Byla e2-482-856/2016
Dėl pirkimo - pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Prekuva“ (pradinis ieškovas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Diringa“) patikslintą ieškinį atsakovams bankrutavusioms uždarosioms akcinėms bendrovėms „Kuro centras“, „Šiaulių kuras“, U. R., M. H., tretiesiems asmenims J. L., G. L. ir L. L. dėl pirkimo - pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Prekuva“ (pradinis ieškovas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Diringa“) patikslintą ieškinį atsakovams bankrutavusioms uždarosioms akcinėms bendrovėms (toliau – BUAB) „Kuro centras“, „Šiaulių kuras“, U. R., M. H., tretiesiems asmenims J. L., G. L. ir L. L. dėl pirkimo - pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo, ir 2016 m. balandžio 5 d. priėmė sprendimą.

32016 m. balandžio 29 d. šalys pateikė teismui prašymą patvirtinti 2016-04-27 pasirašytą taikos sutartį. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gegužės 9 d. nutartimi šalims buvo nustatytas terminas iki 2016 m. gegužės 16 d. trūkumams pašalinti.

42016 m. gegužės 11 d. šalys pateikė teismui 2016 m. gegužės 10 d. taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti, Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimą panaikinti ir bylą nutraukti. Taikos sutartis pateikta teismui tvirtinti neįsiteisėjus Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimui.

5Šalių prašymas tenkinamas.

6Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 1 dalis numato šalių teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje. Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, išsprendžia kilusį teisminį ginčą ar kelis atskirus teisminius ginčus, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.983 str. 1 d.). Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą, taip realizuodamos dispozityvumo civiliniame procese principą, t. y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo galią (res judicata) ir yra vykdomasis dokumentas. Taip pat nuo teismo patvirtintos taikos sutarties įsigaliojimo ši civilinė byla yra nutraukiama ir civilinės bylos šalys negalės pakartotinai kreiptis į teismą dėl to paties ginčo tarp tų pačių šalių ir remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2016 m. balandžio 5 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino, priėmė ieškovo UAB „Prekuva“ ieškinio atsisakymą atsakovų U. R. ir M. H. atžvilgiu, priėmė ieškovo ieškinio atsisakymą dalyje dėl transporto priemonės Volvo FL7, valst. Nr. ( - ) 2012 m. vasario 17 d. pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia bei 2013 m. birželio 28 d. sandorio pripažinimo negaliojančiu, pripažino negaliojančiais kaip tariamus UAB “Diringa” ir UAB „Kuro centras“ sudarytus sandorius - transporto priemonių M. B. 1824, valst. Nr. ( - ) Audi Q7, valst. Nr. ( - ) Krone AZP11, valst. Nr. ( - ), Volvo FL7, valst. Nr. ( - ) Volvo FM7, valst. Nr. ( - ) pirkimo pardavimo sutartis bei keltuvo Hyundai 18L-7 perleidimo sandorį, pripažino negaliojančiais nuo sudarymo momento 2013-06-28 UAB „Kuro centras“ ir UAB „Šiaulių kuras“ sudarytus transporto priemonių Krone AZP11, valst. Nr. ( - ), M. B. 1824, valst. Nr. ( - ) Volvo FM7, valst. Nr. ( - ) Hyundai 18L-7, perleidimo sandorius, taikė restituciją: įpareigojo BUAB „Šiaulių kuras“ ieškovo nuosavybėn grąžinti transporto priemones: Krone AZP11, valst. Nr. ( - ), M. B. 1824, valst. Nr. CBH 086, Volvo FM7, valst. Nr. ( - ) bei krautuvą Hyundai 18L-7, iš atsakovo BUAB “Kuro centras” ieškovui UAB “Prekuva” priteisė transporto priemonės Audi Q7, valst. Nr. ( - ) 2012-02-17 vertę pinigais, t. y. 17 377,20 Eur (60 000 Lt), bei transporto priemonės Volvo FL7, valst. Nr. ( - ) 2012-02-17 sandorio vertę pinigais, t. y. 10 136,70 Eur (35 000 Lt), priteisė iš atsakovo BUAB „Kuro centras“ ieškovui UAB “Prekuva” 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (27 513,90 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-11-25) dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, priteisė iš atsakovų BUAB “Kuro centras” ir BUAB “Šiaulių kuras” lygiomis dalimis 3478,65 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB “Prekuva”, nustatydamas, jog šios išlaidos turi būti apmokėtos iš atsakovų administravimui skirtų lėšų.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad taikos sutartį pasirašė visos šalys, t. y. ieškovas UAB „Prekuva“ ir atsakovai BUAB „Kuro centras“ ir BUAB „Šiaulių kuras“. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, apie ką šalys nurodė taikos sutartyje (( - ) str., 293-294 str.). Taip pat šalims yra žinoma, kad pagal CK 6.985 straipsnį teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią. Šalys patvirtino, kad sutartį sudarė laisva valia.

9Teismo įsitikinimu, šalių pateikta taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti kilusius teisminius ginčus, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, atitinka šalių interesus, šalys patvirtino, kad taikos sutartį sudarė gera valia, todėl sutartis yra priimama, tvirtinama, teismo sprendimas naikinamas, o byla nutraukiama (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.). Šalims yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės.

10Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 8 d. ir 2016 m. balandžio 27 d. nutartimis taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki taikos sutarties įsiteisėjimo.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 290 str., 291 str.,

Nutarė

12patvirtinti tokio turinio taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Prekuva“ ir atsakovų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Kuro centras“ ir bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių kuras“:

  1. Atsakovai BUAB „Kuro centras“ ir BUAB „Šiaulių kuras“ sutinka ir pripažįsta negaliojančiais tarp UAB „Diringa“ ir UAB „Kuro centras“ sudarytus sandorius:

131.1. 2012 m. vasario 21 d. transporto priemonės M. B. 1824, valst. Nr. ( - ) pirkimo - pardavimo sutartį;

141.2. 2012 m. vasario 17 d. transporto priemonės Audi Q7, valst. Nr. ( - ) pirkimo -pardavimo sutartį;

151.3. 2012 m. vasario 21 d. transporto priemonės Krone AZP11, valst. Nr. UJ 741, pirkimo - pardavimo sutartį;

161.4. 2012 m. vasario 17 d. transporto priemonės Volvo FL7, valst. Nr. ( - ) pirkimo - pardavimo sutartį;

171.5. 2012 m. sausio 17 d. transporto priemonės Volvo FM7, valst. Nr. ( - ) pirkimo - pardavimo sutartį;

181.6. keltuvo Hyundai 18L-7 perleidimo sandorį.

192. Atsakovai BUAB „Kuro centras“ ir BUAB „Šiaulių kuras“ sutinka ir pripažįsta negaliojančiais nuo jų sudarymo momento 2013-06-28 UAB „Kuro centras“ ir UAB „Šiaulių kuras“ sudarytus transporto priemonių Krone AZP11, valst. Nr. ( - ), M. B. 1824, valst. Nr. ( - ) Volvo FM7, valst. Nr. ( - ) keltuvo Hyundai 18L-7 perleidimo sandorius.

203. Šalių susitarimu ieškovas atsisako dalies ieškinio reikalavimų, pareikštų Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-482-856/2016 atsakovų atžvilgiu, t. y.:

213.1. Ieškovas sutinka ir įsipareigoja transporto priemones Krone AZP11, valst. Nr. ( - ), M. B. 1824, valst. Nr. CBH 086, Volvo FM7, valst. Nr. ( - ) bei keltuvą Hyundai 18L-7 susirasti ir išsireikalauti bei perimti iš bet kokių trečiųjų asmenų savo rizika, lėšomis bei jėgomis.

223.2. Ieškovas atsakovo BUAB „Kuro centras“ atžvilgiu atsisako savo reikalavimo dėl visų bylinėjimosi išlaidų, patirtų byloje.

234. Atsakovas BUAB „Kuro centras“ pripažįsta ieškovo reikalavimą dėl 27 513,90 Eur (dvidešimt septynių tūkstančių penkių šimtų trylikos eurų 90 ct) sumos pagal transporto priemonės Audi Q7, valst. Nr. ( - ) 2012-02-17 sandorio vertę pinigais (17 377,20 Eur) bei Volvo FL7, valst. Nr. ( - ) 2012-02-17 sandorio vertę pinigais (10 136,70 Eur).

245. Atsakovas BUAB „Šiaulių kuras“ pripažįsta ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas 1739,33 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt devyni eurai 33 ct) sumoje ir šia apimtimi teikia teismui tvirtinti ieškovo finansinį reikalavimą BUAB „Šiaulių kuras“ bankroto byloje.

256. Taikos sutartis laikoma konfidencialia, sutarties sąlygos negali būti atskleistos tretiesiems asmenims tiek taikos sutarties vykdymo metu, tiek taikos sutarčiai nustojus galioti.

267. Šalys pareiškia, kad ši taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat patvirtina, kad nėra jokių priežasčių, kurios darytų šią taikos sutartį neteisėta ar negaliojančia.

278. Šalys pripažįsta ir patvirtina, kad šia taikos sutartimi išsprendžiami visi ieškovo ir atsakovų ginčai bei reikalavimai, susiję su ieškiniu ir/ar kitais reikalavimais civilinėje byloje Nr. e2-482-856/2016.

28Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-482-856/2016.

29Civilinę bylą Nr. e2-482-856/2016 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Prekuva“ (pradinis ieškovas bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Diringa“) patikslintą ieškinį atsakovams bankrutavusioms uždarosioms akcinėms bendrovėms „Kuro centras“ ir „Šiaulių kuras“, U. R., M. H., tretiesiems asmenims J. L., G. L. ir L. L. dėl pirkimo - pardavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo nutraukti.

30Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 8 d. ir 2016 m. balandžio 27 d. nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki taikos sutarties įsiteisėjimo.

31Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jurga... 2. Šiaulių apygardos teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. 2016 m. balandžio 29 d. šalys pateikė teismui prašymą patvirtinti... 4. 2016 m. gegužės 11 d. šalys pateikė teismui 2016 m. gegužės 10 d. taikos... 5. Šalių prašymas tenkinamas.... 6. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio... 7. Bylos duomenimis nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2016 m. balandžio... 8. Iš bylos duomenų nustatyta, kad taikos sutartį pasirašė visos šalys, t.... 9. Teismo įsitikinimu, šalių pateikta taikos sutartis išreiškia šalių... 10. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 8 d. ir 2016 m. balandžio 27 d.... 11. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str.... 12. patvirtinti tokio turinio taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo uždarosios... 13. 1.1. 2012 m. vasario 21 d. transporto priemonės M. B. 1824, valst. Nr. ( - )... 14. 1.2. 2012 m. vasario 17 d. transporto priemonės Audi Q7, valst. Nr. ( - )... 15. 1.3. 2012 m. vasario 21 d. transporto priemonės Krone AZP11, valst. Nr. UJ... 16. 1.4. 2012 m. vasario 17 d. transporto priemonės Volvo FL7, valst. Nr. ( - )... 17. 1.5. 2012 m. sausio 17 d. transporto priemonės Volvo FM7, valst. Nr. ( - )... 18. 1.6. keltuvo Hyundai 18L-7 perleidimo sandorį.... 19. 2. Atsakovai BUAB „Kuro centras“ ir BUAB „Šiaulių kuras“ sutinka ir... 20. 3. Šalių susitarimu ieškovas atsisako dalies ieškinio reikalavimų,... 21. 3.1. Ieškovas sutinka ir įsipareigoja transporto priemones Krone AZP11,... 22. 3.2. Ieškovas atsakovo BUAB „Kuro centras“ atžvilgiu atsisako savo... 23. 4. Atsakovas BUAB „Kuro centras“ pripažįsta ieškovo reikalavimą dėl 27... 24. 5. Atsakovas BUAB „Šiaulių kuras“ pripažįsta ieškovo patirtas... 25. 6. Taikos sutartis laikoma konfidencialia, sutarties sąlygos negali būti... 26. 7. Šalys pareiškia, kad ši taikos sutartis sudaryta laisva valia, taip pat... 27. 8. Šalys pripažįsta ir patvirtina, kad šia taikos sutartimi išsprendžiami... 28. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 5 d. sprendimą... 29. Civilinę bylą Nr. e2-482-856/2016 pagal ieškovo uždarosios akcinės... 30. Šiaulių apygardos teismo 2013 m. lapkričio 8 d. ir 2016 m. balandžio 27 d.... 31. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos...