Byla 2A-249-553/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,

3kolegijos teisėjų Andriaus Ignoto ir Liudos Uckienės,

4kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) UAB „Girista“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-08-01 sprendimo, priimto išnagrinėjus civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos dujos“ ieškinį atsakovui UAB „Girista“ dėl žalos atlyginimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

6

  1. Ginčo esmė

7Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu reikalaudamas priteisti iš atsakovo 26 089, 60 Lt turtinės žalos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas, būdamas atsakingas už Santariškių ir Visorių gatvių prijungimo prie Vilniaus miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų darbus, turėjo vykdyti žemės kasimo darbus adresu Visorių g. 56, Vilnius, ties kuriuo driekiasi ieškovui priklausantys dujų tinklai. Atsakovo darbuotojui susitikus su ieškovo darbuotoju, pastarasis nurodė preliminarius dujotiekio vamzdžių buvimo vietos duomenis bei įspėjo, jog esant galimai tokių duomenų paklaidai, kasimo darbai ties dujotiekio vamzdžiu turi būti atlikti rankiniu būdu. Neatsižvelgiant į minėtą perspėjimą, atsakovo darbuotojai kasimo darbus vykdė naudodami ekskavatorių, kas sąlygojo dujotiekio vamzdžio pažeidimo faktą. Dėl nurodyto pažeidimo ieškovas prarado 18 012, 13 Lt vertės į aplinką išleistų dujų bei patyrė 8 077, 46 Lt dujotiekio vamzdžio remonto išlaidų. Atsakovas, vykdydamas ankstesnius kasinėjimo darbus, paisė ieškovo įspėjimų ir kasimo darbus vykdė rankiniu būdu.

8Atsakovas nesutiko su ieškiniu. Nurodė, kad pirmiausia kasimo darbai buvo vykdomi turint tam išduotą leidimą, o ieškovo darbuotojas raštu patvirtino, kad atsakovo pateiktame projekte nurodyti dujotiekio vamzdžio buvimo vietos duomenys atitinka faktinius. Atsakovui nebuvo pagrindo abejoti ieškovo darbuotoju, todėl kasimo darbai buvo vykdomi reikalingu atstumu nuo projekte nurodytos vamzdžio buvimo vietos. Atsakovas kasimo darbus vykdė 2 cm toliau nei reikalauja taisyklės. Vietoj vienos dujotiekio linijos kasimo vietoje yra dvi, kurių viena, tikėtina pažeista kasimo metu, apskritai nėra pažymėta plane. Atsakingu asmeniu byloje turėtų būti dujotiekio planą neteisingai parengę inžinieriai, o ne atsakovas.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-08-01 priėmė sprendimą ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 26 089,60 Lt nuostolių, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-03-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 693 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad atsakovas gavo ieškovo pritarimą atlikti žemės skasimo ties dujotiekio linija darbus. Ieškovas atsakovui išduotoje pažymoje įtraukė nurodymus dėl kasimo darbų vykdymo, t. y. patvirtino, jog dujotiekio tinklo lokacija atitinka nurodytąją projekte, bei pažymėjo, kad pati dujotiekio linija turi būti atkasta rankiniu būdu. Teismas sprendė, kad atsakovas vykdyti kasimo darbus rankiniu būdu privalėjo tik virš pačios dujotiekio linijos apsauginės zonos ribų, t. y. po 2 metrus horizontaliai nuo dujotiekio. Teismas nustatė, kad atsakovas kasimo darbus ekskavatoriumi vykdė jau už apsauginės dujotiekio linijos zonos ribų, vadovaudamasis projekto duomenimis, tačiau paaiškėjo, jog dujotiekio linijos faktinė buvimo vieta skyrėsi nuo nurodytosios plane. Teismas konstatavo, kad atsakovas privalėjo būti pakankami atidus ir rūpestingas, vienareikšmiškai nepasikliauti tik projekto duomenimis, įvertinti, kad dujotiekio pažeidimas gali sukelti itin sunkias pasekmes, privalėjo imtis visų įmanomų priemonių vykdant kasimo darbus, kad nebūtų pažeistas dujotiekio vamzdis, t. y. pirma turėjo įsitikinti kurioje vietoje faktiškai dujotiekis yra ir tik jį radęs, laikytis kitų saugumo reikalavimų. Atlikdamas kasimo darbo ekskavatoriumi, nebūdamas visiškai tikras dėl faktinės dujotiekio padėties, atsakovas nesilaikė pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai (Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.246 straipsnio 1 dalis). 2012-01-31 trečiojo asmens padarytos žalos nustatymo aktu abi šalys patvirtino, kad pažeisto dujotiekio vamzdžio remonto darbai kainavo 8 077, 46 Lt, o į aplinką pateko dujų už 18 012, 13 Lt sumą. Minėtas aktas nebuvo ginčytas teismine tvarka, todėl teismas konstatavo, kad ieškovas bendrai patyrė 26 089, 60 Lt nuostolių, be to, minėta turtinė žala buvo sąlygota aplinkybės, jog atsakovas dėl savo nerūpestingumo pažeidė dujotiekio liniją (CK 6.247 straipsnis). Teismas vertino, kad atsakovas veikė netiesiogine tyčia, nes atsakovas neturėjo tikslo sugadinti dujotiekio liniją ar padaryti ieškovui žalos, tačiau jis turėjo numanyti, jog apdairumo ir rūpestingumo pareigos nevykdymas gali sąlygoti dujotiekio vamzdžio pažeidimą ir su tuo susijusius nuostolius. Teismas pažymėjo, kad byloje esantys duomenys sudaro pagrindą labiau tikėti, jog atsakovas pažeidė būtent tą vamzdį, kuriuo teka dujos, nei tokį, kuriuo galimai neteka. Teismas pažymėjo, kad net ir esant vienam iš dviejų vamzdžių, nepažymėtų projekte, atsakovui vis tiek galiojo padidinto rūpestingumo ir atidumo pareiga, vykdant atkasimo darbus, nes bet kuriuo atveju jam buvo žinoma, jog darbų vykdymo vietoje driekiasi dujotiekio linija.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliantas (atsakovas) UAB „Girista“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-08-01 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Prašo iš ieškovo atsakovo naudai priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:

111. apeliantas neatliko neteisėtų veiksmų. Statybos leidimas, projektas, pagal kurį išduota ieškovo pažyma, patvirtina, jog apeliantas kasimo darbus suderino su inžinerinių tinklų savininku, t. y. ieškovu. Dujotiekio pažeidimo vieta buvo nutolusi 2,02 m nuo projekte nurodytos dujotiekio vietos, todėl teismas pagrįstai nustatė, jog apeliantas kasimo ekskavatoriumi darbus vykdė už apsauginės zonos, kuri yra numatyta 2 metrai. Faktinis dujotiekio nukrypimas, dėl kurio ir nustatyta 2 metrų apsaugos zona, buvo didesnis nei 2 m, t. y. 2,02 m, todėl apeliantas turėjo teisę naudoti technines priemones kasimo darbams zonoje už 2 m ribos. Taigi apeliantas nepažeidė jokių teisės aktų reikalavimų. Ieškovas nepateikė į bylą įrodymų, kad būtų informavęs apeliantą apie didesnį nei 2 m dujotiekio nuokrypį nuo patvirtinto projekto. Pačiam turto savininkui (ieškovui) nekilo abejonių dėl dujotiekio buvimo vietos iki pat įvykio;

122. apeliantas neturėjo pagrindo abejoti dėl dujotiekio buvimo vietos, be to, pats dujotiekio savininkas pažymoje garantavo dujotiekio atitikimą projektui, todėl šios aplinkybės paneigia teismo argumentus, kad atsakovas atliko kasimo darbus nebūdamas visiškai tikras dėl faktinės dujotiekio buvimo vietos;

133. teismas padarė nelogišką išvadą, jog apeliantas, būdamas rūpestingas ir atidus, turėjo nepasikliauti projekto duomenimis;

144. kasimo darbai turėjo būti atliekami ne skersai, o lygiagrečiai dujotiekiui, todėl esant įsitikinimui, jog dujotiekis atitinka projektą, bei kasant už dujotiekio apsaugos zonos, dujotiekis nebuvo ieškomas rankiniu būdu. Toks elgesys yra teisėtas bei atitinkantis saugomo reikalavimus. Todėl apeliantas veikė profesionaliai ir rūpestingai;

155. sprendime nepagrįstai teigiama, kad apeliantas turėjo numanyti, jog apdairumo ir rūpestingumo pareigos nevykdymas gali sąlygoti dujotiekio vamzdžio pažeidimą ir su tuo susijusius nuotolius;

166. apeliantas nėra atsakingas už tai, kad projektiniai dokumentai, patvirtinti paties ieškovo parašu, neatitinka realios dujotiekio vietos;

177. sprendimo išvada, kad apeliantas turėjo vienareikšmiškai nepasikliauti tik projekto duomenimis, yra niekuo nepagrįsta. Teisės aktai nenumato reikalavimo apeliantui ignoruoti ieškovo nurodymus, elgtis savo nuožiūra, nepasitikėti ieškovo pateikta informacija ir ją „revizuoti“;

188. ieškovo dujotiekio vamzdis neatitiko projektinės savo vietos daugiau nei du metrus į šoną (pažeidimo vietoje). Kadangi pagal STR reikalavimus apsaugos zona yra lygiai 2 metrai, todėl tokio nuokrypio joks protingas asmuo apskritai negalėjo tikėtis, ypač esant dujotiekio savininko patvirtinimui apie dujotiekio atitikimą projektiniams dokumentams;

199. 2012-07-16 teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pripažino, kad ieškovas 2002 metais, kai buvo atlikti kadastriniai matavimai, jau žinojo, kad tokių matavimų tikslumas nėra pakankamas (žr. posėdžio garso įrašą), tačiau ieškovas nesiėmė jokių priemonių dujotiekio buvimo vietai patikslinti, todėl teismui nusprendus, kad yra apelianto civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, darytina išvada, kad pats ieškovas yra kaltas dėl žalos atsiradimo ir apeliantas atleistinas nuo civilinės atsakomybės (CK 6.248 straipsnio 4 dalis).

20Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo prašymą skundą atmesti, skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

211. atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, kurių pasėkoje buvo pažeistas dujotiekis ir padaryta žala. Atsakovas, atlikdamas kasimo darbus ekskavatoriumi, nebūdamas visiškai tikras dėl faktinės dujotiekio padėties, nesilaikė pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai;

222. abejonių dėl dujotiekio faktinės vietos neatitikimo projektinei dokumentacijai iškilo būtent ieškovo atstovui atvykus į darbų atlikimo vietą ir patikrinus faktinę situaciją. Atsakovas buvo perspėtas, kad dėl galimo dujotiekio nukrypimo nuo projekto reikia kasti rankiniu būdu tol, kol dujotiekis bus faktiškai atkastas ir trasa tiksliai identifikuota. Dujotiekis pastatytas 2002 metais. Kadangi tuo metu geodeziniai matavimai ne visada būdavo atliekami tiksliai, pasitaiko atvejų, kai pastatytų dujotiekių projektinė dokumentacija nevisai sutampa su faktine jų buvimo vieta. Todėl kilus įtarimams, kad dujotiekio faktinė buvimo vieta nesutampa su projektine, prieš atliekant žemės kasimo darbus, būtina imtis papildomų saugumo priemonių, t. y. dujotiekį atkasti rankiniu būdu. Nukrypus dujotiekiui, kartu nukrypsta ir jo apsaugos zona;

233. nepavykus rankiniu būdu surasti dujotiekio buvimo vietos, atsakovas privalėjo išsikviesti dujotiekio savininko (ieškovo) atstovą ir užtikrinti jo dalyvavimą kasimo darbuose, kol bus nustatyta tiksli dujotiekio buvimo vieta;

244. atsakovas bandė atkasti dujotiekį rankiniu būdu, bet dėl nežinomų priežasčių darbus nutraukė vos pradėtus. Iš nuotraukos matyti, kad atsakovas rankinio kasimo darbus vykdė būtent toje vietoje, kurią kaip preliminarią dujotiekio trasos vietą nurodė dujų įmonės atstovas;

255. naudojant ekskavatorių 2 cm atstumas yra nereikšmingai mažas, jo faktiškai neįmanoma kontroliuoti. Tam, kad būtų pažeistas dujotiekis, kuris yra neva „už 2 cm nuo apsaugos zonos ribos“, žemės paviršiaus kasimo riba turėjo būti dujotiekio apsaugos zonos ribose ir pagal projektinę dokumentaciją;

266. atsakovas neatsargiu elgesiu ir ieškovo nurodymų bei teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių žemės kasimo darbus, nesilaikymu sudarė sąlygas žalai atsirasti ir nesiėmė būtinų saugumo priemonių žalos atsiradimui išvengti;

277. priešingai atsakovo teiginiams, ieškovas dėjo visas pastangas, reikalingas esamoje situacijoje saugumui užtikrinti bei žalos atsiradimui išvengti, t. y. nurodė pareigą atsakovui žemės kasimo darbus atlikti rankiniu būdu, atliko dujotiekio buvimo vietos matavimus (kiek tai yra įmanoma šaltuoju periodu neatkasus dujotiekio), kilus abejonėms dėl dujotiekio buvimo vietos, išmatavo ir nurodė atsakovui preliminarią dujotiekio buvimo vietą ir perspėjo dėl saugumo priemonių;

288. atsakovas turėjo suprasti ir žinoti, kad naudoti ekskavatorių kasant žemę šalia veikiančio dujotiekio yra nepateisinamas neatsargumas ir saugumo reikalavimų nesilaikymas.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

29Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis reglamentuoja, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teisėjų kolegija, nagrinėdama atsakovo UAB „Girista“ apeliacinį skundą laikosi nurodytų nuostatų ir nagrinėja šį skundą pagal apelianto nurodytas ribas, nes byloje nenustatyta pagrindo, dėl kurio reikėtų šias ribas peržengti (CPK 320 straipsnio 2 dalis), be to, teismas nenustatė CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. CPK įtvirtinta ribota apeliacija. Jai būdinga, kad šiame procese tikrinama tai, ar teismas turėjo pakankamai įrodymų padarytoms išvadoms pagrįsti, ar juos tinkamai ištyrė ir įvertino, ar nepažeidė kitų įrodinėjimo taisyklių. Apeliacinis procesas yra pirmosios instancijos teismo sprendimų kontrolės forma, skirta patikrinti neįsiteisėjusio teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, o ne dar kartą išnagrinėti visą bylą iš naujo (de novo).

30Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė priteisti iš atsakovo žalą, kadangi atsakovas, vykdydamas kasimo darbus šalia ieškovui priklausančio dujotiekio vamzdžio, pažeidė šį vamzdį, dėl ko ieškovas prarado 18 012, 13 Lt vertės į aplinką išleistų dujų bei patyrė 8 077, 46 Lt dujotiekio vamzdžio remonto išlaidų. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad atlikdamas kasimo darbo ekskavatoriumi, nebūdamas visiškai tikras dėl faktinės dujotiekio padėties, atsakovas nesilaikė pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai, atsakovas veikė netiesiogine tyčia, todėl privalo atlyginti ieškovo patirtą žalą. Apeliantas (atsakovas), nesutikdamas su teismo sprendimu, teigia, kad jis neatliko jokių neteisėtų veiksmų, o vykdydamas kasimo darbus vadovavosi paties ieškovo išduota pažyma, kad dujotiekio vieta atitinka projektą. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, sprendžia, kad apelianto argumentai dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo yra atmestini dėl žemiau nurodytų motyvų.

31Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalių nesiejo jokie sutartiniai teisiniai santykiai, todėl ieškovo reikalavimas atlyginti dėl dujotiekio vamzdžio pažeidimo susidariusią žalą turi būti vertinamas vadovaujantis deliktinės atsakomybės taikymo sąlygomis. Pagrindinė deliktinės civilinės atsakomybės funkcija yra kompensacinė. Tai reiškia, kad civilinė atsakomybė yra skirta grąžinti nukentėjusį asmenį į ankstesnę (iki delikto padarymo) padėtį (lot. restitutio in integrum). Nuostolių kaip piniginės žalos išraiškos turi būti atlyginama tiek, kiek nukentėjęs asmuo dėl padarytos žalos prarado, nes toks atlyginimas atitiktų žalos kompensavimo funkciją. Deliktinės civilinės atsakomybės pagrindinės taisyklės suformuluotos CK 6.263 straipsnyje. Jame įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Šios įstatyme įtvirtintos rūpestingumo pareigos pažeidimas suponuoja deliktinės civilinės atsakomybės atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-02-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2004; 2004-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2004; 2009-06-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2009). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus), nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius) bei priežastinį neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį, detalizuojančią neteisėtų veiksmų turinį, civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Neteisėtumas civilinėje teisėje priklauso nuo konkrečių bylos aplinkybių. Nustatant veikos teisėtumą, kaip civilinės atsakomybės atsiradimo sąlygą, reikia taikyti protingumo standarto, sąžiningumo, profesinio rūpestingumo ar kitus kriterijus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-09-09 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2008). Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė nesilaikymu bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai. Byloje nėra ginčo dėl to, kad atsakovo pažeistas ieškovui priklausantis dujotiekio vamzdis buvo nutolęs per 2,02 m nuo projekte nurodytos dujotiekio vietos, taip pat dėl to, kad minėtas vamzdis buvo pažeistas kasimo darbus atliekant ekskavatoriumi. Pagal Statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ 3 punktą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (toliau – Sąlygos) 35 punktą iki 16 barų slėgio dujotiekio apsaugos zoną sudaro žemės juosta išilgai vamzdynų trasos, kurios plotis – po 2 metrus abipus vamzdyno ašies. Vadovaujantis Sąlygų 12.3 ir 12.7 punktais, atsakovo atstovas, kaip statinio statybos vadovas, vykdydamas kasimo darbus šalia ieškovui priklausančio dujotiekio, privalėjo žemės darbų vykdymo vietoje pažymėti esamų požeminių inžinerinių statinių vietas, kultūros paveldo objektų teritorijų bei jų apsaugos zonų, saugomų teritorijų bei jų apsaugos zonų ribas ir imtis priemonių apsaugoti statinius, o prieš žemės darbų vykdymo pradžią veikiančių inžinerinių tinklų bei kitų inžinerinių statinių apsaugos zonose suderinti su jų savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir įvykdyti elektros, šilumos tinklų, naftotiekio, dujotiekio, kitų inžinerinių tinklų savininkų (naudotojų), valstybei priklausančių melioracijos statinių valdytojo atstovo nurodymus. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovo ir atsakovo atstovai susitiko 2012-01-02 tam, kad aptarti atsakovo planuojamų vykdyti kasimo darbų tvarką, tačiau šalys pateikia prieštaringus paaiškinimus dėl to, kas buvo pasakyta ir padaryta minėto susitikimo metu (ar ieškovo atstovas atliko matavimus ir nurodė, kad faktinė dujotiekio vamzdžio vieta neatitinka projekto, ar ne), todėl šiais paaiškinimais byloje negali būti vadovaujamasi. Pažymėtina, kad ieškovo atsakovui 2012-01-03 išduotoje pažymoje apie saugos priemones atliekant žemės darbus dujotiekio apsaugos zonoje nurodyta, kad dujotiekio tinklas atitinka projektui, o dujotiekį atsikasti rankiniu būdu bei išlaikyti ne mažesnį kaip 0,5 m horizontalų atstumą iki dujotiekio (b. l. 37). Tokiu būdu, atsižvelgiant į tai, kas anksčiau išdėstyta, galima būtų daryti išvadą, kad nustatęs dujotiekio vamzdžio buvimo vietą pagal dokumentuose (projekte) užfiksuotas koordinates, pažymėjęs vamzdyno ir jo 2 m apsaugos zonos vietą, atsakovas iki minėtos 2 m ribos žemės kasimo darbus galėjo vykdyti ne rankiniu būdu, o ekskavatoriumi (kaip atsakovas ir padarė). Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo atveju kyla ginčas dėl 2 cm atstumo nuo dujotiekio, t. y. ypatingų atsargumo priemonių reikalaujančio inžinerinio tinklo, apsaugos zonos. Niekam nekyla abejonių dėl to, jog veikiančio dujotiekio pažeidimas gali sukelti didelę avarinę situaciją (sprogimą, gaisrą), dėl kurios gali būti sužalota žmonių sveikata ar net atimta gyvybė, gali būti nepataisomai sugadintas materialus turtas. Asmens veiksmai konkrečioje situacijoje vertinami pagal apdairaus, rūpestingo, atidaus asmens (lot. bonus pater familias) elgesio adekvačioje situacijoje etaloną. Šiuo atveju atsakovas ekskavatoriumi, t. y. masyvia technika, 2,02 m atstumu nuo dujotiekio vamzdžio apsaugos zonos kasė žemę ir pažeidė dujotiekio vamzdį, kurio nesitikėjo ten rasti, tačiau turėjo ir privalėjo numatyti, kad tokiu atstumu kasant žemę ne rankiniu būdu, o stambia technika, kuria dirbant faktiškai neįmanoma kontroliuoti atstumo 2 cm tikslumu, jis gali pažeisti dujotiekio vamzdyno apsaugos zoną, taigi ir patį dujotiekio vamzdį. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas šiuo atveju veikė pažeisdamas bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, t. y. atliko neteisėtus veiksmus.

32Apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl kitų privalomų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų nagrinėjamoje byloje, kadangi pirmosios instancijos teismas, pagrįstai nustatęs, jog atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, pasireiškusius pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai nesilaikymu, išsamiai pasisakė dėl kitų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų ir apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiais argumentais. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-03-14 nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.). Vadovaudamasi anksčiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti šį sprendimą. Taigi, šiuo procesiniu sprendimu atsakovo UAB „Girista“ apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo atmestinas.

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Atsakovo UAB „Girista“ apeliacinį skundą atmesti.

35Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-08-01 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės,... 3. kolegijos teisėjų Andriaus Ignoto ir Liudos Uckienės,... 4. kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 6.
  1. Ginčo esmė
...
7. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu reikalaudamas priteisti iš... 8. Atsakovas nesutiko su ieškiniu. Nurodė, kad pirmiausia kasimo darbai buvo... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012-08-01 priėmė sprendimą ieškinį... 10. Apeliantas (atsakovas) UAB „Girista“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 11. 1. apeliantas neatliko neteisėtų veiksmų. Statybos leidimas, projektas,... 12. 2. apeliantas neturėjo pagrindo abejoti dėl dujotiekio buvimo vietos, be to,... 13. 3. teismas padarė nelogišką išvadą, jog apeliantas, būdamas rūpestingas... 14. 4. kasimo darbai turėjo būti atliekami ne skersai, o lygiagrečiai... 15. 5. sprendime nepagrįstai teigiama, kad apeliantas turėjo numanyti, jog... 16. 6. apeliantas nėra atsakingas už tai, kad projektiniai dokumentai,... 17. 7. sprendimo išvada, kad apeliantas turėjo vienareikšmiškai nepasikliauti... 18. 8. ieškovo dujotiekio vamzdis neatitiko projektinės savo vietos daugiau nei... 19. 9. 2012-07-16 teismo posėdžio metu ieškovo atstovė pripažino, kad... 20. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo prašymą skundą atmesti,... 21. 1. atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, kurių pasėkoje buvo pažeistas... 22. 2. abejonių dėl dujotiekio faktinės vietos neatitikimo projektinei... 23. 3. nepavykus rankiniu būdu surasti dujotiekio buvimo vietos, atsakovas... 24. 4. atsakovas bandė atkasti dujotiekį rankiniu būdu, bet dėl nežinomų... 25. 5. naudojant ekskavatorių 2 cm atstumas yra nereikšmingai mažas, jo... 26. 6. atsakovas neatsargiu elgesiu ir ieškovo nurodymų bei teisės aktų... 27. 7. priešingai atsakovo teiginiams, ieškovas dėjo visas pastangas,... 28. 8. atsakovas turėjo suprasti ir žinoti, kad naudoti ekskavatorių kasant... 29. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis... 30. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė priteisti iš atsakovo žalą, kadangi... 31. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad šalių nesiejo jokie sutartiniai teisiniai... 32. Apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl kitų privalomų... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 34. Atsakovo UAB „Girista“ apeliacinį skundą atmesti.... 35. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-08-01 sprendimą palikti nepakeistą....