Byla 1-71-616/2017

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Ernesta Montvidienė, sekretoriaujant Raimondai Katiliūtei, Ievai Rimdeikienei, dalyvaujant prokurorei Ninai Raugienei, dalyvaujant kaltinamajam G. L., dalyvaujant jo gynėjai advokatei Violetai Savickienei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje G. L., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, išsituokęs, dirbantis, UAB „J.“ direktorius, gyvenantis ( - ), Šiauliuose, deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), Kuršėnuose, Šiaulių rajone, teistas 7 kartus: 1) Šiaulių rajono apylinkės teismo 1999-05-26 nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 310 str. 1 d. – 1 m. laisvės atėmimo su 1/6 turto konfiskavimu ir 1250 litų bauda, laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidedant 1 m; 2) Šiaulių rajono apylinkės teismo 2000-05-10 nuosprendžiu pagal BK 278 str. 1 d. ir BK 178 str. 1 d. – 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo su 10 MGL bauda ir 1/6 dalimi turto konfiskavimo, bet pagal Amnestijos aktą nuo laisvės atėmimo bausmės atleistas, o Šiaulių apygardos teismo 2005-11-10 nutartimi atleistas nuo 10 MGL baudos ir 1/6 dalies turto konfiskavimo; 3) Ukmergės rajono apylinkės teismo 2004-04-06 nuosprendžiu pagal BK 273 str. 1 d. – 30 MGL bauda; 4) Tauragės rajono apylinkės teismo 2005-10-25 nuosprendžiu pagal BK 273 str. 1 d. – 63 MGL bauda; 5) Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009-07-03 baudžiamuoju įsakymu pagal BK 182 str. 1 d. (trys nusikalstamos veikos), 300 str. 1 d. (dvi nusikalstamos veikos) – 110 MGL bauda; 6) Šiaulių apylinkės teismo 2017-01-09 baudžiamuoju įsakymu pagal BK 223 str. 1 d. – 45 MGL bauda, vadovaujantis BK 64 straipsnio 2 dalimi, paskirta bausmė subendrinti su Šiaulių miesto apylinkės teismo 2009-07-03 baudžiamuoju įsakymu paskirta ir neatlikta bausme – nesumokėta bauda ir galutinė subendrinta bausmė – 56 MGL (2108,96 Eur) dydžio bauda; bauda sumokėta 2017-08-24; 7) Šiaulių apylinkės teismo 2017-06-26 nuosprendžiu pagal BK 220 str. 1 d. (3 veikos), 222 str. 1 d. (4 veikos), subendrinus su 2017-01-09 Šiaulių apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu paskita bausme ir paskirta galutinė bausmė bauda 150 MGL (5649,00 Eur), įskaitant atliktą bausmę pagal 2017-01-09 Šiaulių apylinkės teismo baudžiamąjį įsakymą ir vieną sulaikymo parą, ją prilyginant 2 MGL, teistumas neišnykęs,

3kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ( toliau ir BK) 223 straipsnio 1 dalį, 245 straipsnį, 183 straipsnio 2 dalį, 300 straipsnio 1 dalį, 223 straipsnio 1 dalį, 222 straipsnio 1 dalį, 220 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, 183 straipsnio 2 dalį.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5

  1. G. L., būdamas faktinis UAB „Š. K.“ (į. k. ( - ), registracijos adresas – Radviliškis, ( - ) direktorius ir savininkas bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. būdamas atsakingas už šios bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir teisingą finansinę atskaitomybę, netvarkė teisės aktų reikalaujamos UAB „Šiaulių kuras“ buhalterinės apskaitos, o būtent, pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str. nuostatas, numatančias, kad „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“; 6 str. 2 d. nuostatas, numatančias, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“; 12 str. 1 d. nuostatas, numatančias, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais; apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“; taip pat pažeisdamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. DC-675) 51 str. 2 d. nuostatas, numatančias, kad „metinė pelno mokesčio deklaracija pateikiama pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos“; taip pat pažeisdamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (2003-12-11 Nr. DC-1889) 58 str. 3 d. nuostatas, numatančias, kad „bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su bendrovės metiniu pranešimu per 30 d. nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui“; taip pat pažeisdamas Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-575) 27 str. nuostatas, numatančias, kad „už įmonės finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą yra atsakingas jos vadovas“, laikotarpiu nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03, žinodamas, kad E. R. bendrovės direktoriumi nuo 2013-04-25 buvo įdarbintas fiktyviai, pats rūpindamasis visa bendrovės veikla, nefiksavo ūkinių operacijų ir neišrašinėjo įvykusių ūkinių operacijų apskaitos dokumentų, nevedė turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų suvestinių apskaitos registrų bei kasos knygos, be to Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikė bendrovės Metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2014 m. bei VĮ „Registrų centras" finansinės atskaitomybės ataskaitų už 2014 m., dėl ko negalima visiškai nustatyti UAB „Š. K." veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03.
  2. Be to jis, būdamas faktinis UAB „Š. K.“ (į. k. ( - ), registracijos adresas – Radviliškis, ( - ) direktorius ir savininkas, nevykdė teismo sprendimo nesusijusio su bausme, o būtent 2015-09-03 įsiteisėjusia 2015-08-21 Šiaulių apygardos teismo nutartimi būdamas įpareigotas per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti UAB „Š. K.“ bankroto administratoriui UAB „S. P.“ įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus, per teismo nustatytą terminą šio teismo sprendimo neįvykdė ir bankroto administratoriui neperdavė UAB „Š. K.“ turto – keleivinio automobilio VW Golf, valstybiniai numeriai ( - ) keleivinio automobilio VW GOLF, valstybiniai numeriai ( - ); krovininio automobilio Mercedes Benz 1824, valstybiniai numeriai ( - ) krovininio automobilio Volvo FH16, valstybiniai numeriai ( - ); krovininio automobilio Volvo FM7, valstybiniai numeriai ( - ); priekabos Krone AZP11, valstybiniai numeriai ( - ).
  3. Be to, jis, būdamas faktinis UAB „Š. K.“ (į. k. ( - ), registracijos adresas – Radviliškis, ( - ) direktorius ir savininkas pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą UAB „Š. K.“ priklausantį turtą – bendrovės sąskaitoje AB „Swedbank“ buvusius 7945 litų (2301,03 eurų), malkų skaldyklę KISAVED-KUBIK, identifikavimo numeris 84811; malkų skaldyklę KISAVED-350 KUBIK, identifikavimo numeris 64633; išilginio pjovimo stakles FORMA RGZ-PN-EL-1-450, identifikavimo numeris 116; juostinį gaterį BECKER; juostinį gaterį nenurodytu pavadinimu ir numeriu; dyzelinį autokrautuvą; katilą „Kalvis 2-70“, kurių bendra vertė ne mažesnė nei 17522,01 eurų, o būtent:

6- 2014-03-21 nurodė E. R., kuris G. L. sprendimu UAB „Š. K.“ direktoriumi nuo 2013-04-25 buvo paskirtas fiktyviai ir realiai ėjo bendrovės pagalbinio darbininko pareigas, iš UAB „Š. K.“ atsiskaitomosios banko sąskaitos Nr. ( - ), atidarytos AB „Swedbank“ išimti grynais pinigais 7945 litų (2301,03 eurų), po ko E. R., nežinojusiam apie G. L. vykdomą nusikalstamą veiką, iš UAB „Š. K.“ atsiskaitomosios banko sąskaitos 2014-03-21, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, vykdant G. L. nurodymus, išėmus grynais pinigais 7945 litų (2301,03 eurų) ir perdavus juos G. L., jis minėtus UAB „Š. K.“ pinigus pasisavino;

7- ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2015-05-28, siekdamas išvengti atsiskaitymo su UAB „Š. K.“ kreditoriais, nesurašydamas pirkimo-pardavimo sutarčių, PVM sąskaitų-faktūrų, UAB „Š. K“ turtą - malkų skaldyklę KISAVED-KUBIK, identifikavimo numeris 84811; malkų skaldyklę KISAVED-350 KUBIK, identifikavimo numeris 64633; išilginio pjovimo stakles FORMA RGZ-PN-EL-1-450, identifikavimo numeris 116; juostinį gaterį BECKER; juostinį gaterį nenurodytu pavadinimu ir numeriu; dyzelinį autokrautuvą; katilą „Kalvis 2-70“, neteisėtai neatlygintinai perleido kitai savo įsteigtai ir valdomai bendrovei UAB „E.“, vykdančiai tokią pačią ūkinę-komercinę veiklą kaip ir UAB „Š. K.“, po ko 2015-05-28 šį UAB „Š. K.“ turtą už 17522,01 eurų pardavė UAB „B.“ bei šias neteisėtai gautas lėšas pasisavino,tokiu būdu G. L., siekdamas išvengti atsiskaitymo su UAB „Š. K.“ kreditoriais, neteisėtai neatlygintinai perleisdamas naudotis UAB „Š. K.“ turtą naudotis kitoms savo įsteigtoms ir valdomoms bendrovėms bei dalį šio turto neteisėtai parduodamas už 17522,01 eurų, taip pat iš bendrovės atsiskaitomosios banko sąskaitos išimdamas grynaisiais pinigais bendrovei priklausančias pinigines lėšas 2301,03 Eur, pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą UAB „Š. K.“ priklausantį turtą.

  1. Be to jis suklastojo tikrus dokumentus ir šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus panaudojo, o būtent: būdamas faktinis UAB „Š. K.“ (į. k. ( - ), registracijos adresas – Radviliškis, ( - ) direktorius ir savininkas, ketindamas šios bendrovės veiklą nutraukti bei įsteigti kitą analogiška veikla besiverčiančią bendrovę, iš anksto planuodamas naujai įsteigtoje bendrovėje buhalterinę apskaitą vesti apgaulingai bei tuo tikslu savęs neidentifikuoti kaip faktinio bendrovės direktoriaus ir savininko, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2015-02-10, UAB „G. B.“ direktorei G. J., pagal A. S. įgaliojimą vykdančiai UAB „V.“ akcijų pardavimą, bei nežinojusiai apie G. L. daromas nusikalstamas veikas, neteisėtai, be R. M. sutikimo, pateikė UAB „Š. K.“ darbuotojo R. M. asmens duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, kad G. J. galėtų parengti UAB „V.“ akcijų pirkimui-pardavimui įforminti būtinus dokumentus, po ko G. J. R. M. vardu parengus 2015-02-02 akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, 2015-02-02 UAB „V.“ dokumentų perdavimo-priėmimo aktą (dėl registravimo pažymėjimo, spaudo, sąskaitos, įstatų perdavimo), 2015-02-02 UAB „V.“ dokumentų perdavimo-priėmimo aktą (dėl buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo), 2015-02-02 įgaliojimą dėl pasikeitusių bendrovės duomenų įregistravimo VĮ „Registrų centras“ ir šiuos dokumentų ruošinius perdavus G. L., jis ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2015-02-10, Šiaulių r., ( - ) k., UAB „Š. K.“ lentpjūvės teritorijoje pateikė šiuos dokumentus pasirašyti regėjimo sutrikimų turinčiam bei reikiamų kompetencijų, patirties, išsilavinimo neturinčiam R. M., nesuteikdamas jam informacijos apie tai, kad G. L. jo vardu ketina įregistruoti bendrovę, bei melagingai paaiškindamas, kad šie dokumentai yra susiję su R. M. perkėlimu dirbti iš UAB „Š. K.“ į kitą G. L. priklausančią įmonę, po ko R. M., pasitikėdamas G. L. ir nesusipažinęs su jam pateiktų pasirašyti dokumentų turiniu, šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus pasirašė, o G. L. juos pateikė UAB „G. B.“, kad UAB „V.“ akcininku būtų įregistruotas R. M., po ko UAB „G. B.“ darbuotoja S. M., nežinojusi apie G. L. daromas nusikalstamas veikas, vykdydama G. L. prašymą, šių žinomai suklastotų tikrų dokumentų pagrindu VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale 2015-02-10 10.04 val. UAB „V.“ vieninteliu akcininku įregistravo R. M., tokiu būdu šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus panaudojant.
  2. Be to jis, būdamas faktinis UAB „B. B.“ (į. k. ( - ), registracijos adresas – Utenos r., ( - ) direktorius ir savininkas bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. būdamas atsakingas už šios bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir teisingą finansinę atskaitomybę, neišsaugojo teisės aktų reikalaujamos UAB „B. B.“ buhalterinės apskaitos dokumentų, o būtent, pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 str. 1 d. ir 2 d. nuostatas, numatančias, kad „apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą; patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis“, taip pat pažeisdamas Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-575) 15 str. 1 d. nuostatas, numatančias, kad „metines finansines ataskaitas įmonės sudaro pasibaigus jų finansiniams metams“, 27 str. nuostatas, numatančias, kad „už įmonės finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą yra atsakingas jos vadovas“, laikotarpiu nuo 2014-12-01 iki 2014-12-31, žinodamas, kad A. Š. bendrovės direktorės pareigų, jo paties sprendimu, nebevykdo nuo 2014-12-01, o bendrovės akcininke ji yra įregistruota tik formaliai, pats rūpindamasis visa bendrovės veikla, neišsaugojo 2014 m. rugsėjo-gruodžio mėn. UAB „Baltic biofuel“ pirminių apskaitos dokumentų bei nesudarė ir Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikė bendrovės Metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2014 m. ir VĮ „Registrų centras" finansinės atskaitomybės ataskaitų už 2014 m., dėl ko negalima visiškai nustatyti UAB „B. B.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2014 m. rugsėjo-gruodžio mėn.
  3. Be to jis, būdamas faktinis UAB „B. B.“ (į. k. ( - ), registracijos adresas – Utenos r., ( - ) direktorius ir savininkas bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. būdamas atsakingas už šios bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir teisingą finansinę atskaitomybę, apgaulingai organizavo teisės aktų reikalaujamą UAB „B. B.“ buhalterinės apskaitos tvarkymą, o būtent, pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 4 str. nuostatas, numatančias, kad „ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama; pateikiama laiku; išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams“; 6 str. 2 d. nuostatas, numatančias, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“; 12 str. 1 d. nuostatas, numatančias, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais; apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus“; 19 str. 1 d. ir 2 d. nuostatas, numatančias, kad „apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą; patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nuostatomis“, taip pat pažeisdamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. DC-675) 51 str. 2 d. nuostatas, numatančias, kad „metinė pelno mokesčio deklaracija pateikiama pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos“; taip pat pažeisdamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (2003-12-11 Nr. DC-1889) 58 str. 3 d. nuostatas, numatančias, kad „bendrovės metinė finansinė atskaitomybė kartu su bendrovės metiniu pranešimu per 30 d. nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui“; taip pat pažeisdamas Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-575) 27 str. nuostatas, numatančias, kad „už įmonės finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą yra atsakingas jos vadovas“, iš anksto planuodamas bendrovės buhalterinę apskaitą vesti apgaulingai bei siekdamas išvengti atsakomybės už apgaulingą apskaitos vedimą, fiktyviu bendrovės direktoriumi įdarbindamas N. T., nežinojusį apie G. L. atliekamas bei planuojamas atlikti nusikalstamas veikas, laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-03-31 pats rūpindamasis visa bendrovės veikla bei buhalterinės apskaitos organizavimu, neįrašė į apskaitą 2015 m. sausio mėn. 8 523,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (PVM deklaracijos 12 eil.), 2015 m. vasario mėn. 29 411,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (12 eil.), 2015 m. kovo mėn. 14 876,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, dėl ko negalima iš dalies nustatyti UAB „B. B." veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-03-31.
  4. Be to jis, būdamas faktinis UAB „B. B.“ (į. k. ( - ), registracijos adresas – Utenos r., ( - )) direktorius ir savininkas, siekdamas išvengti mokesčių įrašė į PVM deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie bendrovės sudarytus PVM apmokestinamus sandorius bei paskaičiuotą mokėtiną PVM, o būtent, iš anksto planuodamas bendrovės buhalterinę apskaitą vesti apgaulingai bei siekdamas išvengti atsakomybės už apgaulingą apskaitos vedimą bei siekdamas išvengti mokesčių, fiktyviu bendrovės direktoriumi įdarbindamas N. T., nežinojusį apie G. L. atliekamas bei planuojamas atlikti nusikalstamas veikas, laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-03-31 pats rūpindamasis visa bendrovės veikla bei buhalterinės apskaitos organizavimu, į UAB „B. B.“ apskaitą neįrašydamas 2015 m. sausio mėn. 8 523,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (PVM deklaracijos 12 eil.), 2015 m. vasario mėn. 29 411,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (12 eil.), 2015 m. kovo mėn. 14 876,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose PVM deklaracijose už 2015 m. kovo mėn. nedeklaravo iš viso 14 876,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių ir 3 124,00 Eur pardavimo PVM bei 2015 m. sausio-vasario mėn. nedeklaravo iš viso 37 934,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. numatytais atvejais), dėl ko nebuvo apskaičiuota mokėtina į valstybės biudžetą 3 124,00 Eur PVM suma.
  5. Be to jis, apgaule, UAB „B. B.“ naudai išvengė turtinės prievolės – 3124 eurų Pridėtinės vertės mokesčio įmokų, o būtent: būdamas faktinis UAB „B. B.“ (į. k. ( - ), registracijos adresas – Utenos r., ( - )) direktorius ir savininkas, iš anksto planuodamas bendrovės buhalterinę apskaitą vesti apgaulingai bei siekdamas išvengti atsakomybės už apgaulingą apskaitos vedimą, fiktyviu bendrovės direktoriumi įdarbindamas N. T., nežinojusį apie G. L. atliekamas bei planuojamas atlikti nusikalstamas veikas, laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-03-31 pats rūpindamasis visa bendrovės veikla bei buhalterinės apskaitos organizavimu, į UAB „B. B.“ apskaitą neįrašydamas 2015 m. sausio mėn. 8 523,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (PVM deklaracijos 12 eil.), 2015 m. vasario mėn. 29 411,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (12 eil.), 2015 m. kovo mėn. 14 876,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktose PVM deklaracijose už 2015 m. kovo mėn. nedeklaruodamas iš viso 14 876,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių ir 3 124,00 Eur pardavimo PVM bei 2015 m. sausio-vasario mėn. nedeklaruodamas iš viso 37 934,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str. numatytais atvejais), nepaskaičiavo ir į valstybės biudžetą nesumokėjo 3124,00 Eur PVM įmokų už 2015 m. sausio-kovo mėn. laikotarpį.
  6. Be to jis, būdamas faktinis UAB „B. B.“ (į. k. ( - ), registracijos adresas – Utenos r., ( - )) direktorius ir savininkas laikotarpiu nuo 2015-01-20 iki 2015-03-30 pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą UAB „Š. K.“ priklausantį turtą – bendrovės sąskaitoje AB „SEB“ buvusius 85150 eurų, o būtent:

8- 2015-02-06 nurodė N. T., kuris G. L. sprendimu UAB „B. B.“ direktoriumi buvo paskirtas fiktyviai, iš UAB „B. B.“ atsiskaitomosios banko sąskaitos Nr. ( - ), atidarytos AB „SEB“, išimti grynais pinigais 12 000 eurų, po ko N. T., nežinojusiam apie G. L. vykdomą nusikalstamą veiką, iš UAB „B. B.“ atsiskaitomosios banko sąskaitos 2015-02-06, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytoje vietoje, vykdant G. L. nurodymus, išėmus grynais pinigais 12 000 eurų ir perdavus juos G. L., jis minėtus „UAB „B. B.“ pinigus pasisavino;

9- laikotarpiu nuo 2015-01-20 iki 2015-03-30, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku ir vietoje, naudodamasis bankomatais, UAB „B. B.“ elektronine mokėjimo kortele atliko 143 lėšų nurašymo operacijas, kurių metu iš bendrovės atsiskaitomosios banko sąskaitos Nr. ( - ), atidarytos AB „SEB“, išėmė grynais pinigais 73 150 eurų ir minėtus pinigus pasisavino, tokiu būdu G. L., pats ir duodamas neteisėtus nurodymus N. T., iš bendrovės atsiskaitomosios banko sąskaitos išimdamas grynaisiais pinigais UAB „B. B.“ priklausančias pinigines lėšas – 85150 eurų, pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės svetimą UAB „B. B.“ priklausantį turtą.

1010. Kaltinamasis G. L. teisiamojo posėdžio metu pagal jam pareikštus kaltinimus savo kaltę prisipažino visiškai ir nurodė, jog gailisi dėl padarytų nusikalstamų veikų, pasižada ateityje nenusikalsti, nurodydamas, jog šiuo metu turi įmonę, kurioje dirba tinkamas buhalteris ir ateityje tikisi išvengti padarytų klaidų.Kaltinamasis davė paaiškinimus dėl kiekvienos nusikalstamos veikos, šie paaiškinimai analizuojant atskiras nusikalstamas veikas.

1111. Atsižvelgiant į tai, jog kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, su tuo sutinka prokuroras, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsniu, įrodymų tyrimas buvo nutrauktas. Kadangi nagrinėjimo teisme dalyviai pareiškė, jog jie su visais byloje esančiais įrodymais yra susipažinę ir nepageidauja, kad tai teisme būtų tiriama ir skelbiama, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 291 straipsniu, teisme įrodymai nebuvo tiriami, o tik apsiribota šių įrodymų išvardijimu.

1212. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais:

1313. Liudytojas R. C., apklaustas 2015-07-01, paaiškino, kad asmeniškai G. L. nepažįsta, nėra jo matęs, su juo bendravo tik telefonu ir elektroniniu paštu dėl darbo reikalų, kadangi dirba įmonių steigimo ir verslo konsultavimo srityje. 2015 m. sausio mėn. pradžioje, tikslios datos nepamena, su juo susisiekė G. L., kuris norėjo įsteigti bendrovę. Su G. L. sutarė, kad bendrovė bus UAB, o jos pavadinimas „B. B.“. G. L. paaiškino, kokių dokumentų reikės bendrovės įsteigimui. Bendrovės steigimui reikalingus dokumentus pradėjo rengti po to, kai G. L. jam pervedė avansą už paslaugą. Kiek pinigų pervedė, nepamena. Kad galėtų tinkamai tvarkyti bendrovės dokumentus, pradžioje jis save pasiskyrė bendrovės direktoriumi, o kai bendrovė buvo įregistruota, G. L. jam nurodė, kad bendrovės akcininkė ir direktorė bus A. Š.. Su A. Š. bendravo tik telefonu ir elektroniniu paštu, susitikę nebuvo. Per kelias dienas paruošė įmonės dokumentus pardavimui – akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir kt. dokumentus, po ko šiuos dokumentus pasiuntė paštu. Gavęs pasirašytus dokumentus ir įgaliojimą perregistruoti įmonę, jis bendrovę perregistravo A. Š. vardu. Už atliktą darbą G. L. su juo pilnai atsiskaitė bankiniu pavedimu. Sumos nepamena. Realių pinigų už bendrovės akcijų pardavimą jis negavo ir šie pinigai liko bendrovės apskaitoje (1 tomas, b. l. 134).

1414. Liudytoja A. Š. apklausta 2015-03-25 parodė, kad nuo 2014 metų rugpjūčio mėnesio įsigijo 100 procentų akcijų iš tuometinio UAB „B. B." vadovo ir tapo minėtos įmonės akcininke. Vykdė veiklą, susijusią su pirkimo-pardavimo sutarčių pasirašymu ir taip pat pasirašinėjo visas su tuo susijusias sąskaitas. 2014 m. gruodžio mėnesį iš įmonės savininko G. L. suprato, kad jos paslaugų, kaip įmonės UAB „B. B." vadovės ir akcininkės nebereikia, kadangi pas ją atėjo įmonės savininko buvusi žmona L. L. ir paprašė visų su įmonės sąskaitomis susijusių prisijungimų prie elektroninės bankininkystės. Ji jai juos atidavė ir taip suprato, kad dabar L. L.tvarkys buhalterinius reikalus, susijusius su įmonės veikla. Kiekvieną kartą jai atliekant kažkokius veiksmus, susijusius su darbu, turėdavo skambinti G. L. ir prašyti, kad jis pasirašytų. Jautėsi vidinė įtampa darbe, todėl ji nusprendė savo noru išeiti iš įmonės vadovės pareigų. Ji žodžiu apie tai informavo G. L. ir jis jai pasakė, kad palauktų po naujųjų metų, kad pasirašys prašymą dėl atleidimo ir išsiskirstys. 2015-01-19 įmonės patalpose susitiko su jo žmona L. L. ir ji jai pateikė jau paruoštą 2015-01-13 dienos prašymą atleisti ją iš darbo, jai tik reikėjo savo ranka įrašyti savo vardą, pavardę ir parašą. Ji pasirašė minėtą prašymą ir jos paklausė, kada galės perleisti įmonės akcijas pasirašydama akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Jai L. L. atsakė, kad ji susisiektų su G. L. ir suderintų dieną kada pasirašys sutartį, nes jie jau buvo suradę asmenį, kuris perims akcijas ir pareigas. 2015-01-20 ji patikrino www.registrucentras.lt ir pamatė, kad UAB „B. B." vadovas ir akcijų savininkas yra kitas asmuo N. T.. Jokios akcijų prikimo-pardavimo sutarties su N. T. ji nepasirašė. Ji su N. T. nepasirašė sutarties ir jos nepatvirtino pas notarą. 2015-01-13 Akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 2015-01/13 eilutėje, kur yra jos vardas ir pavardė parašas ne jos. Kas suklastojo jos parašą ant minėtos akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, nežino (1 tomas, b. l. 136). Papildomai 2015-12-10 apklausta liudytoja A. Š. paaiškino, kad darbą „B. B.“ bendrovėje susirado per savo draugą S. N.. Jos draugas buvo pažįstamas su G. L., kuris buvo realus šios bendrovės savininkas ir jos veiklos organizatorius. T. y., ji minėtoje bendrovėje įsidarbino ne per darbo biržą ir jos darbo vieta nebuvo remiama. Pokalbyje dėl darbo šioje bendrovėje ji bendravo tik su G. L., jis tuo tikslu savo automobiliu buvo privažiavęs netoli jos gyvenamosios vietos. Pokalbio dėl darbo metu jai buvo siūloma užimti bendrovės direktorės pareigas. Minėto pokalbio metu jai nebuvo niekas sakoma apie tai, kad ji bus ir šios bendrovės akcininke. G. L. pasiūlytos darbo sąlygos ją tenkino, atlyginimas taip pat. Anksčiau panašių darbų, t. y. vadovaujamų, nėra dirbusi. Pradėjus dirbti šioje bendrovėje, su ja buvo pasirašyta darbo sutartis, tačiau jei gerai pamena, tai antrasis šios sutarties egzempliorius jai nebuvo duotas. Taip pat su ja buvo pasirašyta konfidencialumo sutartis, pareigybės aprašymai. Šių dokumentų nuorašų, kiek pamena, jai taip pat nebuvo duota. Dėl materialinės atsakomybės sutarties pasirašymo paaiškina, kad nepamena, ar ją yra pasirašiusi. Minėtus visus dokumentus rengė ir jai pasirašyti teikė L. L.. Pirminė akcijų pirkimo-pardavimo sutartis jai buvo atsiųsta į elektroninį paštą be jokių parašų, t.y. tuščias sutarties blankas. Ji tą blanką atsispausdino ir pasirašė. Pasirašytą dokumentą paštu išsiuntė įmonės steigėjui registruotu laišku. Po kurio laiko įmonės steigėjas jai atsiuntė šią pirkimo-pardavimo sutartį su savo rekvizitais ir parašais, o taip pat įmonės įstatus ir visus kitus su bendrovės veikla susijusius dokumentus. Jos darbo pobūdis darbo pradžioje šioje bendrovėje visiškai atitiko su G. L. sutartas darbo sąlygas. T. y. bendrovė vertėsi durpių briketų ir malkų prekyba. Jos pareiga buvo rūpintis tiekėjais ir klientais, daryti bankinius pavedimus ir pan. Šiaip turi pastebėti, kad bendrovės veiklos organizavimu iš esmės rūpinosi tik G. L. pačioje jos darbo pradžioje. T. y. jis jai duodavo nurodymus, su kuriais tiekėjais ir kuriais klientais turi bendrauti, kam ir kokius mokėjimus atlikti ir pan. Ji kaip vadovė priėmė į šią bendrovę dirbti A. Š. ir V. B.. G. L. iniciatyva trumpam buvo įdarbintas D. D., o taip pat A. J.. Visi jos iniciatyva priimti darbuotojai po kurio laiko G. L. ir L. L. nurodymu buvo atleisti. Papildomai paaiškino, kad G. L. ir L. L. šioje bendrovėje įdarbinti nebuvo. T. y. jie rūpinosi įmonės veikla, tačiau oficialiai patys niekur nefigūravo. Firma vertėsi durpių briketų ir malkų prekyba. Durpes pirko iš Baltarusijos. Malkas ruošdavo lentpjūvėje ( - ). Briketų iškrovimą organizuoja G. L. tėvas J. L.. J. L. bendrovėje įdarbintas taip pat nebuvo. Briketų ir malkų išvežiojimą organizuoja G. L. pažįstami vyras ir žmona, kurių pavardė S.. S. bendrovėje įdarbinti nebuvo, iš jų bendrovė pirko transporto paslaugas. Firmos biuras buvo įsikūręs Šiauliuose, ( - ). Bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkė jos darbo pradžioje V. B., o kai ji buvo G. L. ir L. L. atleista, buhalterinę apskaitą ėmėsi tvarkyti L. L.. T. y. ji buvo įsteigusi bendrovę „E.“, o jų bendrovė su šia bendrove buvo pasirašiusi buhalterinių paslaugų teikimo sutartį. „E.“ biuras buvo taip pat Šiauliuose, ( - ). Buhalteriniai dokumentai buvo saugomi šiuo adresu. Kai bendrovės buhalteriją ėmėsi tvarkyti L. L., apie įmonės ūkinę-finansinę būklę ji neturėdavo jokios informacijos (1 tomas, b. l. 139-141).

1515. Liudytojas S. N.apklaustas 2016-04-25 parodė, kad jis su G. L. yra pažįstamas maždaug nuo 2005 metų. T. y. jis dirba AB „L. G.“ krovinių kontrolieriumi, o G. L. per „L. G. “ atsiveždavo savo firmoms durpių briketus iš Baltarusijos. Iš pradžių durpių briketus jis vežė savo bendrovei „B.“, paskui „D.“, paskui „Š. K.“. Per visą jų pažinties laiką jis nepamena tokio atvejo, kad jis būtų neatsiskaitęs su „L. G.“, t. y. jam nebuvo jokio pagrindo nepasitikėti juo. Dėl to, kai jis 2014 m. rudenį, tikslaus laiko nepamena, kreipėsi į jį klausdamas, ar jis nepažįsta kokio nors žmogaus norinčio dirbti vienoje iš jo įmonių direktoriumi, net nedvejodamas pasiūlė savo draugę A. Š.. Kai G. L. jo teiravosi žmogaus, norinčio vadovauti bendrovei, jis jam nieko neaiškino apie tai, kokią veiklą vykdys bendrovė. Jis tiesiog pasakė, kad jam reikia vadovaujančio žmogaus. Jis savo draugę A. Š. pasiūlė dėl to, kad ji kaip tik tuo metu ieškojosi darbo. Jam taip pat yra žinoma, kad A. Š. G. L. iniciatyva buvo padaryta šios bendrovės („B. B.“) akcininke. T. y. akcijų pirkimas-pardavimas suformintas jos vardu. Tačiau už akcijas ji nemokėjo. Vėliau, kaip jam tapo žinoma iš A. Š., po to kai į tą bendrovę atėjo dirbti G. L. žmona L. L., bendrovėje pradėjo kilti įvairios įtampos, ji priekaištaudavo, kad A. nemoka dirbti taip kaip reikia, kad įmonė neina į pliusą, iš jos kalbų buvo galima nujausti, kad galbūt ji norėtų, kad bendrovėje būtų kas nors daroma nelegaliai. Pradėjus kilti įtampoms, A. iš to darbo išėjo. Be to, ji G. L. prašė, kad jis su ja persirašytų bendrovės akcijų pirkimo-pardavimo sutartį. Tačiau iš pradžių L. vis delsė tai padaryti, o galiausiai pasakė, kad viskas jau yra perrašyta, nors A. Š. tuo klausimu su niekuo nebuvo susitikusi ir jokių su tuo susijusių dokumentų nepasirašinėjo. Dar po kiek laiko ji internete susirado informacijos, kad bendrovės direktoriumi yra kažkoks N. T., nors kaip minėjo, ji su tuo žmogumi nebuvo susitikusi ir jokių dokumentų nepasirašinėjo. Kai ji su G. L. mėgino išsiaiškinti šią situaciją, L. puldavo į isteriją ir nieko su ja spręsti nebandė, dėl tos priežasties ji pasikonsultavusi su advokatu kreipėsi į policiją (1 tomas, b .l. 144–145).

1616. Liudytojas N. T. apklaustas 2015-07-29 parodė, kad jis apie pusantrų metų laiko dirbo pas G. L. UAB „Š. K.“ staklininku. Dabar tiksliai nepamena laiko, tačiau jam dar tebedirbant „Š. K.“ G. L. jam pasiūlė tapti jo įsteigtų bendrovių „B.“ ir „B. B.“ direktoriumi. Jis jam už tai pažadėjo papildomai prie jo gaunamos algos mokėti oficialiai po 1000 litų. Kokiu būdu jam būdavo sumokami tie papildomi 1000 litų, t.y. ar forminant algą tik per „Š. K.“, ar forminant algą ir per kitas dvi firmas, kurių direktoriumi jis buvo, dabar nepamena. Pinigai jam būdavo visada išmokami grynaisiais, juos jam išmokėdavo G. L., o jis pasirašydavo algalapyje, o gal keliuose algalapiuose, to dabar nepamena. Kadangi jis tuo metu turėjo finansinių sunkumų, jam reikėjo papildomų lėšų, dėl to su G. L. pasiūlymu tapti jo įsteigtų firmų direktoriumi sutiko. Jis turi pagrindinį (10 klasių išsilavinimą) bei yra baigęs darbo biržos organizuojamus kursus, susijusius su medžio apdirbimu. Niekada anksčiau jokios firmos direktoriumi nėra buvęs, neįsivaizduoja kokiu būdu yra steigiamos ir likviduojamos įmonės, kokiu būdu yra organizuojama jų veikla, tvarkoma buhalterinė apskaita ir pan. Kaip jau sakė, jis dirbo savo darbą „Š. K.s“, o direktoriumi jo minėtose įmonėse buvo tik formaliai. T. y. jis nėra pasirašęs jokio su šių firmų veikla susijusio dokumento, išskyrus bankinius dokumentus, kai reikėjo atidaryti šių firmų sąskaitas, taip pat kelis kartus kai iš bankų sąskaitų reikėjo nuimti grynus pinigus, dar vieną kartą, kai reikėjo išimti elektroninės bankininkystės kodų kortelę, taip pat dar yra pasirašęs įgaliojimus, kuriais įgaliojo G. L. naudotis elektroninės bankininkystės kodų kortele. Pas kokį notarą patvirtino įgaliojimus, nepamena, žino, kad tai buvo Šiauliuose. Kur yra šių bendrovių biurai, kur jos vysto veiklą, kur jos yra įsteigtos, nežino. Jam rodos, kad galėtų būti Vilniuje. Steigiant šias bendroves jis nedalyvavo. Nežino, kada ir kaip tai buvo padaryta. Šios bendrovės, jam rodos, verčiasi medienos apdirbimu, supirkimu, perpardavimu ir pan. Kas ir kur tvarkė šių firmų buhalteriją, neturi supratimo. To reikėtų klausti G. L.. T. y. nori paaiškinti, kad jo vadovavimas šioms bendrovėms pasireiškė tuo, kad jis tik G. L. nurodymu kartu su juo vykdavo į banką (banko pavadinimų neatsimena, lyg tais buvo „Šiaulių bankas“) Šiauliuose ir nuo kurios nors iš paminėtų firmų – „B.“ arba „B. B.“ – sąskaitų nuimdavo grynuosius pinigus, kuriuos perduodavo G. L., o jis tuos pinigus jau naudodavo savo nuožiūra. Kokios tai buvo pinigų sumos, dabar nepamena, gal apie 10 000 litų. Pinigus banke iš karto atiduodavo G. L., tačiau jokio dokumento dėl pinigų jam perdavimo niekada nesurašydavo. Į banką tokiu būdu yra vykęs su G. L. gal kokius 3-4 kartus, tiksliai nepamena. Po to, kai jis sudarė elektroninės bankininkystės sutartį minėtų firmų, kurioms neva direktoriavo, vardu ir prisijungimo kodų kortelę atidavė L., jam daugiau į banką nuiminėti pinigų važiuoti nebereikėjo. Tiesą sakant neilgai trukus iš šių dviejų firmų jis buvo atleistas. Šiuo metu jis niekur nedirba ir registruojasi darbo biržoje. Šaukimą atvykti apklausai jis gavo praėjusios savaitės pabaigoje, o vakar ar užvakar apie vidurdienį jam paskambino G. L. ir jo pasiteiravo, kaip jam sekasi, o jis jam telefoninio pokalbio metu pasakė, kad yra gavęs šaukimą atvykti apklausi į Šiaulių ekonominę policiją. Šį rytą jam G. L. paskambino dar kartą ir pasakė, kad jis susisiekė su savo advokatu M. ir susitarė, kad jis galiu pas jį nueiti ir po to kartu su juo atvykti į apklausą. Jis pagal G. L. nurodymą nuvyko pas minėtą advokatą, tačiau advokato manymu šios apklausos metu jis jam nėra reikalingas. Maždaug prieš mėnesį laiko, jis kartu su G. L. buvo kviečiamas į apklausą Šiaulių miesto ir rajono policijos komisariate dėl kažkokių dokumentų klastojimo, t. y. pareiškimą kaip suprato parašė buvusi „B. B." direktorė Š.. Jis tos moters nepažįsta, jos niekada matęs nėra. Jis ten buvo apklausiamas spec. liudytoju. Tiksliau paaiškina, kad pirmas į apklausą ėjo G. L., kokiu statusu jis buvo apklausiamas, nežino, su juo kartu buvo tas pats advokatas. Po to iš karto į apklausą su tuo pačiu advokatu ėjo jis ir advokato patartas pasinaudojo savo teise neduoti parodymų (1 tomas, b. l. 161-163). 2017-02-23 papildomai apklaustas liudytoju N. T. parodė, kad, kaip jau yra sakęs ankstesnės apklausos metu, dėl to, kad G. L. buvo įtrauktas į jo daromas nusikalstamas veikas, apie kurias jis informacijos iš anksto neturėjo, jam labai pablogėjo sveikata, t. y. šių metų vasarą jis susirgo cukralige (tai patvirtinančius dokumentus prideda prie šio apklausos protokolo). Nori paaiškinti, kad jis nevartoja alkoholio ir jokių cheminių ar augalinių narkotinių medžiagų, nepiktnaudžiauja rūkymu, jo giminėje niekada nebuvo cukralige sirgusių asmenų, dėl to gydytojai jo ligos priežastimi įvardija didelį stresą. Labai daug streso jis patiria pastaruoju metu dėl to, kad po to, kai dėl savo neišmanymo G. L. prašomas užsirašė ant savęs bendrovę „B. B.“, su kuria G. L.pridirbo kažkokių aferų, o jį dėl jo aferų nuolat pradėjo į apklausas kviesti policijos pareigūnai tiek į Šiaulių r. PK, tiek Šiaulių VPK ekonominę policiją, tiek į Šiaulių FNTT, mokesčiai neseniai uždėjo ir per antstolius išieškojo 300 eurų baudą dėl UAB „B. B.“, Panevėžio apygardos teismas neseniai dar atsiuntė jam sprendimą, kad už UAB „B. B.“ dokumentų nepateikimą bankroto administratorei jam yra paskirta 1000 eurų bauda (tai patvirtinančius dokumentus prideda prie šio apklausos protokolo). Paskutinį kartą Šiaulių VPK ekonominėje policijoje jis buvo apklausiamas 2017-02-15 dėl paaiškėjusių visiškai naujų G. L. kažkokių aferų. Po šios apklausos, jam apmąsčius susidariusią situaciją ir pradėjus mąstyti apie tai, kad jis vėl turbūt eilinį kartą gaus kokių nors baudų iš kokių nors įstaigų dėl G. L. padarytų aferų, kelias dienas iš eilės jį ištiko ligos priepuolis – labai padidėjo cukraus kiekis, dėl kurio jaučia labai didelį silpnumą, sunku fiziškai būna eiti į darbą ir atlikti kažkokius nurodytus veiksmus. Paskutinį kartą toks ligos priepuolis jį ištiko vakar vėlai vakare. Atsikankinęs naktį dėl priepuolio, būdamas neišsimiegojęs ir susierzinęs, taip pat jausdamas įtampą dėl to, kad šiandien yra kviečiamas į teismo posėdį, jis šiandien iš ryto apie 7.30 val. G. L. parašė piktą žinutę apie tai, kad paduos jį į teismą ar policiją dėl jo aferų, kurias jis padarė veikdamas jo vardu. G. L. dabar naudojamą telefono numerį ( - ) jis sužinojo iš ( - ) gyvenančių asmenų. Į tą numerį jam ir nusiuntė tą savo piktą SMS pranešimą. G. L. iš karto jam paskambino ir pradėjo ant jo šaukti, kolioti jį rusiškais keiksmažodžiais, sakė, kad jis jam neaiškintų ir nenurodinėtų nieko, kad kaip jam reikės, taip ir bus, kad nebijo jis jokios policijos, kad jei reikės, tai su juo susidoros ir pan. T. y. iš L. kalbos jis suprato, kad jis jam grasina fiziškai su juo susidoroti (1 tomas, b .l. 164-165).

1717. Liudytoja A. J. apklausta 2015-07-29 parodė, kad ji nuo praėjusių metų spalio mėnesio per darbo biržą yra įdarbinta G. L. įmonėje „B. B.“ darbininke. Šiuo metu ji iš šios firmos nėra atleista, tačiau nuo kovo mėnesio negauna nei darbo toje firmoje, nei darbo užmokesčio, tačiau ir nėra atleista. Dėl tos pačios priežasties ji negali iš naujo užsiregistruoti darbo biržoje, nes laikoma, kad yra dirbanti. Jos darbo vieta visada buvo ( - ), lentpjūvėje. Tuo pačiu adresu veikia ir kita G. L. bendrovė - „Š. K.“. T. y. dalis dirbančių žmonių toje pačioje lentpjūvėje laikoma, kad dirba „Š. K.“, o kita dalis – „B. B.“. Apie bendrovę „V.“ nieko nežino. R. M. žino kaip dirbantį „Š. K.“, apie jo sąsajas su bendrove „V.“ nieko nežino (1 tomas, b. l. 183-184).

1818. Liudytojas V. Y. apklaustas 2015-07-24 parodė, kad jis nuo šių metų kovo mėnesio dirba UAB „B. B.“, kuri priklauso G. L.. Šioje firmoje dirba miškovežio vairuotoju. Darbą susirado per savo pažįstamą R. A.. Jo dokumentus dėl priėmimo į darbą šioje firmoje formino G. L., tačiau jam rodos, kad darbo sutartyje kaip direktorius yra pasirašęs N. T.. Jis N. T. nepažįsta, jo matęs nėra. Nežino, ar jis yra šios firmos direktoriumi. Į jo pareigas šioje firmoje įeina medienos pasikrovimas ir pristatymas miškovežiu į G. L. jam nurodytą firmą. Pastaruoju metu daugiausiai medienos jam tenka vežti iš Vilniaus rajono. Veža paprastai į Latviją ar Lenkiją. Kartais tenka medieną pristatyti ir į Lietuvoje veikiančias firmas. Kartu su juo medieną veža ir R. A., kuris yra įdarbintas kitoje G. L. firmoje, t. y. „E.“. „E.“ biuras yra įsikūręs Šiauliuose, prie Pabalių turgaus, virš „( - )“ parduotuvės. Jo G. L. niekada nėra prašęs nuvykti į Vilnių ir iš kokio nors biuro paimti arba į kokį nors biurą pristatyti kokius nors dokumentus. R. M. nepažįsta. Jam nėra žinoma UAB „V.“. Jokio asmens vardu A., dirbančio pas G. L., jis nepažįsta. (1 tomas, b. l. 198-199).

1919. Liudytoja A. Š. apklausta 2015-12-18 parodė, kad ji nuo praėjusių (2014 m.) metų spalio mėn. įsidarbino įmonėje „B. B.“ vadybininke. Pagal jos einamas pareigas ji telefonu iš klientų priimdavo užsakymus dėl durpių briketų įsigijimo, užsakymus užrašydavo į savo iniciatyvą užvestą užsakymų knygą, po to užsakymą perduodavo R. S. ir jos vyrui, kurie durpių briketus pagal užsakymą pristatydavo klientams. Užsakymų knygoje, ji fiksuodavo kliento adresą, telefoną, kiekį, kartais – kliento pavardę. Jokių sąskaitų-faktūrų, užsakymo lapų ir pan. ji nepildydavo. Kai S. durpių briketus pristatydavo klientams, tai jie jai jokių su tuo susijusių dokumentų nepristatydavo. Kam ir kokius su tuo susijusius dokumentus jie pristatydavo, nežino. Ar S. buvo įdarbinti bendrovėje, nežino. Bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkė V. B.. Durpių briketus bendrovė pirkdavo iš Baltarusijos, iš ko konkrečiai – nežino. Ji su užsakymais iš Baltarusijos niekaip nėra susijusi, tuo užsiimdavo bendrovės direktorė A. Š., G. L.. A. Š. buvo bendrovės samdyta direktorė, o pati bendrovė priklausė G. L.. G. L. bendrovės biure kartais lankydavosi, tačiau ji su juo bendraudavo mažai. Durpių briketai jos darbo šioje bendrovėje metu buvo sandėliuojami kažkur prie Rėkyvos. Tikslaus adreso nežino, ten nėra buvusi. Kas briketus sukraudavo į didmaišius, nežino. Ji bendrovėje pradirbo iki 2015 m. pradžios, po to ją į savo bendrovę „V.“ apskaitininkės darbui pasikvietė dirbti L. L.. Ji su L. L. pasiūlymu sutiko ir iki dabar dirba šioje bendrovėje. Išeidama iš „B. B.“ mobiliojo ryšio telefoną ir užsakymų knygą ji atidavė G. L.. Ar minėta bendrovė po jos išėjimo veiklą tęsė, nežino. Bendrovėje „B. B.“ atlyginimas jai būdavo mokamas laiku ir sutarto dydžio (1200 litų į rankas). Apie A. Š. ir G. L. konfliktą nieko nežino ir paaiškinti negali (1 tomas, b. l. 204-205).

2020. Liudytojas B. Š. apklaustas 2016-04-25 parodė, kad jis iki 2015-02-28 dirbo UAB „N.“ vairuotoju. Jo darbas buvo susijęs su tuo, kad jis iš Klaipėdos jūrų uosto ir atgal į jį vežiodavo jūrinius konteinerius su kroviniais. Vieną kartą jam yra tekę jūrinį konteinerį su į jį pakrautomis malkomis vežti iš Šiaulių r., ( - ) esančios lentpjūvės. Tai galėjo būti 2015 m. vasario mėn. T. y. gerai pamena, kad tada buvo žiema, buvo sniego ir buvo slidu. Minėtoje lentpjūvėje jam buvo paduoti su krovinio gabenimu susiję dokumentai – paskyra ir CMR. Tiek paskyra, tiek CMR man buvo paduoti jau užpildyti. T. y. jis CMR turėjo tik vairuotojo grafoje nurodyti savo vardą, pavardę ir padėti parašą. Daugiau jokių duomenų į šį dokumentą jis neturėjo įrašinėti. Kas ir kokiomis aplinkybėmis šiuos dokumentus užpildė ir juose pasirašė, jis nežino ir nematė. Jis vietoj kito žmogaus šituose dokumentuose tikrai nepasirašinėjo. Kas tiksliai jam tuos dokumentus perdavė, jis šiuo metu negalėtų pasakyti ir to žmogaus negalėtų atpažinti, kadangi minėtoje lentpjūvėje buvo tą vienintelį kartą. G. L. nepažįsta. A. Š. taip pat nepažįsta. Be to, neprisimena, kad prie tų malkų pakrovimo būtų dalyvavusi nors viena moteris. Minėtas malkų krovinys buvo pristatytas į Klaipėdos jūrų uostą, gerai pamena, kad jis buvo siunčiamas į Angliją (2 tomas, b. l. 9–10).

2121. Liudytoja V. B. apklausta 2015-12-18 parodė, kad ji nuo praėjusių (2014 m.) metų rugsėjo mėn. dirbo įmonėje „B. B.“ buhaltere. Ją į šią bendrovę pakvietė dirbti A. Š., kuri yra jos kaimynė ir pažįstama nuo vaikystės. Bendrovės biuras buvo Šiauliuose, ( - ), virš PC „( - )“. Bendrovė vertėsi durpių briketų ir malkų prekyba visoje Lietuvoje. Durpių briketai ir malkos daugiausiai buvo parduodami fiziniams asmenims, tačiau keletas užsakymų buvo atlikta ir juridiniams asmenims. Pati bendrovė, kurioje dirbo, įsiskolinimų jai dirbant neturėjo jokiems tiekėjams, o užsakovai šiek tiek su atsiskaitymais vėluodavo. Kadangi ji šioje bendrovėje dirbo labai trumpą laiką (apie 2 mėn.) ir be to tai buvo jau daugiau nei prieš metus laiko, o taip pat dėl to, kad ji vienu metu paprastai tvarko ne vienos bendrovės buhalterinę apskaitą, jai yra sunku prisiminti kokius nors tiekėjų ar užsakovų pavadinimus. Papildomai paaiškino, kad be jos bendrovėje dar dirbo A. Š., kuri ėjo direktorės pareigas, A. Š., kuri ėjo vadybininkės pareigas, vienas vairuotojas – D. D., ir jos darbo šioje bendrovėje pabaigoje buvo per darbo biržą buvo įdarbinta darbininkės pareigoms viena moteris – A. J.. Iš A. Š. jai buvo žinoma, kad bendrovės direktore ji yra tik dokumentaliai, o visu bendrovės veiklos organizavimu rūpinasi G. L.. Ji su G. L. jokiais klausimais niekada nėra bendravusi, net nėra jo niekada mačiusi. G. L. bendrovėje jai dirbant nebuvo įdarbintas, L. L. – taip pat. Be jos, A. Š., A. Š., A. J., D. D. bendrovėje daugiau jokie asmenys nebuvo įdarbinti. Ji nežino ir negali pasakyti, kas bendrovėje atlikdavo fizinius darbus – durpių briketų iškrovimą iš vagonų, durpių briketų fasavimą, malkų fasavimą, pakrovimą ir pan. – ji nežino, jai tai nebuvo sakoma, o su tuo susijusių dokumentų bendrovėje nebuvo. Papildomai paaiškino, kad jai žodžiu A. Š. buvo pasakiusi, kad bendrovė sudarys su kažkokiais asmenimis transporto paslaugos, skirtos malkoms ir briketams išvežioti, nuomos sutartį, tačiau jai dirbant tokia sutartis sudaryta nebuvo, t. y. tokio dokumento ji nematė. Nors iš sąskaitų-faktūrų buvo matyti, kad prekyba durpių briketais ir malkomis vyksta. Vadinasi, tos prekės kažkaip užsakovams turėjo būti pristatomos. Kas tą darydavo ir kokiu būdu, nežino. Papildomai paaiškino, kad jai niekas nebuvo žinoma apie tai, kur yra sandėliuojama bendrovės parduodama produkcija. Yra girdėjusi, kad malkos būdavo laikomos pas tiekėjus ir atsiradus užsakymui iš tiekėjo būdavo paimamos. Kur buvo laikomi durpių briketai, nežino. Ji nėra mačiusi jokių sandėliavimo patalpų nuomos sutarčių. Iš ilgalaikio bendrovės turto bendrovė turėjo tik kelis kompiuterius, o jokio transporto, patalpų, įrengimų ir kito ilgalaikio turto neturėjo. Ji buvo girdėjusi apie lentpjūvę ( - ), tačiau, kad ta lentpjūvė būtų kaip nors susijusi su šios bendrovės vykdoma veikla, nieko nežino ir paaiškinti negali. Papildomai paaiškino, kad ji iš šios bendrovės išėjo po maždaug 2 mėn. darbo. Apie tai, kad iš bendrovės bus atleista ją informavo A. Š., o su tuo susijusius dokumentus parengė ir jai pateikė pasirašyti L. L.. Jos atleidimo iš darbo priežastis – bendrovės buhalterijos tvarkymą perėmė L. L. ir kažkokia jos firma. Bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai jos darbo joje metu buvo saugomi bendrovės biure. Jos atleidimo metu, ji visus šiuos dokumentus perdavė L. L. ir A. Š.. Iš viso šių dokumentų buvo 5 segtuvai – banko išrašai, atlyginimų žiniaraščiai, sąskaitos-faktūros. Dabar gerai nepamena, bet rodos, kad dokumentų perdavimo aktą pasirašė su A. Š.. Su A. Š. ji yra pasirašiusi ir banko sąskaitos generatoriaus perdavimo aktą. L. L. jos atleidimo ir dokumentų perdavimo metu jai bandė priekaištauti, kad ji neva kažką ne taip buvo padariusi, kad kažkoks žmogus kažkokio prašymo nebuvo užpildęs. Tačiau ji su ja į diskusijas nesivėlė, pasakė jai, kad nenori pyktis ir atsiprašė dėl to, jei kas nors jai jos darbe netiko. Po šio pokalbio jokių priekaištų ir pan. iš L. L. nebuvo, su G. L. apie tai įmonėje „B. B.“ išvis nėra bendravusi (2 tomas, b. l. 15–17).

2222. Liudytoja L. L.apklausta 2017-01-09 parodė, kad ji nuo 2015 m. pradžios iki 2015 m. kovo mėn. tvarkė UAB „B. B.“ buhalterinę apskaitą. Šiuo metu nepamena, ar ji šios bendrovės buhalterinę apskaitą tvarkė kaip fizinis asmuo ar kaip juridinio asmens – UAB „E.“ - atstovė. T. y. 2014 m. pabaigoje ji iš G. L. nusipirko UAB „E.“, kurioje ketino verstis buhalterinės apskaitos vedimo paslaugų teikimu. Tačiau 2015 m. kovo mėn., labai pablogėjus jos sveikatai, ji atsisakė minties verstis šia veikla ir UAB „E.“ pardavė atgal G. L.. Dėl UAB „B. B.“ buhalterinės apskaitos vedimo paaiškino, kad kadangi ši bendrovė savo veiklą vykdė labai neintensyviai, tai ir sąskaitų joje būdavo išrašoma labai mažai, dėl tos priežasties bendrovės buhalterija buvo vedama „popieriniu“ būdu, t. y. nebuvo įsigyta buhalterinės apskaitos kompiuterinė programa. Prieš ją buhalteriją šioje bendrovėje vedė V. B., kuri čia padirbo labai trumpai, gal apie 2 mėn. laiko. Ji šiuo metu nepamena, kas kada ir kokiomis aplinkybėmis perdavė jai šios bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentus. Nepamena, kiek tų dokumentų buvo. Nežino, ar buvo surašytas dokumentų perdavimo-priėmimo aktas. Jei ir buvo, tai tokio dokumento išsaugojusi nėra ir pateikti negali. Kas šios bendrovės buhalterinę apskaitą vedė po 2015 m. kovo mėn., nežino. Papildomai paaiškino, kad bendrovės biuras buvo Šiauliuose, ( - ), virš PC „( - )“. Minėti buhalterinės apskaitos dokumentai ten ir buvo laikomi. Šiuo metu ji negali prisiminti, ar po to, kai ji UAB „E.“ pardavė atgal G. L., kam, kada ir kokiu būdu perdavė UAB „B. B.“ buhalterinės apskaitos dokumentus. Jai rodos, kad šiuos dokumentus tiesiog paliko minėtame biure ir tiek. Kaip minėjo, tada labai buvo suprastėjusi jos sveikata ir ji visiškai nesidomėjo jokiais dokumentais ir jų perdavimu. Šiuo metu tiksliai nepamena, bet mano, kad jai turėjo būti perduotas UAB „B. B.“ balansas perdavimo dienai, darbuotojų dokumentai, pirkimo-pardavimo dokumentai, kažkokie banko dokumentai, didžioji knyga. Kur šiuo metu yra šie dokumentai, nežino ir jų pateikti negali. Kur šiuo metu yra buhalterinės apskaitos vedimo sutartis sudaryta tarp jos (arba UAB „E.“) ir UAB „B. B.“, ji taip pat nežino ir jos pateikti negali (3 tomas, b. l. 19–21).

2323. Liudytojas D. J. apklaustas 2016-06-02 parodė, kad jis šiuo metu vadovauja bendrovei „B.“, kuri veikia Šiaulių rajone, ( - ) kaime, t. y. ten, kur anksčiau veikė bendrovė „Š. K.“. Vieną pastatą bendrovės veiklai nuomojasi iš UAB „K. C.“ bankroto administratoriaus, o kitą pastatą įsigijo iš ( - ) ŽŪB. Bendrovė verčiasi medienos ruošinių gamyba. Veiklai vykdyti naudoja 2 malkų skaldykles, 2 juostinius gaterius, išilginio pjovimo stakles, autokrautuvą, katilą „Kalvis“. Minėta įranga buvo įsigyta bendrovės „B.“, kurioje jis dirba vadybininku, o po to šią įrangą UAB „B.“ perleido UAB „B.“. Minėtą įrangą bendrovei „B.“ pasiūlė įsigyti G. L., atstovaudamas UAB „E.“. G. L. pažįsta apie 2 metus laiko. Jį žino, kaip medienos pardavėją, iš kurio bendrovė „B.“ pirkdavo medieną. Jis atstovaudavo tiek UAB „Š. K.“, tiek „E.“, tiek ,,B. B.“. Papildomai aaiškino, kad UAB „B.“ minėtą įrangą iš UAB „E.“ įsigijo už 17 522,01Eur 2015-05-28 ir tą pačią dieną bankiniu pavedimu atsiskaitė. Minėtos įrangos įsigijimo metu G. L. nieko jam neaiškino apie tai, kad ši įranga galimai yra areštuota bei kad jis šią įrangą galimai turėjo perduoti UAB „Š. K.“ bankroto administratoriui. T. y. jam niekas nebuvo žinoma apie tai, kad jis šią įrangą bendrovei parduoda galimai neteisėtai. Tuo labiau, kad jis prieš pasirašydamas šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartį kreipėsi į savo pažįstamą antstolį Kaune, kuris turto arešto registre patikrino informaciją ir apie jų planuojamą įsigyti įrangą jokių įrašų nerado. Dėl „B. B.“ paaiškino, kad jam yra žinoma, jog šiai bendrovei kurį laiką vadovavo A. Š., tačiau su ja jis yra bendravęs labai mažai (gal kokius 2 kartus) ir tik telefonu tik dėl sąskaitų išrašymo. Apie jos galimus konfliktus su G. L. nieko nežino ir paaiškinti negali. Dėl jam pateikto parodyti CMR paaiškino, kad nėra tuo visiškai tikras, tačiau mano, kad šis dokumentas yra tikras, t. y. jame nurodytas krovinys tikrai buvo gabenamas UAB ,,B.“. Dėl jame esančio A. Š. parašo tikrumo nieko paaiškinti negali, nes šis dokumentas nebuvo pildomas jam matant. T. y. jis nežino, kas jį užpildė ir kas jame pasirašė. Prie šio apklausos protokolo prideda 2015-05-28 įrangos pirkimo-pardavimo sutartį, jos priedą ir PVM sąskaitą-faktūrą (viso 4 lapai) (2 tomas, b. l. 26-32).

2424. Liudytojas R. S. apklaustas 2016-04-25 parodė, kad praėjusių metų spalio mėnesį jis buvo bankroto administratoriaus atleistas iš einamų vairuotojo pareigų UAB „Š. K.“. Kad ši bendrovė bankrutavo tiek jam, tiek kitiems bendrovės darbuotojams buvo labai netikėta, kadangi G. L. niekada nebuvo užsiminęs, kad su bendrove yra kas nors negerai, nors į pabaigą bendrovės veikla nebebuvo tokia intensyvi kaip anksčiau. Po to, kai buvo atleistas iš šios bendrovės, jis daugiau nėra dirbęs jokioje G. L., jo žmonai ar kitiems šeimos nariams priklausančiose bendrovėse. Jam anksčiau yra iš G. L. girdėta, kad jis dar turėjo tokias bendroves kaip „B. B.“ ir „E.“, tačiau kuo šios bendrovės vertėsi, nežino, jis pats šiose bendrovėse nėra dirbęs, taip pat niekada šioms bendrovėms nėra teikęs jokių transporto paslaugų ir jokių kitokių paslaugų. T. y. kai jis buvo atleistas iš „Š. K.“, po to su L. ir jų firmomis jokių reikalų nebeturėjo. Papildomai paaiškino, kad pranešimą apie tai, kad yra atleidžiamas, iš bankroto administratoriaus jis gavo registruotu laišku. Po to, kai gavo šį pranešimą, jis G. L. skambino ir liepė iš jo atsiimti firmai priklausantį automobilį VOLVO (valstybinių numerių tiksliai nepamena, gal ( - ) su kuriuo jis vežiodavo durpių briketus klientams, tačiau jis iš jo to automobilio vis neatsiėmė, dėl to po kurio laiko, jis šį automobilį nuvarė į jo tėvo J. L. namų kiemą, jo raktelius ir dokumentus atidavė J. L.. Automobilis buvo geros būklės, važiuojantis. T. y. jo nereikėjo atiduoti į metalo laužą (2 tomas, b. l. 48–49).

2525. Liudytoja R. S. apklausta 2016-04-25 parodė, kad praėjusių metų spalio mėn. ji buvo bankroto administratoriaus atleista iš einamų vadybininkės pareigų UAB „Š. K.“. Apie tai, kad bendrovei gresia bankrotas jiems G. L. nieko nebuvo sakęs, be to jis prieš bendrovės bankrotą sirgo ir gydėsi ligoninėse. Dėl to jie su juo mažai bendravo. Bendrovės veikla G. L. susirgus buvo beveik sustojusi. Po to, kai gavo pranešimą iš bankroto administratoriaus, kad yra atleidžiama, ji G. L. grąžino savo darbinį telefoną ir kasos aparatą. Po to, kai buvo atleista iš šios bendrovės, daugiau nėra dirbusi jokioje G. L., jo žmonai ar kitiems šeimos nariams priklausančioje bendrovėje. Ji niekada nėra girdėjusi tokių bendrovių kaip „B. B.“ ir „E.“, nežino, kuo šios bendrovės verčiasi. Ji nežino kaip šios bendrovės susijusios su L.. Ji pati ir jos šeimos nariai tikrai nėra su šiomis bendrovėmis niekaip susiję: nėra čia dirbę ir nėra šioms bendrovėms teikę jokių paslaugų (2 tomas, b. l 52–53).

2626. Liudytojas A. B. apklaustas 2016-09-08 parodė, kad G. L. ir jo tėvas J. L. jam yra žinomi kaip besiverčiantys durpių briketų prekyba. Žino, kad jie veiklą vykdė ir šiuo metu vykdo Šiauliuose, ( - ). Dabar tiksliai nepamena laiko, tačiau gali būti, kad praėjusių metų gegužės mėn. jam G. L. pasiūlė pirkti iš jo priekabą KRONE. Jis jam priekabą siūlė pirkti už 700 eurų. Jis su jo siūloma kaina sutiko ir tikrai planavo priekabą pirkti. Ją apžiūrėjo ( - ), Šiauliuose esančioje teritorijoje. Priekaba tiko ir jis sutarė su G. L., kad ją pirks. Pinigų G. L. nesumokėjo, kadangi jam reikėjo kad priekabos pirkimas būtų forminamas oficialiai, t. y. G. L. jo bendrovei „J.“ turėjo išrašyti pardavimo sąskaitą, o jis pagal tą sąskaitą būtų atsiskaitęs. Paaiškino, kad jam buvo žinoma, kad ta priekaba nepriklauso G. L. asmeniškai, o buvo vienos iš jo bendrovių. Dėl tos priežasties jis ir prašė, kad jo įmonei būtų išrašoma sąskaita dėl priekabos pirkimo. G. L. iš pradžių žadėjo išrašyti sąskaitą, tačiau vis atidėliojo ir iki šios dienos nėra jos išrašęs. Dėl tos sąskaitos išrašymo jis iš pradžių aiškino, kad negali to padaryti, nes tas, kas išrašytų tą sąskaitą norėtų joje nurodyti tik 200 eurų kainą, nors realiai jam G. L. tą priekabą siūlė pirkti už 700 eurų ir jis jam buvo pasiruošęs mokėti tuos 700 eurų. Kas būtų tą sąskaitą išrašinėjęs, neturi supratimo. Jis net būtų sutikęs su ta fiktyvia sąskaita. Kad jo ketinimai pirkti tą priekabą buvo rimti ir tikri, patvirtina tai, kad jis tą priekabą suremontavo, ženkliai pagerino jos būklę, investavo į ją apie 1000 eurų. Pirko metalo priekabos pagerinimui ir gali pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Kol priekabą remontavo ir tobulino, tai ja savo bendrovės veiklai nesinaudojo ir jos nebuvo apdraudęs. Suremontavęs šią priekabą ją apdraudė, nes naudodamas ją iš vieno adreso į kitą vežė traktorių. G. L. matydamas, kad jo ketinimai pirkti priekabą yra rimti per savo tėvą J. L. jam perdavė tos priekabos registracijos dokumentus. Jis su tais dokumentais buvo nuvykęs į „Regitrą" ir išsiaiškino, kad iš tiesų ta priekaba yra areštuota UAB „Š. K.“ bankroto administratoriaus. Jis išsiaiškino, kas yra tas administratorius, tačiau su juo nesusisiekė, kadangi jam niekaip nepavyko susitarti su G. L. dėl sąskaitos išrašymo bei dėl pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo. Su bankroto administratoriumi jis būtų kontaktavęs tada, kai su G. L. būtų konkrečiai sutaręs dėl laiko ir sąlygų, kada bus surašyti priekabos pirkimo-pardavimo dokumentai. T. y. jis negalėjo būti iki galo tikras, ar G. L. jam tą priekabą parduos, nors jau buvo į tą priekabą investavęs savo pinigų. Be to, jis iš G. L. elgesio ir kalbų suprato, kad su bankroto administratoriumi jis gerai sutaria, bendradarbiauja, todėl nematė reikalo į jį iš anksto dėl tos priekabos įsigijimo kreiptis. Šia priekaba naudojosi labai mažai, išimtinai tik tais atvejais, kai reikėjo pervežti traktorių iš vienos vietos į kitą. Iš pradžių ta priekaba buvo jo sodyboje ( - ) kaime, pastaruoju metu – šalia firmos teritorijos ( - ) kaime. Vakar jis visą dieną nebuvo savo bendrovėje, o buvo darbo klausimais išvykęs į Joniškį. Grįžęs iš Joniškio, iš savo darbuotojų sužinojo, kad prie tos priekabos buvo atvažiavę kažkokie žmonės, ją fotografavo, o paskui ir išsitempė su kažkokiu sunkvežimiu, kurio valstybinių numerių neįsidėmėjo. Jis turėdamas įtarimų, kad tą priekabą gali būti pasiėmęs G. L., jam paskambino ir jo paklausė, ar jis tos priekabos neišsivarė. Jis telefoninio pokalbio metu jam pasakė, kad priekabą išsivarė, išvadino jį aferistu, nes jis neva su juo neatsiskaitė pagal jo sąlygas. Papildomai paaiškino, kad minėtos priekabos dokumentus jis turi ir juos pateiks 2016-09-09, 8.00 val. (2 tomas, b. l. 64–66).

2727. Liudytojas J. Ž. apklaustas 2016-09-09 parodė, kad jis nuo šių metų birželio mėn. 1 dienos dirba UAB „J.“ vairuotoju-ekspeditoriumi, tačiau esant reikalui, direktoriui nurodymu, dirba ir kitus darbus, pvz. skaldo malkas. Minėta bendrovė verčiasi durpių briketų ir skaldytų malkų pardavimu, krovinių vežimu. Bendrovės biuras yra Šiauliuose, J. Basanavičiaus gatvėje, o produkcija laikoma nuomojamose patalpose, esančiose už buvusio mėsos kombinato patalpų (tikslaus adreso nežino – galimai ( - ) kaimas). Jis ir kitas firmos darbuotojas kiekvieną dieną atvyksta į minėtą teritoriją, kur pasikrauna briketų arba malkų ir pagal užsakymus išvežioja firmos klientams. Minėta teritorija yra aptverta, vaizdo kameromis nestebima. Teritoriją saugo šuo. Teritorijoje yra priverstos didelės kaugės malkų, dėl to matyti, kas vyksta už teritorijos tvoros, sunku, t. y. matomumas blogas ir norit pasižiūrėti, kas vyksta gatvėje, reikia specialiai arčiau prieiti prie tvoros. Be to, teritorija yra šalia judrios gatvės. Dienos metu dėl pravažiuojančių automobilių triukšmo, nesigirdi, ar kas nors atvažiuoja prie tvoros. Prie minėtos teritorijos tvoros iš lauko pusės kurį laiką stovėjo darbdavio atvaryta priekaba KRONE. 2016-09-07, bendrovės vadovui nesant toje teritorijoje (jis buvo išvykęs darbo reikalais į Joniškį), jis ir kitas jo bendradarbis R. (pavardės nežino) atsitiktinai apie 14 val. pastebėjo, kad prie bendrovės teritorijos tvoros atvažiavo tamsios spalvos (galėtų būti tamsiai mėlynos spalvos) automobilis Volswagen markės. Kadangi automobilis stovėjo priekiu į teritoriją, tai jie nematėme koks yra automobilio modelis. t. y. automobilis tikrai buvo Volswagen, tačiau ar GOLF, ar PASSAT, ar Jeta, nesimatė. Automobilyje buvo vienas asmuo. Minėtas asmuo su minėtu automobiliu prie tos priekabos prastovėjo daugiau nei 2 valandas laiko, buvo išlipęs iš automobilio, fotografavo priekabą, net buvo įėjęs trumpam į firmos teritoriją tarsi pasižiūrėti malkų. Kadangi firmos teritorija yra nemaža, o jie prie to asmens ir jo automobilio arčiau nebuvo priėję, tai to asmens atpažinti tikrai negalėtų. Matė, kad asmuo buvo apie 40-45 metų amžiaus, gana aukšto ūgio, stamboko kūno sudėjimo. G. L. nepažįsta. Jam parodytoje asmens nuotraukoje esančio asmens nepažįsta, niekada nėra matęs. Taip pat dėl to, kad su kolega turėjo daug darbo – kapojo malkas, jie nepriėjo prie automobilio ir neužsirašė jo valstybinių numerių. Kai su kolega prikapojo malkų ir sukrovė jas į sunkvežimį, jis tas malkas vežė klientams, tai išvažiuodama iš teritorijos, pastebėjo, kad minėto Volksvagen automobilio valstybiniai numeriai yra ne lietuviški, o galimai angliški, nes skaičiai ir raidės buvo užrašyti geltoname fone. Tų numerių jis neįsidėmėjo ir neužsirašė. Kai grįžo iš klientų, tai prie teritorijos tas pats automobilis ir jame buvęs asmuo tebebuvo. Minėtas automobilis ir asmuo nei jam, nei kolegai nesukėlė jokių įtarimų dėl tos priežasties, kad tą patį automobilį ir jo vairuotoją jie keletą kartų buvo matę ir anksčiau prie teritorijos. T. y. jie pamanė, kad tai galbūt yra koks nors darbdavio pažįstamas arba klientas. Esant šiai situacijai, apie tai, kad 2016-09-07 minėtas asmuo buvo atvykęs ir ilgą laiką stovėjo prie bendrovės teritorijos, jie apie tai neinformavo darbdavio. Kai 2016-09-07 darbo dienos gale į teritoriją atvyko darbdavys, jis jų paklausė, kur yra minėta priekaba. Jie su kolega tik tada pastebėjo, kad tos priekabos nebėra. Kas, kada ir kokiu transportu tą priekabą išsivilko, nematė ir negirdėjo. Priekabą prieš tai stebėjusio asmens taip pat nebebuvo. Kadangi priekaba yra nemaža ir sunki, tai ji negalėjo būti išvilkta lengvuoju automobiliu, tai buvo galima padaryti tik sunkvežimiu ar traktoriumi (2 tomas, b. l. 75–77).

2828. Liudytojas E. R. apklaustas 2014-01-22 (apklausos protokolo kopija perkelta iš Šiaulių apylinkės teisme nagrinėjamos bylos Nr. 40-1-429-12) parodė, kad jis praėjusias metais vasarą, tikslaus laiko nepamena, įsidarbino UAB „Š. K.“ darbininku. Dėl įsidarbinimo aplinkybių paaiškino, kad prieš įsidarbinant „Š. K.“ jis jokio darbo niekada nėra turėjęs, jokioje firmoje ir pas jokius fizinius asmenis nei oficialiai, nei neoficialiai nėra dirbęs. Mokslo metais Kuršėnų politechnikos mokykloje yra tik atlikęs 3 mėn. praktiką S. lentpjūvėje, kuri taip pat yra įsikūrusi ( - ) kaime. Kadangi neturėjo tuo metu jokio darbo ir jam pragyvenimui trūko lėšų, t. y. buvo išlaikomas tėvų, buvo išsikėlęs sau tikslą būtinai susirasti kokio nors darbo. Kaip tik tuo metu jo kaimynas G. G., kuris dirbo ir šiuo metu dirba „Š. K.“ auto-krautuvo vairuotoju, pasakė jam, kad minėta firma ieško darbininko. Jam buvo žinoma, kad „Š. K.“ yra įsikūręs ( - ) kaime bei verčiasi medienos ruošinių gamyba, t. y. pjauna lentas, kitus medienos gaminius, ruošia malkas. Jis iš kaimyno sužinojęs, kad minėta firma ieško darbininko kitą dieną nuvyko į ten ir pasisiūlė dirbti. Su juo dėl darbo šioje firmoje kalbėjosi G. L., iki tol jis G. L. nei asmeniškai, nei iš matymo nepažinojo. Minėto pokalbio metu jam G. L. paaiškino, kad priimtų jį dirbti už minimalią algą lentpjūvės darbininko pareigoms, kad jo darbo diena būtų kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 17 val. Dėl atlyginimo mokėjimo jam G. L. buvo paaiškinta, kad jį mokės grynaisiais pinigais du kartus per mėnesį, t. y. mokamas avansas ir likusi atlyginimo dalis. Avansas paprastai kiekvienam darbuotojui mokamas tokio dydžio, kokio šis prašo. Jam yra avansu sumokama apie pusę atlyginimo dydžio. Dėl atlyginimo gavimo visada pasirašo algalapyje (jame stulpeliu būna surašytos visų darbuotojų pavardės ir išmokamas atlyginimas). Jam G. L. nurodytos darbo sąlygos tiko ir jau kitą dieną jis pradėjo dirbti darbininku šioje firmoje. Darbo sutartis su juo buvo pasirašyta gerokai vėliau, tačiau tikslios jos pasirašymo datos nepamena. Kas parengė darbo sutartį ir kas joje pasirašė kaip jį įdarbinantis asmuo, jis negali pasakyti, kadangi jis antrojo darbo sutarties egzemplioriaus negavo, o paties sutarties teksto neperskaitė ir neatkreipė dėmesio, kieno parašai joje yra sudėti. Jis tiesiog pasirašė, kur jam liepė pasirašyti G. L.. Pamena, kad be darbo sutarties jam buvo pateikta pasirašyti daugiau kažkokių dokumentų, tačiau kokių būtent, negali pasakyti, nes juos pasirašė jų neskaitydamas. Į jo kaip lentpjūvės darbininko pareigas įėjo darbas prie staklių, medienos rąstų padavimas į stakles, padėklų kalimas, kiti einamieji darbai, kuriuos paveda daryti G. L.. Kai jis darbininku šioje lentpjūvėje padirbo maždaug 2 mėnesius laiko, tai G. L. jam pasiūlė tapti šios lentpjūvės direktoriumi. Savo pasiūlymą jis jam paaiškino tuo, kad jis pats dėl kažkokių priežasčių, kurių jam nenurodė, šiuo metu negali eiti direktoriaus pareigų ir kad jam direktoriumi nereikės būti ilgai, tik keletą mėnesių, tačiau nenurodė kiek būtent. Jis G. L. paaiškino, kad neišmanytų direktoriaus pareigų, kad neturi tokio darbo patirties ir pan., tačiau jis jį nuramino, sakė, kad jis direktoriumi bus įrašytas tik formaliai ir kad jam tereikės kartas nuo karto pasirašyti G. jam paduodamus dokumentus, susijusius su firmos veikla. Kadangi jį G. L. patikino, jog realiai jam jokių įsipareigojimų, susijusių su direktoriaus pareigomis nereikės atlikti, t. y. kad jis bus tik formaliai direktoriumi, o visą realų direktoriaus darbą kaip ir iki šiol atliks pats G. L., jis sutiko eiti firmos direktoriaus pareigas. Jo atlyginimas dėl pasikeitusių pareigų nepasikeitė, tačiau G. L. jam pateikė pasirašyti naują darbo sutartį. Kas šioje darbo sutartyje pasirašė kaip jį priimantis direktoriaus pareigoms jis nežino, neatkreipė dėmesio, šios darbo sutarties egzemplioriaus taip pat neturi. Šiek tiek vėliau nei buvo pasirašyta pakeista darbo sutartis, tikslaus laiko nepamena, jis su G. L. vyko į Registrų centrą Šiauliuose, kur jis turėjo pasirašinėti įvairius dokumentus. Į Registrų centrą G. L. ėjo kartu su juo ir rodė kur konkrečiai jis turi pasirašinėti. Ant kokių dokumentų pasirašinėjo, paaiškinti negali, nesidomėjo tuo. Jam rodos, kad pasirašinėdamas minėtus dokumentus jis buvo atkreipęs dėmesį į tokią detalę, kad viename iš dokumentų buvo parašyta, kad J. L., kurį žino kaip G. L. tėvą, yra UAB „Š. K.“ akcininkas. Prie akcininkų buvo parašyti dar kažkokie asmenys, tačiau jų pavardžių neįsidėmėjo. Po minėtos procedūros Registrų centre praėjus kelioms dienoms, jis G. L. nurodymu atidarė firmos sąskaitą. Tai padarė Šiaulių mieste Swedbanke, kurio filialas yra įsikūręs PC „Akropolis“. Visus dokumentus, susijusius su sąskaitos atidarymu, bei mokėjimo, el. bankininkystės kodų korteles jis tą pačią dieną atidavė G. L.. Jis niekada anksčiau niekur nėra dirbęs, kaip minėjo, jokio vadovaujamo darbo, neįsivaizduoja, kaip realiai yra organizuojamas firmos ir konkrečiai lentpjūvės darbas, nežino, kada būtent ir kokie būtent dokumentai turi būti tvarkomi organizuojant lentpjūvės veiklą, nieko neišmano apie buhalterinę apskaitą ir kitus panašius reikalus. Visą šitą darbą atlieka UAB „Š. K.“ G. L.. Jis kaip ir anksčiau dirba prie staklių, t. y. darbininko darbą ir tik reikalui esant G. L. nurodymu pasirašinėja jo jam pateiktus pasirašyti dokumentus. Firmos spaudo jis neturi. Jį turi G. L.. Dėl UAB „Š. K.“ veiklos paaiškino, kad jam yra žinoma, jog firma verčiasi, kaip minėjo, tik medienos ruošinių, malkų gamyba, t. y. lentpjūvė, o jokios kitos veiklos nevykdo. Firma yra įsikūrusi Šiaulių r., ( - ) kaime. Pačioje lentpjūvėje yra įrengtos nedidelės biuro patalpos, kuriomis naudojasi G. L. bei praėjusią vasarą labai trumpą laiką atvykdavo, kaip suprato iš G. kalbų, buhalterė, kurios vardo ir pavardės nežino, ji yra apie 34 metų amžiaus, neaukšto ūgio, pilnoko kūno sudėjimo, pusilgių šviesių plaukų. Šiuo metu ji lentpjūvėje įrengtame biure tikrai nebesilanko, o ar ji dirba firmoje, nežino. Jam niekas nėra žinoma apie tai, kas užsiima firmos buhalteriniais klausimais. Kai jam G. L. pasiūlė tapti firmos direktoriumi, tai jis jam nieko nepaaiškino apie tai, kad juo tapdamas jis bus atsakingas už firmos buhalterinės apskaitos organizavimo klausimus, jei jis jam tai būtų paaiškinęs, jis tikrai nebūtų sutikęs imtis direktoriaus pareigų. Tuo labiau šiuo atveju jis jam paaiškino, kad jis nebus už nieką atsakingas, o tiesiog dėlios parašus ant einamųjų dokumentų ir tiek. Kaip minėjo, lentpjūvės teritorijoje įrengtomis biuro patalpomis naudojasi tik G. L. pastaruoju metu, šiose patalpose be jo žinios niekas lankytis negali. Minėtos patalpos yra rakinamos ir raktą nuo jų turi tik G. L.. Minėtose patalpose yra laikomi, kaip jis supranta, nelabai svarbūs firmos veiklai dokumentai, o svarbūs dokumentai G. L. būna kažkur išvežami. Kur – nežino. Minėtose patalpose yra seifas, tačiau jo užraktas dabar yra sugedęs, remontuojamas ir seife niekas dėl to nėra laikoma. Firmos spaudą su savimi, kiek mato, visada vežiojasi G. L.. Kartais lentpjūvėje lankosi ir J. L., t. y. jis paprastai atvyksta vienas tam, kad pakontroliuotų dirbančiuosius. Ar UAB „Š. K.“ yra registruota tuo pačiu adresu kaip ir vykdomos veiklos vieta, t. y. ( - ) kaime, nežino, tuo nesidomėjo. Jam niekas nėra žinoma apie tai, kad firma turėtų kur nors kokį nors biurą, apie patalpas Radviliškyje, Vasario 16-osios gatvėje nieko paaiškinti negali, jis pats niekada nėra ten buvęs, net negalėtų pasakyti kur jos tiksliai yra. Taip pat, kiek žino, be lentpjūvės teritorijos ir patalpų firma daugiau jokių kitokių gamybinių, sandėliavimo ir pan. paskirties patalpų ar teritorijos neturi, jis bent jau jų niekada nėra matęs. Dėl G. L. paaiškino kad jis kiekvieną darbo dieną atvyksta į lentpjūvę ir duoda darbuotojams nurodymus, ką kiekvienas jų turi dirbti. Jis niekam jokių nurodymų neduoda. Jokių užsakymų iš klientų jis niekada nepriiminėja, tai daro G. L.. Pats, nepaisant to kad buvo paskirtas direktoriumi, dirba lygiai tą patį darbą kaip ir iki šiol, t. y. dirba su mediena. Dėl jo pasirašomų dokumentų paaiškino kad jis G. L. nurodymu yra pasirašęs apie 16 darbo sutarčių su firmos darbuotojais, tačiau su kuriais būtent negali pasakyti. Taip pat į savaitę vidutiniškai 3 kartus tenka pasirašyti ant vadinamųjų CMR, kurie reikalingi dėl medienos išvežimo. Kai jis pasirašo minėtas darbo sutartis bei CMR, tai G. L. visada būna šalia jo. Kas pasirašo kitus firmos dokumentus, neturi supratimo. Jis tikrai nėra rašęs ir pasirašęs niekam jokio įgaliojimo dėl kokių nors su bendrovės veikla susijusių klausimų. Apie tai kokias pagal dokumentus pareigas firmoje eina G. L. jis nieko nežino, jo supratimu jis tiesiog yra firmos savininkas ir tiek. Ar su juo yra pasirašyta darbo sutartis, jis nežino ir jei yra pasirašyta, tai ar ją kaip firmos direktorius pasirašė jis, taip pat nieko paaiškinti negali. Dėl firmoje dirbusių žmonių paaiškino, kad pas juos tikrai dirbo T. L., jį pažįsta asmeniškai. Dėl tokių asmenų kaip A. B., R. B., A. B., K. G., V. G., J. L., R. M., V. P., paaiškino, kad jis jų asmeniškai nepažįsta ir per jo darbą šioje firmoje jie tikrai nėra dirbę. Jis mano, kad darbo sutarčių su jais jis tikrai nepasirašinėjo. Dėl šiuo metu firmoje dirbančių žmonių paaiškino, kad be jo čia tikrai dirba A. G. (darbininkas), G. G. (autokrautuvo vairuotojas), V. G. (pagalbinė darbuotoja), V. J. (darbininkas), P. K. (sargas), D. K. (darbininkė), L. K. ir L. K. (darbininkai), S., P. ir Ž. L. (darbininkai), N. T. (darbininkas), Ž. V. (darbininkas), V. V. (sargė), R. M. (darbininkas). Jis mano, kad su šiais jo paminėtais šiuo metu firmoje dirbančiais asmenimis darbo sutartis yra pasirašęs jis. Dėl tokių asmenų kaip V. K., A. ir J. K., J. K., M. K., P. M., R. ir R. S., K. S., S. Š., R. V. nieko paaiškinti negali, ar jie kaip nors susiję su firmos veikla neturi supratimo. Dėl jam pateiktų parodyti dokumentų (darbo sutarties, atlyginimo žiniaraščio), paaiškino, kad juose tikrai yra ne jo parašas prie jo vardo ir pavardės (2 tomas, b. l. 78–82).

2929. Liudytojas R. M. apklaustas 2015-07-01 parodė, kad jis 2012 m. pametė asmens tapatybes kortelę. Iškarto į policiją nesikreipė, kreipiasi tik tada, kai ėjo išsiimti naują asmens tapatybes kortelę, kurią išsiėmė 2013 metais gruodžio mėnesį. Nuo 2013 -04-30 dirbo UAB „Š. K.“ iki 2015 m. balandžio mėnesio. Jam nežinant atleido iš darbo. Direktoriaus pareigas UAB "Š. K." ėjo tuo metu pilietis vardu N., o UAB "Š. K." savininkas buvo G. L.. G. L. buvo minėjęs, kada Vilniuje turi draugą , kuris užsiima mašinų prekybą, nes kaip jam yra žinoma UAB "V." veikla yra mašinų prekyba., tai matė internete.verčiasi automobilių prekyba. G. L. 2014 metų pabaigoje paklausė bendraujant telefonu, kur jis gyvena, atsakius , kad lentpjūvėje, G. L. pasakė, kad taip negalima., tada jis pasakė Šiaulių raj., ( - ) k. ir pokalbis baigiasi. G. L. mėgsta meluoti, t. y. nesakyti teisybės. 2015 m. galėjo būti vasario mėn. G. L. paprašė parašų, kadangi aiškino, kad keisis įmonės pavadinimas, reikia liudytojo sutikimo. Pasitikėdamas liudytoja pasirašė ant dokumentų, kuriuos pateikė G. L.. Dokumentus, kuriuos pasirašė, neskaitė, nes pasitikėjo . Ant dokumentų rašė tik savo parašus, nerašė vardo ir pavardės. Tris parašus galėjo padėti tikrai. Dokumentų su UAB "V." veikla, pirkimo-pardavimo sutarčių ar įgaliojimų nėra pasirašęs ar kitaip atstovavęs. Apie UAB "V." įmonę sužinojo pirmą kartą atėjęs į darbo biržą Kuršėnuose, ten pasakė, kad jis yra direktorius, nors to pats nežinojo, sužinojo pirmą kartą (2 tomas, b. l. 84). Liudytojas R. M. apklaustas 2015-07-23 parodė, kad nuo 2013 m. pabaigos iki 2015 m. balandžio mėn. dirbo G. L. priklausančioje bendrovėje „Š. K.“. Jo darbas buvo susijęs su medienos staklių ir kitų medienos apdirbimo įrankių galandimu, elektros darbais, be to, kartais sargaudavo šioje bendrovėje. Į minėtą bendrovę dirbti atėjo G. G. kvietimu, o jo įdarbinimo dokumentus tvarkė G. L.. Paskutinį atlyginimą šioje bendrovėje gavo šių metų sausio mėn., o už kitus šių metų mėnesius su juo ir kitais bendrovės darbuotojais nėra atsiskaityta iki šiol. Oficialiai šios firmos direktoriumi paskutiniu metu buvo suformintas taip pat šioje bendrovėje gateristu dirbęs N. T.. Tačiau jis bendrovės direktoriumi buvo tik formaliai, o visus reikalus tvarkydavo G. L. kartu su G. G.. Šių metų balandžio mėn., tikslios dienos nepasakys, G. G. į mobilųjį telefoną paskambino G. L. ir nurodė jam pasakyti, kad juos visus bendrovės darbuotojus atleidžia iš darbo. Jokių dokumentų, susijusių su jų atleidimu, niekas nedavė pasirašyti. Po keletos dienų jis ir kiti kolegos kreipėsi į darbo biržos Kuršėnų poskyrį, kad būtų įregistruoti kaip bedarbiai. Visus jo kolegas darbo biržoje įregistravo, o jo ne. Jam paaiškino, kad jis negali būti įregistruotas kaip bedarbis, kadangi yra UAB „V.“ direktorius. Apie tai, kad yra kažkokios bendrovės direktoriumi jis tada darbo biržoje sužinojo pirmą kartą. Jis jokios bendrovės niekada nebuvo įsteigęs ir net neketino to daryti, kadangi neturi tam pinigų, neturi atitinkamo išsilavinimo, neišmano kaip turi būti organizuojamas bendrovių darbas ir pan. Darbo biržoje taip pat sužinojo, kad minėta bendrovė yra įsteigta Vilniuje. Nori pastebėti, kad Vilniuje paskutinį kartą yra lankęsis daugiau nei prieš 30 metų laiko. Kai jam darbo biržoje buvo pateikta informacija, kad jis neva yra kažkokios bendrovės direktoriumi, jis nedelsdamas paskambino G. L. kažkuriuo vienu iš šių telefono numerių ( - ), ( - ), ( - ), siekdamas išsiaiškinti, ar tai ne jo darbas, kad jis yra suformintas kažkokios firmos direktoriumi. Pokalbio metu G. L. jam paaiškino, kad nieko tikrai jo vardu nėra daręs, jo duomenų niekam neteikė ir jo vardu jokių bendrovių įkūręs nėra. Jis sakė nieko apie tai nežinantis. Papildomai paaiškino, kad 2015 m. vasario mėn., tikslaus laiko nepamena, jau po darbo, t. y. po 17 val. į lentpjūvę, kur jis kaip tik sargavo, atvažiavo G. L. ir paaiškino, kad šitą bendrovę („Š. K.“) artimiausiu metu likviduos, kadangi ji yra nepelninga, prie bankroto ribos, o vietoj jos įsteigs kitą bendrovę, t. y. pervadins kitu pavadinimu, tačiau veiklą vystys tą pačią, dar nupirks naujų staklių ir toliau tęs tą pačią veiklą, tačiau jau kitu pavadinimu. Jis jam taip pat paaiškino, kad dėl to reikia gauti darbuotojų raštiškus sutikimus, kad jie būtų perkelti dirbti į kitą bendrovę, t. y. į tą pervadintą bendrovę. To kito pavadinimo jis jam nenurodė. Kadangi jis nieko blogo neįtarė, tai sutiko pasirašyti G. L. jam pateiktus dokumentus, kurie kaip jis jam sakė yra susiję su jo performinimu dėl darbo kitoje bendrovėje. Papildomai paaiškino, kad jis blogai mato akimis ir jam reikalingi skaitymui akiniai, o tada, kai atvyko į lentpjūvę G. L. ir pateikė jam pasirašyti dokumentus, jis buvo be akinių ir pasirašinėjo ant dokumentų jų neskaitydamas. Tačiau, kaip minėjo, jis neturėjo pagrindo nepasitikėti G. L.. G. L. jam tų dokumentų neperskaitė, nepaaiškino, kas kuriame dokumente rašoma ir kam to reikia. Tiesiog davė jam popierius, o jis juos pasirašinėjo. Jam rodos, kad jis padėjo ne mažiau 3 parašų, o gali būti ir daugiau. Papildomai paaiškino, kad jis tuose popieriuose dėjo tik savo parašus, o vardo ir pavardės savo niekur nerašė. Jam pateiktose parodyti dokumentų kopijose esantys parašai yra panašūs į jo, tačiau mano, kad ne jo. Rankraštiniai įrašai tikrai yra ne jo. G. L. jam pateiktus dokumentus jis pasirašinėjo stovėdamas prie jo automobilio, be jų nieko daugiau šalia nebuvo. Dėl bendrovės „V.“ paaiškino, kad jis nežino, kuo ji verčiasi, tačiau įtaria, kad automobilių prekyba, nes G. L. yra sakęs, kad turi kažkokį draugą Vilniuje, kuris verčiasi automobilių prekyba. Be to, internete atrodo irgi matė, kad tos bendrovės veikla yra automobilių prekyba. Papildomai paaiškino, kad 2015 m. vasario mėn. buvo vienintelis kartas, kai G. L. jo prašė pasirašyti kažkokius dokumentus, daugiau jokių dokumentų jam niekada pasirašinėjęs nėra (2 tomas, b. l. 91–93). 2015-07-27 liudytojas R. M. papildomai parodė, kad šiandien, t. y. 2015-07-27 jis lankėsi Šiauliuose, Darbo ginčų komisijoje dėl to, kad kaip jau yra minėjęs, G. L. jam nemoka kuris laikas darbo užmokesčio dėl darbo UAB „Š. K.“. Darbo ginčų komisijoje, kaip vienas iš galimų sprendimo būdų jam buvo pasiūlytas taikus konflikto su G. L. sprendimas. Šiandien apie 15.20 val. jis savo telefonu paskambino G. L. į jo telefono numerį ( - ) ir bandė jo gražiuoju paprašyti, kad jis jam sumokėtų neišmokėtą algos dalį (iš viso apie 700 eurų), taip pat dar kartą paprašė, kad jis jam paaiškintų, kodėl panaudojo jo asmens duomenis įkurdamas bendrovę „V.“. Dėl bendrovės „V.“ jis griežtai paneigė, kad naudojo jo duomenis, aiškino, kad šios bendrovės nesteigė, jo duomenų niekur nenaudojo. Dėl jam neišmokėtos algos dalies jis jam pasakė, kad tai priklausys tik nuo jo noro, ar jis išmokės jam ir kitiems bendrovės darbuotojams atlyginimą, t. y. jei jis panorės, tai išmokės algas, o jei nenorės – tai neišmokės. Jam pasakius, kad toks variantas netinka, G. L. ant jo pradėjo šaukti necenzūriniais rusiškais pasakymais, dėl ko jis nenorėdamas jo klausytis išjungė savo telefoną. Tačiau po kurio laiko G. L. jam perskambino ir pradėjo jam grasinti, kad jis atvažiuos pas jį į jo gyvenamąją vietą ( - ) ir parodys jam, su kuo jis turi reikalų. Jis jo paprašė, kad jis jam negrasintų, paaiškino, kad galima pasikalbėti ramiai ir vyriškai išspręsti susidariusią problemą. Tačiau G. L. jį toliau plūdo necenzūriniais rusiškai žodžiais, dėl ko jis antrą kartą padėjo telefono ragelį ir pokalbio su juo netęsė. T. y. telefoninio pokalbio metu G. L. konkrečiai nesakė jam, kad jis sunaikins jo turtą, ar padarys žalos jo sveikatai, tačiau jo kalbos toną jis suprato kaip grasinantį. Paaiškino, kad šios apklausos metu yra blaivus, nevartojęs jokio alkoholio ir kitų svaigiųjų medžiagų. Jam yra žinoma, kokiu būdu jis gali esant poreikiui išsikviesti pagalbos – telefonu 112. Be to, jo gyvenamoji vieta yra „Š. K.“ teritorijoje. Ši teritorija yra saugoma naktinio sargo ir šuns. Sargo telefoną turi, esant reikalui galėtų kreiptis pagalbos į sargą. Taip pat jam yra žinoma, kad ( - ) kaimą aptarnauja Bubių apylinkės inspektorius, kurį žino iš matymo. Jo turimas telefonas visada būna įjungtas, nakties metu taip pat. Šios apklausos metu jis yra įspėtas dėl to, kad kilus konfliktui tarp jo ir G. L., jis privalo neatidėliotinai kreiptis pagalbos į pareigūnus, kitus asmenis bei neperžengti būtinosios ginties ribų, be reikalo negadinti svetimo turto, nežaloti kitų asmenų sveikatos (2 tomas, b. l. 94).

3030. Liudytoja G. J. apklausta 2015-12-18 parodė, kad kam buvo parduota UAB „V." ji neprisimena, nes praėjo daug laiko. Asmens duomenys, kuriam buvo parduota įmonė buvo nurodyti pirkimo - pardavimo sutartyje. Įmonės pardavimo kainos ji neprisimena. Kam buvo sumokėti pinigai už perkamą įmonę, neprisimena. Kadangi įmonės savininkė A. S. negyvena Lietuvoje, todėl buvo sunku sutarti dėl įmonės pardavimo aplinkybių, t. y. sutarties pasirašymo, todėl ji paruošė pirkimo - pardavimo sutartį, kurią A. S. pasirašė jos akivaizdoje, o naujasis įmonės pirkėjas negalėjo atvykti pasirašyti sutarties, todėl buvo sutarta, kad jam el. paštu (el. pašto adreso dabartiniu metu neprisimena) bus išsiųsta pirkimo-pardavimo sutartis ir kiti su pardavimu susiję dokumentai, t. y. įmonės dokumentų ir daiktų priėmimo-perdavimo aktas, kuriuos jis atsispausdins ir pasirašys bei vėliau atveš jai. Išsiuntus el. paštu dokumentų rinkinį skirtą įforminti įmonės pirkimo-pardavimo faktą jam paskambino naujasis įmonės savininkas ir pasakė, kad jis pats atvežti pasirašytų dokumentų negalės, tačiau pasirašytus dokumentus atveš jo įgaliotas įmonės darbuotojas. Maždaug savaitės bėgyje pas ją atvyko vyriškis (apie 1,70 cm. ūgio, pliktelėjęs, pūstais žandais, raudono veido, labai prakaitavo, jis buvo labai stambus, mano svėrė virš 100 kg., mano jis buvo iki 40 metų amžiaus, šį asmenį mano galėtų atpažinti pamačiusi gyvai), kuris pateikė pasirašytą pirkimo-pardavimo sutartį ir kitus su pardavimu susijusius dokumentus, t. y. įmonės dokumentų ir daiktų priėmimo-perdavimo aktą, įgaliojimą tvarkyti įmonės duomenis Registrų centre. Gavus pasirašytus dokumentus atvykusiam vyriškiui buvo pasiūlyta perimti įmonės dokumentus ir daiktus, tačiau pastarasis paaiškino, kad dėl dokumentų ir daiktų perėmimo turi spręsti įmonės direktorius, todėl jam nieko nebuvo perduota, kas būtų susiję su įmone. Praėjus kelios dienoms jai paskambino naujasis įmonės direktorius ir pasakė, kad jam reikia įmonės spaudo ir bankinių mokėjimo kortelių, kurias atvyks pasiimti jau anksčiau pas ją buvęs jo įgaliotas įmonės darbuotojas. Kitą dieną pas ją atvyko tas pats vyriškis, kuris buvo pateikęs pirkimo-pardavimo sutartį ir priėmimo-perdavimo aktą, todėl ji jam perdavė įmonės spaudą ir bankines mokėjimo korteles, perimti įmonės dokumentus jis atsisakė, motyvuodamas, kad vėliau jie vėliau tvarkys buhalterinę apskaitą UAB „G. B.". UAB „V." direktoriaus ir asmens kuris įsigijo įmonės akcijas ji niekada nėra mačiusi, su juo buvo bendraujama tik telefonu ir el. paštu. Praėjus kažkuriam laikui pradėjo ieškoti UAB „V." direktoriaus tikslu išsiaiškinti ar jis tvarkys buhalterinę apskaitą UAB „G. B.", o jei netvarkys tai tegu pasiima visus UAB „V." buhalterinius dokumentus, tačiau visais turimais kontaktais susisiekti su UAB „V." direktoriumi nepavyko. 2015-08-11 remiantis Šiaulių apylinkės teismo 2015-07-27 nutartimi visi UAB „V." buhalteriniai dokumentai buvo perduoti policijos pareigūnams prijungimui prie IT 05-2-00257-15 (2 tomas, b. l. 99–100).

3131.Liudytojas R. A. apklaustas 2015-08-07 parodė, kad R. M. nepažįsta ir jo kontaktinių duomenų neturi. Jis pažįsta G. L., nes jis yra jo viršininkas. Su jo susipažino pradėjęs dirbti. Su G. L. palaiko darbinius santykius, jo tel. yra ( - ). Jis nežino UAB „V.“ ir su ja netiri nieko bendro. Nei G. L., nei kitų asmenų prašymu niekada nėra vežęs jokių dokumentų į Vilnių ir jų pasirašinėjęs. Nėra matęs jokių su UAB „V.“ susijusių dokumentų (2 tomas, b. l. 109–110). Liudytojas R. A. apklaustas 2016-04-25 papildomai parodė, kad jis jau pirmos apklausos metu sakė, jog niekaip nėra susijęs su UAB “V.” ir tikrai nei G. L., nei jokių kitų asmenų niekada nebuvo prašomas paimti šios bendrovės dokumentų iš Vilniuje ar kur kitur dirbančios buhalterės. Apie šią bendrovę jis nieko nežino ir paaiškinti nieko negali. R. M. taip pat nepažįsta, jo vardas ir pavardė jam nieko nesako. Jis niekaip negalėtų paaiškinti to, kad buhalterė iš nuotraukų atpažino jį kaip asmenį galimai perėmusį iš jos UAB „V.“ buhalterinės apskaitos dokumentus. Nežino, kodėl ji jį atpažino. Jis tikrai Vilniuje nėra ėjęs pas jokias buhalteres paiminėti jokių dokumentų. Ji tikrai suklydo atpažindama jį (2 tomas, b. l. 112–113).

3232 Liudytoja S. M.apklausta 2016-06-09 parodė, kad pasikeitusius duomenis apie UAB „V.“ registrų centre“ įregistravo naujo pirkėjo prašymu, kurio duomenų dabar nepamena. Ar tuo tikslu buvo surašytas įgaliojimas, nepamena, tačiau jei jis buvo tai jo kopija turėtų būti Registrų centre. Pagal išgirstą vardą ir pavardę „R. M.“ suprato ir prisiminė, kad tai ir bus UAB „V.“ pirkėjas. Šiuo metu jokių ryšių su R. M. nepalaiko, jo kontaktų neturi. Susipažino, kiek pamena, kai tas asmuo paskambino pagal skelbimą dėl įmonės pardavimo-pirkimo. „G. L.“ vardas ir pavardė jai taip pat girdėti ir taip pat susiję su „V.“. Jis gali būti arba šios bendrovės pirkėjas, arba direktorius. Tiksliai neatsimena. Jo kontaktų neturi ir ryšio nepalaiko. kaip tiksliai susipažino, neatsimena. Pagal skelbimą dėl parduodamos bendrovės buvo atėjęs vienas vyras – arba R. M., arba G. L.. Vyras, kuris buvo atėjęs į susitikimą dėl bendrovės įregistravimo, prisistatė kaip pirkėjo draugas, tiksliai duomenų neatsimena. Tuo susitikimo metu jai buvo perduoti dokumentai - dėl UAB "V." naujo direktoriaus "pirkėjo" registravimo (2 tomas, b. l. 118–119).

3333. Iš 2016-09-09 reikalaujamų daiktų, dokumentų patikimo protokolo matyti, kad UAB „J.“ direktorius A. B. pateikia dokumentus, susijusius su UAB „Š. K.“ priekaba KRONE AZP11 – draudimo sutarties liudijimo Nr. ( - ), techninės apžiūros rezultatų kortelės Nr. ( - ), transporto priemonės registracijos liudijimo Nr. ( - ) – originalus (2 tomas, b. l. 67–68).

3434. Iš 2016-09-09 apžiūros protokolo matyti, kad 1) transporto priemonės registracijos liudijimas Nr. ( - ) - dokumentas išduotas dėl transporto priemonės KRONE, identifikavimo numeris ( - ), valstybiniai numeriai ( - ); transporto priemonės savininkas - UAB „Š. K.", į. k. ( - ); dokumento išdavimo data – 2013-06-29; 2) techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) Nr. ( - ) - dokumentas išduotas dėl transporto priemonės KRONE, identifikavimo numeris ( - ), valstybiniai numeriai ( - ); transporto priemonės valdytojas - UAB „Š. K."; TA atlikimo data – 2015-06-27, TA galioja iki 2016-06-27; 3) įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimas Nr. ( - ) – dokumentas išduotas dėl transporto priemonės KRONE, identifikavimo numeris ( - ), valstybiniai numeriai ( - ); draudėjas UAB „J."; dokumento išdavimo data – 2016-06-23 (2 tomas, b. l. 69–73).

3535. Iš 2015-12-18 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad G. J. atpažįsta 5 numeriu pažymėtą nuotrauką kaip asmens (R. A.), kuris galimai buvo atvežęs pasirašytus UAB „V.“ dokumentus ir vėliau pasiėmė bendrovės spaudą. Tačiau nėra tikra dėl praėjusio ilgo laiko tarpo, bet kaip jau minėjo, iš veido bruožų labai panašus į tą asmenį, kuris įsigijo įmonę. Patikslino, kad jis jai pateikė akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir pasiėmė įmones spaudą ir banko(įmones) korteles (2 tomas, b. l. 101–102).

3636. Iš 2015-07-17 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti, Valstybinės kelių transporto inspekcijos Teisės skyriaus vyriaus specialistė O. C. pateikė CMR serija NUO, numeris ( - ) (2 tomas, b. l. 136–138).

3737. Iš 2016-04-18 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrimas 2015-07-17 Valstybinės kelių transporto inspekcijos Teisės skyriaus vyriaus. specialistės O. C. pateiktas dokumentas - tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio 2 egzempliorius (kopija). Apžiūros metu nustatyta, kad tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio 2 egzemplioriaus (kopija) serija - NUO, numeris - ( - ). Dokumente nurodomas krovinio siuntėjas UAB „B. B." (( - ), Šiauliai). Gavėjas - UAB „B.". Krovinio paėmimo vieta ir data - Šiaulių r., ( - ) kaimas, 2015 -01-30. Krovinys - skaldytos uosio malkos. Vežėjas - UAB „N.", vairuotojas - B. Š.. Krovinio siuntėjo atstovu nurodyta A. Š.. Greta vardo ir pavardės „A. Š." yra parašas. Dokumente nurodoma jo surašymo data ir vieta – 2015-01-30, ( - ) (2 tomas, b. l. 139–141).

3838. Iš 2016-04-19 VĮ Centrinės hipotekos įstaigos filialo Šiaulių skyriaus pateiktų turto arešto registro išrašų matyti, kad įvairių neįvykdytų prievolių įvykdymui UAB „Š. K.“ turtas buvo areštuotas nuo 2013-11-13 (5 tomas, b. l.18–34).

3939. Iš 2015-12-23 UAB "Šiaulių techninių apžiūrų centras" informacijos matyti, kad automobiliui VOLVO FL7, v.n. ( - ) techninė apžiūra buvo atliekama nuo 2008-09-04 iki 2012-09-12 ( galiojo iki 2013-09-12) - transporto priemonė atitiko techniniams reikalavimams; automobiliui VOLVO FM7, v.n. ( - ) techninė apžiūra buvo atliekama nuo 2010-09-22 iki 2015-09-21 (galiojo iki 2016-09-24) - transporto priemonė atitiko techniniams reikalavimams; automobiliui VW GOLF, v.n. ( - ) techninė apžiūra nebuvo atliekama 2008-2015 metais; priekabai KRONE AZP11, v.n. ( - ) techninė apžiūra buvo atliekama nuo 2006-04-27 iki 2015-06-26 ( galiojo iki 2016-06-26)-transporto priemonė atitiko techniniams reikalavimams (5 tomas, b. l.3–16).

4040. Iš 2016-04-20 UAB "K." rašto nr.16/0420-1 matyti, kad 2014-2015 m. laikotarpiu G. L. asmeniškai bei atstovaudamas UAB "Š. K." su UAB "K." neturėjo jokių sandorių, t.y. nebuvo pristatęs sunaikinimui UAB "Š. K." vardu registruotų transporto priemonių (5 tomas, b. l.35–36).

4141. Iš 2015-07-29 tarnybinio pranešimo matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu buvo kreiptasi į mobiliojo ryšio Lietuvos telekomunikacijų operatorius UAB „BITĖ Lietuva”, UAB „TELE 2“, UAB „OMNITEL” dėl informacijos, susijusios su G. L. naudojamų mobiliojo ryšio telefonų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (informaciją pateikė pareiškėja A. Š.) buvusiais telekomunikacijų įvykiais (įeinančiais ir išeinančiais skambučiais, trumpaisiais pranešimais) nuo 2014-11-20 iki 2015-04-20 gavimo. Atliekant gautų išklotinių analizę, keltas tikslas nustatyti, ar naudodamasis šiais mobiliojo ryšio telefonų numeriais G. L. kontaktavo su UAB „G. B.“, vykdžiusia UAB „V.“ akcijų pardavimą ir pasikeitusių duomenų apie įmonės akcininką įregistravimą „Registrų centre“. UAB „G. B.“ naudojamas telefono numeris – ( - ). 41.1. Atlikus gautų išklotinių analizę, nustatyta, kad: 1) 2015-02-01 21.37 val. iš mobiliojo ryšio telefono numerio ( - ) (G. L.) buvo skambinta į mobiliojo ryšio telefoną ( - ) („G. B.“). Išklotinėse šis kontaktas fiksuotas kaip išeinantis praleistas skambutis, t. y. „G. B.“ neatsiliepė į šį skambutį; 2) 2015-02-03 17.53 val. iš mobiliojo ryšio telefono numerio ( - ) (G. L.) buvo skambinta į mobiliojo ryšio telefoną ( - ) („G. B.“). Išklotinėse šis kontaktas fiksuotas kaip išeinantis praleistas skambutis, t. y. „G. B.“ neatsiliepė į šį skambutį; 3) 2015-02-05 9.28 val. iš mobiliojo ryšio telefono numerio ( - ) (G. L.) buvo skambinta į mobiliojo ryšio telefoną ( - ) („G. B.“). Išklotinėse šis kontaktas fiksuotas kaip išeinantis praleistas skambutis, t. y. „G. B.“ neatsiliepė į šį skambutį; 4) 2015-02-05 9.30 val. iš mobiliojo ryšio telefono numerio ( - ) (G. L.) buvo skambinta į mobiliojo ryšio telefoną ( - ) („G. B.“). Išklotinėse šis kontaktas fiksuotas kaip išeinantis skambutis, kontakto trukmė 207 sekundės; 5) 2015-02-10 8.37 val. iš mobiliojo ryšio telefono numerio ( - ) (G. L.) buvo skambinta į mobiliojo ryšio telefoną ( - ) („G. B.“). Išklotinėse šis kontaktas fiksuotas kaip išeinantis skambutis, kontakto trukmė 86 sekundės. Ikiteisminio tyrimo metu yra nustatyta, kad su UAB „V.“ susijusiuose dokumentuose – akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje, dokumentų perdavimo-priėmimo akte (dėl registravimo pažymėjimo, spaudo, sąskaitos, įstatų perdavimo), dokumentų perdavimo-priėmimo akte (dėl buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo), įgaliojime dėl pasikeitusių bendrovės duomenų įregistravimo VĮ „Registrų centras“ - parengtuose R. M. vardu nurodyta sudarymo data yra 2015-02-03. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad UAB „G. B.“ darbuotoja S. M. šių dokumentų pagrindu VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filiale 2015-02-10 10.04 val. UAB „V.“ vieninteliu akcininku įregistravo R. M. (5 tomas, b. l. 65).

4242. Iš 2015-03-27 daiktų, dokumentų patekimo protokolo matyti, kad G. L. pateikė 2015-01-13 akcijų pirkimo pradavimo sutartį Nr. 2015-01/13, iš kurios matyti, kad N. T. perka iš A. Š. UAB "B. B." akcijas, 2014-09-17, 2014-11-17 Apvaliosios medienos ir (ar) miško kirtimo atliekų trumpalaikė pirkimo pardavimo sutarčių Nr. 14-109-T, iš kurios matyti, kas VĮ Joniškio miškų urėdija ir VĮ Šiaulių miškų uredija iš UAB "B. B." , atstovaujamos direktorės A. Š. perka medieną (6 tomas, b. l. 83–91).

4343. Iš 2015-09-02 specialisto išvados Nr. 11Š-157(15) matyti, kad tikėtina, kad 2015-01-13 akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. 2015-01/13, eilutėje „Pardavėjas: A. Š...." parašas parašytas ne su techniniu pasiruošimu, o jo vietoje įsispaudę štrichai, pasirašant kitame dokumente (kuris buvo viršuje) (6 tomas, b. l. 143–144).

4444. Iš 2015-09-03 specialisto išvados Nr. 11Š-72(15) matyti, kad joje konstatuota, jog: 1) tikėtina, kad tirti pateiktoje 2015-01-13 akcijų pirkimo pardavimo sutartyje Nr.2015-01/13 eilutėje „Pardavėjas: A. Š., a/k ..." pasirašė A. Š.; 2) nustatyti, ar tirti pateiktoje 2015-01-13 akcijų pirkimo pardavimo sutartyje Nr.2015-01/13 eilutėje „Pardavėjas: A. Š., a/k ..." A. Š. vardu pasirašė G. L., L. L., N. T. ar kitas asmuo nebuvo galima nes lyginant turiamąjį parašą A. Š. vardu 2015-01-13 akcijų pirkimo pardavimo sutartyje su lyginumui pateiktais G. L.. L. L., N. T. parašais ir rašysenomis, kiekvieno asmens atžvilgiu atskirai, nustatyti pavieniai bendrųjų ir specialiųjų požymių sutapimai ir skirtumai, nesudarantys požymių visumų, pakankamų teigiamoms ar neigiamoms išvadoms (6 tomas, b .l. 147–149).

4545. Iš 2016-05-13 specialisto išvados Nr. 11Š-236 (15) matyti, kad joje konstatuota, jog: 1) rankraštinius įrašus „R. M." 2015-02-02 UAB „V." dokumentų perdavimo-priėmimo akte parašė ir skiltyje „Pirkėjas:" pasirašė R. M.; 2) 2015-02-02 UAB „V. dokumentų priėmimo-perdavimo akte skiltyje „Priima:" pasirašė R. M.; 3) rankraštinius įrašus „R. M." 2015-02-02 akcijų pirkimo-pardavimo sutartyje parašė ir skiltyje „Pirkėjo vardu:" pasirašė R. M. (6 tomas, b. l. 178–180).

4646. Iš 2016-07-18 specialisto išvados Nr. 11Š-112(16) matyti, kad joje konstatuota, jog: 1) rankraštinį įrašą „A. Š." tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje NUO Nr. ( - ) skiltyje Nr. 22 parašė ir šalia pasirašė ne A. Š. o kitas asmuo; 2) rankraštinį įrašą „A. Š." tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje NUO Nr. ( - ) skiltyje Nr. 22 parašė ne G. L., o kitas asmuo; 3) tikėtina, kad tarptautiniame krovinių transportavimo važtaraštyje NUO Nr. ( - ) skiltyje Nr. 22 A. Š. vardu pasirašė ne G. L., o kitas asmuo (6 tomas, b. l.197–199).

4747. Iš 2016-09-02 specialisto išvados Nr. 5-4/65 matyti, kad UAB „V." įregistruota veikla pagal 2013-05 / 2014-05 mėn. PVM deklaracijas - krovininis kelių transportas (EVRK kodas ( - )), pagal Lietuvos statistikos departamento oficialiosios statistikos portalą, bendrovės veiklos rūšis pagal EVRK red. 2: 451900 - kitų variklinių transporto priemonių pardavimas. Iš tyrimui pateiktų dokumentų nėra požymių, kad veikla buvo vykdoma, todėl tiriamojo laikotarpio nuo 2015-01-01 iki 2016-01-01 UAB „V." faktiškai vykdytos veiklos atitikimas registruotai nevertinamas. Tyrimui nepateikti dokumentai, patvirtinantys, kad tiriamuoju laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2016-01-01 UAB „V." vykdė veiklą, tai yra jokių veiklos požymių nėra: pagal AB DNB banko bendrovės sąskaitos operacijų ataskaitas EUR, USD finansinės operacijos nebuvo vykdomos, bendrovė Metinės pelno mokesčio deklaracijos valstybinei mokesčių inspekcijai bei metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2015 m. VĮ „Registrų centras" nepateikė, pagal mėnesinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2015 m. 01 mėn.- „su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios A klasės išmokos", įrašė išmokėtų išmokų sumą 0,00 Eur, pagal liudytojo R. M. parodymų duomenis, jis apie UAB „V." veiklą nežinojo. Dėl to, kad iš pateiktų dokumentų tiriamuoju laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2016-01-01 bendrovės veiklos požymių nenustatyta, bendrovės apskaitos dokumentai ir registrai tyrimui nepateikti bei nenustatyta jų buvimo vieta ir nenustatyta dokumentų nepateikimo priežastis ir nėra duomenų, kad apskaita buvo (galėjo būti tvarkoma), todėl tyrimo metu UAB „V." veikla, jos turtas, nuosavas kapitalas ar įsipareigojimų dydis ir struktūra už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2016-01-01 nevertinami (7 tomas, b. l. 15–40).

4848. Iš 2016-09-15 specialisto išvados Nr. 5-4/71 matyti, kad UAB „Š. K.“ deklaruotos veiklos rūšys – medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba (EVRK 467300) ir didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį (EVRK 461000). Iš tyrimui pateiktų dokumentų nėra galimybės nustatyti faktiškai tiriamuoju laikotarpiu UAB „Š. K.“ vykdytos veiklos. UAB „Š. K.“ tyrimui nepateikė laikotarpio nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 buhalterinės apskaitos dokumentų. Valstybinei mokesčių inspekcijai bendrovė „Š. K.“ nepateikė Metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2014 m. bei VĮ „Registrų centras“ nepateikė finansinės atskaitomybės ataskaitų už 2014 m. UAB „Š. K.“ vadovas pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-575) 27 str. (2008-06-26 LR įstatymo Nr. X-1633 redakcija) būdamas atsakingas už įmonės finansinės atskaitomybės sudarymą ir pateikimą laiku nevykdydamas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (2003-12-11 Nr.IX-1889) 58 str. 3 d. nuostatų VĮ „Registrų centras“ nepateikė UAB „Š. K.“ metinės finansinės atskaitomybės už 2014 m., nevykdydamas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (2001-12-20 Nr. IX-675) 51 str. 2 d. nuostatų Valstybinei mokesčių inspekcijai nepateikė UAB „Š. K.“ metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2014 m. Iš tyrimui pateiktos ikiteisminio tyrimo byloje surinktos medžiagos tyrimo metu negalima nustatyti, kiek laikotarpiu nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 UAB „Š. K.“ gavo pajamų bei patyrė išlaidų. Bankrutuojančios UAB „Š. K.“ bankroto administratorius UAB „S. P.“ susipažinęs su UAB „Š. K.“ dokumentais, esančiais ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 40-1-00429-12 (ikiteisminis tyrimas dėl UAB „Š. K.“ ūkinės finansinės veiklos už laikotarpį nuo įmonės įregistravimo iki 2014-03-20) nustatė, kad bendrovei „Š. K.“ priklauso ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo vertė be PVM iš viso 411241,56 Lt arba 119103,78 eurų, iš jų pastatai, kurių įsigijimo vertė 55916,70 Lt arba 16194,61 Eur, septynios transporto priemonės: keleivinis automobilis VW Golf valst. Nr.( - ) krovininis automobilis Mercedes Benz 1824, valst. Nr.( - ) keleivinis automobilis VW Golf valst. Nr.( - ) krovininis automobilis Volvo FL7, valst. Nr.( - ), krovininis automobilis Volvo FH 16 valst. Nr.( - ) krovininis automobilis Volvo FM 7 valst. Nr.( - ), priekaba Krone AZP11 valst. Nr. ( - ), kurių įsigijimo vertė 154881,76 Lt arba 44856,86 Eur, medienos apdirbimo įranga, kurios įsigijimo vertė 198102,60 Lt arba 57374,48 Eur ir kampas „Bavero“, kurio įsigijimo vertė 2340,50 Lt arba 677,85 Eur. VĮ „Registrų centras“ duomenimis UAB „Š. K.“ tiriamuoju laikotarpiu nekilnojamo turto neturėjo, pastatą – sandėlį, kurio nurodyta įsigijimo vertė 55916,70 Lt arba 16194,61 Eur, esantį adresu Šiaulių raj. sav., Bubių sen., ( - ) k., pagal nuomos sutartį nuomavo iš UAB „K. C.“ (įm.k. ( - )). VĮ „Regitra“ duomenimis UAB „Š. K.“ vardu laikotarpiu nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 įregistruotos septynios transporto priemonės: - keleivinis automobilis VW Golf valst. Nr.( - ) išregistruotas 2014-09-29 negavus duomenų apie atliktą TA ir draudimą; - krovininis automobilis Mercedes Benz 1824, valst. Nr.( - ) išregistruotas 2014-10-01 negavus duomenų apie atliktą TA ir draudimą; - keleivinis automobilis VW Golf valst. Nr.( - ) išregistruotas 2014-09-29 negavus duomenų apie atliktą TA ir draudimą; - krovininis automobilis Volvo FL7, valst. Nr.( - ), išregistruotas 2014-09-30 negavus duomenų apie atliktą TA ir draudimą; - krovininis automobilis Volvo FH 16 valst. Nr.( - ) automobilis draustas transporto priemonių valdytojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, draudėjai UAB „Š. K.“ ir UAB „B. B.“, automobiliui atlikta techninė apžiūra, 2015-02-25 išduota techninės apžiūros rezultatų kortelė, techninė apžiūra galiojo iki 2016-02-24, - krovininis automobilis Volvo FM 7 valst. Nr.( - ), automobilis draustas transporto priemonių valdytojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, draudėjai UAB „Š. K.“ ir UAB „B. B.“, automobiliui atlikta techninė apžiūra, 2015-09-21 išduota techninės apžiūros rezultatų kortelė, techninė apžiūra galioja iki 2016-09-24, - priekaba Krone AZP11 valst. Nr. ( - ), automobilis draustas transporto priemonių valdytojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, draudėjai UAB „J.“, priekabai atlikta techninė apžiūra, 2015-06-27 išduota techninės apžiūros rezultatų kortelė, techninė apžiūra galiojo iki 2016-06-26. UAB „Š. K.“ atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ) (EUR,LTL) atidarytos AB „Swedbank“ išrašo duomenimis 2014-03-21 bendrovės vadovas E. R. išėmė grynais pinigais 7945,00 Lt arba 2301,03 Eur. UAB „Š. K.“ tyrimui nepateikė laikotarpio nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 buhalterinės apskaitos dokumentų. Iš tyrimui pateiktos ikiteisminio tyrimo byloje surinktos medžiagos tyrimo metu negalima nustatyti grynais pinigais išimtų 7945,00 Lt arba 2301,03 Eur panaudojimo.

4948.1. Laikotarpiu nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 UAB „Š. K.“ turtui buvo taikytas areštas. VĮ „Centrinės hipotekos įstaiga“ duomenimis bendrovei „Š. K.“ nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės keleivinis automobilis VW Golf valst. Nr.( - ) krovininis automobilis Mercedes Benz 1824, valst. Nr.( - ) keleivinis automobilis VW Golf valst. Nr.( - ) krovininis automobilis Volvo FL7, valst. Nr.( - ), krovininis automobilis Volvo FH 16 valst. Nr.( - ) krovininis automobilis Volvo FM 7 valst. Nr.( - ) ir priekaba Krone AZP11 valst. Nr. ( - ) areštuotos BUAB „D.“ , UAB „I. F.“, UAB „H.“, VĮ „Joniškio miškų urėdija“ ir VSDFV (Sodros) Šiaulių skyriaus reikalavimų įvykdymui. Liudytojo D. J. 2016-06-02 apklausos protokolo duomenimis bendrovė „Š. K.“ medienos ruošybos įrangą, t.y dvi malkų skaldykles, išilginio pjovimo stakles, du juostinius gaterius ir autokrautuvą galimai perdavė bendrovei „E.“. Dėl tyrimui nepateiktų UAB „Š. K.“ laikotarpio nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 buhalterinės apskaitos dokumentų tyrimo metu negalima nustatyti ar medienos ruošybos įrangos pardavimas įformintas apskaitos dokumentais. Iš tyrimui pateiktos ikiteisminio tyrimo byloje surinktos medžiagos nustatyta, kad bendrovei „Š. K.“ nuosavybės teise priklausančią priekabą Krone AZP11 valst. Nr. ( - ) transporto priemonių valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenimis draudė UAB „J.“. UAB „J.“ vadovo liudytojo A. B. 2016-09-08 apklausos protokolo duomenimis jis priekabą Krone naudojo įmonės „J.“ veikloje, G. L. jam perdavė priekabos Krone registracijos dokumentus, jokių kitų dokumentų (pardavimo sąskaitos) G. L. neišrašė, už priekabą G. L. nesumokėjo, priekabą G. L. atsiėmė 2016-09-07, jam (A. B.) nežinant. Dėl tyrimui nepateiktų UAB „Š. K.“ laikotarpio nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 buhalterinės apskaitos dokumentų tyrimo metu negalima nustatyti ar priekabos Krone AZP11 valst. Nr. ( - ) perdavimas įformintas apskaitos dokumentais. BUAB „Š. K.“ bankroto administratorius UAB „S. P.“ 2016-08-30 raštu informavo, kad bendrovei „Š. K.“ priklausantis automobilis Volvo FL7, valst. Nr. ( - ) perduotas bankroto administratoriui. Bankroto administratorius UAB „S. P.“ nenurodė, kada automobilis Volvo FL7, valst. Nr. ( - ) perduotas bankroto administratoriui. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 21 str. už buhalterinės apskaitos organizavimą ir dokumentų išsaugojimą bei apskaitos registrų išsaugojimą (galioja nuo 2013-01-01, 2012-04-24 LR Įstatymo Nr.XI-1988 redakcija) atsako įmonės vadovas ir pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo Nr.IX-575 27 str. (2008-06-26 LR įstatymo Nr. X-1633 redakcija) už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui atsako įmonės vadovas. Juridinių asmenų registre UAB „Š. K.“ vadovu (direktoriumi) laikotarpiu nuo 2013-04-25 iki 2014-07-02 įregistruotas E. R., laikotarpiu nuo 2014-07-02 iki 2015-09-03 vadovu (direktoriumi) įregistruotas G. L.. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001 11 06 Nr. IX- 574) 10 str. 1 d. ūkio subjekto apskaitą tvarko ūkio subjekto struktūrinis padalinys arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė, pagal 11 str. už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas. UAB „Š. K.“ tyrimui nepateikė darbo sutarčių ir/ar buhalterinės apskaitos paslaugų suteikimo sutarčių, todėl tyrimo metu nėra galimybės nustatyti ar UAB „Š. K.“ vadovai laikotarpiu nuo 2013-04-25 iki 2014-07-02 vadovas E. R., laikotarpiu nuo 2014-07-02 iki 2015-09-03 vadovas G. L. organizavo UAB „Š. K.“ buhalterinę apskaitą bei nėra galimybės nustatyti kas laikotarpiu nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 tvarkė UAB „Š. K.“ buhalterinę apskaitą. Tyrimui nepateikti UAB „Š. K.“ laikotarpio nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 buhalterinės apskaitos dokumentai, t.y, prekių ir paslaugų įsigijimo ir pardavimo dokumentai, atlyginimo apskaičiavimo ir išmokėjimo dokumentai, kasos pajamų ir išlaidų dokumentai, buhalterinės apskaitos registrai. Tyrimui pateiktoje ikiteisminio tyrimo byloje nėra duomenų apie bendrovės „Š. K.“ tiriamojo laikotarpio buhalterinės apskaitos dokumentų neišsaugojimą. Tyrimas atliktas pagal liudytojų parodymų duomenis, SODROS bazės duomenis apie UAB „Š. K.“ darbuotojus ir jiems apskaičiuotą darbo užmokestį, VĮ „Regitra“ duomenis apie UAB „Š. K.“ vardu registruotas transporto priemones, ikiteisminio tyrimo byloje surinktus dokumentus apie UAB „Š. K.“ kitoms įmonėms perleistą turtą. Tyrimo metu surinkta duomenų, kad UAB „Š. K.“ laikotarpiu nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 vykdė veiklą. Tyrimui pateiktų liudytojų R. S. ir R. S. parodymų duomenimis tiriamuoju laikotarpiu UAB „Š. K.“ vykdė veiklą, SODROS bazės duomenimis tiriamuoju laikotarpiu bendrovėje „Š. K.“ įdarbinti 29 darbuotojai, kuriems apskaičiuota iš viso 64136,72 Eur atlyginimo. Kadangi tyrimui nepateikti UAB „Š. K.“ tiriamojo laikotarpio buhalterinės apskaitos dokumentai, tyrimo metu negalima nustatyti už kokius darbus darbuotojams apskaičiuotas iš viso 64136,72 eurų atlyginimas, ar atlyginimas išmokėtas ir iš kokių lėšų išmokėtas. VĮ „Regitra“ duomenimis bendrovės „Š. K.“ vardu registruoti krovininiai automobiliai Volvo FH16 valst. Nr.( - ) ir Volvo FL7 valst. Nr.( - ) neišregistruoti iš VĮ „Regitra“ kelių transporto priemonių registro. FNTT Centrinės Informacinės Sistemos (FCIS) duomenimis apie Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą krovininiai automobiliai Volvo FH16 valst. Nr.( - ), Volvo FL7 valst. Nr.( - ) ir priekaba Krone AZP11 valst. Nr. ( - ) tiriamuoju laikotarpiu apdrausti valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, draudėjai UAB „Š. K.“, UAB „B. B.“ ir UAB „J.“. Liudytojo D. J. 2016-06-02 apklausos protokolo duomenimis bendrovė „B.“ veiklą vykdo Šiaulių raj., ( - ) k., kur anksčiau veikė UAB „Š. K.“, įmonės „B.“ naudojama medienos ruošybos įranga galimai įsigyta iš bendrovės „Š. K.“. UAB „J.“ vadovo liudytojo A. B. apklausos protokolo duomenimis G. L. bendrovei „Š. K.“ priklausančią priekabą Krone AZP11 valst. Nr. ( - ) perdavė naudojimui bendrovei „J.“. Dėl tyrimui nepateiktų UAB „Š. K.“ laikotarpio nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 buhalterinės apskaitos dokumentų, kai tyrimo metu surinktais duomenimis UAB „Š. K.“ vykdė veiklą, tyrimo metu negalima visiškai nustatyti UAB „Š. K.“ veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už laikotarpį nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 (7 tomas, b. l. 73–103).

5049. Iš 2017-01-12 specialisto išvados Nr. 5-4/4 matyti, kad UAB ,,B. B.“ įregistruota veikla pagal 2014-09 / 2015-04 mėn. PVM deklaracijas – krovininis kelių transportas (EVRK kodas 161000), bei kietojo kuro didmeninė prekyba (EVRK kodas 467110), pagal Lietuvos statistikos departamento oficialiosios statistikos portalą, bendrovės veiklos rūšis pagal EVRK red. 2: 4671100 – kietojo kuro didmeninė prekyba. Pagal kryžminio patikrinimo metu gautas PVM sąskaitas faktūras, bendrovė faktiškai vykdė durpių briketų, medienos, lentų prekybos veiklą. Kadangi UAB ,,B. B.“ tyrimui nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų ir juos apibendrinančių apskaitos registrų, VĮ Registrų centrui nepateikė finansinės atskaitomybės dokumentų už 2014-2015 metus, todėl tyrimo metu iš pateiktų dokumentų negalima nustatyti ,,kokiu turtu (kilnojamu, nekilnojamu, finansiniu) disponavo UAB ,,B. B.“ laikotarpiu nuo 2014-08-19 iki 2016-01-01“ ir ,, ar laikotarpiu nuo 2014-08-19 iki 2016-01-01 tarp UAB ,,B. B.“ ir kitų ūkio subjektų buvo sudaryta kokių nors ūkinių–finansinių sandorių ir ar šie sandoriai įforminti laikantis norminių aktų reikalavimų“. Tačiau pagal FNTT Centrinės Informacinės Sistemos duomenų bazės duomenis, pagal kryžminio patikrinimo metu gautą medžiagą nustatyta, kad pagal FCIS VĮ ,,Regitra“ duomenų bazės gautą atsakymų sąrašą iš Transporto priemonių draudikų biuro, bendrovė ,,B. B.“ buvo apdraudusi nurodytais laikotarpiais šias transporto priemones (priedas Nr.10): -VOLVO FM7 valst Nr. ( - ), Id. Nr. ( - )– 2014-09-18/2014-12-17, 2014-12-16/2015-03-16, 2015-07-16/2015-10-16, 2015-10-19/2015-11-18; -OPEL ASTRA-G-CARAVAN valst. Nr. ( - ), Id Nr. ( - )- 2015-02-10/2015-05-09, 2015-05-15/2015-08-14, 2015-10-19/2015-11-18: -IVECO MARGIRUS (AT440S42T/P RR) valst. Nr. ( - ), Id. Nr. ( - ) – 2015-02-11/ 2015-03-10, 2015-03-16/2016-03-15 ; -IVECO MARGIRUS (AT440S42T/P RR) valst. Nr. ( - ), Id. Nr. ( - )- 2015-02-11/ 2015-03-15, 2015-03-16/2016-03-15; - HILSE valst. Nr. ( - ) Id. Nr. ( - ) – 2015-02-24-2015-03-23; -VOLVO FH16valst. Nr.( - ), Id Nr. ( - ) -2015-0224/2015-03-23. Pagal kryžminio patikrinimo metu gautas PVM sąskaitas faktūras, transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis, esančias ikiteisminio tyrimo byloje Nr.05-6-00006-16 nustatyta, kad bendrovė ,,B. B.“ pardavė UAB ,,E.“ šias transporto priemones (priedas Nr.11): - pagal 2015-03-13 PVM sąskaitą faktūrą serija BB Nr. ( - ) ir 2015-03-17 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį vilkiką Truck IVECO MARGIRUS Id. Nr. ( - ) valst. Nr.( - ) už 18 000,00 Eur (t. sk. 3 123,97 Eur PVM); - pagal 2015-03-13 PVM sąskaitą faktūrą serija BB Nr. ( - ) ir 2015-03-17 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį vilkiką Truck IVECO MARGIRUS Id. Nr. ( - ) valst. Nr.( - ) už 18 000,00 Eur (t. sk. 3 123,97 Eur PVM); - pagal 2015-03-28 PVM sąskaitą faktūrą serija BB Nr. ( - ) ir 2015-03-28 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį priekabą SAMRO Id. Nr. ( - ) valst. Nr. ( - ) už 10 000,00 Eur (t. sk. 1 735,54 Eur PVM); pagal 2015-03-28 PVM sąskaitą faktūrą serija BB Nr. ( - ) ir 2015-03-28 transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį priekabą HILSE Id. Nr. ( - ) valst. Nr. ( - ) už 4 000,00 Eur (t. sk. 694,21 Eur PVM).

5149.1. Bendrovė tyrimui nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų, t. y. prekių ir paslaugų įsigijimo, pardavimo PVM sąskaitų faktūrų, kasos dokumentų ir visų sąskaitų suvestinių apskaitos registrų, t. y. turto (ilgalaikio ir trumpalaikio), piniginių lėšų apskaitos, nuosavo kapitalo, tiekėjų ir pirkėjų skolų apskaitos, mokėtinų sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaitos ir kitų dokumentų, susijusių su buhalterine apskaita. Tačiau pagal AB SEB banko pateiktus bendrovės ,,B. B.“ sąskaitos Nr. ( - ) finansinių operacijų išrašus, kryžminio patikrinimo metu gautas iš įmonių bendrovės ,,B. B.“ išrašytas pardavimo PVM sąskaitas faktūras ir bendrovei išrašytas pirkimo PVM sąskaitas faktūras, VMI teiktas nuo 2014 m. 09 mėn. iki 2015 m. 04 mėn. PVM deklaracijas (forma FR0600) nustatyta, kad bendrovė vykdė veiklą ir gavo pajamų bei patyrė išlaidų. Pagal FNTT Centrinės Informacinės Sistemos (FCIS), VĮ Registrų centro duomenis, UAB ,,B. B.“ Metinių pelno mokesčio deklaracijų Valstybinei mokesčių inspekcijai bei finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ Registrų centrui už 2014 m. ir 2015 metus nepateikė. Kryžminio patikrinimo metu gautos ir tyrimui pateiktos bendrovės ,,B. B.“ laikotarpio nuo 2014-08-19 iki 2014-12-31 išrašytos (UAB ,,T. LT“, UAB ,,R.“, UAB ,,M.“, UAB ,,B. H.“, UAB ,,K. b.“, UAB ,,S. s.“, UAB ,,S. a.“, OU ,,I.“, ( - ) GmbH & Co.KG) 32 pardavimo PVM sąskaitos faktūros, pagal kurias bendrovė gavo pajamų 54 734,24 Eur + PVM 10 289,29 Eur. Pagal 2015 m. išrašytas (UAB ,,A.“, UAB ,,Ba.“, UAB ,,Ta.“, UAB ,,Sk.“, UAB ,,S. s.“, UAB ,,E.“, UAB ,,B.“) 20 pardavimo PVM sąskaitų faktūrų bendrovė gavo pajamų 88 504,91 Eur + PVM 18 586,01 Eur. Kryžminio patikrinimo metu gautos ir tyrimui pateiktos bendrovei nuo 2014-08-19 iki 2014-12-31 išrašytos 68 PVM sąskaitos faktūros, pagal kurias bendrovė patyrė išlaidų už 44 674,90 Eur + 7 315,43 Eur PVM ir 2015 m. sausio-liepos mėn. 19 PVM sąskaitų faktūrų už 7 769,96 Eur + 941,89 Eur PVM. Palyginus UAB ,,B. B.“ laikotarpiu nuo 2014 m. rugsėjo mėn. iki 2014 m. gruodžio mėn. VMI pateiktose PVM deklaracijose deklaruotus duomenis su bendrovės išrašytomis ir kryžminio patikrinimo metu gautomis iš įmonių (UAB ,,T. LT“, UAB ,,R.“, UAB ,,M.“, UAB ,,B. H.“, UAB ,,K. b.“, UAB ,,S. s.“, UAB ,,S. a.“) pardavimo PVM sąskaitomis faktūromis nustatyta, kad bendrovė ,,B. B.“ 2014 m. rugsėjo-gruodžio mėn. deklaravo 291 012,00 Eur daugiau PVM apmokestinamų sandorių (11 eil.), 33 380,00 Eur daugiau PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (12 eil.), 61 113,00 Eur daugiau pardavimo PVM (29 eil.), nei pagal kryžminio patikrinimo metu pateiktas bendrovės išrašytas pardavimo PVM sąskaitas faktūras. Jeigu UAB ,,B. B.“ suvestiniai registrai 2014 m. rugsėjo-gruodžio mėn. laikotarpiu nebuvo sudaryti, tai bendrovė nevykdė LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. 1, 2 d. nuostatų, kuriose nurodyta, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose ir apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius. Jei UAB ,,B. B.“ 2014 m. rugsėjo-gruodžio mėn. pirminių apskaitos dokumentų neišsaugojo, tai bendrovė nevykdė LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 str. 1 d. nuostatų, kuriose nurodyta, kad apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai iki finansinių ataskaitų patvirtinimo saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka, kuri turi numatyti priemones, užtikrinančias dokumentų saugumą. Pagal to paties Įstatymo 21 str. 2 d. nuostatas – už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas. Nepateikusi finansinės atskaitomybės dokumentų VĮ ,,Registrų centrui bendrovė nevykdė LR Finansinės atskaitomybės įstatymo 15 str. 1 d. nuostatų, kuriose nurodyta, kad metines finansines ataskaitas įmonės sudaro pasibaigus jų finansiniams metams. Lietuvos Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr.38 ,,Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ (2010 m. spalio 18 d. įsakymo V-46 redakcija) patvirtinta bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklė, kurioje nustatytas minimalus 10 metų buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo terminas. Jei bendrovė, nepateikusi pirminių apskaitos dokumentų, nesudarė 2014 m. rugsėjo-gruodžio mėn. laikotarpio suvestinių registrų nevykdant LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. 1, 2 d. nuostatų, jei bendrovė neišsaugojo pirminių apskaitos dokumentų nevykdant LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 19 str. 1 d. nuostatų, tai dėl registrų nesudarymo ir dokumentų neišsaugojimo bei VĮ Registrų centrui finansinės atskaitomybės ir VMI Metinės pelno mokesčio deklaracijos už 2014 metus nepateikimo, tyrimo metu negalima iš dalies nustatyti UAB ,,B. B.“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2014 m. rugsėjo - gruodžio mėn. Palyginus UAB ,,B. B.“ laikotarpiu nuo 2015 m. sausio mėn. iki 2015 m. kovo mėn. VMI pateiktose PVM deklaracijose deklaruotus duomenis su bendrovės išrašytomis ir kryžminio patikrinimo metu gautomis iš įmonių (UAB ,,A.“, UAB ,,Ba.“, UAB ,,Ta.“, UAB ,,Sk.“, UAB ,,S. s.“, UAB ,,E.“, UAB ,,B.“) pardavimo PVM sąskaitomis faktūromis nustatyta, kad bendrovė ,,B. B.“ PVM deklaracijose už 2015 m. sausio-kovo mėn. išrašytose bendrovėms PVM sąskaitose faktūrose užfiksuotų iš viso 14 876,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių ir 3 124,00 Eur pardavimo PVM bei 37 934,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str.) nedeklaravo Valstybinei mokesčių inspekcijai: 2015-02-25 pateiktoje PVM deklaracijoje už 2015 m. sausio mėn. nedeklaravo 12 eil. 8 523,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str.), 2015-03-25 pateiktoje PVM deklaracijoje už 2015 m. vasario mėn. nedeklaravo 12 eil.- 29 411,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str.), 2015-04-30 pateiktoje patikslintoje PVM deklaracijoje už 2015 m. kovo mėn. nedeklaravo 11 eil. 14 876,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių ir 29 eil. 3 124,00 Eur pardavimo PVM. Bendrovė ,,B. B.“ neįrašydama į apskaitą: 2015 m. sausio mėn. 8 523,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (PVM deklaracijos 12 eil.), 2015 m. vasario mėn. 29 411,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (12 eil.), 2015 m. kovo mėn. 14 876,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių nevykdė LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 d. nuostatų, kuriose nurodyta, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu. Dėl neįrašytų į 2015 m. sausio-kovo mėn. apskaitą pajamų iš viso už 52 810,00 Eur (8523 + 29411 +14876), nesilaikant LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 d. nuostatų, tyrimo metu negalima iš dalies nustatyti bendrovės ,,B. B.“ veiklos, turto už 2015 m. sausio-kovo mėn. UAB ,,B. B.“ pateiktose Valstybinei mokesčių inspekcijai PVM deklaracijose už 2015 m. kovo mėn. nedeklaruodama iš viso 14 876,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių ir 3 124,00 Eur pardavimo PVM bei 2015 m. sausio-vasario mėn. nedeklaruodama iš viso 37 934,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, kai PVM išskaito pirkėjas (96 str.) nesilaikė LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 3 str. 1 d. 1 p., 14 str. 2 d., 89 str. 1 d. Tyrimo metu pagal kryžminio patikrinimo dokumentų duomenis, nuo UAB ,,B. B.“ 2015 m. kovo mėn. VMI nedeklaruotų 14 876,00 Eur PVM apmokestinamų sandorių, papildomai apskaičiuojama mokėtina į valstybės biudžetą 3 124,00 Eur PVM suma. Pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-574) 21 str. 1 d. nuostatas - už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus, 2 d.- už apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą įstatymų nustatyta tvarka atsako ūkio subjekto vadovas ir pagal LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-575) 27 str.nuostatas - už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui atsako įmonės vadovas. Pagal VĮ Registrų centro pateiktus ,,Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija“ duomenis, duomenų bazės ,,Juridinio asmens duomenys“, bei pagal FNTT Centrinės Informacinės Sistemos (FCIS) duomenų bazės ,,Juridinio asmens duomenys“, tiriamuoju laikotarpiu UAB ,,B. B.“ direktoriais įregistruoti: laikotarpiu nuo 2014-07-07 iki 2014-08-22 R. C., nuo 2014-08-22 iki 2015-01-21 A. Š., nuo 2015-01-21 N. T.. Duomenų bazės ,,SODRA-Draudėjai ir jo darbuotojai“, FNTT Centrinės Informacinės Sistemos (FCIS) duomenų bazės ,,Juridinio asmens darbuotojai“, ,,Fizinio asmens Sodros draudimo įmokos“ duomenimis, bendrovėje ,,B. B.“ A. Š. dirbo nuo 2014-08-25 iki 2015-01-16, N. T. dirbo nuo 2015-02-03 iki 2015-04-21. Pagal VĮ Registrų centro pateiktą informaciją bei UAB ,,B. B.“ ,,Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija“ duomenis, kai visas bendrovės akcijas įsigyja vienas asmuo, bendrovės vadovas apie tai ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo apie akcijų įsigijimą gavimo dienos Juridinių asmenų registrui turi pateikti prašymą įregistruoti pakeistus duomenis. Nei pagal VĮ Registrų centro pateiktus duomenis, nei pagal SODROS duomenis negalima nustatyti, kas UAB ,,B. B.“ dirbo direktoriumi laikotarpiu nuo 2015-04-21 iki 2016-01-01. Pagal LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-574) 10 str. 1 d. nuostatas - ūkio subjekto apskaitą tvarko: 1 p.- vyriausias buhalteris (buhalteris); 2 p.- pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-574) 11 str. 1 d. nuostatos nurodo, kad už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, arba kiti šio Įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą. Pagal A. Š. 2015-12-10 papildomos apklausos protokolo duomenis, bendrovės buhalterinę apskaitą jos darbo pradžios laikotarpiu tvarkė V. B.. Parodymų duomenimis, V. B. atleidus iš darbo, buhalterinę apskaitą pradėjo tvarkyti L. L., t.y. ji buvo įsteigusi bendrovę ,,E.“, o UAB ,,B. B.“ su šia bendrove buvo pasirašiusi buhalterinių paslaugų sutartį. Pagal FNTT Centrinės Informacinės Sistemos (FCIS) Sodros - ,,Juridinio asmens darbuotojai“, duomenų bazės ,,SODRA- Draudėjas ir jo darbuotojai“ duomenis, tiriamuoju laikotarpiu nuo 2014-08-25 iki 2014-11-11 UAB ,,B. B.“ dirbo V. B.. L. L. UAB ,,B. B.“ įdarbinta nebuvo. L. L. 2017-01-09 liudytojo apklausos protokole parodė, kad ji nuo 2015 m. pradžios iki 2015 m. kovo mėn. tvarkė UAB ,,B. B.“ buhalterinę apskaitą, tačiau nepamena, ar buhalterinę apskaitą tvarkė kaip fizinis asmuo ar kaip juridinio asmens - UAB ,,E.“ atstovė. Kur yra buhalterinės apskaitos teikimo sutartis, sudaryta tarp UAB ,,E.“ ir bendrovės ji nežino ir pateikti negali. Kadangi tyrimui nepateikti tiriamojo laikotarpio nuo 2014-08-19 iki 2016-01-01 buhalterinės apskaitos dokumentai, sudaryta su apskaitos paslaugas teikiančia įmone buhalterinės apskaitos paslaugų tvarkymo sutartis, todėl tyrimo metu negalima nustatyti, kas laikotarpiu nuo 2014-11-11 iki 2014-12-31 ir nuo 2015-04-01 iki 2016-01-01 tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą.

5249.2. Dėstomojoje išvados dalyje (7 lapas) nurodoma, kad pagal SEB banko pateiktus UAB ,,B. b.“ atidarytos sąskaitos Nr.( - ) (EUR, LTL) išrašus nustatyta, kad tiriamuoju laikotarpiu bendrovė vykdė finansines operacijas ir patyrė išlaidų: per laikotarpį nuo 2014-09-01 iki 2014-12-31 iš viso 112 542,04 Eur (53849,99 + 58692,05), iš jų: apmokėjo sąskaitas paslaugų tiekėjams - 105 234,42 Eur (53780,00 + 51454,42), sumokėjo bankui komisinį mokestį bei už grynų pinigų išmokėjimą - 163,29 Eur (69,99 + 93,30), nuo kortelės sąskaitos bankomate nurašė lėšas, t.y. išgrynino lėšas – 28,96 Eur, sumokėjo VMI - 4 211,25 Eur, sumokėjo Sodrai įmokas - 934,08 Eur, išmokėjo darbo užmokesčio - 1 970,04 Eur (žiūrėti 2 lentelę). Per laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-03-30 bendrovė patyrė išlaidų iš viso 163 340,47 Eur, iš jų: apmokėjo paslaugų tiekėjams - 85 832,24 Eur (tame skaičiuje 2015-01-27 nuo kortelės sąskaitos pervedė 2 000,00 Eur į ( - ) ( - ), Vilnius sąskaitą, 2015-02-06 suteikė 9 000,00 Eur paskolą UAB ,,E.“, 2015-02-06 išmokėjo grynaisiais 12 000,00 Eur N. T., 2015-02-17, 2015-02-20 ir 2015-02-23 nuo kortelės sąskaitos pervedė 6 000,00 Eur į ( - ) ( - ), Kuršėnai sąskaitą), sumokėjo bankui komisinį mokestį bei už grynų pinigų išmokėjimą – 747,40 Eur, laikotarpiu nuo 2015-01-20 iki 2015-03-30 iš bankomatų išėmė grynais pinigais 73 150,00 Eur, sumokėjo VMI – 873,00 Eur, sumokėjo Sodrai įmokas 987,84 Eur (žiūrėti 2 lentelę). Duomenys apie UAB ,,B. B.“ SEB banke atidarytoje sąskaitoje Nr.( - ) patirtas išlaidas parodyti 2 lentelėje, detalūs duomenys apie patirtas išlaidas ir išlaidas pagal išlaidų rūšis parodyti priede Nr.6 ir Nr.7 (8 tomas, b. l. 32–104).

5350. Iš informacijos apie kelių transporto priemone matyti, jog krovininis automobilis Volvo FL7, valst. Nr. ( - ), nuo 2013-06-29 transporto priemonės Volvo, vals. Nr. ( - ) savininku-valdytoju buvo UAB „Š. K.“, o nuo 2014-09-03 išregistruotas negavus duomenų apie atliktą TA ir draudimą (11 tomas, b. l. 106).

5451. Iš kelių transporto registracijos žurnalo matyti, jog nuo 2013-06-29 transporto priemonės Volvo, vals. Nr. ( - ) savininku-valdytoju buvo UAB „Š. K.“, o nuo 2016-12-20- UAB „Š. b.“ (11 tomas, b. l. 89–90 ).

5552. Iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, jog UAB „E.“ direktoriumi nuo 2015-03-23 yra G. L.; UAB „Š. b.“ nuo 2015-02-10 akcininkas yra UAB „E.“; UAB „Š. K.“ likviduota kaip bankrutavusi įmonė 2016-12-01; UAB „B. B.“ statusas bankrutavusi įmonė, bankroto administratorius paskirtas nuo 2016-10-21 (11 tomas, b. l. 85–88, 91–100).

5653. Dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje (2 veikos)

5753.1. Kasacinėje praktikoje yra išaiškinta, kad, esant dabartinei BK 223 straipsnio redakcijai, aplaidus teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas padaromas neatsargia kaltės forma, tačiau tuomet, kai buhalterinė apskaita netvarkoma ir dokumentai nesaugojami tyčia, toks neveikimas kvalifikuotinas pagal BK 223 straipsnį.

5853.2. Kaltinamasis G. L. pagal pareikštus kaltinimus dėl aplaidžios buhalterinės apskaitos, o įmonės UAB „Š. K.“ fiktyviu vadovu buvo paskirtas E. R., o įmonės UAB „B. B.“ direktore fiktyviai paskirta buvo A. Š.. Patvirtino, jog šių įmonių faktiniu direktoriumi buvo jis pats.

5953.3. Iš byloje surinktų ir teisiamojo posėdžio metu ištirtų duomenų, neginčijamai nustatyta, jog kaltinamasis G. L., nesant bendrovėse buhalterių ir paskyrus fiktyvius direktorius, t. y. UAB „Š. K.“ direktoriumi E. R., o UAB „B. B.“ A. Š., nevedė buhalterinės apskaitos ir neišsaugojo teisės aktų reikalaujamų buhalterinės apskaitos dokumentų: UAB „Š. K.“ už laikotarpį nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 dėl to negalima visiškai nustatyti įmonės veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, o UAB „B. B.“ 2014 m. rugsėjo-gruodžio mėnesių laiktotarpius su analogiškomis pasekmėmis kaip ir epizode su UAB „Š. K.“. Kaltę, dėl nusikalstamos veikos UAB „Š. K“ dalyje pagrindžia duomenys nuosprendžio 28, 48, 48.1 dalyse, o UAB „B. B.“ dalyje, nuosprendžio 13-14, 15, 19,22,23, 49,1 dalyse.

6053.4. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą (toliaus ir BAĮ) 21 str. numatyta, jog bendrovės direktorius atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą ir teisingą finansinę atskaitomybę. Šiuo atveju pateiktas kaltinimas G. L. kaip vykdytojui, t.y. jog jis pats nevykdė tinkamos buhalterinės apskaitos, bei neišsaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų. Kaltinimas pareikštas tinkamai, kadangi nustatyta, jog įmonėse buhalterių, atsakingų už įmonės apskaitą nebuvo, todėl jis pats tiesiogiai, betarpiškai vykdė įmonės veiklą, susijusią su buhalterinės apskaitos dokumentais.

6153.5. Veikos tinkamai kvalifikuotos ir visumos duomenų pakanka kaltinamojo nusikalstamoms veikoms pagal BK 223 str. 1 d. pagrįsti.

6254. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 245 straipsnyje 54.1. BK 245 straipsnyje numatyto baudžiamojo nusižengimo esmė – nevykdymas teismo sprendimo, nesusijusio su bausme. Šio BK straipsnio prasme teismo sprendimu laikomas įsiteisėjęs bet kurios instancijos bendrosios ar specialiosios kompetencijos teismo priimtas procesinis dokumentas, kuriuo išspręsti su bausme nesusiję klausimai. Paprastai tokiu teismo sprendimu asmeniui nustatomi įpareigojimai, draudimai, kylantys įvairiais pagrindais, tačiau neturintys ryšio su jo nubaudimu. Sprendžiant baudžiamosios atsakomybės pagal BK 245 straipsnį taikymo klausimą, būtina įvertinti ir tai, ar veika, kuria nevykdomas teismo sprendimas, nesusijęs su bausme, yra pavojinga, nes, kaip ne kartą išaiškinta teismų praktikoje, baudžiamoji atsakomybė neturėtų kilti dėl kiekvieno tokio sprendimo nevykdymo fakto ir kad turėtų būti konstatuotas veikos pavojingumas. Pagal Įmonių bankroto įstatymą, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai netenka savo įgaliojimų, o įmonės administratorius, įspėjęs raštu prieš penkiolika dienų, nutraukia darbo arba civilines sutartis su įmonės valdybos nariais ar vadovu. Įgaliojimų netekę bankrutuojančios įmonės valdymo organai įmonės turto valdymą privalo perduoti bankroto administratoriui. Nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti suteikiama tik įmonės bankroto administratoriui (10 straipsnio 7 dalies 1 punkto 2013 m. kovo 28 d., 2 punkto 2003 m. sausio 28 d., 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto 2006 m. balandžio 20 d. redakcija). Taigi valdymo organų įgaliojimų netekimas įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą reiškia, kad įmonės valdymą perima kitas asmuo – įmonės bankroto administratorius, kuriam vieninteliam ir suteikiama teisė valdyti, naudoti bankrutuojančios įmonės turtą (lėšas) ir juo disponuoti. Penkiolikos dienų terminas skirtas išimtinai įmonės turto ir dokumentų perdavimui teismo paskirtam įmonės bankroto administratoriui.

6354. 2. Kaltinamasis G. L. pagal jam pareikštą kaltinimą šiame epizode pripažino savo kaltę visiškai, nurodydamas, jog, žinodamas apie UAB „Š. K.“ iškeltą bankroto bylą, neperdavė išvardytų kaltinime automobilių UAB „Š. K.“ bankroto administratoriui.

6454.3. 2015-08-21 Šiaulių apygardo teismo nutartimi UAB „Š. K.“ direktorius įpareigotas perduoti per 15 dienų bankroto administratoriui visus dokumentus ir įmonės turtą. Tuo metu savininkas ir faktinis direktorius buvo kaltinamasis.

6554.4. Visuma duomenų pateiktų byloje ir ištirtų teisiamojo posėdžio metu, nurodytų nuosprendžio 24, 26–27, 33– 34, 38-40, 48–48.1. dalyse, patvirtina, jog kaltinamasis G. L. neperdavė 6 automobilių, nurodytų nuosprendžio 2 dalyje, ir jo veiksmuose yra visa nuikalstamos veikos, numatytos BK 245 str. sudėtis, o tyčia nustatyta tiesioginė, kadangi kaltinamasis žinodamas, jog turi pareigą ir prievolę vykdyti teismo priimtą sprendimą, jo nevykdo ir, nors veika yra formali, tačiau kaltinamojo veika tampa pavojinga, kadangi sukelia tam tikras pasekmes, t. y. bankroto administratorius negali realiai ir tinkamai administruoti tu metu UAB „Š. K.“ vardu registruotu turtu visa apimtimi. Atkreiptinas dėmesys, jog civiliniai teisiniai ginčai dėl automobilių, nurodytų nuosprendžio 2 dalyje prasidėjo teisme 2015-12-11, t. y. po nutarties perduoti turtą bankroto administratoriui įsitesėjimo praėjus trims mėnesiams, o iki to laiko priimta nutartis kaltinamojo nebuvo vykdoma be jokios pateisinamos ar svarbios priežasties, iš esmės žinant automobilių buvimo vietas (LITEKO duomenys, civ. byla e2-482-856/2016).

6654.5. Iš pareikšto kaltinimo šalintinas inkriminuotas neperdavimas automobilio Volvo FL7, valst. Nr. ( - ), kadangi kaip matyti iš nuosprendžio 48 dalies, šį automobilį atsiėmė UAB „Š. K.“ bankroto administratoriaus UAB „S. P.“ atstovas K. P.. Šis kaltinimo siautrinimas, kaltinamojo teisių nepažeidžia.

6754.6. Tikslintinas kaltinimas dėl 2015-08-21 Šiaulių apygardos teismo nutarties įsiteisėjimo datos, nurodant, jog nutartis įsiteisėjo 2015-09-03 pagal LITEKO duomenis. Šis patikslinimas taip pat kaltinamojo teisių nepažeidžia, nes įsiteisėjimo laikotarpis šiuo atveju esmės pareikštam kaltinimui dėl sprendimo vykdymo neturi, kadangi kaltinamasis sprendimo nevykdė visiškai.

6855. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje (UAB „Š. K.“).

6955.1. Kaltinamasis G. L. pagal pareikštą kaltinimą šioje dalyje savo kaltę pripažino iš esmės visiškai, nurodė, jog perdavė kaltinime išvardytą turtą, t. y. medienos apdirbino įvairias stakles UAB „E.“, dėl perduoto turto vertės neginčija, taip pat pripažįsta, jog buvo išimti grynieji pinigai 2301,03 Eur, juos iš bankomatų paėmė E. R. ir perdavė G. L.. Kaltinamasis teigia, jog pinigai panaudoti įmonės veiklai, tačiau nėra jokių dokumentų, todėl patvirtinti negali. Dėl automobilių, išvardytų kaltinime pasisavinimo nurodo, jog neperdavė šių automobilių bankroto administratoriui, nes juos pasiėmė kiti asmenys, tiksliai negali nurodyti kurie, tačiau jų nesisavino.

7055.2. Vertindamas surinktus baudžiamojoje byloje ir teisme ištirtus įrodymus, nurodytus nuosprendžio 23, 26, 28, 48,48.1 dalyse, nustatyta, jog G. L. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką pagal LR BK 183 str. 2 d. Tiek iš paties kaltinamojo paaiškinimų teisiamojo posėdžio metu, tiek iš jau minėtų duomenų, nustatyta, jog jis, veikdamas tiesiogine tyčia, iš UAB „Š. K.“ sąskaitos per E. R., kuris nežinojo apie G. L. vykdomą nusikalstamą veiką, nuėmė iš bendrovės sąkaitos 2301,03 Eur, šiuos pinigus G. L. pasisavino. Taip pat nustatyta, jog nesurašydamas pirkimo pardavimo sutarčių, perdavė nuosprendžio dalyje nurodytą turtą UAB „E.“, turto vertė 17522,01 Eur., po to turtas buvo parduotas UAB „B.“už 17522,01 Eur, ir šias neteisėtai gautas lėšas G. L. pasisavino. Kaltinamasis šiomis piniginėmis lėšomis naudojosi kaip savo, t .y pavertė savo turtu, todėl įvertinus kaltinamojo objektyviai atliktus veiksmus, tyčios rūšį, kvalifikuojantį požymį, duomenų visumos pakanka konstatuoti, jog G. L. veika įrodyta ir tinkamai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį.

7155.3. Iš pareikšto kaltinimo šalintina dalis, kur nurodomas, jog G. L. laikotarpiu nuo 2014-09-29 iki 2015-09-01, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, žinodamas, kad 2013-11-13, 2014-03-10, 2014-05-20, 2014-09-25, 2014-12-10 antstolių G. V., T. U., R. A., E. R. VĮ „Centrinės hipotekos įstaigoje“ yra įregistruoti turto arešto aktai, kurių pagrindu UAB „Š. K.“ priklausančios ir bendrovės vardu įregistruotos transporto priemonės areštuotos BUAB „D.“, UAB „I. F.“, UAB „H.“, VĮ „Joniškio miškų urėdija“, VSDFV Šiaulių skyriaus kreditorinių reikalavimų įvykdymui, siekdamas išvengti atsiskaitymo su šiais bei kitais galimais UAB „Š. K.“ kreditoriais, nesurašydamas pirkimo-pardavimo sutarčių, panaudos sutarčių, nuomos sutarčių, PVM sąskaitų-faktūrų, UAB „Š. K.“ vardu registruotas transporto priemones, kurių vertė ikiteisminio tyrimo metu nenustatyta, – keleivinį automobilį VW Golf, valstybiniai numeriai ( - ) keleivinį automobilį VW GOLF, valstybiniai numeriai ( - ); krovininį automobilį Mercedes Benz 1824, valstybiniai numeriai ( - ) krovininį automobilį Volvo FL7, valstybiniai numeriai ( - ); krovininį automobilį Volvo FH16, valstybiniai numeriai ( - ); krovininį automobilį Volvo FM7, valstybiniai numeriai ( - ) – neteisėtai neatlygintinai perleido naudotis kitai savo įsteigtai ir valdomai bendrovei UAB „B. B.“, vykdančiai tokią pačią ūkinę-komercinę veiklą kaip ir UAB „Š. K.“, o priekabą Krone AZP11, valstybiniai numeriai ( - ) – UAB „J.“. Ši dalis šalintina, kadangi nustatyta, jog 2016-04-05 Šiaulių apygardos teismo įsiteisėjusiu sprendimu pripažintos negaliojančiomis pirminės pirkimo pardavimo sutartys dėl automobilių perleidimo, šie sandoriai pripažinti kaip tariami, t.y. negaliojantys nuo jų sudarymo momento, bei taikytina restitucija. Atsižvelgiant į tai, išvardyti automobiliai pripažinta, jog nėra UAB „Š. K.“ turtas ir G. L. pasisavinti šio turto kaip UAB „Š. K.“ priklausančio, negalėjo. Taip pat patvirtinta taikos sutartis, pagal kurią atsakovai BUAB „K. C.“ ir BUAB „Š. K.“ pripažįsta negaliojančius nuo sutarties sudarymo momento , t. y. nuo 2013-06-28 taikos sutartyje nurodytų 2 dalyje automobilių , transporto priemonių perleidimo sandorius (11 tomas, b.l. 138–150). Akivaizdu, jog įsiteisėjus tokiam teismo sprendimui, transporto priemonės, nurodytos auksčiau negali būti laikomos UAB „Š. K.“ nuosavybe ir pasisavinimo objektu.

7255.4. Pašalinus iš kaltinimo dalį inkriminuoto pasisavinto turto, kaltinimo esmė nekinta, sumažėja tik kaltinimo apimtis, todėl kaltinamojo teisių nepažeidžia. Pagal pasisavinto turto visumą, t.y. 19823,04 Eur. padarytą žalą UAB „Š. K.“, įvertinus kaltinamojo objektyviai atliktus veiksmus, tyčios rūšį, kvalifikuojantį požymį, duomenų visumos pakanka konstatuoti, jog G. L. veika įrodyta ir tinkamai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį.

7356. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje

7456.1. BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Šio nusikaltimo dalykas – dokumentas – tai kiekvienas bet kokia forma sudarytas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-16/2010, 2K-19/2014). Dokumento suklastojimas – tai veiksmai, kuriais sukuriamas dokumento netikrumas arba jo turinio neteisingumas. Dokumentas yra suklastotas, kai kaltininkas pakeičia kito asmens surašyto, atspausdinto ar kitaip pagaminto dokumento turinį arba savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina, arba tik patvirtina kito asmens surašytą dokumentą, tokiu būdu dokumento turinyje įtvirtindamas tikrovės neatitinkančius duomenis (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-35/2011).

7556.2. Kaltinamasis G. L. dėl pareikšto kaltinimo pagal BK 300 str. 1 d. kaltę pripažino visiškai, nurodydamas, jog iš tiesų jis R. M. nesakė, kad jo vardu perkamos UAB „V.“ akcijos. Pripažįsta, jog pateikė G. J. R. M. asmens duomenis, pastaroji paruošė dokumentus R. M. vardu, ir jis šiuo dokumentus pateikė pasirašyti R. M., jam nenurodydamas kokiuose dokumentuose pasirašo.

7656.3. Vertinant visumą ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teisiamojo posėdžio metu ištirtų, bei nuroytų nuosprendžio 29–30, 32, 45, 47 dalyse įrodymų visumą, teismas konstatuoja, jog pakanka duomenų visumos patvirtinti, jog kaltinamasis G. L. padarė jam inkriminuotą veiką, numatytą BK 300 st. 1 d., kadangi jis be R. M. sutikimo pateikė pastarojo duomenis paruošti dokumetus akcijų pirkimui pardavimui, po to, paruoštus dokumentus: akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, dokumentų priėmimo-perdavimo aktus (dėl registravimo pažymėjimo, spaudo, sąskaitos, įstatų perdavimo ir dėl buhalterinėsapskaitos dokumentų perdavimo), įgaliojimą dėl pasikeitusių bendrovės duomenų įregistravimo VĮ „Registrų centras“ perdavė UAB „G. B.“ darbuotojai, kuri, šių dokumentų pagrindu vieninteliu akcininku įregistravo R. M.. Akivaizdu, jog kaltinamasis sukūrė netikrą dokumentą, kuriame nebuvo išreikšta tikroji R. M. valia, t. y. jį suklaidinant, buvo padaryta nusikalstama veika. Veika padaryta tieisiogine tyčia, žinant ir siekiant gauto rezultato, esant objektyviems veiksmams suklastojimui ir panaudojimui, todėl teismas konstatuoja, jog pakanka duomenų visumos kaltinamojo kaltei pagrįsti dėl jo padarytos nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 str. 1 d.

7757. Dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje, 220 straipsnio 1 dalyje (2011-06-21 red. Nr. XI-1472), 182 straipsnio 1 dalyje (UAB „B. B.“).

7857.1. BK 222 straipsnio 1 dalies dispozicija numato: ,,Tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė,sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 11 straipsnį už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą. Šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, o 12 straipsnio 1 dalyje – kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį.

7957.2. Baudžiamosiose bylose vertinant neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą mokesčių administratoriui teismų praktika yra gana nuosekli: paprastai tokios veikos yra kvalifikuojamos pagal BK 220 straipsnį, taip pat, priklausomai nuo bylos aplinkybių, ir kaip apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas pagal BK 222 straipsnį (kasacinės nutartys baudžiamosios bylose Nr. 2K-7-176-303/2015, 2K-185-942/2016, 2K-270-942/2015, 2K-180/2014, 2K-16/2014, 2K-99/2013, 2K-646/2012, 2K-213/2012, 2K-511/2011 ir kt.).

8057.3. Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį sukčiavimas – tai svetimo turto ar turtinės teisės įgijimas, turtinės prievolės išvengimas ar jos panaikinimas panaudojant apgaulę. Pagal teismų praktiką apgaulė išvengiant PVM, pelno mokesčio ar panaikinant prievolę juos mokėti reiškiasi suklastotos PVM deklaracijos ar kitų dokumentų pateikimu mokesčių inspekcijai, taip ją suklaidinant, siekiant įgyti valstybės biudžeto lėšas ar panaikinti turtinę prievolę valstybės biudžetui tarpusavio užskaitų būdu arba jos išvengti ateityje.

8157.4. Kaltinamasis G. L. teisiamojo posėdžio metu pripažino savo kaltę dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų ir nurodė, jog nenorėjo mokėti mokesčių, todėl į buhalterinę apskaitą nebuvo įtraukta eilė sandorių ir nebuvo mokami mokesčiai, nurodo, jog pinigus iš sandorių panaudodavo įmonės veikloje, t.y. pirkdavo produkciją, atsiskaitinėdavo su darbuotojais. Direktoriumi buvo paskirtas N. T. fiktyviai, kad kaltinamajam netektų atsakomybė už neteisėtą veiklą.

8257.5. Vertindamas surinktus baudžiamojoje byloje ir teisme ištirtus įrodymus, remiantis išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaujantis įstatymu, teismas konstatuoja, kad G. L. padarė jam inkriminuotas nusikalstamas veikas pagal LR BK 222 str. 1d., 220 str. 1 d., 182 str. 1 d. Iš byloje esančių duomenų, nurodytų nuosprendžio 13–19, 21–23, 49,dalyse, neginčijamai patvirtinančių G. L. kaltę, matyti, jog jis, būdamas faktinis direktorius UAB „B. B.“, t. y. iš anksto naudodamas apgaulę–fiktyviai įdarbindamas minėtos įmonės direktoriumi N. T., turėdamas išankstinę tiesioginę tyčią, siekdamas išvengti ateityje privalomų mokėti valstybei mokesčių, vedė apgaulingą buhalteriją, neįrašydamas į įmonės buhalterinę apskaitą apmkokestinamų sandorių už 37934,00 Eur, tuo pagrindu neįrašydamas į PVM deklaracijas minėtų sandorių ir laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-03-31 d. neapskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 3124,00 EUR pridėtinės vertės mokesčio. Šiuo atveju kaltinamasis G. L. neginčijo, jog jo tyčia buvo nukreipta nemokėti valstybei mokesčių už atliktus sandorius, buvo panaudota esminė apgaulė, iš anksto apgalvota nusikalstama veika, paskiriant fiktyvų direktorių, siekinat išvengti asmeninės atsakomybės, nevykdant apskaitos bei iš anksto žinomai neteisingus duomenis teikiant VMI, tai patvirtina ir bylos duomenų visuma, t. y. G. L. idealiąja sutaptimi padarė tris tyčines nusikalstamas veikas.

8357.6. Atsižvelgiant į padarytų nusikalstamų veikų požymius, įvertinus kaltinamojo objektyviai atliktus veiksmus, tyčios rūšį, G. L. veikos tinkamai kvalifikuotos pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį, 220 straipsnio 1 dalį (2011-06-21 red. Nr. XI-1472), 182 straipsnio 1 dalį.

8458. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje (UAB „B. B.“).

8558.1. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetinimą turtą ar turtinę teisę. Taigi objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu, kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto (turtinės teisės) pavertimu savo turtu (turtine teise), pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Šiuo atveju kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą neteisėtai ir neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima elgtis su juo kaip su nuosavu ir taip padaro žalą turto savininkui. Svetimo turto pasisavinimas laikomas baigta nusikalstama veika, kai kaltininkas įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis, ir (ar) disponuoti savo nuožiūra, o svetimos turtinės teisės pasisavinimo baigtumas sietinas su atitinkamo juridinio fakto įtvirtinimo momentu, kai kaltininkas juridiškai tampa turtinės teisės turėtoju, nepriklausomai nuo to, ar jis ją įgyvendino. Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 183 straipsnį, turi būti nustatyti ir subjektyvieji šios nusikalstamos veikos požymiai. Subjektyvieji turto pasisavinimo požymiai yra tai, kad ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai. Tiesioginė tyčia turto pasisavinimo atveju reiškia, kad kaltininkas, kuriam yra patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas, neteisėtai disponuodamas juo, nori paversti jį savo nuosavu turtu taip siekdamas naudos turto savininko sąskaita (kasacinės bylos Nr. 2K–733/2007, 2K-123/2007, 2K-7-198/2008, 2K-208/2008, 2K-171/2010, Nr. 2K-455/2012). Pagal BK 183 str. 2d. veiką kvalifikuojantis požymis yra didelės vertės turtas, kurio dydis nustatomas atsižvelgiant į BK 190 str. 1d. nustatytą dydį- šiuo atveju didelės vertės turtas yra tuomet, kai jis viršija 250 MGL. Objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu, kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto (turtinės teisės) pavertimu savo turtu (turtine teise), pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas ir taip padarant žalą turto savininkui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose 2K-P-78/2012, 2K-138/2014). Atsižvelgiant į tai, kad turto pasisavinimo sudėtis yra materiali, turi būti nustatyta padaryta žala, o kaltininko pasisavinimo veiksmus su tokia žala turi sieti aiškus priežastinis ryšys.

8658.2. Kaltinamasis G. L. teisiamojo posėdžio metu visiškai pripažino kaltę, dėl šios nusikalstamos veikos ir parodė, jog jo nurodymu N. T. iš UAB „B. B.“ sąskaitos išėmė 12 000 eurų ir perdavė jam, o 73 150 Eur jis nuėmė naudodamasis bendrovės kortele per 143 kartus įvairiuose bankomatuose. Šiuos pinigus panaudojo vykdant bendrovės veiklą – medienos pirkimui, kitoms išlaidoms, atsiskaitymui su darbuotojais ir kreditoriais, tačiau neturi jokių dokumentų, kuriais galėtų patvirtinti, jog panaudojo įmonės veikloje.

8758.3. Vertindamas surinktus baudžiamojoje byloje ir teisme ištirtus įrodymus, t. y. kaltinamojo parodymus, bei duomenis, nurodytus nuosprendžio 16, 49.2 dalyse, nustatyta, jog G. L. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką pagal LR BK 183 str. 2d. Tiek iš paties kaltinamojo paaiškinimų teisiamojo posėdžio metu, tiek iš jau minėtų duomenų, nustatyta, jog jis, veikdamas vieninga tiesiogine tyčia, iš UAB „B. B.“ sąskaitos nuėmė 85150 Eur, šie pinigai jam svetimi, t. y. UAB „B. B.“ lėšos, pinigų panaudojimą pagrindžiančių duomenų nėra, šiomis piniginėmis lėšomis kaltinamasis naudojosi kaip savo, t .y pavertė savo turtu, todėl įvertinus kaltinamojo objektyviai atliktus veiksmus, tyčios rūšį, kvalifikuojantį požymį, duomenų visumos pakanka konstatuoti, jog G. L. veika įrodyta ir tinkamai kvalifikuota pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalį.

8859. Bausmių skyrimas

8959.1. G. L. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi ( Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 59 str. 1d. 2p.). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

9059.2. Skiriant bausmes G. L. teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė penkias nesunkias nusikalstamas veikas, vieną baudžiamąjį nusižengimą, vieną apysunkį nusikaltimą ir du sunkius nusikaltimus (BK 11 str.), į padarytų veikų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytų nusikalstamų veikų motyvus ir tikslus, nusikalstamų veikų stadijas, kaltininko asmenybę. Atsižvelgtina į tai, kad G. L. nusikalstamas veikas padarė būdamas teistas (10 tomas, b. l. 144–147), nebaustas administracine tvarka, nustatyta, jog G. L. nuo 2015-07-09 iki 2015-09-25 gydytas dėl laikino ir praeinančio psichikos (nuotaikos) sutrikimo (sunkios depresijos epizodo be psichozės simptomų, vėliau vidutinio sunkumo depresijos epizodo), kurio pasireiškimo laikas nesutampa su tiriamuoju laikotarpiu (nuo 2014-10-09 iki 2015-04-01), daugiau duomenų apie lėtinius ar laikinus psichikos sutrikimus, galinčius trikdyti G. L. veiksmų suvokimą, jų valdymą bei galinčius trukdyti jam ginti savo teises ir teisėtus interesus ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu, nėra ( 10 tomas, b. l.125-127), šiuo metu dirbantis (11 tomas, b. l. 102), tačiau baustas administracine tvarka (11 tomas, b. l. 107–112) bei 2017-06-26 priimtas dar vienas Šiaulių apylinkės teismo apkaltinamasis nuosprendis, iš esmės dėl analogiškų neteisėtų veikų (11 tomas, b. l. 113–137). Atsižvelgiant į visumą byloje nustatytų faktinių aplinkybių, už padarytas nusikalstamas veikas G. L. skirtinos atitinkamai bausmės, numatytos sankcijose – areštas ir laisvės atėmimas (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 49 str. 3 d., 50 str.), tačiau nustatant dydžius, mažesnius nei vidurkis, kadangi, teismo nuomone, taip bus pasiekti bausmės tikslai, numatyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41 straipsnyje. Skirti kitas švelnesnes bausmes atitinkamai numatytas sankcijose bausmes nėra tikslinga, kadangi akivaizdu, jog G. L. vykdo analogiškas nusikalstamas veikas eilę kartų, iki šiol nedarė išvadų, todėl tinkamas bausmės parinkimas turėtų atgrasyti jį nuo galimai naujų nusikalstamų veikų darymo ir skirtinos griežtesnės sankcijose (atitinkamai areštas ir laisvės atėmimas) numatytos bausmes. Paskirtos bausmės bendrintinos apėmimo būdu ir dalinio sudėjimo būdu. Tačiau skiriant ir bendrinant bausmes atsižvelgtina į tai, jog G. L. dėl įmonės „B. B.“ apgaulingos apskaitos vedimo ir neteisingų duomenų pateikimą VMI apie įmonės „B. B.“ pajamas, už analogišką laikotarpį teistas 2017-06-27 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžiu, t.y. už laikotarpį 2015 sausio–kovo mėnesius, tačiau buvo atliekami du skirtingi ikiteisminiai tyrimai, todėl skiriant bausmes atsižvelgtina į susidariusią situaciją, t.y. skiriamos bausmės (baudos) už nusikalstamas veikas, numatytas BK 222 str. 1 d. ir 220 str. 1 d. (UAB „B. B.“ dalyje) nebloginant kaltinamojo teisinės padėties. Pakirtų bausmių apėmimo būdas taikytinas, nes dalis veikų (BK 222 str. 1 d., 220 str. 1 d., 182 str. 1 d. UAB „B. B.“) padarytos idealiąja sutaptimi, be to padarytos veikos (BK 223 str. 1 d., 245 str., 183 str. 2 d., 300 str. 1 d., 223 str. 1 d.) labai skiriasi pagal pavojingumą ir priskiriamos skirtingoms nusikalstamų veikų rūšims pagal BK 10 str., bei kategorijoms pagal BK 11 str.

9159.3. Vadovaujantis BK 75 straipsniu paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtinas, kadangi teismo nuomone, dar yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, atsižvelgiant į tai, jog kaltinamasis nuoširdžiai gailisi, turi 8 metų vaiką, jį pržiūri, šiuo metu yra dirbantis, pasižada nedaryti ateityje naujų nusikalstamų veikų, nurodydamas, jog šiuo metu savo įmonėje turi samdomą buhalterį ir buhalterinę apskaitą vykdys tinkamai. Bausmės vykdymo atidėjimo terminas skaičiuotinas nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos (BPK 339 str. 3 d.).

9259.4. G. L. atžvilgiu taikyti BK 62 str. ir skirti švelnesnę bausmę negu įstatymo numatyta – nėra pagrindų visumos, nurodomų minėtame straipsnyje, o BK 54 str. 3 d. taikymas netikslingas, nes bausmių paskyrimas šiuo atveju aiškiai neprieštarauja teisingumo principui.

9360. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: perduoti teismui kartu su byla: 1) draudimo sutarties liudijimas Nr. LT/( - ); 2) techninės apžiūros rezultatų kortelė Nr. ( - ); 3) transporto priemonės registracijos liudijimas Nr. E ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus perduotini UAB „P.“, įm. kodas ( - ); .1) tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio 2 egzemplioriai (kopijos) serija - NUO, numeris – ( - ); 2) kompaktiniai diskai, su juose esančiais banko sąskaitų išrašais; 3) 1 kompaktinis diskas su jame esančiomis G. L. naudotų telefono numerių išklotinėmis, paliktini saugoti byloje (BPK 94 str. 1 d. 3 p.); 1) Šiaulių apskrities VPK KP ENTV saugomi UAB „V.“ buhalterinės apskaitos dokumentai, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini UAB „V.“ (BPK 94 str. 1 d. 5 p.).

9462. Kaltinamajam G. L. 2017-02-03 Šiaulių AVPK KP ENTV tyrėjos nutarimu paskirta kardomoji priemonė dokumentų paėmimas, kuria paimti dokumentai: pasas Nr. ( - ), išduotas 2009-08-13 Šiaulių r. migracijos poskyrio (96) ir asmens tapatybės kortelė Nr. ( - ), išduota 2009-07-17 Šiaulių r. migracijos poskyrio (96), nuosprendžiui įsiteisėjus, naikintina.

9563. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298 str., 301-302 str., 303 str. 2 d., 304-305 str., 307 str. 1 d., 6-7 d., 308 str., 310 str., 313 str. 4 d., teismas,

Nutarė

96G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje (UAB „Š. K.“), ir paskirti jam bausmę laisvės atėmimą 6 (šešiems) mėnesiams.

97G. L. pripažinti kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 245 straipsnyje, ir paskirti jam bausmę areštą 25 (dvidešimt penkioms) paroms.

98G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje (UAB „Š. K.“), ir paskirti jam bausmę laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

99G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jam bausmę laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams.

100G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 223 straipsnio 1 dalyje (UAB „B. B.“), ir paskirti jam bausmę laisvės atėmimą 8 (aštuoniems) mėnesiams.

101G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje (UAB „B. B.“), ir paskirti jam bausmę baudą 100 MGL ( 3766,00 Eur).

102G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 straipsnio 1 dalyje (2011-06-21 red. Nr. XI-1472) (UAB „B. B.“), ir paskirti jam bausmę baudą 50 MGL ( 1883,00 Eur).

103G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 1 dalyje (UAB „B. B.“), ir paskirti jam bausmę laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams 2 (dviems) mėnesiams.

104G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje (UAB „B. B.“), ir paskirti jam bausmę laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

105Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 d., 2 d., 4 d., 5 d., 1 p., 2 p., G. L. paskirtas bausmes subendrinti dalinio sudėjimo ir apėmimo būdu ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 3 (trejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

106Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir galutinę bausmę G. L. skirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 4 (keturiems) mėnesiams.

107Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 9 dalimi paskirtą bausmę subendrinti dalinio sudėjimo būdu su 2017-06-26 Šiaulių apylinkės teismo paskirta bausme ir galutinę bausmę G. L. skirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 4 (keturiems) mėnesiams ir baudą 120 MGL (4519,20 Eur).

108Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 8 punktu, 67 straipsnio 1dalimi, 2 dalies 6 punktu, 71 straipsniu, paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, įpareigojant G. L. per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti iš gyvenamosios vietos ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, bei paskirti baudžiamojo poveikio priemonę 20 MGL (753,20 EUR) įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą, šią įmoką sumokant per 2 (du) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

109Vadovaujanti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi, į paskirtą bausmę G. L. įskaityti bausmę iš dalies atliktą pagal 2017-06-26 Šiaulių apylinkės teismo nuosprendį.

110Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

111Kardomąją priemonę- dokumentų paėmimą, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikinti.

112Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: perduotus teismui kartu su byla: 1) draudimo sutarties liudijimas Nr. LT/( - ); 2) techninės apžiūros rezultatų kortelė Nr. ( - ); 3) transporto priemonės registracijos liudijimas Nr. E ( - ), nuosprendžiui įsiteisėjus perduotini UAB „P.“, įm. kodas ( - ), adr. ( - ) Vilnius; 1) Tarptautinio krovinių transportavimo važtaraščio 2 egzempliorius (kopijos) serija NUO, Nr. ( - ); 2). 3 kompaktinius diskus, su juose esančiais banko sąskaitų išrašais; 3) 1 kompaktinį diską su jame esančiomis G. L. naudotų telefono numerių išklotinėmis, nuosprendžiui įsiteisėjus,palikti saugoti byloje; 1) Šiaulių apskrities VPK KP ENTV saugomus UAB „V.“ buhalterinės apskaitos dokumentus, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti UAB „V.“.

113Nuosprendis per 20 dienų, nuo jo paskelbimo, gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Ernesta... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje G.... 3. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ( toliau ir BK) 223... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5.
  1. G. L., būdamas faktinis UAB „Š. K.“ (į. k. ( - ),... 6. - 2014-03-21 nurodė E. R., kuris G. L. sprendimu UAB „Š. K.“ direktoriumi... 7. - ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip... 8. - 2015-02-06 nurodė N. T., kuris G. L. sprendimu UAB „B. B.“ direktoriumi... 9. - laikotarpiu nuo 2015-01-20 iki 2015-03-30, ikiteisminio tyrimo metu tiksliai... 10. 10. Kaltinamasis G. L. teisiamojo posėdžio metu pagal jam pareikštus... 11. 11. Atsižvelgiant į tai, jog kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai ir... 12. 12. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir ikiteisminio tyrimo... 13. 13. Liudytojas R. C., apklaustas 2015-07-01, paaiškino, kad asmeniškai G. L.... 14. 14. Liudytoja A. Š. apklausta 2015-03-25 parodė, kad nuo 2014 metų... 15. 15. Liudytojas S. N.apklaustas 2016-04-25 parodė, kad jis su G. L. yra... 16. 16. Liudytojas N. T. apklaustas 2015-07-29 parodė, kad jis apie pusantrų... 17. 17. Liudytoja A. J. apklausta 2015-07-29 parodė, kad ji nuo praėjusių metų... 18. 18. Liudytojas V. Y. apklaustas 2015-07-24 parodė, kad jis nuo šių metų... 19. 19. Liudytoja A. Š. apklausta 2015-12-18 parodė, kad ji nuo praėjusių (2014... 20. 20. Liudytojas B. Š. apklaustas 2016-04-25 parodė, kad jis iki 2015-02-28... 21. 21. Liudytoja V. B. apklausta 2015-12-18 parodė, kad ji nuo praėjusių (2014... 22. 22. Liudytoja L. L.apklausta 2017-01-09 parodė, kad ji nuo 2015 m. pradžios... 23. 23. Liudytojas D. J. apklaustas 2016-06-02 parodė, kad jis šiuo metu... 24. 24. Liudytojas R. S. apklaustas 2016-04-25 parodė, kad praėjusių metų... 25. 25. Liudytoja R. S. apklausta 2016-04-25 parodė, kad praėjusių metų spalio... 26. 26. Liudytojas A. B. apklaustas 2016-09-08 parodė, kad G. L. ir jo tėvas J.... 27. 27. Liudytojas J. Ž. apklaustas 2016-09-09 parodė, kad jis nuo šių metų... 28. 28. Liudytojas E. R. apklaustas 2014-01-22 (apklausos protokolo kopija perkelta... 29. 29. Liudytojas R. M. apklaustas 2015-07-01 parodė, kad jis 2012 m. pametė... 30. 30. Liudytoja G. J. apklausta 2015-12-18 parodė, kad kam buvo parduota UAB... 31. 31.Liudytojas R. A. apklaustas 2015-08-07 parodė, kad R. M. nepažįsta ir jo... 32. 32 Liudytoja S. M.apklausta 2016-06-09 parodė, kad pasikeitusius duomenis apie... 33. 33. Iš 2016-09-09 reikalaujamų daiktų, dokumentų patikimo protokolo matyti,... 34. 34. Iš 2016-09-09 apžiūros protokolo matyti, kad 1) transporto priemonės... 35. 35. Iš 2015-12-18 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo... 36. 36. Iš 2015-07-17 savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolo matyti,... 37. 37. Iš 2016-04-18 apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrimas 2015-07-17... 38. 38. Iš 2016-04-19 VĮ Centrinės hipotekos įstaigos filialo Šiaulių... 39. 39. Iš 2015-12-23 UAB "Šiaulių techninių apžiūrų centras" informacijos... 40. 40. Iš 2016-04-20 UAB "K." rašto nr.16/0420-1 matyti, kad 2014-2015 m.... 41. 41. Iš 2015-07-29 tarnybinio pranešimo matyti, kad ikiteisminio tyrimo metu... 42. 42. Iš 2015-03-27 daiktų, dokumentų patekimo protokolo matyti, kad G. L.... 43. 43. Iš 2015-09-02 specialisto išvados Nr. 11Š-157(15) matyti, kad tikėtina,... 44. 44. Iš 2015-09-03 specialisto išvados Nr. 11Š-72(15) matyti, kad joje... 45. 45. Iš 2016-05-13 specialisto išvados Nr. 11Š-236 (15) matyti, kad joje... 46. 46. Iš 2016-07-18 specialisto išvados Nr. 11Š-112(16) matyti, kad joje... 47. 47. Iš 2016-09-02 specialisto išvados Nr. 5-4/65 matyti, kad UAB „V."... 48. 48. Iš 2016-09-15 specialisto išvados Nr. 5-4/71 matyti, kad UAB „Š. K.“... 49. 48.1. Laikotarpiu nuo 2014-03-21 iki 2015-09-03 UAB „Š. K.“ turtui buvo... 50. 49. Iš 2017-01-12 specialisto išvados Nr. 5-4/4 matyti, kad UAB ,,B. B.“... 51. 49.1. Bendrovė tyrimui nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų, t. y.... 52. 49.2. Dėstomojoje išvados dalyje (7 lapas) nurodoma, kad pagal SEB banko... 53. 50. Iš informacijos apie kelių transporto priemone matyti, jog krovininis... 54. 51. Iš kelių transporto registracijos žurnalo matyti, jog nuo 2013-06-29... 55. 52. Iš Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo... 56. 53. Dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 57. 53.1. Kasacinėje praktikoje yra išaiškinta, kad, esant dabartinei BK 223... 58. 53.2. Kaltinamasis G. L. pagal pareikštus kaltinimus dėl aplaidžios... 59. 53.3. Iš byloje surinktų ir teisiamojo posėdžio metu ištirtų duomenų,... 60. 53.4. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą (toliaus ir BAĮ) 21 str.... 61. 53.5. Veikos tinkamai kvalifikuotos ir visumos duomenų pakanka kaltinamojo... 62. 54. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 63. 54. 2. Kaltinamasis G. L. pagal jam pareikštą kaltinimą šiame epizode... 64. 54.3. 2015-08-21 Šiaulių apygardo teismo nutartimi UAB „Š. K.“... 65. 54.4. Visuma duomenų pateiktų byloje ir ištirtų teisiamojo posėdžio metu,... 66. 54.5. Iš pareikšto kaltinimo šalintinas inkriminuotas neperdavimas... 67. 54.6. Tikslintinas kaltinimas dėl 2015-08-21 Šiaulių apygardos teismo... 68. 55. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 69. 55.1. Kaltinamasis G. L. pagal pareikštą kaltinimą šioje dalyje savo kaltę... 70. 55.2. Vertindamas surinktus baudžiamojoje byloje ir teisme ištirtus... 71. 55.3. Iš pareikšto kaltinimo šalintina dalis, kur nurodomas, jog G. L.... 72. 55.4. Pašalinus iš kaltinimo dalį inkriminuoto pasisavinto turto, kaltinimo... 73. 56. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 74. 56.1. BK 300 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 75. 56.2. Kaltinamasis G. L. dėl pareikšto kaltinimo pagal BK 300 str. 1 d.... 76. 56.3. Vertinant visumą ikiteisminio tyrimo metu surinktų ir teisiamojo... 77. 57. Dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 78. 57.1. BK 222 straipsnio 1 dalies dispozicija numato: ,,Tas, kas apgaulingai... 79. 57.2. Baudžiamosiose bylose vertinant neteisingų duomenų apie pajamas,... 80. 57.3. Pagal BK 182 straipsnio 1 dalį sukčiavimas – tai svetimo turto ar... 81. 57.4. Kaltinamasis G. L. teisiamojo posėdžio metu pripažino savo kaltę dėl... 82. 57.5. Vertindamas surinktus baudžiamojoje byloje ir teisme ištirtus... 83. 57.6. Atsižvelgiant į padarytų nusikalstamų veikų požymius, įvertinus... 84. 58. Dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 85. 58.1. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 86. 58.2. Kaltinamasis G. L. teisiamojo posėdžio metu visiškai pripažino... 87. 58.3. Vertindamas surinktus baudžiamojoje byloje ir teisme ištirtus... 88. 59. Bausmių skyrimas... 89. 59.1. G. L. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad... 90. 59.2. Skiriant bausmes G. L. teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė... 91. 59.3. Vadovaujantis BK 75 straipsniu paskirtos laisvės atėmimo bausmės... 92. 59.4. G. L. atžvilgiu taikyti BK 62 str. ir skirti švelnesnę bausmę negu... 93. 60. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 94. 62. Kaltinamajam G. L. 2017-02-03 Šiaulių AVPK KP ENTV tyrėjos nutarimu... 95. 63. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298... 96. G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 97. G. L. pripažinti kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą... 98. G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 99. G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 100. G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 101. G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 102. G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 103. G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 104. G. L. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 105. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 d., 2... 106. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu,... 107. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 108. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsnio 1 dalimi,... 109. Vadovaujanti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 9 dalimi,... 110. Bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio... 111. Kardomąją priemonę- dokumentų paėmimą, nuosprendžiui įsiteisėjus,... 112. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti:... 113. Nuosprendis per 20 dienų, nuo jo paskelbimo, gali būti skundžiamas...