Byla 1S-257-576/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 29 d. nutarties, kuria iš UAB (duomenys neskelbtini) Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, patenkinus civilinį ieškinį, priteistos 73 792,85 Eur sumos mokėjimas išdėstytas dalimis 3 metų laikotarpiui

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nida Vigelienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi nuteisto juridinio asmens UAB ( - ), įmonės kodas 125827852, direktoriaus D. P. skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 29 d. nutarties, kuria iš UAB ( - ) Vilniaus apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai, patenkinus civilinį ieškinį, priteistos 73 792,85 Eur sumos mokėjimas išdėstytas dalimis 3 metų laikotarpiui,

Nustatė

31.

4Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 21 d. nuosprendžiu juridinis asmuo UAB ( - ) nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) BK 20 straipsnio 2 dalį, 220 straipsnio 1 dalį bei 20 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį. Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos civiliniai ieškiniai byloje palikti nenagrinėti.

52.

6Vilniaus apygardos teismas 2019 m. kovo 14 d. nutartimi tenkino Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) apeliacinį skundą ir pakeitė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 21 d. nuosprendį, priteisdamas iš UAB ( - ) 73 792,85 Eur VMI. Nustačius šios bendrovės nemokumą, priteistą ieškinį nurodyta išieškoti iš D. Ž..

73.

8Vilniaus miesto apylinkės teismui buvo pateiktas 2019 m. balandžio 23 d. UAB ( - ) direktoriaus prašymas išdėstyti priteistos sumos mokėjimą 10 metų laikotarpiui. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad yra pagrindas išdėstyti civiliniu ieškiniu priteistos sumos mokėjimą, kadangi UAB ( - ) galimybės iš karto atlyginti civiliniu ieškiniu priteistą piniginę sumą yra apsunkintos. Teismas nurodė, kad gaunamas pelnas nedidelis, yra finansinių įsipareigojimų (pateiktas kreditorių, debitorių sąrašas), dirba nuo 8 iki 10 darbuotojų, todėl UAB ( - ) nėra finansiškai pajėgi nedelsiant sumokėti civiliniu ieškiniu priteistą sumą, kuri yra ženkli, tai būtų didelė ar nepakeliama finansinė našta. Teismo įsitikinimu, išdėsčius aktualaus teismo sprendimo vykdymą, teisėti išieškotojos interesai nebus pažeisti, UAB ( - ) geranoriškai sutinka mokėti priteistą sumą. Teismo vertinimu, prašomas 10 metų laikotarpis yra per ilgas, todėl, atsižvelgus tiek į bendrovės finansinę padėtį, tiek į teisėtus išieškotojos lūkesčius, adekvatus ir proporcingas šiuo atveju yra 3 metų terminas.

94.

10UAB ( - ) direktorius, nesutikdamas su priimta nutartimi, pateikė skundą aukštesnės instancijos teismui, kuriame prašoma pakeiti minėtą nutartį ir 73792,85 Eur sumos mokėjimą išdėstyti ilgesniam laikui, o būtent šešiems metams, nes mokėti teismo nustatytą 2049,80 Eur sumą kas mėnesį (paskutinį mėnesį sumokant 2019,85 Eur) trejus metus yra ženkli našta ir sunkiai įgyvendinama. Nurodoma, kad tokiu būdu būtų užtikrinta galimybė įmonei toliau vykdyti veiklą, darbuotojams išsaugoti darbo vietas, o valstybės biudžetui gauti ženklią sumą. Be kita ko, nurodoma, kad nedelsiant sumokėjus nurodytą sumą, mokesčių mokėtojo finansinė būklė taptų kritine arba iškiltų sunkumų vykdant savo finansinius įsipareigojimus, o sumos mokėjimo išdėstymas suteiktų galimybę stabilizuoti finansinę būklę ir sumokėti sumą dalimis per ilgesnį laikotarpį. Skunde nurodoma, kad išdėsčius sumą bus užtikrintas tinkamas teismo sprendimo įvykdymas, nebus pažeisti valstybės lūkesčiai, nes įmonės bankroto atveju šie lūkesčiai būtų pažeisti.

115.

12Atsiliepimų į skundą negauta.

13Skundas netenkinamas

146.

15Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109 straipsnyje numatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. BPK 113 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo BPK nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Atitinkamai baudžiamojoje byloje priimto sprendimo dėl civiliniu ieškiniu priteistos sumos mokėjimo vykdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK). CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Nuteistojo turtinė padėtis turėtų būti itin sunki, tačiau byloje turėtų būti duomenų, kad ji ateityje pagerės (Vilniaus apygardos teismo nutartis baudžiamojoje byloje Nr. T-95-312/2018). Sprendimo vykdymo išdėstymas ar atidėjimas grindžiamas atsakovo interesų apsauga ir reglamentuotas dispozityviai, paliekant diskrecijos teismui teisę kiekvienu atveju individualiai įvertinti tokio atidėjimo ar išdėstymo būtinumą. Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, todėl išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama abiejų šalių interesų pusiausvyros. Dėl šių priežasčių teikiamas prašymas dėl teismo sprendimo išdėstymo turi būti pagrįstas konkrečiomis aplinkybėmis, kurios būtų pakankamas pagrindas sprendimo vykdymo išdėstymui. Be to, suinteresuoto asmens siūlomi teismo sprendimo įvykdymo terminai turi atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus (Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-396-464/2012). Kadangi CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendros teismo sprendimo vykdymo tvarkos, tai teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas tik išimtiniais atvejais Nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, turi būti būtų atsižvelgta ir į tai, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (kasacinė nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

167.

17Skunde nurodoma, kad nedelsiant sumokėjus teismo priteistą sumą, UAB ( - ) finansinė būklė taptų kritine arba iškiltų sunkumų vykdant savo finansinius įsipareigojimus. Visgi teismas sprendžia, kad UAB ( - ), kreipdamasi į pirmosios instancijos teismą dėl mokėtinos sumos išdėstymo, prašė mokėtiną sumą išdėstyti 10 metų laikotarpiui, kas sudarytų apie 615 Eur per mėnesį, aukštesnės instancijos teismo UAB ( - ) prašo mokėtiną sumą išdėstyti 6 metų laikotarpiui, kas sudarytų apie 1024 Eur per mėnesį. Atsižvelgdamas į tai, teismas vertina, kad nuo 2019 m. balandžio 23 d., kai buvo paduotas prašymas pirmosios instancijos teismui, iki 2019 m. birželio 5 d., kai buvo paduotas prašymas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą ir kuris buvo grąžintas pareiškėjui (Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. birželio 19 d. nutartimi buvo priimtas patikslintas 2019 m. birželio 14 d. skundas), UAB ( - ) finansinė būklė pagerėjo. Be kita ko, nenustatyta, kad nuteisto juridinio asmens turtinė padėtis yra itin sunki. Kaip matyti iš UAB ( - ) pelno (nuostolių) ataskaitos už 2018 metus, ataskaitiniu laikotarpiu įmonė dirbo pelningai (grynasis pelnas 9889 Eur), o praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu dirbo nuostolingai (-32 828 Eur), iš balanso už 2018 metus matyti, kad turto iš viso įmonė turi už 60 366 Eur, o praėjusiame ataskaitiniame laikotarpyje turėjo turto turėjo už 14 301 Eur, taigi akivaizdu, kad įmonės finansinė būklė ženkliai gerėja.

188.

19Be kita ko, iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. kovo 21 d. nuosprendžio matyti, kad UAB ( - ) buvo nuteista už nusikalstamas veikas, padarytas laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 13 d., t.y. daugiau nei 7 metus. Taigi, teismo vertinimu, prašomas 6 metų laikotarpis iš esmės prilygsta nusikalstamų veikų padarymo trukmei, todėl toks terminas iš esmės paneigtų teismo sprendimą ir pažeistų teisėtus valstybės lūkesčius, kadangi, kaip nustatyta minėtame nuosprendyje, turtinė žala valstybės biudžetui buvo padaryta ne tik pateikiant neteisingus duomenis apie pajamas, pelną ar turtą, bet ir apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą, kadangi darant abi nusikalstamas veikas buvo slepiami mokesčiai, valstybės biudžetas neteko dalies įplaukų. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad UAB ( - ) turėjo galimybę savanoriškai mokėti nesumokėtus mokesčius nuo tada, kai jos atžvilgiu buvo pradėtas baudžiamasis persekiojimas, kadangi nusikalstamų veikų fakto neneigė, be to, nuo pirmosios instancijos priimto apkaltinamojo nuosprendžio, kuris buvo priimtas 2017 m. kovo 21 d., praėjo daugiau nei dveji metai, tačiau duomenų, kad UAB ( - ) savanoriškai pradėjo vykdyti mokėjimus, byloje nėra.

209.

21Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apygardos teismas vertina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir nustatė protingą terminą civiliniu ieškiniu priteistai sumai įvykdyti. Įvertinęs aukščiau išdėstytas aplinkybes, apygardos teismas konstatuoja, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 29 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

22Teismas, vadovaudamasis BPK 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu, 364 straipsnio 9 dalimi,

Nutarė

23nuteisto juridinio asmens UAB ( - ) skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 29 d. nutartį.

24Nutartis įsiteisėja nuo paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai