Byla 2-544-91/2014
Dėl žalos atlyginimo pagal atgręžtinį reikalavimą regreso tvarka priteisimo, ir kt. reikalavimų

1Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo – AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvoje veikiantį per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą ieškinį atsakovui – D. A. dėl žalos atlyginimo pagal atgręžtinį reikalavimą regreso tvarka priteisimo, ir kt. reikalavimų,

Nustatė

2Ieškovas – AAS „Gjensidige Baltic“ veikiantis per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filalą ,prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, pateiktame ieškinyje, prašo teismą priteisti jam iš atsakovo – D. A., 7525,20 litų padarytos žalos atlyginimą pagal atgręžtinį reikalavimą, 170 litų sumokėtą žyminį mokestį ir 415,03 litų už vertimo paslaugas bei 5 % kompensacines metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovas AAS „Gjensidige Baltic“ ieškinyje ir parengiamuosiuose dokumentuose nurodė bei teismo posėdyje teisėjas pagarsino ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ ieškinį ir teismui 2014-02-21 jo pateiktą pranešimą. (b.l. 1,28-30). Prašo ieškinį tenkinti pilnai ir priteisti iš atsakovo visas su bylos vedimu turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas D. A. ir jo atstovė su ieškovo pateiktu ieškiniu nesutinka, atsakovo atstovė teismo posėdyje paaiškino, kad sutinka su tuo, kad atsakovas yra kaltas dėl autoįvykio, kurio metu , vairuodamas automobilį BMW, valstybinis Nr. ( - ), atsitrenkė į vitriną, tačiau nesutinka su žalos ir patirtų nuostolių paskaičiavimo būdu ir dydžiu. Iš byloje pateiktos ieškovo AAS “Gjensidige Baltic” žalos skaičiavimo pažymos matyti, kad sumokėtos kompensacijos ir mokesčių 615,61 Euras, tuo tarpu tiesiogiai padarytoji žala pastato fasadui siekė 487 Eurus be skaičiavimu įvardinta, kad prie paskaičiuotos žalos 487 Eurų nėra pridedamos PVM, savivaldybės mokesčiai, kokybės kontrolės išlaidos ir kita. Todėl yra neaišku iš kur sumokėtos kompensacijos suma susidarė 615,61 Euras, jeigu tiesioginė žala yra 487 Eurai ir jokie papildomi mokesčiai, prie tiesioginės žalos, tai yra vitrinos sudaužymo, nepridedami. 487 Eeurų žalos dydį patvirtina ekspertizės aktas pridėtas ieškovo AAS “Gjensidige Baltic” prie ieškinio, tai vienintelis teisingas dokumentas, nors darant ekspertizę, atsakovas nebuvo pakviestas ir nebuvo supažindintas. Iš pažymos dėl žalos atlyginimo matyti, kad išlaidos advokatams sudaro 1363,84 Eurai, tuo tarpu iš pateiktos Ignacio Plasencia Abasolo pažymos matyti, kad advokatų paslaugos su mokesčiais atsiėjo 1135,36 Eurus, todėl nėra aišku kuo remiantis išlaidos už advokato pagalbą padidėjo 228,78 Eurais. Iš ieškovo AAS “Gjensidige Baltic” atstovo pateiktos 2012-03-28 išlaidų skaičiavimo skaičiuotės neaišku kokiu pagrindu atsirado dar papildomos 55,10 Eurų išlaidos, tam pačiam teisininkui Ignacio Plasencia Abasolo, tuo metu joks procesas jau nevyko, nes Ispanijos karališkasis baudžiamasis teismas sprendimą priėmė 2009 m. balandžio 27 d. ir atsakovą D. A. pakankamai griežtai nubaudė ir priteisė visą padarytą žalą, kurią atsakovas pilnai atlygino. Iš 2013 m. kovo 28 d. pažymos seka, kad viso priskaičiuota mokesčių yra už 55,10 Eurų, tuomet kodėl ieškovo AAS “Gjensidige Baltic” atstovas apie kompensacijos dydį mokesčių jau nurodo 200 Eurų, tai yra 4 kartus didesnis mokestis. Be kita ko pažymėtina, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra neproporcingai didelės kas liečia žalos dydį, jos yra didesnės už žalos dydį 3 kartus ir tai prasilenkia su bet kokiais teisingumo protingumo kriterijais. Pateiktoje PVM Sąskaitoje faktūroje 2013 m. rugpjūčio 22 d. matyti, kad atliktas vertimas iš Ispanų kalbos ir vertimo suma 308 litai, tačiau nėra aišku koks vertimas atliktas iš anglų kalbos, kurio vertė 35 litai, kuomet įvykus įvykiu Ispanijoje, nesuprantama, kam reikėjo daryti vertimą iš anglų kalbos. Atsakovas D. A., sutinka, kad būdamas neblaivus 2007 m. gegužės 22 d. vairuodamas automobilį BMW valstybinis Nr. ( - ) atsitrenkė į parduotuvės vitriną, už šį įvykį Ispanijos Gandijos baudžiamųjų bylų teismas nubaudė atsakovą pakankamai griežtai 18 mėnesių atėmė teisę vairuoti transport priemones ir 62 dienas atidirbti bendruomenės labui, ši bausmė baigta vykdyti 2012 m. liepos 10 d. Padaryta žala parduotuvės vitrinai pilnai ir savalaikiai atlyginta. Atsakovui ir jo atstovei neaišku kodėl ieškovas AAS “Gjensidige Baltic” po įvykusio autoįvykio 2007 m. gegužės 22 d. su ieškiniu į teismą kreipėsi tik 2013 m. gruodžio 6 d., praėjus daugiau kaip šešiems metams. Atsakovo atstovės manymu , atsižvelgiant į teisingumą ir protingumą, asmenį už padarytą tą patį nusižengimą bausti du kartus ir juo labiau praėjus septyniariems metams negalima. Atsakovo atstovės manymu taikytina ieškininė senatis pagal Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. 7 d. sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas taikomas iš draudimo teisinių santykių atsirandantiems reikalavimams.

4Ieškinys atmestinas

5Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006 ir Nr. 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008.) Teismas tiria ir vertina pateiktus įrodymus ir jais remdamasis daro savo išvadas apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas vertina esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LR CPK 185 str. 1d.). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrą faktinių aplinkybių buvimą konstatuoja tada, kai teismui nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas daro išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamo fakto nebuvus, nei jo buvus. Teisme civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, kurio esmė yra ta, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. (LR CPK 12 str.).

6Teismas pagal byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus bei bylos dokumentus, tai yra leistinus rašytinius įrodymus, nustatė tokias faktines bylos aplinkybes.

7Išklausęs ginčo šalies atsakovo D. A., atstovės paaiškinimus teismo posėdyje bei ištyręs rašytinius bylos duomenis, teismas nustato tokias pačias faktines ginčo aplinkybes, kokias nurodė ieškovas, AAS „Gjensidige Balic“ savo ieškinyje ir minėtame pranešime, bei su kuriomis dalinai sutiko ir atsakovo atstovė. Taigi, remdamasis bylos šalių pripažintais faktais ( Lietuvos Respublikos CPK 182 str. ), teismas sprendžia, jog ginčo dėl faktų šioje byloje nėra. Ginčas kilo dėl reikalaujamos padarytos žalos dydžio, kurią atsakovas yra pilnai 2012 m. liepos 10 d. atlyginęs.

8II. Taikytina ginčui spręsti teisė, jos aiškinimas, teismo išvados ir teisiniai atgumentai:

9Ginčo šioje byloje esmė – transporto priemonės, kaip turto, savanoriškojo draudimo draudėjo ir draudiko,- iš vienos pusės, ir kitos transporto priemonės valdytojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo draudėjo ir draudiko - iš kitos pusės, teisės ir pareigos bei jų teisinis santykis, įvykus draudiminiam įvykiui, taip pat su tuo susijęs ieškovo reikalavimo atsakovui atlyginti žalą pagrįstumas.

10Lietuvos Respublikos CK 6.1015 str., kaip speciali norma, įtvirtinęs draudimo išmoką išmokėjusiam draudikui atgręžtinio reikalavimo teisę draudimo išmokos ribose į atsakingą už žalą asmenį, atsakovą. Ši nuostata yra įtvirtinta ir specialiame Draudimo įstatyme, jo 15 str. 3 d., bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 2000-06-16 nutarimo Nr. 27 ( toliau – Senato nutarimo ) 14 punkte. Lietuvos Respublikos CK 6.254 str. 2 d. bei Senato nutarimo 13 p. nustatyta, jog jeigu draudimo atlyginimo ( maksimalios draudimo sutarties išmokos ) nepakanka žalai visiškai atlyginti, skirtumą privalo atlyginti apdraustasis asmuo. Aiškindamas šią teisės normą, teismas taip pat pažymi, kad draudiko sutartinė civilinė atsakomybė yra ribota, o draudėjo deliktinė civilinė atsakomybė – priešingai, yra neribota. Lietuvos Respublikos CK 6.280 str. ieškovas atlyginęs kito asmens padarytą žalą turi į padariusį asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenumato kitokio dydžio. To paties Senato nutarimo 9 punkte yra išaiškinti atvejai, kai transporto priemonės valdytojas, šiuo atveju atsakovas, neatsakytų pagal aiškinamą teisės normą, tai yra jam neiškiltų deliktinė civilinė atsakomybė, tai nenugalima jėga ir nukentėjusiojo, šiuo atveju transporto priemonės vairuotojo tyčia. Atsakovas sutinka, kad yra atsakingas už žalos 2007 m. gegužės 22 d. eismo įvykio metu padarymą, pripažįsta, kad įvykį sukėlė neblaivus, tačiau nesutinka su draudimo išmokos dydžiu. Pažymėtina, kad draudikas, turintis teisę vykdyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą Lietuvos respublikoje, privalo kiekvienoje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje paskirti atstovus pretenzijoms nagrinėti, kurie yra atsakingi už išmokos mokėjimą nukentėjusiems tretiesiems asmenims esant visoms šioms sąlygoms:

  1. nukentėjęs trečiasis asmuo žalą patyrė Europos Sąjungos valstybėje narėje, kuri nėra jo nuolatinė gyvenamoji vieta, arba užsienio valstybėje, kurios nacionalinis draudikų biuras yra žaliosios kortelės sistemos narys, ir nukentėjęs trečiasis asmuo nuolat gyvena Europos Sąjungos valstybėje narėje; 2) nukentėjusio trečiojo asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvos Respublikoje; 3) kaltininko, kurio civilinę atsakomybę apdraudė šis draudikas, transporto priemonės įprastinė buvimo vieta yra Europos Sąjungos valstybėje narėje, kuri nėra nukentėjusio trečiojo asmens nuolatinė gyvenamoji vieta (TPVCAPDĮ 14 str. 4 d.).

11Kadangi eismo įvykis, jo vieta ir nukentėjęs asmuo bei kitos reikšmingos aplinkybės atitiko aukščiau nustatytas sąlygas, žalą administravo AAS „Gjensidige Baltlc" Lietuvos filialo paskirtas atstovas pretenzijoms nagrinėti „Coris Espana". Šiam atstovui įstatymo pagrindu buvo suteikti visi būtini įgaliojimai funkcijų (rinkti visą būtiną informaciją, spręsti klausimus dėl išmokos mokėjimo, mokėti draudimo išmokas ir kita) vykdymui (TPVCAPDĮ14 str. 6 d.). Turtui padarytos žalos dydį nustato atsakingas draudikas (jo atstovas pretenzijoms nagrinėti) (TPVCAPDl 15 str. 3 d.). Ginčo eismo įvykio metu buvo padaryta žala turtui, todėl ieškovo atstovo prerogatyva buvo nustatyti žalos dydį. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004m. birželio 23 nutarimu Nr. 795 patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 35 p. nustatyta, kad apdraustojo prašymu atsakingas draudikas turi pateikti apdraustajam informaciją apie eismo įvykio metu padarytos žalos administravimo eigą ir leisti apdraustajam ar jo atstovui stebėtojo teisėmis dalyvauti nustatant žalos dydį. Šiame punkte taip pat nurodoma, kad jei apdraustasis pageidauja dalyvauti administruojant žalą ir sprendžiant klausimus dėl žalos dydžio nustatymo, jis turi kreiptis raštu į draudiką. Atsakovas D. A., dėl nežinojimo to nepadarė, be to jam dėl eismo įvykio ir jo metu žalos padarymo Ispanijos Gandijos baudžiamųjų bylų teismas iškėlė baudžiamąją bylą Nr. 46131-41-12007-0012807, atsakovas buvo nuteistas už nusikaltimą, susijusį su eismo saugumu, paskirta griežta bausmįė, atimanti teisę vairuoti transporto priemones 18 mėnesių, bausmės laikas baigėsi 2012 m. lapkričio 28 d., nubaustas 62 dienoms atidirbti bendruomenės labui, bausmė baigta vykdyti 2012 m. liepos 10 d., nubaustas sumokėti baudą už civilinę atsakomybę, bausmė pilnai įvykdyta, todėl ši byla yra galutinai užbaigta. (b.l. 49,50). Teisingumo vykdymas Gandijos baudžiamųjų bylų vykdymo teismas Nr 1, bendras bylos Nr. 46131-41-1-2007-0012807. Procedūra vykdoma Nr. 000662/2011-C. Baudžiamoji byla, pagreitinto proceso tvarka, 000633/2009 Gandijos baudžiamųjų bylų teismas Nr. 1. Pareiškėjas ieškovas Viajes Gandia prieš atsakovą D. A. ir Coris Ispanija draudimo kompaniją. Teismo sprendimas Nr. 000184/2014, faktai: Pirmas ir vienintelis: šis teismo procesas buvo pradėtas vykdyti 2011 m. birželio 8 d. teismo sprendimą, kuriuo teisiamasis buvo nubaustas tokiomis bausmėmis: atimta teisė vairuoti transport priemones, viešais darbais bendruomenės labui ir bauda už civilinę atsakomybę 564,92 Eurų. Šių bausmių vykdymas yra baigtas atitinkamai 2012 m. lapkričio 28 d. ir 2012 m. liepos 10 d. ir bauda yra taip pat sumokėta. Kadangi bausmės skirtos atsakovui D. A. ir Coris Ispanija draudimo kompanijai yra pilnai įvykdytos, nutarta užbaigti ir archyvuoti bylą, paliekant įrašą apie tai atitinkamose tam skirtose knygose.. (b.l. 51, 52) Šie dokumentai Marijampolės rajono apylinkės teisme gauti 2014 m. balandžio 17 d. ir tą pačią dieną buvo išsiųsti ieškovui AAS “Gjensidige Baltic” Lietuvos filialui, išvadoms pareikšti ir tam buvo paskirtas pakankamas 18 dienų laikas. Ieškovas AAS “Gjensidige Baltic” Lietuvos filialas į teismo prašymą nereagavo, tik vėl eilinį kartą teismui atsiuntė pranešimą, informavo, kad dėl didelio užimtumo bei siekdami nedidinti bylinėjimosi išlaidų 2014-05-05 posėdyje ieškovo AAS Gjensidige Baltic” atstovas nedalyvaus. Prašo bylą nagrinėti šiame posėdyje ieškovo atstvui nedalyvaujant. (b.l. 35,41,56). Ispanijos Gandijos baudžiamųjų bylų teismo Nr 1, sprendimai yra pilnai įvykdyti 2012-11-28 ir 2012-07-10, ieškovas AAS “Gjensidige Baltic” Lietuvos filialas po minėtų sprendimų įvykdymo, su ieškiniu 2013-12-06 kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės teismą.. Apibendrindamas, teismas, iš anksto nepasisakydamas dėl reikalaujamos atlyginti žalos dydžio pagrįstumo, sprendžia, jog ieškovo reikalavimas, ir būtent atsakovui, yra pareikštas teisėtu CK 6.1015 str., 6.254 str. 2 d. bei 6.264 str. 1 d. normų visumos pagrindu. Senato nutarimo 16 punkte išaiškinta teismams, jog autoavarijoje padarytos žalos dydis nustatomas visomis galimomis pagal įstatymą ( leistinomis ) įrodinėjimo priemonėmis, laikantis įrodinėjimo taisyklių, kurias apibrėžia Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodeksas, o taip pat kiti bendrieji ir specialieji draudimo įstatymai bei poįstatyminiai aktai, ir tai yra ieškovo procesinės pareigos byloje.

12Byloje kilęs ginčas praktiškai dėl to, ar šios ieškovo AAS “Gjensidige Baltic” Lietuvos filialo išlaidos, kaip nuostoliai, tikrai buvo protingi, ekonomiškai tikslingi ir pagaliau būtini, atstatant apdraustą draudėjo turtą į būtą iki draudiminio įvykio būklę, tai yra ar ieškovo reikalavimas yra visiškai pagrįstas. Ieškovo AAS “Gjensidige Baltic” pateikto teismui akto ir SEPA tarptautinio lėšų pervedimo 2012-09-06 matyti, kad ieškovas pervedė 2179,45 Eurus, Coris Espana, kompensuodamas eismo metu padarytą žalą. (b.l. 13,14,17). Iš pažymos nustatyta, kad advokato Ignacio Plasencia Abasolo mokesčiai už suteiktas paslaugas, už dalyvavimą pagreitintame procese 169/08, Gandijos Civiliniame teisme Nr. 5, o vėliau ir ir pagreitintame procese 633/09, kurį nagrinėjo Gandijos Baudžiamasis teismas Nr. 1, sudaro 1363,84 Eurų, tuo tarpu iš pateiktos pažymos matyti, kad advokato paslaugos su mokesčiais sudarė 1135,36 Eurus, todėl nėra aišku kuo remiantis išlaidos už advokato pagalbą padidėjo 228,48 Eurais. Iš pateiktos 2012-03-28 išlaidų skaičiavimo skaičiuotės neaišku kokiu pagrindu atsirado dar papildomos 55,10 Eurų išlaidos, tam pačiam teisininkui Ignacio Plasencia Abasolo, procesas jau nevyko, nes baudžiamasis teismas sprendimą priėmė 2009 m. balandio 27 d. Iš 2012 m. kovo 28 d. pažymos seka, kad viso priskaičiuota mokesčių yra už 55,10 Eurų, tuomet kodėl ieškovo pažymoje apie kompensacijos dydį mokesčių jau nurodo 200 Eurų, tai yra keturis kartus didesnis mokestis. Be kita ko pažymėtina, kad išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra neproporcingai didelės kas liečia padarytos žalos dydį, jos yra didesnės už žalos dydį tris kartus ir tai prasilenkia su teisingumo ir protingumo kriterijais, pridedamas dokumentas neoriginalus ir nepatvirtintas. (b.l. 14). Ieškovo prašomos priteisti iš atsakovo patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti neatitinka 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. IR-85 Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą paslaugą teisinę pagalbą paslaugas maksimalaus dydžio patvirtinimo, nustatytus rekomenduojamus priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžius. Pateiktoje teismui PVM sąskaitoje faktūroje 2013 m. rugpjūčio 22 d. matyti, kad atliktas vertimas iš Ispanų kalbos, sumokėta už vertimą 415,03 litai, tačiau nenustatyta koks vertimas atliktas iš Anglų kalbos, kurio vertė 415,03 litai, kuomet draudiminis įvykis įvyko Ispanijoje, tai kam reikėjo daryti vertimą iš Anglų kalbos. (b.l. 16). Kaip aukščiau nustatyta atsakovas D. A. pagal Gandijos Civiliniame teisme Nr. 5, o vėliau ir ir pagreitintame procese 633/09, kurį nagrinėjo Gandijos Baudžiamasis teismas Nr. 1, baudas ir nuostolius įmonei “Viajes Gande”, pagal priimtus teismo sprendimus bausmės ir padarytos žalos pilnai įvykdytos 2012 m. liepos 10 d. (b.l. 50). Atsakovas D. A. į ieškovo AAS “Gjensidige Baltic” Lietuvos filialo ieškinio argumentus atsikerta tuo, jog atsakovas savo neleistinais veiksmais padarytus nuostolius ir paskirtas baudas įrodė visiškai, tvirtina, jog jo atsikirtimai yra visiškai pagrįsti, o ieškovas savo argumentų niekuo nepagrindė, tai yra neįrodė, kodėl ieškovo draudėjo patirta tiesioginė žala ar jos dalis apskaičiuota per didelė, tokio dydžio draudimo išmoka ieškovo išmokėta nepagrįstai per didelė – visas ieškovo atgręžtinis reikalavimas yra per didelis, įrodinėjimo pareigų paskirstymą, teismas iš dalies atmeta ieškovo, ir visiškai sutinka su atsakovo ir jo atstovės argumentais, bei sprendžia, jog atsakovas savo kaltę ir padarytą materialinę žalą, atlygino 2012 m. liepos 10 d. Ieškovas AAS Gjensidige Baltic” Lietuvos filialas savo ieškinį teismui pateikė jau po 2007 m. gegužės 22 d. autoįvykio ir po Gandijos Civiliniame teisme Nr. 5, o vėliau ir ir pagreitintame procese 633/09, kurį nagrinėjo Gandijos Baudžiamasis teismas Nr. 1, sprendimų įvykdymų ir nieko dėl to pateiktame ieškinyje nenurodė. Ieškovas AAS Gjensidige Baltic” Lietuvos filialas gavęs 2014 m. balandžio 18 d. iš Marijampolės rajono apylinkės teismo dokumsntus nereagavo savo nuomonės nepareiškė. (b.l. 55). Teismas pažymi, jog tokia faktinė situacija negali būti panaudota prieš atsakovą, nes tai iš esmės pažeistų ginčo šalių lygiateisiškumo ir teisingumo principus procese. Šioje vietoje būtina pažymėta ir tai, kad iš faktinės ginčo situacijos akivaizdu, jog dėl esminio atsakovo civilinių teisių į savigyną suvaržymo yra tiesiogiai ir paties ieškovo kaltės. Apibendrindamas, teismas, pagal faktinės situacijos analogiją remdamasis teismų praktika ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-01-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-164/2002 m., bylų kategorija 39.6.2.2; 67 ), sprendžia, jog ieškovo ieškinys atmestinas. Sprendimą taikyti aiškinamas normas teismas priima atsižvelgdamas į pirma, atsakovo civilinės atsakomybės prigimtį – atsakovo deliktinė civilinė atsakomybė, kaip savarankiško fizinio asmens, kaltės, antra, tai, kad pats ieškovas, AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialas įvykus draudimianm įvykiui, nebūdamas pakankamai rūpestingas ir elgdamasis neapdairiai, suvaržė atsakovo civilinę teisę į savigyną : įsitikinti ieškovo reikalavimo pagrįstumu ( žalos dydžiu ) ir galbūt pagrįstai ginčyti žalos, už kurią iš principo atsakingas, dydį, trečia, tai, kad dėl to, jog jis šiuo metu pakankamai griežtai nubaustas ir žalą ir paskirtas baudas ir suvaržymus pilnai įvykdęs.

13Be to, pagal Lietuvos Respublikos CK 1.5 str. nuostatas, įvykus draudiminiam įvykiui, ieškovas privalėjo veikti teisingai, protingai ir sąžiningai ne tik savo klijento draudėjo, bet ir autoavarijos kaltininko atsakovo D. A., už jo tiesiogiai padarytą žalą, o taip pat ir pastarojo civilinės atsakomybės draudiko atžvilgiu, informuoti jį apie numatomą nukentėjusio įmonės „Viajes Gande“ apžiūrą, jos vietą ir laiką, sudaryti sąlygas jam dalyvauti ne tik šioje apžiūroje, bet ir sekančiose žalos sureguliavimo procedūrose, reikšti savo pastabas, prieštaravimus, alternatyviai nustatinėti padarytos avarijoje žalos dydį, dėl kurių kyla ginčas, prašyti teismą imtis laikinų apsaugos priemonių bei kitomis leistinomis priemonėmis įgyvendinti savo teisę į gynybą. Teismas sutinka su ieškovo teiginiu, jog aukščiau paminėtos pareigos ieškovui Draudimo įstatyme, sutartyje su savo draudėju bei Savanoriškojo draudimo taisyklėse, tiesiogiai nėra suformuluotos taisyklėse nukentėjusios transporto priemonės apžiūroje bei sekančiose žalos sureguliavimo procedūrose numatytas kaip būtinas tik ieškovo klijento – savanoriškai transporto priemonę, kaip turtą, apdraudusio draudėjo, dalyvavimas. Tačiau teismas sprendžia, kad Taisyklėse prisiimtas savo pareigas ieškovas aiškina per siaurai, toks siauras šio lokalinio teisės akto aiškinimas bei praktinis pritaikymas, kad ir ginčo situacijoje, aiškiai pažeidžia bendruosius teisės principus, apibrėžtus CK 1.137 str. 2 ir 3 d.d., - negalima įgyvendinti savo civilinių teisių taip, kad būtų pažeidžiamos kitų asmenų analogiškos teisės, tame tarpe ir teisė į savigyną, teisminę gynybą ir t.t. Atmestinas ir ieškovo argumentas dėl jo žalos pagrįstumo, atsakovo subjektyvinės teisės gintis nuo ieškinio ir tuo labiau atsakovoprocesinių teisių nepanaikina.

14Atsižvelgdamas į atsakovo civilinės atsakomybės pobūdį bei paties ieškovo aplaidumo laipsnį, teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė savo ieškinio reikalavimų, todė ieškovo AAS :Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialo ieškinys atmestinas. Turėtų pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu šalims, atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo ministerijų 2011-11-02 įsakymu Nr. IR-261/IK-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 9,38 litų dydžio išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei nepriteistinos (CPK 93, 96 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265, 268, 270, 279 ir 307 str.str., teismas

Nutarė

16Ieškinį atmesti.

17Ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvoje veikiančios per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą ieškinį atsakovui D. A., dėl išmokėtų sumų 7525,20 litų padarytos žalos atlyginimą pagal atgręžtinį reikalavimą, 170 litų sumokėtą žyminį mokestį ir 415,03 litų už vertimo paslaugas bei 5 % kompensacines metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, atmesti kaip neteisėtus ir nepagrįstus.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai