Byla 2-37/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienė, Audronės Jarackaitės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „AS Development“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 19 d. nutarties, kuria atmestas atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „AS Development“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eurorenovacijos“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „AS Development“ ir A. V. dėl skolos priteisimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „AS Development“ priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Eurorenovacijos“ dėl atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais bei statybos valdymo išlaidų atlyginimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

5Ieškovas UAB „Eurorenovacijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė priteisti iš atsakovo UAB „AS Development“ ir subsidariai iš atsakovo A. V. 1 184 417,60 Lt įsiskolinimą ir 15,21 procento dydžio procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovas UAB „AS Development“ pateikė teismui priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais ieškovo (atsakovo) surašytus atliktų darbų aktus Nr.2 738 147,43 Lt sumai ir Nr. 3 118 482,37 Lt sumai už 2008 m. gegužės liepos mėn.; priteisti iš ieškovo UAB „Eurorenovacijos“ atsakovo UAB „AS Development“ naudai bendrą statybos valdymo išlaidų 56 071,38 Lt sumą. Priešieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimo tikslu atsakovas prašė taikyti ieškovo UAB „Eurorenovacijos“ atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones – kilnojamojo, nekilnojamojo turto, piniginių lėšų, turtinių teisių, esančių pas trečiuosius asmenis, areštą pareikšto priešieškinio ribose.

7Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 19 d. nutartimi netenkino atsakovo UAB „AS Development“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas sprendė, kad pareikšto priešieškinio suma (56 071,38 Lt), atsižvelgiant į ieškovo finansinę padėtį, nelaikytina didele, o byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kad ieškovas turėtų finansinių sunkumų. Iš ieškovo pateikto 2009 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad įmonė dirba pelningai, jos turtas sudaro 2 829 483 Lt. Todėl nagrinėjamu atveju nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui.

8Atsakovas UAB „AS Development“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovas nėra pateikęs įrodymų, pagrindžiančių priešieškinyje suformuluotus prašymus. Atsakovas savo priešieškinio reikalavimus įrodinėja tais pačiais rašytiniais įrodymais, kurie nurodyti ir pateikti kartu su ankstesniais ginčo šalių procesiniais dokumentais.

102. Teismas, nustatydamas ieškovo finansinę būklę, nepagrįstai rėmėsi preliminarios 2009 m. finansinės atskaitomybės duomenimis, kadangi jie nepatvirtina realios ieškovo finansinės padėties skundžiamos nutarties priėmimo dieną, o patys dokumentai nėra patvirtinti atsakingų valstybinių institucijų darbuotojų parašais.

113. Nors ieškovas ir nurodo, jog turi registruotino turto, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų.

124. Atmetus atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, buvo pažeisti atsakovo turtiniai interesai, o kartu ir šalių lygiateisiškumo principas.

13Ieškovas UAB „Eurorenovacijos“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą, kadangi atsakovas nepateikė jokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą patvirtinančių įrodymų.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (LR CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apelianto skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (LR CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

16Atsakovas UAB „AS Development“ atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartį, kuria teismas netenkino jo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, siekiant užtikrinti priešieškiniu pareikštų turtinių reikalavimų įvykdymą. Skundo pagrindą sudaro apelianto argumentai dėl netinkamo įrodymų vertinimo, sprendžiant dėl CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo buvimo.

17Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą ieškinio/priešieškinio tenkinimo atveju. Todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

18Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių kyla dėl didelės pinigų sumos priteisimo, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką ieškinio tenkinimo atveju. Teismas konkrečiam asmeniui pareikštą turtinio reikalavimo sumą turi vertinti pagal jo turimo turto vertę, pajamas, įsipareigojimus. Balansinės turto vertės ir finansinių įsipareigojimų santykis leidžia daryti išvadas apie skolininko tikrąją turtinę padėtį (objektyvų finansinį pajėgumą).

19Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius ieškovo UAB „Eurorenovacijos“ turinę padėtį patvirtinančius įrodymus, pripažįsta, jog 56 071,38 Lt suma, kurią priešieškinio tenkinimo atveju ieškovas turėtų sumokėti atsakovui, nėra didelė. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas apie ieškovo UAB „Eurorenovacijos“ finansinę būklę, pagrįstai vadovavosi 2009 m. birželio 30 d. būklės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis, iš kurių nustatė, kad įmonės turtas sudaro 2 829 483 Lt, o pati įmonė veikia pelningai. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstą atskirojo skundo argumentą, jog teismas, spręsdamas apie ieškovo finansinę padėtį, neturėjo pagrindo vadovautis įmonės tarpinės finansinės atskaitomybės duomenimis. Vadovaujantis LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 15 dalimi, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys – tai finansinių ataskaitų rinkinys, sudaromas apibendrinant laikotarpiu, trumpesnio negu finansiniai metai, duomenis. Tarpines finansines ataskaitas įmonė sudaro, kai to reikia arba kitų teisės aktų nustatytu periodiškumu (LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 15 str. 2 d.). Tiek metinė, tiek tarpinė finansinė atskaitomybė turi suteikti teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, veiklos rezultatus ir pinigų srautus (1-ojo Verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ 19 p. ). Finansines ataskaitas pasirašo ir už jose nurodytų duomenų teisingumą atsako įmonės vadovas (LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 14 str. 2 d., LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 19 str. 1 d.). Atsižvelgiant į įmonių finansinėms ataskaitoms keliamą jose esančių duomenų teisingumo reikalavimą, darytina išvada, jog šių duomenų teisingumas nepriklauso nuo finansinių ataskaitų pateikimo Juridinių asmenų registrui. Todėl atskirojo skundo argumentas, jog ieškovo UAB „Eurorenovacijos“ 2009 metų tarpinės finansinės ataskaitos dokumentais teismas negalėjo vadovautis, atsižvelgiant į tai, kad jie nėra patvirtinti atsakingų valstybinių institucijų darbuotojų parašais, atmestinas kaip neturintis įtakos, sprendžiant dėl finansinės ataskaitos duomenų teisingumo, kadangi jie yra pasirašyti bendrovės vadovo.

20Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 str.). Todėl atsakovui UAB „AS Development“ įrodinėjant, jog prasta ieškovo finansinė būklė kelia grėsmę teismo sprendimo įvykdymui priešieškinio tenkinimo atveju, būtent jam teko pareiga įrodyti šias aplinkybes, paneigiant UAB „Eurorenovacijos“ 2009 metų tarpinėse finansinėse ataskaitose pateikiamus duomenis apie bendrovės turimo turto vertę, jos finansinę būklę. Teismas neturi teisės ieškovui priskirtos įrodinėjimo pareigos perkelti atsakovui, ir atvirkščiai.

21Atsakovas UAB „AS Development“ papildomai apeliacinės instancijos teismui pateiktais įrodymais įrodinėja, jog ieškovo 2009 m. birželio 30 d. balanse nurodyta transporto priemonių vertė, kuri sudaro 104 355 Lt, neatitinka UAB „Eurorenovacijos“ vardu LR kelių transporto priemonių registro duomenų bazėje įregistruotų transporto priemonių vertės. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog ieškovo balanse apskaityti automobiliai sudaro tik nedidelę jo turto vertės dalį (balanse nurodyta ieškovo turto vertė – 2 829 483 Lt), daro išvada, kad apeliantas nepaneigė pirmosios instancijos teismo nutartimi, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nustatytos aplinkybės, jog ieškovo finansinė būklė nekelia grėsmės teismo sprendimo neįvykdymui, jei priešieškinio tenkinimo atveju ieškovas turėtų sumokėti atsakovui 56 071,38 Lt. Atsakovui neįrodžius savo pareikšto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė ieškovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

22Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 5. Ieškovas UAB „Eurorenovacijos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį... 6. Atsakovas UAB „AS Development“ pateikė teismui priešieškinį, kuriuo... 7. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. spalio 19 d. nutartimi netenkino atsakovo... 8. Atsakovas UAB „AS Development“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos... 9. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, jog atsakovas nėra pateikęs įrodymų,... 10. 2. Teismas, nustatydamas ieškovo finansinę būklę, nepagrįstai rėmėsi... 11. 3. Nors ieškovas ir nurodo, jog turi registruotino turto, tačiau nepateikė... 12. 4. Atmetus atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 13. Ieškovas UAB „Eurorenovacijos“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 16. Atsakovas UAB „AS Development“ atskiruoju skundu skundžia Vilniaus... 17. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 18. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 19. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius ieškovo UAB... 20. Kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo... 21. Atsakovas UAB „AS Development“ papildomai apeliacinės instancijos teismui... 22. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 24. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 19 d. nutartį palikti nepakeistą....