Byla 2-950/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Gintaro Pečiulio ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto D. Z. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 19 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo bankrutuojančios UAB Prekybos namai „SPRUT“ ieškinį atsakovui D. Z. dėl nuostolių atlyginimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

8Ieškovas BUAB Prekybos namai „SPRUT“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo D. Z. 14 493,90 Lt dydžio nuostolius bei procesines palūkanas.

9Ieškovas nurodė, kad po bankroto bylos ieškovui iškėlimo tarp šalių buvo sudaryta pasaugos sutartis ieškovo turtui pas atsakovą saugoti. Nepaisant pasaugos sutarties nutraukimo ir bankroto administratoriaus raginimo, turto atsakovas iki šiol negrąžino ir naudoja jį savo reikmėms. Kadangi daiktai naudojami ne pagal paskirtį, jų grąžinimas neįmanomas ir netikslingas. Dėl šios priežasties ieškovui priteistini nuostoliai, atitinkantys tų daiktų inventorizacinę vertę. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodydamas, kad jų būtinumą suponuoja ieškinio pagrindas – nuostolių atlyginimas, kurio pagrindu atsiranda piniginė prievolė.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

11Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. kovo 19 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino – areštavo atsakovo nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai – ir pinigines lėšas neviršijant 14 493,90 Lt.

12Teismas nurodė, kad byloje reiškiamas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, prašoma priteisti pinigų suma didelė, atsakovas vengia perduoti ieškovui turtą, o teismui atsakovo finansinė ir turtinė padėtis nėra žinoma. Atsakovas turimą turtą gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu apsunkinti savo turtinę padėtį. Kadangi kiekviena šalis ar ginčijama teisė gali būti tinkamai apginta tik kai užtikrinama teismo procesinio dokumento įvykdymo galimybė, todėl teismas, nepasisakydamas apie būsimą teismo sprendimą, turi pagrindą manyti, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Teismas taip pat nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas sprendžiamas nepranešus atsakovui, nes ieškinyje išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymui arba jų taikymą padarys neįmanomą (CPK 148 straipsnio 1 dalis).

13III. Atskirojo skundo argumentai

14Atskiruoju skundu apeliantas D. Z. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 19 d. nutartį panaikinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Ieškovas neįrodė būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o teismas savo nutarties tinkamai nemotyvavo. Teismas išvadą apie nesąžiningą atsakovo elgesį padarė remdamasis ne ieškinio pagrindu, o aplinkybe, kad atsakovas vengia perduoti turtą ieškovui.

162. Teismas neturėjo pagrindo priimti skundžiamą nutartį nepranešęs atsakovui ir neišklausęs jo pozicijos; buvo pažeista teisė būti išklausytam.

173. Teismas apsiribojo tik teismų praktikos citavimu, nedėdamas pastangų atskleisti ir pagrįsti nutartyje nurodytų proporcingumo, ekonomiškumo principų bei proceso šalių interesų pusiausvyros.

18Apeliantas taip pat nurodo, kad ieškovas visiškai nepatyrė tiesioginių nuostolių, kadangi ginčo turtas yra tinkamai išsaugotas, be to, ieškovas, teikdamas visiškai nepagrįstą ieškinį ir reikalaudamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis.

19Atsiliepimo į atskirąjį skundą ieškovas BUAB Prekybos namai „SPRUT“ nepateikė.

20IV. Apeliacinio teismo argumentai

21Atskirasis skundas tenkintinas.

22Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Tuo atveju, kai imtis laikinųjų apsaugos priemonių prašo ieškovas (pareiškėjas), jų taikymas grindžiamas dvejopo pobūdžio prielaidomis: pirma, ieškinį (kitokį pareiškimą) teismas patenkins ir, antra, nesiėmus šių priemonių, gali iškilti grėsmė ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Nagrinėdamas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas ieškinio pagrįstumo klausimo nesprendžia, tačiau turi įsitikinti, ar egzistuoja pagrįstos prielaidos, suponuojančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pareiga pagrįsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą tenka jų imtis prašančiam asmeniui (CPK 178 straipsnis).

23Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi atidžiai tirti ir vertinti pareiškėjo prašyme nurodytas aplinkybes, kuriomis pastarasis grindžia šių priemonių ėmimosi būtinumą. Šioje vietoje pažymėtina, kad ieškinio pateikimas nesuteikia ieškovui pranašumo atsakovo atžvilgiu ir atitinkamai savaime nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes tiek kreipimasis į teismą, tiek pareikštų reikalavimų pobūdis ir mastas iš esmės priklauso nuo pareiškėjo valios. Deklaratyvūs teiginiai dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui taip pat nesudaro pagrindo varžyti kito asmens teises. Pažymėtina, kad kuo prašomos taikyti konkrečios laikinosios apsaugos priemonės yra labiau varžančio pobūdžio, tuo svaresni argumentai turi pagrįsti jų taikymą. Atitinkamai teismo sprendimas imtis laikinųjų apsaugos priemonių turi būti pagrįstas ir tinkamai motyvuotas, nes formalus teisingumas nėra tas teisingumas, kurį teismai yra įpareigoti vykdyti.

24Nagrinėjamoje byloje būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškovas grindė tuo, kad byloje yra pareikštas reikalavimas atlyginti nuostolius, kurio pagrindu atsiranda turtinė prievolė. Savo ruožtu skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas motyvavo didele ieškinio suma bei tuo, kad atsakovas vengia perduoti ieškovui turtą, atsakovo finansinė padėtis nėra žinoma, be to, atsakovas turtą gali paslėpti, perleisti ar kitokiu būdu apsunkinti savo turtinę padėtį. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo argumentai yra deklaratyvūs ir nesudaro pagrindo imtis laikinųjų apsaugos priemonių

25Visų pirma pažymėtina, kad ieškovas nepagrindė būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškovas nepaaiškino, kokiu būdu vien tik reikalavimas atlyginti nuostolius gali sukelti grėsmę galimai jam palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Minėta, ieškinio pareiškimas savaime nėra pagrindas imtis aptariamų priemonių. Savo ruožtu teismas nutartį grindė aplinkybėmis, kuriomis ieškovas apskritai nesirėmė (CPK 144 straipsnio 1-2 dalys). Be to, teismas visiškai nenurodė, kuo vadovaudamasis padarė išvadą, kad atsakovas gali nesąžiningu elgesiu apsunkinti savo turtinę padėtį (CPK 148 straipsnio 4 dalies 3 punktas). Tai, kad atsakovas, ieškovo teigimu, negrąžina turto, nors tokią pareigą turi, taip pat nerodo jokios grėsmės teismo sprendimo dėl nuostolių atlyginimo įvykdymui, nes ieškinio dalykas yra ne daiktų grąžinimas, o jų vertės priteisimas. Esant tokioms aplinkybėms, teismo išvada, kad ieškinio suma sudaro pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nėra pakankama varžyti kito asmens teises. Pažymėtina ir tai, kad dėl aukščiau išdėstytų argumentų teismas taip pat nepagrįstai nutarė klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo spręsti nepranešus atsakovui, nes tokia galimybė numatyta tik esant išimtiniams atvejams; teismas nepagrindė tokios išimties buvimo (CPK 148 straipsnio 1 dalis).

26Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė laikinųjų apsaugos priemonių institutą, nemotyvavo savo išvadų, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Kadangi, minėta, ieškovo prašymas taikyti atsakovo turto areštą yra nemotyvuotas, jis atmestinas.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

28Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 19 d. nutartį, kuria buvo pritaikytas atsakovo D. Z. (D. Z. ), asmens kodas ( - ) turto areštas 14 493,90 Lt sumai, panaikinti, o ieškovo BUAB Prekybos namų „SPRUT“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

29Nutartį siųsti byloje dalyvaujantiems asmenimis ir Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto D. Z.... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 8. Ieškovas BUAB Prekybos namai „SPRUT“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 9. Ieškovas nurodė, kad po bankroto bylos ieškovui iškėlimo tarp šalių buvo... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. kovo 19 d. nutartimi ieškovo prašymą... 12. Teismas nurodė, kad byloje reiškiamas reikalavimas yra turtinio pobūdžio,... 13. III. Atskirojo skundo argumentai... 14. Atskiruoju skundu apeliantas D. Z. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m.... 15. 1. Ieškovas neįrodė būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o... 16. 2. Teismas neturėjo pagrindo priimti skundžiamą nutartį nepranešęs... 17. 3. Teismas apsiribojo tik teismų praktikos citavimu, nedėdamas pastangų... 18. Apeliantas taip pat nurodo, kad ieškovas visiškai nepatyrė tiesioginių... 19. Atsiliepimo į atskirąjį skundą ieškovas BUAB Prekybos namai „SPRUT“... 20. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 21. Atskirasis skundas tenkintinas.... 22. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 23. Teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turi... 24. Nagrinėjamoje byloje būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 25. Visų pirma pažymėtina, kad ieškovas nepagrindė būtinumo taikyti... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 2 punktu,... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. kovo 19 d. nutartį, kuria buvo pritaikytas... 29. Nutartį siųsti byloje dalyvaujantiems asmenimis ir Turto arešto aktų...