Byla 2-1401-794/2012
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Giedrei Narmontaitei, dalyvaujant ieškovės atstovams V. K. (V. K.), advokato padėjėjui Andrejui Proškinui (Andrej Proškin), atsakovės atstovui advokatui Eligijui Karbauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės Gyvenamųjų namų savininkų bendrijos (GNSB) „Atviras slėnis“ ieškinį atsakovei E. J. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašydama priteisti iš atsakovės 1.310,43 Lt skolą, 114,68 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, priteisti ieškovei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad tinkamam ieškovės GNSB „Atviras slėnis“ teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų, įskaitant atsakovei priklausančių nekilnojamųjų daiktų, eksploatavimui ir administravimui užtikrinti ieškovė sudarė įvairias atlygintinių paslaugų teikimo sutartis. Už suteiktas paslaugas paslaugų teikėjai išrašydavo sąskaitas, kurias apmokėdavo GNSB „Atviras slėnis“ iš bendrijos teritorijoje gyvenančių ir turinčių šioje teritorijoje nekilnojamąjį turtą asmenų surinktų lėšų. Nuo 2009 m. gruodžio mėnesio atsakovė E. J. nustojo mokėti už ieškovo GNSB „Atviras slėnis“ teritorijoje esančio jai priklausančio nekilnojamojo turto administravimą, aptarnavimą ir priežiūrą proporcingai jos turimo turto daliai, nors šios paslaugos buvo teikiamos ir atsakovei priklausančiam turtui. Ieškovė GNSB „Atviras slėnis“ teisėtai administruoja nekilnojamąjį turtą, adresu ( - )., taigi ir atsakovei priklausantį turtą. Ieškovės duomenimis, UAB „Komunalinis administravimas“ jau kelerius metus neadministruoja turto adresu ( - ). pagal 2006-02-06 komunalinio administravimo sutartį Nr. 06/02-47 ir atitinkamai nereikalauja iš E. J. jokio apmokėjimo už paslaugas. Nurodo, kad buvo susisiekta su atsakove telefonu, priminta apie jos skolą, tačiau atsakovė, nors ir pripažindama, kad skolinga, atsisakė savo skolą padengti (b.l. 3, 130, 1 tomas).

3Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad į GNSB „Atviras slėnis“ niekuomet neįstojo, su bendrijos įstatais supažindinta nebuvo. Paaiškina, kad atsakovės ir ieškovės niekuomet nesiejo jokie tarpusavio teisiniai santykiai, kurių pagrindu atsakovė, remdamasi ieškovės pateiktomis faktinėmis aplinkybėmis apie ieškovės ir trečiųjų asmenų atsakovės naudai sudarytas paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis, įgytų pareigą kompensuoti ieškovei sutartimis sulygtų perkamų paslaugų kainą. Atsakovė teigia, kad jai priklausantį nekilnojamąjį turtą pagal 2006-02-06 administravimo paslaugų sutartį Nr. 06/02-47 administruoja ir prižiūri UAB „Komunalinis ūkis“, su kuriuo atsakovė ir atsiskaito. Atsakovė nurodė, kad ieškovės teismui pateiktos sutartys yra sudarytos be atsakovės aiškiai išreikštos valios – pritarimo, todėl ieškovės savavališkai prisiimta iniciatyva tretiesiems asmenims teikti paslaugas ir tokiu būdu vėliau reikalauti kompensacijų jokia apimtimi neatitinka ieškovės garsiai eskaluojamų sutarčių vykdymo bei teisės turinį sudarančių teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų turinio, juo labiau, kad ieškovė neįrodo aplinkybių, kad pagal minėtas atlygintines sutartis atitinkamos paslaugos buvo suteiktos būtent atsakovei. Atsakovė paaiškino, kad niekada nevengė bendravimo su ieškove ir nuolat atsakydavo į visus ieškovės telefoninius skambučius ir elektroninius laiškus, tačiau į atsakovės prašymus paaiškinti, kokiu pagrindu ji turi prievolę su ieškove atsiskaityti, ieškovė nereaguodavo, argumentuotų atsakymų nepateikdavo. Jei teismas tenkintų reikalavimą dėl netesybų, atsakovė prašo taikyti 6 mėnesių ieškinio senaties terminą. Papildomai nurodė, kad ji nėra bendrijos narė, niekada nebuvo įstojusi į šią bendriją ir toje vietoje, kur teikiamos paslaugos, negyvena, todėl ji neturi bendrijos nario teisių ir pareigų nustatytų įstatymuose (1 tomas b.l. 107, 2 tomas b.l. 10).

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai prašo ieškinį tenkinti, palaiko ieškinio reikalavimus. Mano, kad nors atsakovė ir nėra bendrijos narė, bet turi mokėti mokesčius, nes yra ieškovės aptarnaujančioje teritorijoje esančio turto bendrasavininkė. Teigia, kad bendrija buvo įsteigta 2007 m., ji administruoja ir prižiūri bendrijos narių ir ne narių nekilnojamąjį turtą. Namą, kuriame atsakovė turi nekilnojamąjį turtą bendrija administruoja nuo 2008 m.

5Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko atsiliepime išdėstytas aplinkybes. Paaiškino, kad ieškovės kai kurie pateikti dokumentai yra nepasirašyti, todėl neturėtų būti jais vadovaujamasi. Daugiau kaip 50 procentų reikalavimų yra išlaidos, susijusios su pačios bendrijos veikla, o ne su turto išlaikymo ar jo priežiūros mokesčiais. Nurodė, kad pagal bendrijos įstatus atsakovė neprivalo mokėti rinkliavų. Atsakovė nėra bendrijos narė, nes nepateikė bendrijai prašymo įstoti į bendriją.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, nustatyta, kad 2007 m. gegužės 27 d. įvyko GNSB „Atviras slėnis“ steigiamasis susirinkimas, kuriame dalyvavo bendrijos steigimo iniciatoriai ir steigėjai V. K., ir kiti namų savininkai, iš viso – 14. Steigiamajam susirinkime buvo nutarta įsteigti GNSB „Atviras slėnis“, patvirtinti bendrijos įstatus ir juos pasirašyti įgalioti V. K. (b.l. 136, I tomas). 2007 m. balandžio 28 d. sudaryta gyvenamųjų namų savininkų bendrijos steigimo sutartis, kurią pasirašė steigėjai V. K., Egidijus Blekaitis ir Irena Arteniuk (b.l. 135, I tomas). GNSB „Atviras slėnis“ įregistruota 2007 m. liepos 20 d. (b.l. 79, I tomas). GNSB „Atviras slėnis“ įstatai patvirtinti ir pasirašyti 2007 m. gegužės 27 d. įvykusiame steigiamajame susirinkime, 2007 m. liepos 20 d. įregistruoti Juridinių asmenų registre (b.l. 80-84, I tomas). Į GNSB „Atviras slėnis“ administruojamą teritoriją įeina ( - ) sublokuoti namai su numeriais nuo 1 – 10, 11 – 20, 22 – 31, 33 – 42 ir 10 butų daugiabučiai namai Nr. 21, 32, 43 (b.l. 137-138, I tomas). Atsakovei E. J. nuosavybės teise priklauso butas, esantis adresu ( - )., bei žemės sklypas su statiniais, adresu ( - ) (b.l. 51-66, I tomas). ( - ), kuriame yra ir atsakovei nuosavybės teise priklausantis butas, gyventojai prašymus įstoti į bendrijos narius pateikė 2008 m. (b.l. 139-142, I tomas). 2008 m. spalio 31 d. ieškovė DNSB „Atviras slėnis“ sudarė laikinojo elektros tiekimo sutartį Nr. ML-1, kuria buvo susitarta užtikrinti elektros tiekimą įvažiavimo iš Palangos-Klaipėdos plento į „Žaliojo slėnio“ gyvenvietę apšvietimo stulpams ir dviejų vandens gręžinių siurbliams; buitinių nuotekų valymo įrenginiams; M. L. gatvės apšvietimui, M. L. daugiabučių namų laiptinių apšvietimui (b.l. 8-11, I tomas). 2008 m. gruodžio 30 d. GNSB „Žvejonės slėnis“ ir GNSB „Atviras slėnis“ sudarė tarpusavio atsiskaitymo sutartį Nr. ZA1, kuria už gatvių ir įvažiavimo į gyvenvietę „Žaliasis slėnis“ valymą nuo sniego, barstymą druska bei gatvių valymą nuo purvo, GNSB „Atviras slėnis“ apmoka proporcingai gatvių ilgiams (b.l. 12, I tomas). 2009 m. liepos 17 d. AB „VST“ ir GNSB „Atviras slėnis“ sudarė elektros energijos pardavimo – pirkimo sutartį Nr. 42000-09-K02642 (b.l. 13-12, I tomas). 2010 m. gegužės 26 d. ieškovė GNSB „Atviras slėnis“ ir Algis Kalfeldas sudarė aplinkos priežiūros sutartį Nr. APS-2010/02, kuria buvo susitarta dėl ieškovo bendro naudojimo teritorijų, priklausančių bendrijos nariams dalinės nuosavybės teise, priežiūros pavasario – rudens sezono metu (b.l. 15-16, I tomas). 2008 m. gruodžio 30 d. UAB „BV Dominus“ ir GNSB „Atviras slėnis“ sudarė laikinąją komunalinių paslaugų administravimo sutartį Nr. ML-2 (b.l. 17-21, I tomas). 2010 m. sausio 7 d. GNSB „Žvejonės slėnis“, GNSB „Atviras slėnis“ ir kitų savininkų atstovai pasirašė daugiašalę tarpusavio atsiskaitymo sutartį Nr. ZAZRO-01, kuria buvo susitarta atsiskaityti už bendro įvažiavimo bei gatvių valymą nuo sniego, barstymą druska/smėlių bei valymą nuo purvo. 2011 m. lapkričio 9 d. GNSB „Atviras slėnis“, UAB „Vitės valdos“ ir UAB „Klaipėdos miesto tvarka“ sudarė sniego valymo paslaugų teikimo sutartį Nr. 2011/003. Komunalinių paslaugų sąskaitos atsakovei E. J. išrašytos už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio mėn. iki 2012 m. balandžio mėn., pagal kurias įsiskolinimas už paslaugas sudaro 1.310, 43 lt ir 114,68 Lt delspinigiai, viso 1.425,11 Lt (b.l. 71-76, 151-154, I tomas). 2011 m. spalio 25 d. GNSB „Atviras slėnis“ valdybos narių susirinkime buvo nutarta pavesti pirmininkui kreiptis į teismą dėl skolų priteisimo iš bendrijos narių ir bendraturčių, kurių turtas yra bendrijos aptarnaujamoje teritorijoje, už šuo turto administravimą bei priežiūrą (b.l. 134, I tomas).

8Byloje kilo ginčas dėl atsakovės, kuri nėra bendrijos narė, prievolės apmokėti ieškovei GNSB „Atviras slėnis“ nekilnojamųjų daiktų eksploatavimo ir administravimo patiriamas išlaidas.

9Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Kelių savininkų bendrosios nuosavybės teisės objektų valdymo ir naudojimo specifiką lemia imperatyvas valdymą, naudojimą bei disponavimą tokiu turtu grįsti bendraturčių sutarimu (CK 4.75 straipsnis). CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 straipsnio 1 dalis). Vadinasi, daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (1995 m. vasario 21 d. redakcija) 16 straipsnio 1 dalies, 17 straipsnio 1 ir 2 dalių, 19 straipsnio ir šio įstatymo (2000 m. birželio 20 d. redakcija) 27 straipsnio 4 ir 7 dalių, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 852 “Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo įgyvendinimo tvarkos” patvirtintų Tipinių daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatų 8 punkto 1, 3 ir 4 pastraipų, 10 punkto 1 pastraipos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“). Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Nors pagal šią normą bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos lemia tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne bendrija, o butų savininkai, turintys disponavimo šiais objektais teisę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje, R. K. v. 47-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, bylos Nr. 3K-3-376/2009). Šie asmenys, o ne bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 straipsnio 6 dalis), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. v. daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“, bylos Nr. 3K-7-345/2007). Taigi išanalizavus nurodytas materialinės teisės normas akivaizdu, kad teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatyme nustatyta forma jie šią teisę įgyvendina. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (1995 m. gruodžio 19 d. redakcija) 16 straipsnio 1 dalyje ir šio įstatymo (2000 m. birželio 20 d. redakcija) 27 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta, kad bendrijos nario teises ir pareigas namo patalpų savininkai įgyja nuo bendrijos įstatų įregistravimo dienos arba nuo nuosavybės teisės į patalpas bendrijos name atsiradimo dienos. Ši įstatymo nuostata Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 nutarimu pripažinta prieštaraujančia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnio 1, 2 dalims, konstatavus, kad joks fizinis asmuo negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, todėl tam tikrai daugiabučių namų patalpų savininkų daliai nusprendus įsteigti bendriją, kiti savininkai dėl to negali būti savaime laikomi bendrijos nariais. 2001 m. spalio 9 d. įstatymu Nr. IX-532 buvo panaikinta Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo 27 straipsnio 4 dalies nuostata, nustatant, kad į bendriją įstojama ir iš jos išstojama buto ar kitų patalpų savininko prašymu bendrijos įstatų nustatyta tvarka (įstatymo 27 straipsnio 2 dalis). Tačiau remiantis CK 4.85 straipsnio 1 dalimi atsakovė, kaip bendrojo naudojimo objektų bendrasavininkis, turi teisę spręsti dėl šių objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo, nors ir nėra šiame name įsteigtos bendrijos narys. Konstitucinis Teismas 1999 m. birželio 23 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 852 „Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo įgyvendinimo tvarkos“ patvirtintos namo perdavimo bendrijai tvarkos 2.1.2 papunkčio ir 3 punkto atitikimo Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 20 straipsnio 3 daliai“ konstatavo, kad bendrijos įsteigimas nereiškia, kad privačios ar viešosios nuosavybės teisės subjektai netenka nuosavybės teisės į jiems priklausantį turtą, todėl bendrijos įsteigimas savaime nesuteikia pagrindo varžyti ar kitaip riboti savininkų teises ir teisėtus interesus. Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nutarimo 3.4 punkte taip pat konstatuota, kad narystės bendrijoje savanoriškumo principas reiškia, jog savininkas gali ir nestoti į bendriją, t. y. nesusieti savęs narystės bendrijoje ryšiais, tačiau ir tokiu atveju gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų daugiabučiame name savininkas yra kitų teisinių santykių, susijusių su bendrosios dalinės nuosavybės teisių įgyvendinimu, subjektas. Minėta, kad pagal CK 4.85 straipsnį sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma (jei kitaip nenumatyta butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje) savininkų susirinkime (ar raštu), kuriame priimti sprendimai galioja visiems butų ir kitų patalpų savininkams. Taigi, esant tokiam teisniam reguliavimui ir suformuotai teismui praktikai, konstatuotina, kad butų ir kitų patalpų savininkai, nors ir nesantys gyvenamojo namo bendrijos nariai, privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Todėl atmestini atsakovės argumentai, kad ji nebūdama bendrijos narė ir negyvendama bute ir nesinaudodama paslaugomis, neprivalo mokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kadangi šios bylos nagrinėjimo kontekste, atsakovės nurodytos aplinkybės yra visiškai nereikšmingos.

10Kaip minėta, gyvenamųjų namų, tarp jų ir namo, esančio ( - ), kuriame atsakovei E. J. nuosavybės teise priklauso butas Nr.6 , savininkai jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio turto valdymui įsteigė Daugiabučių namų savininkų bendriją „Atviras slėnis“ (b.l. 51, 135-142, I tomas). Ieškovė Daugiabučių namų savininkų bendrija „Atviras slėnis“, vadovaudamasi įstatų 7 punktu teikia minėtam daugiabučiui namui administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas (b.l. 80, I tomas). Šių paslaugų užtikrinimui ieškovė sudarė įvairias sutartis su paslaugų teikėjais (sniego valymo paslaugų teikimo sutartį Nr. 2011/003, komunalinių paslaugų administravimo sutartį Nr. ML-2, elektros energijos pardavimo – pirkimo sutartį Nr. 42000-09-K02642, aplinkos priežiūros sutartį Nr. APS-2010/02 ir kt. (b.l. 13-21, I tomas). Remiantis minėtomis sutartimis ieškovė įsipareigojo paskirstyti ir patiekti patalpų savininkams sąskaitas, kontroliuoti gyventojų atsiskaitymus. Atsakovei E. J. išrašytos sąskaitos už laikotarpį nuo 2009 m. gruodžio mėn. iki 2012 m. balandžio mėn., pagal kurias įsiskolinimas už paslaugas sudaro 1.310, 43 lt ir 114,68 Lt delspinigiai, viso 1.425,11 Lt (b.l. 71-76, 151-154, I tomas). Ieškovė Daugiabučių namų savininkų bendrija „Atviras slėnis“ už atsakovei faktiškai suteiktas paslaugas yra sumokėjusi paslaugų teikėjams, todėl turi teisę reikalauti, kad atsakovė atlygintų šias išlaidas. Tačiau atsakovė gera valia sumokėti įsiskolinimo nesutinka. Teismas atmeta atsakovės argumentą kaip nepagrįstą, kad ji moka komunalinius mokesčius UAB „Komunalinis administravimas, nes byloje esanti pažyma neabejotinai patvirtina, kad nuo 2008-07-01 ši įmonė nebevykdo veiklos (b.l. 2, 2 tomas), o atsakovė nepateikė jokių šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų (CPK 178 str.). Atsakovė mokesčių visiškai nemokėjo, nors tokią pareigą turėjo (CK 4.82, 4.83 str.). Tokios aplinkybės rodo, jog atsakovė elgėsi nerūpestingai ir prievolę vykdė netinkamai. LR CK 1.5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra nuostata, kad civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus. Pažymėtina, kad bendrieji įstatymų nustatyti civilinių teisinių santykių principai sukuria šių teisinių santykių dalyvių pareigą elgtis pakankamai apdairiai, dėmesingai, patiems rūpintis savo teisių ir interesų apsauga, kad būtų išvengta nepageidautinų neigiamų pasekmių. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikytina, kad atsakovė pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p.). Ieškovė įrodė ir pagrįstai paskaičiavo susidariusio įsiskolinimo dydį, atsakovė motyvuotų ir pagrįstų prieštaravimų nepareiškė, sutarčių, kurių pagrindu atsirado prievolė neginčija, todėl ieškovės reikalavimas tenkintinas, iš atsakovės priteistinas 1.310,43 Lt įsiskolinimas.

11Dėl delspinigių

12CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Ieškovė prašydama priteisti delspinigius nenurodo delspinigių atsiradimo pagrindo. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai taip pat negalėjo vienareikšmiškai paaiškinti netesybų atsiradimo pagrindo, kartu nurodydami, jog dėl netesybų buvo susitarta GNSB “Atviras slėnis” bendrijos narių 2009-04-09 vykusiame susirinkime (1 t. b.l. 189, 2 t. b.l. 16). Pažymėtina, jog delspinigių mokėjimą, kaip nurodyta CK 6.71 straipsnio 1 dalyje, gali nustatyti tik įstatymai, sutartys, o ne kiti lokaliniai ar juridinio asmens priimti aktai. Todėl laikytina, jog ieškovės reikalavimas priteisti delspinigius yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

13Dėl bylinėjimosi išlaidų

14Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai. Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 75,73 Lt žyminis mokestis (b. l. 6, 133, I tomas), 500,00 Lt išlaidos advokato padėjėjo pagalbai apmokėti (b. l. 7, 89, I tomas), 254,00 Lt išlaidos, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, 52,00 Lt kitos būtinos išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 6, 8 9 p., 98 str.). Atsakovės E. J. patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti sudaro 1.000,00 Lt ( b. l. 127-129, I tomas).

15Kadangi yra patenkinta 92 procentų ieškovės reikalavimų, iš atsakovės ieškovei priteistinos 50,00 Lt bylinėjimosi išlaidos už mokėtiną žyminį mokestį, taip pat ieškovei iš atsakovės priteistinos 460,00 Lt išlaidos, susijusios su advokato pagalba, 233,68 Lt išlaidos, susijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, 47,00 kitų būtinų išlaidų, viso ieškovei iš atsakovės priteistina 790,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atsakovei E. J. iš ieškovės priteistina 80,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Atlikus tarpusavio užskaitymą, ieškovei iš atsakovės priteistina 710,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą nustatyto (paslaugas) maksimalaus dydžio.

16Nustatyta, kad teismas turėjo 16,50 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos iš valstybės biudžeto (LR CPK 92 str. 1 d.), todėl, išskaičiavus ieškovės mokėtiną sumą, iš atsakovės E. J. valstybei priteistina 15,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 2011 m. lapkričio 7 d. LR finansų ir teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „ Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos“).

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-12-07 nutartimi (1 t. b.l. 90) taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (LR ( - ) str. 3 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-268, 270 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1,2, 1.5 straipsniais, teismas

Nutarė

19ieškinį patenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės E. J. 1.310,43 Lt (vienas tūkstantis trys šimtai dešimt litų 43 ct) skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2011-12-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 710,00 Lt (septyni šimtai dešimt litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovei GNSB „Atviras slėnis“.

21Priteisti valstybei iš atsakovės E. J. 15,00 Lt (penkiolika litų 00 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

22Kitą ieškinio dalį atmesti.

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-12-07 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

24Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti apskųstas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Vaclovas Paulikas,... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino,... 3. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad į... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai prašo ieškinį tenkinti, palaiko... 5. Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko atsiliepime... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus,... 8. Byloje kilo ginčas dėl atsakovės, kuri nėra bendrijos narė, prievolės... 9. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios... 10. Kaip minėta, gyvenamųjų namų, tarp jų ir namo, esančio ( - ), kuriame... 11. Dėl delspinigių... 12. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog netesybos – tai įstatymų,... 13. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 14. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, jeigu ieškinys patenkintas iš... 15. Kadangi yra patenkinta 92 procentų ieškovės reikalavimų, iš atsakovės... 16. Nustatyta, kad teismas turėjo 16,50 Lt išlaidų susijusių su procesinių... 17. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-12-07 nutartimi (1 t. b.l. 90)... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260,... 19. ieškinį patenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės E. J. 1.310,43 Lt (vienas tūkstantis trys šimtai... 21. Priteisti valstybei iš atsakovės E. J. 15,00 Lt (penkiolika litų 00 ct)... 22. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-12-07 nutartimi taikytas laikinąsias... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...