Byla 2S-956-601/2011

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Evaldo Burzdiko, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės, Albino Čeplinsko, susipažinusi su ieškovo AB „VST“ atstovo advokato Ramūno Širvio atskiruoju skundu dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 4 d. nutarties kuria atmestas pareiškimas dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „VST“ ieškinį atsakovams L. S., R. J. S., A. S., G. K., trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybei dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3Kauno miesto apylinkės teismas skundžiama 2011 m. vasario 4 d. nutartimi atmetė ieškovo AB „VST“ atstovo advokato Ramūno Širvio pareiškimą dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo.

4Kauno miesto apylinkės teisme 2011 m. vasario 11 d. gautas ieškovo AB „VST“ atstovo advokato Ramūno Širvio atskirasis skundas, kuriuo apeliantas prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-02-04 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti papildomą sprendimą ir priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 2 420 Lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Ieškovo atstovo pirmosios instancijos teismui pateiktas atskirasis skundas priimtas teisėjos V. Agurkienės 2011-02-14 rezoliucija ir kartu su byla 2011-02-15 išsiųstas į Kauno apygardos teismą.

5Apeliacinis procesas nutrauktinas.

6Lietuvos Respublikos CPK 305 str. nurodyta, jog apeliacinį skundą turi teisę paduoti dalyvaujantys byloje asmenys. CPK 315 str. 2 d. 2 p. ir 5 d. nustatyta, jog apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundą paduoda asmuo, neturintis teisės jį paduoti, o jeigu šio straipsnio 2 d. 1-3 p. nurodyti trūkumai paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas. CPK 338 str. įtvirtinta, jog atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. CPK 55 str. 1 ir 2 d. numato, jog juridinių asmenų bylas teisme veda jų organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymus ar steigimo dokumentus, jiems suteiktas teises ir pareigas. Šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo. Juridinių asmenų atstovais teisme gali būti atitinkamų juridinių asmenų darbuotojai (apeliacinės instancijos teismuose – turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą) arba advokatai ar advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato leidimą atstovauti konkrečioje byloje. CPK 59 str. įtvirtinta, jog įgaliojimas atstovauti teisme suteikia atstovui teisę atlikti atstovaujamojo vardu visus procesinius veiksmus, išskyrus išimtis, nurodytas įgaliojime. Įgaliojimas atstovui pareikšti ieškinį ir priešieškinį, atsisakyti pareikšto ieškinio ir jį pripažinti, sudaryti taikos sutartį, perįgalioti, gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdymui, gauti turtą, paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo turi būti atskirai aptarti įgaliojime.

7Nagrinėjamu atveju, nustatyta, jog atskirąjį skundą už apeliantą - ieškovą AB „VST“ pirmosios instancijos teismui pateikė ir pasirašė ieškovo atstovas advokatas Ramūnas Širvys, atstovaudamas ieškovą pagal 2010-10-06 sudarytą sutartį dėl teisinių paslaugų Nr. 13R/9ž/Ps-08-10630-441. Iš bylos medžiagoje esančios 2010-10-06 sutarties dėl teisinių paslaugų Nr. 13R/9ž/Ps-08-10630-441 turinio nustatyta, jog advokato pareigos yra „atstovauti Klientą ir jo teisinius interesus teismuose nagrinėjant civilines ir administracines bylas, atstovauti arbitraže ir trečiųjų teisme, dalyvauti gynėju ar atstovu baudžiamosiose bylose ir kituose teisiniuose procesuose“. Taigi, iš sutarties turinio matyti, jog pateiktoje sutartyje nėra aptarta, jog advokatas R. Širvys turi teisę ieškovo vardu surašyti, pasirašyti ir pateikti teismui atskirąjį skundą. Papildomų dokumentų, patvirtinančių ieškovo atstovo advokato R. Širvio įgaliojimus, suteikiančius teisę, jam ieškovo vardu pasirašyti ir pateikti atskirąjį skundą, byloje pateikta nėra. Esant aukščiau nustatytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas paduotas asmens neturinčio teisės jį paduoti (neįgalioto asmens), o kadangi nurodytos aplinkybės paaiškėjo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutrauktinas.

8Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 315 str. 2 d. 2 p., 5 d.,

Nutarė

9Nutraukti apeliacinį procesą pagal apelianto ieškovo AB „VST“ atstovo advokato Ramūno Širvio atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 4 d. nutarties.

Proceso dalyviai