Byla 2S-662-109/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Bobrel, kolegijos teisėjų Jolitos Cirulienės, Gintauto Koriagino, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. M. atskirąjį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-3729-540/2010 pagal ieškovės L. A. ieškinį atsakovams S. A. ir V. M. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

32010 m. lapkričio 25 d. ieškovė L. A. kreipėsi į Kauno rajono apylinkės teismą su ieškiniu prašydama pripažinti negaliojančia 2010-06-03 traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Stanislovas A. V. M. pardavė krautuvą Bobcat S185, tapatumo Nr. 525023301, valst. Nr. 9763LE, registravimo dokumento Nr. 12315 nuo jos sudarymo momento, taikyti restituciją ir V. M. iš S. A. priteisti 5 000 Lt, o krautuvą Bobcat, priteisti S. A., priteisti bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti krautuvą Bobcat, kadangi laikinosios apsaugos priemonės susiję su ginčo objektu, o jį perleidus tretiesiems asmenims, ieškovei galimai palankaus sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas (b. l. 1-3).

4Kauno rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 26 d. nutartimi (b. l. 5-6) prašymą patenkino, ieškovės L. A. ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštą V. M. vardu registruotam krautuvui BOBCAT, turto saugotoju paskyrė atsakovą. Teismas, tenkindamas prašymą atsižvelgė į tai, kad pareikštas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali kilti grėsmė ieškovės interesams siekiant įvykdyti galimai palankų jai sprendimą.

5Atsakovas V. M. pareiškė byloje atskirąjį skundą (b. l. 19-20), kuriuo prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį. Nurodo, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, jog ginčo objektas – krautuvas Bobcat yra pirktas abiejų atsakovų, todėl teismo taikytas areštas tik vienam iš jų, t. y. tik daliai Bobcat krautuvo yra nepagrįstas nenustačius konkrečios S. A. dalies šiame turte. Be to teismas nurodo, kad turto saugotoju yra paskirtas „atsakovas“, tačiau byloje yra du atsakovai ir toks netikslumas sudaro pagrindą abejoti, kuriam iš atsakovų yra pavesta saugoti turtą.

6Atsakovas S. A. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį patenkinti, panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį. Nurodo, kad ieškovės ieškinys nepagrįstas, nes ji reikalauja panaikinti sandorį dėl to, kad parduodant techniką nebuvo gautas jos sutikimas, tačiau ši priemonė yra atsakovo S. A. asmeninė nuosavybė, nes tai yra profesinės veiklos įrankis. Ieškovė nenurodė nei vieno argumento, nepateikė nei vieno įrodymo, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas galėtų būti apsunkintas. Pritartina ir atskirojo skundo argumentui dėl teismo nutarties vykdymo. Įpareigojimas saugoti krautuvą Bobcat pavestas atsakovui, tačiau nėra įvardyta kuriam konkrečiai.

7Ieškovė L. A. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad vyksta skyrybų ir turto dalybų procesas, kurio eigoje atsakovas S. A. už 10 kartų mažesnę nei rinkos kainą pardavė krautuvą Bobcat artimam giminaičiui (sesers sūnui), todėl tikėtina, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimas galimai ieškovei palankus teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CP 338 straipsnis). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnyje, nenustatyta.

10Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam klausimui, tinkamai pritaikė susiklosčiusius teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį (CPK 263 straipsnio 1 dalis).

11Kaip žinoma, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti minėtas priemones yra grėsmė, jog jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str.). Grėsmę turtiniams interesams gali patvirtinti duomenys, liudijantys, kad asmuo, sužinojęs apie pareikštą ieškinį imasi nesąžiningų veiksmų, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Pagal susiformavusią teismų praktiką ši aplinkybė preziumuojama ir tuomet, kai ginčas yra kilęs dėl didelės pinigų sumos, nes tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-466/2009).

12Nagrinėjamoje byloje ieškovė L. A. reikalauja pripažinti negaliojančia 2010-06-03 traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią Stanislovas A. V. M. pardavė krautuvą BOBCAT S185, tapatumo Nr. 525023301, valst. Nr. 9763LE, registravimo dokumento Nr. 12315 nuo jos sudarymo momento, taikyti restituciją ir V. M. iš S. A. priteisti 5 000 Lt, o krautuvą BOBCAT, priteisti S. A.. Teisėjų kolegija sprendžia, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra tiesiogiai susiję su ginčo dalyku, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai byloje taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo konkretų kilnojamąjį turtą.

13Apeliantas skunde nurodo, kad nesutinka su pritaikytomis laikinosiomis priemonėmis, kadangi pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovė reiškia nepagrįstą ieškinį. Tačiau teisėjų kolegija pabrėžia, kad CPK nereikalauja, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtų įvertintas reikalavimo pagrįstumas. Taikant minėtas priemones vertinamas ne reikalavimo pagrįstumas bei su tuo susiję klausimai (nagrinėjamu atveju – aplinkybės, susijusios su ieškovės teise reikšti reikalavimus konkrečiam atsakovui; su reiškiamo reikalavimo dydžio pagrįstumu ir pan.), o kitos aplinkybės - teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovei, įvykdymo užtikrinimas. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl reikalavimo pagrįstumo, tačiau įvertino grėsmę ieškovės turtiniams interesams.

14Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu apelianto argumentą, kad nebuvo galima taikyti arešto krautuvui, kadangi jis priklauso abiems atsakovams ir turto dalys nėra nustatytos. Taip pat atmestinas apelianto argumentas dėl teismo nurodymo, jog turto saugotoju yra paskirtas „atsakovas“, tačiau byloje yra du atsakovai ir neaišku kuris atsakovų yra įpareigotas. Teismas nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones vieno atsakovo V. M. atžvilgiu atsižvelgdamas į ginčo pobūdį, įvertindamas byloje esančius duomenis apie krautuvo pirkimą (pirkimo-pardavimo sutartis), kurios pagrindu galima spręsti, kad krautuvas, nupirktas V. M., yra jo žinioje, ir teismo nurodymas, kad už turto saugojimą atsakingas „atsakovas“ savaime reiškia, kad tai V. M..

15Iš teismui pateiktos medžiagos iš civilinės bylos matyti, kad 2010-06-03 S. A. pardavė V. M. krautuvą Bobcat S185, tapatumo Nr. 525023301, valst. Nr. 9763LE, registravimo Nr. 51750 (b. l. 3), o S. L. pardavė A. L. krautuvą Bobcat 843, tapatumo Nr. 5037M26688, valst. Nr. 1124LI, registr. Nr. 12315 (b. l. 12) už 25 000 Lt. Taigi, iš minėtų duomenų akivaizdu, kad ieškovė, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo V. M. vardu registruotam krautuvui Bobcat S185 ir teismas, pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, supainiojo krautuvo registracijos numerį. Teisėjų kolegija pažymi, kad ši klaida gali būti ištaisyta CPK 276 straipsnyje nustatyta tvarka.

16Atsižvelgiant į virš išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas, todėl Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, o atsakovo atskirasis skundas netenkintinas (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

18atskirąjį skundą atmesti.

19Kauno rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai