Byla 2-524-343/2009

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant ieškovams R. A., V. A., ieškovo P. A. įstatyminiams atstovams R. A. ir V. A., atsakovės Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos atstovei Danguolei Milkevičiūtei, trečiojo asmens VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės atsovei adv. D.Zaleckienei, viešame teismo posėdyje nagrinėdama ieškovų P. A., R. A., V. A. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai, tretiesiems asmenims VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninei dėl Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo Komisijos 20007 05 31 sprendimo Nr. 56-20 panaikinimo,

Nustatė

2ieškovai P. A., R. A., V. A. prašo panaikinti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo Komisijos 2007 05 31 sprendimą Nr. 56-20. Ieškinyje jie nurodo, kad 2004 07 02 VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje, ieškovės R. A. gimdymo metu, buvo netinkamai suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, ko pasėkoje naujagimis P. A. gimė sunkioje hipoksijoje, aspiravęs mekonijaus, su ūmiu dekompensuotu kvėpavimo nepakankamumu, vėlesniais epilepsijos priepuoliais, trofiniais didžiųjų smegenų pusrutulių pokyčiais, sunkia cerebrinio paralyžiaus forma. Jie 2007 05 22 su prašymu atlyginti žalą kreipėsi į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo Komisiją (toliau Komisija) kaip į ikiteisminę instituciją, nagrinėjančią ginčus dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo. Komisija 20007 05 31 priėmė sprendimą Nr. 56-20, kuriuo nusprendė nenagrinėti pareikšto A. prašymo. Šį savo sprendimą Komisija motyvavo tuo, kad Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, kuris nustatė Komisijai teisę nagrinėti bei spręsti pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo klausimus įsigaliojo tik 2005 01 01. Šis įstatymas nenumatė nuo kokių metų padarytos žalos dydį turėtų nustatyti Komisija. LR Sveikatos apsaugos ministro 2006 02 01 įsakymu Nr. V-79 „Dėl pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ 3p. nustato, kad šios Komisijos kompetencijai priklauso tik pacientams padarytos žalos atlyginimo atvejai, kai žala buvo padaryta po 2005 01 01. Tuo tarpu ieškovams žala buvo padaryta 2004 07 02, todėl nusprendė, kad jų pareiškimo nagrinėjimas nepriklauso Komisijos kompetencijai. Ieškovai teismui buvo pareiškę ieškinį, prašydami priteisti 3 000 000 Lt, tačiau Kauno apygardos teismas 2007 03 13 nutartimi ieškinį paliko nenagrinėtu, nurodydamas, kad Paciento teisę į žalos atlyginimą ir šios teisės sprendimo tvarką nustato Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymas. Kaltę, žalos dydį ir atlyginimo tvarką reglamentuojantis šio įstatymo 17str. numato, kad, kilus ginčui, padarytos žalos dydį pagal paciento ar jo atstovų pareiškimą nustato Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo Komisija, dalyvaujant gydytojams ir kitiems tretiesiems asmenims, iš kurių vėliau žalos atlyginimas gali būti išieškotas regreso tvarka. Komisija yra ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo, išskyrus ginčus, kylančius iš civilinės atsakomybės draudimo santykių. Taip pat nurodė, kad CPK 3str. 8d. nustato, kad civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus. Įstatymas, numatantis ikiteisminę šio pobūdžio ginčo sprendimo tvarką įsigaliojo 2005 01 01. Ieškinys buvo paduotas 2006 11 03, todėl jo padavimui taikytinos tos šio procesinio veiksmo tinkamo atlikimo sąlygas numatančios teisės normos, kurios galioja ieškinio padavimo teismui metu. Lietuvos Apeliacinis teismas 2007 05 17 nutartimi šią nutartį paliko nepakeistą. Dėl to ieškovai ir prašo panaikinti skundžiamą Komisijos sprendimą.

3Analogiškos pozicijos ieškovai laikėsi ir teismo posėdžio metu.

4Atsakovė LR Sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti. Nurodė, jog šios kategorijos ginčų privalomo sprendimo ne teismo tvarka institutas buvo įtvirtintas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme ir pradėjo veikti tik nuo 2005 01 01. Komisija, vadovaudamasi darbo reglamentu, remiantis reglamento 3p. įtvirtinta nuostata, jog Komisijos kompetencijai priklauso tik pacientams padarytos žalos atlyginimo atvejai, kai žala buvo padaryta po 2005 01 01, priėmė sprendimą nenagrinėti ieškovų prašymo, nes jiems žala buvo padaryta 2004 07 02. Ieškovai neįrodinėja kokios konkrečiai materialinės ir / ar procesinės teisės normos buvo pažeistos priimant skundžiamą sprendimą. Teismai, priimdami nutartis neatsižvelgė į tai, kad ieškovai į teismą kreipėsi dėl žalos, padarytos 2004 07 02, atlyginimo.

5Teismo posėdžio metu atstovė palaikė atsiliepime nurodytus motyvus, prašė taikyti ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas.

6Tretysis asmuo VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė atsiliepime į ieškinį nurodo, kad teismas, priimdami sprendimus, nė karto nepasisakė ir nevertino Sveikatos apsaugos ministro 2006 02 01 įsakymu Nr. V-79 patvirtinto Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamento 3 p., pagal kurį šios komisijos kompetencijai priklauso tik pacientams padarytos žalos atlyginimo atvejai, kai žala buvo padaryta po 2005 01 01, teisėtumo. CPK 3str. 4d. numato, kad bendrosios kompetencijos teismas turi teisę sustabdyti bylos nagrinėjimą ir nutartimi kreiptis į administracinį teismą, prašydamas patikrinti, ar atitinkamas teisės norminis aktas ar jo dalis atitinka įstatymą. Gavęs įsiteisėjusį administracinio teismo sprendimą, teismas atnaujina bylos nagrinėjimą. LR ABTĮ 20str. 1d. 3p. numato, kad Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas yra vienintelė ir galutinė instancija byloms dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo.

7Teismo posėdžio metu atstovė nurodė, kad teismas galėtų dar kartą kreiptis į LR Vyriausiąjį administracinį teismą tikslu nustatyti, ar paminėto Darbo Reglamento 3p. atitinka įstatymo reikalavimus. Jos nuomone, komisija privalo priimti sprendimą dėl A.

8Ieškinys tenkintinas.

9Teismas sutinkamai su CPK 185straipsniu įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Šioje byloje kilo ginčas dėl to, ar Sveikatos apsaugos ministro 2006 02 01 įsakymu Nr. V-79 patvirtinto Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamento 3 p., pagal kurį šios komisijos kompetencijai priklauso tik pacientams padarytos žalos atlyginimo atvejai, kai žala buvo padaryta po 2005 01 01, teisėtumo. Ieškovai įrodinėja, kad Komisija jų prašymą privalėjo nagrinėti vadovaujantis teismo nutartimi, tuo tarpu atsakovė LR Sveikatos apsaugos ministerija atsikerta tuo, kad Komisija Reglamento nuostatų nepažeidė.

10Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17straipsnis nustato, kad kilus ginčui, padarytos žalos dydį pagal paciento ar jo atstovų pareiškimą nustato Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo Komisija, dalyvaujant gydytojams ir kitiems tretiesiems asmenims, iš kurių vėliau žalos atlyginimas gali būti išieškotas regreso tvarka. Todėl Komisija yra ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo, išskyrus ginčus, kylančius iš civilinės atsakomybės draudimo santykių, nagrinėti. CPK 3str. 8d. nustato, kad civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus. Įstatymas, numatantis ikiteisminę šio pobūdžio ginčo sprendimo tvarką įsigaliojo 2005 01 01. Ieškinys buvo paduotas jau galiojant šiam įstatymui. Analogiškas ieškovų ieškinys buvo paliktas nenagrinėtu 2007 m. kovo 13d. Kauno apygardos teismo nutartimi, kuri 2007 05 17 Lietuvos Apeliacinio teismo nutartimi buvo palikta galioti dėl to, kad ieškovai nesilaikė ginčo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka, kuria galima pasinaudoti. Realizuodami šią savo teisę, ieškovai kreipėsi į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo Komisiją, kuri 2007 m. gegužės 31 d. sprendimu nusprendė nenagrinėti A. pareiškimo, nes jo nagrinėjimas nepriklauso komisijos kompetencijai. Tokią išvadą Komisija motyvavo taip: Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas nustatantis Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo Komisijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teisę nagrinėti bei spręsti pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo klausimus įsigaliojo 2005 01 01. Įstatymas nenumatė nuo kokių metų padarytos žalos dydį turėtų nustatyti Komisija. Sveikatos apsaugos ministro 2006 02 01 įsakymu Nr.V-79 „Dėl pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ 3p. nustato, kad šios komisijos kompetencijai priklauso tik pacientams padarytos žalos atlyginimo atvejai, kai žala buvo padaryta po 2005 01 01 . Tuo tarpu Andriukoniams žala buvo padaryta 2004 07 02.

11CPK 3str. 4d. nustato, kad nustatęs, kad teisės norminis aktas ar jo dalis, kurio atitikimo Konstitucijai ar įstatymams kontrolė nepriklauso Konstitucinio teismo kompetencijai, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės teisės norminiam aktui, teismas, priimdamas sprendimą, neturi tokiu aktu vadovautis. Teismas, priimdamas nutartį kreiptis į Vyriausią administracinį teismą, jau yra išsprendęs klausimą, jog Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo Komisijos darbo reglamento atitikimo Konstitucijai ar įstatymams kontrolė nepriklauso Konstituciniam teismui. Paciento teisę į žalos atlyginimą ir šios teisės sprendimo tvarką nustato Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymas, kuris įsigaliojo 2005 01 01. Kaip paminėta aukščiau, tai yra kaltę, žalos dydį ir atlyginimo tvarką reglamentuojantis šio įstatymo 17str. numato, kad, kilus ginčui, padarytos žalos dydį pagal paciento ar jo atstovų pareiškimą nustato Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo Komisija, dalyvaujant gydytojams ir kitiems tretiesiems asmenims, iš kurių vėliau žalos atlyginimas gali būti išieškotas regreso tvarka. Komisija yra ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo, išskyrus ginčus, kylančius iš civilinės atsakomybės draudimo santykių. CPK 3str. 8d. nustato, kad civilinių bylų procesas vyksta pagal bylos nagrinėjimo, atskirų procesinių veiksmų atlikimo arba teismo sprendimo vykdymo metu galiojančius civilinio proceso įstatymus. Įstatymas, numatantis ikiteisminę šio pobūdžio ginčo sprendimo tvarką įsigaliojo 2005 01 01. Ieškinys paduotas 2007 06 15, todėl jo padavimui taikytinos tos šio procesinio veiksmo tinkamo atlikimo sąlygas numatančios teisės normos, kurios galioja ieškinio padavimo teismui metu. Iš nurodyto yra akivaizdu, kad Pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo 17str. yra procesinė teisės norma ir ji taikytina procesinio veiksmo atlikimo metu, t.y. asmuo, prašantis priteisti žalos atlyginimą ar apginti savo, kaip paciento teises privalo pasinaudoti išankstine neteismine ginčo sprendimo tvarka, kas ir yra numatyta paminėtame įstatyme. Įstatymų leidėjas, nenurodydamas datos, kokiems ginčams ši teisės norma yra taikoma, kartu pasisakė, kad ši teisės norma taikoma visiems ginčams, kurie sprendžiami po 2005 01 01. Analogišką išvadą padarė ir prieš tai ginčą nagrinėję teismai: Kauno apygardos teismas ir Lietuvos Apeliacinis teismas. Akivaizdu, kad A. ginčas teisme sprendžiamas po 2005 01 01.

12Todėl teismas, įvertinęs aptartus teisės šaltinius, sprendžia, kad Komisijos Reglamento 3 punktas prieštarauja Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17straipsniui, kuris nustato, kad, kilus ginčui, padarytos žalos dydį pagal paciento ar jo atstovų pareiškimą nustato Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo Komisija, dalyvaujant gydytojams ir kitiems tretiesiems asmenims, iš kurių vėliau žalos atlyginimas gali būti išieškotas regreso tvarka. Todėl Komisija yra ikiteisminė institucija ginčams dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo, išskyrus ginčus, kylančius iš civilinės atsakomybės draudimo santykių, nagrinėti, nenurodant žalos atsiradimo datos. Todėl teismas nesivadovauja Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamento 3 punktu, kaip prieštaraujančiu įstatymui vadovaudamasis CPK 3str. 4p. .

13Atsakovės Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė palaikė savo prašymą taikyti ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas.

14Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovai 2007 06 15 kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl neturtinės žalos atlyginimo ir pateikė Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos 2007 05 31 sprendimą (b.l. 3-8). Nagrinėjant bylą dėl neturtinės žalos, iškilo klausimas apie tai, ar ieškovai pasinaudojo neteismine ginčo sprendimo tvarka, nes pateiktu Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo Komisijos sprendimu buvo nuspręsta ieškovų pareiškimo nenagrinėti. Todėl ieškovai su skundu dėl sprendimo panaikinimo kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris 2007 10 04 nutartimi atsisakė jų skundą priimti (b.l. 16). Šią nutartį jie apskundė, tačiau Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2008 01 03 Vilniaus apygardos teismo 2007 10 04 nutartį paliko galioti (b.l. 19-20). Tuomet ieškovai pateikė ieškinį Kauno apygardos teismui, kurį 2008 02 21 nutartimi buvo atsisakyta priimti (b.l. 28-29). Lietuvos Apeliacinis teismas 2008 04 17 nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2008 02 21 nutartį ir reikalavimo dėl sprendimo panaikinimo klausimą perdavė nagrinėti iš naujo. 2008 05 06 bylos dalis dėl reikalavimo panaikinti sprendimą buvo išskirta į atskirą (b.l. 33). 2008 06 09 ieškovai pateikė patikslintą ieškinio pareiškimą (b.l. 38-41). Ieškinį Kauno apygardos teismas 2008 06 17 nutartimi atsisakė priimti (b.l. 54). Lietuvos Apeliacinis teismas 2008 09 29 nutartimi ieškovų ieškinį dėl sprendimo panaikinimo priėmė (b.l. 69-73).

15Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimai yra ginčijami per 30 dienų nuo sužinojimo apie sprendimą dienos. Ieškovai, paduodami ieškinį, 2007 06 15 apie ginčijamą sprendimą žinojo. Skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui jie pateikė 2007 10 03, t.y. jau praleidę terminą jam ginčyti. Atsakovė Sveikatos apsaugos ministerija prašo taikyti ieškinio senatį. Tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas P. A. yra mažametis, į tai, kad ieškovai nuosekliai ginčijo sprendimą, savo teisės ginčyti sprendimą nebuvo atsisakę, kad susiklostė situacija, kai Komisijos sprendimas formaliai buvo, sprendžia, kad ieškinio senaties terminas atnaujintinas.

16Teismui nusprendus nesivadovauti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos darbo reglamento 3 punktu, kaip prieštaraujančiu įstatymui, panaikintinas 2007 05 31 Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimas Nr. 56-20, kuriuo nuspręsta nenagrinėti R. ir V. A. pareiškimo.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 3str., 268-270 str., str, teismas

Nutarė

18ieškinį patenkinti.

19Ieškovams P. A., R. A., V. A. atnaujinti ieškinio senaties terminą ginčyti 2007 05 31 Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimą Nr. 56-20.

20Panaikinti 2007 05 31 Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimą Nr. 56-20, kuriuo nuspręsta nenagrinėti R. ir V. A. pareiškimo.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. ieškovai P. A., R. A., V. A. prašo panaikinti Pacientų sveikatai padarytos... 3. Analogiškos pozicijos ieškovai laikėsi ir teismo posėdžio metu.... 4. Atsakovė LR Sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime į ieškinį nurodė,... 5. Teismo posėdžio metu atstovė palaikė atsiliepime nurodytus motyvus, prašė... 6. Tretysis asmuo VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė atsiliepime į... 7. Teismo posėdžio metu atstovė nurodė, kad teismas galėtų dar kartą... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Teismas sutinkamai su CPK 185straipsniu įvertina byloje esančius įrodymus... 10. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 17straipsnis... 11. CPK 3str. 4d. nustato, kad nustatęs, kad teisės norminis aktas ar jo dalis,... 12. Todėl teismas, įvertinęs aptartus teisės šaltinius, sprendžia, kad... 13. Atsakovės Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė palaikė savo prašymą... 14. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovai 2007 06 15 kreipėsi į... 15. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimai yra... 16. Teismui nusprendus nesivadovauti Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 3str., 268-270 str., str, teismas... 18. ieškinį patenkinti.... 19. Ieškovams P. A., R. A., V. A. atnaujinti ieškinio senaties terminą ginčyti... 20. Panaikinti 2007 05 31 Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos...