Byla B2-1832-254/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Larda“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „ALTAS informacinės technologijos“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Larda“,

Nustatė

2ieškovė „ALTAS informacinės technologijos“ pateikė teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Larda“, kadangi atsakovė yra nemoki, negali atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Ieškovė nurodo, kad atsakovės įsiskolinimas atsirado iš 2011-06-09 – 2011-12-30 ieškovės išrašytų sąskaitų faktūrų, kurių atsakovė neapmokėjo ir skola šiuo metu sudaro 4779,09 Eur.

3Atsakovės vadovas nurodytas juridinių asmenų registre A. J. pateikė atsiliepimą ir įmonės finansines ataskaitas už praėjusius metus, bei kitus teismo prašomus dokumentus. Nurodoma, kad įmonė veiklos nevykdo, grynųjų pinigų įmonės kasoje ir banko sąskaitoje nėra.

4Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratoriumi skiriama UAB „Pajūrio administratorių agentūra“

5Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ ) 4 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos.

6ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

7Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui pateikto balanso laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 matyti, kad atsakovės turtas buvo 1 685 570 Lt, iš jų ilgalaikis turtas – 71 160 Lt, trumpalaikis turtas – 1 614 410 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 765 506 Lt. Iš pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad atsakovė 2013 m. patyrė 68 766 Lt nuostolių.

8Atsakovė pateikė 2014 m. balansą, kurio duomenimis atsakovės ilgalaikis turtas 2014 m. sudarė 69 771 Lt, trumpalaikis turtas 1 615 129 Lt, viso turto 1 684 900 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 789 841 Lt. Pažymėtina, kad didžiąją dalį trumpalaikio turto sudarė per vienerius metus gautinos sumos (1 327 787 Lt), nors iš pateikto bandomojo balanso 2014-01-01 – 2014 -12-31 laikotarpiu matyti, kad debitorių įsipareigojimai sudaro 25 263,51 Lt. Atsakovė pateikė duomenis, kad įmonės turimo nekilnojamojo turto likutinė vertė yra 11 089 Eur ir visas nekilnojamas turtas yra įkeistas (b. l. 90), taip pat įmonė turi transporto priemonių, kurios yra areštuotos arba jų atžvilgiu registruota hipoteka, viso turto likutinė vertė 69 770,86 Eur (b. l. 92-93). Pagal pateiktus duomenis iš bandomojo balanso pradelsti mokėjimai kreditoriams sudaro 165 856,90 Lt (b. l. 94-101), tačiau į šį sąrašą nėra įtraukta skola VMI, Sodrai bei Swedank, AB. Iš pateikto banko sąskaitos išrašo nustatyta, kad pradelsto kredito mokėjimo suma yra 239 285,14 Eur (b. l. 104). Pareiškime nurodyta, kad skola ieškovei sudaro 4779,09 Eur. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija nurodė, kad atsakovės įsiskolinimas 2015-04-21 duomenimis valstybės, savivaldybių biudžetams sudarė 26 393,45 Eur (b. l. 78). Remiantis viešais Sodros duomenimis, atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2015-04-14 buvo 7190,45 Eur (b. l. 40), 2015-05-28 sudarė 7467,40 Eur (b.l. 83). Taigi skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui didėja. Darytina išvada, kad atsakovė UAB „Larda“ nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, įmonės pradelsti įsipareigojimai (321 181 Eur) viršija turimo turto (69 771 Eur) vertę, todėl atsakovė laikytina nemokia ĮBĮ 2 straipsnio 8 punkto prasme.

9Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašo duomenimis atsakovės atžvilgiu yra registruota trylika turto arešto aktų. Vadinasi, atsakovės turto realizavimas yra apribotas. Jeigu turtas yra apsunkintas turto areštu, ši aplinkybė suteikia pagrindą spręsti klausimą dėl įmonės pripažinimo nemokia ĮBĮ prasme (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-10-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2449/2013). Bankroto bylos iškėlimo dienai teismuose UAB „Larda“ iškeltų bylų dėl įsiskolinimų nėra. Apibendrinant darytina išvada, kad visi minėti duomenys patvirtina, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija į jos balansą įrašyto turto vertę, taip pat UAB „Larda“ nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, todėl atsakovė laikytina nemokia ĮBĮ 2 straipsnio 8 punkto prasme.

10UAB „Larda“ administratore skirtina UAB „Pajūrio administratorių agentūra“, kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

11Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

12iškelti bankroto bylą UAB „Larda“ (j. a. k. 165779340, buveinės adresas: Mokolų km., Marijampolės sav.)

13UAB „Larda“ administratoriumi paskirti UAB „Pajūrio administratorių agentūra“ (leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. B-JA012).

14Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Larda“.

15Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „Larda“ (valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

16Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, pareiškėjai, atsakovei, administratoriui.

17Pavesti UAB „Larda“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

18Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį UAB „Larda“ kreditorių susirinkimą.

19Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė,... 2. ieškovė „ALTAS informacinės technologijos“ pateikė teismui pareiškimą... 3. Atsakovės vadovas nurodytas juridinių asmenų registre A. J. pateikė... 4. Atsakovei keliama bankroto byla, jos administratoriumi skiriama UAB „Pajūrio... 5. Pareiškimas paduotas, laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 6. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad bankroto byla iškeliama, jei yra... 7. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui pateikto balanso... 8. Atsakovė pateikė 2014 m. balansą, kurio duomenimis atsakovės ilgalaikis... 9. Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašo duomenimis... 10. UAB „Larda“ administratore skirtina UAB „Pajūrio administratorių... 11. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 12. iškelti bankroto bylą UAB „Larda“ (j. a. k. 165779340, buveinės adresas:... 13. UAB „Larda“ administratoriumi paskirti UAB „Pajūrio administratorių... 14. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 15. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 16. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 17. Pavesti UAB „Larda“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10... 18. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 19. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...