Byla e2-19160-1044/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja G. S. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“ ieškinį atsakovei E. S. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas UAB „Intrum Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo priteisti iš atsakovės E. S. 774,95 Eur skolą, 62,43 Eur palūkanų, 75,37 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad 2008 m. vasario 26 d. Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (anksčiau – AB DNB bankas) ir atsakovė sudarė Kreditavimo sutartį ( - ), pagal kurią Luminor Bank AS Lietuvos skyrius suteikė atsakovei 1158,48 Eur vartojimo kreditą, o atsakovė įsipareigojo kreditą grąžinti iki 2013 m. sausio 31 d. kiekvieną mėnesį mokant grafike nustatyto dydžio mėnesines įmokas ir palūkanas už naudojimąsi kreditu. Ieškovo teigimu, atsakovė prisiimtų įsipareigojimų nevykdė ir liko skolinga pirminiam kreditoriui Luminor Bank AS Lietuvos skyriui 774,95 Eur vartojimo kredito bei 62,43 Eur mokėjimo palūkanų.

5Ieškovas taip pat nurodė, kad pirminis kreditorius Luminor Bank AS Lietuvos skyrius 2017 m. birželio 15 d. sudaryta Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo – pardavimo sutartimi reikalavimo teisę į atsakovės prievolę perleido Lindorff Oy, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą (toliau – Lindorff Oy). Apie reikalavimo perleidimą atsakovė buvo informuota rašytiniu pranešimu, siųstu paprastu laišku. Nuo 2017 m. spalio 1 d. UAB „Intrum Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Lindorff Lietuva“) perėmė visą Lindorff Oy vykdytą lietuvišką veiklą, įskaitant vykdytą per Lindorff Oy filialą. Perdavus veiklą, buvo perduodamas visas turtas, teisės ir įsipareigojimai.

6Atsakovei E. S. ieškinys su priedais bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo siųsti ieškinyje nurodytu jos gyvenamosios vietos adresu Gelvonų g. 59-38, Vilnius, tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Kiti atsakovės buvimo vietos adresai teismui nėra žinomi. Patikrinus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenis, nustatyta, kad atsakovė niekur nedirba, yra deklaravusi išvykimą į užsienį ( - ) (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Ieškovo prašymu, procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2019 m. liepos 15 d. specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus 2019 m. liepos 11 d. nutartyje nurodyto turinio pranešimą, tokiu būdu minėti procesiniai dokumentai atsakovei buvo įteikti tinkamai, laikantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) įtvirtintos fiziniams asmenimis adresuotų dokumentų įteikimo tvarkos (CPK 130 straipsnis).

7Atsakovei per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir ieškovui ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas sprendžia, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis). Byla tokiu atveju nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285-286 straipsniai).

8Ieškinys tenkinamas.

9Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Priimant sprendimą už akių surašomi sutrumpinti motyvai (CPK 286 straipsnio 1 dalis).

10Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė E. S. ir Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, (anksčiau – AB DnB NORD bankas) 2008 m. vasario 26 d. sudarė Kreditavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 1 158,48 Eur dydžio vartojimo kreditas, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2013 m. sausio 31 d., mokant dalimis kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu kiekvieną mėnesį, kaip tai nurodyta įmokų mokėjimo grafike (e. b. l. 25-26). Bendra kredito kainos metinė norma 8,93 proc. Prisiimtų įsipareigojimų atsakovė nevykdė ir liko skolinga pradiniam kreditoriui 774,95 Eur negrąžinto vartojimo kredito ir 62,43 Eur sutartinių mokėjimo palūkanų Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų grąžinusi suteiktą kreditą pagal minėtą sutartį (CPK 178, 185 straipsniai).

11Nustatyta, kad kreditorius AB Luminor Bank 2017 m. birželio 15 d. sudarė Reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo – pardavimo sutartį, kuria pradinis kreditorius reikalavimo teisę į atsakovės prievolę perleido užsienio juridiniam asmeniui Lindorff Oy, Lietuvos Respublikoje veikiančiam per savo struktūrinį padalinį Lindorff Oy filialą (toliau – Lindorff Oy). Nuo 2017 m. spalio 1 d. UAB „Intrum Lietuva“ (ankstesnis pavadinimas UAB „Lindorff Lietuva“) perėmė visą Lindorff Oy vykdytą Lietuvoje veiklą, įskaitant vykdytą per Lindorff Oy filialą.

12Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovas turi reikalavimo teisę atsakovei pagal nurodytą pradinio kreditoriaus vartojimo kredito sutartį. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2010). Kaip nurodo ieškovas, apie reikalavimo perleidimą atsakovė buvo informuota rašytiniu pranešimu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 1 dalis).

13Nagrinėjamu atveju iš byloje nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovė pažeidė sutartines prievoles, t. y. nepagrįstai negrąžino suteikto kredito ir mokėjimo palūkanų. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų prievolę įvykdžiusi, ginčijusi skolos dydį ar sutarties sąlygas (CPK 178, 185 straipsniai). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 774,95 Eur negrąžintą kredito dalį ir 62,43 Eur dydžio sutartines mokėjimo palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 2 dalis, 6.881 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnis).

14Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). Pradinio kreditoriaus ir atsakovės sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 27 punkte nustatyta 0,05 procento dydžio delspinigių norma už laiku nesumokėtą sumą už kiekvieną pradelstą atsiskaityti kalendorinę dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Ieškovas, remdamasis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, 6.258 straipsnio 1 dalimi bei sutarties nuostatomis, iš atsakovės prašo priteisti 75,37 Eur delspinigių, kurie paskaičiuoti atsižvelgiant į Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtintą 0,05 procento maksimalų netesybų dydį už 180 dienų už laikotarpį nuo 2018 m. spalio 21 d. iki 2019 m. balandžio 19 d. Bylos įrodymų pagrindu, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė laiku negrąžino kredito, ieškovo reikalavimas dėl delspinigių laikytinas teisėtu bei pagrįstu, todėl yra tenkintinas (CK 6.71, 6.73 straipsniai).

15CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovės priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo 912,75 Eur priteistos bendros sumos, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

16Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju ieškovo materialaus pobūdžio reikalavimus tenkinus visa apimtimi, ieškovui iš atsakovės priteistinas 21 Eur sumokėtas žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis)

17Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nagrinėjamoje byloje sudaro 3,72 Eur ir yra priteistinos valstybei iš atsakovės (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 straipsniais,

Nutarė

19Tenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“ ieškinį.

20Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Intrum Lietuva“ (j. a. k. 304615887) iš atsakovės E. S. (a. k. ( - ) 774,95 Eur (septyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 95 ct) skolą, 62,43 Eur (šešiasdešimt du eurai, 43 ct) palūkanų, 75,37 Eur (septyniasdešimt penki eurai, 37 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bendros priteistos sumos (912,75 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 7 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, ir 21,00 Eur (dvidešimt vienas euras, 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti iš atsakovės E. S. (asmens kodas ( - ) 3,72 Eur (trys eurai, 72 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą (kodas 188728821, įmokos kodas 5660).

22Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

23Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja G. S. rašytinio proceso tvarka... 2. Teismas... 3. Ieškovas UAB „Intrum Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo... 4. Ieškovas nurodė, kad 2008 m. vasario 26 d. Luminor Bank AS Lietuvos skyrius... 5. Ieškovas taip pat nurodė, kad pirminis kreditorius Luminor Bank AS Lietuvos... 6. Atsakovei E. S. ieškinys su priedais bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo... 7. Atsakovei per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir... 8. Ieškinys tenkinamas.... 9. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 10. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė E. S. ir... 11. Nustatyta, kad kreditorius AB Luminor Bank 2017 m. birželio 15 d. sudarė... 12. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovas turi... 13. Nagrinėjamu atveju iš byloje nustatytų aplinkybių darytina išvada, kad... 14. Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 16. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 17. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nagrinėjamoje... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286... 19. Tenkinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“... 20. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Intrum Lietuva“ (j. a. k.... 21. Priteisti iš atsakovės E. S. (asmens kodas ( - ) 3,72 Eur (trys eurai, 72 ct)... 22. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...