Byla 2S-1054-560/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Malsena plius“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Malsena plius“ atskirąjį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 22 d. nutarties, kuria buvo patenkintas ieškovo S. S. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Malsena plius“, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas S. S. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Malsena plius“ 40 162,93 Lt dydžio netesybas bei 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taip pat ieškovas prašė atsakovo atžvilgiu pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – 40 162,93 Lt reikalavimo sumai areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir turtines teises, esantį pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant šį turtą bei iš jo kylančias teises perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ar kitaip apsunkinti, o šio turto nepakakus, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ir/arba trečiuosius asmenis, leidžiant su jomis atlikti atsiskaitymus tik su ieškovu, taip pat mokėti mokesčius valstybei, įmokas socialinio draudimo fondui, darbo užmokestį.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Trakų rajono apylinkės teismas 2013-03-22 nutartimi ieškovo S. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir atsakovo atžvilgiu taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą ir turtines teises, esantį pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant šį turtą bei iš jo kylančias teises perleisti tretiesiems asmenims, įkeisti ar kitaip apsunkinti, o šio turto nepakakus, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą ir/arba trečiuosius asmenis, iš esmės neviršijant reikalavimo sumos – 40162,93 Lt bei areštuotomis lėšomis leisti atsakovui vykdyti atsiskaitymus tik su ieškovu, išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokėti mokesčius valstybei, įmokas socialinio draudimo fondui. Teismas nurodė, kad ieškovo reikalavimo suma yra pakankamai didelė, ieškovas pateikė pakankamai įrodymų, pagrindžiančių ieškinio reikalavimą, atsakovas ilgą laiką delsia įvykdyti savo prievolę, todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7Atsakovas UAB „Malsena plius“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2013-03-22 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu, bei priteisti iš ieškovo atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šio atskirojo skundo rengimu. Nurodė, kad su skundžiamos teismo nutarties motyvais nesutinka ir mano, jog skundžiama nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta, nes nagrinėjamu atveju neegzistuoja nei viena būtinoji sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra nesuderinamas su ekonomiškumo principu. Mano, kad 40 162,93 Lt dydžio ieškinio suma, įvertinus atsakovo valdomo turto vertę, gaunamą pelną bei apyvartą, įstatinio kapitalo dydį ir kitas aplinkybes, nelaikytina didele atsakovo atžvilgiu, todėl nekelia grėsmės būsimo ir galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymui. Atsakovo ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė 2012 m. balanso duomenimis siekia 111 251 752 Lt, o tai net 2 770 kartų viršija pareikšto reikalavimo sumą. Be to, atsakovo ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė 2012 m., lyginant su 2011 m. padidėjo daugiau nei 9 mln. Lt. Atsakovo trumpalaikiai įsipareigojimai 2012 m. duomenimis sudarė 42 663 913 Lt, taigi atsakovo įsipareigojimai net 2,6 karto mažesni nei atsakovo turimas turtas. Be to, atsakovo bendrasis pelnas 2012 m. siekė 10 521 065 Lt, o 2011 m. – 14 970 695 Lt, įstatinis kapitalas sudaro net 2 000 000 Lt. Taigi aplinkybė, jog atsakovo pelnas beveik 262 kartus, o įstatinis kapitalas – 50 kartų viršija reikalavimo atsakovui sumą, paneigia bet kokią grėsmę, jog ieškovui galimai palankus teismo sprendimas nebus tinkamai įvykdytas. Taip pat atkreipė dėmesį, kad atsakovas yra ne tik finansiškai stipri bendrovė, bet ir yra viena žinomiausių, didžiausių ir perspektyviausių miltų gamintojų Baltijos regione. Vienintelis areštas atsakovo turtui yra uždėtas būtent nagrinėjamoje civilinėje byloje, kitų atsakovo turto suvaržymų nėra. Pažymi, kad byloje nėra įrodymų, kurie leistų daryti išvadą, jog atsakovas mėgintų savo turtą realizuoti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitaip bandytų sumenkinti savo turtinę padėtį, siekdamas išvengti prievolių, galinčių atsirasti ieškinio tenkinimo atveju, įvykdymo. Atsakovo nuomone, preliminariai įvertinus nagrinėjamos bylos aplinkybes, akivaizdu, kad ne atsakovas, o būtent ieškovas vengia tinkamai vykdyti prievoles pagal tarp šalių 2012-07-09 sudarytą grūdų pirkimo–pardavimo sutartį. Ieškovas su ieškiniu atsakovui dėl netesybų pagal 2012-07-09 tarp šalių sudarytos grūdų pirkimo–pardavimo sutarties tariamą nevykdymą kreipėsi tik 2013-03-12, t.y. po to, kai sužinojo apie atsakovo reiškiamus reikalavimus kituose teismuose dėl ieškovo vengimo vykdyti prievoles pagal 2012-06-07 ir 2012-07-09 grūdų pirkimo–pardavimo sutartis. Civilinėse bylose pagal atsakovo ieškinius dėl minėtų sutarčių teismai yra priėmę preliminarius sprendimus, kuriais UAB „Malsena plius“ ieškinius atitinkamai tenkino visa apimtimi. Atsižvelgdamas į tai, mano, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta.

8Ieškovas S. S. pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, kuriuo prašo Trakų rajono apylinkės teismo 2013-03-22 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas skunde teigia, jog jis turi pakankamai turto ir bendrovė dirba pelningai, pateikia savo 2012-12-31 pelno (nuostolių) ataskaitą, nurodydamas, kad bendrovės bendrasis pelnas 2012 m. siekė 10 521 065 Lt, o 2011 m. – 14 970 695 Lt, tačiau toje pačioje ataskaitoje nurodyta, jog bendrovė dirba nuostolingai, t.y. 2011 m. patyrė 1 514 393 Lt nuostolių, o 2012 m. patyrė 279 385 Lt nuostolių. Taip pat atsakovo pateiktame 2012 m. balanse nurodyta, jog bendrovė turi įsipareigojimų už 71 268 010 Lt. Iš nurodytų aplinkybių yra visiškai akivaizdu, jog teismas akivaizdžiai tinkamai taikė CPK 144 str. ir 145 str. normas.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

12Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentus, atsakovo pateiktus papildomus dokumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas pernelyg formaliai įvertino aplinkybes, susijusias su prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis, kas lėmė nepagrįstą laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymą, todėl apeliacinės instancijos teismas naikina skundžiamą nutartį ir, atsižvelgdamas į proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, klausimą išsprendžia iš esmės (CPK 7 str., 329 str. 1 d., 337 str. 1 d. 2 p.).

13CPK 144 str. 1 d. įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisės normos seka, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir garantuoti šio sprendimo privalomumą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 str. ir 178 str.). Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką vien didelė ieškinio suma sudaro pagrindą preziumuoti, kad kilo reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011; 2011-02-2 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas, atsižvelgdamas į turimų įrodymų visetą, sprendžia, ar ieškinio suma konkretaus atsakovo atžvilgiu pripažintina didele. Kitaip tariant, kiekvienu atveju teismas turi vertinti, ar pareikšto ieškinio suma yra didelė konkrečiam atsakovui, ar ne, todėl ieškovas turi pareigą argumentuotai pagrįsti, jog ieškinio suma yra didelė atsakovui, o teismas konkrečiam asmeniui pareikštą turtinio reikalavimo sumą turi vertinti pagal jo turimo turto vertę, pajamas, įsipareigojimus. Balansinės turo vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie skolininko tikrąją turtinę padėtį (objektyvų finansinį pajėgumą). Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (2010-01-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-37/2010).

14Kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvų, pirmosios instancijos teismas, pritaikydamas laikinąsias apsaugos priemones, sprendė, kad atsižvelgiant į ieškovo reikalavimo turtinį pobūdį, reikalavimo sumą, yra tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Su pirmosios instancijos teismo išvadomis apeliacinės instancijos teismas negali sutikti. Atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, ieškovo pareikštus reikalavimus, atskirojo skundo argumentus, mano, kad ieškovas nepagrindė būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, t.y. realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą. Ieškovas ieškinyje nenurodė jokių aplinkybių ir nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kurie leistų spręsti, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir teismui patenkinus ieškinio reikalavimus galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomu. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nagrinėjamu atveju taip pat nepateikė jokių aiškių motyvų taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Apylinkės teismo vertinimas, kad ieškovo reikalavimo suma yra pakankamai didelė, nėra pagrįstas. Iš papildomai su atskiruoju skundu atsakovo pateiktų 2012-12-31 finansinės atskaitomybės dokumentų (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos) matyti, kad atsakovo įmonės turto vertė 2012 m. buvo 111 251 752 Lt (iš jo ilgalaikį turtą sudaro net 70 140 393 Lt), per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 42 663 913 Lt. Be to, atsakovo turtas 2012 m., lyginant su 2011 m., padidėjo daugiau nei 9 000 000 Lt. Atsakovo pardavimo pajamos 2012 m. siekė net 113 211 230 Lt. Iš šių duomenų matyti, kad atsakovo turimo turto vertė žymiai viršija jam pareikštų reikalavimų sumą. Pažymėtina, kad nors 2012 m. atsakovas patyrė 279 385 Lt nuostolį, tačiau atsižvelgiant į jo turimą turtą, įstatinį kapitalą, apyvartą, pareikšto ieškinio reikalavimas – 40 162,93 Lt, nėra didelis, todėl vien pareikšto reikalavimo dydis nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo konstatuoti, jog yra reali grėsmė galimo teismo sprendimo įvykdymui. Pažymėtina, jog pirmosios instancijos teismo argumentas, jog atsakovas ilgą laiką delsia įvykdyti savo prievolę ieškovui, t.y. atsakovo neįvykdymas ieškovo pareikšto reikalavimo savaime nėra pakankamas CPK 144 straipsnyje numatytų priemonių taikymui. Toks atsisakymas vykdyti ieškovo reikalavimą yra pagrindas ieškovui ginti pažeistą teisę teisme, tačiau nėra įstatymo besąlygiškai siejama su CPK 145 str. numatytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymu. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra tikslingos, nes ieškovas neįrodė, kad egzistuoja reali grėsmė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių pasunkėtų ar taptų neįmanomas ieškovui palankaus sprendimo vykdymas, todėl skundžiama teismo nutartis naikintina ir ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas.

15Pažymėtina, kad atsakovas UAB „Malsena plius“ prašė teismo priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau įrodymų, kad tokios išlaidos bylą nagrinėjant apeliacine tvarka buvo patirtos, nepateikė, dėl to šis prašymas yra netenkinamas.

16Teismas, vadovaudamasis CPK 329 str. 1 d., 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., 338 str.,

Nutarė

17Trakų rajono apylinkės teismo 2013 m. kovo 22 d. nutartį panaikinti.

18Ieškovo S. S. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai