Byla 2A-2068-254/2014
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Aušros Baubienės, Dalės Burdulienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos) ir Jolitos Cirulienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos dujos“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2751-584/2014 pagal ieškovės AB „Lietuvos dujos“ ieškinį atsakovams UAB „Legrana“, UAB DK „PZU Lietuva“, tretieji asmenys UAB „Fotonas“, R. S. dėl turtinės žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovių UAB „Legrana“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ solidariai 31162,61 Lt žalos, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1870,00 Lt žymimo mokesčio (3 t. b.l. 84-90). Ieškovė nurodė, kad atsakovės UAB „Legrana“ darbuotojai 2011 m. gruodžio 28 d. atlikdami žemės kasimo darbus ( - ) pažeidė vidutinio slėgio d 63 mm polietileninį dujotiekį. Iš avarijos metu pažeisto dujotiekio nutekėjo 15003,81 m3 dujų. Ieškovei padaryta žala yra 31162,61 Lt. AB „Lietuvos dujos“ 2011 m. gruodžio 29 d. išrašė PVM sąskaitą faktūrą serija ( - ) 31162,61 Lt sumai ir ją pateikė apmokėti atsakovei UAB „Legrana“. 2012 m. sausio 4 d. buvo išsiųstas priešteisminis įspėjimas žalą apmokėti per dešimt dienų nuo laiško gavimo dienos, tačiau atsakovė žalos nesumokėjo. Pažymėjo, kad 2011 m. gruodžio 29 d. garantiniu raštu Nr. ( - )atsakovė garantavo apmokėti ieškovės patirtus nuostolius. Garantinis raštas patvirtina tai, kad atsakovė žinojo, jog atsakomybė tenka rangovui, ieškovė visada pasiūlo pasirašyti garantinį raštą, kad būtų galima sutvarkyti žalos vietą. Tai kaltės pripažinimas dėl nuostolių atlyginimo. Ieškovės atstovai, dėdami parašus patikrina ar projektas atitinka norminių aktų reikalavimams ar išlaikomi norminiai atstumai, susikirtimo kampai, altitudžių nustatyti galimybių nėra, jokie teisės aktai neįpareigoja tikrinti dujotiekio gylio. Dujotiekis ieškovės vardu buvo įregistruotas 2012-01-19, todėl žalos atsiradimo metu, jis nebuvo ieškovės nuosavybė, jo gylį galima nustatyti, tik jį atkasus, nes kitaip rasti jo neįmanoma. R. Ž. buvo iškviesta į elektros kabelio tiesimo vietą, atsivežė schemą, kurioje dujotiekio koordinatės yra gis sistemoje, bandė nužymėti dujotiekio vietas, leido darbus vykdyti rankiniu būdu ir išvyko į kitą iškvietimą, dujotiekio gylis nebuvo nustatytas, apie tai buvo informuotas R. Š.. Dėl dujotiekio, kuris buvo pažeistas, gylio duomenų į ieškovę niekas nesikreipė, duomenų išdavimas neregistruotas. Kadangi pareigos dujotiekio gylio tikrinti nėra numatyta, nėra pareigos, dedant spaudus ant projekto, nurodyti pastabą, jog dujotiekio gyliai nėra tikrinti. UAB DK „PZU Lietuva“ sprendimas yra nepagrįstas, nes įrodymus jie ištyrė tik formaliai, jei teismas nustatytų atsakovės kaltę, žalą atlyginti turėtų draudimo bendrovė.

5Atsakovė UAB „Legrana“ nesutiko su ieškiniu ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad darbus atsakovė atliko vadovaudamasi UAB „Fotonas“ sudarytu techniniu projektu. Šiame projekte buvo nurodyta, kad dujų vamzdis yra 0,96 m gylyje, taip pat nurodyta, kad kabelį galima tiesti išlaikant 0,5 m atstumą nuo dujų vamzdžio. Kabelio tiesimo darbai buvo vykdomi dujotiekio apsaugos zonoje, todėl šie darbai iš anksto buvo suderinti su ieškove. 2011-11-08 ieškovė išdavė pažymą Nr. 213 apie saugos priemones atliekant žemės darbus dujotiekio apsaugos zonoje, 2011-11-08 uždėjo antspaudą ir pasirašė ant projekto. Pažeidus dujų vamzdį atsakovė ėmėsi visų būtinų priemonių žalai sumažinti, iškvietė avarinę tarnybą, paaiškino situaciją, norėjo geranoriškai susitarti dėl žalos atlyginimo, dėl žalos dydžio sumažinimo. AB „Lietuvos dujos“ atstovai iš karto pareiškė, kad kalta atsakovė, nesigilino nei į techninį projektą, nei į savo suderinimus bei parašus ant techninio projekto, tik nurodė, kad jei žalą atlygins atsakovė iš karto, tai kainuos mažiau – 28000,00 Lt. Atsakovė po įvykio, kaip buvo susitarta su ieškovės atstovais parašė susitarimą patvirtinantį raštelį, kurį pavadino „Garantiniu raštu“, bei informavo ieškovę, kad yra apsidraudusi savo civilinę atsakomybę, todėl garantuoja, kad už žalą jai bus atlyginta ir kad toliau jai reikia bendrauti su jos draudiku UAB DK „PZU Lietuva“. Tačiau šis raštas nėra garantinis raštas CK prasme, kadangi nėra nurodytas skolininkas, tai kaip rašytinis įrodymas, kad tarp šalių vyko derybos.

6Atsakovė UAB DK „PZU Lietuva“ nesutiko su ieškiniu ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad su UAB „Legrana“ draudimo sutartis buvo galiojanti, ji buvo apsidraudusi savo civilinę atsakomybę. Žalos administravimo metu draudikas nusprendė, jog atsakovei deliktinė atsakomybė nekyla, nes buvo netikslūs projekto duomenys, konkrečiai - dujotiekio gylis. Ieškovė turėjo duomenis apie šio dujotiekio gylius, tačiau tikrindama projektą uždėjo antspaudėlį „patikrinta“. Atsakovė darbus vykdė pagal techninį projektą, jo laikėsi.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apylinkės teismas 2014 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį atmetė, šiais motyvais:

91. Teismas nusprendė, kad šioje byloje ieškovė neįrodė atsakovės neteisėtų veiksmų, todėl jai civilinė deliktinė atsakomybė netaikytina ir pareiga atlyginti įvykio metu ieškovės patirtą turtinę žalą nenustatytina (CPK 178 straipsnis). Teismas sprendė, kad žalos atsiradimas buvo sąlygotas pačios ieškovės veiksmų. Ginčo įvykio metu atsakovės darbuotojai atliko žemės kasimo darbus - žemės uždarą kryptinį gręžimą adresu: ( - ). Atliekant kabelio tiesimo darbus buvo vadovaujamasi UAB „Fotonas“ sudarytu techniniu projektu. Duomenų, kad UAB „Fotonas“ techninis projektas neatitinka norminių aktų reikalavimų ar jame netiksliai nurodytas pažeisto dujotiekio gylis, byloje nebuvo pateikta. Teismas, iš UAB „Fotonas“ atstovų bei techninį projektą rengusio specialisto R. S. paaiškinimų nustatė, kad techninis projektas parengtas vadovaujantis ieškovės pateiktais duomenimis apie dujotiekio vamzdžio gylį projektuojamoje vietoje, o ieškovės atstovė nepaneigė aplinkybės, kad techniniam projektui rengti būtini duomenys gauti iš ieškovo archyvo, kuriuose taške D10 nurodytas klaidingas dujotiekio gylis. Teismas pažymėjo, kad techninis projektas buvo suderintas su ieškovės darbuotoju G. J., todėl atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes teismas konstatavo, kad trečiųjų asmenų kaltės dėl projekte nurodyto taške D10 dujotiekio gylio neatitikimo faktiniam gyliui, nėra. Byloje buvo nustatyta, kad atsakovė atliko žemės kasimo darbus gavusi teisės aktuose nurodytus būtinus leidimus ir kasė žemę teisėtai, projektas su ieškove, kaip požeminių tinklų savininke, buvo suderintas. Teismas atmetė ieškovės atstovės argumentus, kad ieškovei nėra pareigos tikrinti pateikiamame projekte dujotiekio gylio, motyvuojant tuo, kad įmonei tiekiančiai energiją tinklais, kurių pažeidimas gali baigtis žmonių ir kito turto sunaikinimu ar sužalojimu, yra keliami padidinti atsakingumo, profesinio rūpestingumo reikalavimai, kita vertus pelningai dirbanti įmonė, kuriai keliami minėti reikalavimai, turi skirti pakankamai lėšų kaupti dujotiekio tinklų sistemos duomenis, juos atnaujinti bei šią informaciją naudoti tikrinant pateikiamus projektus (Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių 12 p.). Teismas konstatavo, kad projektas buvo suderintas su inžinerinių tinklų savininku, todėl padarė išvadą, kad ieškovės darbuotojai suteikė netikslią informaciją bei neatliko būtinų projekto patikrinimo veiksmų, kurie tiesiogiai tapo įvykio priežastimi, t.y. nepatikrino projekte nurodytų pažeisto dujotiekio altitudžių, dėl ko buvo užkliudytas dujotiekis.

102. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad atsakovė nesilaikė projekto spaude “Žemės darbų vykdymo leidimas“ nurodytos pastabos „Darbus apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu“ nepašalina ieškovės kaltės dėl to, jog žemės kasimo darbai buvo atliekami projekte esant neteisingai nurodytam dujotiekio gyliui. Kadangi projekte aiškiai nurodoma, jog darbai bus vykdomi prastūmimo būdu, kas aiškiai prieštarauja elementariai galimybei „darbus apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu“, dėl to, kad darbai vykdomi kryptinio prastūmimo būdu, projekto nebuvo atsisakyta tvirtinti ar dėl pasirinkto dujotiekio tiesimo būdo nėra pareikšta jokių kitų ieškovės darbuotojų pastabų. Teismas nustatė, kad ieškovės pastaba ir nurodymas prieštarauja 2004-02-11 Vyriausybės nutarimo Nr. 155, III dalies 19 punktui ir LR aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“, nuostatoms. Pirmojo teisės akto III dalies 19 punkte nurodoma, kad “Požeminiai inžineriniai tinklai po keliu su asfalto danga gali būti tiesiami tik uždaruoju būdu, t.y. neardant kelio dangos. Kai uždaruoju būdu nutiesti tinklų negalima, išimties tvarka, gavus kelio savininko (valdytojo) leidimą, gali būti leidžiama juos kloti nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 1 d. perkasant kelią“. Antrojo teisės akto V skyriaus 30 punkte nurodoma: „Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti kelių (gatvių) perkasimo ir kitus žemės darbus esamų kelių (gatvių) juostose, taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus jų rekonstravimo ar remonto ir šio Reglamento VI skyriuje išvardytus darbus“. Analogiškai pasisakytina ir apie ieškovės išduotos Pažymos apie saugos priemones atliekant žemės darbus dujotiekio apsaugos zonoje 5 p., kuriame t.p. išdėstyta nuostata - virš dujotiekio kasti žemę tik rankiniu būdu.

11Teismas įvertinęs ieškovės, atsakovės, trečiųjų asmenų atstovų, trečiojo asmens paaiškinimus bei liudytojo R. Š. parodymus, padarė išvadą, kad praktiškai visais projektų derinimo su ieškove atvejais yra dedamas minėtas spaudas su analogiška pastaba, kas ieškovei leidžia tikėtis, jog ieškovė, atsitikus dujotiekio pažeidimui, galės išvengti atsakomybės, nors į tai, ar konkrečiu atveju dujotiekio apsaugos zonoje pagal derintiną projektą bus įmanoma darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu nėra atsižvelgiama. Analogiškai teismas pasisakė ir apie ieškovės išduotos Pažymos apie saugos priemones atliekant žemės darbus dujotiekio apsaugos zonoje 5 p., kuriame t. p. išdėstyta nuostata - virš dujotiekio kasti žemę tik rankiniu būdu.

123. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ 12.1.p., statinio statybos vadovas gali pradėti vykdyti žemės darbus tik po to, kai gavo statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus (kai jie yra reikalingi) statinio projektą arba su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą (kai nereikalingas statinio projektas, statybos darbų žurnalą (kai jis privalomas ) ir statinio nužymėjimo vietoje aktą su statinių nužymėjimo nuotraukomis (schemomis, planais). Atsakovė nustatyta tvarka pranešė apie ketinamų vykdyti žemės darbų pradžią, ieškovės atstovė R. Ž. buvo atvykusi į žemės kasimo darbų vietą, apėjo dujotiekio trasą, apžiūrėjo antžemines dujotiekio dalis, atsakovės darbų vadovą informavo, kad reikia vadovautis techniniu projektu, nors atstovės naudojamo matavimo prietaisas rodė, kad dujotiekio gylis nesutampa su projekte nurodytu. Atstovė nelaukusi darbų pabaigos išvyko, taigi vykdant žemės kasimo darbus nedalyvavo, o tokie ieškovės atstovės veiksmai prieštaravo LR Statybos ir Urbanistikos ministerijos 1992 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. 361/03-453 patvirtintų Žemės darbų vykdymo respublikoje nuostatų 1.3.6 p. Pažymėta, kad ieškovės atstovė nesustabdė žemės kasimo prastūmimo būdu darbų, nors faktinis dujotiekio vamzdžių gylis ieškovės prietaisu prieš kasant nebuvo nustatytas. Teismas konstatavo, kad 2011-12-29 garantiniu raštu Nr. ( - ) atsakovė, būdama apdraudusi savo civilinę atsakomybę, garantavo apmokėti ieškovės patirtus nuostolius 28000,00 Lt sumai, todėl šis atsakovės raštas nelaikytinas garantija CK 6.90 str. 1 d. prasme.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

14Ieškovė (toliau – apeliantė) apeliaciniu skundu prašo Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

151. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad dujotiekio gylis nustatytas pagal ieškovės pateiktą informaciją. Byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų, patvirtinančių, kad projekte nurodyti duomenys apie dujotiekio gylius (0,96 m) buvo gauti iš ieškovės, be to, AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas tokių duomenų net neturėjo, o archyve turimoje šios vietovės kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje (2000 m. gautoje iš dujotiekio statytojų) dujotiekis pažeidimo vietoje yra 1,45 m gylyje (2 t., b.l. 7, 9), trečiojo asmens R. S. teigimu 1,27 m (2014-04-15 teismo posėdžio II dalies garso įrašas nuo 01.30.00 val.), todėl minėti rašytiniai įrodymai ir šalių duoti paaiškinimai patvirtina, kad dujų įmonė negalėjo pateikti projekte nurodyto 0,96 m dujotiekio gylio. Netgi darant prielaidą, kad duomenis apie esamą dujotiekio gylį šiuo atveju projektuotojas gavo iš AB „Lietuvos dujos“ archyvo, ieškovė negali būti laikoma kalta dėl šių duomenų patikimumo. Bylos duomenimis nustatyta, kad AB „Lietuvos dujos“ nuosavybės teisę į dujotiekį įgijo įgyjamosios senaties pagrindu 2012-01-19 Kauno apylinkės teismo sprendimu, todėl ieškovė net neturėjo galimybių kontroliuoti ar duomenys apie pastatytą dujotiekį buvo teisingai užfiksuoti. Pažymima, kad faktinis dujotiekio gylis dujų įmonės darbuotojams nėra žinomas ir jis yra kintamas.

162. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė vykdė darbus pagal AB „Lietuvos dujos“ patikrintą projektą. Dujų įmonė projekte nurodytų dujotiekių gylių netikrina, nes neturi tokių duomenų ir joks teisės aktas nenumato ieškovei tokios pareigos. Teismas rėmėsi Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių 12 punktu, kuris ginčo įvykio metu negaliojo. Pažymima, kad 2012 m. lapkričio 6 d. teismo posėdyje apklausiamas liudytoju (garso įrašo apie 40 min.) UAB „Legrana“ darbų vadovas R. Š., pripažino, kad jis buvo įspėtas, kad projekte nurodyti dujotiekio gyliai nėra tikrinami. AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo darbuotojas G. J. antspaudu patvirtino, kad projekto dalis - įvadinio kabelio klojimo planai, yra patikrinta (b.l. 118, 119, II t.). Šiuose planuose nėra nurodyti nei esamo dujotiekio, nei projektuojamo elektros kabelio gyliai. Dujotiekio altitudės ir kabelio altitudės yra nurodytos projekto dalyje - susikirtimas su dujotiekiu (1 t., b.l. 68), ant kurio jokių ieškovės atstovų parašų nėra.

173. Teismas ieškovės kaltę nepagrįstai siejo su aplinkybe, kad jos atstovas nedalyvavo vykdant žemės kasimo darbus. Suderintu laiku (2011-12-28, 9 val.) atvykus ieškovės atstovei, vyko paruošiamieji darbai, o žemės kasimo darbai minėtame objekte dar buvo nepradėti, todėl R. Ž. gavusi iškvietimą į įvykio vietą dujotiekio apsaugos zonoje (3 t., b. l. 155), išvyko. Pažymima, kad pagal pareiginius nuostatus (3 t., b. l. 159, 160) minėta ieškovės atstovė yra atsakinga už žemės darbų, vykdomų dujotiekių apsaugos zonoje, kontrolę. Darbų vadovas nevykdė pareigų numatytų 1992 m lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 216 patvirtintų Žemės darbų vykdymo Respublikoje nuostatuose, t.y., netinkamai pranešė apie darbų pradžią, nes atstovas nebuvo iškviestas žemės darbų dujotiekių apsaugos zonoje vykdymo priežiūrai, todėl atstovė neturėjo pareigos laukti darbų pradžios.

184. Apelianto vertinimu, UAB „Legrana“ darbus vykdė ne pagal projektą ir neturėjo atskiro darbų projekto. AB „Lietuvos dujos“, patikrinus techninį projektą ir nustačius, kad dalis darbų numatyta vykdyti esamo dujotiekio apsaugos zonoje, numatė būtinas saugos priemones ir žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje, t.y. po 2 metrus į abi puses nuo esamų dujų tinklų, leido vykdyti rankiniu būdu. Analogiškas reikalavimas buvo numatytas ir AB „Lietuvos dujos“ prie projekto išduotoje pažymoje apie saugos priemones, atliekant žemės darbus dujotiekio apsaugos zonoje (1 t., b.l. 70, 71, 72). Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad dujotiekis ( - ) buvo pažeistas UAB „Legrana“ vykdant kryptinio prastūmimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje, t.y. nesilaikant projekte ieškovo pateiktų nurodymų dėl būtinų saugumo reikalavimų dujotiekio apsaugos zonoje. UAB „Legrana“ nesilaikydama AB „Lietuvos dujos“ projekte pateiktų nurodymų dujotiekio apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, darbus vykdė ne pagal projektą, dėl ko ir atsirado žala AB „Lietuvos dujos“. Pažymima, kad UAB „Legrana“ neprašė ieškovės leisti ardyti kelio dangas. Aplinkybę, kad AB „Lietuvos dujos“ reikalavimas vykdyti žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje rankiniu būdu buvo ir yra teisėtas, patvirtina ir ta aplinkybė, kad šiuo metu šis reikalavimas yra nurodytas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-228 patvirtintose Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėse (20, 29.12 punktai ir 3 priedas).

195. UAB „Legrana“ pažeidė specialiųjų teisės aktų reikalavimus, taikomus žemės kasimo darbams dujotiekių apsaugos zonose. Atsakovė, nevykdydama projektinių nurodymų žemės kasimo darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu, pažeidė ne tik projekto, Statybos įstatymo, bet ir Statybos techninis reglamento (STR 1.07.02:2005) „Žemės darbai“ reikalavimus. Teismas priimdamas sprendimą atmesti ieškinį nevertino, kad net ir netaikant UAB „Legrana“ atsakomybės be kaltės, pakanka įrodymų, kad būtent atsakovė UAB „Legrana“ vykdydama darbus šiame objekte yra kalta dėl atsiradusios žalos ir būtent ji prisiėmė visą riziką dėl galimų pasekmių. Atsakovo atstovui turint prieštaringą informaciją apie toje vietoje esantį dujotiekį, darbai dujotiekio apsaugos zonoje vis tiek buvo vykdomi prastūmimo būdu, nedalyvaujant dujų įmonės atstovui. Apeliantės vertinimu, rangovas, kaip profesionalas daugelį metų veikiantis šioje srityje, nustatęs, kad dujotiekio gylis nėra žinomas, bei yra dujų įmonės nurodymas dujotiekio apsaugos zonoje žemės kasimo darbus vykdyti rankiniu būdu, o pradiniame techniniame projekte buvo numatyta vykdyti prastūmimo darbus, privalėjo atsisakyti vykdyti darbus dujotiekio apsaugos zonoje prastūmimo būdu ir informuoti apie tai užsakovą. Tuo tarpu atsakovė UAB „Legrana“ šios pareigos neįvykdė tokiu būdu prisiimdama atsakomybę dėl kilusių pasekmių. Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad dujotiekis buvo pažeistas ir AB „Lietuvos dujos“ dėl šio pažeidimo atsirado žala, žemės kasimo darbus vykdant UAB „Legrana“ pasamdytam subrangovui UAB „EnergoLT“, kuri nėra atestuota atlikti jokiems statybos rangos darbams, todėl atsakovė prisiėmė riziką dėl šios įmonės veiksmų. Apeliantės teigimu, teismas nukrypo nuo teismų praktikos analogiškose bylose suformuotos Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2A-249-553/2013.

206. Apeliantė teigimu, teismas nepagrįstai byloje rėmėsi Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-11-23 įsakymu Nr. 1-228, patvirtintomis Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklėmis, nes jos 2011-12-12 žalos atsiradimo metu, negaliojo. Nors teismas rėmėsi šiomis Taisyklėmis motyvuodamas ginčijamą teismo sprendimą, tačiau kartu atkreipė dėmesį į tai, kad minėtos taisyklės įvykio dieną dar nebuvo priimtos, todėl jos sprendžiant ginčą nėra taikytinos. Apeliantės vertinimu, toks prieštaringas minėto teisės akto taikymas leidžia daryti prielaida apie teismo šališkumą sprendžiant šią bylą.

217. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė UAB „Legrana“ savo civilinę atsakomybę buvo apdraudusi UAB DK „PZU Lietuva“ bei vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama teismų praktika (2009 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2009): „atsakingas už žalą asmuo ir jo civilinės atsakomybės draudikas yra solidarieji skolininkai, nors jų atsakomybė kyla skirtingais pagrindais.“ Žalą patyręs asmuo, turi teisę reikalauti, kad žalą atlygintų bet kuris iš dviejų solidariųjų skolininkų (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Šiuo pagrindu ieškovė AB „Lietuvos dujos“ teikė reikalavimą atlyginti nuostolius iš atsakovių UAB „Legrana“ ir UAB DK „PZU Lietuva“.

22Atsakovas UAB „Legrana“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimą nepakeistą. Atsiliepime nurodoma, kad:

231. UAB „Legrana“ sutarties su užsakovu pagrindu vykdė ūkinę komercinę veiklą, kurios tikslas - pelno siekimas, todėl darbai buvo vykdomi pagal pateiktą projektą, kuris buvo suderintas su visomis institucijomis, tame tarpe ir su ieškove. UAB „Legrana“ vykdydama darbus laikėsi projekto, tačiau užkliudė dujų vamzdį, kurio remiantis projekto duomenimis ten būti neturėjo. Atsakovas nesutinka su ieškovės išsakytu argumentu, kad ginčo atveju ieškovė jokios ūkinės komercinės veiklos nevykdė ir nebuvo suinteresuota, kad esamo dujotiekio apsaugos zonoje būtų vykdomi kokie nors darbai. Ieškovė, parduodama dujas vartotojams taip pat vykdo komercinę ūkinę veiklą bei siekia pelno. Ieškovė, kaip didesnio pavojaus šaltinio savininkė, privalo žinoti savo inžinierinių tinklų buvimo vietas, gylius ir šia informacija dalinti su jos reikalaujančiais asmenimis, kad būtų išvengta nelaimių.

242. Nepagrįstai skunde teigiama, kad ieškovė nežinojo dujotiekio gylio, nes pati ieškovė nurodo, kad dujotiekis, kuriame įvyko avarija, statytas 2000 m. ir jų archyve turimoje, 2000 m. darytoje, topografinėje nuotraukoje dujotiekio gylis pažeidimo vietoje nurodytas 1,45 cm, o tai reiškia, kad ieškovo atstovams šis gylis yra žinomas nuo 2000 m., tačiau tikrindamas ir tvirtindamas projektą ieškovo darbuotojas šio taško gylio projekte nesutikrino. Savininkui, valdytojui iš statytojo perėmus statinius, perduodama ir jų dokumentacija nusakanti tiek buvimo vietą, tiek kitus techninius duomenis. Atsakovo teigimu, ieškovės didelis neatsargumas pasireiškė tuo, jog ji projektuotojams suteikė klaidingus duomenis apie dujotiekio gylį. Tiek projektuotojas R. S., tiek UAB „Fotonas“ direktorius Mikulionis paaiškino, kad duomenis apie po žeme esančius inžinierinius tinklus jie visuomet gauna iš inžinierinių tinklų savininkų. Nes tik savininkas ar naudotojas gali turėti naujausius duomenis apie jų inžinierinių tinklų esamą padėtį. Tuo tarpu projektuotojas duomenis gauna iš savininkų ar naudotojų, todėl visiškai nepagristas ieškovės teiginys, kad nei atsakovas, nei tretieji asmenys neįrodė iš kur gauna informaciją. Ieškovės darbuotojas G. J. patvirtino projektą, kuriame dujotiekio gylis nurodomas 0,96 m, kai tuo tarpu dujotiekio gylis buvo 1,50 m. Jei būtų sutikrinęs su archyve turėta topografine nuotrauka dujotiekio gylius (kurioje nurodyta 1,45 cm), būtų buvę galima ištaisyti projektą ir atsakovui atliekant žemės darbus avarijos būtų išvengta. Ieškovės, kaip nukentėjusiojo asmens didelis neatsargumas pasireiškė tuo, kad jis suderino netinkamai parengtą projektą ir ant jo pasirašė. Ieškovės Inžinierinio skyriaus viršininkas G. J. 2011-07-07 pasirašė, kad projektas patikrintas (II tomas, b.l. 57 - 58, 72-73, 118 – 119).

253. Pažymima, kad vykdomi darbai iš anksto buvo suderinti su AB „Lietuvos dujos“ ir prieš darbų pradžią iškviesta ieškovės atstovė, su ja sutikrinti, projekte numatyti su dujotiekiu susikirtimo taškai, vietoje. Ieškovės atstovė nustatė, kad dujotiekio vamzdis yra apie metro gylyje, darbus pradėti leido, liepė vadovautis projektu ir išvyko. Atsakovės vertinimu, teismas padarė rašytiniais įrodymais pagrįstą ir teisingą išvadą dėl ieškovės darbuotojų darbo praktikos, kad jie nedalyvauja atliekant kasimo darbus. Ieškovės atstovė nurodė, kad ji išvyko, nes kasimo darbai nebuvo pradėti. Atsakovei keliama pareiga iškviesti dujų atstovą iki darbų pradžios, kas ir buvo padaryta, o ieškovės atstovei keltina pareiga prieš pradedant darbus ir jų metu būti darbų atlikimo vietoje. Byloje buvo nustatyta, kad tą pačią dieną ieškovės atstovė buvo iškviesta dar į keturias žemės kasimo darbų atlikimo vietas (3 t.,b.l.153-155), todėl akivaizdu, jog ieškovė yra suformavusi praktiką darbų atlikimo vietoje ieškovės atstovui nedalyvauti, kas neabejotinai yra minėtų norminių aktų pažeidimas sąlygojęs įvykio atsitikimą.

264.Atsakovė vykdė darbus pagal projektą, šiems darbams vykdyti atskiras darbo projektas nėra sudaromas, tai išsamiai buvo išsiaiškinta bylos nagrinėjimo metu, tai nebuvo sudėtingas statinys, todėl ieškovė klaidina teismą aiškindama apie darbo projekto nebuvimą. Pažymima, kad pažeidus dujų vamzdį atsakovė ėmėsi visų būtinų priemonių žalai sumažinti, iškvietė avarinę tarnybą, paaiškino situaciją, padėjo atkasti pažeistą vamzdį, norėjo geranoriškai susitarti, dėl žalos atlyginimo, dėl žalos dydžio sumažinimo. 2011-12-21 UAB "Legrana” pasirašė su UAB DK „PZU Lietuva" bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį. Draudikas UAB DK "PZU Lietuva” buvo laiku informuotas apie įvykį, tačiau ne atlygino žalą, o ėmėsi tyrimo dėl įvykio. 2012 m. kovo 14 d. UAB DK "PZU Lietuva” ištyręs įvykį priėmė sprendimą Nr. 04-11B-93159, kad įvykis nedraudiminis ir draudimo išmoka nebus mokama.

275. Tikrinant projektą, ieškovės atstovas, G. J. negalėjo nematyti, jog projekte numatomi prastūmimo darbai. Kad nuolat vykdomi prastūmimo darbai ir dėl jų žemės darbų nieks nestabdo įrodo ir R. Ž. iškvietimų registravimo žurnalas, kuriame 2011-12-21 nurodyta, kad buvo atlikti keturi prastūmimai, darbai sustabdyti nebuvo. Remiantis 2004-02-11 Vyriausybės Nutarimo Nr. 155, kurio III dalies 19 punktu ir LR aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“, V skyriaus 30 punktu perkasimo darbai negalimi nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. Be to, pagal susiklosčiusią padėtį ir esamą gatvių dangų padėtį, miestų savivaldybės leidžia požemines komunikacijas tiesti tik prastūmimo būdu. Savivaldybės neišduoda leidimų miestuose ardyti važiuojamosios dalies asfalto dangas, o ieškovas kitokio antspaudo, kaip „Dujotiekio zonoje darbus atlikti rankiniu būdu“ niekam nededa. Atsakovas turėjo išduotą Kauno savivaldybės administracijos leidimą atlikti kasinėjimo darbus Nr. 43-8-304 “0”. Atsakovas nėra matęs kitokio ieškovo dedamo antspaudėlio, kaip tik “Žemės darbus dujotiekio apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu”, nors visi komunikacijų tiesimo darbai po keliais yra atliekami tik prastūmimo būdu ir ieškovės atstovai jų nestabdo, todėl atsakovo manymu, ieškovės dedamas antspaudėlis yra ne draudimas darbus atlikti prastūmimo būdu, o tik jiems patogi savidrauda jei nutinka dujotiekio pažeidimas. Ieškovė pasiremdamas savo antspaudėliu visais atvejais (ne teismo keliu) iš rangovų išsireikalauja atlyginti jų patirtą žalą.

286. Atsakovei nesuprantama, kodėl ieškovė įrodinėja, kad darbus atliko UAB „Energo LT“, pagal tokius ieškovės teiginius, turėtų būti kitas atsakovas šioje byloje. Iš tikrųjų UAB „Legrana“ daugelyje projektų bendradarbiauja su UAB „Energo LT“. Žalos padarymo metu kryptinį gręžimą atlikos UAB „Legrana“ darbuotojai. Įvykus avarijai (pažeidus dujotiekį) UAB „Energo LT“ atvyko padėti atkasti dujų vamzdį, po to sutvarkė įvykio vietą, už šiuos darbus UAB „Legrana“ su jais atsiskaitė.

297. Atsakovės 2011-12-29 pasirašytas „Garantinis raštas" neatitinka garantijos reikalavimų LR Civilinio kodekso (6.90 str. - 6.92 str.) prasme (nenurodytas skolininkas, nenurodytas kreditorius). Šiuo rašteliu atsakovė neįsipareigojo atsiskaityti ieškovei jeigu skolininkė neįvykdys prievolės. Šis raštelis rodo tik, kad su ieškove buvo tartasi dėl mažesnės sumos, nei išrašyta PVM sąskaita - faktūra, atlyginimo. Be to jis pasirašytas neištyrus visų avarijos aplinkybių, nenustačius kalto asmens. Ieškinys pareikštas ne garantinio rašto pagrindu.

30Atsakovė UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimą nepakeistą, šiais argumentais:

311. Atsakovė nesutinka su apeliantės argumentu, jog nurodyti klaidingos informacijos apie dujotiekio vamzdžio gylį projektuotojui, trečiajam asmeniui R. S., jis negalėjo. Civilinės bylos nagrinėjimo metu apelianto atstovė teigė, jog duomenų apie dujotiekio faktinius gylius jų bendrovė neturi, kadangi dėl įvairių priežasčių (t.y. galimo jų pasislinkimo) faktinio jų buvimo po žeme nustatymas yra beveik neįmanomas. Ieškovė UAB DK „PZU Lietuva" pagal su atsakove UAB „Legrana" sudarytos draudimo sutarties pagrindu atliekamo žalos bylos administravimo metu pateikė 2012-03-01 atsakymą Nr. ( - ), kuriame nurodė, jog dujotiekio įgilinimas yra 1,45 m bei pridėjo šį faktą patvirtinančią kontrolinę geodezinę nuotrauką. Taigi ši aplinkybė paneigia apeliantės nuosekliai teisminio proceso metu poziciją dėl duomenų apie dujotiekio gylį neturėjimo.

322. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškovė nuosavybės teisę į įvykio metu pažeistą dujotiekį gijo tik 2012 m., todėl nuo jo pastatymo (2000 m.) iki įgijimo momento negalėjo kontroliuoti duomenų apie užfiksuotus gylius teisingumo. Pažymėta, jog nuosavybės teisę dujotiekį apeliantė įgijo įgyjamosios senaties teise, t.y. po 10 metų trukusio faktinio šio objekto valdymo. Taigi įgyjamosios senaties pagrindas yra įstatyme numatytas daikto valdymas, t.y. faktinis daikto turėjimas savo žinioje ir galėjimas jam daryti fizinį bei ūkinį poveikį. Valdymo teisė yra plačiausia savo apimtimi iš nuosavybės teisę sudarančių teisių, ji pasireiškia be kita ko ir daikto rūpinimusi, jo priežiūra ir kt. veiksmais, todėl abejotinas apeliantės argumentas, jog per 10 metų laikotarpį ji neturėjo, nekaupė ir nežinojo nurodytų duomenų. Atsižvelgiant į tai, atmestinas apeliantės argumentas dėl galimybės kontroliuoti duomenų apie dujotiekį teisingumą.

333. Atmestinas apeliantės teiginys, kad nei tretieji asmenys, nei atsakovė UAB „Legrana" neįrodė, jog dujotiekio gyliai buvo nurodyti pagal apeliantės pateiktus duomenis. Pažymėta, jog tiek trečiojo asmens UAB „Fotonas", tiek ir faktiškai projektą rengusio ir duomenis jam rinkusio trečiojo asmens R. S. parodymai dėl projektų rengimo procedūros ir duomenų gavimo buvo nuoseklūs ir neprieštaringi. Projektuotojas nurodė konkrečią vietą, konkretų apeliantės darbuotoją, kuris suteikė informaciją bei jos suteikimo būdą. Priešingai, apeliantė nepaneigė šios aplinkybės ir nepateikė įrodymų, jog tokios duomenų suteikimo praktikos ji nevykdė ar, kad duomenų teikimo metu nurodytas darbuotojas nedirbo ir pan.

344. Atsakovė sutinka su teismo išvada, kad projekto tikrinimo etape apeliantė savo pareigų tinkamai neatliko. Apeliantė nurodo, jog teismas nepagrįstai remiasi įvykio dieną negaliojusiomis Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių 12 p., kuriame nurodyta apeliantės pareiga žemės savininkams ar kitais teisėtais pagrindais valdantiems žemės sklypą asmenims, asmenims, vykdantiems žemės darbus apsaugos zonoje, suinteresuotoms įmonėmis, organizacijoms, įstaigoms teikti informaciją apie dujotiekių vietą ir jų apsaugos zonas. Akcentuojama, jog teismas nurodyta taisyklių norma remiasi tik kaip papildomu argumentu, pagrindžiančiu apelianto pareigą būti atidžiam ir rūpestingam tikrinant pateikiamus projektus ir nurodo, jog atidumo reikalavimą suponuoja pirmiausia bendrieji sąžiningumo ir protingumo bei vykdomos veiklos pobūdis.

355. Pažymima, jog apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, jog vykdymo darbams nebuvo parengtas darbo projektas ginčo esmei įtakos neturi, nes darbo projektas yra rengiamas pagal techninį projektą ir yra laikomas techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai. Šiuo atveju UAB „Legrana" laikėsi ir vykdė teisės aktų reikalavimus, į darbų vietą išsikvietė ieškovės atstovę R. Ž..

366. Dėl apeliantės argumento, jog atsakovė UAB „Legrana" neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, jog atsakovė nesilaikė projekte ieškovo nurodymo darbus vykdyti rankiniu būdu ir elektros kabelių tiesimo darbus vykdė prastūmimo būdu, pažymima, jog projekte ieškovės uždėtas antspaudas su pastaba darbus vykdyti rankiniu būdu yra vertintinas kritiškai, kadangi pateiktame derinimui projekte numatytas kabelių klojimo būdas - prastūmimo būdu. Kitokiu, t.y. rankiniu būdu, žemės darbus vykdyti laikotarpiu nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. neleidžia STR 30 p., kuriame numatyta, jog nurodytu laikotarpiu (į kurį patenka ir UAB „Legrana" atlikti darbai) vykdyti kelių (gatvių) perkasimo ir kitus žemės darbus yra draudžiama. Atsakovės daro išvadą, kad žalos atsiradimo priežastis buvo techniniame projekte nurodyti netikslūs faktiniai duomenys, kurių nurodymui įtakos turėjo tik paties apeliantės neteisėti veiksmai ir/ar neveikimas, o būtent: aplaidus ir nerūpestingas informacijos, duomenų techniniam projektui sudaryti pateikimas trečiajam asmeniui UAB „Fotonas" ir, galiausiai, minėto techninio projekto aplaidus ir nerūpestingas suderinimas bei patvirtinimas.

37IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

38Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė neįrodė atsakovės neteisėtų veiksmų, todėl jai civilinė deliktinė atsakomybė netaikytina ir pareiga atlyginti įvykio metu ieškovės patirtą turtinę žalą jai neatsirado (CPK 178 straipsnis).

39Deliktinei civilinei atsakomybei taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus), nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius) bei priežastinį neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį, civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Neteisėtumas civilinėje teisėje priklauso nuo konkrečių bylos aplinkybių. Nustatant veikos teisėtumą, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygą, reikia taikyti protingumo standarto, sąžiningumo, profesinio rūpestingumo ar kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-09 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2008).

40Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė vykdė darbus pagal UAB „Fotonas“, užsakovės UAB „Vasiliauskas, page ir Co“ pageidavimu sudarytą objekto „0,4 Kv. kabelio linijos nuo KT-1430 iki proj. įvadinės apskaitos skirstomosios spintos prie sklypo ( - )“ techninį projektą. Kabelio susikirtimų su dujotiekiu altitudės buvo pateiktos atskiru brėžiniu ir tai buvo pažymėta projekto pastabų 6 punkte (1 t., b.l. 68, 70). Darbai pagal projektą buvo vykdomi uždaro (kryptinio) prastūmimo būdu ir jų vykdymo metu paaiškėjo, kad pažeistas dujų vamzdis taške D10 yra ne projekte nurodytame 0,96 m. gylyje, o 1,5 m. gylyje. Toks dujotiekio įgilinimas buvo išmatuotas lazeriniu matuokliu „Stabita“, o pagal apeliantės draudikui pateiktą kontrolinę geodezinę nuotrauką skirstomojo dujotiekio įgilinimas yra 1,45 m. Todėl nesutinkama su pirmosios instancijos teismo išvada, jog duomenų, kad UAB „Fotonas“ techniniame projekte netiksliai nurodytas pažeisto dujotiekio gylis, byloje nebuvo pateikta.

41Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad projektas buvo suderintas su inžinerinių tinklų savininku, todėl padarė išvadą, kad ieškovės darbuotojai suteikė netikslią informaciją bei neatliko būtinų projekto patikrinimo veiksmų, kurie tiesiogiai tapo įvykio priežastimi, t.y. nepatikrino projekte nurodytų pažeisto dujotiekio altitudžių, dėl ko buvo užkliudytas dujotiekis. Projekte yra ieškovės darbuotojo G. J. 2011-07-07 spaudas „Patikrinta“ ir esant projekto pastabose žymai, kad kabelio susikirtimų su dujotiekiu altitudės buvo pateiktos atskiru brėžiniu, kuris neabejotinai yra projekto sudėtinė dalis, šis asmuo taip pat turėjo jas patikrinti. Pirmosios instancijos teismas iš UAB „Fotonas“ atstovų bei techninį projektą rengusio specialisto R. S. paaiškinimų nustatė, kad techninis projektas parengtas vadovaujantis ieškovės pateiktais duomenimis apie dujotiekio vamzdžio gylį projektuojamoje vietoje, tačiau projektą rengęs specialistas be savo paaiškinimų, rašytinių įrodymų, kurie buvo pagrindu susikirtimų su dujotiekiu altitudėse jam nurodyti dujų vamzdžio taške D10 gylį - 0,96 m., nepateikė. UAB „Fotonas“ direktorius paliudijo (2 t., b.l. 105), kad duomenis gavo iš ieškovės žodžiu. Taigi, projektavimo eigoje nebuvo pasirūpinta gauti iš ieškovės duomenis apie dujotiekio vamzdžio gylį raštu, nors tokia galimybė buvo, todėl projektuotojas nebuvo rūpestingas ir atidus, tačiau dėl jo atsakomybės šioje byloje nesprendžiama.

42Atsakovė, pradėdama vykdyti darbus, taip pat turėjo įsitikinti, kurioje vietoje faktiškai yra dujotiekio vamzdis ir laikytis kitų saugumo reikalavimų, kurie jai buvo nurodyti dėl žemės kasimo darbų vykdymo, o šie iš esmės ir būtų padėję išvengti dujotiekio vamzdžio pažeidimo. Tiek 2011-11-08 ieškovės žemės darbų vykdymo leidimo spaude projekte, tiek ir tą pačią dieną išduotoje pažymoje apie saugos priemones, atliekant žemės darbus dujotiekio apsaugos zonoje buvo nurodyta darbus apsaugos zonoje vykdyti rankiniu būdu. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytais argumentais, kad remiantis LR aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“, V skyriaus 30 punktu, perkasimo darbai negalimi nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d., tačiau leidimas ir pažyma apie saugos priemones buvo išduota tuomet, kai perkasimo darbus dar buvo galima vykdyti – 2011-11-08, todėl nuostatas jose dėl žemės kasimo rankiniu būdu laikyti nelogiškomis šiuo atveju negalima. Taip pat dar ir dėl to, kad 2004-02-11 Vyriausybės nutarimo Nr. 155 III dalies 19 punkte nurodoma, jog “Požeminiai inžineriniai tinklai po keliu su asfalto danga gali būti tiesiami tik uždaruoju būdu, t.y. neardant kelio dangos. Kai uždaruoju būdu nutiesti tinklų negalima, išimties tvarka, gavus kelio savininko (valdytojo) leidimą, gali būti leidžiama juos kloti nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 1 d. perkasant kelią“. Tačiau nagrinėjamu atveju atsakovė kabelį klojo dujotiekio apsaugos zonoje uždaro (kryptinio) prastūmimo būdu praėjus daugiau nei mėnesiui nuo leidimo ir pažymos apie saugos priemones išdavimo, kai perkasimo darbų jau buvo negalima atlikti.

43Statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ 12.3 punktas įpareigoja statinio statybos vadovą žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, todėl sutiktina su apeliante, kad atsakovė kaip profesionalė, daugelį metų veikianti šioje srityje, neturėjo besąlygiškai pasikliauti projektu, negalėdama įvykdyti saugumo priemonių dėl žemės kasimo virš dujotiekio rankiniu būdu, darbų imtis galėjo tik turėdama neginčijamų duomenų apie dujotiekio gylį, t.y. nepradėti darbų vykdyti kol bus nustatyta tiksli dujotiekio buvimo vieta. Teismo sprendime nurodoma, kad atsakovė nustatyta tvarka pranešė apie ketinamų vykdyti žemės darbų pradžią, ieškovės atstovė R. Ž. buvo atvykusi į žemės kasimo darbų vietą, apėjo dujotiekio trasą, apžiūrėjo antžemines dujotiekio dalis ir atsakovės darbų vadovą informavo, jog jos naudojamas matavimo prietaisas rodė, kad dujotiekio gylis nesutampa su projekte nurodytu. Apie tai ji detaliai paaiškino savo darbdaviui 2012-09-25 paaiškinimu raštu (1 t., b.l. 140). UAB „Legrana“ darbų vadovas R. Š. darbdaviui 2012-01-30 pareiškime raštu (2 t., b.l. 59) taip pat nurodė, kad pagal R. Ž. dujotiekio vamzdis nuo žemės paviršiaus buvo 1 m. gylyje, t.y. ne projekte nurodytame gylyje. Atsakovės atstovė 2012-11-06 teismo posėdyje, atsakydama į ieškovės atstovės klausimą paaiškino, kad atsakovės darbuotojai pasitikrino dujotiekio vietą prietaiso pagalba, kuris rodė dujotiekio gylį 1,20 m. gylyje (2 t., b.l. 104). Darbų vadovas liudytojas R. Š. teismo posėdyje šią aplinkybę dėl faktiško gylio patvirtino, taip pat parodė, kad esant neaiškiam gyliui, darbai yra stabdomi (2 t., b.l. 106, 107). Šis liudytojas paaiškino, kad darbų nestabdė, kadangi kabelio prastūmimą ketino daryti 1,60 m. gylyje, tai nemanė, kad gali susikirsti su dujotiekio vamzdžiu. Darbų vykdymo tvarką reglamentuojančio Statybos techninio reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ IV dalies 13 punktas nurodo, kad kai statybos aikštelėje požeminių inžinerinių statinių vietos tiksliai nežinomos, šių statinių savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jų atstovai privalo būti žemės darbų vykdymo vietoje, kol bus nustatyta tiksli šių statinių vieta. Ši nuostata buvo pagrindu nevykdyti atsakovei darbų, kuomet ieškovės atstovė buvo išvykusi. Pažymima, kad atsakovė darbus vykdė pagal 2011-10-27 sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp AB LESTO ir atsakovės UAB „Legrana“ (2 t., b.l. 38-93), kurios 4.1 punktu buvo įsipareigojusi darbus atlikti per 170 k.d. po sutarties pasirašymo. Todėl turėjo galimybes ar stabdyti darbus iki gaus leidimą atkasti dujotiekį, ar imtis veiksmų identifikuoti jo faktinę buvimo vietą. Be to, CK 6.659 straipsnio 1 dalis įpareigoja rangovą nedelsiant stabdyti darbą, kai yra aplinkybių, nepriklausančių nuo rangovo, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar darbo saugumui.

44Teisėjų kolegija, apibendrindama pirmiau nurodytus argumentus sprendžia, kad trečiojo asmens UAB Fotonas“ projekte buvo nurodyti klaidingi duomenys apie susikirtimo taške D10 esančio dujotiekio vamzdžio gylį, tačiau tik pagal suinteresuotų projektą rengusių asmenų paaiškinimus negalima konstatuoti, kad būtent apie tokį dujotiekio įgilinimą žodžiu jiems nurodė ieškovės darbuotojas. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad projektavimo darbų metu ieškovė turėjo duomenis apie kitokį dujotiekio įgilinimą, kuriuos 2012-03-01 atsakymu Nr. ( - ) pateikė atsakovei UAB DK „PZU Lietuva". Pagal jos pateiktą šiai atsakovei kontrolinę geodezinę nuotrauką yra 1,45 m, todėl abejotina, kad projektuotojams galėjo būti žodžiu pranešti kiti duomenys. Bet ieškovės darbuotojas, uždėdamas ant projekto spaudą „Patikrinta“, nepatikrino susikirtimų su dujotiekiu altitudžių, pateiktų atskiru brėžiniu, todėl elgėsi neatidžiai ir nerūpestingai. Tačiau ne ieškovės projekto patikrinimas, o pirmiau nurodyti žemės kasimo darbų vykdymo tvarkos pažeidimai, kuomet atsakovė neįvykdė ieškovės 2011-11-08 žemės darbų vykdymo leidime ir pažymoje apie saugos priemones sąlygų, o statybos vadovas, turėdamas žinių apie neatitikimus, leido pradėti darbus faktiškai neidentifikavęs dujotiekio gylio, buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su ieškovei atsiradusiais nuostoliais. Projekto rengimas bei ginčo darbų atlikimas yra trečiojo asmens ir atsakovės verslas, jie specializuojasi šių darbų atlikime, todėl būtent jiems taikomi aukštesni rūpestingumo ir atsargumo standartai. Darbus vykdydama atsakovė pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, veikė netiesiogine tyčia, todėl privalo atlyginti ieškovės patirtą žalą. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovės 2011-12-29 garantinis raštas Nr. ( - ) nelaikytinas garantija CK 6.90 str. 1 d. prasme, tačiau jį pasirašydama atsakovė teisingai įvertino savo veiksmus ir atsakomybę bei kreipėsi į draudiką, apdraudusį jos civilinę atsakomybę. Be to, atsakovė pareiškė pretenzijas trečiajam asmeniui UAB „Fotonas“ dėl žalos atlyginimo ir nurodė jai apie klaidas projekte dėl dujotiekio gylio (1 t., b.l. 167-172).

45Žalos dydžiui pagrįsti ieškovė pateikė aktą dėl dujų kiekio apskaičiavimo (15 003,81 m3 ) (1 t., b.l. 32); dėl avarijos likvidavimo trukmės ieškovės atstovė paaiškino, kad dujotiekis buvo sužiedintas ir būtent tokiu būdu buvo ekonomiškiausiai likviduoti avariją. Uždarius artimiausią dujų sklendę, dujų tiekimas būtų nutrauktas ligoninei ir 22 buitiniam vartotojui (3 t., 16, 45, 49-52); pateikė žalos dydžio apskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus ir duomenis (1 t., b.l. 121-134, 3 t., b.l. 8), apie avarijos likvidavo trukmę pateikė pranešimą-užduotį Nr. ( - ). Byloje dalyvaujantys asmenys nenurodė aplinkybių, kurios būtų pagrindu spręsti, kad žala paskaičiuota neteisingai, todėl ieškovė įrodė, kad dėl įvykio patyrė 31162,61 Lt žalą (CPK 178 str.).

46CK 6.282 straipsnio 1 dalyje nustatytas nukentėjusio asmens didelis neatsargumas, padėjęs žalai atsirasti arba jai padidėti, kaip pagrindas žalos dydžiui sumažinti arba reikalavimui atlyginti žalą atmesti. Tai yra bendroji norma, taikoma visais žalos atlyginimo atvejais, išskyrus įstatyme nustatytas išimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2013). Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės spaudą projekte „Patikrinta“ galima buvo vertinti kaip faktą, kad projekte nurodytas dujotiekio įgilinimas atitinka ieškovės turimus duomenis. Tačiau kaip jau buvo minėta pirmiau, ieškovė trečiajam asmeniui UAB DK „PZU Lietuva" pateikė 2000 m. kontrolinę geodezinę nuotrauką, kurioje dujotiekio įgilinimas yra 1,45 m. Ieškovės atstovė baigiamosiose kalbose nurodė, kad nežino dėl kokių priežasčių projektavimą vykdęs asmuo šios kontrolinės geodezinės nuotraukos kopijos nepasiėmė (3 t., b.l. 145), todėl ieškovės atstovas, dėdamas spaudą „Patikrinta“ turėjo duomenis apie dujotiekio įgilinimą ir negalėjo sutikti su projekto duomenimis be išlygų. Ieškovės atstovė, įvykio vietoje pareiškusi dėl duomenų neatitikimo, nedalyvavo vykdant darbus, todėl negalima nesutikti su pirmosios instancijos teismu ir dėl pačios ieškovės didelio neatsargumo, todėl tokiu atveju konstatuojama mišri kaltė, kuri yra pagrindu žalos dydį proporcingai mažinti (CK 6.248 straipsnio 4 dalis, 6.253 straipsnio 5 dalis, 6.282 straipsnis). Teisėjų kolegijos sprendimu atlygintinos žalos dydis ieškovei sumažinamas 1/3 dalimi iki 20 775,00 Lt.

472011-12-21 UAB "Legrana” pasirašė su trečiuoju asmeniu UAB DK „PZU Lietuva" bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį Nr. PZULT 1364375, kuri galiojo 2011-12-21 (00:00) – 2012-12-20 (24:00). Draudimo suma vienam įvykiui 1 000 000 Lt., sutarties 5.4 p. ir draudimo sąlygose yra numatyta 1 000 Lt vienam draudiminiam įvykiui besąlyginė išskaita. Trečiasis asmuo atsakovės buvo laiku informuotas apie įvykį. Kadangi atsakovei taikytina civilinė deliktinė atsakomybė, tai draudimo polise įtvirtinta 1 000 Lt besąlyginė išskaita išskaičiuojama iš nagrinėjamu atveju priteistinos 20 775,00 Lt. Lt sumos ir iš atsakovės UAB “Legrana” ieškovei priteisiama 1 000 Lt, o iš atsakovės UAB DK „PZU Lietuva" - 19 775 Lt žalos atlyginimo.

48Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė ieškovės ieškinį, todėl skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas, priimamas naujas sprendimas ir ieškovės ieškinys tenkinamas iš dalies (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

49V.Dėl bylinėjimosi išlaidų.

50Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Atsakovė UAB „Legrana“ turėjo 3 700 Lt išlaidų advokato padėjėjos pagalbai apmokėti: ( 900 Lt, 2 t., b.l. 136-137) (600 Lt, 2 t., b.l. 138); 1000 Lt, 3 t., b.l. 66), (1200 Lt, 3 t., b.l. 175) bei nagrinėjamu atveju - 1000 Lt – už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (4 t., b.l. 26) arba iš viso 4 700 Lt. Ieškinį tenkinus 67 %, iš ieškovės, proporcingai atmestų reikalavimų daliai, priteisiama atsakovei UAB “Legrana” 1 551 Lt išlaidų advokato padėjėjos pagalbai apmokėti (CPK 98 str.) bei kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų, kuomet jai buvo mokama už pagalbą rengiant atsiliepimus į apeliacinius skundus (CPK 88 str. 1 d. 9 p.).

51Ieškovė turėjo 2805 Lt (234 Lt +701 Lt, 935 Lt + 935 Lt) žyminio mokesčio išlaidų. Jos ieškinys tenkinamas 67 %, todėl iš atsakovių ieškovei priteistina 1879 Lt žyminio mokesčio arba iš UAB „Legrana“ – 94 Lt (5%), o likusi 1785 Lt suma (95 %) - iš atsakovės UAB DK „PZU Lietuva" (CPK 79 str.).

52Byloje teismas turėjo 97 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteisiamos iš ieškovės 32 Lt, iš atsakovės UAB DK „PZU Lietuva" - 65 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

53Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

54Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

55Ieškinį tenkinti iš dalies.

56Priteisti ieškovei AB „Lietuvos dujos“ (į.k. ( - )) iš atsakovės UAB „Legrana“ (į.k. ( - )) 1 000 Lt (289,62 Eur), iš UAB DK „PZU Lietuva" (į.k. ( - )) 19 775 Lt (5727,24 Eur) nuostolių atlyginimo, 6 % dydžio metinių palūkanų iš kiekvieno atsakovo nuo iš jų priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-03-20 ) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

57Priteisti ieškovei AB „Lietuvos dujos“ (į.k. ( - )) iš atsakovės UAB „Legrana“ (į.k. ( - )) 94 Lt (27 Eur), iš UAB DK „PZU Lietuva" (į.k. ( - )) 1785 Lt (517 Eur) žyminio mokesčio.

58Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos dujos“ (į.k. ( - )) atsakovei UAB „Legrana“ (į.k. ( - )) 1 551 Lt (449,20 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

59Priteisti valstybei iš ieškovės AB „Lietuvos dujos“ (į.k. ( - ) ) 32 Lt (9,27 Eur), o iš atsakovės UAB DK „PZU Lietuva" 65 Lt (18,83 Eur) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė kreipėsi į Kauno apylinkės teismą patikslintu ieškiniu, kuriuo... 5. Atsakovė UAB „Legrana“ nesutiko su ieškiniu ir prašė jį atmesti.... 6. Atsakovė UAB DK „PZU Lietuva“ nesutiko su ieškiniu ir prašė jį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2014 m. gegužės 27 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 9. 1. Teismas nusprendė, kad šioje byloje ieškovė neįrodė atsakovės... 10. 2. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad atsakovė nesilaikė projekto spaude... 11. Teismas įvertinęs ieškovės, atsakovės, trečiųjų asmenų atstovų,... 12. 3. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 14. Ieškovė (toliau – apeliantė) apeliaciniu skundu prašo Kauno apylinkės... 15. 1. Apeliantas nesutinka su teismo išvada, kad dujotiekio gylis nustatytas... 16. 2. Teismas nepagrįstai sprendė, kad atsakovė vykdė darbus pagal AB... 17. 3. Teismas ieškovės kaltę nepagrįstai siejo su aplinkybe, kad jos atstovas... 18. 4. Apelianto vertinimu, UAB „Legrana“ darbus vykdė ne pagal projektą ir... 19. 5. UAB „Legrana“ pažeidė specialiųjų teisės aktų reikalavimus,... 20. 6. Apeliantė teigimu, teismas nepagrįstai byloje rėmėsi Lietuvos... 21. 7. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė UAB „Legrana“ savo civilinę... 22. Atsakovas UAB „Legrana“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį... 23. 1. UAB „Legrana“ sutarties su užsakovu pagrindu vykdė ūkinę komercinę... 24. 2. Nepagrįstai skunde teigiama, kad ieškovė nežinojo dujotiekio gylio, nes... 25. 3. Pažymima, kad vykdomi darbai iš anksto buvo suderinti su AB „Lietuvos... 26. 4.Atsakovė vykdė darbus pagal projektą, šiems darbams vykdyti atskiras... 27. 5. Tikrinant projektą, ieškovės atstovas, G. J. negalėjo nematyti, jog... 28. 6. Atsakovei nesuprantama, kodėl ieškovė įrodinėja, kad darbus atliko UAB... 29. 7. Atsakovės 2011-12-29 pasirašytas „Garantinis raštas" neatitinka... 30. Atsakovė UAB DK „PZU Lietuva“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 31. 1. Atsakovė nesutinka su apeliantės argumentu, jog nurodyti klaidingos... 32. 2. Apeliantė nepagrįstai nurodo, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškovė... 33. 3. Atmestinas apeliantės teiginys, kad nei tretieji asmenys, nei atsakovė UAB... 34. 4. Atsakovė sutinka su teismo išvada, kad projekto tikrinimo etape apeliantė... 35. 5. Pažymima, jog apeliaciniame skunde nurodytas argumentas, jog vykdymo... 36. 6. Dėl apeliantės argumento, jog atsakovė UAB „Legrana" neteisėti... 37. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 38. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovė... 39. Deliktinei civilinei atsakomybei taikyti reikalinga nustatyti visas... 40. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė vykdė darbus pagal UAB... 41. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad projektas buvo suderintas su... 42. Atsakovė, pradėdama vykdyti darbus, taip pat turėjo įsitikinti, kurioje... 43. Statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ 12.3... 44. Teisėjų kolegija, apibendrindama pirmiau nurodytus argumentus sprendžia, kad... 45. Žalos dydžiui pagrįsti ieškovė pateikė aktą dėl dujų kiekio... 46. CK 6.282 straipsnio 1 dalyje nustatytas nukentėjusio asmens didelis... 47. 2011-12-21 UAB "Legrana” pasirašė su trečiuoju asmeniu UAB DK „PZU... 48. Teisėjų kolegija, apibendrindama išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 49. V.Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 50. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 51. Ieškovė turėjo 2805 Lt (234 Lt +701 Lt, 935 Lt + 935 Lt) žyminio mokesčio... 52. Byloje teismas turėjo 97 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 53. Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1... 54. Kauno apylinkės teismo 2014 m. gegužės 27 d. sprendimą panaikinti ir... 55. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 56. Priteisti ieškovei AB „Lietuvos dujos“ (į.k. ( - )) iš atsakovės UAB... 57. Priteisti ieškovei AB „Lietuvos dujos“ (į.k. ( - )) iš atsakovės UAB... 58. Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos dujos“ (į.k. ( - )) atsakovei UAB... 59. Priteisti valstybei iš ieškovės AB „Lietuvos dujos“ (į.k. ( - ) ) 32 Lt...