Byla e2-5974-541/2019
Dėl skolos už patalpų nuomą ir netesybų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „BET Invest“ ieškinį atsakovui AB „Puntukas“ dėl skolos už patalpų nuomą ir netesybų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „BET Invest“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo AB „Puntukas“ 16 957,63 Eur skolos, 780,97 Eur netesybų, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 399 Eur žyminis mokestis ir 726 Eur išlaidų už ieškinio parengimą. Ieškovas prašė teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Ieškovas nurodė, kad su atsakovu sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais perduoti atsakovui nuomos teise naudotos ir valdyti ieškovui nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, o atsakovas įsipareigojo patalpas priimti ir mokėti ieškovui sutartyje nustatytą nuomos mokestį bei vykdyti kitus sutartimi priimtus įsipareigojimus.

5Ieškinys buvo priimtas 2019 m. sausio 29 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (CPK 137 straipsnio 1 dalis).

6Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka, t. y. juridinio asmens buveinės adresu. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, ieškovo prašymu, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

7Ieškinys tenkintinas.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

9Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas UAB „BET Invest“ ir atsakovas AB „Puntukas“ 2017 m. birželio 9 d. sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ) (e. b. l. 5-13), pagal kurią ieškovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir terminais perduoti atsakovui nuomos teise naudotis ir valdyti ieškovui nuosavybės teise priklausančias 1 451 kv. m bendro ploto negyvenamąsias patalpas, esančias gamyklinės/komercinės paskirties pastate, adresu ( - ), o atsakovas įsipareigojo patalpas priimti ir mokėti ieškovui sutartyje nustatytą nuomos mokestį bei vykdyti kitus sutartimi priimtus įsipareigojimus. Sutarties 5.1 punkte numatyta, kad nuomos mokesčio suma, neskaičiuojant pridėtinės vertės mokesčio (PVM), lygi 2 500 Eur kas mėnesį, nuomos mokestis skaičiuojamas nuo 2017 m. liepos 1 d., ir yra mokamas už einamąjį mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos (Sutarties 5.2 punktas). Sutarties 5.7 punkte įtvirtinta, kad be nuomos mokesčio atsakovas pagal faktinį resursų ir/arba paslaugų sunaudojimą, vadovaujantis skaitliukų parodymais arba resursų ir/arba paslaugas teikiančių ūkio subjektų ataskaitomis, sumoka ieškovui mokesčius už resursus bei kitas komunalines paslaugas, kurie, remiantis Sutarties 5.8 punktu, pradedami mokėti nuo patalpų perdavimo atsakovui dienos (2017 m. birželio 9 d.) ir sumokami pagal ieškovo pateiktą sąskaitą ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 15 dienos. Sutarties pagrindu ieškovas laikotarpiu nuo 2018 m. liepos 4 d. iki 2018 m. lapkričio 5 d. atsakovui apmokėti yra pateikęs PVM sąskaitas – faktūras už patalpų nuomą, komunalinių atliekų tvarkymą ir elektros energijos paslaugas (e. b. l. 14-23, 41-47): 2018 m. liepos 4 d. PVM sąskaitas – faktūras Nr. ( - ), 3453,34 Eur sumai ir Nr. ( - ), 305,59 Eur sumai; 2018 m. rugpjūčio 6 d. PVM sąskaitas – faktūras Nr. ( - ), 3025,00 Eur sumai ir Nr. ( - ) 211,97 Eur sumai; 2018 m. rugsėjo 5 d. PVM sąskaitas – faktūras Nr. ( - ), 3025,00 Eur sumai ir Nr. ( - ), 268,69 Eur sumai; 2018 m. spalio 3 d. PVM sąskaitas – faktūras Nr. ( - ), 3025,00 Eur sumai ir Nr. ( - ), 251,80 Eur sumai; 2018 m. lapkričio 5 d. PVM sąskaitas – faktūras Nr. ( - ), 3025,00 Eur sumai ir Nr. ( - ), 366,24 Eur sumai. Atsakovas sutarties įsipareigojimų pradėjo nebevykdyti praėjus metams po sutarties sudarymo. Atsakovas į ieškovo raginimus gera valia padengti skolą nereagavo. Sutarties pagrindu ieškovo pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų atsakovas nėra apmokėjęs ir skolingas 16 957,63 Eur, tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovas su ieškovu pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras būtų visiškai atsiskaitęs (e. b. l. 48). 2018 m. lapkričio 23 d. ir 2018 m. gruodžio 7 d. pranešimais ieškovas informavo atsakovą, kad nuomos sutartis nutraukta nuo 2018 m. gruodžio 7 dienos (e. b. l. 24-25).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.189 straipsnio 1 dalis nustato, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią.

11Teismas, remdamasis 2017 m. birželio 9 d,. negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties Nr. 2017-06-09 turiniu sprendžia, jog ieškovas sutarties sudarymo metu faktiškai perdavė atsakovui patalpas. Šios aplinkybės atsakovas neginčijo. Bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad 2016 m. gruodžio 7 d. pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas nuosavybės teise įgijo patalpas, esančias ( - ) (e. b. l. 38-40). Pažymėtina ir tai, jog nuomos sutarties 2.1 punkte numatyta, kad nuomos terminas penki metai, kuris pradedamas skaičiuoti ieškovui perdavus patalpas atsakovui. Esant šioms aplinkybėms teismas sprendžia, jog tarp šalių susiklostė negyvenamųjų patalpų nuomos teisiniai santykiai (CK 6.477 straipsnis). Teismas taip pat pažymi, jog negyvenamųjų patalpų nuomos teisiniai santykiai neturi specialaus teisinio reguliavimo, kaip, pavyzdžiui, žemės ar gyvenamosios patalpos nuomos, todėl šiems nuomos teisiniams santykiams taikomos bendrosios nuomos santykius nustatančios teisės normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012).

12CK 6.477 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudoti juo už užmokestį, o CK 6.487 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog nuomos mokesčio mokėjimas yra esminė nuomininko pareiga (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-338/2011). Pagal 2017 m. birželio 9 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ) atsakovas įsipareigojo mokėti 2 500 Eur plius PVM nuomos mokestį (sutarties 5.1. punktas), apmokėti faktines išlaidas už nuomojamoms patalpoms teikiamas komunalines paslaugas (sutarties 5.7. punktas), mokėjimus vykdant kiekvieną mėnesį, bet nevėliau kaip iki kiekvieno einamojo mėnesio 15 dienos (sutarties 5.3. ir 5.8. punktai). Duomenų, jog atsakovas būtų sumokėjęs įsiskolinimą byloje nėra (e. b. l. 27). Esant šioms aplinkybėms teismas sprendžia, jog ieškovo reikalavimas priteisti 16 957,63 Eur dydžio skolą už patalpų nuomą yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.477 straipsnio 1 dalis, 6.487 straipsnio 1 dalis).

13Kadangi atsakovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą, ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti netesybas (CK 6.258 straipsnio 2 dalis). Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). CK 6.71 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog netesybos, kaip prievolės užtikrinimo būdas, turi būti nustatytos sutartyje ar įstatyme. Nuomos sutarties 7.1. punkte sulygta, jog jeigu nuomininkas nesumoka nuomos, komunalinių paslaugų mokesčių sutartyje nustatytu laiku, jis moka nuomotojui palūkanų – 0,04 procentų priklausančių mokėti sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Ieškovas paskaičiavo atsakovui 780,97 Eur dydžio netesybų. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad abi šalys yra privatūs juridiniai asmenys, atsakovas netesybų dydžio neginčijo, taip pat atsižvelgiant į skolos sumą bei prievolės nevykdymo laikotarpį, yra pagrįsta ir protinga. Patenkinus pagrindinį ieškovo reikalavimą, tenkintinas ir reikalavimas priteisti ieškovo 780,97 Eur dydžio netesybų už laikotarpį nuo 2018 m. liepos 15 d. iki 2018 m. gruodžio 15 d. (sutarties 7.1. punktas, CK 6.71 straipsnis, e. b. l. 26).

14Patenkinus pagrindinį ieškovo reikalavimą, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už teismo sprendimu už akių priteistą 16 957,63 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. sausio 29 d. iki visiško teismo sprendimo už akių įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

15Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 399 Eur žyminio mokesčio (e. b. l. 30, 49) ir 726 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų už advokato teisines paslaugas (e. b. l. 28-29, 31). Pagal 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Ieškovo nurodyti patirtų bylinėjimosi išlaidų už advokato teisinę pagalbą dydžiai neviršija rekomendacijose numatytų. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo iš viso priteistina 1 125 Eur bylinėjimosi išlaidų.

16Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (5,66 Eur) viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytą minimalią valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (3 Eur) iš atsakovo valstybės naudai priteistina 5,66 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92 straipsnis).

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 96, 98 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

18patenkinti ieškinį.

19Priteisti iš atsakovo AB „Puntukas“, į. k.: 220119010, ieškovo UAB „BET Invest“, į. k.: 303302366, naudai 16 957,63 Eur (šešiolikos tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimt septynių eurų 63 euro centų) skolos, 780,97 Eur (septynių šimtų aštuoniasdešimties eurų 97 euro centų) netesybų, iš viso – 17 738,60 Eur (septyniolikos tūkstančių septynių šimtų trisdešimt aštuonių eurų 60 euro centų), 6 (šešių) procentų metinių palūkanų už priteistą sumą (17 738,60 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. sausio 29 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 125 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą dvidešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti iš atsakovo AB „Puntukas“, į. k.: 220119010, į valstybės biudžetą 5,66 Eur (penkių eurų 66 euro centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, į. k.: 188659752, įmokos kodas 5660. Dokumentus, patvirtinančius sumokėjimą, būtina pristatyti Vilniaus miesto apylinkės teismui (raštinei).

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovas UAB „BET Invest“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 4. Ieškovas nurodė, kad su atsakovu sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos... 5. Ieškinys buvo priimtas 2019 m. sausio 29 d. teisėjos rezoliucija, ši diena... 6. Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Lietuvos Respublikos... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad ieškovas UAB „BET Invest“ ir... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnį... 11. Teismas, remdamasis 2017 m. birželio 9 d,. negyvenamųjų patalpų nuomos... 12. CK 6.477 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad pagal nuomos sutartį viena šalis... 13. Kadangi atsakovas pažeidė prievolės įvykdymo terminą, ieškovas įgijo... 14. Patenkinus pagrindinį ieškovo reikalavimą, iš atsakovo ieškovo naudai... 15. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 399 Eur žyminio mokesčio (e. b. l.... 16. Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (5,66 Eur)... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1... 18. patenkinti ieškinį.... 19. Priteisti iš atsakovo AB „Puntukas“, į. k.: 220119010, ieškovo UAB... 20. Priteisti iš atsakovo AB „Puntukas“, į. k.: 220119010, į valstybės... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas turi teisę per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo...