Byla 2S-332-302/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro teisėjai:

2Rasa Gudžiūnienė, Romualda Janovičienė (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Andžej Maciejevski,

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 27 d. nutarties, kuria pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkintas, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovui G. A. dėl užmokesčio už komunalines paslaugas, namo eksploatavimą ir administravimą, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo G. A. 1 200,40 Lt įsiskolinimą už eksploatavimą, administravimą ir komunalines paslaugas, 41,52 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas. Patikslinęs reikalavimus 2010-05-10 pateiktu patikslintu ieškiniu prašė priteisti jam iš atsakovo 1 936,61 Lt užmokestį už komunalines paslaugas, namo eksploatavimą ir administravimą, 119,74 Lt delspinigius ir bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas Gediminas Almantas pateikė atsiliepimą į pradinį ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovo jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. birželio 28 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino. Priteisė ieškovui UAB „Senamiesčio ūkis” iš atsakovo G. A. 1 936,40 Lt užmokestį už daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir komunalines paslaugas, 119,74 Lt delspinigių, bylinėjimosi išlaidas.

8Teismas priėmė sprendimą už akių neatvykus atsakovui į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių bei ieškovo atstovui prašant priimti sprendimą už akių (CPK 246 str. 1d., 285 str. 1 ir 2 d.). Teismas nustatė, kad atsakovui buvo išsiųstas šaukimas į parengiamąjį teismo posėdį atsiliepime į ieškinį (b. l. 16) nurodytu adresu – ( - ), tačiau teismo šaukimo atsakovui įteikti nepavyko, jis grąžintas į teismą su kurjerio įrašu, jog, pasak namo šeimininko, atsakovas minėtame name negyvena, tokiu būdu pripažino, kad atsakovui apie parengiamąjį teismo posėdį buvo pranešta tinkamai, nes apie procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą jis neinformavo, kaip tai numato CPK 121 str., atsakovo 2010-04-28 pateikto prašymo atidėti parengiamąjį teismo posėdį dėl atsakovo užimtumo teismas nevertino kaip svarbios neatvykimo į teismo posėdį priežasties, nes atsakovas apie numatytą parengiamojo teismo posėdžio datą žinojo maždaug prieš pusantro mėnesio, taigi turėjo pakankamai laiko pasirūpinti atstovavimu arba susiplanuoti darbą ar studijas taip, kad galėtų atvykti į parengiamąjį teismo posėdį, todėl konstatavo, kad atsakovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių.

9Atsakovas Gediminas Almantas pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo prašė panaikinti 2010-06-28 teismo sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą, ieškinį atmesti.

10Nurodė, kad ieškinys buvo išnagrinėtas ir sprendimas priimtas jam nedalyvaujant. Apie 2010-06-18 numatytą parengiamąjį posėdį atsakovas nebuvo tinkamai informuotas, jis apie posėdį sužinojo tik paskambinęs telefonu, parengiamajame posėdyje atsakovas negalėjo dalyvauti ir pateikė prašymą parengiamąjį teismo posėdį atidėti, nurodydamas svarbias nedalyvavimo priežastis. 2010 06 18 nebuvo Lietuvoje, pateikė kelionės traukiniu bilietą ir banko pažymą apie tą dieną kreditine kortele atliktas banko operacijas. Atsakovas tinkamai vykdė savo pareigą rūpintis proceso eiga, kurjerio įrašai teismo šaukimo pažymoje neatitinka tikrovės. Be to, nurodė, kad atsakovas telefonu sužinojo, jog 2010-06-18 parengiamojo teismo posėdžio metu bylos nagrinėjime buvo paskelbta pertrauka iki 2010-06-28. Atsakovas 2010-06-23 sudarė atstovavimo sutartį su advokate, kuri 2010-06-28 atvyko į teismo posėdį, tačiau jis neįvyko. Taip pat atsakovas nurodė, kad sprendimas už akių priimtas pagal patikslintą ieškinį, kuris atsakovui nebuvo įteiktas, todėl buvo pažeistos atsakovo procesinės teisės, taip pat lygiateisiškumo ir teisės į gynybą principai. Pareiškime atsakovas pažymėjo, kad ieškovas Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme yra pareiškęs ieškinius tuo pačiu pagrindu ir kitiems namo gyventojams, todėl prašė šias bylas sujungti.

11Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nurodė, jog atsakovo pareiškimas nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi pareiškime atsakovas nenurodė nė vieno iš būtinų sprendimo, priimto už akių, panaikinimo pagrindų; ieškovo reikalavimai pagrįsti ir teisėti; atsakovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių. Be to, ieškovas nesutinka, kad ši civilinė byla būtų sujungta su kitomis bylomis, nagrinėjamomis Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme pagal ieškovo ieškinius kitiems namo gyventojams, kadangi tai yra netikslinga, be to, šių bylų proceso stadijos yra skirtingos.

12Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. spalio 27 d. nutartimi pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atmetė.

13Teismas nutartį motyvavo tuo, kad atsakovo pareiškimas negali būti patenkintas, nes nėra nė vieno iš CPK 288 str. 4 d. įtvirtintų pagrindų panaikinti sprendimą už akių, atsakovas be svarbių priežasčių neatvyko į parengiamąjį posėdį, jo pareiškime nurodyti įrodymai neturi įtakos priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Teismas sprendė, kad atsakovui apie parengiamąjį teismo posėdį buvo pranešta tinkamai, kadangi teismo šaukimas į parengiamąjį posėdį atsakovui buvo išsiųstas paties atsakovo atsiliepime į ieškinį nurodytu adresu, duomenų apie gyvenamosios vietos pasikeitimą nebuvo gauta, todėl pagal Civilinio proceso kodekso 121 str. dalyvaujantys byloje asmenys privalo nedelsdami informuoti teismą ir kitus byloje dalyvaujančius asmenis apie kiekvieną procesinių dokumentų įteikimo vietos pasikeitimą, o jeigu dalyvaujantys byloje asmenys nesilaiko šios pareigos, procesiniai dokumentai siunčiami paskutiniu teismui žinomu adresu ir yra laikomi įteiktais. Teismas nurodė, kad atsakovas, 2010-04-28 pateikęs teismui prašymą atidėti parengiamąjį posėdį dėl atsakovo užimtumo, prie jo nepridėjęs įrodymų, patvirtinančių nedalyvavimo teismo posėdyje svarbias priežastis, o prie pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovas nurodęs, kad parengiamojo teismo posėdžio dieną nebuvo Lietuvoje bei pateikęs kelionės traukiniu bilietą su jo vertimu į lietuvių kalbą bei banko pažymą apie atsakovo kreditine kortele atliktą mokėjimą 2010 06 18, turėjo pakankamai laiko pasirūpinti atstovavimu arba susiplanuoti darbą ar studijas taip, kad galėtų atvykti į parengiamąjį teismo posėdį. Teismas konstatavo, jog teismo sprendimas už akių priimtas pagrįstai, nes atsakovas neįrodė, kad jis į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, o užimtumas darbe paprastai nelaikomas svarbia šalies neatvykimo į teismo posėdį priežastimi (CPK 246 str. 1 d.).

14Teismas padarė išvadą, kad patikslinto ieškinio priėmimas teismo posėdžio, apie kurį atsakovas buvo tinkamai informuotas, metu nepažeidė jo procesinių teisių, kadangi atsakovas nevykdė pareigos rūpintis byla, į posėdį neatvyko be svarbių priežasčių, todėl ieškinys buvo priimtas ir byla išnagrinėta pagal patikslintą ieškinį, kuriame nesikeitė nei ieškinio dalykas, nei įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, jame patikslintas tik įsiskolinimo laikotarpis (pradiniame ieškinyje nurodytas laikotarpis nuo 2007 12 01 iki 2009 10 01, o patikslintame ieškinyje- nuo 2007 12 01 iki 2010 04 01).

15Atsakovas G.A. atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti, įpareigoti teismą atnaujinti bylos nagrinėjimą. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad sprendimas už akių negalėjo būti priimtas, kadangi atsakovas nebuvo tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimą, procesas vyko tinkamai jo neinformavus.

16Teismui paskelbus pertrauką, procesas pirmosios instancijos teisme nėra baigiamas, o atsakovas turi teisę naudotis savo procesinėmis teisėmis, taip pat ir teisę būti tinkamai atstovaujamajam procese, taip pat reikšti pastabas bei klausimus, kol bylos nagrinėjimas iš esmės bus baigtas. Kadangi numatytas teismo posėdis neįvyko, nors ir buvo numatytas, atsakovas negalėjo pasinaudoti ir šia savo procesine teise į tinkamą atstovavimą ir gynybą, tuo grubiai pažeidžiant proceso šalių lygiateisiškumą ir kitus principus bei atsakovo teises.

17Taip pat apeliantas nurodo, kad teismas priėmė sprendimą už akių pagal patikslintą ieškinį, kuris atsakovui nebuvo įteiktas ir apie kurį jam nebuvo žinoma.

18Ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad šioje byloje buvo pagrindai priimti sprendimą už akių: atsakovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių. Ieškovas patikslino ieškinį tik formaliai, t.y. patikslino įsiskolinimo laikotarpį, taip pat skolos dydį, tačiau nesikeitė ieškinio pagrindas ir dalykas, nebuvo pateikti papildomi dokumentai, kurie keistų bylos esmę, todėl teismas, visapusiškai įvertinęs visus byloje esančius įrodymus priėmė teisiškai pagrįstą, teisėtą ir teisingą sprendimą.

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Kolegija sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis yra priimta pažeidžiant sprendimo už akių peržiūrėjimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, kitas procesinės teisės normas, reglamentuojančias patikslinto ieškinio priėmimą, parengiamojo teismo posėdžio eigą bei pertraukos skyrimą, tokie pažeidimai yra esminiai ir negali būti pašalinti apeliacinės instancijos teisme, todėl teismo nutartis yra naikintina ir atnaujinus bylos nagrinėjimą iš esmės ji perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo nuo parengiamojo posėdžio stadijos.

21Civilinio proceso kodekso 285 straipsnyje nurodyta, kad sprendimas už akių gali būti priimtas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais Civilinio proceso kodekse numatytais atvejais.

22Kaip matyti iš bylos medžiagos, teisme gautas ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinys atsakovui G. A. dėl 1 200,40 Lt įsiskolinimo už eksploatavimą, administravimą ir komunalines paslaugas, 41,52 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas (b.l. 2). Atsakovas G.A. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu nesutiko, jame nurodė adresą ( - ) (b.l. 16). Teismas 2010-01-04 nutartimi skyrė civilinę bylą į parengiamąjį teismo posėdį 2010-06-18 14.30 val. 2010-04-28 teisme gautas atsakovo prašymas atidėti parengiamąjį teismo posėdį nurodydamas, kad jis buvo informuotas apie posėdžio datą, tačiau atvykti negalės, nes tuo metu studijavo Danijoje verslo universitete doktorantūros studijose ir nurodytą dieną yra iš anksto suplanuota vesti paskaitas studentams (b.l. 18). 2010-06-18 į parengiamajame teismo posėdyje atsakovas neatvyko, teismas pagrįstai jo neatvykimą dėl pareiškime nurodytos priežasties laikė nesvarbia priežastimi, jis apie bylos nagrinėjimą minėtą dieną buvo informuotas, tai patvirtina jo pareiškimas, o kad šaukimas siųstas atsiliepime į ieškinį nurodytu adresu grįžo neįteiktas, šiuo atveju nebuvo priežastis laikyti jog atsakovui apie posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta. Teismui buvo pagrindas dėl atsakovo neatvykimo į teismo posėdį priimti sprendimą už akių (Civilinio proceso kodeko 285 straipsnio 1 d.). Teismas, pranešęs, jog gautas patikslintas ieškinys, nutarė jį priimti ir nagrinėti jį vietoje pradinio ieškinio, be to, nutarė padaryti pertrauką iki 2010-06-28 13.30 val., o 2010-06-28 13.30 po pertraukos, tęsė parengiamąjį teismo posėdį, nustatė, kad į jį atvyko atsakovo atstovė, o ieškovo atstovas neatvyko, paskelbė teismo sudėtį, išaiškino nušalinimų teisę ir paskelbė sprendimą už akių. Tačiau pirmos instancijos teismas neturėjo negalėjo priimti sprendimo už akių dėl nebuvimo kitų įstatyme nustatytų pagrindų priimti sprendimui už akių.

23Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas 2010-05-10 pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriuo prailgino įsiskolinimo laikotarpį ir tuo pačiu padidino atsakovui reiškiamo reikalavimo dydį, tačiau apie tokio patikslinto ieškinio teismui padavimą ir jo priėmimą atsakovas nebuvo informuotas, šio procesinio dokumento ir jo priedų nuorašas jam iš viso nebuvo siunčiamas, nors iki parengiamojo teismo posėdžio buvo pakankamas laiko tarpas, kad atsakovas turėtų galimybę su juo susipažinti ir pateikti atsikirtimus (Civilinio proceso kodekso 142 str.). Tokiu būdu teismas pažeidė atsakovo teisę pateikti atsiliepimą į patikslintus reikalavimus, o priimdamas sprendimą už akių, pažeidė Civilinio proceso kodekso 285 str. 2 d. nuostatą, kad sprendimas už akių dėl neatvykusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų, apie kuriuos atsakovas buvo informuotas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Todėl, kolegijos vertinimu, teismo motyvas, kad patikslinto ieškinio priėmimas teismo posėdžio, apie kurį atsakovas buvo tinkamai informuotas, metu nepažeidė atsakovo procesinių teisių, kadangi patikslintame ieškinyje nesikeitė nei ieškinio dalykas, nei įrodymai, yra nepagrįstas, prieštaraujantis pagrindiniams civilinio proceso principams.

24Kolegija taip pat sutinka su apelianto argumentu, kad teismas parengiamojo teismo posėdžio metu paskelbęs pertrauką, neturėjo teisės priimti sprendimo už akių nesuteikęs į posėdį atvykusiai atsakovo atstovei galimybės pasinaudoti jos turimomis procesinėmis teisėmis, susijusiomis su atsakovo atstovavimu teisme. Pažymėtina, kad Civilinio proceso kodekso 235 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismo posėdis kiekvienoje byloje vyksta nepertraukiamai, išskyrus atvejus, kai yra skelbiama pertrauka, kurios trukmė negali būti ilgesnė kaip 5 dienos. Pertraukos paskirtis – užtikrinti teismui ir byloje dalyvaujantiems asmenims galimybę pailsėti, kai bylos nagrinėjimas užtrunka, suteikti galimybę operatyviai surinkti trūkstamus įrodymus ir šitaip užtikrinti greitesnį bylos išnagrinėjimą. Po pertraukos posėdis tęsiamas nuo to procesinio veiksmo, kuris atliktas prieš ją paskelbiant. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju teismas paskelbė pertrauką parengiamajame posėdyje tuo metu, kai išklausė atvykusios ieškovo atstovės prašymus, priėmė patikslintą ieškinį ir nutarė jį nagrinėti vietoje pradinio ieškinio, po pertraukos teismas turėjo tęsti parengiamąjį teismo posėdį nuo to momento, kai nutarė nagrinėti patikslintą ieškinį, ir sudaryti sąlygas į posėdį atvykusiai atsakovo atstovei pasisakyti dėl tarp šalių kilusio ginčo, kad galėtų išsiaiškinti galutinai suformuluotų atsikirtimų į pareikštus reikalavimus turinį, įrodymus, atlikti kitus veiksmus, kurie, teismo manymu, reikalingi tinkamai išnagrinėti bylą teismo posėdyje (Civilinio proceso kodekso 230 str. 1 d.), bet ne iš karto priimti sprendimą už akių, tokiu būdu pažeidžiant parengiamojo teismo posėdžio tikslą ir eigą reglamentuojančias procesinės teisės normas. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamoje byloje sprendimas už akių priimtas atsakovo atžvilgiu, nors po pertraukos atsakovo atstovė į posėdį atvyko, o neatvyko ieškovo atstovė, tačiau sprendimas už akių priimtas ne ieškovo atžvilgiu.

25Kolegija nesutinka su teismo motyvais, kad teismas 2010-08-18 parengiamojo teismo posėdžio metu baigė bylos nagrinėjimą iš esmės, todėl po pertraukos jokie procesiniai veiksmai negalėjo būti atliekami. Civilinio proceso kodekso 231 straipsnio 5 d. nurodyta, kad tais atvejais, kai parengiamojo teismo posėdžio metu paaiškėja, kad papildomi pasirengimo bylai nagrinėti teisme veiksmai nėra reikalingi, šalių sutikimu teismas turi teisę pradėti žodinį bylos nagrinėjimą ir išspręsti bylą iš esmės iš karto po parengiamojo teismo posėdžio. Kaip matyti iš 2010-06-18 vykusio parengiamojo posėdžio protokolo turinio, teismas tokio sutikimo negavo, o 2010-06-28 po pertraukos tęsė būtent parengiamąjį teismo posėdį. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad teismas pažeidė įstatyme nustatytą 5 dienų terminą pertraukai, nes skyrė posėdį po 10 dienų. Todėl tokie teismo padaryti pažeidimai sudaro pagrindą pripažinti, kad teismo sprendimas už akių buvo priimtas pažeidžiant procesinės teisės normas, dėl ko galėjo būti neteisingai išnagrinėta byla (Civilinio proceso kodekso 329 str. 1 d.).

26Konstatavus, kad yra pagrindas panaikinti teismo sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės paminėtais motyvais, atskirojo skundo argumentai dėl atsakovo informavimo apie parengiamąjį teismo posėdį tinkamumo plačiau nesvarstytini.

27Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad skundžiama nutartis naikintina, naikintinas sprendimas už akių, atnaujintinas bylos nagrinėjimas iš esmės ir byla perduotina nagrinėti apylinkės teismui nuo bylos nagrinėjimo parengiamajame posėdyje stadijos (CPK 337 str. 2 p.).

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., kolegija

Nutarė

29Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 27 d. nutartį panaikinti, panaikinti 2010 m. birželio 28 d. sprendimą už akių, atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir bylą perduoti nagrinėti pirmos instancijos teismui nuo bylos nagrinėjimo parengiamajame teismo posėdyje stadijos.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Rasa Gudžiūnienė, Romualda Janovičienė (kolegijos pirmininkė ir... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo G.... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5. Ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 6. Atsakovas Gediminas Almantas pateikė atsiliepimą į pradinį ieškinį,... 7. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. birželio 28 d. sprendimu už... 8. Teismas priėmė sprendimą už akių neatvykus atsakovui į parengiamąjį... 9. Atsakovas Gediminas Almantas pareiškimu dėl sprendimo už akių... 10. Nurodė, kad ieškinys buvo išnagrinėtas ir sprendimas priimtas jam... 11. Ieškovas pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl sprendimo už akių... 12. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2010 m. spalio 27 d. nutartimi... 13. Teismas nutartį motyvavo tuo, kad atsakovo pareiškimas negali būti... 14. Teismas padarė išvadą, kad patikslinto ieškinio priėmimas teismo... 15. Atsakovas G.A. atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį... 16. Teismui paskelbus pertrauką, procesas pirmosios instancijos teisme nėra... 17. Taip pat apeliantas nurodo, kad teismas priėmė sprendimą už akių pagal... 18. Ieškovas UAB „Senamiesčio ūkis“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Kolegija sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis yra priimta pažeidžiant... 21. Civilinio proceso kodekso 285 straipsnyje nurodyta, kad sprendimas už akių... 22. Kaip matyti iš bylos medžiagos, teisme gautas ieškovo UAB „Senamiesčio... 23. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas 2010-05-10 pateikė teismui... 24. Kolegija taip pat sutinka su apelianto argumentu, kad teismas parengiamojo... 25. Kolegija nesutinka su teismo motyvais, kad teismas 2010-08-18 parengiamojo... 26. Konstatavus, kad yra pagrindas panaikinti teismo sprendimą už akių ir... 27. Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad skundžiama nutartis... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 29. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. spalio 27 d. nutartį...