Byla 2-1514/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Ramirent“, trečiojo asmens individualios įmonės statybos firmos „Selsa“, uždarosios akcinės bendrovės „Vilpra“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarties dalies, kuria nutarta paskirti atsakovo bankroto administratorių, civilinėje byloje Nr. B2-2110-125/2009 pagal ieškovų bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ribenos prekyba“, akcinės bendrovės „Ramirent“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Edija“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vakarų doleta“, uždarajai akcinei bendrovei „Ekskomisarų biuras“, individualiai įmonei statybos firmai „Selsa“, akcinei bendrovei „Klaipėdos kranai“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

3Ieškovai BUAB „Ribenos prekyba“, AB „Ramirent“ kreipėsi į teismą ir prašė iškelti atsakovui UAB „Edija“ bankroto bylą.

4Ieškovas BUAB „Ribenos prekyba“ nurodė, jog atsakovas už parduotas prekes liko skolingas 9 328,62 Lt. 2009 m. liepos 9 d. jis kreipėsi į atsakovą dėl skolos apmokėjimo ir įspėjo, kad kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tačiau atsakovas skolos nepadengė. Atsakovas, negrąžindamas skolos, neteikdamas jokių duomenų dėl savo mokumo, patvirtino, jog yra nemokus. Įmonės administratoriumi ieškovas siūlė skirti UAB „Tamtamas“.

5Ieškovas AB „Ramirent“ nurodė, kad atsakovas pagal nuomos sutartį skolingas jam

624 413,62 Lt. 2009 m. birželio 2 d. ieškovas išsiuntė atsakovui raginimą sumokėti skolą ir įspėjo apie bankroto bylos iškėlimą, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo. Ieškovo teigimu, atsakovas yra nemokus. Todėl prašė jam iškelti bankroto bylą, įmonės administratoriumi skirti UAB „Viresita“.

7Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartimi iškėlė UAB „Edija“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UAB „Tamtamas“.

8Teismas nutartyje nurodė, kad 2009 m. rugpjūčio 31 d. įmonės turtas sudarė 4 258 317 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 8 276 595 Lt. Atsakovas pateikė duomenis, jog dalis turto yra įkeista AB DnB NORD bankui, taip pat patvirtino, kad dėl susidariusios situacijos bendrovė neišgali darbuotojams sumokėti darbo užmokesčio. Teismas nurodė, kad yra pagrindas įmonei iškelti bankroto bylą dėl nemokumo (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p., 10 str.). Teismas taip pat nurodė, kad UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ ir V. L. nepateikė bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų, be to, dėl V. L. skyrimo bankroto administratore negautas pranešimas iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos. Dėl šių aplinkybių teismas atsisakė šiuos administratorius skirti UAB „Edija“ bankroto administratoriais. Teismas taip pat nurodė, kad UAB „Viresita“ ir UAB „Pajūrio investicijos“ buveinės yra ne Klaipėdoje, todėl dėl didelių atstumų susidarytų didesnės administravimo išlaidos. UAB „Tamtamas“ buveinės vieta yra Klaipėdoje, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos pritarė šio administratoriaus kandidatūrai, administratorius pateikė sutikimą bei bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą. Teismas padarė išvadą, kad šio administratoriaus skyrimas atsakovo bankroto administratoriumi nepažeistų kitų kreditorių interesų, atitiktų sąžiningumo bei protingumo principus (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Teismas taip pat nurodė, kad teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, jog 2009 m. rugsėjo 21 d. gautas UAB „Vilpra“ ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Edija“. Byloje 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartimi nustatytas terminas ieškinio trūkumams šalinti. Kadangi byloje nėra išspręstas ieškinio priėmimo klausimas, nėra pagrindo pagal UAB „Vilpra“ prašymą sujungti civilines bylas. Teismas taip pat pažymėjo, kad UAB „Vilpra“, būdamas UAB „Edija“ kreditoriumi, turi teisę kreiptis į administratorių dėl jo įtraukimo į kreditorių sąrašą ir jo teisės bei teisėti interesai, atmetus prašymą dėl bylų sujungimo, nebus pažeisti.

9Atskiruoju skundu ieškovas AB „Ramirent“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir klausimą išspręsti iš esmės: atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Viresita“.

10Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas neįvertino, kad apelianto pasiūlytas administratorius turi didesnę patirtį. UAB „Viresita“ yra baigusi 91 bankroto procedūrą, o UAB „Tamtamas“ – 89. UAB „Viresita“ įgalios J. Č. , kuris administravo net 7 dideles įmones. Atsakovas yra didelė bendrovė. UAB „Viresita“ darbuotojai yra aukštesnės kvalifikacijos, turi didesnę patirtį.
 2. UAB „Viresita“ darbo krūvis yra mažesnis, nei UAB „Tamtamas“ (P. P. vykdo net 35 procedūras, o R. P. - 19). UAB „Tamtamas“, kaip juridinis asmuo, administruoja 9 įmones, o UAB „Viresita“- nei vienos. Tad UAB „Viresita“ pagal Lietuvos apeliacinio teismo praktiką yra labiau tinkamas vesti atsakovo bankroto procedūras.
 3. Teismas nepagrįstai rėmėsi aplinkybe, kad UAB „Tamtamas“ yra Klaipėdoje, o UAB „Viresita“ – Vilniuje. Vien ši aplinkybė negali būti lemiama, sprendžiant administratoriaus skyrimo klausimą.
 4. Teismas neištyrė visų aplinkybių, nesivadovavo suformuota teismų praktika, skiriant administratorių.

11Atskiruoju skundu trečiasis asmuo individuali įmonė statybos firma „Selsa“ prašo iš dalies pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartį ir administratoriumi paskirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

12Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Teismas nepagrįstai atmetė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ kandidatūrą tuo pagrindu, kad nebuvo pateikta administratoriaus profesinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopija. Teismas suderino administratoriaus kandidatūrą su Įmonių bankroto departamentu. Šis administratorius atitinka įstatymų reikalavimus, t.y. yra apsidraudęs.
 2. Trečiojo asmens kreditorinių reikalavimų suma yra 192 483 Lt, o ieškovo tik 9 328,62 Lt. Teismas turėjo atsižvelgti į kreditorinio reikalavimo sumą bei į tai, kuris administratorius turi didesnį kreditorių palaikymą.
 3. Apeliantas nemano, kad UAB „Tamtamas“ sąžiningai ir nešališkai vykdys bankroto procedūrą ir tinkamai atstovaus visų kreditorių interesams. Ieškovo siūlomą kandidatūrą palaikė BUAB „Ribenos prekyba“, kurią administruoja UAB „Verslo administravimo kompanija“, kurios du iš trijų darbuotojų dirba ir UAB „Tamtamas“. Ieškovas ir paskirtas administratorius yra tarpusavyje susiję asmenys.
 4. Apelianto siūlytas administratorius turi didelę patirtį, jo buveinė ir veikimo zona sutampa su atsakovo regionu.

13Atskiruoju skundu UAB „Vilpra“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo bei sujungti civilines bylas Nr. B2-2110-125/2009 ir Nr. B2-2289-524/2009.

14Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nutarties dalis, kuria jis atmetė prašymą sujungti bylas, yra neskundžiama. Nutartis užkirto kelią tolesnei bylos eigai. Ieškovas prarado teisę būti ieškovu bankroto byloje. Teismas nepagrįstai susiaurino apelianto procesinę padėtį.

162. Teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų (CPK 329 str. 3 d. 1 p.).

173. Teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. rezoliucija priėmė apelianto ieškinį.

184. Teismo nutarties dalis yra be motyvų, kas sudaro nutarties dalies negaliojimo pagrindą (CPK 327 str. 1 d. 1 p., 329 str. 2 d. 4 p.).

19Atsiliepimu į trečiojo asmens individualios įmonės statybos firmos „Selsa“ atskirąjį skundą ieškovas AB „Ramirent“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir klausimą išspręsti iš esmės: atsakovo administratoriumi paskirti UAB „Viresita“.

20Atsiliepimu į trečiojo asmens individualios įmonės statybos firmos „Selsa“ atskirąjį skundą UAB „Vilpra“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo ir administratoriumi paskirti UAB „Klaipėdos administratorių biuras“.

21Apeliacinis procesas dėl UAB „Vilpra“ atskirojo skundo nutrauktinas, ieškovo AB „Ramirent“ atskirasis skundas tenkintinas, trečiojo asmens individualios įmonės statybos firmos „Selsa“ atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

22Remiantis CPK 315 straipsnio antrosios dalies 2 punktu, apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundą paduoda neveiksnus asmuo arba asmuo, neturintis teisės jį paduoti. Jeigu šio straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodyti trūkumai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

23Nagrinėjamoje byloje UAB „Vilpra“ pateikė prašymą sujungti dvi civilines bylas dėl bankroto bylos atsakovui UAB „Edija“ iškėlimo (t. 3, b.l. 6-7). Tačiau skundžiama nutartimi teismas šio prašymo iš esmės neišsprendė: nors nutarties motyvuose ir pasisakė, kad nėra pagrindo sujungti bylas, tačiau rezoliucinėje dalyje apie tai, ar prašymas tenkinamas, ar atmetamas, nenurodė. Atskiruoju skundu UAB „Vilpra“ prašo panaikinti skundžiamos nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo, perduoti teismui klausimą nagrinėti iš naujo ir sujungti bylas.

24Remiantis civilinės bylos Nr. B2-2289-524/09 duomenimis, 2009 m. rugsėjo 21 d. Klaipėdos apygardos teisme buvo gautas UAB „Vilpra“ pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Edija“ iškėlimo. Šio teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartimi (b.l. 85) ieškovui buvo nustatytas terminas iki 2009 m. spalio 9 d. pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus. Tačiau 2009 m. rugsėjo 28 d. rezoliucija ieškovo UAB „Vilpra“ ieškinį teisėjas priėmė. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, minėtą bylą teismas 2009 m. spalio 14 d. išsiuntė Lietuvos apeliaciniam teismui kaip priedą prie šios nagrinėjamos civilinės bylos.

25UAB „Vilpra“ prašymo dėl bylos Nr. B2-2289-524/09 sujungimo su byla Nr. B2-2110-125/2009 pagal ieškovų BUAB „Ribenos prekyba“, AB „Ramirent“ ieškinius atsakovui UAB „Edija“ civilinėje byloje Nr. B2-2289-524/09, kurioje buvo priimtas jo pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Edija“ iškėlimo, jis nepateikė. UAB „Vilpra“ prašymą dėl bylų sujungimo padavė byloje, kurioje jis nėra byloje dalyvaujantis asmuo. Tad nėra pagrindo teigti, kad teismas galėjo ir turėjo tokį UAB „Vilpra“ prašymą priimti ir jį išspręsti šioje byloje. Nors teismas dėl pateikto prašymo nutarties motyvuojamojoje dalyje ir pasisakė, tačiau jo iš esmės neišsprendė.

26Taigi faktiškai bylos Nr. B2-2289-524/09 ir Nr. B2-2110-125/2009 nėra sujungtos, tad UAB „Vilpra“ nėra dalyvaujantis asmuo nagrinėjamoje byloje ir negali šioje byloje skųsti priimtų nutarčių ir kt. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad atskirąjį skundą padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti. Esant šiai aplinkybei, apeliacinis procesas pagal UAB „Vilpra“ atskirąjį skundą nutraukiamas ( CPK 315 str. 2 d. 2 p., 5 d.).

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Taigi, teisėjų kolegija civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Ramirent“, trečiojo asmens individualios įmonės statybos firmos „Selsa“ atskiruosius skundus nagrinėja, atsižvelgdama į šiuose skunduose nustatytas ribas.

28Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius - tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą ir juo, taip pat bankuose esančiomis šios įmonės lėšomis disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Taigi, bankroto procese administratorius turi įstatyme apibrėžtus plačius įgaliojimus. Būtent nuo administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, atitinkantį administratoriaus kandidatūrai įstatymo keliamus reikalavimus, reikia siekti, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių dėl jų bei įmonės interesų atstovavimo tinkamumo, arba tokių ginčų kiltų kuo mažiau, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami garbės, moralės, sąžinės ir nešališkumo principais.

29Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatą bankrutuojančios įmonės administratorių skiria teismas iš bankroto bylos dalyvių ar Vyriausybės įgaliotos institucijos pasiūlytų asmenų tarpo. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka įstatymo reikalavimų. Taigi, teismas turi diskrecijos teisę spręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Ši teisė reiškia, kad teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Tokia teisė užtikrina galimybę priimti racionalų, pagrįstą, protingą bei pateisinantį tuos tikslus, dėl kurių ši diskrecijos teisė suteikta, sprendimą, parenkant nešališką ir pajėgų tinkamai administruoti įmonę administratorių. Administratoriaus paskyrimo klausimu priimtas teismo sprendimas turi būti pagrįstas ir paremtas įstatymu, todėl teismo diskrecijos teisė negali būti laikoma absoliučia, ypač tais atvejais, kai yra pasiūlomos kelios administratoriaus kandidatūros. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo ne tik patikrinti, ar nėra įstatymo aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), bet ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę. Taigi, teismo diskrecijos teisės apimtis ribojama teisės aktų nuostatomis, įtvirtinančiomis reikalavimus administratoriaus kandidatūrai, taip pat teisingumo, sąžiningumo bei protingumo kriterijais.

30Teismas, spręsdamas administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimą, privalo įvertinti daugelį aplinkybių, turinčių įtakos tinkamam šio klausimo išsprendimui. Saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, teismas, svarstydamas administratoriaus paskyrimo klausimą, turi įvertinti tiek asmens (asmenų), pateikusio (-ių) pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, tiek kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymus ir argumentus, taip pat įmonės, kuriai keliama bankroto byla, nuomonę bei kitas administratoriaus skyrimo išsprendimui svarbias aplinkybes, ir šio vertinimo pagrindu padaryti išvadas dėl tinkamiausios kandidatūros. Aukščiau minėta teismo diskrecijos teisė paskirti administratorių negali būti vertinama ir kaip savaime privaloma. Nors teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatų, privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas administratoriaus kandidatūras.

31Kadangi nuo administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo efektyvumas, tai skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Vadinasi, konkrečios įmonės bankroto administratoriumi negalima skirti tokio asmens, kai yra aplinkybės, verčiančios abejoti, ar toks asmuo tikrai neturi ir negali turėti teisinio suinteresuotumo tos įmonės bankroto procese.

32Atskiruoju skundu trečiasis asmuo individuali įmonė statybos firma „Selsa“ nurodo, kad teismo paskirtas administratorius UAB „Tamtamas“ negalėtų sąžiningai ir nešališkai vykdyti atsakovo bankroto procedūros, nes ieškovas ir paskirtas administratorius yra tarpusavyje susiję asmenys. Apeliantas nurodo, kad ieškovo siūlomą kandidatūrą palaikė BUAB „Ribena“, kuria administruoja UAB „Verslo administravimo kompanija“, kurios du iš trijų darbuotojų dirba ir UAB „Tamtamas“.

33Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi (t. 1, b.l. 22) iškėlė bankroto bylą UAB „Ribenos prekyba“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Verslo administravimo kompanija“. Kaip matyti iš šioje byloje pareikšto ieškinio (t. 1, b.l. 2-3), ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Edija“ ir prašymą skirti bankroto administratorių UAB „Ribenos prekyba“ vardu padavė UAB „Verslo administravimo kompanija“ įgaliotas asmuo R. P. .

34Remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenimis (www.bankrotodep.lt) duomenimis, UAB „Verslo administravimo kompanija“ dirba trys darbuotojai: P. P. , R. P. ir H. P. . Tačiau P. P. ir R. P. taip pat dirba ir UAB „Tamtamas“, kurie yra vieninteliai šios bendrovės darbuotojai, galintys vykdyti bankroto procedūras.

35Taigi, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi UAB „Edija“ bankroto administratoriumi paskyrė asmenį, kuris iš esmės yra susijęs su ieškovu (per jį administruojantį asmenį). Administratoriaus UAB „Verslo administravimo kompanija“ darbuotojai, veikdami kito juridinio asmens (UAB „Tamtamas“) vardu, turėtų vykdyti ir UAB „Edija“ bankroto procedūrą. UAB „Tamtamas“ paskyrus UAB „Edija“ bankroto administratoriumi, susidarytų situacija, kad ieškovo ir atsakovo interesams iš esmės atstovautų tie patys asmenys. Ši aplinkybė leidžia tvirtinti, kad UAB ,,Edija“ administratoriumi paskirtas UAB „Tamtamas“ iš esmės gali turėti teisinį suinteresuotumą šios bendrovės bankroto procese. Ši aplinkybė taip pat sudaro pagrindą abejonėms dėl to, ar UAB „Tamtamas“ skaidriai, sąžiningai, objektyviai ir nešališkai vykdys atsakovo bankroto procedūrą. Pirmosios instancijos teismas šios svarbios aplinkybės nesiaiškino ir nenustatė.

36Trečiasis asmuo individuali įmonė statybos firma „Selsa“ atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teismas nepagrįstai atmetė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ kandidatūrą tuo pagrindu, jog nebuvo pateikta administratoriaus profesinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopija, taip pat kad šis administratorius atitinka įstatymų reikalavimus, t.y. yra apsidraudęs.

37Kaip matyti iš Įmonių bankroto departamento prie Ūkio misterijos 2009 m. rugsėjo 23 d. rašto (t. 3, b.l. 5), UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, kaip viena iš administruoti bankrutuojančią UAB ,,Edija“ pasiūlytų kandidatūrų, yra suderinta su Vyriausybės įgaliota institucija, kaip tai ir numatyta Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje, ir atitinka Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus. Tačiau Įmonių bankroto įstatymas taip pat nustato, kad administratoriaus profesinė civilinė atsakomybė už atliekant bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bankroto procedūras fiziniams ar juridiniams asmenims padarytą žalą draudžiama privalomuoju draudimu ĮBĮ 11 str. 12 d.). Taigi, skiriant asmenį bankrutuojančios įmonės administratoriumi, teismas ne tik turi suderinti jo kandidatūrą ir patikrinti, ar jis atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, bet ir patikrinti aplinkybę, ar kandidatas į administratorius turi sudaręs privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sutartį, ar ši sutartis yra galiojanti ir pan., t.y. patikrinti aplinkybę, ar kandidatas yra apsidraudęs savo civilinę atsakomybę ir žala, galinti atsirasti dėl būsimų bankroto procedūrų vykdymo, realiai bus atlyginta.

38Nors pirmosios instancijos teismas atmetė trečiojo asmens pasiūlymą dėl tos aplinkybės, kad nebuvo pateiktas administratoriaus atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas (ar jo kopija), tačiau apeliantas, savo atskirajame skunde teigdamas, kad minėtas administratorius yra apsidraudęs, su atskiruoju skundu tokio liudijimo vis tiek nepateikė. Todėl teisėjų kolegija pagal byloje pateiktą medžiagą neturi galimybės patikrinti, ar UAB „Klaipėdos administratorių biuras“, kaip viena iš administruoti bankrutuojančią UAB ,,Edija“ pasiūlytų kandidatūrų, yra apsidraudusi savo civilinę atsakomybę ir žala, galinti atsirasti dėl būsimų bankroto procedūrų vykdymo, realiai bus atlyginta. Tad nėra pagrindo sutikti su argumentu, kad teismas nepagrįstai atmetė UAB „Klaipėdos administratorių biuras“ kandidatūrą.

39Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas AB „Ramirent“ ir trečiasis asmuo UAB „Ekskomisarų biuras“ atsakovo administratoriumi prašė skirti UAB „Viresita“, kad šio administratoriaus kandidatūra atitinka ĮBĮ reikalavimus (t. 2, b.l. 125), jis yra apsidraudęs savo civilinę atsakomybę ir žala, galinti atsirasti dėl būsimų bankroto procedūrų vykdymo, realiai bus atlyginta (t. 2, b.l. 90), taip pat į tai, kad šio administratoriaus darbuotojai turi didelę patirtį administruojant bendroves (www.bankrotodep.lt), šis administratorius skirtinas UAB „Edija“ bankroto administratoriumi.

40Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovo UAB „Edija“ bankroto administratoriaus skyrimo klausimą, tinkamai neįvertino svarbių faktinių bylos aplinkybių, todėl administratoriaus skyrimo klausimą išsprendė neteisingai ir tai yra pagrindas skundžiamos nutarties dalį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, paskiriant kitą administratorių (CPK 329 str. 1 d.).

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 5 dalimi, 337 straipsnio antruoju punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

42Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal UAB „Vilpra“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarties dalies, kuria paskirtas atsakovo bankroto administratorius.

43Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarties dalį, kuria atsakovo UAB „Edija“ bankroto administratoriumi buvo paskirtas UAB „Tamtamas“, ir klausimą išspręsti iš esmės .

44Atsakovo UAB „Edija“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Viresita“ (įm. k. 301788663, buveinė Geležinkeliečių g. 8-7, Valčiūnų k. Vilnius r. sav.).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 3. Ieškovai BUAB „Ribenos prekyba“, AB „Ramirent“ kreipėsi į teismą ir... 4. Ieškovas BUAB „Ribenos prekyba“ nurodė, jog atsakovas už parduotas... 5. Ieškovas AB „Ramirent“ nurodė, kad atsakovas pagal nuomos sutartį... 6. 24 413,62 Lt. 2009 m. birželio 2 d. ieškovas išsiuntė atsakovui raginimą... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartimi iškėlė UAB... 8. Teismas nutartyje nurodė, kad 2009 m. rugpjūčio 31 d. įmonės turtas... 9. Atskiruoju skundu ieškovas AB „Ramirent“ prašo panaikinti Klaipėdos... 10. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
 1. Teismas... 11. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo individuali įmonė statybos firma... 12. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas... 13. Atskiruoju skundu UAB „Vilpra“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 14. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:... 15. 1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad nutarties dalis, kuria jis atmetė... 16. 2. Teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo vieno iš dalyvaujančių byloje... 17. 3. Teismas 2009 m. rugsėjo 28 d. rezoliucija priėmė apelianto ieškinį.... 18. 4. Teismo nutarties dalis yra be motyvų, kas sudaro nutarties dalies... 19. Atsiliepimu į trečiojo asmens individualios įmonės statybos firmos... 20. Atsiliepimu į trečiojo asmens individualios įmonės statybos firmos... 21. Apeliacinis procesas dėl UAB „Vilpra“ atskirojo skundo nutrauktinas,... 22. Remiantis CPK 315 straipsnio antrosios dalies 2 punktu, apeliacinis skundas... 23. Nagrinėjamoje byloje UAB „Vilpra“ pateikė prašymą sujungti dvi... 24. Remiantis civilinės bylos Nr. B2-2289-524/09 duomenimis, 2009 m. rugsėjo 21... 25. UAB „Vilpra“ prašymo dėl bylos Nr. B2-2289-524/09 sujungimo su byla Nr.... 26. Taigi faktiškai bylos Nr. B2-2289-524/09 ir Nr. B2-2110-125/2009 nėra... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1... 29. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostatą... 30. Teismas, spręsdamas administratoriaus kandidatūros parinkimo klausimą,... 31. Kadangi nuo administratoriaus veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama... 32. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo individuali įmonė statybos firma... 33. Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. vasario 19 d. nutartimi (t. 1, b.l. 22)... 34. Remiantis Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos... 35. Taigi, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi UAB „Edija“... 36. Trečiasis asmuo individuali įmonė statybos firma „Selsa“ atskirajame... 37. Kaip matyti iš Įmonių bankroto departamento prie Ūkio misterijos 2009 m.... 38. Nors pirmosios instancijos teismas atmetė trečiojo asmens pasiūlymą dėl... 39. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas AB „Ramirent“ ir trečiasis asmuo UAB... 40. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 straipsnio 2... 42. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal UAB „Vilpra“ atskirąjį... 43. Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarties dalį,... 44. Atsakovo UAB „Edija“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Viresita“...