Byla 2-3375-291/2015
Dėl skolos, delspinigių, nuostolių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant ieškovo UAB „Cantus Delta“ atstovams: advokatei Vandai Laukevičienei, advokato padėjėjui Sandžiui Povilauskui, atsakovei R. J.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Cantus Delta“ ieškinį atsakovui atsakovei R. J. dėl skolos, delspinigių, nuostolių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

3ieškovas UAB „Cantus Delta“ ieškiniu bei teismo posėdžio metu prašo priteisti iš atsakovės R. J. 2018,56 Eur skolą už patalpų nuomą, 216,05 Eur delspinigius, 753,02 Eur patirtus nuostolius dėl sutarties nutraukimo prieš terminą dėl nuomininko kaltės, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 90,00 Eur žyminį mokestį, 400,00 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei 40,00 Eur išlaidų, patirtų kreipiantis į antstolį dėl teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo R. J. turtui. Nurodė, jog 2014-05-19 UAB „Cantus Delta“ ir R. J., veikianti pagal individualios veiklos pažymą Nr. 599255, sudarė nuomos sutartį Nr. 15, kuri įsigaliojo nuo 2014-06-01. Pagal sutarties 1.1 punktą abi šalys susitarė, kad UAB “Cantus Delta” įsipareigojo išnuomoti R. J. nuomos teise prekybinėse patalpose, esančiose adresu Vilniaus g. 200, Šiauliai, turtą, o R. J. įsipareigojo už išnuomotą turtą mokėti sutartyje numatytą nuomos mokestį ir kitus priklausančius mokėjimus už nuomotojo teikiamas privalomas bei eksploatacines paslaugas sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais bei vykdyti kitus sutartyje numatytus įsipareigojimus. Pagal sutarties 2.2 punktą nuomos mokestis nuo 2014 m. birželio mėn. 1 d., vienam mėnesiui už turtą sudarė 1200,00 Lt (347,54 Eur). Nuo 2014 m. liepos mėn. 1 d., iki sutarties galiojimo pabaigos (2015-11-30) mokestis už turtą mėnesiui sudarė 1500,00 Lt (434,43 Eur) Pagal 2014-10-01 sudarytą papildomą susitarimą prie 2014-05-19 sutarties Nr. 15, nuomos mokestis vienam mėnesiui už turtą - 1300 Lt (376,51 Eur), (susitarimas įsigaliojo 2014-10-01 ir galiojo iki sutarties galiojimo pabaigos). Pagal sutarties 2.1 punktą nuomos mokestį, nurodytą sutarties 2.2 Punkte, nuomininkas sumoka pagal pateiktą apmokėjimui sąskaitą - faktūrą už nuomą iki einamo mėnesio 10 dienos. Kitus priklausančius mokėjimus pagal pateiktą apmokėjimui sąskaitą - faktūrą suteiktas praėjusio mėnesio nuomotojo privalomas ir eksploatacines paslaugas per 30 kalendorinių dienų. Pagal sutarties 2.8 punktą nuomos mokesčio tinkamas sumokėjimas laikomas tik tada, kai pinigai užskaitomi nuomotojo sąskaitoje. Pagal sutarties 2.9 punktą už paveluotą atsiskaitymą nuomininkas moka nuomotojui 0,2 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, kurie yra savaime laikomi minimaliais ir neginčijamais nuomotojo nuostoliais, patirtais už nuomininko įsipareigojimo laiku atsiskaityti pažeidimą. Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną pasibaigus mokėjimo terminui. Pagal sutarties 4.2.15 punktą, jei sutartis yra nutraukiama prieš terminą nuomininko iniciatyva ir/ar dėl jo kaltės, nuomininkas už sutarties nutraukimą prieš terminą (jo iniciatyva ar dėl nuomininko kaltės nutraukus ją nuomotojui), įsipareigoja ne vėliau kaip sutarties nutraukimo dieną sumokėti 2 mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumą, kuri neginčijamu šalių susitarimu yra savaime laikoma minimaliais nuomotojo patirtais nuostoliais dėl sutarties prieš terminą nutraukimo. UAB “Cantus Delta” laikydamasi sutarties sąlygų ir įsipareigojimų, perdavė išnuomotą turtą, laiku pateikė apmokėjimui sąskaitas - faktūras už nuomą bei sąskaitas - faktūras už privalomas ir eksploatacines paslaugas. Teikdama paslaugas UAB “Cantus Delta” veikė sąžiningai ir protingai, laikydamasi sutarties sąlygų. Vadovaujantis sutarties 2.1 punktu mokėjimai už kiekvieną turto nuomos mėnesį privalo būti atlikti iki einamo mėnesio 10 dienos, kiti mokėjimai už privalomas paslaugas bei eksploatacines išlaidas per 30 kalendorinių dienų. R. J. nevykdė pareigos laiku atlikti privalomus mokėjimus, todėl pažeidė sutarties 2.1 punktą, ko pasekoje, nuo 2015-02-01 nuomos sutartis buvo nutraukta. 2015-01-21 R. J. buvo išsiųsta pretenzija su sąskaitomis - faktūromis dėl atsiskaitymo, prašant iki 2015-02-21 padengti visą susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovė neatliko nei vieno mokėjimo. 2015-01-30 R. J. buvo išsiųstas pranešimas dėl sutarties nutraukimo nuo 2015-02-01. R. J. neapmokėjo sąskaitų už patalpų nuomą už 2014 metų spalio - gruodžio mėnesius bei 2015 metų sausio mėn. ir liko skolinga UAB „Cantus Delta“ - 1506,04 Eur (376.51 Eur * 4). Be to, R. J. neapmokėjo sąskaitų už privalomas ir eksploatacines paslaugas už 2014 metų spalio - gruodžio mėnesius bei 2015 metų sausio mėn. ir liko skolinga UAB „Cantus Delta“ - 512,52 Eur. Be to, R. J. yra skolinga UAB „Cantus Delta“ apskaičiuotus delspinigius už vėluojamą atsiskaitymą - 216,02 Eur bei 753,02 Eurus už nuomotojo patirtus nuostolius dėl sutarties nutraukimo prieš terminą dėl nuomininko kaltės. Tokiu būdu R. J. iš viso yra skolinga UAB „Cantus Delta“ - 2987,60 Eur. Be to, iš atsakovės R. J. priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos ieškovo UAB „Cantus Delta“ naudai už visas priteistas sumas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo atstovai posėdžio metu ieškinį palaikė, patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė jį tenkinti visiškai, nurodė, kad atsakovė į įspėjimus nereaguoja, vengia bendrauti, įsipareigojimų pagal sutartį nevykdė, skolos nesumokėjo.

4Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir paaiškino, kad ji sudarė sutartį su UAB „Cantus Delta“ direktoriumi R. K.. 2014 m. birželio mėn. 1 d. Sudarant sutartį, apie patalpų būklę konsultavo administratorė N. P.. Buvo vasaros laikotarpis, todėl paklausus apie patalpos šildymą žiemos metu, ji buvo informuota, kad gaus šildytuvą ir patalpose bus pakankamai šilta. Patalpos buvo apleistos, o ja paprašius padaryti remontą, buvo pasiūlyta tai pasidaryti pačiai. Liepos mėnesį gavo iš higienos centro leidimą, kad gali pradėti dirbti bei iš N. P. gavo sutartį. Nors skaitant sutartį ne viską suprato, ją pasirašė nes to reikalavo N. P.. Atėjus rudeniui ir atšalus orams, ji paprašiusi administratorės šildytuvo. Tačiau iš to buvo maža naudos, nes patalpose buvo šaltą, todėl ji atsinešusi dar savo porą šildytuvų. Dėl netinkamų darbo sąlygų ( šalto oro) pradėjo sirgti darbuotojos, nebuvo klientų, todėl ji prašiusi sumažinti nuomos mokestį. Tačiau į jos prašymus atsižvelgta nebuvo, o nutraukti sutartį ieškovas nesutiko. Pinigus už nuomą ir patarnavimus ji mokėjo dalimis, kiek pavykdavo surinkti. Dėl to, jog ieškovas neįvykdė savo pažadų, t.y. nesudarė jai nuomojamoje patalpoje normalių sąlygų, ji patyrė moralinį, materialinį ir finansinį nuostolį, nes darbo vietai įrengti išleido 8585,14 Lt. 2014-12-13 ji išsiuntė ieškovui laišką, pranešdama, kad tokiom sąlygom negali dirbti ir kad bus priversta nutraukti nuomos sutartį. 2014-12-28 išsiuntė pakartotinį laišką. 2015 m. sausio pradžioje gavo atsakymą, kad nuomos sutartis nutraukta. Iš patalpų išsikraustė tik sausio ar vasario mėnesį, tiksliai nepamena.. Nuomos mokesčio nesutinka mokėti, nes jaučiasi apgauta.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė 2014-05-19 sudarė nuomos sutartį, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovei nuomos teise patalpose, esančiose Vilniaus g. 200, Šiauliuose, turtą, o atsakovė įsipareigojo už išnuomotą turtą mokėti nuomos mokestį ir kitus priklausančius mokėjimus už ieškovo (nuomotojo) teikiamas privalomas bei eksploatacines paslaugas sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais (sutarties 1.1. p.); sutartis įsigaliojo nuo 2014-06-01, sutartyje numatytas galiojimo terminas iki 2015-11-30 (sutarties 1.5. p.); šalys sutarė, kad nuomos mokestis nuo 2014-06-01 vienam mėn. sudaro 1200,00 Lt, nuo 2014-07-01 iki sutarties galiojimo pabaigos – 1500,00 Lt, nuomos mokestį nuomininkas sumoka pagal pateiktą apmokėjimui sąskaitą-faktūrą už nuomą iki einamojo mėnesio 10 d., kitus priklausančius mokėjimus pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą už suteiktas praėjusio mėnesio paslaugas per 30 kalendorinių dienų (sutarties 2.1., 2.2. p.); nuomininkas naudojasi nuomotojo teikiamomis privalomomis (sniego, ledo pašalinimas, teritorijos tvarkymas) ir eksploatacinėmis (vandens naudojimas, elektros energija) paslaugomis bei moka pagal nuomotojo nurodymais patvirtintus įkainius (sutarties 2.3., 2.4. p.); sutarties pasirašymo dieną nuomininkas sumoka nuomotojui 1 mėnesio nuomos mokesčio dydžio depozitą (sutarties 2.5. p.). Pagal 2014-10-01 sudarytą papildomą susitarimą prie 2014-05-19 sutarties, nuomos mokestis vienam mėnesiui – 1300 Lt (376,51 Eur), susitarimas įsigaliojo 2014-10-01, galiojo iki sutarties galiojimo pabaigos, t.y. sutartis nutraukta 2015-02-01 ieškovo iniciatyva. Ieškovas nuo 2014 m. spalio mėn. iki 2015 m. sausio mėn. išrašė keturias PVM sąskaitas-faktūras už patalpų nuomą atsakovei: 2014-10-07 Nr. CAN10/07-5 (376,51 Eur (1300 Lt)), 2014-11-11 Nr. CAN11/11-5 (376,51 Eur), 2014-12-04 Nr. CAN12/04-5 (376,51 Eur), 2015-01-12 Nr. CAN01/12-5 (376,51 Eur), bei keturias PVM sąskaitas-faktūras už suteiktas privalomas ir eksploatacines paslaugas atsakovei: 2014-10-31 Nr. CAN10/31-6 (87,97 Eur (303,64 Lt)), 2014-11-28 Nr. CAN11/28-8 135,74 Eur (468,69 Lt), 2014-12-31 Nr. CAN12/31-7 (157,24 Eur (542,92 Lt)), 2015-01-30 Nr. CAN01/30-21 (131,60 Eur) (21-28 b. l.). Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas 2015-01-21 pretenzija kreipėsi į atsakovę dėl tinkamo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo, prašydamas iki 2015-02-21 atsakovę sumokėti visą susidariusį įsiskolinimą (14-16 b. l.). 2015-01-30 pranešimu, adresuotu atsakovei, ieškovas nutraukė 2014-05-19 nuomos sutartį Nr. 15 nuo 2015-02-01. Minėtos nuomos 6.5. numatyta, jog nuomininkui nesumokėjus nuomos mokesčio ar kitų priklausančių mokėjimų daugiau negu 1 kalendorinę dieną, nuomotojas turi teisę nutraukti nuomos sutartį prieš terminą vienašališkai ir nesikreipiant į teismą. Ieškovas iš atsakovės mokėjimų negavo, todėl tuo pagrindu prašo priteisti iš atsakovės 2018,56 Eur susidariusią skolą.

7Šalių santykiai kvalifikuotini kaip nuomos sutartiniai teisiniai santykiai (CK 6.477 str.). Nuomos teisinių santykių turinį sudaro veiksmai, kuriuos šalys atlieka įgyvendindamos teises ir vykdydamos pareigas, atsiradusias iš sutarties. CK 6.189 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdymo principas, kuris reiškia, kad šalys privalo laikytis sutarties sąlygų, jas tinkamai vykdyti. Pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 str.). Be to, CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad nuomos sutartis yra dvišalis, atlygintinas, konsensualinis sandoris. Pagrindinė nuomininko pareiga - laiku sumokėti nuomos mokestį už naudojimąsi turtu (CK 6.487 str. 1 d.). Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų ieškovui nevykdė, už suteiktas paslaugas laiku neatsiskaitė, nors jomis naudojosi. Kaip matyti iš į bylą ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų, atsakovė reguliarių sutartimi sulygtų apmokėjimų nevykdo nuo 2014 m. spalio mėnesio iki 2015 m. vasario 1 d., kuomet sutartis ieškovo iniciatyva buvo nutraukta. Ieškovo paskaičiavimu, už visą šį laiką (keturis mėnesius) atsakovė turėjo sumokėti ieškovui 2018,56 Eur sumą, kurią sudaro nuomos mokestis (376,51 Eur (1300 Lt) per mėnesį) bei išlaidos už suteiktas privalomas ir eksploatacines paslaugas. Nors atsakovė ir nesutinka su ieškovo reikalavimu, teigdama, kad dalį sumų už spalio ir lapkričio mėn. yra sumokėjusi, tačiau rašytinių įrodymų, patvirtinančių išdėstytas aplinkybes, nepateikė. Ieškovė nesutinka su ieškiniu iš esmės, teigdama, kad ji buvusi ieškovo apgauta, nuo sutarties pasirašymo momento, kad ieškovas turėjo pareigą jai pasakyti apie patalpų tinkamumą naudoti kirpyklos veiklai. Tačiau teismas su tokiais atsakovės argumentais nesutinka, atsižvelgdmamas į tai, kad sudarant sutartį atsakovei buvo žinoma apie tai, kad patalpos atjungtos nuo centralizuotos šildymo sistemos, kad žiemą būtina šildytis elektriniais šildytuvais. Be to, nors ieškovė teigia, kad minėtą laikotarpį ji sirgo, negalėjo dirbti, tačiau tokias aplinkybes paneigia tiek ieškovo, tiek liudytojų V. S. bei N. P. parodymai, duoti teisme, prisiekus, jog išnuomotose patalpose dirbo atsakovės samdytos darbuotojos (kirpėja, manikiūristė). Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė ne vienerius metus verčiasi kirpėjos verslu, nuomojasi patalpas ir kitoje vietoje, taigi akivaizdu, kad pasirašydama aukščiau nurodytą sutartį, žinojo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų esmę, jų neįvykdymo galimas teisines pasekmes, tai yra pavėluoto atsiskaitymo pasekmes, ir su jomis sutiko, todėl turėjo pareigą pati aiškintis klausimus, susijusius su patalpų tinkamumu jos vykdomai veiklai. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei nurodytą teisinį reglamentavimą, teismas pripažįsta, kad atsakovė netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus, todėl liko skolinga ieškovui 2018,56 Eur už patalpų, esančių Vilniaus g. 200, Šiauliuose, nuomą bei suteiktas privalomas ir eksploatacines paslaugas. Duomenų paneigiančių ieškiniu prašomos priteisti skolos ir jos dydžio byloje nėra, nors atsakovė ir ginčijo skolos dydį, tačiau nei rašytinių, nei kitokių įrodymų į bylą nepateikė, skolos gera valia nesumokėjo. Todėl šis ieškovo reikalavimas teisėtas, pagrįstas rašytiniais įrodymais, todėl tenkintinas (CPK 185 str., CK 6.487 str., 6.499 str.).

8Dėl baudos ir delspinigių

9Ieškovas prašo priteisti sutarties 3.4. punkte numatytus delspinigius, kurie sudaro 216,02 Eur pagal sąskaitas-faktūras: Nr. CAN12/31-1 ir Nr. CAN01/31-1, už laiku nesumokėtą nuomos mokestį bei privalomas ir eksploatacines paslaugas. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lema sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). CK 6.256 straipsnis, numatantis sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindus, reikalauja, kad kiekvienas asmuo tinkamai ir laiku vykdytų savo sutartines prievoles, o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Byloje nustatyta, kad atsakovė ieškovui nemokėjo nuomos mokesčio, todėl ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovės pagal sutartį numatytų 0,2 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

10Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės priteisti sutarties 4.2.15. punkte numatytą baudą už sutarties nutraukimą prieš terminą dėl nuomininko kaltės – 753,02 Eur pagal sąskaitą-faktūrą Nr. CAN01/31-2. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo mokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus, kurių dydis nustatomas sutartimi dėl netesybų (t. y. sutartinius nuostolius). Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievolę (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-401/2008, ir kt.). Nagrinėjamu atveju nuomos sutartyje šalys sulygo dėl baudos dydžio, kurį apibrėžė bylos šalių nuomos sutartyje numatyto mėnesio nuomos mokesčio už du mėnesius dydžiu, ir ieškovas neturi pareigos įrodinėti sutartimi sulygtų minimalių nuostolių, kompensuojamų sutartinėmis netesybomis, dydžio. Sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lema sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). CK 6.256 straipsnis, numatantis sutartinės atsakomybės atsiradimo pagrindus, reikalauja, kad kiekvienas asmuo tinkamai ir laiku vykdytų savo sutartines prievoles, o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalys Nuomos sutarties 4.2.15. punkte numatė, jog, jei sutartis yra nutraukiama prieš terminą nuomininko iniciatyva ir/ ar dėl jo kaltės, nuomininkas už sutarties nutraukimą prieš terminą įsipareigoja (...) sumokėti nuomotojui 2 (dviejų) mėnesių nuomos mokesčio dydžio sumą. Nustačius, jog sutartis nutraukta anksčiau laiko dėl atsakovės kaltės, iš jos būtų pagrindas priteisti sutartyje nustatytą baudą, kuri sudaro 753,02 Eur.

11Tačiau iš byloje esančios Nuomos sutarties turinio, t.y. sutarties 2.6. p., nustatyta, kad 2014-05-19 d. Nuomos sutarties Nr. 15 pasirašymo dieną nuomininkas sumoka nuomotojui 1 (vieno) mėnesio nuomos mokesčio depozitą, užtikrinantį tinkamą sutartinių įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą, t.y. nuomininkui neįvykdžius šioje sutartyje nurodyto/ų, depozitu yra dengiamos sankcijos už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, kas yra laikoma minimaliais nuomotojo patirtais nuostoliais dėl nuomininko netinkamo sutarties vykdymo. Atsižvelgiant į išdėstytą, bei įvertindamas sutarties 2.2 punktą, teismas laiko, kad, pasirašius sutartį, atsakovė pervedė ieškovui vieno nuomos mokesčio dydžio depozitą – 347,54 Eur (1200 Lt). Todėl, įskaičius atsakovės sumokėtą depozito sumą, laikytina, kad ieškovui buvo kompensuota dalis sutartyje numatytų sankcijų už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą. Darytina išvada, kad visos sutartyje numatytos baudos nėra pagrindo skaičiuoti, todėl prašoma priteisti iš atsakovės baudos suma mažintina iki 405,48 Eur, kitoje dalyje reikalavimas dėl baudos priteisimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

12Delspinigiai priteistini visa ieškovo prašoma apimtimi - 216,02 Eur.

13Dėl procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo

14Ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos, skaičiuotinos už priteistą 2640,06 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-03-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d., 6.261 str.).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų

16CPK 93 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies; jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (straipsnio 1, 2 dalys).

17Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas sumokėjo 90,00 Eur (5 b. l.) žyminio mokesčio. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies (88,37 proc.), iš atsakovės ieškovui bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai tenkintų reikalavimų sumai, t.y. 79,53 Eur žyminio mokesčio suma (CPK 79 str., 93 str. 2 d.).

18CPK 98 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 400,00 Eur (73 b.l.) išlaidų už teisines paslaugas dėl ieškinio parengimo ir atstovavimo procese. Šios išlaidos yra pagrįstos byloje esančiais rašytiniais įrodymais, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R–85 patvirtintose Rekomendacijose dėl „Civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ nustatytų maksimalių dydžių, ir atsižvelgiant į teismui pateiktų dokumentų apimtį, bylos sudėtingumą, tačiau ieškinį tenkinus iš dalies (88,37 proc.), iš atsakovės ieškovui bylinėjimosi išlaidos priteistinos proporcingai tenkintų reikalavimų sumai, t.y. 353,48 Eur išlaidų už teisinę pagalbą (CPK 88 str. 6 d., 93 str., 98 str.).

19Ieškovas taip pat prašo priteisti turėtas papildomas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 40,00 Eur už teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymą. Šios išlaidos pagrįstos, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas iš dalies, jos mažintinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (88,37 proc.) ir ieškovui priteistina 35,35 Eur išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu (CPK 88 str. 1 d. 8 p); iš viso iš atsakovės priteistina 468,36 Eur (79,53 Eur + 353,48 Eur + 35,35 Eur) bylinėjimosi išlaidų suma ieškovui.

20Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, nes neviršija 3,00 Eur (CPK 92 str.; LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

21Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

222015-03-24 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovės R. J. turtui ir piniginėms lėšoms 2987,60 Eur reikalavimo ribose. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys tenkintinas iš dalies, atitinkamai mažintinas atsakovės atžvilgiu taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių mastas, todėl 2015-03-24 teismo nutartimi (35-36 b. l.) taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tik tikslintinas jų taikymo mastas (CPK 150 str. 3 d.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, 263-265 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

24ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovės R. J., a. k. (duomenys neskelbtini) ieškovui UAB „Cantus Delta“, į. k. 302737807, 2018,56 Eur (dviejų tūkstančių aštuoniolikos eurų 56 centų) skolą, 216,02 Eur (dviejų šimtų šešiolikos eurų 2 centų) delspinigius, 405,48 Eur (keturių šimtų penkių eurų 48 centų) baudą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 2640,06 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015-03-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 468,36 Eur (keturių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų 36 centų) bylinėjimosi išlaidas.

26Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

27Palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo 2015-03-24 teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovės R. J. turtui, patikslinant, kad taikomų laikinųjų apsaugos priemonių mastas yra 2640,06 Eur.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Vida Žostautienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. ieškovas UAB „Cantus Delta“ ieškiniu bei teismo posėdžio metu prašo... 4. Atsakovė su ieškiniu nesutinka ir paaiškino, kad ji sudarė sutartį su UAB... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė 2014-05-19 sudarė... 7. Šalių santykiai kvalifikuotini kaip nuomos sutartiniai teisiniai santykiai... 8. Dėl baudos ir delspinigių... 9. Ieškovas prašo priteisti sutarties 3.4. punkte numatytus delspinigius, kurie... 10. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės priteisti sutarties 4.2.15. punkte... 11. Tačiau iš byloje esančios Nuomos sutarties turinio, t.y. sutarties 2.6. p.,... 12. Delspinigiai priteistini visa ieškovo prašoma apimtimi - 216,02 Eur.... 13. Dėl procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme... 14. Ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos 5 proc. dydžio metinės... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 16. CPK 93 straipsnyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 17. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas sumokėjo 90,00 Eur (5 b. l.) žyminio... 18. CPK 98 straipsnis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 19. Ieškovas taip pat prašo priteisti turėtas papildomas bylinėjimosi... 20. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo... 21. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 22. 2015-03-24 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi taikė laikinąsias apsaugos... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, 263-265... 24. ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovės R. J., a. k. (duomenys neskelbtini) ieškovui UAB... 26. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo 2015-03-24 teismo... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...