Byla 2S-1438-516/2010
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Tatjanos Žukauskienės ir Andžej Maciejevski,

2kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo D. L. atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo D. L. ieškinį atsakovei D. R. dėl skolos priteisimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovas D. L. 2009-05-14 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės D. R. 15000,00 Lt skolą pagal 2008-09-01 paprastąjį neprotestuotiną vekselį, 178,00 Lt delspinigių bei palūkanų.

5Atsakovė D. R. , nesutikdama su ieškiniu, pareiškė priešieškinį dėl minėto vekselio pripažinimo negaliojančiu tuo pagrindu, kad atsakovė, nieko nežinodama apie vekselio paskirtį, būdama įsitikinusi, kad pasirašo dokumentą, reikalingą pinigų pervedimui į jos banko sąskaitą už atsakovės ir jos sesers ieškovui parduodamą žemės sklypą, kaip atsakovę ir jos seserį R. S. patikino ieškovas D. L. , tokiu būdu jas suklaidindamas, 2008-09-01 pasirašė ant 15000 Lt sumos vekselio, o 2008-09-16 – ant 50000 Lt sumos vekselio, po ko ieškovas daugiau nesirodė, apie sklypo pirkimą daugiau nekalbėjo, pinigų pagal šiuos vekselius ieškovas nei atsakovei, nei jos seseriai nesumokėjo, t.y. jas apgavo.

6Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu pateikė prašymą sustabdyti šią civilinę bylą iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje, kurioje pagal atsakovės D. R. ir jos sesers R. S. pareiškimus Trakų r. PK yra tiriamos D. R. ir R. S. vekselių išdavimo ieškovui D. L. aplinkybės, t.y. tiriama, ar nėra sukčiavimo požymių D. L. veiksmuose.

7Trakų rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi sustabdė šią civilinę bylą iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 87-2-056-09.

8Teismas konstatavo, kad iš Vilniaus apskrities VPK Trakų rajono policijos komisariato 2010-05-27 raštu Nr. 10-87-S-4647 į teismo paklausimą faksu pateiktos informacijos matyti, kad Trakų r. PK KPS yra atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 87-2-056-09 dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 str. 2 d., kurioje 2009-11-20 pareikštas įtarimas D. L. pagal BK 182 str. 2 d., t.y. jis įtariamas apgaulės būdu, veikdamas bendrai su D. L. , savo ir D. L. naudai įgijo turtinę teisę į D. R. priklausantį didelės vertės turtą – 50000 Lt (pagal D. R. 2008-09-16 D. L. išduotą paprastąjį vekselį 50000 Lt sumai). Informacijoje nurodyta, kad šioje baudžiamojoje byloje yra tiriamos ir D. R. 15000 Lt vekselio pasirašymo aplinkybės ir artimiausiu metu D. L. numatoma įteikti pranešimą apie įtarimą ir dėl šio fakto, šiuo metu atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai.

9Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad ikiteisminio tyrimo metu gali būti nustatytos aplinkybės, reikšmingos šiai civilinei bylai, todėl iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas nurodytoje baudžiamojoje byloje, tikslinga sustabdyti šią civilinę bylą.

10Atskiruoju skundu ieškovas D. L. prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2010-05-27 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovės prašymą dėl civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymo atmesti.

11Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai įvertino patį ikiteisminį tyrimą, jo metu nustatomas aplinkybes ir tokių aplinkybių teisinę reikšmę. Teigia, kad pagal BPK 6 str. 1 d. baudžiamąsias bylas nagrinėja tik teismas, t.y. tik teismas gali konstatuoti, kad baudžiamojo įsakymo uždrausta veika tikrai buvo padaryta ir nuspręsti, kad kaltinamasis yra kaltas dėl tos veikos padarymo, bei paskirti kaltu pripažintam asmeniui kriminalinę bausmę arba atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir bausmės. Apelianto nuomone, pagal BPK, paaiškėjus nusikalstamos veikos požymiams, ikiteisminis tyrimas pradedamas iš karto, baudžiamosios bylos iškėlimo klausimas nesprendžiamas. Pasibaigus ikiteisminiam tyrimui prokuroras kaltinamąjį aktą kartu su bylos medžiaga perduoda teismui, tada prasideda baudžiamosios bylos nagrinėjimas. Nurodo, jog ikiteisminiame tyrime atliekami veiksmai nelaikytini baudžiamosios bylos nagrinėjimu, nes juos atlieka ne teismas, o BPK numatytų ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūnai bei prokuroras. Be to, baudžiamosios bylos aplinkybės, kurios turės reikšmę nagrinėjamai civilinei bylai yra nustatinėjamos tik teismo, t.y. tik įsiteisėjęs teismo nuosprendis turi prejudicinę galią dėl asmens nusikalstamų veiksmų pasekmių. Taigi ikiteisminio tyrimo metu negali būti nustatytos aplinkybės, reikšmingos civilinės bylos nagrinėjimui ir kurių negalėtų nustatyti pats teismas nagrinėjantis civilinę bylą. Be to, apeliantas pabrėžia, jog teismui patiektame rašte nurodoma, kad ieškovui pranešimą apie įtarimą dėl ieškovės išduoto 2008-09-01 vekselio aplinkybių tik numatoma pateikti.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė D. R. prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2010-05-27 nutartį palikti nepakeistą, o ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13Teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatytos aplinkybės turės esminę reikšmę ir civilinės bylos išsprendimui bei ieškinio atmetimui, nes atsakovės atsikirtimai ir yra pagrįsti ieškovo neteisėtais veiksmais išgaunant vekselius, t.y. aplinkybe, kad nebuvo jokio teisėto ir realaus pagrindo vekselių išrašymui.

14Tai, kad bylos sustabdymo dienai įtarimai ieškovui dar nebuvo pareikšti, atsakovės teigimu, nėra pagrindas bylos nestabdyti, nes iš ikiteisminio tyrimo pareigūnų rašto akivaizdžiai matyti, jog 15 000 Lt vekselio išrašymo aplinkybės ikiteisminiame tyrime yra tiriamos ir įtarimus yra planuojama pareikšti.

15Atsakovė taip pat pažymi, jog šiuo metu yra sustabdytos 3 civilinės bylos, nagrinėjamos Trakų rajono apylinkės teisme ir susijusios su vekseliais, išduotais D. L. . Atsakovės nuomone, visos bylos tiesiogiai susijusios, nes visi vekseliai buvo išrašyti praktiškai tuo pačiu metu ir susiję su tais pačiais tarp šalių susiklosčiusiais ikisutartiniais sklypo su namu pirkimo – pardavimo teisiniais santykiais. Tai rodo, kad atliekamame ikiteisminiame tyrime nustatinėjamos aplinkybės yra tampriai susijusios, todėl esant sustabdytoms kitoms 2 byloms, pagrįstai pirmosios instancijos teismas sustabdė ir šią bylą.

16Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str.) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1-2 d., 338 str.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

18Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys, 338 str.) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutarties, remiasi skundo teisiniu bei faktiniu pagrindu, neperžengdama jo ribų.

19Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo, atsiliepimo į jį argumentus bei juos pagrindžiančius motyvus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė CPK nuostatas, reglamentuojančias civilinės bylos sustabdymo klausimą. Skundžiam nutartis teisėta ir pagrįsta, todėl atskirajame skunde ieškovo išdėstyti argumentai nesudaro prielaidų ją panaikinti.

20Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. Teismas bylos sustabdymo pagrindus turi taikyti, atsižvelgdamas į visas byloje nustatytas aplinkybes. Tai reiškia, kad būtina atsižvelgti ir į civilinio proceso tikslus – kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu, nesudarytų sąlygų bylos nagrinėjimą nepagrįstai užtęsti. Sustabdžius bylą, neatsižvelgiant į konkrečias bylos faktines aplinkybes ir ilgus jos nagrinėjimo terminus, galėtų būti pažeista asmens teisė į operatyvų ginčo išsprendimą. Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių buvimo teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Civilinės bylos sustabdymo instituto normos reglamentuoja procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymą neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą.

21Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje pripažįsta, jog remiantis nacionaline teise, gali būti svarbu, esant tam tikroms aplinkybėms, palaukti kito proceso pabaigos, kaip priemonės siekiant proceso efektyvumo. Pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas ne tik nepažeidžia civilinio proceso tikslų ir principų bei Konvencijos 6 straipsnio reikalavimų, bet ir yra vienas iš procesinių teisinių garantų, užtikrinančių tinkamą asmenų teisių bei teisėtų interesų gynybą, įstatymų taikymą, kuo greitesnį teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-510/2008), tačiau tokia priemonė, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes, turi atitikti proporcingumo principą.

22Pagal CPK 164 str. 4 p. teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą kitais, tiek šiame straipsnyje, tiek CPK 163 str. nenumatytais, atvejais, kai teismas pripažįsta, jog bylą sustabdyti yra būtina. Teismo diskrecijos teisė sustabdyti bylą turėtų būti įgyvendinama įvertinus bylos sustabdymo būtinumą pagal konkrečioje byloje susiklosčiusią procesinę situaciją, tačiau kartu nepažeidžiant proceso koncentracijos principo, užtikrinančio vieno iš pagrindinių civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių – tinkamą taikymą bei asmens teisės, kad bylą, kurioje sprendžiama jo civilinio pobūdžio teisių ir pareigų klausimas, teismas išnagrinėtų per kiek įmanoma trumpesnį laiką, realizavimą. Sprendimas dėl civilinės bylos sustabdymo, t.y. jokių procesinių veiksmų joje neatlikimo, turi būti priimamas esant pagrindui, o teismo motyvai turi būti aiškūs ir išsamūs. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas sustabdyti bylą pagal CPK 164 str. 4 p., turi išsiaiškinti, ar tai pateisinama proceso trukmės ir intensyvumo aspektais, kad nebūtų pažeista asmens teisė į teismą pagal Konvencijos 6 str. 1 d. ir sprendimą dėl civilinės bylos sustabdymo turi aiškiai ir pagrįstai motyvuoti, kad šis atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

23Bylos duomenys tvirtina, kad Trakų rajono apylinkės teismas konkrečioje byloje nagrinėja ieškovo D. L. ieškinį, kuriuo ieškovas prašo priteisti iš atsakovės D. R. 15 000 Lt skolos pagal 2008-09-01 paprastąjį vekselį ir 178 Lt palūkanų, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 21-23). Ieškovo ieškinys grindžiamas tuo, kad ieškovas D. L. atsakovei D. R. ir jos seseriai R. S. išrašė vekselius 33500 Lt sumai, iš jų - atsakovei 17 000 Lt sumai, bet pastaroji, suėjus terminui, jų neapmokėjo. Atsakovė D. R. , nesutikdama su ieškiniu, pareiškė priešieškinį dėl minėto vekselio pripažinimo negaliojančiu tuo pagrindu, kad atsakovė, nieko nežinodama apie vekselio paskirtį, būdama įsitikinusi, kad pasirašo dokumentą, reikalingą pinigų pervedimui į jos banko sąskaitą už atsakovės ir jos sesers ieškovui parduodamą žemės sklypą, kaip atsakovę ir jos seserį R. S. patikino ieškovas D. L. , tokiu būdu jas suklaidindamas, 2008-09-01 pasirašė ant 15000 Lt sumos vekselio, o 2008-09-16 – ant 50000 Lt sumos vekselio, po ko ieškovas daugiau nesirodė, apie sklypo pirkimą daugiau nekalbėjo, pinigų pagal šiuos vekselius ieškovas nei atsakovei, nei jos seseriai nesumokėjo, t.y. jas apgavo (b.l. 67-70).

24Iš Vilniaus apskrities VPK Trakų rajono policijos komisariato 2010-05-27 raštu Nr. 10-87-S-4647 (b.l. 93) į teismo paklausimą faksu pateiktos informacijos matyti, kad Trakų r. PK KPS yra atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 87-2-056-09 dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 182 str. 2 d., kurioje 2009-11-20 pareikštas įtarimas D. L. pagal BK 182 str. 2 d., t.y. jis įtariamas apgaulės būdu, veikdamas bendrai su D. L. , savo ir D. L. naudai įgijo turtinę teisę į D. R. priklausantį didelės vertės turtą – 50000 Lt (pagal D. R. 2008-09-16 D. L. išduotą paprastąjį vekselį 50000 Lt sumai). Informacijoje nurodyta, kad šioje baudžiamojoje byloje yra tiriamos ir D. R. 15000 Lt vekselio pasirašymo aplinkybės ir artimiausiu metu D. L. numatoma įteikti pranešimą apie įtarimą ir dėl šio fakto, šiuo metu atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai.

25Teisėjų kolegija pastebi, jog atliekamame ikiteisminiame tyrime, kuris yra pradėtas dėl D. L. veiksmų neteisėtai, apgaule išgaunant iš D. R. 2008-09-16 vekselį 50 000 Lt sumai, tiriamos ir šioje nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškinio pagrindą sudarančio 2008-09-01 vekselio (15 000 Lt sumai) išrašymo aplinkybės, bei ketinama D. L. pareikšti įtarimus ir dėl šio vekselio neteisėto gavimo.

26Tiek 2008-09-16 vekselis 50 000 Lt sumai, tiek 2008-09-01 vekselis 15 000 Lt sumai buvo išrašyti beveik tuo pačiu metu ir galimai yra susiję su tais pačiais tarp ieškovo ir atsakovės susiklosčiusiais ikisutartiniais sklypo su namu pirkimo – pardavimo teisiniais santykiais. Tai reiškia, jog ikiteisminio tyrimo metu gali būti nustatytos nagrinėjamai bylai reikšmingos faktinės aplinkybės, kurių nėra galimybės nustatyti Civilinio proceso kodekse numatytomis įrodinėjimo priemonėmis, susijusios su nagrinėjamoje byloje pareikštais tiek ieškinio, tiek priešieškinio reikalavimais. Be to, priešieškinyje nurodytos vekselio išrašymo aplinkybės ikiteisminio tyrimo metu gali būti tiek patvirtintos, tiek ir paneigtos, t.y. tuo atveju, jeigu ikiteisminis tyrimas būtų nutrauktas, šis bylos sustabdymo pagrindas išnyktų, tuo tarpu jeigu baudžiamoji byla būtų perduota teismui, atsirastų kitas- Civilinio proceso kodekso 163 str. 1 d. 3 punkte numatytas bylos sustabdymo pagrindas.

27Apelianto argumentas, kad tik teismas, priimdamas nuosprendį, baudžiamajame procese gali konstatuoti, ar buvo padaryta nusikalstama veika, yra pagrįstas, tačiau baudžiamoji byla negali būti išnagrinėta teisme neatlikus joje ikiteisminio tyrimo. Todėl kai teismas, nagrinėjantis civilinę bylą, nustato, jog tam tikros faktinės aplinkybės, reikšmingos nagrinėjamai bylai, gali būti nustatytos baudžiamojo proceso tvarka, atliekamas ikiteisminis tyrimas gali būti pagrindu sustabdyti civilinę bylą iki šio ikiteisminio tyrimo pabaigos, kas šiuo atveju pagrįstai ir buvo padaryta.

28Teisėjų kolegija pažymi, jog iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, jog civilinė byla buvo sustabdyta ne CPK 163 str.1 d.3 p., o CPK 164 str. 4 p. pagrindu.

29Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pagrindų panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį nėra (Civilinio proceso kodekso 329, 330, 338 str.), todėl Trakų rajono apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p.), o ieškovo atskirasis skundas netenkinamas.

30Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 6,95 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus atskirojo skundo, iš ieškovo D. L. priteistina 6,95 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

36Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Priteisti iš D. L. 6 (šešis) litus ir 95 centus pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovas D. L. 2009-05-14 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Atsakovė D. R. , nesutikdama su ieškiniu, pareiškė priešieškinį dėl... 6. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu pateikė prašymą sustabdyti šią... 7. Trakų rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartimi sustabdė... 8. Teismas konstatavo, kad iš Vilniaus apskrities VPK Trakų rajono policijos... 9. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad... 10. Atskiruoju skundu ieškovas D. L. prašo Trakų rajono apylinkės teismo... 11. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad pirmosios instancijos teismas... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė D. R. prašo Trakų rajono... 13. Teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu nustatytos aplinkybės turės esminę... 14. Tai, kad bylos sustabdymo dienai įtarimai ieškovui dar nebuvo pareikšti,... 15. Atsakovė taip pat pažymi, jog šiuo metu yra sustabdytos 3 civilinės bylos,... 16. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 19. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo,... 20. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 21. Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje pripažįsta, jog remiantis... 22. Pagal CPK 164 str. 4 p. teismas turi diskrecijos teisę sustabdyti bylą... 23. Bylos duomenys tvirtina, kad Trakų rajono apylinkės teismas konkrečioje... 24. Iš Vilniaus apskrities VPK Trakų rajono policijos komisariato 2010-05-27... 25. Teisėjų kolegija pastebi, jog atliekamame ikiteisminiame tyrime, kuris yra... 26. Tiek 2008-09-16 vekselis 50 000 Lt sumai, tiek 2008-09-01 vekselis 15 000 Lt... 27. Apelianto argumentas, kad tik teismas, priimdamas nuosprendį, baudžiamajame... 28. Teisėjų kolegija pažymi, jog iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo... 29. Remiantis aukščiau išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pagrindų... 30. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 36. Trakų rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartį palikti... 37. Priteisti iš D. L. 6 (šešis) litus ir 95 centus pašto išlaidų valstybei,...