė prievolės ieškovei, todėl ieškovo prašymas šioje dalyje taip pat yra tenkintinas ir iš atsakovo A. J. ieškovės naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

10Ieškovė į teismą su ieškiniu kreipėsi elektroninių ryšių priemonėmis ir už pareikštą ieškinį sumokėjo 1 141 Eur dydžio žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 7 dalis), todėl iš atsakovo A. J. ieškovės naudai taip pat priteistinas sumokėtas 1 141 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

11Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 286 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo A. J., asmens kodas ( - ) 61 623, 09 Eur (šešiasdešimt vieno tūkstančio šešių šimtų dvidešimt trijų eurų ir 9 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (61 623, 09 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-10-25) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 141 Eur (vieną tūkstantų vieną šimtą keturiasdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio ieškovės akcinės bendrovės „Swedbank“, juridinio asmens kodas 112029651 naudai.

15Atsakovas A. J. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis per 20 dienų nuo šio sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė AB „Swedbank“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai