Byla 2-1767-186/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutarties, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti civilinėje byloje Nr. 2-5612-565/2015 pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kaišiadorių rajono apylinkės teismo ir teisėjos Joanos Kvaselytės, Vilniaus apylinkės teismo ir teisėjų Kristinos Lysionok, Erikos Zablockajos, Jūratės Gaidytės–Lavrinovič, Rimos Bražinskienės, Reginos Eltermanienės, Kauno apygardos teismo ir teisėjų J. Kiškio, Kęstučio Dargužio, Vilniaus apygardos teismo ir teisėjų Virginijaus Kairevičiaus, Vytauto Zeliankos, Antano Rudzinsko, dėl neteisėtais teismo veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas A. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti, kad Lietuvos teismai ir teisėjai J. Kvaselytė, J. Kiškis ir K. Dargužis organizuotai šališkai ir priklausomai instancije tvarka nepatikrinę panaudojo suklastotus faktus ir aplinkybes ieškovo atžvilgiu baudžiamojoje byloje Nr. I-5-840/2013; teisėjai V. Kairevičius, V. Zelianka, A. Rudzinskas, K. Lysionok, E. Zablockaja, J. Gaidytė–Lavrinovič, R. Bražinskienė civilinėse bylose Nr. 2-5763-590/2012, Nr. 2-26996-863/2014, Nr. 2-25467545/2015 ir kitose vilkino šio ieškinio priėmimą ir išnagrinėjimą iš esmės priklausomai nuo baudžiamosios bylos Nr. I-5-840/2013 eigos iš anksto darydami įtaką ieškovui nepalankiam sprendimui ir dengdami instancine tvarka vieni kitų veiksmus; 2) priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos 4 600 000 Lt arba 1 332 252 Eur žalos atlyginimą. Ieškovas taip pat prašė kaip rašytinius įrodymus išreikalauti ieškinyje nurodytą baudžiamąją bylą ir civilines bylas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi nustatė ieškovui A. B. terminą iki 2015-09-03 pašalinti nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus.

8Teismas nurodė, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų (CK 1.137 str. 2 d.). Pasak teismo, ieškinyje naudojami įžeidžiantys teiginiai Lietuvos Respublikos, jos teisėsaugos institucijų ir teisėjų atžvilgiu (taip vadinama teritorija Lietuva, taip vadinamas „teismas“, taip vadinamas „teisėjas“, „teismai“ ir „teisėjai“ yra kriminalinės institucijos ir kriminaliniai nusikaltėliai ir recidyvistai ir kt.), nesiderina su paminėtais reikalavimais, negali būti toleruojami civiliniame procese, todėl turi būti pašalinti iš ieškinio.

9Teismas pasiūlė ieškovui pašalinti iš proceso atsakovais nurodytus teisėjus ir teismus, kadangi jie negali būti traukiami civilinėn atsakomybėn dėl jiems taikomo imuniteto.

10Teismas bylose dėl neteisėtais teisėjo padarytais veiksmais atlyginimo nėra aktyvus ir neprivalo iš ieškovo nurodytų bylų atsirinkti dokumentų, pagrindžiančių ieškinyje nurodytas aplinkybes. Ieškovas buvo nurodytų bylų dalyvis, todėl turi teisę gauti šių bylų dokumentų kopijas. Pasak teismo, nors ieškinio pareiškimo metu ieškovas neprivalo visiškai įrodyti visų ieškinyje nurodytų aplinkybių, bet privalo pateikti bent pagrindines ieškinyje išdėstytas aplinkybes patvirtinančius įrodymus (CPK 135 str. 1 d. 3 p.). Teismas konstatavo, kad ieškovas nenurodė, kokie konkretūs neteisėti teisėjų veiksmai buvo atlikti kiekvienoje ieškovo nurodytoje byloje, nedetalizavo neteisėtais nurodytų veiksmų turinio, aiškiai nenurodė šių neteisėtų veiksmų priežastinio ryšio su ieškovui atsiradusiomis neigiamomis pasekmėmis, nepagrindė, kaip ieškinyje nurodyti teismų sprendimai patvirtina ieškiniu prašomą priteisti 4 650 000 Lt turtinę žalą, kas šią žalą sudaro (CPK 135 str. 1 d. 2 p.). Pasak teismo, šie ieškinio trūkumai turi būti pašalinti ieškinio priėmimo stadijoje, nes jie užkerta kelią atsakovui gintis nuo pareikštų reikalavimų.

11III. Atskirojo skundo argumentai

12Ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinėti kitos apygardos teismui. Atskirajame skunde nurodo šiuos argumentus:

131. Teismo sudėtis yra neteisėta, nes teisėja R. Burdulienė, pažeisdama CPK 21 straipsnį, Konvencijos 6 straipsnį, Konstitucijos 109 straipsnį, objektyvaus ir nešališko bylos nagrinėjimo principą, nagrinėjo ieškinio priėmimo klausimą prieš kitus to paties teismo teisėjus, dėl kurių nusikalstamos veikos įvertinimo yra pateiktas reikalavimas. Tai yra absoliutus teismo nutarties negaliojimo pagrindas.

142. Teismas nepagrįstai nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti, nes ieškinyje nurodyta, kurioms aplinkybėms pagrįsti yra prašoma išreikalauti ieškinyje nurodytas bylas. Įpareigojimas įrodyti patirtą žalą ieškinio priėmimo stadijoje prieštarauja teismų praktikai. Kadangi šis ieškinys jau buvo priimtas nagrinėti nurodytose civilinėse bylose ir tyčia vilkinamas priklausomai nuo baudžiamosios bylos Nr. I-5-840/2013 eigos, tai antrą kartą nurodyti tuos pačius neteisėtus veiksmus ir padarytą žalą, kuri jau detalizuota paliktose nenagrinėtose civilinėse bylose yra neekonomiška ir pažeidžiama proceso koncentracija. Kadangi Vilniaus apygardos teismas vilkina ieškinio priėmimą, neteisėta nutartis naikintina, o klausimas perduotinas kitos apygardos teismui išnagrinėti iš esmės.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

17Dėl absoliutaus nutarties negaliojimo

18Skundžiamos teismo nutarties teisėtumą apeliantas kvestionuoja CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintu absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu – byla išnagrinėta neteisėtos sudėties teismo. Atskirajame skunde iš esmės nurodoma, kad teisėja, priėmusi skundžiamą nutartį, buvo šališka, nes sprendė ieškinio, kuris pareikštas kitiems to paties teismo teisėjams, priėmimo klausimą.

19Apeliacinės instancijos teismas visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad iš lingvistinės ieškinio formuluotės matyti, jog ieškinys yra pareikštas atsakovui Lietuvos Respublikai, o teismai ir teisėjai nurodyti kaip atsakovo atstovai. Todėl apelianto teiginys, kad ieškinys pareikštas to paties teismo, t. y. Vilniaus apygardos teismo teisėjams, yra prieštaringas ir neatitinka paties ieškinio formuluotės. Ankstesnėse apelianto inicijuotose civilinėse bylose teismai ne kartą buvo išaiškinę, kad tokios kategorijos bylose atsakovais yra ne konkretus teismas ar teisėjai, o valstybė, tuo tarpu sprendžiant byloje teisėjo (ne)šališkumo klausimą vertintina tai, ar yra / gali būti pagrindas manyti, kad tas teisėjas suinteresuotas bylos baigtimi (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-08-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-796/2012). Pažymėtina ir tai, kad apeliantas nenurodo jokių aplinkybių ir nepateikia įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad teisėja Rūta Burdulienė, priėmusi atskiruoju skundu apskųstą nutartį, turi išankstinį nusistatymą ar asmeninį suinteresuotumą bylos baigtimi, t. y. yra šališka subjektyviuoju aspektu. Pažymėtina, kad visais atvejais abejonės dėl teisėjo nešališkumo ar suinteresuotumo bylos baigtimi turi būti pagrįstos konkrečiais faktiniais duomenimis, o ne samprotavimais ir / ar prielaidomis. Iš apelianto atskirojo skundo matyti, kad jis abejoja ne tik teisėjos R. Burdulienės nešališkumu sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, bet visų Vilniaus apygardos teismo teisėjų nešališkumu, nes panaikinus skundžiamą nutartį prašo bylą perduoti nagrinėti kitam teismui. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovo nurodomos abejonės savaime nelemia teisėjos, priėmusios nutartį, šališkumo. Aplinkybė, kad ieškovas reiškia ieškinį Vilniaus apygardos teismo teisėjams Virginijui Kairevičiui, Vytautui Zeliankai ir Antanui Rudzinskui, o ieškinio priėmimo klausimą sprendžia kita Vilniaus apygardos teismo teisėja R. Burdulienė, nesudaro pagrindo abejoti teisėjos nešališkumu. Termino ieškinio trūkumų pašalinimui nustatymas savaime neįrodo teismo šališkumo ar bylos nagrinėjimo vilkinimo, kadangi pirmosios instancijos teismas turi diskrecijos teisę spręsti dėl ieškinio priėmimo. Vien apelianto nesutikimas su teismo procesiniais sprendimais nesudaro pagrindo abejoti teismo nešališkumu, spręsti apie teismo tendencingumą ar išankstinį nusistatymą.

20Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, atmetamas atskirojo skundo argumentas, kad skundžiama teismo nutartis naikintina dėl CPK 329 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinto absoliutaus negaliojimo pagrindo. Kitų absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas taip pat nenustatė.

21Dėl ieškinio trūkumų

22Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Kiekviename ieškinyje ieškovas privalo nurodyti ieškinio sumą (jei reiškiamas turtinis reikalavimas), įvardyti reikalavimą (ieškinio dalykas), nurodyti konkrečias aplinkybes, kuriomis grindžiamas reikalavimas (ieškinio faktinis pagrindas), nurodyti ir pateikti įrodymus, patvirtinančius išdėstytas aplinkybes, taip pat nurodyti nuomonę dėl sprendimo už akių, taikos sutarties sudarymo ir bylos vedimo per advokatą (CPK 135 str. 1 d.). Pagal CPK 135 straipsnio 2 dalį prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir įrodymai, kuriais grindžiami reikalavimai. Jeigu ieškovas negali pateikti konkrečių įrodymų, turi būti nurodytos priežastys, kodėl negalima pateikti šių įrodymų, bei pateiktas prašymas dėl įrodymų išreikalavimo. Kartu su ieškiniu pateikiami rašytiniai įrodymai ar kiti dokumentai turi atitikti įstatymų nustatytus formos reikalavimus (CPK 114 str.).

23Nagrinėjamu atveju pareikštu ieškiniu apeliantas prašo iš atsakovo Lietuvos Respublikos priteisti jo patirtos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad apeliantas nepateikė jokių įrodymų, kurie pagrįstų jo nurodomo dydžio patirtą turtinę žalą. Apelianto argumentai, kad pats teismas turėjo išsireikalauti tokius duomenis iš kitų bylų, iš esmės reiškiantys siekį perkelti ieškovui tenkančią įrodinėjimo pareigą bylą nagrinėjančiam teismui, aiškiai prieštarauja įstatyme įtvirtintam šalių rungimosi principui (CPK 12 str. , 178 str.). Be to, iš ieškinio turinio matyti, kad neatskleistas jo faktinis pagrindas, neaptartos konkrečios aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimai tiek dėl turtinės, tiek dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, neįvardijama, kokius konkrečiai turtinius nuostolius reikalaujama kompensuoti, kokie neteisėti veiksmai buvo atlikti bei koks priežastinis ryšys tarp šių veiksmų ir atsiradusių neigiamų padarinių. Tokie ieškinio faktinio pagrindo ir dalyko netikslumai yra akivaizdūs ieškinio turinio trūkumai, kurie turi būti pašalinti ieškinio priėmimo stadijoje, priešingu atveju Lietuvos Respublikai objektyviai užkertama galimybė gintis nuo jos atžvilgiu pareikštų reikalavimų. Dėl to pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė apeliantui terminą patikslinti ieškinio faktinį pagrindą ir pateikti bent pagrindines ieškinyje išdėstytas aplinkybes patvirtinančius įrodymus.

24Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl termino nustatymo nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti, tinkamai taikė procesines teisės normas ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirojo skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Apeliacinės instancijos teismui netenkinus ieškovo atskirojo skundo, nustatytinas naujas terminas procesinio dokumento trūkumams pašalinti iki 2015 m. gruodžio 30 d. Apeliantui išaiškinama, kad nepašalinus Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartyje nurodytų trūkumų, ieškinys bus laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovui (CPK 115 str. 3 d.).

26Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

28Nustatyti ieškovui A. B. naują terminą iki 2015 m. gruodžio 30 d. pašalinti ieškinio trūkumus, nurodytus Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartyje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo A.... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas A. B. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi nustatė... 8. Teismas nurodė, kad įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, asmenys... 9. Teismas pasiūlė ieškovui pašalinti iš proceso atsakovais nurodytus... 10. Teismas bylose dėl neteisėtais teisėjo padarytais veiksmais atlyginimo nėra... 11. III. Atskirojo skundo argumentai... 12. Ieškovas A. B. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio... 13. 1. Teismo sudėtis yra neteisėta, nes teisėja R. Burdulienė, pažeisdama CPK... 14. 2. Teismas nepagrįstai nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti, nes... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nustatytas terminas... 17. Dėl absoliutaus nutarties negaliojimo... 18. Skundžiamos teismo nutarties teisėtumą apeliantas kvestionuoja CPK 329... 19. Apeliacinės instancijos teismas visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad iš... 20. Atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, atmetamas atskirojo skundo argumentas,... 21. Dėl ieškinio trūkumų... 22. Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka, kuri yra... 23. Nagrinėjamu atveju pareikštu ieškiniu apeliantas prašo iš atsakovo... 24. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 25. Apeliacinės instancijos teismui netenkinus ieškovo atskirojo skundo,... 26. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 27. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 18 d. nutartį palikti... 28. Nustatyti ieškovui A. B. naują terminą iki 2015 m. gruodžio 30 d....