Byla eB2-2165-413/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. Z. individualiai įmonei

1Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. Z. individualiai įmonei,

Nustatė

3ieškovas VSDFV Marijampolės skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti A. Z. IĮ bankroto bylą.

4Nurodė, kad ieškovas yra atsakovės kreditorius, kuriam atsakovė skolinga 3 240,69 Eur. Atsakovė vengia atsiskaityti, todėl galimai yra nemoki.

5Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 ir 6 straipsniuose.

6Pareiškimas tenkintinas, atsakovei A. Z. individualiai įmonei keltina bankroto byla

7LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jei yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

8Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę. Spręsdamas klausimą apie įmonės pradelstų įsipareigojimų ir jos balansinio turto vertės santykį, teismas vadovaujasi tiek prie pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtais dokumentais, tiek ĮBĮ 9 straipsnio antrojoje dalyje numatyta tvarka gautais finansiniais įmonės dokumentais ir duomenimis. Bankroto bylose teismas privalo aktyviai veikti ex officio, nes pagal įstatymą jam suteiktos didesnės galimybės veikti bylos aplinkybių nustatymą (ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalis, 10 straipsnio 1 dalis, CPK 159 straipsnio 1 dalis, 179 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1331/2009).

9Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2017 m. gegužės 12 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovės administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. praėjusių finansinių metų ir atskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo teismui dienos įmonės finansinių ataskaitų rinkinį, debitorių ir kreditorių sąrašus, duomenis apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, duomenis apie įmonės vardu registruotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, įmonės registracijos pažymėjimą, įstatus, bei atsiliepimą į ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo. Minėta nutartis 2017 m. gegužės 16 d. išsiųsta Juridinių asmenų registre nurodytu atsakovės buveinės ir vadovo gyvenamosios vietos adresais, tačiau grįžo neįteikta. Pakartotinai minėtus teismo procesinius dokumentus išsiuntus bendrovės buveinės adresu, siųsti dokumentais grįžo neįteikti. Todėl klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo A. Z. IĮ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

10Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip kreditorius, kuriam, kaip valstybės institucijai, įpareigotai surinkti valstybinio socialinio draudimo įmokas, atsakovė nemoka šių įmokų (Įmonių bankroto įstatymo 3 straipsnio 1 punktas), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

11Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalis).

12VĮ „Registrų centras“ duomenimis, A. Z. IĮ įregistruota 2008 m. vasario 21 d., bendrovės vadovas bankroto bylos iškėlimo dienai – A. Z.. Pagal Individualių įmonių įstatymo 9 straipsnio 2 dalį, Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 2 straipsnio 2 dalį, individuali įmonė nėra įpareigota sudaryti finansines ataskaitas, jei to nėra nustatyta individualios įmonės nuostatuose. Nuo atsakovės įregistravimo Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centrui nebuvo teikiamos įmonės finansinės ataskaitos, todėl manytina, kad atsakovės įmonė finansinių ataskaitų nesudaro. VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“ duomenimis nei atsakovė, nei jos vadovas nekilnojamojo turto, transporto priemonių neturi. VSDFV duomenimis, 2017 m. birželio 14 d. atsakovės įsiskolinimas fondo biudžetui siekia 3 240,69 Eur, įmonėje darbuotojų nedirba, todėl yra pagrindas išvadai, kad įmonė veiklos nevykdo.

13Nustačius, kad atsakovė neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi, veiklos nevykdo, spręstina, kad A. Z. IĮ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

14Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, individualios įmonės turtas yra neatskirtas nuo įmonininko (savininko ar savininkų) turto, todėl jeigu įmonės prievolėms įvykdyti neužtenka šios įmonės turto, už jos prievoles atsako įmonininkas (savininkas ar savininkai) savo turtu. Tais atvejais, kai bankroto byla iškeliama įmonei, kurios turtas neatskirtas nuo įmonininko ar jos narių turto, įmonės savininkas (savininkai) administratoriui privalo pateikti viso turimo turto sąrašą, įskaitant ir esančio bendrąja jungtine nuosavybe, o bankrutavusios įmonės savininkas turi dalyvauti byloje bendraatsakoviu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1099/2003; 2004 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-308/2004). Iškėlus bankroto bylą A. Z. IĮ, jos savininkas A. Z. bankroto byloje įtrauktinas bendraatsakovu.

15Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį, įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius MB „Penktas šansas“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis, teisėjas

Nutarė

17iškelti A. Z. individualiai įmonei (įmonės kodas 301556540, S. Neries g. 2, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.) bankroto bylą.

18Bankrutuojančios A. Z. individualios įmonės administratoriumi paskirti mažąją bendriją „Penktas šansas“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA316).

19Įtraukti A. Z. (a. k. ( - ) dalyvauti A. Z. individualios įmonės bankroto byloje.

20Uždėti atsakovei A. Z. individualiai įmonei (įmonės kodas 301556540, S. Neries g. 2, Kybartai, Vilkaviškio r. sav.) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

21Nustatyti, kad S. Z. individualios įmonės kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

22Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

23Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš A. Z. individualios įmonės, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

24Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

25Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

26Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti administratoriui ir Turto areštų aktų registrui.

27Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei per šį laikotarpį ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Gintautas Koriaginas,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio... 3. ieškovas VSDFV Marijampolės skyrius pareiškimu kreipėsi į teismą,... 4. Nurodė, kad ieškovas yra atsakovės kreditorius, kuriam atsakovė skolinga 3... 5. Pareiškimas paduotas laikantis kreipimosi bankroto bylai iškelti tvarkos ir... 6. Pareiškimas tenkintinas, atsakovei A. Z. individualiai... 7. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 8. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės... 9. Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, teismas 2017 m.... 10. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip... 11. Įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų... 12. VĮ „Registrų centras“ duomenimis, A. Z. IĮ... 13. Nustačius, kad atsakovė neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų... 14. Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį, individualios įmonės turtas yra neatskirtas... 15. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį, įmonės administratorius – tai teismo... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio... 17. iškelti A. Z. individualiai įmonei (įmonės kodas... 18. Bankrutuojančios A. Z. individualios įmonės... 19. Įtraukti A. Z. (a. k. ( - )... 20. Uždėti atsakovei A. Z. individualiai įmonei (įmonės... 21. Nustatyti, kad S. Z. individualios įmonės kreditoriai... 22. Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų... 23. Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią... 24. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 25. Pavesti administratoriui atlikti kitus Įmonių bankroto įstatymo 10... 26. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti administratoriui ir Turto areštų... 27. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei per šį laikotarpį...