Byla 2-186-157/2016
Dėl bankroto byloje Nr. B2-262-273/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Apskaitos etika“ bankroto administratoriaus ir pareiškėjos V. V. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutarties, kuria bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Apskaitos etika“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto byloje Nr. B2-262-273/2015.

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi UAB „Apskaitos etika“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (toliau – administratorius, bankroto administratorius). Teismas 2012 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi patvirtino BUAB „Apskaitos etika“ kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus. Ši teismo nutartis įsiteisėjo 2012 m. rugsėjo 1 d.

5Teismas 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi klausimą dėl BUAB „Apskaitos etika“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto nutarė nagrinėti rašytinio proceso tvarka 2015 m. rugpjūčio 28 d. Nurodė, kad teismo 2015 m. balandžio 24 d. nutartimi jau buvo pratęstas terminas šiam klausimui išspręsti, o administratorius buvo įpareigotas išspręsti taikos sutarties sudarymo klausimą bendrovės kreditorių susirinkime bei pateikti taikos sutartį tvirtinti teismui, tačiau to nepadarė.

6Bankroto administratorius ir pareiškėja akcininkė V. V. pateikė teismui prašymus atidėti svarstymą klausimo dėl BUAB „Apskaitos etika“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto iki 2015-09-09 paaiškės kreditorių susirinkimo sprendimas dėl taikos sutarties sudarymo bei teismas išnagrinės civilinę bylą Nr. B2-2025-273/2015 dėl 2015-05-12 kreditorių susirinkimo nutarimo nepritarti pasiūlyti teismui taikyti likvidavimo procedūrą teisėtumas pagal kreditoriaus AB „Swedbank“ skundą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi BUAB „Apskaitos etika“ pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

9Teismas nustatė, kad 2012 m. rugsėjo 1 d. įsiteisėjo teismo 2012 m. rugpjūčio 24 d. nutartis, kuria buvo patvirtintas BUAB „Apskaitos etika“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, todėl klausimas dėl taikos sutarties sudarymo bankroto byloje turėjo būti išspręstas iki 2012 m. gruodžio 1 d. (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 30 str. 2 d.); kad 2012-12-18, 2013-02-28, 2013-10-22, 2014-06-19, 2014-09-29, 2014-11-27, 2015-03-16, 2015-05-12, 2015-06-30 kreditorių susirinkimuose buvo priimti nutarimai atidėti svarstymą klausimo dėl prašymo pripažinti bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nes kreditoriai svarstė taikos sutarties sudarymą; kad teismas 2014 m. liepos 3 d., 2014 m. spalio 3 d., 2015 m. vasario 3 d., 2015 m. balandžio 24 d., 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartimis pratęsė terminą dėl likvidavimo procedūros taikymo bendrovei; kad vienas didžiausių kreditorių AB „Swedbank“, kurio reikalavimas yra didesnis nei 1/3 visų nepatenkintų reikalavimų sumos, nesutiko su taikos sutarties sudarymu; kad kreditorių nutarimas nepritarti siūlymui dėl likvidavimo procedūros taikymo yra priimtas kreditoriaus UAB „Ekonomiški sprendimai“, turinčio 58,22 proc. dydžio reikalavimą, balsais.

10Remdamasis aukščiau išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis ir vadovaudamasis ĮBĮ 27 straipsniu, ĮBĮ 29 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsnio 2 dalimi, 28 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartyje pateiktais išaiškinimais (civilinė byla Nr. 3K-3-591/2008), teismas sprendė, jog nėra teisinio pagrindo dar kartą atidėti klausimo dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama svarstymą, nes kreditoriai turėjo pakankamai laiko suderinti taikos sutarties sąlygas.

11Taigi nenustatęs faktinių ir teisinių aplinkybių, kliudančių pradėti likvidavimo procedūras ir esant ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies sąlygoms, teismas savo iniciatyva bendrovę pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13BUAB „Apskaitos etika“ bankroto administratorius atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad bendrovės kreditoriai balsų dauguma yra pasisakę dėl taikos sudarymo ir nustatę jos gaires.
  2. Taikos sutartis nesudaryta dėl objektyvių aplinkybių – akcininkės V. V. ligos.
  3. Teismas rėmėsi išimtinai vieno kreditoriaus AB „Swedbank“ išankstine pozicija, jog jis nepritars taikos sutarčiai, nors pastarasis nesiūlė jokių taikos sutarties sąlygų alternatyvų. Iš 2015 m. rugsėjo 9 d. kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad akcininkė V. V. ketina suderinti taikos sutarties projektą su banku.
  4. Kauno apygardos teisme 2015 m. rugsėjo 9 d. bus nagrinėjama civilinė byla Nr. B2-2025-273/2015 pagal AB „Swedbank“ skundą dėl pripažinimo negaliojančiais 2015 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, įskaitant ir nepritarimą siūlyti teismui taikyti likvidavimo procedūrą. Kol šis klausimas neišnagrinėtas, kreditorių susirinkimas neturėjo objektyvios galimybės iki 2015-06-01 sudaryti bei pateikti teismui taikos sutarties.
  5. Bendrovė vykdo veiklą ir pagal ilgalaikes nuomos sutartis gauna ne mažiau kaip 8 776,19 Eur (be PVM) per mėnesį, todėl yra teorinė galimybė atsiskaityti su kreditoriais.

14Pareiškėja BUAB „Apskaitos etika“ vienintelė akcininkė V. V. atskirajame skunde prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas be pagrindo vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008, nes skiriasi tos ir šios nagrinėjamų bylų ratio decidendi. Tai yra kasacine tvarka nagrinėtoje byloje kreditoriai buvo išreiškę valią nesudaryti taikos sutarties, o šioje – kreditorių susirinkimas ne kartą balsų dauguma išreiškė valią ją sudaryti ir nepritarė likvidavimo procedūros taikymui (2015-03-19, 2015-05-12, 2015-06-30, 2015-09-09).

162. Galutinis suderintas taikos projektas nebuvo pateiktas teismui iki 2015 m. birželio 1 d. dėl nuo kreditorių susirinkimo valios nepriklausančių aplinkybių: pirma, dėl sunkios ligos ji nepriėmė jokių sprendimų dėl taikos sutarties sąlygų; antra, teismas neišnagrinėjo banko skundo civilinėje byloje Nr. B2-2025-273/2015 dėl pripažinimo negaliojančiais 2015 m. gegužės 12 d. kreditorių susirinkimo nutarimų, įskaitant ir nepritarimą siūlyti teismui taikyti likvidavimo procedūrą.

173. Kreditorių susirinkimas 2015 m. rugsėjo 9 d., t. y. po skundžiamos teismo nutarties priėmimo, 58,76 proc. balsų dauguma įpareigojo administratorių prašyti teismo iki 2015 m. gruodžio 1 d. pratęsti terminą pripažinti bendrovę bankrutavusia ir likviduojama. Tuo tarpu taikos sutarties sudarymui nepritaria kreditorius AB „Swedbank“, nors jam nėra žinomos galutinės taikos sutarties sąlygos. Be to, 2015 m. kovo 19 d. kreditorių susirinkime buvo pritarta jos, kaip vienintelės bendrovės akcininkės, siūlomoms taikos sutarties gairėms, todėl laikytina, kad bankas yra išreiškęs nepritarimą tik tokios sutarties gairėms, o ne konkrečioms sąlygoms. Tuo labiau, kad 2015 m. birželio 30 d. kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo ir pritarimą išreiškė bankas, nusprendė atidėti taikos sutarties svarstymą iki kito susirinkimo. Dėl to laikytina, kad nėra aiškiai išreikšta banko valia dėl taikos sutarties sudarymo.

18Kreditorius AB „Swedbank“ atsiliepime į atskiruosius skundus, prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiai argumentais:

191. Pagal ĮBĮ 28 straipsnio redakciją, galiojusią įmonei iškeliant bankroto bylą, taikos sutarčiai turi pritarti visi kreditoriai, tačiau šiuo atveju tam nepritaria beveik pusė kreditorių. Be to, šiai bendrovei 2011 m. gegužės 9 d. buvo iškelta restruktūrizavimo byla, kuri 2012 m. vasario 2 d. buvo nutraukta, kreditoriams nepritarus bendrovės restruktūrizavimo planui.

202. Likvidavimo procedūros atidėjimo klausimas buvo svarstytas aštuoniuose kreditorių susirinkimuose ir jokių realių taikos sudarymo galimybių neatsirado.

213. Bankas, susipažinęs su bendrovės vienintelės akcininkės pasiūlymu dėl taikos sutarties sudarymo, 2015-04-07 raštu informavo bankroto administratorių, kad nemato galimybės sudaryti taikos sutarties. Tokios pozicijos bankas laikosi iki šiol.

224. Prašo pasisakyti dėl šiam ginčui taikytinos ĮBĮ redakcijos.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Šioje apeliacijoje keliamas klausimas, ar skundžiama nutartimi BUAB „Apskaitos etika“ pagrįstai pripažinta bankrutavusia ir paskelbta likviduojama dėl bankroto. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atskirųjų skundų faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

25ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Pratęsti šį terminą teismas gali tik tuo atveju, kai to prašo kreditorių susirinkimas.

26Aiškindamas minėtą teisės normą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį ją likviduoti, kai yra šios sąlygos: 1) įsiteisėjusi nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimo patvirtinimo; 2) nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta dalis kreditorių reikalavimų, įsiteisėjimo dienos praėjo trys mėnesiai; 3) nepriimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; 4) nepratęstas trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti. Jeigu trys mėnesiai praėjo ir terminas nepratęstas, tai teismas vykdo ĮBĮ nustatytą procedūrą ir savo iniciatyva sprendžia dėl pripažinimo įmonės bankrutavusia ir jos likvidavimo dėl bankroto, nelaukdamas kreditorių ar administratoriaus iniciatyvos.

27Esant šioms ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies sąlygoms yra aišku, kad įmonės veikla neatnaujinta ir kreditoriai nesiekia jos atnaujinti, todėl teismas turi veikti pagal įstatymo nurodymus ex officio (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2011 m. gruodžio d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

28Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 24 d. nutartis, kuria buvo patvirtintas BUAB „Apskaitos etika“ kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai įsiteisėjo 2012 m. rugsėjo 1 d. Atitinkamai klausimas dėl taikos sutarties sudarymo šioje bankroto byloje turėjo būti išspręstas iki 2012 m. gruodžio 1 d. Tačiau iki skundžiamos teismo nutarties priėmimo – 2015 m. rugpjūčio 31 d., t. y. net ir praėjus beveik trejiems metams po specialiame įstatyme numatyto termino pabaigos, taikos sutartis teismui nebuvo pateikta, nors iki tol teismas 2014 m. liepos 3 d., 2014 m. spalio 3 d., 2015 m. vasario 3 d., 2015 m. balandžio 24 d., 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartimis kreditorių prašymu buvo pratęsęs terminą dėl likvidavimo procedūros taikymo bendrovei, suteikdamas ne vieną galimybę sudaryti taikos sutartį šioje bankroto byloje (ĮBĮ 29 str. 2 d.). Be to, bylą nagrinėjanti teisėja jau 2014 m. gegužės 29 d., t. y. dar iki termino pratęsimo, buvo užklaususi bankroto administratoriaus, dėl kokių priežasčių nesikreipiama į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama (b. l. 40).

29Iš byloje esančių kreditorių susirinkimų protokolų, kuriuos išsamiai išanalizavo pirmosios instancijos teismas, matyti, jog taikos sutarties sudarymas vis būdavo atidedamas, o bankroto administratoriaus pasiūlymas kreiptis į teismą dėl likvidavimo procedūros taikymo – taip pat nukeliamas kitam kreditorių susirinkimui, nepriimant jokių konkrečių sprendimų / susitarimų.

30Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, specialiame įstatyme (ĮBĮ) įtvirtinti terminai nėra savitiksliai, o nustatyti atsižvelgiant į bankroto proceso paskirtį ir tikslus – kuo operatyviau tenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, tuo pačiu bendrovei (skolininke) likviduojant skolų naštą, užkertant kelią byloje dalyvaujantiems asmenims piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis. Gi šiuo atveju, kaip nurodyta, įstatyme nustatytas 3 mėn. taikos sutarties sudarymo terminas buvo pratęstas beveik iki trejų metų, tačiau ir per tokį laiko tarpą ji nebuvo sudaryta. Be to, nors atskiruosiuose skunduose buvo nurodyta, kad kreditoriai buvo nutarę prašyti teismą iki 2015 m. gruodžio 1 d. pratęsti terminą pripažinti bendrovę bankrutavusia ir likviduojama, tačiau net ir faktiškai jam pasibaigus jokie papildomi įrodymai, patvirtinantys, jog taikos sutartis buvo sudaryta, apeliacinės instancijos teismui nėra pateikti (CPK 314 str.).

31Nors apeliantai teigia, kad taikos sutartis tikrai bus sudaryta, tačiau faktinės bylos aplinkybės tvirtina esant priešingai. Kaip teisingai nurodė teismas, abejones dėl taikos sutarties sudarymo kelia ir tai, kad tam šioje bankroto byloje prieštarauja kreditorius AB „Swedbank“, kurio teismo 2012 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi patvirtintas reikalavimas yra 2 030 567,54 Eur ir sudaro 40,96 proc. visų patvirtintų 4 927 639,42 Eur kreditorių reikalavimų sumos, t. y. kreditorius, kurio reikalavimas viršija 1/3 nepatenkintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 28 str. 3 d.). Nors apeliantai atskiruosiuose skunduose nurodo, kad šis kreditorius yra pritaręs pačiam taikos sutarties faktui ir kol kas nėra parengtos tik jį tenkinančios „gairės“, tačiau iš šio kreditoriaus atsiliepime į skundus išdėstytų argumentų akivaizdu, jog jis prieštarauja ir nesiruošia pritarti taikos sutarties sudarymui.

32Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad teismas teisingai taikė aktualią ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalies redakciją, nes Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2, 10, 11, 13-1, 20, 21, 28, 29, 30, 33, 35, 36 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatyme, priimtame 2013-04-18, numatyta, jog „vykdant bankroto procesus, pradėtus iki šio įstatymo įsigaliojimo, šio įstatymo nuostatos taikomos toms teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda šiam įstatymui įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, bet yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, ir bankroto procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus“ (šio įstatymo 13 str. 1 d.).

33Taigi įvertinus BUAB „Apskaitos etikos“ bankroto bylos medžiagą bei aukščiau nurodytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirųjų skundų motyvais, kad teismas neturėjo pagrindo pripažinti bendrovę bankrutavusia ir skelbti likviduojama dėl bankroto, nes yra priešingai – teismas turėjo teisę ir pagrindą esant šiuo konkrečiu atveju susiklosčiusiai situacijai ex officio spręsti tokį klausimą.

34Apeliacinis teismas pripažįsta, kad teismas tinkamai vertino faktines bylos aplinkybes ir pagrįstai sprendė, jog yra visos sąlygos įmonę pripažinti bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, todėl skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

35Dėl kitų apeliantų argumentų nepasisakoma, nes jie neturi įtakos teisingam šio klausimo išsprendimui (CPK 185 str.).

36Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2012 m. kovo 26 d. nutartimi UAB „Apskaitos etika“... 5. Teismas 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi klausimą dėl BUAB „Apskaitos... 6. Bankroto administratorius ir pareiškėja akcininkė V. V. pateikė teismui... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi BUAB „Apskaitos... 9. Teismas nustatė, kad 2012 m. rugsėjo 1 d. įsiteisėjo teismo 2012 m.... 10. Remdamasis aukščiau išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 11. Taigi nenustatęs faktinių ir teisinių aplinkybių, kliudančių pradėti... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. BUAB „Apskaitos etika“ bankroto administratorius atskirajame skunde prašo... 14. Pareiškėja BUAB „Apskaitos etika“ vienintelė akcininkė V. V.... 15. 1. Teismas be pagrindo vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi,... 16. 2. Galutinis suderintas taikos projektas nebuvo pateiktas teismui iki 2015 m.... 17. 3. Kreditorių susirinkimas 2015 m. rugsėjo 9 d., t. y. po skundžiamos teismo... 18. Kreditorius AB „Swedbank“ atsiliepime į atskiruosius skundus, prašo... 19. 1. Pagal ĮBĮ 28 straipsnio redakciją, galiojusią įmonei iškeliant... 20. 2. Likvidavimo procedūros atidėjimo klausimas buvo svarstytas aštuoniuose... 21. 3. Bankas, susipažinęs su bendrovės vienintelės akcininkės pasiūlymu dėl... 22. 4. Prašo pasisakyti dėl šiam ginčui taikytinos ĮBĮ redakcijos.... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Šioje apeliacijoje keliamas klausimas, ar skundžiama nutartimi BUAB... 25. ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas pripažįsta įmonę... 26. Aiškindamas minėtą teisės normą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra... 27. Esant šioms ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies sąlygoms yra aišku, kad įmonės... 28. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio... 29. Iš byloje esančių kreditorių susirinkimų protokolų, kuriuos išsamiai... 30. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, specialiame įstatyme... 31. Nors apeliantai teigia, kad taikos sutartis tikrai bus sudaryta, tačiau... 32. Šiame kontekste teisėjų kolegija pažymi, kad teismas teisingai taikė... 33. Taigi įvertinus BUAB „Apskaitos etikos“ bankroto bylos medžiagą bei... 34. Apeliacinis teismas pripažįsta, kad teismas tinkamai vertino faktines bylos... 35. Dėl kitų apeliantų argumentų nepasisakoma, nes jie neturi įtakos teisingam... 36. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 37. Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 31 d. nutartį palikti nepakeistą....