Byla 2S-2296-178/2011
Dėl skolos ir baudos priteisimo ir sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,KG Constructions“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 20 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Psyops Media“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,KG Constructions“ dėl skolos ir baudos priteisimo ir sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė pripažinti 2011 m. birželio 13 d. Statybos subrangos sutarties Nr. 11-221SUB nutraukimą negaliojančiu ir pripažinti, kad 2011 m. birželio 13 d. Statybos rangos sutartis Nr. 11-221SUB nutraukta dėl atsakovo kaltės; priteisti iš atsakovo 55 206,25 Lt už atliktus darbus pagal PVM sąskaitą-faktūrą serija POM-ST Nr. 0065, 9 516,65 Lt baudą už atliktus darbus, 679,60 Lt delspinigius, 8,49 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo nekilnojamojo turto, kilnojamųjų daiktų ir piniginių lėšų, priklausančių atsakovui ir esančių pas atsakovą arba trečiuosius asmenis areštą 65 402,50 Lt sumai. Nurodė, kad reikalavimo suma net ir juridiniam asmeniui yra didelė, todėl yra tikimybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę patvirtina ir tai, kad per visą bendradarbiavimo su ieškovu laikotarpį atsakovas elgėsi nesąžiningai: neteisėtais veiksmais nutraukė 2011 m. birželio 13 d. Statybos subrangos sutartį, vengė bendradarbiauti, nesilaikė sutartyje numatytų sąlygų, vėlavo atsiskaityti už paslaugas, atsisakė priimti darbų rezultatą už 2011 m. liepos ir rugpjūčio mėnesius. Toks atsakovo elgesys leidžia manyti, kad jam vengiant vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, jis stengsis paslėpti ar iššvaistyti turtą ir kitų nesąžiningų veiksmų ateityje, o tai yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6II. Pirmos instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartimi prašymas patenkintas. Areštuotas atsakovui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, uždrausta disponuoti areštuotu turtu, palikta teisė šį turtą valdyti ir juo naudotis; turto nesant ar jo nepakankant, areštuotas kilnojamąjį turtą, turtinės teisės, priklausančios atsakovui ir esančios pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, piniginės lėšos, esančios atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose, paliekant teisę įmokėti pinigus į sąskaitą (-as), uždrausta disponuoti ar naudotis areštuotoje sąskaitoje (-ose) esančiomis lėšomis, leidžiant iš šių lėšų daryti atsiskaitymus tik su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės biudžetu, ieškovu bei atsakovo darbuotojais. Bendras areštuoto atsakovo turto ir piniginių lėšų arešto mastas - 65402,50 Lt suma.

8Teismas pažymėjo, kad ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, įsiskolinimo suma yra didelė, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (CPK 144 str.), tačiau areštuojamo turto vertė turi būti ne didesnė, nei ieškinio kaina. Teismo vertinimu, atsakovas yra verslo subjektas, todėl arešto nukreipimas išimtinai į atsakovo pinigines lėšas gali visiškai apriboti jo galimybes vykdyti ūkinę veiklą, sutrikdyti atsiskaitymus su darbuotojais bei valstybės biudžetu, be to, nėra aišku, kiek atsakovo sąskaitose yra piniginių lėšų, ar jų pilnai pakaktų pareikšto ieškinio reikalavimų užtikrinimui. Dėl to ieškinio užtikrinimui pirmiausia tikslinga areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, o jo nesant ar nepakankant – atsakovo pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose, turtines teise, kilnojamąjį turtą reikalavimo, t.y. 65 402,50 Lt sumai.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

10Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti apylinkės teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti, skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesu. Nurodo, kad ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prašymo nepagrindė ir nenurodė jokių konkrečių aplinkybių keliančių realią grėsmę jo turtiniams interesams, nors tokią pareigą numato formuojama teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugpjūčio 19 d nutartis civilinėje byloje 2-950/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje 2/802/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-784/2010). Tačiau apylinkės teismas, neįvertinęs nurodytų aplinkybių, nepagrįstai apribojo atsakovo galimybę disponuoti turtu ir lėšomis, todėl yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį. Teismo argumentas, kad ieškinio suma yra didelė nesudaro pagrindo laikinąsias apsaugos priemones taikyti automatiškai, nes turi būti įvertintos atsakovo finansines galimybės įvykdyti teismo sprendimą. Šiuo atveju arešto suma siekia 65 402,50 Lt sumą. tuo tarpu 2010 metų atsakovo balanse nurodoma jo turto vertė 8 627 372 Lt (iš jų ilgalaikis turtas – 1 506 927 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 5 662 538 Lt). 2010 metų atsakovo pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad bendrovė dirba pelningai, o grynasis pelnas siekia 1 287 285 Lt. Todėl atsakovui esant mokiam, nebuvo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemones, nes jokios grėsmės teismo sprendimo įvykdymui nebuvo. Ieškovas į teismą kreipėsi nesuėjus skolos mokėjimo terminui pagal sutartį, kas reiškia, kad jis neturi materialinio reikalavimo teisės. Ieškovas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, akivaizdžiai piktnaudžiauja jam suteiktomis procesinėmis teisėmis, bei sudaro nepagrįstas kliūtis atsakovui vykdyti komercinę veiklą. Atsakovas, būdamas mokus ir pajėgus įvykdyti teismo sprendimą, paaiškėjus, kad yra areštuotos jo sąskaitos, turėtų verslo partneriams ir kreditoriams aiškintis dėl kokių priežasčių buvo areštuotos jo sąskaitos. Be to, areštavus atsakovo lėšas trukdoma lygiais pagrindais konkuruoti su kitais juridiniais asmenimis. Kadangi ieškovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, prašo skirti jam baudą.

11Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateiktas nebuvo.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio(atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytos ribos gali būti peržengtos tik tais atvejais, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

14Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Absoliučių apylinkės teismo priimto procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nekonstatuota. Todėl analizuotinas faktinis bei teisinis atskirojo skundo pagrindas.

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Apylinkės teismas priimdamas skundžiamą nutartį padarė išvadą, kad 65 402,50 Lt suma atsakovui yra didelė, todėl, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas (CPK 144 str.).

18Kaip minėta, nesutikdamas su pirmos instancijos teismo išvadomis, atsakovas atskirajame skunde teigia, kad ieškovas nenurodė konkrečių aplinkybių keliančių grėsmę jo turtiniams interesams. Atsakovo nuomone, apylinkės teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovui ieškinio suma yra didelė, nes pagal 2010 metų balansą atsakovo turto vertė 8 627 372 Lt (iš jų ilgalaikis turtas – 1 506 927 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 5 662 538 Lt). Atsakovo 2010 metų atsakovo pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad bendrovė dirba pelningai, o grynasis pelnas siekia 1 287 285 Lt. Tačiau apeliacinės instancijos teismas neturi pakankamo pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais.

19Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu realizuojamas teismo sprendimas, kuriuo patenkinamas ieškinys. Teismo sprendimas, kuriuo būtų tik patvirtinamas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrintų tinkamos pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynybos teismine tvarka. Tikimybė, jog teismo sprendimą ateityje įvykdyti bus sunkiau, gali atsirasti tiek dėl objektyvių, tiek dėl subjektyvių priežasčių, kurias teismui būti įvertinti taikant laikinąsias apsaugos priemones. Vien aplinkybė, jog atsakovo finansinė padėtis gera, savaime negarantuoja, kad bylos nagrinėjimo metu jo finansinė padėtis nepablogės tiek, kad ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba pasidarys neįmanomu. Net ir tuo atveju, jeigu ginčo nagrinėjimo metu atsakovas turi turto, tai irgi savaime negarantuoja, jog teismui išsprendus ginčą iš esmės ir priėmus ieškovui galimai palankų sprendimą, bus įmanoma įvykdyti šį sprendimą (2005 m. rugpjūčio 11d. nutartis civ. byloje Nr. 2-397/2005, 2006 m. vasario 9 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-105/2006, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje 2-782/2007; 2008 m. balandžio 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-250/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-920/2008, 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-437/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-82/2008).

20Atsakovas, pagrįsdamas savo mokumą, apeliacinės instancijos teismui pateikė 2010 m. balansą ir pelno nuostolių ataskaitą (b.l 31-34). Iš pateiktų dokumentų matyti, kad atsakovo ilgalaikio turto vertė 1 506 927 Lt, o grynasis pelnas 1 287 285 Lt, tačiau per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 5 662 538 Lt sumą. Taigi, atsakovo įsipareigojimai ir mokėtinos sumos per vienerius metus žymiai viršija jo valdomą ilgalaikį turtą ir grynąjį pelną. Todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovo finansinė būklė yra gera ir ieškinio reikalavimo suma – 65 402,50 Lt jam yra nereikšminga. Iš pateikto 2010 metų balanso matyti, kad atsakovo per vienerius metus gautinos sumos – 5 959 766 Lt, iš kurių pirkėjų įsiskolinimas – 5 317 288 Lt, o kitos gautinos sumos 642 478 Lt. Tačiau atsakovo tikėtinai gautinos sumos taip pat nepatvirtina geros atsakovo finansinės būklės - nurodyta suma bus gaunama dalimis ir tam tikrais laikotarpiais (ir neaišku, ar visa suma realiai apskritai bus gauta). Todėl atsakovui turint tokio dydžio skolinius įsipareigojimus, negalima daryti išvadą, kad teismui priėmus ieškovui galimai palankų sprendimą, jis neabejotinai bus pajėgus sprendimą įvykdyti.

21Pažymėtina, kad teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog tuo atveju, kai atsakovas yra juridinis asmuo, taikant laikinąsias apsaugos priemones – turto areštą, visų pirma, areštuojamas atsakovui nuosavybės teise priklausantis kilnojamasis ir/ar nekilnojamasis turtas ir tik jo nesant ar esant nepakankamai, taikomas piniginių lėšų areštas. Šiuo atveju apylinkės teismas visų pirma ir areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, turtines teises ir tik šio turto nepakankant - atsakovo pinigines lėšas. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, taikant laikinąsias apsaugos priemones proporcingumo principas (CPK 145 str. 2 d.) pažeistas nebuvo, atsakovo kaip ūkio subjekto teisės nebuvo suvaržytos labiau negu to reikia norint pasiekti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslą – užtikrinti ieškovui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo manyti, kad dalies nekilnojamojo turto areštas turėtų itin neigiamas pasekmes atsakovo ūkinėje-komercinėje veikloje. Kita vertus, jei atsakovas yra, kaip jis teigia, finansiškai pajėgus, jam neturėtų būti ypatingų problemų sumokėti reikalaujamą sumą į teismo sąskaitą (CPK 148 str. 2 d.), tačiau to nepadarė.

22Atskirajame skunde atsakovas remiasi aplinkybe, kad ieškovas kreipėsi į teismą neturėdamas teisinio pagrindo. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimus, nevertina ir nesprendžia dėl ieškinio pagrįstumo, o pateiktus įrodymus vertina tik ta apimtimi, kiek tai reikalinga išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo/netaikymo klausimą. Todėl atsakovo argumentai, kad ieškovas kreipėsi į teismą neturėdamas reikalavimo teisės, neteikia pagrindo padaryti išvadą, kad į teismą ieškovas kreipėsi nepagrįstai, nes šis klausimas bus išspręstas teismui išnagrinėjus bylą iš esmės ir priėmus galutinį aktą – teismo sprendimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010; 2010 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2174/2010).

23Dėl šių priežasčių spręstina, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pagrįstas. Todėl atskirasis skundas netenkinamas, skundžiama apylinkės teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

24Atsakovas prašo ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.) Nesąžiningai pareikštu nepagrįstu reikalavimu, kuriuo piktnaudžiaujama procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.), pripažintinas tik toks reikalavimas, kurį išnagrinėjus teisme, galima padaryti išvadą, kad normaliai atidus ir protingas asmuo, žinodamas tikrą reikalų padėtį, panašioje situacijoje teisinės padėties negalėtų įvertinti kaip savo materialinės subjektinės teisės ar įstatymo saugomų interesų pažeidimo ar ginčijimo ir reikalauti ginti jo teises teisme. Nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad ieškovas, naudodamasis Civilinio proceso kodekso nustatytomis procesinėmis teisėmis, kreipėsi į teismą prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, negali būti vienareikšmiškai vertinama kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis. Ieškovas prašymą motyvavo tam tikromis aplinkybėmis bei faktais, todėl teigti, kad procesinėmis teisėmis jis naudojosi akivaizdžiai nepagrįstai, nėra pagrindo. Nenustačius ieškovo nesąžiningumo, teikiant prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nėra pagrindo taikyti Civilinio proceso kodekso 95 straipsnį ir skirti baudą.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 336 straipsniais,

Nutarė

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Poškus,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė pripažinti 2011 m. birželio 13 d. Statybos subrangos... 5. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - atsakovo... 6. II. Pirmos instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartimi prašymas... 8. Teismas pažymėjo, kad ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio,... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 10. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti apylinkės teismo nutartį ir... 11. Atsiliepimas į atskirąjį skundą įstatymo nustatyta tvarka pateiktas... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio(atskirojo) skundo... 14. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios... 15. Absoliučių apylinkės teismo priimto procesinio sprendimo negaliojimo... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Apylinkės teismas priimdamas skundžiamą nutartį padarė išvadą, kad 65... 18. Kaip minėta, nesutikdamas su pirmos instancijos teismo išvadomis, atsakovas... 19. Pažeista ar ginčijama subjektinė teisė realiai apginama tik tuomet, jeigu... 20. Atsakovas, pagrįsdamas savo mokumą, apeliacinės instancijos teismui pateikė... 21. Pažymėtina, kad teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, jog tuo atveju,... 22. Atskirajame skunde atsakovas remiasi aplinkybe, kad ieškovas kreipėsi į... 23. Dėl šių priežasčių spręstina, kad ieškovo prašymas dėl laikinųjų... 24. Atsakovas prašo ieškovui skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290, 336... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartį palikti...