Byla 2-604-618/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Inesitas“

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, sekretoriaujant Ugnei Martinauskaitei, dalyvaujant ieškovės UAB „Butų ūkio valdos“ atstovui V. B., atsakovės DNSB „Rumpiškės“ atstovui advokatui V. Ž., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Butų ūkio valdos“ ieškinį atsakovei DNSB „Rumpiškės“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Inesitas“,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 10624,49 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 19-21). Nurodė, kad trečiasis asmuo BUAB „Inesitas“ atliko statybos darbus atsakovei pagal 2008-11-25 rangos darbų sutartį Nr. 1230, atsakovė su BUAB „Inesitas“ neatsiskaitė, tarp BUAB „Inesitas“ ir ieškovės 2010-03-29 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria BUAB „Inesitas“ perleido reikalavimo teisę pagal sutartį, sudarytą tarp BUAB „Inesitas“ ir atsakovės DNSB „Rumpiškės“, ieškovei, reikalavimo perleidimo sutartis galiojanti, nenuginčyta, atsakovė ieškovei skolos iki šios dienos nesumokėjo. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas V. B. prašė ieškinį palikti nenagrinėtu, nes ketina kreiptis civilinėje byloje Nr. 2-165-642/2013, išnagrinėtoje pagal ieškovės BUAB „Inesitas“ ieškinį atsakovei DNSB „Rumpiškės“ dėl skolos pagal rangos sutartį priteisimo, dėl proceso atnaujinimo.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 40-41). Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas advokatas V. Ž. prašė civilinę bylą nutraukti, nes jau teisme yra išnagrinėta civilinė byla pagal tapatų ieškinį.

4Civilinė byla nutrauktina.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp DNSB „Rumpiškės“ ir UAB „Inesitas“ 2008-11-25 buvo sudaryta rangos darbų sutartis Nr. 1230, pagal kurią UAB „Inesitas“ įsipareigojo atlikti namo sienų šiltinimo darbus, o DNSB „Rumpiškės“ įsipareigojo priimti atliktus darbus ir už juos sumokėti (b. l. 26). Tarp UAB „Inesitas“ ir UAB „Butų ūkio valdos“ 2010-03-29 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, pagal kurią UAB „Inesitas“ perleido UAB „Butų ūkio valdos“ visas reikalavimo teises pagal sutartį, sudarytą tarp UAB „Inesitas“ ir DNSB „Rumpiškės“, t. y. 10624,49 Lt skolą ir kitus su skolos grąžinimu susijusius mokėjimus bei visas susikaupusias palūkanas (b. l. 10-11). Nagrinėjamoje byloje ieškovė UAB „Butų ūkio valdos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės DNSB „Rumpiškės“ 10624,49 Lt skolą, remdamasi minėtomis 2008-11-25 rangos darbų sutartimi ir 2010-03-29 reikalavimo perleidimo sutartimi. Iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-165-642/2013 matyti, kad ieškovė BUAB „Inesitas“, atstovaujama bankroto administratorės V. L., kreipėsi 2012-10-03 į teismą su ieškiniu atsakovei DNSB „Rumpiškės“ dėl skolos priteisimo pagal 2008-11-25 rangos darbų sutartį Nr. 1230 (prij. c. b. Nr. 2-165-642/2013, b. l. 36-37, I t.). Teismas išnagrinėjo civilinę bylą ir 2013-04-03 nutartimi patvirtino tarp šalių sudarytą taikos sutartį, kuria šalys susitarė, jog šalys, siekdamos kilusį ginčą dėl atsiskaitymo pagal 2008-11-25 Rangos darbų sutartį Nr. 1230, išspręsti taikiai, taiko nuolaidas; ieškovė atsisako turtinių reikalavimų atsakovei 111743,34 Lt sumai pagal 2012-10-03 pateiktą teismui ieškinį; atsakovė per tris dienas, nuo teismo nutarties patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos, sumoka ieškovei 14032,24 Lt sumą į ieškovės atsiskaitomąją sąskaitą; patvirtinus ir įvykdžius taikos sutarties sąlygas, ieškovė ir atsakovė laiko, kad taikos sutartis yra neatskiriama 2008-11-25 Rangos darbų sutarties Nr. 1230 dalis. Teismo 2013-04-03 nutartis įsiteisėjusi. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo ieškinio atsisakymą ar patvirtinti šalių taikos sutartį. Tiek teisės doktrina, tiek kasacinio teismo jurisprudencija vieningai pripažįsta, kad svarbiausi ieškinio turinį sudarantys ieškinio elementai yra ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindas. Kaip ieškinio dalykas suprantamas ieškovo per teismą atsakovui pareikštas materialusis teisinis reikalavimas, o ieškinio pagrindas – tai faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo materialųjį teisinį reikalavimą, t. y. ieškinio dalyką (CPK 135 straipsnio 1 dalies 2, 4 punktai). Įstatyme ieškinių tapatumas siejamas su trimis kriterijais (požymiais): tomis pačiomis šalimis, tuo pačiu ieškinio dalyku ir tuo pačiu ieškinio pagrindu (CPK 293 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Taigi sprendžiant klausimą dėl ieškinių tapatumo pirmiausia reikia nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie yra anksčiau pradėtos nagrinėti bylos šalys. Tuo atveju, jeigu konstatuojamas tas pats ieškinio faktinis pagrindas ir dalykas, šalių procesinės padėties pasikeitimas (iš ieškovo į atsakovą ar iš atsakovo į ieškovą) nedaro įtakos bei neeliminuoja ieškinio tapatumo situacijos. Antrasis tapataus ieškinio požymis yra ieškinio dalyko sutapimas. Vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialusis santykis, t. y. teisminio nagrinėjimo objektas ir gynybos būdas. Trečiasis tapataus ieškinio požymis siejamas su ieškinio pagrindu. Kadangi ieškinio pagrindą sudaro faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, todėl naujas ieškinys galimas tik kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nėra teisminio nagrinėjimo dalykas jau nagrinėjamoje byloje. Ieškinio pagrindas pripažįstamas tapačiu, kai ieškinys grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio mėn. 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-494/2010). Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, pripažintina, jog nagrinėjamoje byloje ieškovės UAB “Butų ūkio valdos” pareikštas ieškinys atsakovei DNSB “Rumpiškės” dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo BUAB “Inesitas”, yra tapatus ieškiniui, pareikštam civilinėje byloje Nr. 2-165-642/2013 ieškovės BUAB “Inesitas” atsakovei DNSB „Rumpiškės“ dėl skolos priteisimo: abiejų ieškinių dalykas yra reikalavimas priteisti skolą, atsiradusią 2008-11-25 rangos darbų sutarties Nr. 1230 pagrindu, ieškinių reikalavimai yra grindžiami tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis. Atsižvelgiant į tai, kad civilinė byla Nr. 2-165-642/2013 jau išnagrinėta, teismas 2013-04-03 nutartimi patvirtino tarp ieškovės BUAB „Inesitas“ ir atsakovės DNSB „Rumpiškės“ sudarytą taikos sutartį, teismo 2013-04-03 nutartis įsiteisėjusi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teismas daro išvadą, jog yra pagrindas nutraukti nagrinėjamą civilinę bylą.

6Ieškovei išaiškintina, kad ji, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 365 straipsnio ir 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatomis, turi teisę kreiptis dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-165-642/2013.

7Ieškovei grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (CPK 87 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 100, 290, 291, 295 straipsniais, teismas,

Nutarė

9civilinę bylą Nr. 2-604-618/2014 pagal ieškovės UAB „Butų ūkio valdos“ ieškinį atsakovei DNSB „Rumpiškės“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Inesitas“, nutraukti.

10Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai grąžinti ieškovei UAB „Butų ūkio valdos“ 80,00 Lt (aštuoniasdešimt litų 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2013-02-18 „Swedbank“, AB mokėjimo nurodymu Nr. 248, ir 239,00 Lt (du šimtus trisdešimt devynis litus 00 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2013-04-08 „Swedbank“, AB mokėjimo nurodymu Nr. 255.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai