Byla 2-1427/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko ir Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Antkona“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria atmestas jo prašymas atnaujinti terminą paduoti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties dalies, civilinėje byloje Nr. B2-1150-565/2010 pagal ieškovo PW „R&S Rączka Spolka Jawna“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Telesta“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2008 m. vasario 15 d. nutartimi (b. l. 1-2) iškėlė atsakovui UAB „Telesta“ bankroto bylą; 2009 m. liepos 1 d. nutartimi (b. l. 12-14) iš dalies patenkino atsakovo kreditoriaus UAB „Siemens“ prašymą, įtraukė jį į BUAB „Telesta“ trečios eilės kreditorių sąrašą ir patvirtino jo 19 338 771,46 Lt finansinį reikalavimą.

4Trečiasis asmuo (atsakovo kreditorius) BUAB „Antkona“ 2010 m. gegužės 24 d. pateikė pirmosios instancijos teismui atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties dalies (b. l. 16-20) inter alia prašydamas atnaujinti praleistą nutarties apskundimo terminą. Pasak BUAB „Antkona“, jis negalėjo apskųsti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties per 7 d. nuo jos priėmimo, nes nežinojo nei apie 2010 m. liepos 1 d. posėdį, kuriame buvo sprendžiami UAB „Siemens“ įtraukimo į kreditorių sąrašą ir jo finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimai, nei apie klausimų nagrinėjimo rezultatą. Apie Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutartį BUAB „Antkona“ nesužinojo ir vėliau, nes buvę BUAB „Antkona“ vadovai neperdavė administratoriui UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ visų dokumentų. Tik 2010 m. gegužės 18 d. BUAB „Antkona“ administratorius gavo iš BUAB „Telesta“ administratoriaus UAB „Avere“ skundžiamos nutarties nuorašą (b. l. 23).

5Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 28 d. nutartimi (b. l. 25-26) atmetė BUAB „Antkona“ prašymą atnaujinti terminą paduoti atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties kaip neįrodytą (CPK 178 str.), tuo pagrindu atsisakė priimti atskirąjį skundą ir grąžino jį apeliantui (CPK 315 str. 2 d. 1 p.). Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gegužės 14 d. nutartimi iškėlė UAB „Antkona“ bankroto bylą, nutartis nebuvo apskųsta, taigi įsiteisėjo 2009 m. gegužės 25 d. (b. l. 24). Per 10 d. nuo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gegužės 14 d. nutarties įsiteisėjimo BUAB „Antkona“ direktorius turėjo perduoti administratoriui UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ įmonės dokumentus. BUAB „Antkona“ valdymo organai nebuvo bausti už reikalavimo perduoti administratoriui UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ įmonės dokumentus neįvykdymą (ĮBĮ 10 str. 7 d. 1 p.).

6Pirmosios instancijos teismo nuomone, BUAB „Antkona“ turėjo pakankamai dokumentų ir/ ar galimybių anksčiau sužinoti apie skundžiamą nutartį. BUAB „Antkona“ buvo įtraukta į BUAB „Telesta“ kreditorių sąrašą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 21 d. nutartimi (b. l. 9-11). Jai įsiteisėjus BUAB „Antkona“ įgijo teisę dalyvauti BUAB „Telesta“ kreditorių susirinkimuose, gauti iš BUAB „Telesta“ administratoriaus informaciją apie atsakovo bankroto bylos eigą (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1-2 p.).

7Trečiasis asmuo BUAB „Antkona“ 2010 m. birželio 14 d. atskiruoju skundu (b. l. 29-30) prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl atskirojo skundo priėmimo pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia tuo, kad bankroto byla UAB „Antkona“ buvo iškelta 2009 m. gegužės 14 d., o 2009 m. vasario 21 d., kai BUAB „Telesta“ bankroto byloje patvirtintas UAB „Antkona“ finansinis reikalavimas, UAB „Antkona“ atstovavo UAB „Antkona“ direktorius, bet ne BUAB „Antkona“ administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės 14 d. iki 2010 m. gegužės 11 d. BUAB „Telesta“ kreditorių susirinkimo ar kreditorių komiteto posėdžiai nevyko.

8Net jeigu UAB „Antkona“ valdymo organai žinojo ar galėjo žinoti apie Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutartį, jie neturėjo teisės jos skųsti. ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalis numato, kad nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ir/ar atsisakymo juos tvirtinti gali skųsti tik administratorius ir kreditoriai, kurių atžvilgiu jos priimtos [...]. Iki 2010 m. gegužės 11 d. BUAB „Antkona“ administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ nežinojo apie UAB „Telesta“ bankroto bylos eigą ir jos metu priimtą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutartį.

9Trečiasis asmuo Siemens Osakeyhtiö (buvęs pavadinimas - UAB „Siemens“) atsiliepimu į atskirąjį skundą skundo nepripažįsta ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą (b. l. 37-38). Teigia, kad BUAB „Antkona“ administratorius UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ nenurodė, ar dėjo, jeigu taip - tai kokių pastangų perimti iš buvusio UAB „Antkona“ vadovo dokumentus, kad atsirastų prielaidos sužinoti apie UAB „Telesta“ bankroto procesą. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties apskundimo terminą apeliantas praleido 10 mėn. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003 m. sausio 27 d. nutartyje (c. b. Nr. 3K-3-169/2003) yra pasisakęs, kad jei terminas praleistas daug, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, kurios reglamentuoja procesinius terminus, tikslams.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies, analizuodamas atskirajame skunde, jei priimtas, atsiliepime į jį nurodytus motyvus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

12Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

13Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalies aiškinimo ir atskirojo skundo padavimo termino atnaujinimo.

14ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalis numato, kad teismo nutartis dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo ar atsisakymo juos tvirtinti atskiruoju skundu gali skųsti tik administratorius ir kreditoriai, kuriems jos priimtos. Kiti kreditoriai šias nutartis gali skųsti, jei jomis patvirtintų finansinių reikalavimų suma viršija 250 Lt ir skundą paduodančio kreditoriaus patvirtintų finansinių reikalavimų suma irgi viršija 250 Lt. Apeliantas klaidingai interpretuoja ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalį, kaip suteikiančią teisę skųsti nutartį dėl kreditoriaus finansinių reikalavimų tvirtinimo bet kokiam fiziniam/juridiniam asmeniui, kuris turi administratoriaus statusą. Formuluotė „gali skųsti tik administratorius“ reiškia atsakovo toje bankroto byloje administratorių, o ne atsakovo kreditorių administratorių.

15Atsakovo BUAB „Telesta“ kreditorius BUAB „Antkona“, atstovaujamas administratoriaus UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. liepos 1 d. nutarties, kuria patvirtintas kito atsakovo kreditoriaus Siemens Osakeyhtiö 19 mln. Lt finansinis reikalavimas, padavė tik 2010 m. gegužės 24 d., t. y. praėjus kone 10 mėn. nuo skundžiamos nutarties paskelbimo. CPK 307 straipsnio 3 dalis numato, kad prašymas atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą negali būti paduotas, jei praėjo daugiau kaip 6 mėn. nuo skundžiamo teismo sprendimo (mutatis mutandis – nutarties, CPK 338 str.) paskelbimo dienos. Šešių mėnesių apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminas yra naikinamasis, kas reiškia, jog, praėjus minėtam terminui, procesinė teisė kreiptis su nurodytu prašymu teisminės gynybos išnyksta negrįžtamai. Todėl atskirojo skundo padavimo terminas negali būti atnaujinamas, nepaisant termino praleidimo priežasčių svarbumo.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad tuo atveju, jeigu paaiškėja naujos aplinkybės, kurios teismui atitinkamu momentu nebuvo žinomos, tad tvirtinant kreditorių finansinius reikalavimus ir jų dydį liko neįvertintos, patvirtinti atsakovo kreditorių finansiniai reikalavimai vėliau gali būti tikslinami, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai